logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Сторінка аспіранта

5931

Розпорядження про опитування здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктор філософії 

Результати анонімного онлайн опитування здобувачів ступеня доктора філософії за ОНП Економіка щодо оцінки змісту освітньої програми

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка щодо якості викладання

Результати опитуваня НПП щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування стейкхолдерів щодо реалізації освітньо-наукової програми Економіка та третьому (освітньо-науковому) рівні Google Форми

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо дотримання академічної доброчесності

Результати опитування здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо задоволеності організацією освітнього процесу

Результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії щодо задоволеності методами та формами навчання і викладання

Результати анонімного онлайн опитування науково-педагогічних працівників щодо змісту освітньо-наукової програми Економіка 

Силабуси 051 Економіка

 

Робочі програми 051 Економіка 

 

Події у світлинах