logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вчетверте у ВНАУ відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії

Вчетверте у Вінницькому національному аграрному університеті провела роботу чергова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.004.

9 березня 2021 року відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 13 – механічна інженерія зі спеціальності 133 – галузеве машинобудування аспіранта кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного факультету ВНАУ БУРЛАКИ СЕРГІЯ АНДРІЙОВИЧА. Під науковим керівництвом ГУНЬКО ІРИНИ ВАСИЛІВНИ, кандидата технічних наук, доцента, проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи Вінницького національного аграрного університету, аспірант підготував та достроково захистив дисертаційну роботу на тему: «Підвищення ефективності використання машинних агрегатів при роботі на суміші палив».

Процедура захисту відбувалась з дотриманням рекомендацій МОН, розроблених з метою запобігання розповсюдження коронавірусної хвороби.

Головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії призначено Цуркана Олега Васильовича, доктора технічних наук, доцента, доцента кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв Вінницького національного аграрного університету, директора ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ».

Офіційні опоненти: Шуляк Михайло Леонідович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри тракторів і автомобілів Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка та  Барановський Віктор Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Рецензенти: Стаднік Микола Іванович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Вінницького національного аграрного університету та Шаргородський Сергій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету.

Наукова новизна дисертації полягає у визначенні режимів функціонування машинного агрегату у залежності від співвідношення компонентів біопалива, отриманні теоретичних залежностей з обґрунтуванням конструктивно-режимних параметрів системи змішування для приготування біопалива, що підвищує ефективність функціонування машинних агрегатів та збільшенні вмісту біопалива у суміші зі збереженням техніко-економічних показників та мінімальною витратою палива. 

Дисертаційна робота отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради. А відтак, захист відбувся успішно.

Щиро вітаємо аспіранта Сергія Бурлаку та його наукового керівника Ірину Василівну Гунько! Пишаємося такими досягненнями наших аспірантів! Бажаємо натхнення на нові наукові звершення, які примножать скарбницю здобутків Вінницького національного аграрного університету!

3571

Події у світлинах