logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Завершилась заліково-екзаменаційна сесія аспірантів Вінницького національного аграрного університету

Відповідно до робочого навчального плану на 2020-2021 навчальний рік підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктор філософії з 23 по 27 листопада 2020 року аспірантами денної та заочної форм навчання ВНАУ успішно складена заліково-екзаменаційна сесія. Навчальний процес здійснювався згідно із затвердженим графіком.
Сесійний тиждень пройшов в умовах виконання карантинних заходів пов’язаних з епідемією коронавірусу COVID-19. Усі надані МОЗ рекомендації щодо дотримання протиепідемічних заходів аспірантами та викладачами було дотримано.
Для аспірантів першого року навчання складання осінньої сесії – перший крок у виконанні навчальної складової індивідуального плану роботи аспіранта, а для аспірантів третього року – це завершення її виконання. Під час складання іспитів та заліків здобувачі ступеня доктора філософії продемонстрували високий рівень знань та глибоку обізнаність у дискусійних питаннях теорії та практики. 


Відділ аспірантури і докторантури працює з ЕСУ ВНЗ «Сократ» та АСУ «Деканат». Викладач при виставленні підсумкової оцінки за іспит керується двома критеріями: результатами поточного контролю та кількістю балів, яку аспірант отримав на іспиті за результатами комп’ютерного тестування. Така система уникає корупційної складової, адже в оцінюванні знань аспірантів задіяна незаангажована електронна система, а не людина.
За результатами заліково-екзаменаційної сесії 1 семестру 2020-2021 н.р. успішність аспірантів склала 90%, 8 аспірантів мають заборгованість із 1-2 дисциплін.
Приємно бачити молодих науковців, які бажають працювати, розвиватись та творчо зростати на науковій ниві.
Щиро вітаємо Вас, колеги! Бажаємо молодим науковцям успіхів у подальшому навчанні та натхнення у наукових звершеннях!
Ми пишаємося нашими вченими і робимо все, щоб підтримувати та розвивати наукові традиції ВНАУ!

3430

Події у світлинах