logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Цифрова трансформація – це неминучий процес, що відбувається в усьому світі. Високотехнологічні досягнення впроваджуються в наше життя нон-стоп. Відтак, педагогу необхідно вчитися постійно й паралельно з основною діяльністю.

5 квітня 2021 року, у Вінницькому національному аграрному університеті, за організації навчально-наукового центру, розпочалось підвищення кваліфікації для педагогічних працівників відокремлених структурних підрозділів фахових коледжів з програмою «Діджиталізація освітньої діяльності. Педагогічні практики».

З вітальним словом до слухачів програми підвищення кваліфікації звернулись президент університету д.е.н., академік Григорій Миколайович Калетнік та ректор університету, к.с.-г.н., професор Віктор Анатолійович Мазур.

Діджиталізація являє собою усвідомлений підхід докорінного перетворення будь-яких процесів на основі використання цифрових технологій, зокрема, процесу забезпечення якості освіти здобувачів всіх рівнів.

Програма підвищення кваліфікації розрахована на 30 годин, включає модулі, що охоплюють найважливіші та найактуальніші питання сьогодення, які є необхідною складовою забезпечення якісної підготовки майбутнього фахівця, а саме: удосконалення педагогічної майстерності викладача в сучасній системі вищої освіти, основні засади та принципи студентоцентрованого підходу в організації освітнього процесу, організація та забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії студента, сучасні процеси розвитку дуальної освіти, застосування інформаційно-комунікаційних технологій в педагогічній діяльності, формування принципів академічної доброчесності серед студентської молоді.

Навчання відбуватиметься в очно-дистанційній формі. Протягом першого дня своїм досвідом зі слухачами ділились проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, к.т.н., доцент Гунько І.В., декан факультету обліку та аудиту, д.е.н.. доцент Здирко Н.Г., декан факультету менеджменту та права, к.е.н., доцент Пронько Л.М.

Проведення занять здійснювалось із дотриманням вимог карантинних обмежень. Протягом наступних днів заняття проходитимуть в дистанційному режимі.

11054

Події у світлинах