укр |  eng Перехід до системи Сократ
Головна
Про нас
Факультети
Коледжі
Абітурієнту
Студенту
Послуги
Про нас
 
Коледжі
 
Абітурієнту
 
Студенту
 
НОВИНИ
 
Керівництво та структура ВНАУ
 
Послуги
 

Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ)

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

Приймальня ректора
тел. (0432) 46-00-03
Приймальня президента у-ту
тел. (0432) 46-00-03
e-mail: rector@vsau.org
e-mail: office@vsau.org

Приймальна комісія

тел. (0432) 46-74-37
тел. (0432) 57-44-42
e-mail: PK_VNAU@i.ua

Комутатор
тел. (0432) 43-85-20
тел. (0432) 43-72-30

Проїзд: тролейбус № 12
Чехова – Аграрний університет
тролейбус № 13 Меморіал визволення – Аграрний універ.
тролейбус № 14 Залізничний вокзал – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 10-А Площа перемоги – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 16 Меморіал Визволення - Аграрний універ.
маршрутне таксі № 18-А


Захистили магістерські роботи на "добре" та "відмінно"


12 випускників-заочників факультету ТВіППТ захистили магістерські роботи і отримали ОКР «Магістр» із спеціальності «ТВіППТ» за спеціалізаціями «ТВіППТ» і «Годівля тварин і технологія кормів».
Членами державної екзаменаційної комісії із захисту магістерських робіт було призначено завідувача кафедри фізіології с.-г. тварин та хімії ім. В.К.Юрченка, професора Чудака Романа Андрійовича; завідувача кафедри розведення с.-г. тварин та зоогігієни, професора Польового Леоніда Васильовича; в.о. завідувача кафедри годівлі с.-г. тварин та водних біоресурсів, професора Гуцола Анатолія Васильовича; завідувача кафедри технології переробки м’яса, молока та мікробіології, професора Власенка Володимира Васильовича; відповідальним секретарем комісії призначено доцента кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Овсієнко Світлану Миколаївну.
Згідно листа Міністерства аграрної політики та продовольства України №18-1-13/973 від 23.11.12. головою державної екзаменаційної комісії призначено Бурлаку Віктора Анатолійовича, доктора с.-г. наук, завідувача кафедри годівлі тварин і технології кормів ЖНАУ. Наказом №147- м від 30.08.13. по ВНАУ заступником голови ДЕК призначено професора кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Мазуренка Миколу Олександровича.
Захист доповідей супроводжувався використанням демонстрацією слайдів, що надавало матеріалам досліджень достовірності, наочності та дозволяло оцінити сутність кожної дипломної роботи.
Дідур Тетяна, працюючи під керівництвом професора Власенка В.В., у своїй роботі дослідила особливості виробництва ковбаси «Діабетичної» в/с з використанням йодованої солі. Євпак Анатолій під орудою професора Чудака P.A. повів дослідження продуктивності, обміну речовин у свиней за використання кормової добавки «Субалін». Мазур Юлія дослідила відгодівельні та забійні показники молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату, а Рудніцький Віктор – продуктивність та м'ясо-сальні показники молодняку свиней при використанні в раціонах мультиензимної композиції МЕК – 3 під керівництвом професора Гуцола A.B.
В результаті захисту магістерських робіт, 7 магістрантів оцінені на «відмінно» і 5 – на «добре». Середній бал захисту магістерських робіт склав 4,58 проти 4,4 в минулому році.
До впровадження у виробництво Державна екзаменаційна комісія рекомендувала 12 роботи з 12, представлених до захисту. Диплом з відзнакою буде виданий Мазур Юлії Олександрівні.
Підводячи загальний підсумок роботи, Державна екзаменаційна комісія відзначила, що рівень підготовки фахівців ОКР «Магістр» денної форми навчання на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету відповідає вимогам кваліфікаційної характеристики спеціальності 8.090102 з напряму “ТВіППТ” освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр». Підготовлені фахівці здатні вирішувати в сучасних умовах господарювання різні науково-виробничі питання, застосовувати набуті у стінах ВУЗу знання на виробництві, приймати оптимальні та осмисленні рішення з практичних питань ведення галузі тваринництва, організовувати процес виробництва різних видів продукції тваринництва.Сopyright © 2010-2016 ВНАУ
Всі права захищено.

Розробка та супровід сайту: Liana company