укр |  eng Перехід до системи Сократ
Головна
Про нас
Факультети
Коледжі
Абітурієнту
Студенту
Послуги

До відома
Відділ аспірантури і докторантури
 
Кафедра військової підготовки
 
Підготовка трактористів та водіїв
 
Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу
 
В університеті діє агрохімічна лабораторія
 
Доступ до публічної інформації

Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ)

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

Приймальня ректора
тел. (0432) 46-00-03
Приймальня президента у-ту
тел. (0432) 46-00-03
e-mail: rector@vsau.org
e-mail: office@vsau.org

Приймальна комісія

тел. (0432) 46-74-37
тел. (0432) 57-44-42
e-mail: PK_VNAU@i.ua

Комутатор
тел. (0432) 43-85-20
тел. (0432) 43-72-30

Проїзд: тролейбус № 12
Чехова – Аграрний університет
тролейбус № 13 Меморіал визволення – Аграрний універ.
тролейбус № 14 Залізничний вокзал – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 10-А Площа перемоги – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 16 Меморіал Визволення - Аграрний універ.
маршрутне таксі № 18-А


Відділ аспірантури і докторантури


Гончарук Тетяна Вікторівна

в. о. завідувача відділу аспірантури і докторантури
к.е.н., доцент
Відділ аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету був заснований як науковий підрозділ університету 25 квітня 1996 року, де було відкрито 5 спеціальностей за якими здійснюється підготовка аспірантів.

Першою на посаду завідувача аспірантури була призначена 25 квітня 1996 р. Н.В. Пінчук, яка зробила значний внесок у справу підготовки майбутніх вчених і згодом щедро передала свої знання та досвід колегам. Із 2003 р., та впродовж восьми років, на посаді завідувача аспірантури працювала О.Л. Фабіянська. Далі цю посаду обіймала з вересня 2011 р. Н.В. Родюк, від жовтня 2011 р. до листопада 2012 року - Логоша Р.В. З 5 листопада і до цього часу завідувач відділу аспірантури і докторантури – Гончарук Тетяна Вікторівна. У відділі аспірантури і докторантури ВНАУ успішно працює фахівець І категорії Охота Юлія Володимирівна.

З удосконаленням та розширенням форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів збільшувався і обсяг покладених на відділ аспірантури завдань щодо їх організації. 1 листопада 2011 р. відділ аспірантури реорганізований у відділ аспірантури і докторантури.

Починаючи з 2004 року в аспірантурі ВНАУ було відкрито дві додаткові спеціальності сільськогосподарських наук та розпочала свою роботу аспірантура економічного напрямку. В 2010 році відбулось відкриття спеціальностей: 05.03.05 - машини та процеси обробки тиском; 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв; 06.01.04 - агрохімія; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. У 2011 році в університеті мають можливість здобувати освіту аспіранти з досить престижних спеціальностей: 03.00.16 – екологія; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Загалом навчання в аспірантурі сьогодні проходять 208 осіб.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України прийняв рішення про розширення провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти для Вінницького національного аграрного університету, яке затверджене наказом МОН України від 18.05.2016 р. № 523.

Розширення провадження освітньої діяльності у ВНАУ відбулось за такими галузями знань та спеціальностями, як:

№ п/п
Код та найменування галузі знань
Шифр та найменування спеціальності
Ліцензійний обсяг (особи)
1.
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
30
2.
07 Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування
20
3.
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
16
4.
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
25
5.
18 Виробництво та технології
181 Харчові технології
20
6.
20 Аграрні науки та продовольство
201 Агрономія
20
7.
20 Аграрні науки та продовольство
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
15
8.
21 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
6

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 року розширився перелік наукових спеціальностей в докторантурі Вінницького національного аграрного університету зі спеціальностей: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Недавно, відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 6 від 23 вересня 2014 року) та наказу Міністерства освіти та науки України від 23 вересня 2014 року №1067, до переліку наукових спеціальностей додалася спеціальність 16.00.06 ­– гігієна тварин та ветеринарна санітарія (сільськогосподарські науки).

Докторантура та аспірантура є одним із основних джерел постійного поповнення та оновлення інтелектуального потенціалу університету висококваліфікованими науково – педагогічними кадрами. Їх підготовка здійснюється планомірно і цілеспрямовано. При розробці планів підготовки науково – педагогічних кадрів враховуються і потреби в докторах та кандидатах наук, і перспективність розвитку спеціальностей та наявний склад кафедр.

Перспективи розвитку роботи відділу аспірантури і докторантури полягають в ініціюванні кроків щодо розширення співпраці з вищими навчальними закладами і науковими центрами України та інших країн з підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації; у взаємодії з установами НАН України та вищими навчальними закладами у запровадженні спільних програм теоретичної підготовки аспірантів; удосконаленні процесу підготовки шляхом переведення аспірантів на навчання за індивідуальними науково-навчальними програмами; формуванні інформаційного простору та створенні бази даних із підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації та діяльності спеціалізованих вчених рад університету.

Сopyright © 2010-2018 ВНАУ
Всі права захищено.

Розробка та супровід сайту: Liana company