укр |  eng Перехід до системи Сократ
Головна
Про нас
Факультети
Коледжі
Абітурієнту
Студенту
Послуги
Про нас
 
Коледжі
 
Абітурієнту
 
Студенту
 
НОВИНИ
 
Керівництво та структура ВНАУ
 
Послуги
 

Вінницький національний аграрний університет (ВНАУ)

21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3

Приймальня ректора
тел. (0432) 46-00-03
Приймальня президента у-ту
тел. (0432) 46-00-03
e-mail: rector@vsau.org
e-mail: office@vsau.org

Приймальна комісія

тел. (0432) 46-74-37
тел. (0432) 57-44-42
e-mail: PK_VNAU@i.ua

Комутатор
тел. (0432) 43-85-20
тел. (0432) 43-72-30

Проїзд: тролейбус № 12
Чехова – Аграрний університет
тролейбус № 13 Меморіал визволення – Аграрний універ.
тролейбус № 14 Залізничний вокзал – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 10-А Площа перемоги – Аграрний універ.
маршрутне таксі № 16 Меморіал Визволення - Аграрний універ.
маршрутне таксі № 18-А


Вінницький національний аграрний університет оголошує прийом до аспірантури на 2018 – 2019 навчальний рік


ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
оголошує прийом до аспірантури на 2018 – 2019 навчальний рік за державним замовленням та за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:

Економічні науки:
051 – економіка
071 – облік і оподаткування
Технічні науки:
132 – матеріалознавство
133 – галузеве машинобудування
181 – харчові технології
Сільськогосподарські науки:
201 – агрономія
204 – технології виробництва та переробки продукції тваринництва
212 – ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Вступники подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:
1) заяву вступника на ім’я ректора;
2) медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-о (або за іншою формою з аналогічним змістом, якщо абітурієнт знаходиться закордоном на момент подачі документів для вступу в аспірантуру);
3) копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності, з додатком до диплома;
4) копію паспорта та ідентифікаційного коду;
5) резюме з фотокарткою;
6) список і копії опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць та винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
7) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
8) сертифікат тестів з англійської мови TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Cambridge English Language Assessment; з німецької мови – TestDaF; французької мови – DELF або DALF (за наявності);
9) папку паперову на зав’язках, 2 конверти, ручку, 15 аркушів паперу формату А4, дві кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто (для перегляду).

Вступні іспити: іспит із спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) та іспит з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, німецької мови – TestDaF, французької мови – DELF або DALF, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені ВНАУ:
- подання заяв та інших документів для допуску до вступних іспитів починається з 1 липня по
31 липня поточного року;

- вступні іспити до аспірантури проводяться з 10 серпня по 10 вересня поточного року;
- конкурсне зарахування – вересень поточного року.

Документи подавати у відділ аспірантури і докторантури (аудиторія 2629).
Завідувач відділу аспірантури і докторантури – к.е.н., доцент Гончарук Тетяна Вікторівна

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (0432) 46-56-52, або на офіційному сайті університету: http://www.vsau.edu.ua

Сopyright © 2010-2017 ВНАУ
Всі права захищено.

Розробка та супровід сайту: Liana company