logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра рослинництва, селекції та біоенергетичних культур

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.: 2416
Телефон:(0432) 43-72-30, 317 (внутрішній)
Emailispol@vsau.vin.ua, iv.polishuk@yandex.ru

Кафедра заснована у 1982 році одночасно із відкриттям Вінницької філії Української сільськогосподарської академії.

Організував і протягом п’яти років (з 1982 по 1987 роки) здійснював керівництво кафедрою відомий вчений, професор, доктор сільськогосподарських наук Макрушин Микола Михайлович.

З січня 1987 року кафедру “Рослинництва, селекції та насінництва” очолив професор, доктор сільськогосподарських наук Зозуля Олександр Лаврентійович.

Кафедру “Рослинництва та технологій” з 2006 року очолив доцент, кандидат сільськогосподарських наук Поліщук Іван Семенович.

З липня 2014 року кафедру було реорганізовано з об’єднанням кафедр “Рослинництва та технологій” і “Селекції та насінництва” з назвою кафедри “Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур” з метою удосконалення процесу підготовки фахівців спеціальностей та оптимізації організаційної структури університету.

З 2019 року – в. о. зав. кафедри, доцент, кандидат сільськогосподарських наук Мазур Олександр Васильович, а з 2020 року − завідувач кафедри.

Мазур Олександр Васильович

Мазур Олександр Васильович

Завідувач кафедри

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження

15.05.1978., Вінницька обл.


Освіта

 • 1995-2000: Агрономічний факультет ВДСІ, спеціальність – Агрономія;
 • 2001-2003: Аспірантура ВДСІ, спеціальність 06.01.05 – селекція і насінництво


Кар’єра

Викладацька діяльність − з 2004 року.

 • З 2004 р. до 2005 р. викладав лабораторні і практичні заняття на Обліково-фінансовому факультеті з дисципліни: «Технологія виробництва продукції рослинництва».
 • У 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи придатних до механізованого обмолоту» за спеціальністю 06.01.05 – «селекція рослин».
 • З 2005 р.- 2010 р. – викладав лекції та проводив практичні заняття з дисциплін: «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур», «Селекція і насінництво кормових культур», «Селекція і насінництво цукрових буряків», «Спеціальна генетика» для студентів як денної так і заочної форми навчання.
 • У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри селекції та насінництва сільськогосподарських культур.
 • З 2007 року заступник завідувача кафедри Селекції та насінництва сільськогосподарських культур.
 • З 2010 до теперішнього часу викладаю лекції та практичні заняття на агрономічному факультеті з дисциплін: «Селекція і насінництво сільськогосподарських культур», для студентів денної так і заочної форми навчання ОКР «Бакалавр»; «Селекція та насінництво зернових і зернобобових культур», «Селекція та насінництво овочевих культур», «Насінництво з основами селекції кормових трав», «Селекція та насінництво овочевих культур», «Зберігання та контроль якості насіння», для студентів денної так і заочної форми навчання ОКР «Магістр», а з 2017 року дисципліни «Інноваційні технології в селекції та насінництві», «Наукові основи створення сортів і гібридів».
 • З 2010 – 2018 рік виконував обов’язки заступника декана з наукової роботи агрономічного факультету.
 • З 23.04.12-26.04.12 року проходив підвищення кваліфікації у Міжнародному науково-практичному семінарі «Сучасний догляд за врожаями та технології захисту рослин. Техніка для захисту рослин». Німецький аграрний центр в Україні, 23-26 квітня 2012 р. Certificate of participation «Precision Farming and Application Technology»
 • З 2014-2019 рік виконував обов’язки заступника завідувача кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур.
 • З 26.10.15-30.10.15 року проходив підвищення кваліфікації у Селекційно-генетичному інституті «Національному науковому центрі насіннєзнавства та сортовивчення» м. Одеса, (отримав Посвідчення 3-15).
 • З 2015 року технічний секретар, а з 2016 року по теперішній час відповідальний секретар фахового Збірника наукових праць «Сільське господарство та лісівництво», з 2020 категорії «Б» за сільськогосподарськими науками (спеціальності) – 101, 201, 202, 203, 205, 206.
 • 18.05.18 року прийняв участь у науковому семінарі: «Наукові журнали: створення, просування, оцінка», отримав Сертифікат учасника.
 • З 01.10.20 року завідувач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур.
 • З 28.09-9.10.20 року проходив підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму (отримав свідоцтво СС00493706/012424-20).


Науково-дослідницька робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (ВДАУ, 10 – 11 квітня 2001 р.)
 • “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (ВДАУ, 27-28 лютого 2002 р.);
 • “Тиждень науково-дослідної роботи молодих учених та студентської молоді” (Біла Церква, 2002 р.);
 • “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (ВДАУ, 17 – 19 березня 2003 р.)
 • “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (ВДАУ, 5 – 7 квітня 2004 р.)
 • “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” (ВДАУ, 14 березня 2006 р.)
 • "Стан, проблеми та перспективи адаптивного землеробства в геоінформаційному просторі" (Херсон ,14-16 червня 2007 р).
 • "Міжнародна науково-технічна конференція “Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави” (ВНАУ, 17 – 18 жовтня 2014 р.).
 • "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації", (ВНАУ, 17-18 листопада, 2015 р.).
 • "Інновації в сучасній агрономії", (ВНАУ, 26-27 травня 2016 р.).
 • "Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави", (ВНАУ, 7-9 вересня 2016 р).
 • «Екологічні проблеми сільського виробництва». (ВНАУ, 7 грудня 2016 р.).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (ВНАУ, 16-18 травня 2017 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Селекція сільськогосподарських рослин у XXI столітті: теорія і практика, реалії та перспективи», присвячена 130-річчю від дня народження академіка М.І. Вавилова (ЛНАУ, 6-8 червня 2018 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інновації сучасної агрономії», Вінницький національний аграрний університет (30-31.05.19. м. Вінниця, Україна).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Використання інноваційних технологій в агрономії», Вінницький національний аграрний університет (03.-04.06.20, м. Вінниця, Україна).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», Вінницький національний аграрний університет (21.09.21, м. Вінниця, Україна).
 • Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і фахівців у сфері захисту і карантину рослин «Сучасні аспекти вирішення проблем у захисті і карантині рослин» Поліський національний аграрний університет (26.02.2021, м. Житомир, Україна).


Основні публікації

Матеріали конференції

 1. Мазур О.В. Оцінка вихідного матеріалу придатного до механізованого обмолоту. Збірник матеріалів першої наукової міжвузівської конференції аспірантів і молодих викладачів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” 10 – 11 квітня 2001 року. Вінниця, 2001. С. 14-15.
 2. Мазур О.В. Кореляційні зв’язки ознак, що впливають на придатність до механізованого обмолоту самозапилених ліній кукурудзи. Збірник матеріалів другої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” 27-28 лютого 2002. Вінниця. 2002. С. 52-53.
 3. Мазур О.В. Спадкування міцності прикріплення зерна на качанах простих гібридів кукурудзи. Збірник матеріалів третьої міжвузівської науково – практичної конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” 17 – 19 березня 2003 року. Вінниця. 2003. С. 91-92.
 4. Мазур О.В. Мінливість та стабільність міцності прикріплення зерна до стрижня качана кукурудзи. Збірник матеріалів четвертої міжвузівської науково – практичної конференції аспірантів “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи” 5 – 7 квітня 2004 року. Вінниця. 2004. С. 87-88.
 5. Мазур О.В. Генетичні аспекти міцності прикріплення зернівки до стрижня качана. Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи: Матеріали 20 наукової конференції студентів та магістрів, 14 березня 2006 р. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВДАУ, 2006. С.-13-14.
 6. Мазур О.В. Особливості прояву ознаки «Міцність прикріплення зернівки до стрижня качана кукурудзи». Матеріали доповідей міжнародної наукової конференції «Стан, проблеми та перспективи адаптивного землеробства в геоінформаційному просторі» 14-16 червня 2007 року. Херсон, 2007. С. 254-257.
 7. Мазур О.В., Роїк М.В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за висотою прикріплення нижніх бобів. Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації", 17-18 листопада, 2015. Секція 3. 2015. С.271-273.
 8. Мазур О.В., Роїк М.В. Відмінності сортозразків квасолі звичайної за висотою прикріплення нижніх бобів. Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інновації в сучасній агрономії» 26-27 травня 2016 року. С.129-132.
 9. Мазур О.В., Пороховник І.І. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за ранньостиглістю. Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інновації в сучасній агрономії» 26-27 травня 2016 року. С.132-134.
 10. Мазур О.В., Роїк М.В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за ознаками технологічності. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва». 2016. С. 25-27.
 11. Мазур О.В., Пороховник І.І. Генотипні відмінності сотрозразків квасолі звичайної за ранньостиглістю та зерновою продуктивністю. Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва». 2016. С. 27-29.


Монографії

 1. Мазур О. В., Мазур О.В., Мазур В.А., Шерепітко В.В. Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Монографія, ВНАУ, 2013. 206 с.
 2. Мазур О. В. Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур із підвищеною адаптивністю та зерновою продуктивністю в умовах Лісостепу Правобережного. Монографія, ВНАУ, 2019. 345 с.
 3. Калетнік Г.М., Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного. Монографія, ВНАУ, 2020. 208 с.

Підручники, посібники

 1. Мазур О.В., Мазур О.В., Лозінський М.В. Cелекція та насінництво польових культур: навч. посіб. Вінниця, 2020. 348 с.

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Liudmyla Biliavska, Yurii Biliavskiy, Olexandr Mazur, Olena Mazur Adaptability and breeding value of soybean varieties of Poltava breeding. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2021 № 2 (28). (Scopus) (1,7 у. д. а)

Статті у фахових виданнях

 1. Зозуля О.Л., Цицюра Я.Г., Азуркін В.О., Мазур О.В. Ідентифікація самозапилених ліній кукурудзи за окремими селекційними ознаками. Вісник Львівського державного аграрного університету. 2001. №5. С. 362-365.
 2. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Особливості вихідного матеріалу кукурудзи, придатного до механізованого обмолоту. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2001. Вип. 19. С. 34-37.
 3. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Класифікація самозапилених ліній за типом обмолоту. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. 2002. №24. С. 111-116.
 4. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Вплив морфологічних ознак та властивостей стрижня і зерна кукурудзи на придатність до механізованого обмолоту. Зб. наук. праць ВДАУ. Вінниця. 2003. Вип.14 С. 14-17.
 5. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Міцність прикріплення зерна до стрижня качана кукурудзи в системі діалельних схрещувань. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант, 2003. Вип. 25. С. 21 – 24.
 6. Мазур О.В. Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи придатних до механізованого обмолоту: Автореф. дис. канд. с.-г. наук: 06.01.05. Інститут Землеробства УААН. Київ, 2005. 22 с.
 7. Мазур О. В. Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи, придатних до механізованого обмолоту : Дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Вінницький держ. аграрний ун-т. Вінниця, 2005. 207 с.
 8. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Мінливість та стабільність міцності прикріплення зерна до стрижня качана в самозапилених ліній та гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць селекційно-генетичного інституту – національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. Одеса: СГІ НАЦ НАІС, 2006. Вип. 8 (48). С. 148-152.
 9. Зозуля О.Л., Мазур О.В. Оцінка комбінаційної здатності самозапилених ліній кукурудзи за урожайністю зерна. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Корми і кормо виробництво. Інститут кормів УААН. Вінниця. 2006. Вип.58. С. 322-326.
 10. Мазур О.В. Генетичні особливості ознаки «Міцність прикріплення зернівки до стрижня качана». Зб. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. Вінниця, 2006. Вип.30. С. 11-15.
 11. Мазур О.В. Принципи підбору пар для створення гібридів кукурудзи придатних до механізованого обмолоту. Досягнення і проблеми генетики, генетики та біотехнології: Зб. наук. пр./ укр.. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: … Кунах В.А. (голов. ред.) та ін. к.: логос, 2007. Том 2. С.126-130.
 12. Мазур О.В. Залежність між урожайністю і тривалістю вегетаційного періоду в самозапилених ліній і гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2009. № 37. Т.І.- 324 с.
 13. Мазур О.В. Кореляційні зв’язки урожайності зерна з іншими ознаками в гібридів кукурудзи. Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів. 2010. Вип. 14 (1). С. 68-73.
 14. Мазур О.В. Соя – цінна біоенергетична культура. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця. 2011. Вип. 8. (48). С.39-43.
 15. Мазур О.В., Шерепітко В.В. Генотипні відмінності сортів рослин сої за мінливістю кількісних ознак в умовах дослідного посіву ВНАУ. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця. 2011. Вип. 9 (49). С.159-166.
 16. Мазур О.В. Вивчення зв’язку тривалості вегетаційного періоду з врожайністю сортів рослин сої. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця. 2012. Вип. 10 (50). С.159-166.
 17. Мазур О.В. Перспективи виробництва сої в Україні. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Вип. 1 (57). С.57-61.
 18. Мазур О.В. Вивчення мінливості цінних господарських ознак сортів рослин сої // Вісник Львівського національного аграрного університету. Львів. 2012. Вип. 16 (1). С.147-150.
 19. Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів рослин сої за вмістом олії в насінні. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. 2014. Вип. 6 (83). 2014. С.108-112.
 20. Остапчук М.О., Поліщук І.С., Мазур О.В., Максімов А.М. Використання біопрепаратів – перспективний напрямок вдосконалення технологій. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 2. С.- 5-17.
 21. Мазур О.В. Мікробіологічні основи агротехнологій. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 32-44.
 22. Мазур О. В. Аналіз кореляційних зв’язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 133–138.
 23. Мазур О.В. Селекція квасолі звичайної на ранньостиглість і зернову продуктивність. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 118-124.
 24. Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 143–152.
 25. Мазур О. В. Гетерозис, ступінь домінування ознак зернової продуктивності сортів сої. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №5. С. 91–98.
 26. Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (Т. 1). С. 116–124.
 27. Мазур О. В. Оцінка вихідного матеріалу для селекції квасолі звичайної на ранньостиглість та урожайність. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №6 (Том 2). С. 51–59.
 28. Мазур О. В. Відмінності сортів квасолі звичайної за ознаками технологічності та продуктивності. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №6 (Том 2). С. 60–66.
 29. Мазур О.В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. №7 (Том 2). С. 33–39.
 30. Мазур О.В. Ідеї М.І. Вавилова у викладанні курсу «Спеціальна генетика с.-г. культур» в програмі підготовки магістрів спеціальності 201 «Агрономія». Вісник Львівського національного аграрного університету. 2018. №22 (1). С.8–12.
 31. Мазур О. В. Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2018. № 8. С. 152–159.
 32. Мазур О.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С.102-111.
 33. Мазур О.В., Мазур О.В. Селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної за стійкістю до ураження хворобами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №10. С. 98-105.
 34. Мазур В.А., Мамалига В.С., Поліщук І.С., Мазур О.В. Вплив на екологічні показники роботи дизельних двигунів за використання біодизеля. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С. 15-24
 35. Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю., Гунько І.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С.5-14.
 36. Поліщук І.С., Поліщук М.І., Мазур О.В., Юрченко Н. А. Польова схожість насіння сортів сої залежно від строків сівби за температурним режимом ґрунту. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С.45-52.
 37. Мазур О.В., Мазур О.В. Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.69-86.
 38. Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю. Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.28-43.
 39. Мазур О.В., Мазур О.В. Вивчення кореляційних зв’язків у сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.116-130.
 40. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С154-171.
 41. Мазур О.В., Браніцький Ю.Ю., Алєксєєв О.О. Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С. 68-83.
 42. Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С.119-142.
 43. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019.№14. С. 23-42.
 44. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 111-136.
 45. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 5-12.
 46. Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №4. С.5-16.
 47. Мазур О.В., Мазур О.В., Тимощук Т.М. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №4. С.221-228.
 48. Мазур О.В. Пластичність і стабільність сої за селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №4. С.243-250.

Наукові інтереси

 • Селекція і насінництво сільськогосподарських культур

Народився 2 січня 1964 р., с. Станилівка, Погребищенського району, Вінницької області. Вищу освіту здобув у 1984 році, закінчив Вінницький філіал Української сільськогосподарської академії на агрономічному факультеті  і отримав кваліфікацію вченого агронома за спеціальністю «Агрономія». У 1989-1992 роках – навчався в аспірантурі Української сільськогосподарської академії за спеціальністю 05.03.05 – селекція і насінництво.

Науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук здобув у 1994 р. за спеціальністю 05.03.05 – селекція і насінництво.  Вчене звання доцента кафедри рослинництва, селекції та насінництва отримав у 2000 р; професора кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур –  2020 р.

Трудову діяльність розпочав з лютого по травень 1989 року – працював заступником голови правління з кормовиробництва колгоспу «Росія» села Станилівка; з 1992 по 1999 рік – асистент кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького сільськогосподарського інституту, старший викладач, доцент кафедри рослинництва, селекції та насінництва Вінницького сільськогосподарського інституту; у період з 1999 по 2004 рік працював заступником проректора з навчальної та організаційної роботи – начальником навчальної частини; з червня 2004 по лютий 2015 року – декан агрономічного факультету; з лютого 2015 року – проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи; з 16.06.2015 – по теперішній час професор кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, ректор Вінницького національного аграрного університету.

Під керівництвом і за участю професора Мазура В.А. виконуються науково-дослідні роботи у напрямі розробки методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих підживлень та фізіологічно-активних речовин.

Віктор Анатолійович є автором понад 180 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 10 монографій, 7 навчальних посібників, 1 підручник та понад 90 наукових статей у фахових виданнях, з яких  14 статей у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection. Автор 7 патентів на винаходи та корисні моделі.

Під науковим керівництвом професора Мазура В.А. підготовлено 5 кандидатів наук (Колісник О.М., Панцирева Г.В., Шевченко Н.В., Браніцький Ю.Ю., Мацера О.О.).

Наукова діяльність вченого направлена на агроекологічне обґрунтування технологій вирощування сільськогосподарських культур та екологізації технологій.

Плідна багаторічна науково-педагогічна діяльність професора відзначена трудовою відзнакою «Знак пошани» та знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» другого ступеня, Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України та Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради. У 2015 р. – нагороджений Грамотою Верховної Ради України.

 Місто і дата народження

25.08.1978 р., с. Агроном, Краснодарський край, Росія

Освіта

 • 1995-2000: агрономічний факультет ВСГІ, спеціальність – Агрономія;
 • 2001-2004: аспірантура ВДАУ, спеціальність 06.01.05 «Селекція і насінництво»

Кар’єра

Викладацька діяльність – із 2004 року

 • З 2004 р. по 2007 р. проводив практичні заняття із дисциплін «Рослинництво», «Рослинництво з основами програмування врожаю», «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Селекція і насінництво окремих сільськогосподарських культур».
 • 13 березня 2007 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат с.-г. наук на тему «Оцінка самозапилених ліній кукурудзи для створення гібридів придатних для механізованого вирощування та збирання»
 • З 2007 р. по 2010 р. читав лекційні курси і проводив практичні заняття із наступних дисциплін і курсів: «Рослинництво», «Системи сучасних інтенсивних технологій», «Еколого-біологічне рослинництво», «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Біологічне рослинництво».
 • 9.11.2010 р. отримав атестат доцента кафедри рослинництва та технологій.
 • З 2010 року по теперішній час – читає лекції і проводить практичні на агрономічному факультеті із дисциплін: «Системи сучасних інтенсивних технологій», «Насіннєзнавство», «Технологія цукрового виробництва», «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції», «Системи сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур».
 • 07 липня 2020 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук на тему «Науково-теоретичне обґрунтування технології вирощування та адаптивності гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу правобережного» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях

 • “Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан та перспективи” (Вінниця, 2002-2004 рр.)
 • „Современные проблемы генетики, биотехнологии и селекции растений” (Харків, 2003)
 • „Методи, шляхи та способи поліпшення якості продукції рослинництва” (Полтава, 2005)
 • «Молодежь и инновации – 2013» (Республика Беларусь, г. Горки, 29-31 мая 2013 г.)
 • «Стан і перспективи вирощування енергетичних культур» (Миколаїв 16-17 жовтня 2013)
 • «НАУКА в інформаційному просторі». Сучасні проблеми та їх вирішення (Дніпропетровськ 10-11 жовтня 2013)
 • «Органічне виробництво і продовольча безпека» (Житомир, 2015).
 • Інтернет - конференція «Сучасні проблеми та досягнення сільського господарства у ХХІ сторіччі». (Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2018.)
 • «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». 10-12 квітня 2019. м. Київ-Миколаїв-Херсон
 • Міжнародна науково-практична конференція. «Інновації сучасної агрономії» м. Вінниця. 2019.

Основні публікації

Матеріали конференцій

 • Паламарчук В.Д. Фактори, що впливають на придатність до механізованого збирання кукурудзи. Збірник матеріалів другої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів „Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан та перспективи” 27-28 лютого 2002 року. Вінниця, 2002. С. 9-10.
 • Паламарчук В.Д. Оцінка вихідного матеріалу кукурудзи на стійкість до вилягання. Збірник матеріалів третьої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів „Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан та перспективи” 17-19 березня 2003 року. Вінниця, 2003. С. 97-98.
 • Паламарчук В. Д. Фактори, що впливають на придатність кукурудзи до механізованого вирощування та збирання. «Современные проблемы генетики, биотехнологии и селекции растений». Сборник тезисов 2-й международной конференции молодых ученых (19-23 мая). Харьков, 2003. С. 198-199.
 • Паламарчук В. Д. Взаємозв’язок висоти прикріплення качанів із господарсько-цінними ознаками та властивостями. Збірник матеріалів четвертої міжвузівської науково-практичної конференції аспірантів „Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан та перспективи” 5-7 квітня 2004 року. Вінниця, 2004. С. 86-87.
 • Паламарчук В. Д., Паламарчук О.Д. Влияние микроудобрений на продуктивность гибридов кукурузы. Материалы Международной научно-практической конференции молодых учених «Молодежь и инновации - 2013» (г. Горки, 29-31 мая 2013 г.). Часть 1. Республика Беларусь, г. Горки. С. 278-282.
 • Паламарчук В. Д., Колісник О.М.,Паламарчук О.Д. Особливості адаптивної технології вирощування гібридів кукурудзи. Матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції «НАУКА в інформаційному просторі» (10-11 жовтня). Сучасні проблеми та їх вирішення. Дніпропетровськ, 2013. Том 7. С. 65-68.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук М.І., Колісник О.М.,Коваленкок О.А. Підвищення продуктивності гібридів кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах правобережного Лісостепу України. Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи вирощування енергетичних культур» (16-17 жовтня). Миколаїв, 2013. С. 31-32.
 • Паламарчук В. Д., Гуць В.О. Вплив розмірів насіння на продуктивність гібридів кукурудзи. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Видавництво «Полісся», 2015. С. 457-459.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук М.І., Паламарчук О.Д. Особливості застосування бактеріального препарату «Біомаг» при вирощуванні кукурудзи на зерно. Органічне виробництво і продовольча безпека. Житомир: Видавництво «Полісся», 2015. С. 621-625.
 • Паламарчук В. Д., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за урожайністю та тривалістю вегетаційного періоду. Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації", 17-18 листопада, Секція 3. 2015. С. 311-313.
 • Паламарчук В. Д., Гуць В.О. Вплив розмірів насіння на прояв господарсько-цінних ознак у гібридів кукурудзи. Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні агротехнології: тенденції та інновації", 17-18 листопада, Секція 3. 2015. С. 313-315.
 • Паламарчук В. Д., Мазур О.В. Генотипічні відмінності сортозразків квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного періоду і зерновою продуктивністю. Збірник наукових праць VII Міжнародної конференції молодих учених «Інновації в сучасній агрономії». 26-27 травня 2016 року, м. Вінниця.
 • Паламарчук В. Д., Коваленко О.А. Формування площі листкової поверхні гібридів кукурудзи під впливом позакореневих підживлень. Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет - конференції «Сучасні проблеми та досягнення сільського господарства у ХХІ сторіччі». Миколаїв: Миколаївська ДСДС ІЗЗ, 2018. 56 c. (С. 2.).
 • Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Поліщук М. І., Паламарчук О. Д. ГІС-технології у навчальному процесі при підготовці спеціаліста агрономічної служби. Матеріали всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. 17 лютого 2016 року «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці». С. 361-369.
 • Паламарчук В.Д. Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у листках гібридів кукурудзи різних груп стиглості. «Інновації сучасної агрономії» 30-31 травня. Вінниця. 2019 р.
 • Паламарчук В.Д. Вміст крохмалю у зерні кукурудзи залежно від позакореневих підживлень. Міжнародна науково-практична конференція «Використання інноваційних технологій в агрономії». 3-4 червня 2020 року. м. Вінниця, Україна.

Статті в Scopus

 • Vitalii Palamarchuk, Natalia Telekalo. The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 24 (№ 5) 2018, 783-790.
 • Palamarchuk V., Krychkovskyi V., Honcharuk I., Telekalo N. The Modeling of the Production Process of High-Starch Corn Hybrids of Different Maturity Groups. European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 1, 584-598.

Статті в Web of Science

 • Vitalii Palamarchuk, Inna Honcharuk, Tetiana Honcharuk, Natalia Telekalo. Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right-bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018, Volume 8, Issue 3. 8(3), 47–53.

Статті у фахових виданнях

 • Зозуля О. Л., Паламарчук В. Д. Характеристика міцності бокової стінки стебла у самозапилених ліній кукурудзи. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія „Агрономія і біологія”. 2004. Вип. 1(8). С. 46-48.
 • Зозуля О. Л., Паламарчук В. Д. Оцінка самозапилених ліній кукурудзи на стійкість до вилягання. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2005. Том 4 (23), С. 7-11.
 • Зозуля О. Л., Паламарчук В. Д. Пристрій для визначення міцності стебла кукурудзи. Вісник інженерної науки. Київ, 2005. № 2-3. С. 127-130.
 • Зозуля О. Л., Паламарчук В. Д. Характеристика самозапилених ліній за комплексом ознак придатності до механізованого вирощування. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія „Агрономія”. Львів, 2005. №9. С. 353-357.
 • Зозуля О. Л., Паламарчук В. Д. Міцність бокової стінки стебла в системі діалельних схрещувань. Таврійський науковий збірник. Херсон, 2005. Вип. 38. С. 12-17.
 • Паламарчук В. Д. Залежність стійкості до вилягання рослин самозапилених ліній кукурудзи від морфологічних ознак. Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2006. Вип. 57. С 55-59.
 • Паламарчук В. Д. Характер розміщення судинно-волокнистих пучків у самозапилених ліній кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ. 2006. Вип. 28. С. 29-32.
 • Зозуля О.Л., Паламарчук В. Д. Оцінка вихідного матеріалу кукурудзи в селекції на придатність до механізованого вирощування та збирання. Збірник наукових праць СГІ. „Сучасні пріоритети селекції с.-г. культур” 15-17 вересня. Одеса, 2006. Вип. 8(48). С. 153-157.
 • Паламарчук В. Д. Характеристика самозапилених ліній та простих гібридів кукурудзи за міцністю бокової стінки стебла. Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. 2007. Вип. 59. С. 27-31.
 • Паламарчук В. Д. Взаємозв’язок діаметра та довжини третього міжвузля стебла зі стійкістю до вилягання у селекційних зразків кукурудзи. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2007. № 2. С. 66-68.
 • Паламарчук В. Д. Кореляція міцності бокової стінки стебла та інших господарсько-цінних ознак у самозапилених ліній кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ. 2007. Вип. 31. С. 22-27.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук М. І. Характеристика морфологічної будови качана у самозапилених ліній кукурудзи. Збірник наукових праць ВДАУ. 2007. Вип. 29. С. 11-18.
 • Паламарчук В. Д., Шинкарук В. А. Оцінка вихідного матеріалу за комплексом господарсько-цінних ознак при створенні високоврожайних гібридів кукурудзи. Бюлетень Інституту зернового господарства. Дніпропетровськ, 2007. № 31-32. С. 48-51.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук І.С., Колісник О.М. Продуктивність сортів ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу України. Збірник наукових праць ВДАУ. 2008. Вип. 35. С. 57-62.
 • Паламарчук В. Д., Климчук О.В., Шинкарук В.А. Стійкість проти хвороб і шкідників – основа вирощування кукурудзи на зерно. Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. 2008. №4(106). С.21-23.
 • Паламарчук В. Д. Оцінка впливу морфологічних ознак на механізоване вирощування та збирання кукурудзи. Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. 2008. №5(107). С.21-23.
 • Паламарчук В. Д., Зозуля О.Л. Оцінка вихідного матеріалу кукурудзи за міцністю бокової стінки стебла. Селекція і насінництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Харків, 2008. Випуск 95. С. 41-49.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук І.С., Климчук О.В. Урожайний потенціал сортів картоплі різних груп стиглості в умовах Центрального Лісостепу України. Збірник наукових праць ВДАУ. 2009. Вип. 37. Том. 1. С. 124-129.
 • Паламарчук В. Д., Мазур В.А. Вплив тривалості фенологічних фаз на стійкість кукурудзи до вилягання. Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія „Агрономія” Львів, 2009. №13. С. 358-362.
 • Паламарчук В. Д. Продуктивність сортів ячменю залежно від системи удобрення. Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. 2009. №2(116). С. 32-34.
 • Паламарчук В. Д., Климчук О.В. Вплив азотного удобрення на продуктивність сортів ячменю ярого. Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. №2(128). 2010. С.20-21.
 • Паламарчук В. Д. Вплив висоти рослин та висоти прикріплення качанів на придатність гібридів кукурудзи до механізованого вирощування. Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. 2010. №3. C. 20-22.
 • Паламарчук В. Д., Климчук О.В. Формування зернової продуктивності сортів пшениці озимої залежно від строків сівби. Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. 2010. №3 (131). C. 33-35.
 • Паламарчук В. Д. Вплив кліматичних умов на продуктивність ячменю ярого. Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. 2010. №7 (133). С. 21-23.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук І. С., Рябчук П. О. Характеристика продуктивності та морфологічних ознак ячменю ярого залежно від дози азотного підживлення. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2010. Вип. 6(46). С. 17-21.
 • Паламарчук В. Д., Климчук О.В. Альтернативні аспекти використання зерна кукурудзи для отримання біоетанолу. Збірник наукових праць ВНАУ. 2010. Вип. 42. Том. 4. С. 123-129.
 • Паламарчук В. Д., Паламарчук О.Д. Перспективи вирощування та використання кукурудзи для отримання біопалива. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2011. Вип. 8(48). С. 13-21.
 • Паламарчук В. Д., Колісник О. М., Паламарчук О.Д. Селекція та створення гібридів кукурудзи, придатних до механізованого вирощування та виробництва альтернативних джерел енергії Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. 2011. №2(128). С.23-25..
 • Паламарчук В. Д., Паламарчук О.Д. Вирощування кукурудзи на зерно та перспективи отримання альтернативних джерел енергії. Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. 2011. №10(148). С. 23-25.
 • Паламарчук В. Д. Вплив строків сівби гібридів кукурудзи на стійкість проти хвороб та шкідників. Хранение и переработка зерна. Научно-практический журнал. 2012. №6(156). С.22-24.
 • Паламарчук В. Д. Створення та вирощування гібридів кукурудзи для інтенсивних технологій. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Частина 1. Агрономія. Умань, 2012. Випуск 80. 68-74.
 • Паламарчук В. Д., Колісник О.М. Залежність системи удобрення та продуктивності ячменю ярого. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2012. Вип. 6(68). С. 35-43.
 • Паламарчук В. Д. Вплив застосування бактеріального добрива «Біомаг» на продуктивність гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць Присв’ячується 30-річчю створення Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки. 2012. № 63. Випуск 4. С. 14-23.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук М. І. Вплив системи удобрення на стійкість гібридів кукурудзи до стеблового кукурудзяного метелика. Збірник наукових праць «Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». Київ, 2013. Випуск 17 (том І). С. 240-244.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук М. І., Поліщук І. С., Колісник О.М., Паламарчук О. Д. Вплив елементів технології на розвиток кукурудзи для виробництва біоетанолу. Збірник наукових праць «Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків». Київ, 2013. Випуск 19 (том І). С. 96-101.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук М. І., Паламарчук О. Д. Енергетична ефективність вирощування зернової кукурудзи залежно від позакореневих підживлень в умовах Лісостепу України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. 2014. №83, Вип. 6. С. 63-71.
 • Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Роїк М. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за комплексом цінних господарських ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 1. С. 63-73.
 • Паламарчук В. Д., Азуркін В. О. Підживлення кукурудзи. Famer the Ukrainian. 2016. №6(78) червень. С. 63.
 • Остапчук М. О., Поліщук І.С., Мазур О. В., Паламарчук В. Д. Мікробіологічні основи агротехнологій. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 3. С. 32-43.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук М. І., Паламарчук О. Д. Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 3. С. 57-64.
 • Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Роїк М. В. Аналіз кореляційних зв’язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 3. С. 57-64.
 • Паламарчук В. Д., Гуць В. О. Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 4. С. 94-101.
 • Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур В. О., Роїк М. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. № 4. С. 143-152.
 • Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур В. О. Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (Том 1). С. 116-124.
 • Паламарчук В. Д. Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017 № 7 (Том 1). С. 37-45.
 • Паламарчук В. Д. Кількість рядів зерен та зерен у ряді в гібридів кукурудзи залежно від елементів технології. Новітні агротехнології (Електронний науковий журнал). 2017. №5. http://jna.bio.gov.ua/issue/view/7327.
 • Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. Вплив строків сівби на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 4. С. 81-88.
 • Паламарчук В. Д. Вплив строків сівби на площу листкової поверхні гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Вісник Львівського національного аграрного університету. Агрономія. 2018. №22(1). С. 290-299.
 • Паламарчук В. Д. Вплив строків сівби на лінійні розміри рослин гібридів зернової кукурудзи. Науковий журнал «Наукові горизонти», «Scientific horizons». 2018. № 2 (65). С. 35-41.
 • Паламарчук В. Д. Вплив глибини загортання та фракції насіння на вміст крохмалю у зерні кукурудзи та вихід біоетанолу. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2018. №2. С. 55-65.
 • Паламарчук В. Д. Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018 № 8. С. 14-25.
 • Паламарчук В.Д. Вплив позакореневих підживлень на кількість качанів у гібридів кукурудзи. Вісник аграрної науки. Рослинництво, кормо виробництво. 2018, №8(785). С. 24-32.
 • Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Вплив позакореневих підживлень на формування площі листової поверхні гібридів кукурудзи. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2018. Вип. 2. С. 32-38.
 • Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Вплив позакореневих підживлень на рівень передзбиральної вологості зерна гібридів кукурудзи. Зрошувальне землеробство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон, 2018. Вип. 69. С. 58-63.
 • Паламарчук В. Д., Коваленко О. А. Формування висоти закладання качанів у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби. Таврійський науковий вісник. 2018. Випуск 100. Том 2. С. 26-33.
 • Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Вплив позакореневих підживлень на площу при качанного листка у кукурудзи. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018 № 9. С. 68-78.
 • Паламарчук В. Д. Вплив позакореневих підживлень на прояв лінійних розмірів рослин кукурудзи. Науковий вісник НУБІП України. Серія Агрономія. 2018. № 286 С. 231-244.
 • Паламарчук В. Д. Характеристика гібридів кукурудзи за масою 1000 зерен та продуктивністю залежно від елементів технології. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2018. №1. С. 38-42.
 • Паламарчук В.Д. Вплив позакореневих підживлень на висоту кріплення качанів у гібридів кукурудзи. Агробіологія. Збірник наукових праць. Біла церква, 2018. №1(138). С. 89-98.
 • Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Тривалість окремих міжфазних та вегетаційного періодів гібридів кукурудзи залежно від строків сівби. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2019. Випуск 106. С. 119-127.
 • Паламарчук В.Д. Економічна оцінка гібридів кукурудзи залежно від позакореневих підживлень. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019 №12. С. 18-27.
 • Паламарчук В.Д., Коваленко О.А. Біоенергетична оцінка гібридів кукурудзи залежно від факторів технології вирощування. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2019. Випуск 107. С. 137-144.
 • Паламарчук В.Д., Мазур В.А., Дидур И.Н. Иммунологическое состояние посевов зерновой кукурузы в зависимости от сроков посева. Вестник белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2019. №2. С. 83-87.
 • Паламарчук В.Д. Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019 №14. С. 43-53.
 • Паламарчук В.Д., Колісник О.М. Stalk lodging resistance of corn hybrids depending on the planting date. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019 №15. С. 94-110.
 • Паламарчук В.Д., Кричковський В.Ю. Характеристика мікробіологічного та агрохімічного складу органічного добрива Ефлюент. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019 №15. С. 45-55.
 • Паламарчук В.Д. Вплив чинників технології на формування маси 1000 зернин і продуктивності гібридів кукурудзи. Агроном. №4(66), листопад. 2019 р. 86-92.
 • Паламарчук В.Д., Алєксєєв О.О. Математичні моделі високо крохмальних гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 28-47.
 • Паламарчук В.Д. Позакореневі підживлення у сучасних технологіях вирощування гібридів соняшнику. Агробіологія. 2020. Вип. 1(157). С. 137-144.
 • Паламарчук В.Д., Коваленко О.А., Кричковський В.Ю. Підвищення ефективності біогазових комплексів за рахунок використання дигістату при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Зрошуване землеробство». 2020. № 73. С. 95-101.

Монографії

 • Паламарчук В. Д., Мазур В. А., Зозуля О. Л. Кукурудза. Селекція та вирощування гібридів. Монографія. Наукове видання. Вінниця, 2009 p. 199 с.
 • Паламарчук В.Д., Дідур І.М., Колісник О.М., Алєксєєв О.О.Аспекти сучасної технології вирощування висококрохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного. Вінниця: Видавництво «Друк». 2020. 536 с. (Протокол №3 від «25» вересня 2020р.)

Навчальні посібники та підручники

 • Паламарчук В. Д., Климчук О. В., Поіщук І.С., Колісник О.М., Борівський А.Ф. Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур: Навчальний посібник. Вінниця: ФОП Данилюк, 2010. 636 с.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук І.С., Венедіктов О. М. Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навчальний посібник. Вінниця: ФОП Данилюк, 2011. 432 с.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук І.С., Єрмакова Л.М., Каленська С.М. Системи сучасних інтенсивних технологій (2-ге видання виправлене та доповнене). Навчальний посібник. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2012. 370 с.
 • Паламарчук В. Д., Поліщук І.С., Єрмакова Л.М., Каленська С.М. Біологія та екологія сільськогосподарських рослин. Підручник. Вінниця: ФОП Данилюк, 2013. 725 с.
 • Каленська С.М., Єрмакова Л.М., Паламарчук В. Д., Поліщук І.С. Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві. Підручник. Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2015. 448 с.
 • Мазур В. А., Паламарчук В. Д., Поліщук І.С. Новітні агротехнології у рослинництві. Вінниця, 2017. 588 с. (гриф ВНАУ Протокол №12 від 16.06.2017)

Тези

 • Паламарчук В.Д. Стійкість гібридів кукурудзи до вилягання залежно від позакореневих підживлень. «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». 10-12 квітня 2019. м. Київ-Миколаїв-Херсон. С. 66-69.
 • Паламарчук В.Д., Кричковський В.Ю. Висота рослин у гібридів кукурудзи залежно від строків сівби. «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». 10-12 квітня 2019. м. Київ-Миколаїв-Херсон. С. 149-151.

Наукові інтереси

 • Технології вирощування основних сільськогосподарських культур
 • Позакореневі підживлення гібридів кукурудзи та глобальне потепління і зміна строків посіву сільськогосподарських культур
 • Біологізація вирощування кукурудзи та інших зернових культур
 • Вирощування екологічно чистої та безпечної продукції рослинництва
 • Застосування корисних мікроорганізмів при вирощуванні зернових культур

Місце і дата народження

19.07.1968., Вінницька обл. 

Освіта

 • 1985-1991: Агрономічний факультет ВДСІ, спеціальність – Агрономія;
 • 1994- 1998: Аспірантура Інститут кормів УААН, спеціальність 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво
 • В 2001 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво

Кар’єра

Викладацька діяльність - з 2006 року.

 • З 2006 р.- 2012 р.  – викладав лекції та проводив лабораторно - практичні заняття з дисциплін: «Основи наукових досліджень », «Сільськогосподарська меліорація».
 • З 2006 р.- 2016 р. проводив лабораторні заняття з дисципліни «Кормо виробництво та луківництво»
 • У 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри кормовиробництва.
 • З 2013 р.-2015 р. проводив лекційні заняття з дисципліни «Тропічні та субтропічні рослини
 • З 2015 р.- 2016 р. проводив лекційні заняття з дисциплін «Кормо виробництво та луківництво», «Польове кормовиробництво», «Технологія заготовки, переробки та зберігання кормів».
 • З 2017 до  теперішнього часу викладаю лекції та практичні заняття на агрономічному факультеті з дисциплін: «Методика наукових досліджень», «Сільськогосподарська меліорація», для студентів денної так і заочної форми навчання ОР «Бакалавр». «
 • В 2015 році  року проходив підвищення кваліфікації у  Інституті кормів НААН.

Науково-дослідна робота

 • Виконавець по ініціативній тематиці: Врожайні властивості сортів картоплі залежно від удосконалення технологічних прийомів  вирощування № державної реєстрації  0117U006162

 

Основні публікації

Навчальні посібники

 1. Липовий В.Г., Мазур О.В., Мордванюк М.О. Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності: навч. посіб. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 243 с. Затверджено до друку Вченою Радою Вінницького національного аграрного університету. Протокол  № 11 від 28 квітня 2020 року
 1. Мазур В.А., Липовий В.Г., Мордванюк М.О. Методика наукових досліджень в агрономії: навч. посіб. Вінниця: ТВОРИ, 2020. 204 с. Затверджено до друку Вченою Радою Вінницького національного аграрного університету. Протокол  № 13 від 26 червня 2020 року

Матеріали конференцій

 1. Липовий В.Г.Технологічні особливості використання цукрового сорго на силос / В.Г. Липовий, І.В. Темченко // Мат. Всеук. наук.-практ. конф. «Сучасні агротехнології: тенденції та іновації» , 17-18 листопада-Вінниця РВВ ВНАУ, 2015 – Т. 3. 264-268 с.
 2. Липовий В.Г.Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування. Матеріали ІІ міжн. наук.- прак. конфер «Кліматичні зміни та сільське господарство, Виклики для аграрної науки та освіти» 10-12 квітня 2019 р. Миколаїв, НМЦ «Агроосвіта».
 3. Липовий В.Г.Фотосинтетична продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи з соєю залежно від технологічних прийомів вирощування. Матеріали ІІ міжн. наук.- прак. конфер «Кліматичні зміни та сільське господарство, Виклики для аграрної науки та освіти» 10-12 квітня 2019 р. Миколаїв, НМЦ «Агроосвіта».
 4. Липовий В.Г. Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура. Матеріали міжн. наук.- практ. конф. «Інновації сучасної агрономії 30-31 травня 2019 р. Вінниця, ВНАУ
 5. Липовий В.Г. Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю. Матеріали міжн. наук.- практ. конф. «Використання інноваційних технологій в агрономії 03-04 червня 2020 р. Вінниця, ВНАУ

Статті у фахових виданнях

 1. 1.Бабич А.О., Мережко М.М., Липовий В.Г. Продуктивність гібридів кукурудзи на силос залежно від агротехнічних заходів. Зб. наукових праць ІЗ УААН. 2000. Вип. 1. С. 70-73.
 2. Липовий В.Г. Кукурудза різних груп стиглості в силосному конвеєрі центрального Лісостепу України / .. Корми і кормовиробництво. Київ «Агро наука». 2003 №50 .С.22-24.
 3.  Липовий В.Г. Ефективність технологічних прийомів вирощування кукурудзи та сорго в чистих і сумісних посівах з високобілковими культурами в умовах Лісостепу України/ . Вісник аграрної науки. Київ. 2003. спеціальний випуск, жовтень. С. 33 –35.
 4. Липовий В.Г. Продуктивність агротехнічних прийомів кукурудзи в чистих і сумісних посівах з високобілковими культурами в Лісостепу України / Корми і кормовиробництво. Київ: «Аграрна наука». 2003. №51. С. 84 – 87.
 5. Липовий В.Г., Мазур В.А. Кукурудза. Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні. За ред. В.Ф. Петриченко. Вінниця. 2009. С. 196-208.
 6. Підпалий І.Ф., Рудницький Б.О., Липовий В.Г. Комбінований аналіз результатів польового досліду. Зб. наукових праць ВНАУ. Вінниця. Вип. 6 (46), 2010. С. 72-76.
 7. Князюк О.В., Липовий В.Г. Фотосинтетична продуктивність гібридів кукурудзи в залежності від строків сівби. Агробіологія. Зб. наукових праць БДАУ. Біла Церква. Вип. 4 (80). 2010. С. 41-45.
 8. Князюк О.В., Липовий В.Г. Агроекологічне випробування та підбір гібридів кукурудзи різних груп стиглості для силосного конвеєра в умовах правобережного Лісостепу. Агробіологія. Зб. наукових праць БДАУ. Біла Церква. Вип. 6 (82). 2011. С. 48-53.
 9. Князюк О.В., Липовий В.Г., Підпалий І.Ф. Вплив технологічних прийомів вирощування на фотосинтетичну продуктивність гібридів кукурудзи. Зб. наукових праць. Біла Церква. Вип. 9 (96). 2012. С. 116 – 120.
 10. Підпалий І., Липовий В., Панцерева Г. Формування урожайності люпину білого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України. Аграрна економіка, ЛНАУ. Т. 8, № 3-4. 2015. с.83-87.
 11. Князюк О.В., Липовий В.Г. Фізіолого-біологічні особливості формування продуктивності гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. Агробіологія. Зб.наукових праць. БНАУ, 2016. С.47-52.
 12. Липовий В.Г., Князюк О.В. Фотосинтетична продуктивність одно видових і сумісних посівів кукурудзи з соєю. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільське господарство та лісівництво. 2017. Вип. 6(том 2). с. 44-50.
 13. Липовий В.Г., Поліщук І.С. Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільське господарство та лісівництво. 2017. Вип. 7 (том 1). с. 52-58.
 14. Липовий В.Г., Князюк О.В., Шевчук О.А. Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з бобовими культурами на силос залежно від елементів технології вирощування та регулятора/ Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільське господарство та лісівництво. 2018. Вип. 10. с. 74-84.
 15. Князюк О.В., Шевчук О.А., Липовий В.Г. Продуктивність сумісних посівів кукурудзи з сорго на силос залежно від елементів технології вирощування. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільське господарство та лісівництво 2018. Вип. 11. с. 106-113.
 16. Липовий В.Г., Князюк О.В.,.Шевчук О.А., Гуцол Г.В. Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура// Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: сільське господарство та лісівництво .Вип. 14. 2019. С. 79-87.
 17. Князюк О.В.,., Шевчук О.А.,, Ходаніцька О.О, Липовий В.Г., Ватаманюк О.В. Ріст, розвиток та насіннєва продуктивність розторопші плямистої залежно від застосування ретардантів, строків та способів сівби. Вісник Уманського національного університету садівництва. Наково-виробничий журнал. Умань, 2019. № 2. С. 54-58
 18. Липовий В.Г., Князюк О.В.,.Шевчук О.А Фотосинтетична продуктивність одновидових та сумісних посівів цукрового сорго із соєю. Сільське господарство та лісівництво: збірник наукових праць. 2020.№ 18. С. 81-90.

 Наукові інтереси

 •  Кормові культури

Місце і дата народження

 • 09.1987 р. с. Джурин, Шаргородського району, Вінницької області

Освіта

 • 2004-2008: Агрономічний факультет Вінницького національного аграрного університету – спеціальність Агрономія;
 • 2008-2009: Магістратура, агрономічний факультет Вінницького національного аграрного університету – спеціалізація – Агроном дослідник;
 • 2011-2013: Аспірантура Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, спеціальність 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»;
 • 2015 р. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.12. – кормовиробництво і луківництво.

 Кар’єра

 • 2010-2011: працював лаборантом сектору елітного насінництва та впровадження Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;
 • 2014-2015: працював молодшим науковим співробітником відділу польових кормових культур, сіножатей і пасовищ Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;
 • У 2015 році проходив курси підвищення кваліфікації в Інституті сільського господарства Карпатського регіону з 8.06.2015 р. по 12.06.2015 р. по програмі «Кормовиробництво і луківництво».

 Викладацька діяльність з 2015 року.

 • 2015-2016 працював на посаді старшого викладача кафедри лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва, читав лекції та проводив практичні заняття на агрономічному факультеті по дисциплінам: «Біометрія», «Луківництво і газони», «Гідротехнічні споруди садів і парків», «Дендрологія».
 • З 2016 року переведений на посаду старшого викладача кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур агрономічного факультету читає лекції та проводить практичні заняття по дисциплінам: «Кормовиробництво та луківництво», «Польове кормовиробництво», «Лучне кормовиробництво», «Рослинництво з основами кормовиробництва».

 

Науково дослідна робота:

Відповідальний виконавець по ініціативним тематикам:

 • Оптимізація технологічних прийомів вегетативного і генеративного розмноження різних видів декоративних рослин в умовах відкритого та закритого ґрунту, № державної реєстрації Термін виконання 2017-2021 рр.
 • Удосконалення елементів технології вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу Правобережного, № державної реєстрації Термін виконання 2017-2021 рр.

  Участь у Міжнародних і Всеукраїнських

 • «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві» (м. Чернігів, 2012 р.);
 • VІІ міжнародній науковій конференції «Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин та прогнозованих змін клімату» (м. Вінниця, 2013 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 2014 р.);
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет 17 – 18 жовтня 2014 р.);
 • «Екологічні проблеми сільського виробництва» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 2016 р.);
 • «Інновації в сучасній агрономії» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 2016 р.);
 • «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 2016 р.);
 • «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (м. Біла, Церква БНАУ 2017 р.);
 • «International scientific and practical internet conference for young scientist and students» (Vinnytsia national agrarian university, 2018);
 • «Інтродукція рослин на волино-поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (м. Тернопіль, 2018 р.)

 Основні публікації:

Матеріали конференцій

 • Циганський В. І. Вплив передпосівної обробки насіння біологічними препаратами на ріст і розвиток люцерни посівної / В. І. Циганський //  Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві: матеріали VІІІ наукової конференції молодих вчених (м. Чернігів 25–27 вересня 2012 р.) /Національна академія аграрних наук України, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва. – Чернігів: ЦНП, 2012.– С. 75– 
 • Циганський В. І. Вплив передпосівної обробки насіння та вапнування ґрунту на продуктивність люцерни посівної /В. І. Циганський //  «Кормовиробництво в умовах глобальних економічних відносин та прогнозованих змін клімату» / Тези доповідей VІІ міжнародної наукової конференції / 24–25 вересня 2013 р. – Вінниця: ФОП Данилюк В. Г., 2013. – С.  23–24.
 • Циганський В. І. Вплив передпосівної обробки насіння та вапнування ґрунту на динаміку площі листової поверхні люцерни посівної /В. І. Циганський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України» (с. Оброшино, 12 листопада 2014 р.). – Львів – Оброшино. – С. 66 – 67.
 • Прокопчук В.М. Якісна оцінка газонного фітоценозу на території Вінницького національного аграрного університету /В.М. Прокопчук, В.І. Циганський, О.І. Циганська //Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених «Інновації в сучасній агрономії» (м. Вінниця, 26-27травня 2016 р.). – Вінниця. - С. 56 – 57.
 • Циганський В. І.Вплив рівня удобрення на симбіотичну продуктивність сої в умовах Лісостепу Правобережного / В.І. Циганський, О.І. Циганська //Матеріали міжнародної наукової конференції «2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України» (м. Вінниця, 11-12серпня 2016 р.). – Вінниця. - С. 56 – 58.
 • Циганський В.І. Фотосинтетична продуктивність посівів сої залежно від елементів технології вирощування в умовах Правобережного лісостепу України /В.І. Циганський, О.І. Циганська //Міжнародна науково-практична конференція: Вплив змін клімату на онтогенез. Миколаївський національний аграрний університет. 3-5 жовтня 2018 р.
 • Циганський В.І. Формування продуктивності кукурудзи при вирощуванні на зерно залежно від оптимізації окремих елементів системи удобрення /В.І. Циганський // Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Миколаївський національний аграрний університет. 10-12 квітня 2019 р.

 Статті  у фахових виданнях України

 • Гетман Н. Я. Люцерна посівна в польовому кормовиробництві /  Н.Я.  Гетман, В. І. Циганський, В. П. Коваленко // Корми і кормовиробництво. – Вип. 73. – 2012. – С.  118 – 122.
 • Циганський В. І. Вплив агроекологічних умов на ріст і розвиток люцерни посівної / В. І. Циганський // Корми і кормовиробництво. – 2013. – Вип. 77.– С.  48 – 53.
 • Циганський В. І. Формування травостою люцерни посівної в період вегетації залежно від елементів технології вирощування / В. І. Циганський //  Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2014. – Вип. 5 (82). – С. 68–79.
 • Гетман Н. Я. Продуктивність люцерни посівної залежно від вапнування ґрунту та обробки насіння в умовах Лісостепу правобережного / Н. Я. Гетман, В. І. Циганський // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: «Агрономія і біологія». – Суми. – 2014. – Вип. 3 (27). – С. 137–141.
 • Гетман Н. Я. Кормова королева / Н. Я. Гетман, В. І. Циганський //  Журнал The Ukrainian Farmer. – № 5. – 2014. – С. 84–85.
 • Заболотний Г. М. Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу правобережного / Г. М. Заболотний, В. І. Циганський, О. І. Циганська // Збірник наукових праць «Агробіологія». – Біла Церква, 2015. - Вип. 2 (121). – С. 130 – 133.
 • Заболотний Г. М. Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу / Г. М. Заболотний, В. І. Циганський, О. І. Циганська // Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. – К.: ВП “Едельвейс”, 2015. – Вип. 4. – С. 66 –71.
 • Заболотний Г. М. Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного / Г. М. Заболотний, В. І. Циганський, О. І. Циганська // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: «Агрономія і біологія». – Суми. – 2015. – Вип. 9 (30). – С. 151–1455.
 • Науково-практичні рекомендації. Технології вирощування багаторічних бобових трав на кормові цілі. – / О. В. Корнійчук, Н. Я. Гетман, Ю. А. Векленко, В. Д. Бугайов, В. І. Циганський // Вінниця: Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН. – 2015. – 31 с.
 • Прокопчук В.М. Оцінка якісного стану та обґрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету /В.М. Прокопчук, В.І. Циганський, О.І. Циганська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільське господарство та лісівництво. – 2016. – Вип. 3. – С. 193–200.
 • Циганський В.І., Циганська О.І., Вплив вапнування грунту та передпосівного оброблення насіння на формування якісних показників сухої речовини люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного / В.І. Циганський, О.І. Циганська// Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №4. Вінниця. – 2016. – С. 110-118.
 • Патика В.П., Циганський В.І., Циганська О.І., Кириленко Л.В. Біоенергетична та економічна ефективність вирощування козлятнику східного Galega orientalis lam. залежно від передпосівної інокуляції насіння штамом Rhizobium galegae Л2 / В.П. Патика, В.І. Циганський, О.І. Циганська, Л.В. Кириленко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №5. Вінниця. – 2017. – С. 83-91.
 • Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І., Удосконалення елементів вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens l.) методом живцювання в умовах закритого ґрунту / В.М. Прокопчук, В.І. Циганський, О.І. Циганська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №5 (Том 2). Вінниця. – 2017. – С. 17-24.
 • Гетман Н. Я. Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу правобережного / Н. Я. Гетман, В. І. Циганський, Г.І. Демидась, М.Г. Квітко // Міжвідомчий тематичний науковий збірник Корми і кормо виробництво. №83  Вінниця. – 2017. – С. 46-52
 • Прокопчук В.М. Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна,наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства / В.М. Прокопчук, В.І. Циганський, О.І. Циганська, М.В. Матусяк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №7 (том 2). Вінниця. – 2017. – С. 87-95
 • Гетман Н.Я. Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу правобережного / Н.Я. Гетман, Р.О Ткачук. В.І. Циганський, М.Г Квітко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №7 (том 1). Вінниця. – 2017. – С. 77-85.
 • Дідур І.М. Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива Граунфікс в умовах Лісостепу правобережного / І.М. Дідур, В.І. Циганський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №7 (том 1). Вінниця. – – С. 70-77.
 • Заболотний Г.М. Фотосинтетична продуктивність сої залежно від рівня удобрення та застосування комплексу мікроелементів /Г.М.Заболотний, О.І.Циганська, В.І. Циганський/ Наукові доповіді НУБІП, Київ, 2018 - №5 (75).
 • Prokopchyk, V. M., Tsyhanskiy, V. I., & Tsyhanska, O. I. (2018). Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого Buxus sempervirens L. в умовах закритого ґрунту. Науковий вісник НЛТУ України, 28 (7)
 • Дідур І.М. Продуктивність кукурудзи залежно від впливу сучасних біопрепаратів та мікробіологічних добрив в умовах Лісостепу правобережного / І.М. Дідур, В.І. Циганський, В.В. Рибачок // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №11. Вінниця. – 2018. – С. 26-36.
 • Петриченко В.Ф. Люцерна посівна як стабілізувальний чинник інтенсифікації кормовиробництва / В.Ф. Петриченко, Н.Я. Гетман, В.І. Циганський // Вісник аграрної науки, №10. 2018. – С. 19-27.
 • Ткачук О. П. Медоносний потенціал бобових багаторічних трав у інтенсивному землеробстві України / О.П.Ткачук, В.І. Циганський //. Збірник наукових праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. – 3 (106). 2019.– С 43-52.
 • Циганський В.І., Циганська О.І. Вплив елементів технології вирощування на активізацію рослино-мікробного симбіозу та процеси трансформації азоту у агроценозах люцерни посівної Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. № 16. Вінниця. 2020. С. 61-72.
 • Циганський В.І. Динаміка густоти рослин люцерни посівної в період вегетації залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. № 18. Вінниця. 2020. С. 59-71.

 Наукові праці у міжнародних виданнях:

 • Гетман Н. Я. Кормова продуктивність люцерни посівної (Medicago sativa L.) залежно від елементів технології вирощування в умовах правобережного Лісостепу України / Н. Я. Гетман, В. І. Циганський // Black Sea Scientific Journal of Academic Research. – Agriculture, Agronomy & Forestry Sciences. – September-October 2014. Volume 16. Issue 09. – Tbilisi, Georgia 2014. – P. 15–19.

 Наукові праці у міжнародних виданнях Web of Science, Scopus:

 • Didur, I.M., Tsyhanskyi V.I., Tsyhanskа, О.I. etc. (2019) The effect of fertilizer system on soybean productivity in the conditions of right bank forest-steppe. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 76-80.
 • Didur, I.M., Tsyhanskyi V.I., Tsyhanskа, О.I. etc. (2019) Effect of the cultivation technology elements on the activation of plant microbe symbiosis and the nitrogen transformation processes in alfalfa agrocoenoses. Modern Phytomorphology 13: 30–34.

 Підготовка проекту для участі у грантовій програмі Ф 83

Наукові інтереси:

Актуальні проблеми аграрного виробництва;

Рослинництво;

Удосконалення технологічних прийомів вирощування зернових та зернобобових культур;

Інновації в сучасній агрономії.

Місце і дата народження

09.03.1982, Хмільницький р-н., Вінницька обл.

Освіта

 • 01.09.1999 – 30.06.2004 рр. – Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, спеціальність «Облік, аудит, контроль та ревізія», диплом спеціаліста.
 • 01.09.2013 – 16.06.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Агрономія», диплом бакалавра;
 • 01.11.2016 – 22.09.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Агрономія», диплом спеціаліста.
 • 27.12.2013 – 27.12.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, аспірант заочної державної форми навчання зі спеціальності 06.01.05 – селекція і насінництво кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, агрономічного факультету.
 • 05.07.2018 р. успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Оцінювання генотипів квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.) за господарсько-біологічними ознаками в умовах Лісостепу Правобережного» за спеціальністю 06.01.05 – селекція і насінництво.

Кар’єра

 • 11.2000 – 14.03.2003 рр. – бухгалтер для ведення обліку і звітності та нарахування заробітної плати працівникам спец. факультету практичної психології Інституту післядипломної освіти працівників;
 • 03.2003 – 31.01.2005 рр. – завідувач Будинку культури с. Сьомаки;
 • 02.2005 – 29.12.2006 рр. – інженер 1 категорії відділу генетики і адаптивної селекції і зернобобових культур Інституту агроекології УААН;
 • 01.2007 – 01.08.2014 рр. - завідувач лабораторії кафедри селекції та насінництва с.-г. культур агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • 02.08.2014 - по теперішній час – завідувач лабораторії кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • 02.2016 – 30.06.2016 рр. – асистент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету за сумісництвом;
 • 09.2016 – 21.09.2020 – викладала дисципліну «Технологія виробництва продукції рослинництва» на кафедрі рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, у студентів-бакалаврів таких факультетів «Менеджмент і право» галузі знань  07 –«Управління та адміністрування» напряму підготовки 074 – «Публічне» управління та адміністрування" за освітнім ступенем «Бакалавр»  студентів 1-го курсу денної форми навчання; - «Механізації сільського господарства» галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напряму підготовки 6.6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» cтудентів 2-го курсу денної форми навчання.
 • 09.2020 – по теперішній час викладаю дисципліну «Технологія виробництва продукції рослинництва» на кафедрі ботаніки, генетики та захисту рослин, у студентів-бакалаврів таких факультетів «Менеджмент і право» галузі знань  07 –«Управління та адміністрування» напряму підготовки 074 – «Публічне» управління та адміністрування" за освітнім ступенем «Бакалавр»  студентів 1-го курсу денної форми навчання; - «Механізації сільського господарства» галузі знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва», напряму підготовки 6.6.100202 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» cтудентів 2-го курсу денної форми навчання. Крім того, внутрішній сумісник на кафедрі рослинництва, селекції та біоенергетичних культур.

 Науково-дослідницька робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави»(ВНАУ, 17 – 18 жовтня 2014 р.).
 • Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 19.03.2015 р.)
 • «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», (ВНАУ, 17-18 листопада, 2015 р.).
 • Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 23.03.2016 р.)
 • «Інновації в сучасній агрономії», (ВНАУ, 26-27 травня 2016 р.).
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», (ВНАУ, 7-9 вересня 2016 р).
 • «Екологічні проблеми сільського виробництва». (ВНАУ, 7 грудня 2016 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція (м. Братислава, Словаччина, 15–18 березня 2016 року);
 • Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 24.03.2016 р.)
 • Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи», (ВНАУ, 23.03.2017 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 105-річчю з Дня народження М.О. Зеленського (м. Київ, НУБіП 22-24 травня, 2017);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (ВНАУ, 16-18 травня 2017 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інновації сучасної агрономії», Вінницький національний аграрний університет (30–31 травня 2019 року, м. Вінниця, Україна).
 • Міжнар. наук.-практ. конф. "Використання інноваційних технологій в агрономії», Вінницький національний аграрний університет (3-4 черв. 2020 р. м. Вінниця, Україна).

Основні публікації

Матеріали конференції

 1. Мазур О. В., Поліщук І. С. Селекція на зернову продуктивність та адаптивність квасолі звичайної. Матер. ІV Міжн. наук. – техн. конференції 17–18 жовтня 2014. Вінниця. 2014. С. 45–47.
 2. Мазур О. В., Паламарчук В. Д. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за урожайністю та тривалістю вегетаційного періоду. Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. науково-практ. конф., 17–18 листопада 2015 р.: у 3 т. Вінниця. 2015. С. 311–313.
 3. Мазур О. В. Селекція квасолі звичайної на адаптивність і продуктивність. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». Вінниця. 2016. С. 154–155.
 4. Мазур О. В. Аналіз кореляційних зв’язків між елементами структури врожаю сортозразків квасолі звичайної. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15–18 березня 2016 року м. Братислава, Словаччина. 2016. С. 84–85.
 5. Мазур О. В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю і урожайністю. Матер. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва» 7 грудня 2016 р. Вінниця. 2016. С. 25–27.
 6. Мазур О. В., Паламарчук В. Д. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за тривалістю вегетаційного періоду і зерновою продуктивністю. Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інновації в сучасній агрономії» 26–27 травня 2016 року. Вінниця. 2016. С. 133–135.
 7. Мазур О. В. Відмінності сортозразків квасолі звичайної за адаптивністю та зерновою продуктивністю. Тези міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 105 – річчю з дня народження Зеленського М. О. К.: НУБІП України. 2017. с. 105–106.
 8. Мазур О. В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю і адаптивністю. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». Вінниця. 2017. С. 104–105.

 

Монографії

 1. Мазур О. В., Мазур О.В., Мазур В.А., Шерепітко В.В. Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання. Монографія. ВНАУ, 2013. 206 с.

 Підручники, посібники

 1. Липовий В. Г., Мазур О. В., Мордванюк М. О.Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності для студентів галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 201 «Агрономія» другий (магістерський) рівень. Навч. посіб. Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2020. 240 с.
 2. Мазур О.В., Мазур О.В., Лозінський М.В. Cелекція та насінництво польових культур: навч. посіб. Вінниця, 2020. 348 с.

Статті у фахових виданнях

 1. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Роїк М. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за комплексом цінних господарських ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2015. № 1. С. 63–72.
 2. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. Аналіз кореляційних зв’язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2016. №3. С. 133–138.
 3. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Роїк М. В., Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2016. №4. С. 143–152.
 4. Мазур О. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-ціннними ознаками. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (Т. 1). С. 116–124.
 5. Мазур О. В. Сорти квасолі звичайної, як чинник екологізації сільськогосподарського виробництва. Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 169–172.
 6. Мазур О. В. Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Cільське господарство та лісівництво. 2018. № 8. С. 152–159.
 7. Мазур О.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів квасолі звичайної за параметрами пластичності та стабільності. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 9. С.102-111.
 8. Мазур О.В., Мазур О.В. Селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної за стійкістю до ураження хворобами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. №10. С. 98-106.
 9. Мазур О.В., Мазур О.В. Відмінності зернобобових культур за пластичністю і стабільністю господарсько-цінних ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.69-86.
 10. Мазур О.В., Мазур О.В. Вивчення кореляційних зв’язків у сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.116-130.
 11. Мазур О.В. Оцінка сортозразків сої за комплексом цінних господарських ознак. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 12. С.98-115.
 12. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернової продуктивності сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С154-171.
 13. Мазур О.В., Мазур О.В. Адаптивність та селекційна цінність сортозразків квасолі звичайної . Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №13. С.119-142.
 14.  Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №14. С. 23-42.
 15. Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Yatsenko A. O. Environmental plasticity, stability and resistance to diseases of the varieties phaseolus vulgaris l. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 94. С.17-26.
 16. Мазур О.В., Мазур О.В. Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. №15. С. 111-136.
 17. Mazur O. V., Poltoretskyi S. P., Poltoretska N. M., Kononenko L. M., Inheritance of yield formula in F1 hybrids and hybrid swarms F2 Phaseolus vulgaris L. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2019. Вип. 95. С.19-30.
 18.  Мазур О.В. Ідентифікація ознак зернобобових рослин за селекційними індексами. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 119-133.
 19.  Мазур О.В. Мінливість сортозразків квасолі звичайної за елементами структури врожаю і адаптивністю. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №18. С. 198-222.

Наукові інтереси

 • Селекція і насінництво зернобобових культур

Місце і дата народження

 • народився 6 березня 1977 р. в с. Глинськ Калинівського району Вінницької області.

Освіта

 • Вищу освіту здобув у Вінницькому державному сільськогосподарському інституті, в якому у 1999 році отримав кваліфікацію вченого агронома.

Кар’єра

 • З травня 1999 року прийнятий на посаду заступника голови КСП с. Павлівка Калинівського району.
 • З квітня 2002 року по 20 жовтня 2010 директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Світанок»
 • З листопада 2010 року по липень 2011 помічник консультант народного депутата України.
 • З серпня 2011 до грудня 2011 перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій обл.
 • З січня 2012 року по вересень 2013 року призначений на посаду першого заступника головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Вінницької обл..
 • З вересня 2013 року по грудень 2016 начальник Державної інспекції сільського господарства у Вінницькій обл..
 • З грудня 2016 року призначений на посаду директора Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Національної академії аграрних наук України.
 • З вересня 2017 по червень 2020 асистент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних рослин Вінницького національного аграрного університету за сумісництвом.
 • У липні 2020 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного».

Основні публікації

 Монографії

 1. Калетнік Г.М., Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю. Мазур О.В. Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного. Монографія. Вінниця: Видавництво ТОВ «Друк», 2020. 212 с. (рішення Вченої ради ВНАУ №3 від 25.09.2020 р.)

 Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Mazur V.A., Branitskyi Y.Y., Pantsyreva H.V. Bioenergy and economic efficiency technological methods growing of switchgrass. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. 10(2). Р. 8-15. 24938

 Статті у фахових виданнях

 • Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Поліщук І.С. Особливості вирощування проса лозовидного в умовах лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2017. Том. 1. № 7. С. 19-26.
 • Мазур В.А., Томчук О.Ф., Браніцький Ю.Ю. Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 3. С. 7-20.
 • Гончарук І.В., Браніцький Ю.Ю., Томашук І.В. Основні аспекти ефективного формування і використання ресурсного потенціалу у сільськогосподарських підприємствах (на прикладі Уладово- Люлинецької ДСС ІБК І ЦБ НААН України). Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 10. С. 54-68.
 • Браніцький Ю.Ю. Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2018. № 10. С. 122-130.
 • Браніцький Ю.Ю. Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2018. № 11. С. 193-201.
 • Калетнік Г.М., Браніцький Ю.Ю., Гунько І.В., Мазур О.В. Генотипні відмінності сортів сої за вмістом та виходом олії для виробництва біодизеля. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 11. С.5-14.
 • Купчук І.М., Браніцький Ю.Ю. Розробка програмного алгоритму розрахунку кінематичних параметрів робочих органів віяльно-калібрувальної машини. Вібрації в техніці та технологіях. Всеукраїнський науково-технічний журнал Вінницького національного аграрного університету. 2018. № 2 (89). С. 80-87.
 • Калетнік Г.М., Шаргородський С.А., Браніцький Ю.Ю. Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Всеукраїнський науково-технічний журнал Вінницького національного аграрного університету. 2018. № 3 (102). С. 11-21.
 • Гунько І.В., Галущак О.О., Браніцький Ю.Ю. Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палива в процесі роботи автономних енергетичних установок. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Всеукраїнський науково-технічний журнал Вінницького національного аграрного університету. 2018. № 4 (103). С. 24-33.
 • Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Кількісні показники рослин проса лозовидного за різних технологічних прийомів вирощування. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2019. №12. С. 28-43.
 • Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В., Алексєєв О.О. Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність проса лозовидного першого року вегетації. Сільське господарство та лісівництво. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2019. №13. С. 68-83
 • Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Економічна ефективність технологічних прийомів вирощування проса лозовидного. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №16. С. 5-12.
 • Мазур В.А., Браніцький Ю.Ю., Мазур О.В. Селекційна цінність та адаптивність сортів квасолі звичайної в умовах Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ НААНУ. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2020. №4. С.5-16.

Місце і дата народження

18.08.1952 р., Целіноградська обл., Казахстан. 

Освіта:

 • 1975-1980 рр.: Агрономічний факультет БСГІ ім. П.Л. Погребняка, спеціальність – Агрономія;
 • В 1988 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво «Продуктивность яровой ржи и высеваемой после неё кукурузы при выращивании двух урожаев Лесостепи УССР»;
 • В 2007 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво « Агробіологічне обґрунтування технологічних прийомів підвищення продуктивності однорічних агрофітоценозів для конвеєрного виробництва зелених кормів в правобережному Лісостепу України».

Кар’єра

Науково-дослідна робота в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН -  1973–2019 рр.

 • У 1992 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
 • У 2005 році проходила підвищення кваліфікації у ННЦ «Інститут землеробства НААН»
 • У 2016 році проходила підвищення кваліфікації у Інституті зрошуваного землеробства НААН

Викладацька діяльність – з 2020 р.,  кафедра рослинництва, селекції та біоенергетичних культур.

 • У 2020 р.- викладала лекції та проводила  практичні заняття з дисциплін: «Польове кормовиробництво», практичні заняття «Кормовиробництво та луківництво», «Рослинництво с основами кормовиробництва, «Технологія цукрового виробництва», лекції та практичні заняття «Технологія виробництва рослинницької продукції»
 • У 2021 р. Викладаю лекції та проводжу  практичні заняття з дисциплін: «Польове кормовиробництво», «Лісомеліорація».

Науково-дослідна робота: виконавець ініціативної тематики: «Дослідження реакції сортів картоплі та буряків цукрових на позакореневі підживлення макро- та мікродобривами і застосування біологічно активних препаратів» № д.р.0117U006161;

«Вивчення строків сівби та норми висіву насіння сортів сої  в Лісостепу Правобережному» № д.р.0117U006163.

 Наукові інтереси: Кормові культури в інтенсифікації кормовиробництва.

 Список опублікованих статей доцента кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, доктора сільськогосподарських наук

Монографії

 1. Основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні. Петриченко В.Ф., Квітко Г.П., Царенко М.К. та ін. /За ред. В.Ф. Петриченка, М.К. Царенка. Київ: Аграрна наука, 2007. 238 с.
 2. Демидась Г.І., Квітко Г.П., Ткачук О.П.,Ковленко В.П., Гетман Н.Я., Демцюра Ю.В. Багаторічні бобові трави як основа природної інтенсифікації кормовиробництва; за ред. проф. Г.І. Демидася, Г.П. Квітка. К. : ТОВ «Нілан-ЛТД». 2013.322 с.
 3. Гетман. Н.Я. та ін.Технології вирощування кормових культур і луківництво. За ред. Гандзала Я.М., Камінського В.Ф. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні. К: Аграрна наука,2017. С. 258-294.

 Статті в журналах та збірниках

 1. Мережко М.М., Пшеничний А.С., Гетман Н.Я. Фотосинтетична продуктивність кукурудзи на силос при запрограмованих урожаях. Вісник с.-г. науки. 1977. № 9. С.55-56.   
 2. Квітко Г.П, Панасюк Я.Я., Гетман Н.Я. та інш. Хімічний склад надземної маси кормових культур та її поживна цінність залежно від удобрення. [зб. наук.пр.].  Корми і кормовиробництво. К.:Урожай,1979.Вип.8. С.11-15.
 3. Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Вплив агротехнічних заходів і добрив на продуктивність ярого жита в умовах центрального Лісостепу УРСР. Вісник с.-г. наук.1983. №9. С.34–37.
 4. Бабич А.А., Квитко Г.П., Гетман Н.Я. Яровая рожь – ценная кормовая культура. Кормопроизводство.1985. №2 .С.34-35.
 5. Бабич А.О, Квітко Г.П., Беліченко Д.П., Прокопенко Л.С., Гетман Н.Я. Яре жито в кормовиробництві. Тваринництво України.1986. №1.1. С.26-27.
 6. Прокопенко Л.С., Юрченко Х.Ф., Гетман Н.Я. Поживність зеленої маси ярого жита. [сб. науч. тр.].  Корми і кормовиоробництво.1986. №22. С.48-50.
 7. Прокопенко Л.С., Юрченко Х.Ф., Гетман Н.Я. Питательность зеле­ной массы яровой ржи. [сб. науч. тр.].  Корма и кормопроизводство. К.: Урожай, 1986. Вып.22. С.48-50.
 8. Бабич А.А., Квитко Г.П., Гетман Н.Я. Эффективнее использовать семенной материал. Кормопроизводство. 1987.№3. С.40-42.
 9. Квитко Г.П., Гетман Н.Я. Многокомпонентные смеси однолетних культур. Рабочая тетрадь по кормопроизводству. К.:Урожай,1987.С.55-61.
 10. Бабич А.А., Квитко Г.П., Беличенко Д.П., Гетман Н.Я. Продуктивность кормового овса Зеленый в смеси с бобовыми в системе зеленого конвейера, [cб. науч.тр.].  Корма и кормопроизводство. К.:Урожай,1987. Вып.23. С.3-6.
 11. Гетман Н.Я. Формирование урожая зеленой массы кукурузы в поукосных посевах после яровой ржи. [сб. науч. тр.]. Корма и кормопроизводство. К.:Урожай,1988. Вып.25.С.10-13.
 12. Бабич А.А., Квитко Г.П.,, Гетман Н.Я. Влияние соотношения компонентов на выход питательных веществ и качество корма смесей ранних яровых культур. [ зб. наук.пр. ].  Корма и кормопроизводство. К.: Урожай, 1986. Вып.24. С.3–8.
 13. Квитко Г.П., Гетман Н.Я. Кукурузно-бобовые смеси в зеленом конвейере Лесостепи Украинской ССР. [cб. науч. тр.]. Корма и кормопроизводство. К.: Урожай,1988. Вып.26. С.11-14.
 14. Гетман Н.Я. Формирование урожая зеленой массы кукурузы в поукосных посевах после яровой ржи. [cб. науч. тр.]. Корма и кормопроизводство. К.: Урожай,1988. Вып.25. С.10-13.
 15. Квитко Г.П., Гетман Н.Я., Медведь С.П. Эффективность смешанных посевов кормовых культур в Лесостепной зоне Украины. [cб. науч. тр.]. Резервы увеличения производства растительного белка. М. 1990. №45.С.99-105.
 16. Гетман Н.Я. Продуктивность поукосных посевов. Кукуруза и сорго. 1991. №4.С.20-21.
 17. Гетман Н.Я. Пайза у зеленому конвеєрі. Тваринництво України. 1992.  №4. С.21.
 18. Квітко Г.П., Пачевський А.М., Гетман Н.Я. Пайза – цінна культура. Газ. Земля Подільська. №11.25.01.1992.
 19. Гетман Н.Я. Особливості росту і розвитку жита ярого в сумісних посівах. [зб. наук.пр.]. Корми і кормовиробництво. К.:Урожай,1992. Вип.34. С.21-23.
 20. Гетман Н.Я. Пайза.Земля і люди. 1992. №5. С.15.
 21. Беліченко Д.П., Квітко Г.П., Гетман Н.Я., Гуцаленко В.Д., Пачевський А.М. Однорічні культури в багатокомпонетних сумішках. Тваринництво України. 1992. №6. С.24-25.
 22. Гетман Н.Я. Ефективність використання сумішок однорічних культур у системі зеленого конвеєра. [зб. наук. пр.].Корми і кормовиробництво. 1994. Вип.37. С.8-11.
 23. Гетман Н.Я. Продуктивность поукосных посевов. Кукуруза и сорго. 1994. №4. С.20-21.
 24. Гетман Н.Я. Норми висіву, способи посіву та продуктивність пайзи в центральному Лісостепу України. Вісник аграрної науки. 1995. №2. С.68-70.
 25. Квітко Г.П., Гетман Н.Я., Бабич А.О., Бугайов В.Д. А.с. №342 на сорт рослин жито яре “Веснянка”, 1997. 2с.
 26. Квітко Г.П., Бугайов В.Д., Гетман Н.Я. Резерв кормового білка. Тваринництво України. 2001. №1.С.27-28.
 27. Гетман Н.Я. Продуктивність пізньодозріваючих сумішок ярих культур у системі зеленого конвеєра. [зб.наук.пр.] Вінницького ДАУ. Вінниця,2001. Вип.9.  С.83-88.
 28. Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Ефективність вирощування багатокомпонентних сумішок однорічних культур в системі зеленого конвеєра центрального Лісостепу. [зб. наук. пр.]. Корми і кормовиробництво. К.: Аграрна наука,.2001. Вип.47. С.155-156.
 29. Гетман Н.Я. Ефективність використання агрометеорологічних ресурсів сумішками ранніх ярих культур в системі зеленого конвеєра. [зб. наук. пр.]. Корми і кормовиробництво. К.: Аграрна наука,2002. Вип.48. С.35-39.
 30. Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Агробіологічне обґрунтування ефективного використання ріллі при виробництві кормів в системі зеленого конвеєра правобережного Лісостепу. [зб.наук.пр.]. Вінницького ДАУ. Вінниця. 2002. Вип.12. С.68-71.
 31. Гетман Н.Я. Комплексна оцінка змішаних агроценозів однорічних культур при конвеєрному виробництві кормів у центральному Лісостепу України. [зб. наук.пр.]. Корми і кормовиробництво. Вінниця:Тезис,2003. Вип.50. С.21-27.
 32. Прокопенко Л.С., Палац О.Ю., Гетман Н.Я. Особливості динаміки хімічного складу при силосуванні сумішок злакових, бобових і капустяних культур. [зб. наук.пр.].   Корми і кормовиробництво.  Вінниця:Тезис,2003. Вип.50. С.149-154.
 33. Гетман Н.Я. Наукове обґрунтування і розробка технологічних заходів підвищення продуктивності та кормової цінності сумішок однорічних культур у системі зеленого конвеєра центрального Лісостепу. Вісник аграрної науки. 2003.  Спецвипуск. С.27-29.
 34. Гетман Н.Я. Ефективність використання ФАР сумішками однорічних кормових культур в зеленому конвеєрі Лісостепу. [зб. наук.пр.]. Корми і кормовиробництво. Вінниця:Тезис,2003. Вип.51. С.81-84.
 35. Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Азотфіксуюча спроможність та збагачення грунту азотом залежно від років життя люцерни посівної в умовах Лісостепу. [зб. наук.пр.]. Корми і кормовиробництво. Вінниця: Тезис,2004. Вип.52. С.38-44.
 36. Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Агробіологічна ефективність житньо-гірчичної сумішки в проміжних посівах сировинного конвеєра центрального Лісостепу України. [зб. наук.пр.]. Корми і кормовиробництво. Вінниця:Тезис,2004. Вип..52. С.38-44.
 37. Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Кормова продуктивність конюшини олександрійської сорті Оріана в одновидових і сумісних посівах  в умовах Правобержного Лісостепу. [зб. наук.пр.].  ВДАУ. Вінниця. Вип.16.2004..С.76-78.
 38. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я. Ефективність використання агрометеорологічних ресурсів різночасно достигаючими сумішками ранніх ярих культур при конвеєрному виробництві зелених кормів в Лісостепу. [зб. наук.пр.].  Корми і кормовиробництво. Вінниця:Тезис,2006. Вип..56. С.3-7.
 39. Петриченко В.Ф.,Гетман Н.Я. Повышение белковой продуктивности смесей однолетних культур в системе конвейерного производства кормов в Правобережной Лесостепи Украины. [сб. науч.тр.]. Проблемы дефицита белка и пути его преодоления.  Минск: Беларусская наука,2006. С.259-264.
 40. Гетман Н.Я. Кормова продуктивність пізніх ярих культур в конвеєрному виробництві кормів. [зб. наук.пр.].  Корми і кормовиробництво.Вінниця:Тезис,2006 Вип.57.С.  105-111.
 41. Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Оцінка кормової продуктивності сумішей однорічних культур при конвеєрному виробництві зелених кормів. Таврійський науковий вісник: Херсонський ДАУ. Херсон. 2007. Вип.52. С.115-119.
 42. Хортюк В.А., Гетман Н.Я. Ефективність вирощування двох урожаїв однорічних сумішей при конвеєрному виробництві зелених кормів в правобережному Лісостепу. [ зб. наук.пр. ]. Зрошуване землеробство. Херсон, Айлант, 2007.  Вип.48. С.204-207.
 43. Гетман Н.Я. Вплив метеорологічних факторів на формування урожайності кукурудзяно-бобових сумішей. [зб.наук.пр.]. Корми і кормовиробництво. Вінниця:Тезис,2007. Вип.59. С.  47-52.
 44. Петриченко В. Ф., Гетман Н. Я., Квітко Г. П. Агробіологічні підходи до інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво. Вінниця: СПД Данилюк В. Г. 2008.  Вип. 60. С. 3-13.
 45. Гетман Н.Я. Динаміка формування урожаю та кормової продуктивності сумішок ярих культур залежно від погодних умов. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво. Вінниця:Тезис,2008. Вип.62. С.  151-155.
 46. Петриченко В.Ф., Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Науково-методологічні аспекти оцінки продуктивності кормових культур. [зб. наук.пр.].  ВДАУ. Вінниця. 2009.Вип.19. С.18-28.
 47. Петриченко В.Ф., Квітко Г.П., Мазур В.А., Гетман Н.Я. Біоенергетична оцінка продуктивності гібридів кукурудзи на силос різних груп стиглості в умовах Лісостепу правобержного. [ зб. наук.пр. ].  ВНАУ. Вінниця. 2010 Серія: Сільське господарство. Вип.6 (46). С.3-7.
 48. Квітко Г.П., Ткачук О.П, Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я. Методологічні основи методики програмування сталої кормової продуктивності багаторічних бобових трав. [ зб. наук.пр. ]. Уманського національного університету садівництва.  2010. Вип. 74. С.72-77.   
 49. Гетман Н.Я., Кифорук В.В. Формування кормової продуктивності агрофітоценозів однорічних культур для виробництва високобілкових кормів у Лісостепу правобережному.[ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2010. Вип.66.С.73-77.
 50. Квітко Г.П., Гетман Н.Я., Цицюра Я.Г., Цицюра Т.В. Перспективи вирощування та кормова цінність редьки олійної в правобережному Лісостепу.  [зб. наук.пр.].  Корми і кормовиробництво. 2010. Вип.67.С.29-39.
 51. Квітко Г., Гетман Н.,Демидась Г., Ярмолюк О. Сумішки однорічних культур у кормовиробництві. Farmer – березень.2011. С. 52-53.
 52. Квітко Г., Гетман Н.,Демидась Г. Рижий замість ярого ріпаку. Farmer – квітень.2011. С.48-49.
 53. Гетман Н.,Кифорук В., Запарнюк В., Забарна Т. Сумішки кукурудзи і сорго на силос. Farmer – квітень.2011. С. 44-46.
 54. Гетман Н.Я., Злотенко О.Ю. Формування урожайності сумішами однорічних культур залежно від норм висіву та рівня мінерального живлення в умовах Лісостепу західного. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво.  Вінниця, 2011. Вип. 68. С. 23-27.
 55. Квітко Г.П., Гетман Н.Я., Демидась Г.І. Рижій посівний [зб. наук. пр. ВНАУ]. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця. 2011. Вип.7 . С.3–6.
 56. Гетман Н.Я., Вищневська О.В., Дідківський С.Ю., Мельниченко А.М., Ярмоленко О.В. Кормова продуктивність серадели посівної та сумішей однорічних культур залежно від рівня мінерального живлення. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво.  Вінниця, 2011.  Вип. 70. С.71-76.
 57. Гетман Н.Я., Лехман О.В. Вирощування бобово-вівсяних сумішей в умовах Лісостепу правобережного. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2012. Вип. 74. С. 69-72.
 58. Гетман Н.Я., Циганський В.І., Коваленко В.П. Люцерна посівна в польовому кормовиробництві. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво. Вип.73. 2012. С.118-124.
 59. Квітко Г.12П., Ткачук О.П., Гетман Н.Я. Багаторічні бобові трави – основа природної інтенсифікації кормовиробництва та поліпшення родючості грунту в Лісостепу України. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2012. Вип.73.С.113-117.
 60. Гетман Н.Я., Суша С.К. Історія розвитку наукових досліджень конвеєрного виробництва зелених кормів на орних землях. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2012. Вип.74.С.269-272.
 61. Протопіш І.Г., Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Багаторічні бобові трави – безальтернативний попередник пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво. Вінниця.  2012. Вип.72. С. 34-39.
 62. Корнійчук О.В., Бугайов В.Д., Гетман Н.Я., Сатановська І.П., Циганський В.І., Квітко Г.П., Протопіш І.Г. Роль люцерни посівної в інтенсифікації кормовиробництва. Посібник Українського хлібороба. Науково-практичний збірник.2013. Т. 2.С. 222-225.
 63. Гетман Н.Я., Суша С.К., Квітко Г.П., Днмидась Г.І. Особливості росту і розвитку бобових культур у сумісних посівах з вівсом. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво. Вінниця.  2013. Вип.75. С. 28-34.
 64. Гетман Н.Я., Злотенко О.Ю. Адаптивний ресрсозберігаючий потенціал люпино-злакових посівів. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво. Вінниця.   2013. Вип.75.С. 39-44.
 65. Гетман Н.Я., Курнаєв О.М., Опанасенко Г.В., Виговська І.О., Ксенчіна О.М. Якість та поживність корму із бобово-злакових сумішей однорічних культур. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця. 2013. Вип.76. С. 121-125.
 66. Гетман Н.Я., Чернецька С.Г. Тритикале яре в польовому кормовиробницві.[ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця, 2014. Вип. 78.  С. 35-39.
 67. Гетман Н.Я., Лехман О.В. Формування насіннєвої продуктивності вівса голозерного залежно від норм висіву та удобрення. Вісник Сумського національного аграрного університету. Науковий журнал. Серія «Агрономія і біологія», випуск 3 (27). Суми, 2014. С. 141-144.
 68. Гетман Н.Я., Василенко Р.М., Степанова І.М .Біоенергетична ефективність вирощування однорічних кормових агроценозів на півдні України. [ зб. наук.пр. ].   Корми і кормовиробництво. Вінниця. 2014. Вип.79. С. 123-127.
 69. Гетман Н.Я., Лехман О.В.. Кормова продуктивність бобово-вівсяних сумішей залежно від удобрення та норм висіву в умовах лісостепу правобережного України./ Black sea. Scientific journal of academic research. September – October 2014 volume 16 issue 09. – Tbilisi, Georgia 2014. P. 23-26.
 70. Квітко Г.П., Поліщук І.С., Протопіш І.Г., Мазур В.А., Корнійчук О.В., Гетман Н.Я., Демидась Г.І. Багаторічні трави, як природний фактор стабільного розвитку агропромислового виробництва України. [ зб. наук.пр. ]. Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН». 2014.  Вип. 7. С. 186-196.
 71. Гетман Н. Я., Циганський В.І. Продуктивність люцерни посівної залежно від вапнування ґрунту та обробки насіння в умовах Лісостепу правобережного. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: «Агрономія і біологія». Суми. 2014. Вип. 3 (27). С.  137-141.
 72. Гетман Н. Я., Циганський В. І. Кормова продуктивність люцерни  посівної (Medicago sativa L.) залежно від елементів технології вирощування в умовах правобережного Лісостепу України.Black Sea Scientific Journal of Academic Research. – Agriculture, Agronomy & Forestry Sciences. – September-October 2014. Volume 16. Issue 09. Tbilisi, Georgia. 2014. P. 15–19.
 73. Гетман Н. Я., Циганський В.І. Кормова королева. The Ukrainian Farmer. №5. 2014. С. 84–85.
 74. Гетман Н.Я., Чернецька С.Г. Агротехнологічні основи формування продуктивності тритикале ярого в умовах Лісостепу правобережного. Науково-практичний збірник: Посібник українського хлібороба. Харків, 2015.Том 1.  С. 71-73.
 75. Гетман Н.Я., Іскра О.В. Вирощування тритикале озимого з горошком паннонським у проміжних посівах. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво. 2015. Вип. 81. С. 68-73.
 76. Гетман Н.Я., Чернецька С.Г. Продуктивність сумішей тритикале ярого з горошком посівним залежно від рівня удобрення та норм висіву в умовах Лісостепу Правобережного. Науково-практичний журнал: Збалансоване природо-користування. 2016. №2. С.39-42.
 77. Гетман Н. Я., Бугайов В. Д., Лілик Т. В., Іскра О. В., Василенко Р. М., Степанова І. М. Продуктивність сумішей горошку паннонського з тритикале озимим залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво. 2016. Вип. 82. С. 96-101.
 78. Гетман Н.Я., Бовсуновская О.В. Выявление закономерностей ростовых процессов вики паннонской со злаковыми культурами в зависимости от норм высева и удобрения. Земледелие и селекция в Беларуси. [сб. науч.тр.]. 2017. Вып.53. С. 115-120.
 79. Гетман Н.Я., Циганський В.І., Демидась Г.І., Квітко М.Г. Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного.[ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця:ТОВ «Видавництво-друкарня Діло», 2017. Вип.83. С.46-51.
 80. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я. Фактори підвищення продуктивності агрофітоценозів багаторічних бобових трав в умовах Лісостепу Правобережного. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормо виробництво. Вінниця:ТОВ «Видавництво-друкарня Діло»,2017. Вип.84. С. 3-10.
 81. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Ткачук Р.О. Формування екологічно стійких агрофітоценозів люцерни посівної залежно від умов вирощування. [ зб. наук.пр. ].  Корми і кормовиробництво. Вінниця: ТОВ «Видавництво-друкарня Діло», 2017.Вип.84. С.70-75.
 82. Гетман Н.Я., Ткачук Р.О., Циганський В.І., Квітко М.Г. Формування травостою люцерни посівної в перший рік сівби в умовах Лісостепу правобережного. Кормовиробництво, сучасний стан та перспективи розвитку. ВНАУ. №7 (Том 1).2017. С.77-84.
 83. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я. Фактори підвищення продуктивності агрофітоценозів багаторічних бобових трав в умовах Лісостепу Правобережного. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця. 2017. Вип.84. С. 3-10.
 84. Гетман Н.Я., Василенко Р.М., Степанова І.М. Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового в південному регіоні на зрошуваних неполивних землях. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця. 2018.  Вип.86. С. 145-152.
 85. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Циганський В.І. Люцерна посівна як стабілізуючий чинник інтенсифікації кормовиробництва. Вісник аграрної науки.2018.№10. С.19-26.
 86. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А. Кормова продуктивність еспарцету піщаного в умовах Лісостепу Правобережного. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця. 2019.  Вип.88. С. 50-55.
 87. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Захлєбна Т.П., Ксенчіна О.М. Зміна ростових процесів однорічних культур залежно від способу вирощування та удобрення. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво. Вінниця. 2019. Вип.87. С.43-48.
 88. Петриченко В.Ф., Гетман Н.Я., Векленко Ю.А. Обґрунтування продуктивності люцерни посівної за тривалого використання травостою в умовах зміни клімату. Вісник аграрної науки. №3. 2020. С.20-26.
 89. Векленко Ю.А., Гетман Н.Я., Захлебна Т.П., Ксінчіна О.М. Продуктивність кормових культур та ефективність їх вирощування за органічного виробництва рослинної сировини. [ зб. наук.пр. ]. Корми і кормовиробництво.2020.Вип.89. С.143-150.

                                                                 

Рекомендації виробництву

 1.  Квитко Г.П., Беличенко П., Васюра С.А., Гетман Н.Я. Технология выращивания кормовых культур в промежуточных посевах. Рекомендации по технологии возделывания кормовых культур в промежуточных посевах в Украинской и Молдавской ССР. Сб. ВНИИТЭИСХ.М.1987. №3.С.37-47.
 2. Гетман Н.Я. Однорічні кормові культури. Рекомендації по виробництву продукції рослинництва і кормів у агроформуваннях Вінницької області. Вінниця,2002. С.30.
 3. Гетман Н.Я. Зелений конвеєр. Рекомендації по виробництву продукції рослинництва і кормів у агроформуваннях Вінницької області. Вінниця,2002. С.31.
 4. Гетман Н.Я. Кормовиробництво: Кормосумішки. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західного регіону України.К.: Урожай,2004. С.210-214.
 5. Гетман Н.Я. Рослинництво: Організація зеленого. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України. К.: Логос,2004. С.328-329.
 6. Гетман Н.Я. Проміжні посіви кормових культур. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України. К.: Логос,2004.С.330-331.
 7. 99.Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Проміжні посіви кормових культур – необхідна умова інтенсифікації землеробства. Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні. Вінниця, 2008.С.70-84.
 8. Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Конвеєрне виробництво кормів. Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні. Вінниця, 2008.С.85-100.
 9. Гетман Н.Я. Ранні ярі зернові культури. Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні. Вінниця, 2008.С.218-222.
 10. Ярі капустяні культури. Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні. Вінниця, 2008.С.223-226.
 11. Гетман Н.Я. Багатокомпонентні сумішки ранніх ярих однорічних культур. Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні. Вінниця, 2008.С.226-230.
 12. Зубець М.В., Ситник В.П., Сайко В.Ф., Камінський В.Ф.,Гетман Н.Я. та ін. Однорічні кормові культури. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України. К. Аграрна наука.2010.С.457-459.
 13. Зубець М.В., Ситник В.П., Сайко В.Ф., Камінський В.Ф., Гетман Н.Я. та ін. Організація зеленого конвеєра. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України. К. Аграрна наука.2010.С.461-463.
 14. Зубець М.В., Ситник В.П., Сайко В.Ф., Камінський В.Ф., Гетман Н.Я. та ін. Проміжні посіви кормових культур. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України. К. Аграрна наука.2010.С.463-466.
 15. Корнійчук О.В., Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Курнаєв О.М, Лехман О.В, Чернецька С.Г., Іскра О.В. Технології вирощування сумішей однорічних культур для заготівлі високобілкових кормів: науково-практичні рекомендації. Вінниця, 2015. 18 с.

Авторське свідоцтво

 1. Квітко Г.П., Гетман Н.Я., Бабич А.О., Бугайов В.Д. А.с. №342 на сорт рослин жито яре “Веснянка”, 1997. 2с.

 Матеріали конференцій

 1.  Квитко Г.П. Биологические особенности и хозяйственно полезные признаки яровой ржи / Г.П. Квитко, Н.Я. Гетман // Новые пищевые и кормовые растения в народном хозяйстве науч. конф.1981 г.: тезисы докл. - Ч.2 (корм. раст.),1981.  С.130-131.
 2. Квитко Г.П., Беличенко Д.П., Гетман Н.Я. Технология выращивания кормовых бобов и люпина белого в чистых смешанных посевах с овсом. Тезисы докладов научн.конф.1983.Киев.С.133-34.
 3. Гетман Н.Я. Использование яровой ржи в ранневесняных промежуточных посевах Тезисы докладов научн.конф.1984.Львов.С.161-62.
 4. Гетман Н.Я. Сравнительная продуктивность ранних яровых культур на корм в условиях центральной Лесостепи УССР. Тезисы докладов научн. конф.1984.Ровно.С.67-68.
 5. Гетман Н.Я. Продуктивность кукурузно-бобовых смесей на зеленый корм в основных и поукосных посевах в условиях центральной Лесостепи УССР / Н.Я. Гетман // Проблемы кормопроизводства  3  Всесоюзн. конф. молод. уч. и асп., 12-14 март.1985 г.: тезисы докл.  М., 1985. С.72-73.
 6. Гетман Н.Я. Продуктивность кукурузы на зеленый корм в поукосных посевах после яровой ржи / Н.Я. Гетман // Проблемы кукурузы 1У Всесоюз. науч.- техн. конф. молод. уч.1985 г.: матер.докл. Днепропетровск. 1985. Ч. 1. С.131-132.
 7. Гетман Н.Я. Энергосберегающая технология выращивания кукурузы в поукосных посевах. // Энергосберегающие технологии производства, заготовки и хранения кормов: Труды  Респ.науч.-техн.конф. Винница. 1988. С.4-5.
 8. Гетман Н.Я. Ефективність використання жита ярого в системі зеленого конвеєра // Україна в світових земельних, продовольчих, кормових ресурсах і економічних відносинах: Матеріали Міжнар. конф. Вінниця,1995.  С.8.
 9. Гетман Н.Я. Многокомпонентные смеси однолетних культур – дополнительный источник кормового белка //Современные аспекты решения проблемы увеличения ресурсов и повышения эффективности использования растительного белка: Тезисы .докл. Всесоюз. Симп. Винница. 1992. С.119.
 10. Гетман Н.Я. Пайза в польовому кормовиробництві. Метеріали 1 Всеукр. наук.пр. конф. Симпозіум 1 «Сучасні проблеми виробництва і використання зерна і сої».Вінния.19993. С.44-45.
 11. Гетман Н.Я. Ефективність використання ранніх ї післяукісних сумішок однорічних культур в системі зеленого конвеєра // Корми і кормовий білок:  Матеріали Першої Всеукр. (міжнар. конф.) 16-17 листопада 1994 р. Вінниця. 1994.  С.209-210.
 12. Гетман Н.Я. Ефективність використання жита ярого в системі зеленого конвеєра. Матеріали Міжнар. конв. «Україна в світових земельних, продовольчих, кормових ресурсіфв і економічних відносинах». Вінниця, 1995. С.461.
 13. Бугайов В.Д., Квитко Г.П., Гетман Н.Я. Рожь яровая зеленоукосная /сорт Тетянка/ - новая кормовая культура. – Винницкий госуд.центр.науч.-ти эконом. информ. Информ. Листок. № 06. 1997. 2с.
 14. Гетман Н.Я. Ранньодозріваючі сумішки однорічних культур в зеленому конвеєрі. Регіональний центр наукового забезпечення – виробництву. Вінниця,2000. С.66.
 15. Гетман Н.Я. Многокомпонентные смеси однолетних культур в системе зеленого конвейера / Винницкий госуд.центр. науч.-техн. и эконом. информ. – Информ. листок.  Винница. 2001. № 05. 2001. 2с.
 16. Квітко Г.П., Гетман Н.Я. Оцінка кормової продуктивності сумішей однорічних культур при конвеєрному виробництві зелених кормів. Матеріали доп. Міжнар. наук.конф «Стан, проблеми та перспективи адаптивного землеробства в геоінформаційному просторі». 14-16 червня. Херсон 2007. С.89-93.
 17. Петриченко В.Ф., Квитко Г.П., Гетман Н.Я., Забарный А.С. Агробиологическое обоснование эффективного возделывания кормовых культур в условиях Лесостепи Украины. Рациональное использование торфяных месторождений: Материалы Междунар. Научн.клнф. посвящ. 90.лети. основания Кировской лугоболотной станции. Киров, 2008.С.172-177.
 18. Гетман Н.Я., Злотенко О.Ю. Формування урожайності злаково-бобових 5сумішей однорічних культур в умовах Лісостепу західного. Тези доп. Міжнар. наук.-практ.конф. «Соя: селекція, виробництво і використання для розв’язання глобальної продовольчої проблеми». Вінниця.8-9 серпня.2011. С.42-43.
 19. Демидась Г. І.,  Квітко Г. П., Гетман Н. Я. Рижій посівний – екологічно безпечна олійна культура для виробництва біопального. Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. Вінниця, 2011. Том.2. С.465-466.
 20. Квітко Г.П., Поліщук І.С., Гетман Н.Я, Протопіш І.Г. Багаторічні бобові трави – основа сталої кормової бази і біологізації землеробства в умовах Лісостепу правобережного. Матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу. Миколаїв. 2012.С. 52-57.
 21. Гетман Н.Я. Продуктивность люцерны посевной при выращивании на кормовые цели в условиях Лесостепи Украины. Система создания кормовой базы животноводства на основе интенсификации растениеводства и использования природных кормовых угодий. Мат. Междунар. науч. конфер. Алмалыбак: ТОО «Асыл кітап» (Баспа үйі), 2016. – С.337-338.
 22. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Ткачук Р.О., Бовсуновська О.В. Продуктивність кормових агрофітоценозів за органічного землеробства в Лісостепу правобережному. Поєднання науки, освіти, практичного виробництва справедливого продажу якісної органічної продукції: матер. VIII міжнар. наук.-практ. конф. Чабани, 2017. С. 96-103.
 23. Гетман Н.Я., Іскра О.В., Семеренко С.В., Василенко Р.М. Процеси формування урожайності зеленої маси сумішей тритикале озимого з горошком паннонським залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування. «Тритикале – культура ХХІ століття»: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2017. С.72-73.
 24. Гетман Н.Я., Чернецька С.Г. Кормова продуктивність бінарних сумішей тритикале ярого з горошком посівним залежно від співвідношення компонентів в умовах Лісостепу Правобережного «Тритикале – культура ХХІ століття»: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2017. С.73-74.
 25. Бовсуновська О.В., Гетман Н.Я. Вплив рівня удобрення та норм висіву на видовий склад сумішей тритикале озимого з горошком паннонським. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: зб. тез міжн. наук.-практ. конф. м. Київ, 2018. С. 288-292.
 26. Гетман Н.Я, Векленко Ю.А., Чернецька С.Г., Бовсуновська О.В. Продуктивність однорічних кормових культур у проміжних посівах при виробництві органічних зелених кормів. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: тези доп. VI міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, Київ, 2018. С. 68-70.
 27. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А. Вплив органічних добрив на насіннєву продуктивність однорічних ярих культур. Тези доповідей Х міжнародної конференції. Корми і кормовий білок. 4-5 липня. Вінниця, Україна.2018. С.25-26.
 28. Гетман Н.Я., Векленко Ю.А., Захлєбна Т.П. Оцінка продуктивності бінарних озимих культур за тривалістю світлового дня. Тези доповідей XI міжнародної наукової конференції «Корми і кормовий білок». 28 жовтня 2019 р. С.20-21.

Місце та дата народження

20.03.1988 р., м. Вінниця

Телефон +380673094141

 

Освіта:

 • 2005-2009 рр. – Вінницький державний аграрний університет. Диплом з відзнакою про базову вищу освіту за напрямом підготовки «Агрономія», кваліфікація бакалавр технолог з агрономії.
 • 2009-2010 рр. – Вінницький національний аграрний університет. Диплом з відзнакою магістра про повну вищу освіту за напрямом підготовки «Агрономія», кваліфікація агроном-дослідник.
 • 2010-2012 рр. – Вінницький національний технічний університет. Диплом спеціаліста про другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст.
 • 2011 – 2013 рр. – навчання в аспірантурі ВНАУ на денній державній формі навчання за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

 

Кар’єра:

 • грудень 2010 р. – менеджер по продажу біопрепаратів;
 • листопад 2011 – жовтень 2012 рр. – 0,5 ставки препаратора за сумісництвом на кафедрі лісівництва та кормовиробництва Вінницького національного аграрного університету;
 • 2014 – 2017 рр. – працювала у Вінницькому національному аграрному університеті на посадах, асистента, старшого викладача;
 • у 2015 році – захистила кандидатську дисертацію на тему «Продуктивність інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу інокуляції та позакореневих підживлень в умовах Лісостепу правобережного», та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук, науковий керівник – академік НААН України Петриченко В.Ф.;
 • у 2015 році пройдено підвищення кваліфікації в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України за спеціальностями: «Біотехнологія» та «Біоенергетика»;
 • з 2017 року – по теп. час – працюю на посаді доцента кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур Вінницького національного аграрного університету;
 • у 2018 році пройшла закордонне стажування на тему «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» в м. Варшава, Польща. За результатами стажування в Університеті Кардинала Стефана Вишинського видано сертифікат про стажування в країні ЕС у вигляді 108 годин аудиторних знать та самостійної роботи;
 • з 2019 року – по теп. час. – працюю на посаді завідувача науково-організаційного відділу науково-дослідної частини за сумісництвом.
 • у 2020 році – рішенням президії Комітету призначено стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених.

 

Науково-дослідницька робота:

Тези конференцій:

 1. Телекало Н.В. Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на урожайність сортів гороху. Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи : збірник наукових праць XXVI науково-практичної конференції аспірантів, магістрів та студентів 14 березня 2012 року. Вінниця, 2012. С. 14.
 2. Телекало Н.В. Формування індивідуальної продуктивності та урожаю зерна гороху залежно від впливу інокуляції та позакореневих підживлень. Корми і кормовий білок : тези доповідей VI міжнародної наукової конференції 26–27 червня 2012 року. Вінниця: Діло, 2012. С. 20–21.
 3. Телекало Н.В. Вплив бактеріальних препаратів на польову схожість насіння гороху. Формування конкурентоспро-можної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади : матеріали II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21–22 березня 2013 року. Тернопіль: Крок, 2013. С. 55–56.
 4. Телекало Н.В. Вплив мінеральних добрив на продуктивність сортів гороху в умовах Правобережного Лісостепу. Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України : матеріали III всеукраїнської науково-практичної конференції 16–17 травня 2013 року. Тернопіль: Крок, 2013. С. 109–111.
 5. Телекало Н.В. Економічна та енергетична оцінка технологій вирощування гороху посівного. Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави : матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції 17–18 жовтня 2014 року. Т. 2. Вінниця, 2014. С. 110–113.
 6. Телекало Н.В., Максімов А.М. Особливості росту і розвитку інтенсивних сортів гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень. Сучасні агротехнології: тенденції та іновації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17–18 листопада 2015 року: у 3 т. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. Т.3. С. 319–321.
 7. Максімов А.М., Телекало Н.В. Оцінка гібридів F1 люцерни посівної на умови вирощування. Сучасні агротехнології: тенденції та іновації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17–18 листопада 2015 року: у 3 т. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. Т.3. С. 273–275. 13341
 8. Телекало Н.В. Підвищення продуктивності рослин гороху при використанні бактеріальних препаратів. Інновації в сучасній агрономії : збірник наукових праць VII Міжнародної наукової конференції молодих учених 26–27 травня 2016 року. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. С.
 9. Поліщук І.С., Телекало Н.В. Продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від підживлень азотними добривами та біологічним препаратом «Ростмомент». Екологічні проблеми сільського виробництва : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 грудня 2016 року. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. С. 40–41.
 10. Телекало Н.В., Блах М.В. Продуктивність агрофітоценозу люцерни посівної залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень. Екологічні проблеми сільського виробництва : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції 7 грудня 2016 року. Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. С. 41–42.
 11. Телекало Н.В. Симбіотична діяльність посівів гороху посівного. 2016:Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України : матеріали міжнародної наукової конференції 11–12 серпня 2016 рік. Вінниця, 2016. С. 82–83.
 12. Телекало Н.В., Бурбело Д.В. Ботанико-биологическая характеристика и агротехника выращивания дурмана обыкновенного. Материалы III международной молодежной научно-практической конференции «Молодые исследователи агропромышленного и лесного комплексов – регионам». 26 апреля 2018 г. Т.3, Ч.1. Волгоград-Молочное, 2018. С. 3–5.
 13. Телекало Н.В. Вплив біопрепаратів на продуктивність рослин гороху посівного. Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», 3–5.10.2018 р. Миколаїв, 2018. С.86–87.
 14. Юрчук Н.П. Телекало Н.В. Формування електронного науково-освітнього простору цифрового університету. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 вересня 2019 р. Київ : УкрІНТЕІ, 2019. С. 375–378.

Наукові статті:

 1. Телекало Н.В. Особливості формування зернової продуктивності гороху в умовах правобережного Лісостепу України. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків: збірник наукових праць. 2013. Вип. 17(Т.I). С. 316–319.
 2. Телекало Н.В. Влияние инокуляции и внекорневых подкормок на урожайность сортов гороха. Зернобобовые и крупяные культуры. 2014. № 1(9). С. 16–22.
 3. Телекало Н.В. Формування показників індивідуальної продуктивності зерна інтенсивних сортів гороху. Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків : збірник наукових праць. 2014. Вип. 22. С. 78–83.
 4. Телекало Н.В. Формування симбіотичної та зернової продуктивності гороху посівного в умовах Лісостепу правобережного. Таврійський науковий вісник. 2014. Вип. 89. С. 72–79.
 5. Телекало Н.В. Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2014. Вип. 6. С. 41–47.
 6. Телекало Н.В. Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень на врожайність і якість зерна гороху посівного в умовах Лісостепу правобережного. Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво». 2015. Вип. 2. С. 35–44.
 7. Телекало Н.В. Конкурентоспроможність технологій вирощування гороху посівного в умовах Лісостепу правобережного. Таврійський науковий вісник. 2015. Вип. 90. С. 96–101.
 8. Телекало Н.В. Формування фотосинтетичного апарату та урожайності зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2015. Вип. 1(82). С. 130–136.
 9. Телекало Н.В. Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2016. Вип. 3. С. 65–75.
 10. Телекало Н.В. Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2016. Вип. 4. С. 63–71.
 11. Телекало Н.В., Блах М.В. Біологічний азот, як запорука екологічної безпеки ґрунтів. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 5. С. 155–164.
 12. Телекало Н.В. Вплив екологічних факторів на ріст та розвиток інтенсивних сортів гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 5. С. 241–247.
 13. Телекало Н.В. Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість ґрунту азотом. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 6(Т1). С. 97–102.
 14. Телекало Н.В., Блах М.В. Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люцерни посівної в умовах Лісостепу правобережного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 6(Т2). С. 35–43.
 15. Мазур О.В., Колісник О.М., Телекало Н.В. Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2017. Вип. 7(Т2). С. 33–39.
 16. Поліщук І.С., Телекало Н.В. Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2018. Вип. 8. С. 35–44.
 17. Телекало Н.В. Інновації в науці та освіті: виклики сучасності. Збірник наукових есе учасників стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 2018), Варшава, 2018. С.169–171.
 18. Palamarchuk V., Telekalo N. The effect of seed size and seeding depth on the components of maize yield structure. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2018. 24(5). 785–792. Scopus – SNIP – 0.261. / Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 19. Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. Effect of the elements of corn cultivation technology on bioethanol production under conditions of the right- bank forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. №8(3). 47–53. Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 20. Телекало Н.В. Агроекологічні прийоми вирощування (pisum sativum) в умовах лісостепу правобережного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2018. Вип. 9. С. 79–88.
 21. Telekalo N.V. The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2018. Вип. 11. С. 114–122.
 22. Mazur V.A., Didur I.M., Pantsyreva H.V., Telekalo N.V. Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in conditions of Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. №8(4). 26–33. Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 23. Telekalo N., Mordvaniuk M., Shafar H., Matserа O. Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. №9(1). 169–175. Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 24. Телекало Н.В. Вплив комплексу технологічних прийомів на вирощування гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2019. Вип. 13. С. 84–93.
 25. Телекало Н.В. Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2019. Вип. 14. С. 127–140.
 26. Телекало Н.В., Мельник М.В. Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної на насіння. Збірник наукових праць ВНАУ «Сільське господарство та лісівництво». 2019. Вип. 15. С. 56–63.
 27. Mazur V., Didur I., Myalkovsky R., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkach O. The productivity of intensive pea varieties depending on the seeds treatment and foliar fertilizing under conditions of right-bank forest-steppe Ukraine. 2020. Ukrainian Journal of Ecology. № 10(1). 101–105. Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 28. Telekalo N.V., Melnyk M.V. Feed productivity of medicago sativa depending on the elements of growing technology. Сolloquium-journal. 2020. №13 (65). P. 18–20.
 29. Телекало Н.В., Мельник М.В. Удосконалення агроекологічних прийомів вирощування люцерни посівної. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Сільське господарство та лісівництво». 2020. Вип. 16. С. 73–88.
 30. Телекало Н.В., Мельник М.В. Насіннєва продуктивність люцерни посівної залежно від елементів технології вирощування. Наукові доповіді НУБІП України. 2020. 3(85). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/13901/12328
 31. Телекало Н.В., Мельник М.В. Кормова продуктивність люцерни посівної залежно від агроекологічних прийомів вирощування. Агроекологічний журнал. 2020. №2. С. 76–83.
 32. Didur I., Bakhmat M., Chynchyk O., Pantsyreva H., Telekalo N., Tkachuk O. Substantiation of agroecological factors on soybean agrophytocenoses by analysis of variance of the Right-Bank Forest Steppe in Ukraine. 2020. Ukrainian Journal of Ecology. № 10(5). 54–61. Web of Science (Emerging Sources Citation Index).
 33. Telekalo N., Melnyk M. Agroecological substantiation of Medicago sativa cultivation technology. Agronomy Research. 2020. 18(4). P. 2613–2626. https://doi.org/10.15159/AR.20.181 Scopus – SNIP – 0.473
 34. Didur I., Pantsyreva H., Telekalo N. Agroecological rationale of technological methods of growing legumes. The scientific heritage. 2020. 52. P. 3–14.
 35. Купчук І.М., Яропуд В.М., Телекало Н.В., Граняк В.Ф. Перспективи та передумови впровадження автономних систем електрозабезпечення агропромислових підприємств. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. 3(110). С. 51–63.
 36. Palamarchuk V., Krychkovskyi V., Honcharuk I., Telekalo N. The modeling of the production process of high-starch corn hybrids of different maturity groups. European Journal of Sustainable Development. 2021. Vol. 10(1). P. 584-598.
 37. Honcharuk I., Kupchuk I., Solona O., Tokarchuk O., Telekalo N. Experimental research of oscillation parameters of vibrating-rotor crusher. Przegląd Elektrotechniczny. 2021. Vol. 3. P. 97-100.

Патент України

 1. Патент на корисну модель № 121391. Телекало Н.В. Спосіб вирощування гороху посівного. Номер заявки: u201702974. Дата подання заявки: 29.03.2017. Дата з якої чинними права на корисну модель: 11.12.2017 . Публікація відомостей про видачу патенту : 11.12.2017, Бюл. №23. 19430

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Купчук І.М., Токарчук О.А., Телекало Н.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100458. Науковий твір «Структурна схема з описом «Гібридна система автономного електрозабезпечення». Україна, дата реєстрації 13 листопада 2020 р.
 2. Купчук І.М., Шаргородський С.А., Телекало Н.В., Токарчук О.А. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100674. Комп’ютерна програма «Harvesting Сereals Optimization v.1.0» («Harvesting cereals v.1.0»). Україна, дата реєстрації 17 листопада 2020 р.

Монографії

 1. Мазур В.А., Гончарук І.В., Панцирева Г.В., Телекало Н.В. Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур: монографія. Вінниця : Твори, 2020. 192 с.

Закордонні монографії

 1. Tkachuk О., Telekalo N. Agroecological potential of legumes in conditions of intensive agriculture of Ukraine: сollective monograph. Latvia: Riga: Baltija Publishing, 2020. P. 91-104.

Навчальні посібники

 1. Мазур В.А., Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Рослинництво. Частина I: навчальний посібник. Вінниця: Видавництво ТОВ «Друк». 2020. 352 с.
 2. Мазур В.А., Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Рослинництво. Частина II: навчальний посібник. Вінниця : Видавництво ТОВ «Друк». 2020. 284 с.

Наукові інтереси:

 • Рослинництво
 • Біотехнологія
 • Лікарські рослини

Місто і дата народження:

15.10.1992 р., с. Красне, Вінницький р-н., Вінницька обл..

Освіта:

 • 2015 році здобула диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Агрономія».
 • 2016 році здобула диплом спеціаліста за спеціальністю «Облік та аудит».

Кар’єра:

 • З вересня 2015 р. – 2016 р.  працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин.
 • З серпня 2016 р. – 2018 р. працювала офіс-адміністратором ТОВ «Імперія-Лаб».
 • З 01.09.2018 року - по теперішній час працюю асистентом кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур.

Предмети, які викладаю: Технічні культури, Технологія виробництва продукції рослинництва, Методика наукових досліджень в агрономії, Методика наукових досліджень в плодоовочівництві, Рослинництво, Садово-паркова селекція, Системи сучасних інтенсивних технологій, Насіннєзнавство.

Посібники:

 • Липовий В.Г., Мазур О.В., Мордванюк М.О. Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності: навчальний посібник. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2020. 242 с.
 • Мазур В.А., Липовий В.Г., Мордванюк М.О. Методика наукових досліджень в агрономії: навчальний посібник. Вінниця: ВЦ ТОВ «ТВОРИ». 2020. 204 с.
 • Мазур В.А., Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Рослинництво. Частина I: навчальний посібник. Вінниця: ВЦ ТОВ «Друк». 2020. 352 с.
 • Мазур В.А., Поліщук І.С., Телекало Н.В., Мордванюк М.О. Рослинництво. Частина II: навчальний посібник. Вінниця: ВЦ ТОВ «Друк». 2020. 284 с.

Науково-дослідна робота:

 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів. Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора в умовах конвергенції. 15-16 травня 2020 р. м. Вінниця. 2020 р. Тема доповіді: Вплив елементів технології вирощування нуту на врожайні показники.
 • Міжнародна науково-практична конференція. Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави. 24.10.2019 р. м. Вінниця. 2019 р. Тема доповіді: Формування симбіотичного апарату для підвищення екологічного потенціалу земель залежно від позакореневих підживлень та інокуляції насіння.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора в умовах інтеграційних процесів. м. Вінниця. 15-16 травня 2019 р. Тема доповіді: Effect of foliar application of inoculation and seed yield formation and quality indexes of grain chickpea.
 • Міжнародна науково-практична конференція. Інновації сучасної агрономії. м. Вінниця. 30-31 травня 2019 р. Тема доповіді: Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту.
 • Міжнародна науково-практична конференція. Вплив змін клімату на онтогенез рослин. Миколаїв,12.04.2019 р. Тема доповіді: Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України», ВНАУ, м. Вінниця, 15-16 травня 2018 р. Тема доповіді: «Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин», МНАУ, м. Миколаїв, 3-5 жовтня 2018 р. Тема доповіді: Вплив інокуляції та позакореневих підживлень на зернову продуктивність нуту в умовах Лісостепу правобережного.
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» 7-9.09.2016 року. ВНАУ.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва» 7.12.2016 рік ВНАУ.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» ВНАУ 23-25 травня 2017 року.

Матеріали конференцій:

 • Дідур І.М., Темченко М.О. Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на продуктивність зерна нуту. Екологічні проблеми сільського виробництва: всеукраїнська науково-практична конференція. Вінниця. 7 грудня 2016 р. Вінниця, 2016. С. 58-61.
 • Дідур І.М., Темченко М.О. Наукове обґрунтування вирощування посівів нуту в умовах правобережного Лісостепу України. Інновації в сучасній агрономії: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції молодих учених, Вінниця, 27 травня 2016 р. Вінниця, 2016. С. 119-123.
 • Темченко М.О. Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту. Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи. Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів. Вінниця. 23 вересня 2017 р. С. 13-16.
 • Мордванюк М.О. Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного. Сучасні системи землеробства та агротехнології в контексті зміни клімату: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 жовтня 2018 р. Миколаїв, 2018. С. 112-114.
 • Мордванюк М.О. Вивчення впливу інокулянтів та мікродобрив на висоту рослин нуту в умовах Лісостепу Правобережного. Вплив змін клімату на онтогенез рослин: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 10-12.04.2019. С. 98-101.

Статті:

 • Дідур І.М. Темченко М.О. Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту. Сільське господарство та лісівництво. 2017. № 6 (том 1). С. 14-22.
 • Темченко М.О. Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на густоту стояння та висоту рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. 2017. Вип. 21 (35). С. 287-293.
 • Дідур І.М., Мордванюк М.О. Вплив інокуляції насіння та позакореневих підживлень на індивідуальну продуктивність рослин нуту в умовах Лісостепу правобережного. Сільське господарство та лісівництво. 2018. № 8 (том 3). С. 14-22.
 • N.Telekalo, M.Mordvaniuk, H.Shafar, O.Matserа. Agroecological methods of improving the productivity of niche leguminous crops. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. №9 (1). 169-175. (Web of Science)
 • Дідур І.М., Мордванюк М.О. Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 14. С. 13-22.
 • Дідур І.М., Мордванюк М.О. Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту. Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. 2019. № 14. С. 13-22.

Наукові інтереси:

 • Вплив технологічних прийомів вирощування на рослини нуту.
 • Агроекологічні особливості вирощування нуту.
 • Вплив біологічних препаратів на вирощування нуту.
 • Вплив біопрепаратів на симбіотичну фіксацію азоту рослинами нуту.
 • Екологічне та ресурсозберігаюче значення біологічної азотфіксації рослинами нуту.
 • Рослинництво.
 • Агрохімія.

13 вересня 2019 року з метою активізації економічної співпраці, презентації інвестиційного, економічного, агропромислового та енергетичного потенціалу Вінницької області, а також встановлення нових партнерських контактів та налагодження взаємовигідного співробітництва, обласною державною адміністрацією брала участь у VІІ Міжнародному інвестиційному форумі «Вінниччина – бізнес в центрі України».

13.09. 2019 р. з ознайомчим візитом та з метою обговорення перспектив розвитку альтернативної енергетики відвідала завод  KNESS PV.

26.09.2019 р. разом із студентами факультету агрономії та лісівництва відвідала Міжнародну агропромислову виставку з польовою демонстрацією техніки AGRO Expo.

Місце та дата народження

 • 07.1992 р., м. Вінниця

Освіта

 • 2009 – 2013: Агрономічний факультет ВНАУ, спеціальність – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
 • 2013 – 2014: Агрономічний факультет ВНАУ, спеціальність – « Екологія та охорона навколишнього середовища».
 • 2013 – 2015: Центр післядипломної освіти та дорадництва ВНАУ, спеціальність – «Менеджмент організацій і адміністрування».
 • 2015 – 2017: аспірантура ВНАУ, спеціальність 06.01.09 – рослинництво.
 • 2018: захистила кандидатську дисертацію за темою: «Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу Правобережного» за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво.

Кар’єра

 • 2014 – 2015: старший лаборант з вищою освітою кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин агрономічного факультету ВНАУ.
 • 2015 – 2021: асистент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур агрономічного факультету ВНАУ.
 • 2021 – по теперішній час: старший викладач кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур факультету агрономії та лісівництва ВНАУ.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (Вінниця, 2015 р.)
 • П’ята Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, 2016 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія» (Братислава, 2016 р.)
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (Вінниця, 2017 р.)
 • Шоста Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур» (Київ, 2018 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених» (Вінниця, 2018 р.)

Основні публікації

Матеріали конференції

 • Мазур В.А. Аспекти вирощування та переробки кукурудзи в Україні та світі / Н.В Шевченко, В.А. Мазур // Сучасні агротехнології: тенденції та інновації. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – Т.3. – С. 268-271.
 • Мазур В.А. Кукурудза – стан та перспективи виробництва в Україні / Н.В Шевченко, В.А. Мазур // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія. – Братислава, 2016. – Т.3. – С. 104-105.
 • Шевченко Н. В. Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування // Н. В. Шевченко // Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур. – Київ, 2018 р. – С. 161-163.

Статті

 • Шевченко Н. В. Тривалість міжфазних періодів рослин гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень. / Н. В. Шевченко // Збалансоване природокористування. – Київ. – 2018. – Вип. 1. – С. 73-76.
 • Мазур В. А. Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи / В. А. Мазур, Н. В. Шевченко // Сільське господарство і лісівництво. – Вінниця. – 2017. – Вип. № 6 (Т.1).– С. 7-13.
 • Мазур В. А. Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. / В. А. Мазур, О. І. Циганська, Н. В. Шевченко // Сільське господарство і лісівництво. – Вінниця. – 2018. – Вип. № 8 .– С. 5-13.
 • Мазур В. А. Формування площі листкової поверхні рослин гібридів кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування. / В. А. Мазур, Н. В. Шевченко // Біоресурси і природокористування.– Київ. – 2018. – Том 10, № 1, 2. – С. 108-114.
 • Шевченко Н. В. Урожайність зерна кукурудзи залежно від обробки насіння та позакореневих підживлень [Електронний ресурс] / Н. В. Шевченко // Наукові доповіді НУБіП України: електронне наукове фахове видання. – 2018. – Вип. 3 (73). – Режим доступу до ресурсу: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/10820/9463.

Наукові інтереси

 • Інноваційні технології в рослинництві.
 • Біоенергетичні культури.
 • Розробка нових та удосконалення існуючих елементів ресурсозберігаючих технологій вирощування с.-г. культур.
 • Технічні культури.
 • Екологія.
 • Біопаливо.

Вивчення основних дисциплін забезпечено підручниками та посібниками, науково-методичними матеріалами, підготовленими викладачами кафедри.

Заняття проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасного мультимедійного обладнання та зразків рослин і насіння польових культур:

   

Аудиторний фонд кафедри складає 312 м². Функціонують 6 аудиторій, з яких лекційна, комп’ютерний клас та 5 аудиторій для проведення практичних  занять, які оформленні інформаційними стендами та мультимедійним устаткуванням відповідно  до сучасних технологій.

Співробітники кафедри ведуть різносторонні наукові дослідження і приймають участь в госпдоговірних та ініціативних тематиках із розроблення та вдосконалення існуючих технологій вирощування зернових, зернобобових, олійних культур та буряків цукрових і картоплі.

На кафедрі виконуються науково-дослідні тематики: «Розробка адаптивної технології вирощування технічних культур відповідно до ресурсного потенціалу підприємства-замовника» (госпдоговірна); «Ефективність позакореневих підживлень, біологічно активних речовин та симбіотичних препаратів на посівах сої, гороху, нуту та квасолі в Лісостепу Правобережному» (ініціативна); «Розроблення технологій вирощування гібридів буряків цукрових за зміни ширини міжрядь та збільшення густоти стояння рослин в Лісостепу Правобережному» (ініціативна), «Дослідження реакцій сортів картоплі та буряків цукрових на позакореневі підживлення макро- та мікродобривами і застосування біологічно активних препаратів» (ініціативна); «Вивчити строки сівби та норми висіву насіння сортів сої в Лісостепу Правобережному» (ініціативна); «Врожайні властивості сортів картоплі залежно від удосконалення технологічних прийомів вирощування» (ініціативна); «Ефективність позакореневого підживлення при формуванні зернової продуктивності вирощування кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного» (ініціативна); «Ефективність використання органічних решток після обробки в біогазовій установці при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу правобережного» (ініціативна).

Виконання аспірантами тем дисертаційних досліджень:

1. «Ефективність використання органічних решток після обробки в біогазовій установці при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу правобережного», аспірант Кричковський Вадим Юрійович.
2. «Ефективність позакореневого підживлення при формуванні зернової продуктивності вирощування кукурудзи в умовах Лісостепу Правобережного», аспірант Віннік Олег Валерійович
3. «Мінливість та успадкування цінних господарських ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.) в умовах правобережного Лісостепу України», аспірант Сташевський Роман Володимирович.
4. «Удосконалення технологічних прийомів вирощування насіннєвої картоплі в умовах Лісостепу правобережного», аспірантка Миронова Ганна Володимирівна.
5. «Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу правобережного», аспірант Копитчук Юрій Миколайович.
6. «Удосконалення технологічних прийомів вирощування нуту в умовах правобережного Лісостепу України», аспірант Затолочний Олег Васильович.

Також аспіранти кафедри приймають участь у виконанні ініціативних тематик:

1. Ефективність використання органічних решток після обробки в біогазовій установці при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу правобережного (№ 0118U100365), аспірант Кричковський Вадим Юрійович.
2. Ефективність позакореневого підживлення при формуванні зернової продуктивності вирощування кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного (№ 0121U108316), аспірант Віннік Олег Валерійович.
3. Врожайні властивості сортів насіннєвої картоплі залежно від оптимізації технологічних прийомів вирощування (№ 0121U110776), аспірантка Миронова Ганна Володимирівна.
4. Адаптивна селекція зернобобових культур (квасоля, соя, нут) в умовах Лісостепу правобережного (№ 0121U110726), аспірант Сташевський Роман Володимирович.
5. Удосконалення елементів технології вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу Правобережного (№ 0117U004702), аспіранти Копитчук Юрій Миколайович та Затолочний Олег Васильович.

Викладачі кафедри разом зі студентами проводять сівбу колекційного розсадника

За кафедральною тематикою розробляються технологічні прийоми вирощування сільськогосподарських культур.

Викладачі кафедри проводять дослідження на Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків у плані розвитку сумісної наукової діяльності Консорціуму.

При університеті функціонує дослідне поле у с. Агрономічному, де студенти, аспіранти, викладачі проводять польові дослідження:

   

 

З метою проведення якісного практичного навчання студентів, кафедрою здійснюється активна співпраця з науково-дослідними установами, представниками виробництва та бізнесу – стейкхолдерами.

Завдяки сприянню  канд. с.-г. наук, професора, ректора ВНАУ Мазура В.А. підписано договір про співпрацю та укладено угоду на проведення практики студентів із провідною науково-дослідною установою з селекції зернових культур в Україні − Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (18.11.2020);

 • Селянсько-фермерським господарством «Промінь» Літинського району (31.03.2020);
 • Товариством з обмеженою  відповідальністю агрокомплексом «Зелена долина» смт. Томашпіль (23.03.20);
 • Державним підприємством дослідним господарством «Корделівське ІК НААН України», Калинівський р-н., с. Корделівка (30.03.2020).

Для підвищення ефективності навчання та оволодіння сучасними науковими розробками технології вирощування сільськогосподарських культур викладачами кафедри розробляються і видаються науково-методична література, навчальні посібники та підручники.

Колективом кафедри у співавторстві видано монографії, підручники та посібники з грифом МОН та Вченої ради Вінницького національного аграрного університету:

 • «Селекція і насінництво польових культур»
 • «Буряківництво»
 • «Системи сучасних інтенсивних технологій в рослинництві»
 • «Наукові основи інтенсифікації польового кормовиробництва в Україні»
 • «Системи сучасних  інтенсивних технологій»
 • «Біологія та екологія сільськогосподарських рослин»
 • «Новітні агротехнології в рослинництві»
 • Навчальні посібники:
 • «Насіння сільськогосподарських культур»
 • «Лікарські рослини. Технологія вирощування»
 • «Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових  культур»
 • «Насіннєзнавство та методи визначення якості насіння сільськогосподарських культур»
 • «Методологія та організація наукових досліджень в агрономії з основами інтелектуальної власності»
 •  «Методика наукових досліджень в агрономії»
 • «Селекція та насінництво польових культур»
 • «Рослинництво. Частина I»
 • «Рослинництво. Частина II»
 • Монографії:
 • «Кукурудза. Селекція та вирощування гібридів»
 • «Селекція та вирощування кукурудзи в умовах монокультури»
 • «Селекційний матеріал для створення гібридів кукурудзи та сортів сої придатних до механізованого збирання»
 • «Аспекти сучасної технології вирощування висококрохмальної кукурудзи в умовах Лісостепу правобережного»
 • «Оптимізація технологічних прийомів вирощування проса лозовидного (світчграс) для умов Лісостепу правобережного»
 • «Рід Lupinus L. в Україні: генофонд, інтродукція, напрями досліджень та перспективи використання»
 • «Агроекологічне обґрунтування технологічних прийомів вирощування зернобобових культур»
 • «Екологічна безпека зернової та зернобобової продукції»
 • «Вихідний матеріал для селекції зернобобових культур із підвищеною адаптивністю та зерновою продуктивністю в умовах Лісостепу Правобережного»

Події у світлинах