logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.: 2402, 2506, 2504
Телефон:(0432) 43-72-30, 346 (внутрішній)
Emailpidpalyi@vsau.vin

Новостворена кафедра «Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства» була сформована відповідно наказу № 820-К від 29.12. 2015 року, у склад якої увійшли кафедри «Лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва», яку очолював до 29 грудня 2015 року д. с.г. н, професор Підпалий І.Ф., та «Плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції», очолювана до грудня 2015 року д. с.г. н, професором Чернецьким В.М., а з 1 грудня 2015 року в.о. зав. кафедри д. с.г. н., доцентом Вдовенко С.А.

З січня 2016 р. виконувачем обов’язків завідувача кафедри призначено к.б.н., доцента Прокопчук Валентину Мар'янівну.

Кафедра здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр» за спеціальностями 206 «Садово-паркове господарство», 205 «Лісове господарство» та 203 «Садівництво і виноградарство», забезпечуючи викладання 85 навчальних дисциплін.

Здійснює співпрацю з 8 філіями кафедри на виробництві, з якими заключні договори і які являються навчальними та науковими базами для студентів та викладачів кафедри. Затвердженні договори з українською спілкою «Півонія», Вінницькою ландшафтною компанією «Амітіс» та «Декоплант».

Були підготовлені та проведені акредитаційні справи освітнього ступеня «Магістр» за спеціальностями 206 «Садово-паркове господарство», 203 «Садівництво і виноградарство» та підготовлена до затвердження ліцензійна справа на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 205 «Лісове господарство».

Прокопчук Валентина Мар'янівна

Прокопчук Валентина Мар'янівна

в. о. завідувача кафедри

кандидат біологічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження:
11.05.1958 р., с. Гибалівка Шаргородського району, Вінницької області

Освіта:
1975-1980: Вінницький державний педагогічний інститут. Спеціальність: "Біологія і географія".
Кваліфікація: вчитель біології і географії.

Кар’єра:
Викладацька діяльність - з 1982 року
З 1982 р. по 1984 р. – вчитель географії і біології школи № 67 ГРВН.
З 08.1985 р. по 12. 1985 р. – вчитель біології і географії школи №1 м. Борісоглєбск РСФСР.
З 10. 1987 р. по 09. 2005 р. – проводила практичні, лабораторні заняття та навчальну практику з курсів «Кормовиробництво з основами агрономії», «Польове та лучне кормовиробництво» на агрономічному факультеті Вінницького державного сільськогосподарського інституту, приймала участь в роботі предметної комісії на вступних іспитах.
З 09.2005 р. по 07. 2014 р. – проводила лекційні та практичні заняття з начальних дисциплін «Основи біотехнології», «Біотехнологія рослин», «Декоративне садівництво», «Декоративне садівництво і квітникарство», «Фітодизайн» на кафедрі селекції та насінництва с.г. культур агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету. З 17.01. 2011 р. по 17.02. 2011 р. проходила підвищення кваліфікації на базі кафедри ландшафтної архітектури НУБІП. На базі ВНАУ була керівником робітничої професії «Квітникар» для студентів агрономічного факультету.
З 07. 2014 р. по 12. 2015 р. – проводила лекційні та практичні заняття з начальних дисциплін «Декоративне садівництво», «Декоративне садівництво і квітникарство», «Квітникарство», «Озеленення інтер’єрів», «Фітодизайн закритого середовища» кафедри садово-паркового господарства, лісівництва та кормовиробництва агрономічного факультету ВНАУ, була керівником гуртка «Декоративне садівництво» для школярів загальноосвітніх шкіл м. Вінниці на базі «Будинку школярів та юнацтва».
З січня 2016 року - завідувач кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства, проводила лекційні та практичні заняття з начальних дисциплін «Декоративне садівництво», «Декоративне садівництво і квітникарство», «Квітникарство», «Озеленення інтер’єрів», «Фітодизайн закритого середовища», «Сучасні технології садово-паркового господарства».
З 24.05. 2016 р. по 06.06. 2016 р. проходила підвищення кваліфікації на базі кафедри садово-паркового господарства БНАУ, була організатором створення біостаціонару та експозиційної ділянки декоративних рослин на базі ботанічного саду «Поділля», приймаю активну участь в роботі НМК Міністерства освіти та науки України з спеціальності «Садово-паркове господарство».

Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:
Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і перспективи. Вінниця, 1998 р.
Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва, Умань, 2002 р.
Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва, Біла Церква, 2003 р.
Динаміка наукових досліджень, Дніпропетровськ, 2004 р.
Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин. Дніпропетровськ, 2005 р.
Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи Матеріали ХХ наукової конференції студентів та магістрів. – Вінниця: ВДАУ, 2006 р.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 75-річчя від дня народження професора Морозова П.І.. – Умань, 2010 р.
Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України. Вінниця, 2016 р.
Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіто різноманіття ботанічних садів і дендропарків. Біла Церква, бот. сад «Олександрія», 2016 р.
Інновації в сучасній агрономії. ВНАУ, 2016 р.
Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці. ВНАУ, 2016 р.
Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави, 2016 р.
Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України». – Вінниця. – 2017 р.
Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту». ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. БНАУ, 2017 р.
Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво. – Тернопіль, 2018 р.
Сучасні тенденції розвитку науки. – м. Ужгород, 2018 р.

Статті у фахових виданнях України:
Прокопчук В. М. Роль сортів люцерни в підвищенні продуктивності люцерно-злакових травостоїв. Корми і кормовиробництво – Вінниця, 1998. – № 33. С.30-32.
Прокопчук В. М. Перспективи використання в декоративному садівництві України видів родини ранникових (Scrophulariaceaе Juss.). Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, Випуск 14. – 2003. С. 26-32.
Прокопчук В. М. Особливості онтогенезу та перспективи викорис-тання в декоративному садівництві України видів родини ранникових (Scrophulariaceaе Juss.). Міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин». – К., 2004. – № 2. С. 30-36.
Прокопчук В. М. Насіннєва репродукція декоративних видів родини ранникових (Scrophulariaceaе Juss.) в умовах Центрального Лісостепу України. Міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин». – К., 2004. – № 3. С. 43-48.
Прокопчук В. М. Родина ранникових (Scrophulariaceaе Juss.) в культигенній фракції флори світу та України . Прокопчук В. М., Музичук Г.М. Вісник Національного науково-природничого музею. – Серія ботанічна. - № 2-3. – К. Фітон, 2004. – С 342-354.
Прокопчук В. М. Світовий асортимент культиварів квітниково-декоративних рослин родини ранникових (Scrophulariaceaе Juss.) та перспективи їх інтродукції в Україну Прокопчук В. М., Музичук Г.М. Міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин». – К., 2005. – № 1. С. 46-52.
Прокопчук В. М. Основи агротехніки вирощування інтродукованих декоративних видів рослин Scrophulariaceaе Juss. в умовах право-бережного лісостепу України. Збірник наукових праць №30, Вінниця: ВДАУ, 2006. С. 5-11.
Прокопчук В. М. Штучне формування пагонової системи в інтродукованих видів родини Ранникових Scrophulariaceaе Juss. Міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин». – К., 2007. – № 1. С. 55-59.
Прокопчук В. М. Використання в декоративному садівництві України інтродукованих видів родини Scrophulariaceaе Juss. Міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин». – К., 2007. – № 2. - С. 76-80.
Прокопчук В. М. Цвітіння інтродукованих декоративних видів родини Scrophulariaceaе Juss, в умовах Центрального Лісостепу України. Міжнародний науковий журнал «Інтродукція рослин». – К., 2007. – № 3. С. 20-23.
Прокопчук В. М. Морфо- та органогенез в онтогенезі найбільш перспективних квітниково-декоративних видів родини Scrophulariaceaе Juss, в умовах Центрального Лісостепу України. Таврійський науковий вісник. Збірник наукових праць ХДАУ.– Херсон Айлант. 2007. - №52.Ч.2.- С. 6-10.
Прокопчук В. М. Фенологія декоративних видів родини ранникових в умовах центрального Лісостепу України. Збірник наукових праць ВДАУ. – Вінниця.. - № 37. – Т.І.- С 137-144. 2009 р.
Прокопчук В. М. Систематична структура родини ранникових (Scrophulariaceaе Juss) в культигенній флорі світу та України (квітниково-декоративні рослини). Збірник наукових праць ВНАУ. – Вінниця. Випуск 6.– С 83-89., 2010 р.
Прокопчук В. М. Особливості онтоморфогенезу квітниково-декоративних видів роду Iris L. в умовах Поділля . Збірник наукових праць ВНАУ. – , 2011 р.
Прокопчук В. М. Особливості насіннєвого розмноження квітниково-декоративних видів роду Iris L. в умовах Поділля . Збірник наукових праць ВНАУ. – С 142-148, 2012 р.
Прокопчук В.М. Інтродукція в Лісостеп України квітниково-декоративних рослинродини ранникових (Scrophulariaceae Juss.). Монографія. Вінниця: ВЦ. 2012. – 188с.
Прокопчук В.М. Використання культури відсіченого колосся для отримання первинних тритикале/ С.І. Волощук , Д.П. Лужанський. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 2. – Вінниця. – 2014 С . .
Прокопчук В.М. Перспективність використання в декоративному садівництві Поділля видів роду Verbascum L. / Прокопчук В.М., Підпалий І.Ф. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 2. – Вінниця. – 2015 С. 69-77.
Прокопчук В.М., Матусяк М.В. Ступінь рекреаційного навантаження та антропотолерантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці /. Міжнародний науковий журнал «Траєкторія науки». – Т. 2, № 11. – 2016 С. 5.1-5.6.
Прокопчук В. М. Сучасні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю / Панцирева Г. В. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції – Вінниця. – 2016.
Прокопчук В. М. Оцінка якісного стану та обґрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території вінницького національного аграрного університету / Циганський В. І., Циганська О. І. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 3. – Вінниця. С.193-199 – 2016.
Черняк В.М., Прокопчук В.М., Монарх В.В. Аналіз асортименту і стану квітниково-декоративних насаджень м. Вінниця та шляхи його поліпшення / Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 3. – Вінниця. – С. 185-192.- 2016.
Прокопчук В. М. Панцирєва Г.В. Особливості формування газонних культурфітоценозів на території ВНАУ Науково-теоретичний, науково-парктичний журнал. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - №4(42). – 2016. С.20-22
Прокопчук В.М., Нейко І.С., Монарх В.В. Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М.І. Пирогова, м. Вінниця. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. 4. Вінниця. С. 162-170.– 2016.
Прокопчук В.М., Матусяк М.В., Монарх В.В., Циганський В.І. Довідник сучасного ландшафтного дизайнера для студентів спеціальності 8. 09010303 «Садово-паркове господарство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Вип. Вінниця. – 2016. - 174 с.
Прокопчук В.М., Матусяк М.В. Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 6 (Том 1). – С. 125-133. – Вінниця. – 2017.
Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І. Удосконалення елементів вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого (buxus sempervirens) методом живцювання в умовах закритого ґрунту. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 6 (Том 2) . – С. 17-23. – Вінниця. – 2017.
Вдовенко С.А., Прокопчук В.М., Паламарчук І.І., Панцирева Г.В., Effectiveness of the application of soil milling in the growing of the squash (Cucurbita pepo var. girramontia) in the right-benk forest stepp of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (4). P. 1-5.
Прокопчук В.М., Черняк В.М., Монарх В.В. Some prospects of growing and use of Cina aster for spase greening in Podillia zone Перспективність вирощування та використання Callistephus Chinensis в озелененні зон Поділля. Науковий вісник НЛТУ України, 28 (7). С. 22-27.
Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г. В. Перспективи створення колекцій півоній на базі ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісництво. – Вип. № 9. – С. 5-19 – Вінниця – 2018.
Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г. В. Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів Lupinus в умовах Поділля. Науковий вісник НЛТУ України, 28 (7). С. 40-44.
Прокопчук В.М., Циганський В.І. Вплив стимуляторів росту на вкорінення живців самшиту вічнозеленого BuxussempervirensL. в умовах закритого грунту. Науковий вісник НЛТУ України, 28 (7). С. 56-60.

Наукові інтереси:
Впровадження малопоширених квітниково-декоративних рослин родини ранникових на об’єктах озеленення Вінниччини
Фітодизайн інтер’єру
Розробка та формування моносаду півоній на території ВНАУ

Місце і дата народження:
01.01.1927 р., м. Жмеринка

Освіта:
1952 р.,: Одеський СГІ, спеціальність - вчений агроном плодоовочівник.

Кар’єра:
Викладацька діяльність – з 1952 року
З 1952 р. по 1980 р. – працював викладачем «Плодівництва» в Чернятинському плодово-ягідному технікумі.
В 1959 р. назначений на посаду замісника директора Чернятинського плодово-ягідного технікуму.
В 1964 р. назначений на посаду директора Чернятинського плодово-ягідного технікуму.
В 1965 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Біологічне обґрунтування строків і способів окуліровки кісточкових порід в умовах Лісостепу УРСР»та здобув диплом кандидата наук спеціальність плодівництво.
З 1980 р. по 1982 р. працював в Уманському сільськогосподарському інституті на посаді доцента кафедри управління сільськогосподарським виробництвом.
З 1982 р. по 1987 р. працював на посаді директора Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії.
З 1982 року до сьогоднішнього часу – читає лекції на агрономічному факультеті з дисципліни: «Плодівництво» в Вінницькому національному аграрному університеті.

Нагороди:
1986 р. заслужений працівник сільського господарства
2003 р. відмінник аграрної освіти та науки І ступеня
2008 р. «Знак Пошани» Мін АПК
З 1986 р. по 2009 р. нагороджений:
Заслужений працівник сільського господарства України
Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Орден Вітчизняної війни І ступеня
Орден Червоної зірки
Орден Трудового Червоного Прапора
2 ордени Знак Пошани
20 медалей
Почесна грамота Верховної ради України

Місце і дата народження:
15.05.1941 р., c. Томашівка Дунаєцького району Хмельницької області.

Освіта:
1963–1968 рр. - Студент Кишинівського с.-г. інституту, агрономічний факультет, спеціальність – Вчений агроном.
1968–1973 рр. - Здобувач, захистив дисертацію, спеціальність 060106 – овочівництво (1973).

Кар’єра:
1968–1984 рр. - наукова діяльність (Український НД Інститут зрошуваного землеробства УААН).
1968–1984 рр. - Присвятив дослідження розробці технологій вирощування овочевих культур на зрошуваних землях і в умовах богари південного, центрального Степу і правобережного Лісостепу України (1968-1984 рр.). Результати впроваджені в господарствах Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та окремих районах Одеської, Полтавської, Донецької областей. Матеріали дослідницької роботи увійшли до наукових праць, в тому числі рекомендацій з вирощування овочевої продукції, видавництв «Науково-обґрунтована система землеробства» різних областей України, навчальних посібників та інших публікацій, призначених для вищих аграрних навчальних закладів та фахівців сільськогосподарського виробництва.
1984–1997 рр. - доцент кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.
1996 р. - Захистив докторську дисертацію (диплом ДН № 003007).
1997–2006 рр. - професор кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.
2002 р. - Присвоєно вчене звання професора (атестат ПР № 001838).
2006–2015 рр. - завідувач кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції.
2008 р. - обраний академіком Академії наук вищої освіти України.
2016 по даний час – професор кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства.

Забезпечує дисципліни «Овочівництво», а також «Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту», «Сучасні тенденції світової агрономічної науки», «Зрошуване плодівництво і овочівництво», «Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду». Проводить роботу з підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів для аграрних навчальних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації та науково-дослідних установ, він виконує керівництво аспірантами, обов’язки члена спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій.
Постійно підвищує свій професійний рівень, в т. ч. в передових науково-дослідних установах. Останнє підвищення кваліфікації провів в Інституті підвищення кваліфікації Білоцерківського НАУ, у жовтні 2016 р. (СПК 00493712/000998-16) .

Науково-дослідна робота:
Науково-дослідну роботу проводить відповідно до тематичного плану університету. Відкрив тематику дослідної роботи з номером Державної реєстрації 0113U000770 та аспірантуру з дисципліни «Овочівництво», є її керівником, отже і тем аспірантів. Досягнення кафедри з експериментальної роботи, науки і передового досвіду з питань овочівництва доповідає і пропагує на семінарах, конференціях, в школах передового досвіду та підвищення кваліфікації спеціалістів с.-г. виробництва.
Чернецький В. М. підтримував і підтримує зв’язок з колективами науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів України, бере активну участь у становлені фермерського господарювання у Вінницький області та інших областях.

Статті у фахових виданнях:
Чернецький В.М. Вплив режиму зрошення пізньостиглої капусти на розвиток кореневої системи. Зрошуване землероб-ство.-Вип.12.-К.: Урожай, 1970.- С.88-92.
Чернецький В.М. Вплив строків сівби на урожай і товарність пізньої капусти на півдні України.
Чернецький В.М., Горбатенко Є.М. Строки сівби пізньої капусти на півдні України. Вісник с.-г. науки. 1971.– №7. -С.77-79 .
Чернецький В.М. Вплив строків сівби на урожай і товарність пізньостиглої капусти на півдні України. Зрошуване землеробство– Вип.12-К.:Урожай.–1971.- С.40-43.
Чернецький В.М. Возделывание поздней капусты в условиях юга Украины. Материалы республиканской научной конференции “Развитие орошаемого земледелия в южных областях Украинской ССР”.– К.: 1973.-С.32-33.
Чернецький В.М., Дудник С. А. Густота насаждения и урожай сладкого перца в разных зонах Украины. Научно-технический бюллетень УНИИОБ. -№7.-Харьков,1973 С.16-18.
Чернецький В.М., Горбатенко Є.М. Режим зрошення безрозсадної пізньої капусти на темно-каштанових слабо солонцюватих грунтах півдня України. Овочівництво і баштан-ництво.-Вип.15.-К.:Урожай,1973-С.21-24.
Чернецький В.М., Горбатенко Є.М. Режим зрошення пізньої капусти в умовах Південної України. Вісник сільськогосподарської науки.-1974.-№11.- С.109-111.
Чернецький В.М. Вплив зрошення на мікроклімат поля і врожай пізньої капусти на півдні Української РСР. Овочівництво і баштанництво.-Вип.18.-К.: Урожай, 1974.- С.19-22.
Чернецький В.М. Фізіологічні показники рослин капусти пізньої при різній водозабезпеченості. Зрошуване землеробство.-Вип.18-К.:Урожай, 1974.- С.90-91.
Чернецький В.М. Вплив режиму зрошення пізньої капусти на кількісний склад мікроорганізмів в ґрунті. Зрошуване землеробство.-Вип.19.-К.:Урожай, 1975.- С.55-57.
Чернецький В.М. Фізіологічні показники рослин пізньої капусти при різній вологозабезпеченості. Овочівництво і баштанництво.-Вип.-20.-К.: Урожай, 1975.-С.68-71.
Чернецький В.М. Капуста на орошаемых землях. Картофель и овощи.- № 6.-1975.- С.27.
Чернецький В.М. Ефективність зрошення безрозсадної пізньої капусти на півдні України. Рефератний бюллетень “Сільськогосподарська інформація”.-1975. - №5.- К.: 3с.
Чернецький В.М. Вплив зрошення на розвиток кореневої системи і урожай солодкого перцю. Овочівництво і баштанництво.-Вип.21-К.: Урожай, 1975.- С.25-28.
Чернецький В.М. Поливной режим и густота насаждения сладкого перца. Картофель и овощи.-№12-М.:Колос,1977.- С.12.
Чернецький В.М. Режим зрошення солодкого перцю на півдні України. Зрошуване землеробство.-Вип.24.-К.: Урожай, 1979.- С.53-56.
Чернецький В.М., Горбатенко Є.М., Ліпара Ю.А. Продуктивність овочевих культур у зв’язку з розвитком кореневої системи при різних рівнях вологозапечення в умовах півдня України. Зрошуване землеробство.-Вип. 25. К.: Урожай, 1980 - С.43-45.
Чернецький В.М., Ліпара Ю.А. Вплив водозабезпечення на товарність і якість урожаю овочевих культур на півдні УРСР. Вісник сільськогосподарської науки.-1981.-№3.-С. 81-82.
Чернецький В.М. Поливний режим баклажанів в умовах півдня України. Зрошуване землеробство. Вип. 26. К.:Урожай, 1981.- С. 60-63.
Чернецький В.М. Влияние уровня влагообеспеченности на количественный и групповой состав микроорганизмов в почве и продуктивность баклажанов в условиях юга Украины. Сб. научных трудов Украинской сельськохозяйственной академии «Пути интенсификации овощеводства» -К.: Изд. УСХ 1990. - С. 41-45.
Чернецький В.М. Обоснование расчетного слоя почвы при разработке режимов орошения овощных культур. Сб. научных трудов Украинской сельсько-хозяйственной академии «Пути интенсификации овощеводства». –К.: Изд. УСХА, 1990.- С. 57-60.
Чернецький В.М. Біофізичний метод розрахунку строків поливів при вирощуванні пізньостиглої білоголової капусти. Матеріали міжвузівської наукової конференції “Наука –ринковій економіці”. – Вінниця, 1993.- с. 53-54.
Чернецький В.М. Вплив способів поливу на урожайність пізньостиглої білоголової капусти. Матеріали міжвузівської наукової конференції “Наука – ринковій економіці”. – Вінниця, 1993.- с. 54-55.
Чернецький В.М. Урожайність сортів білоголової капусти, придатних для механізованого збирання в залежності від густоти стояння. Матеріали міжвузівської наукової конференції «Наука – ринковій економіці». – Вінниця, 1993.- С. 55-56.
Чернецький В.М. Обґрунтування розробітку режимів зрошення в дослідженнях з овочевими культурами. Матеріали міжвузівської наукової конференції «Наука –. ринковій економіці». – Вінниця, 1993.- С. 56-57.
Чернецький В.М. До методики визначення водозабезпеченості вегетаційного періоду пізньостиглої білоголової капусти. Матеріали міжвузівської наукової конференції “Наука – ринковій економіці. –Вінниця, 1993. – С. 57-58.
Чернецький В.М. До методики розрахунку витрати води і строків поливів сільськогосподарських культур групи капуст за метеорологічними показниками. Матеріали Всеукраїнської (Міжнародної) конференції із проблеми “Корми і кормовий білок.“ Симпозіум 1У. – Вінниця, 1994. – С. 245-246.
Чернецький В.М. Вплив способів вирощування на урожайність та ефективність виробництва капусти білоголової пізньостиглих сортів. Збірник наукових праць другої наукової конференції ВДСГУ “Наука в період реформування економіки”. – Вінниця, 1996. – с. 25-26.
Чернецький В.М. Строки сівби і садіння капусти білоголової Степу і Лісостепу України. Збірник наукових праць другої наукової конференції ВДСГІ “Наука в період реформування економіки”. – Вінниця, 1996.- С.26-28.
Чернецький В.М. Режим зрошення капусти білоголової пізньостиглих сортів в різних грунтово-кліматичних зонах України. Збірник наукових праць другої наукової конференції ВДСГІ “Наука в період реформування економіки”.-Вінниця, 1996. С. 28-29.
Чернецький В.М. Ефективність зрошення капусти білоголової пізньостиглих сортів в Степу і Лісостепу України. існик аграрної науки.-1996.-№ 9. С. 44-49.
Чернецький В.М. До питання енергетичної оцінки виробництва продукції овочівництва. Наукові праці з овочівництва і баштанництва. - Харків: ІОБ.- 1997. – Т.2. С. 59-61.
Чернецький В.М. Ефективність зрошення капусти білоголової пізньостиглих сортів в Степу і Лісостепу України. Збірник праць наукової конференції, присвяченої 100-річчю НАУ., К.,1998. - С.20-21.
Чернецький В.М. Агроекономічне обґрунтування способів вирощування капусти білоголової в Україні. Збірник праць наукової конференції, присвяченої 100-річчю НАУ.,-К.,1998.-С. 25-26.
Чернецький В.М., Болотских А.С. Биоэнергетическая оценка производства овощей. Картофель и овощи.-1998.- №4.-С.9.
Чернецький В.М. Характеристика природної водозабезпеченості вегетаційного періоду та її вплив на урожайність капусти білоголової пізньостиглої в центральному Лісостепу України. Збірник наукових праць ВДАУ.-Вип.13-Вінниця: ВДАУ, 2002.-С. 57-63.
Чернецький В.М. Урожайність огірка залежно від строків сівби в центральному Лісостепу України. З6. наукових праць НАУ.- №57,-К., 2002.- С.57-61.
Чернецький В.М. Агроекологічні аспекти вирощування овочів. Вісник аграрної науки.- №2.- К. 2003.- С. 61-64.
Чернецький В.М., Лисаченко О.Б., Кравчук Г.І., Снігур Є.Ф. Продуктивність капусти білоголової залежно від строків сівби в центральному Лісостепу України. З6. наукових праць ВДАУ.- Вип. 14,-Вінниця; 2003.- С. 57-62.
Чернецький В.М. Біотехнології людства: напрямки, досягнення, проблеми. З6. наукових праць ВДАУ.- Вип. 17,-Вінниця; 2004.- С. 80-83.
Чернецький В.М. Агробіологічні особливості формування врожаю малопоширених різновидів капусти в Лісостепу правобережному. З6. наукових праць ВДАУ.- Вип. 20,-Вінниця; 2005.- С. 5 -8.
Чернецький В.М. Оптимізація галузі овочівництва України. Вісник аграрної науки.- № 3. - К., 2010.- 20-22 с.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Особливості росту та формування продуктивності сортів і гібридів бобу овочевого правобережного Лісостепу Зб. Уманського національного університету садівництва. – № 81, 2012 - С. 222-226.
Чернецький В.М. Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібридів кабачка в умовах Лісостепу правобережного України. Зб. наукових праць Вінницького НАУ. Вип.. (6(68), 2012.- С. 120-126.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Особенности применения инокуляции семян боба овощного в Украине. Аграрный весник Урала - № 5 (111), 2013. – С. 44-46.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Особенности применения инокуляции семян боба овощного в Украине. Аграрный весник Урала - № 5 (111), 2013. – С. 44-46.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Формування врожаю зелених бобів залежно від сортових особливостей в умовах правобережного Лісостепу України. Зб. наукових праць інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Вип.. 17. том 1. К., 2013.- С. 184-187.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Економічна ефективність вирощування бобу овочевого залежно від інокуляції насіння в умовах правобережного Лісостепу України. Зб. Білоцерківського національного аграрного університету. –№ 10, 2013. – С. 175-177.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Формування врожаю зелених бобів залежно від інокуляції насіння в умовах правобережного Лісостепу України. Науковий вісник НУБІП. Серія «Плодоовочівництво». – № 183 (ч.1), 2013.– С. 128-130.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Формирование урожая зеленых бобов в зависимости от схемы посева и густоты стояния растений бобов овощных в условиях Лесостепи Украины. Сб. «Овощи России». – № 2, 2013 г. – С. 78-80.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Особливості проходження фенологічних фаз та формування біометричних показників сортів бобу овочевого в умовах Лісостепу правобережного України Зб. серія «Рослинництво, селекція, насінництво, плодоовочівництво» – С.7-11.
Чернецький В.М. Динаміка кількості бульбочок на коренях рослин бобу овочевого залежно від обробки ризоторфіном. Зб. наукових праць Харківського національного аграрного університету. – № 5, 2013. – С. 92-96
Чернецький В.М., Паламарчук І.І. Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу правобережного. Вісник Сумського національного аграрного університету – Вип.. 3 (25), 2013. – С.141-143.
Чернецький В.М., Паламарчук І.І. Вплив сорту, гібриду на врожайність та біохімічні показники продукції кабачка залежно від погодних умов в Лісостепу правобережного України. Зб. наукових праць Вінницького НАУ – № 5 (82), 2014. – С. 149-157.
Чернецький В.М., Вдовенко С.А., Костюк О.О. Особенности формирования ассимиляционной поверхности листьев и фотосинтетического потенциала растений боба овощного в зависимости от проведения чеканки. Овощи России – 2014 г. – С. 44-47.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Особливості формування якісних показників зелених бобів залежно від проведення інокуляції насіння бобу овочевого в умовах Лісостепу України. Зб. дослідної станції «Маяк» Інституту овочівництва і баштанництва НААН, 2014. – С. 144-146.
Чернецький В.М., Паламарчук І.І. Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу правобережного. Зб. наукових праць Уманського національного університету садівництва, 2014. – С. 90-95.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Вплив обробки насіння біопрепаратом на тенденцію зростання кількості та маси кореневихбульбочок рослин бобу овочевого. Зб. наукових праць Вінницького національного університету садівництва, 2014. – С. 117-124.
Чернецький В.М. Вдовенко С.А., Костюк О.О., Костюк Р.В. Особенности формирования фотосинтетического потенциала и урожайности боба овощного в умовах Винничины. Науковий-практичний журнал «сортовивчення та охорона прав на сорти рослин», 2014. – С.60-62.
Чернецький В.М. Костюк О.О., Костюк Р.В. Зміна біохімічних показників якості сортів і гібридів бобу овочевого в умовах Лісостепу Украхни. Овочівництво і баштаництво. – 60. – 2014. – 268-273.
Чернецький В.М., Костюк О.О. Біб овочевий та зелений горошок. Плантатор, №6 (24), – ТОВ: «Толсма Україна», 2015 р. – С. 72-73.
Чернецький В.М., Паламарчук І.І., Чередниченко Л.І. Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу правобережного. Зб. наукових праць ВНАУ. - № 3, 2016 р. – С. 178-182.
Чернецький В.М., Паламарчук І.І. Вплив природної водозабезпеченості на врожайність і якість продукції капусти білоголової і плодів кабачка в Лісостепу правобережному. Зб. наукових праць ВНАУ. – № 5, 2017 – С. 101–105.

Наукові інтереси:
біологічні препарати;
органічне землеробство;
природні фактори та урожай;
економіка овочівництва;
субстрати та їх використання;
макро- та мікроорганізми в сільському господарстві;
фізіологічно активні речовини.

Місце і дата народження:
22.04. 57 року в с. Губник Гайсинського району Вінницької області.

Освіта:
1975-1979: Українська с.-г. академію (сьогодні – Національний університет біоресурсів та природокористування), спеціальність «Лісове господарство», спеціалізація «Інженер лісового господарства».
1999 р. – захист кандидатської роботи та отримання наукового ступеня кандидата с.-г. наук зі спеціальності 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація».
1999 р. – нагороджений відзнакою Державного комітету лісового господарства України «Відмінник лісового господарства України»
2000 р. – присвоєно почесне звання «Заслужений лісівник України»
2001 р. – присвоєно вчене звання доцента.
2005 р. – захист докторської роботи та отримання наукового ступеня доктора с.-г. наук зі спеціальності 06.03.03 «Лісознавство та лісівництво»
2008 р. – присвоєно вчене звання професора.
2007-2018 – начальник Вінницького управління лісового та мисливського господарства.
Викладацька діяльність у ВНАУ – з 2010 р.
2010-2014 рр. – працював професором на кафедрі лісівництва та кормовиробництва агрономічного факультету ВНАУ, викладав лекційний матеріал з дисциплін «Введення в спеціальність», «Мисливствознавство».
2014-15 рр. – працював професором на кафедрі лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва агрономічного факультету ВНАУ, викладав лекційний матеріал з дисциплін «Введення в спеціальність», «Мисливствознавство».
2015-18 рр. – працює професором на кафедрі Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства агрономічного факультету ВНАУ, викладав лекційний матеріал з дисциплін «Введення в спеціальність», «Мисливствознавство».

Науково-дослідницька робота
Монографії:
• Гордієнко М.І., Бондар А.О., Криницький Г.Т., Леонтяк Г.П. Інтродуценти в лісових культурах Поділля України. – Київ: Агропромвидав України, 2000. – 206 с.
• Гордієнко Н.М., Бондар А.О., Гордієнко М.І. Інтродуценти в дібровах Полісся та лісостепу України. – Київ: Урожай, 2001. – 446 с.
• Леонтяк Г.П., Гордиенко М.И. Криницкий Г.Т., Бондар А.О., Леонтяк-Наку Н.Г. Экологическая роль дикорастущих плодов растений в лесных насаждениях. – Кишинэу: Tipografia SA «CRIO», 2003. – 438 с.
• Бондар А.О., Гордієнко М.І., Криницький Г.Т., Лакида П.І., Ткач В.П. Лісові насадження Вінниччини. – Київ: Урожай, 2006. – 246 с.
• Бондар А.О., Гордієнко М.І. Формування лісових насаджень у дібровах Поділля. – Київ: Урожай, 2006. – 334 с.
• Гордієнко М.І., Бондар А.О., Рибак В.О., Гордієнко Н.М. Лісові культури рівнинної частини України. – Київ: Урожай, 2007. – 678 с.
• Бондар А.О., Гордієнко М.І., Лакида П.І., Попельнюк В.В. Продуктивність штучних насаджень сосни звичайної в свіжих типах лісу. – Вінниця: Глобус-Прес, 2009. – 180 с.

Участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях:
• Бондар А.О., Гордієнко М.І. Вплив способу створення лісових культур дуба на інтенсивність росту саджанців // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.3. – С. 194-198
• Бондар А.О. Причини, ліквідація та екологічні наслідки лісових пожеж / Матусяк М.В., Бондар А.О. Збірник наукових праць. ХХVІІІ науково – практична конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: Стан та перспективи». – Вінниця. – 2014. – С. 88.

Наукові праці у фахових та міжнародних виданнях України:
• Бондар А.О. Продуктивність часткових культур дуба звичайного на Поділлі // Наукове видання УкрНДІЛГА "Лісівництво і агролісомеліорація". – Харків: Майдан, 2003. – Вип. 104. – С. 139-143.
• Бондар А.О. Характеристика крон дерев І ярусу в насадженнях Вінницької області // Наукове видання УкрНДІЛГА "Лісівництво і агролісомеліорація". –Харків: Майдан, 2004. – Вип. 105. – С. 125-130
• Бондар А.О. Вміст поживних речовин в органічному опаді дубових насаджень Вінницької області // Наукове видання УкрНДІЛГА "Лісівництво і агролісомеліорація". – Харків: Майдан, 2004. – Вип. 106. – С. 133-137.
• Бондар А.О. Вологість заболонної деревини дуба звичайного в насадженнях з різною інтенсивністю рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. – Львів: УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 13.4. – С. 54-57.
• А.О. Бондар. Організаційні та технологічні аспекти забезпечення екологізації лісогосподарського виробництва // М. В. Матусяк, М. В. Гуляр. – ІV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. – Вінниця. – 2013. – С. 309-311.
• Бондар А.О., Матусяк М.В. Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 4. – С. 170-179. – Вінниця. – 2016

Наукові інтереси
• Особливості використання інтродуцентів в лісових насадженнях Поділля
• Лісівничі основи формування високопродуктивних насаджень у дібровах Поділля

Місце і дата народження:
01.01.1975 р., с. Целіїв, Гусятинського району Тернопільської області

Освіта:
1994-1998 рр. - Лісогосподарський факультет Українського державного лісотехнічного університету, спеціальність – Лісове господарство (м. Львів);
1995-1999 рр. - Заочний факультет Українського державного лісотехнічного університету, спеціальність – Менеджмент організацій (м. Львів);
1999-2002 рр. - аспірантура Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації, спеціальність 06.03.03 “Лісознавство і лісівництво” (м. Харків);
2007-2010 рр. - докторантура Інституту агроекології і економіки природокористування НАААНУ, спеціальність 03.00.16“Екологія” (сільськогосподарські науки)(м. Київ);

Кар’єра:
Викладацька діяльність – з 2003 року
З 2003 по 2005 рік читав лекції та проводив лабораторні і практичні заняття із дисциплін: меліорація, лісознавство і лісівництво, рекреаційне лісівництво, основи лісоексплуатації, лісова таксація, методологія та організація наукових досліджень;
У 2010 р. проходив стажування у Науково-дослідному центрі лісів (м. Еберсвальде, Німеччина);
В 2012-2013 рр. проходив стажування у Шведському університеті аграрних наук (м. Умео, Швеція).

Науково-дослідна робота:
Участь у міжнародних та республіканських наукових конференціях та семінарах:
Семінар ФАО ООН щодо стану лісових генетичних ресурсів, (м. Ізміт, Туреччина, 2010 р.)
Семінар щодо формування електронної бази лісових генетичних ресурсів (м. Загреб, Хорватія, 2012)
Семінар щодо формування електронної бази лісових генетичних ресурсів (м. Рим, Італія, 2012)

Основні публікації
Матеріали конференцій:
Нейко І.С. Наукові засади формування об’єктів постійної лісонасіннєвої бази в умовах Поділля / І.С. Нейко, Л.В. Смашнюк, Ю.А. Єлісавенко // Міжнародна науково-практична конференція «Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ лісового і садово-паркового господарства. – Київ, 2014. – С. 83-85.
Нейко І.С. Динаміка формування генеративних органів дуба звичайного на клоновій плантації в умовах Вінниччини / І.С. Нейко, Л.В. Смашнюк, С.А. Лось, О.В. Колчанова, Ю.А. Єлісавенко // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку», – Харків: УкрНДІЛГА, 2015. – С. 160-162.
Смашнюк Л.В. Сучасний стан лісових генетичних резерватів дуба звичайного (Quercus robur L.) на Вінниччині / Л.В. Смашнюк, І.С. Нейко, С.А. Лось, Ю.А. Єлісавенко, О.В. Колчанова // Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонного Придністров’я: матеріали Другої міжнар. наук. конф. присвяч. 170-й річн. публ. праці Рудольфа Кнера (14-15 вересня 2017 р. м. Заліщики). – Чернівці: Друк Арт, 2017. – С. 70-72.
Нейко И.С. Оценка состояния лесных экосистем в стратегии сохранения биоразнообразия и устойчивого лесоводства / И.С. Нейко, Ю.А. Елисавенко // Леса России в ХХІ веке [Текст]: Материалы шестой международной научно-технической интернет-конференции. Март 2011 г. / Под ред. авторов; Министерство образования и науки Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова» – Санкт-Петербург, 2011. – С. 137-141.

Статті:
Нейко І.С. Оцінка рекреаційної дигресії лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці як структурного елемента регіональної екомережі. / І.С. Нейко, О.В. Мудрак, Ю.А. Єлісавенко // Збірник наукових праць ПДАТУ. Спец. вип. до V наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2010. – С. 19-21.
Плотнікова О.М. Особливості росту псевдотсуги Мензіса (Pseudotsuga menziesіi (Mirb.) Franco) в умовах Поділля / О.М. Плотнікова, С.А. Лось, В.Г. Григорьєва, І.С. Нейко, Ю.А. Єлісавенко // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 34-41.
Самойлова Н.О. Вплив ступеня зріджування деревостану на таксаційні показники насадження / Н.О. Самойлова, Ю.А. Єлісавенко // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 39-43.
Василевський О.Г. Стан лісоаграрних ландшафтів Вінниччини та роль лісової компоненти у підвищені екологічної стійкості територій / О.Г. Василевський, О.С. Нейко, О.П. Марценюк, Ю.А. Єлісавенко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2012. – Випуск 4(63). – С. 134-142.
Нейко І.С. Особливості створення родинних плантацій та оцінювання росту і розвитку півсібсового потомства дуба звичайного за умов Вінницької області / І.С. Нейко, Ю.А. Єлісавенко, Л.В. Смашнюк // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.14. – С. 79-84.
Нейко І.С. Аналіз стану постійної лісонасінної бази Вінницької області / І.С. Нейко, Ю.А. Єлісавенко, Л.В. Смашнюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. – Вінниця, 2012. – Випуск 6(68). – С. 160-167.
Василевський О.Г. Стан та продуктивність малоцінних молодняків Вінниччини / О.Г. Василевський, Н.О. Самойлова, Ю.А. Єлісавенко, О.П. Зленко // Вісник НУВГП. Серія: Сільськогосподарські науки. – Рівне, 2013. – Випуск 4(64). – С. 50-59.
Нейко І.С. Оцінка стану та насіннєношення клонів сосни звичайної (Pinus Silvestris, L.) фінського походження в умовах Вінниччини / І.С. Нейко, Л.В. Смашнюк Ю.А. Єлісавенко // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – С. 27-32.
Нейко І.С. Оцінка формування репродуктивних органів фенологічних форм дуба звичайного в умовах Вінниччини / І.С. Нейко, Л.В. Смашнюк Ю.А. Єлісавенко, О.П. Зленко // Вісник НУВГП. Серія: Сільськогосподарські науки. – Рівне, 2014. – Випуск 1(65). – С. 29-36.
Нейко І.С. Оцінка впливу погодно-кліматичних факторів на стан та насіннєношення ялини європейської (PICEA ABIES (L) KARST.) фінського походження на клоновій плантації в умовах Вінниччини / І.С. Нейко, З.М. Юрків, Л.В. Смашнюк, М.С. Богословська, Ю.А. Єлісавенко // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 20.08. – С. -.
Василевський О.Г. Регулювання породного складу та оцінка продуктивності дубово-ялинових деревостанів Поділля / О.Г. Василевський, І.С. Нейко, Л.В. Смашнюк, Ю.А. Єлісавенко // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016. – Вип. 20.08. – С. 39-46.
Василевський О.Г. Сучасний стан природних дубових деревостанів ДП «Вінницьке ЛГ» / О.Г. Василевський, Ю.А. Єлісавенко, І.С. Нейко, В.В. Монарх // Вісник Вінницького НАУ – Вінниця: ВНАУ. – 2017. – №7 (Том 1). – С. 129-139.
Нейко І.С. Характеристика процесу укорінення та росту сортів тополі у лісорослинних умовах Вінниччини із використанням накопичувача вологи «Теравет-100» / І.С. Нейко, О.В. Колчанова, Ю.А. Єлісавенко, З.М. Юрків // Науковий вісник НЛТУ України. – 2017. Вип. 27(10). - С. 33-36.
Нейко И.С. Оценка продуктивности и селекционной структурЫ дуба обЫкновенного в условиях изменения климата на примере географических тур / И.С. Нейко, Ю.А. Елисавенко, Л.В. Смашнюк // Ştiinţa agricolă. – № 2. Chişinău, 2014 – С. 60-65. ISSN 1857-0003

Монографії:
Мудрак О.В. Екологічна безпека Вінниччини / О.В. Мудрак, І.С. Нейко та ін.. – Вінниця, Міська друкарня, 2005. – 456 с.

Наукові інтереси:
Збалансоване ведення лісового господарства
Лісова генетика та селекція

Дата народження:
02.08.1964 р., смт. Чемерівці Хмельницької обл.

Освіта:
1981-1986 рр.  – Уманський СГІ Ордена Трудового Червоного прапора ім. О.М.Горького, спеціальність - плодоовочівництво;
1990-1993 рр. – аспірантура Познаньська СГА (Польща), спеціальність 06.01.06. – овочівництво;
1994-2010 рр. – здобувач Вінницького НАУ, спеціальність 06.01.06.- овочівництво.

Кар‘єра:
Викладацька діяльність – з 1988 р.
З 1988 року асистент кафедри овочівництва Уманського сільськогосподарського інституту, проводив практичні та лабораторні заняття на плодоовочевому факультеті з дисциплін «Овочівництво», «Овочівництво закритого грунту».
У 1997 році успішно завершив процедуру нострифікації, після чого присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук України зі спеціальності 06.01.06. – овочівництво, а вже у 1998 році рішенням вченої Ради Уманської сільськогосподарської академії присвоєно звання доцента кафедри овочівництва.
За період з 1998 по 2003 року доцент кафедри овочівництва, опублікував 9 наукових праць у фахових виданнях, 6 статей в інших виданнях, 2 методичних рекомендації, підготував до захисту 15 дипломників.
З 2003 року доцент кафедри плодівництва, овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції Вінницького національного аграрного університету. За весь період роботи викладав дисципліни «Овочівництво», «Овочівництво закритого грунту і грибівництво», «Основи стандартизації, сертифікації і управляння якістю продукції», «Сертифіуація екологічно чистих технологій» для студентів агрономічного факультету за спеціальністю «Агрономія», «Плодоовочівництво і виноградарсьво», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
У 2009 році рішенням колегії Міністерства аграрної політики України нагороджений трудовою відзнакою «Знак пошани».
У 2011 р. пройшов підвищення кваліфікації в інституті білих грибів м. Фужоу (Китай), де ознайомився з існуючими технологіями вирощування різних видів більх грибів в умовах Китаю.
У 2015 р. в спеціалізованій раді Д 26.004.10 при Національному університеті біоресурсів і природокористування Вдовенко С. А. успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Енергоефективна технологія виробництва гливи звичайної в культиваційних спорудах» з спеціальності 06.01.06 – овочівництво.
З 7.04 2017 р. по 28.04.2017 р. пройшов стажування в Познанському природничому університеті з напряму «Вирощування в умовах Польщі та України овочевої продукції у відкритому і захищеному ґрунті та їстівних грубів».
У 2018 р. був учасником проекту «Питання харчової промисловості, управління якістю та ланцюги постачання продовольства» (Нідерланди), за сприяння HAS University м. Венло в рамках програми PIB Food Tech Link та голландського приватного партнерства. (“Food processing, quality management and food supply chains organized” in the Netherlands by HAS University within the program of PIB Food Tech Link, a Dutch private-public partnership).
Впродовж усього періоду роботи приймає участь у семінарах, районних нарадах з питань виробництва товарної продукції овочів та їстівних грибів. Опублікована монографія «Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті» та навчальні посібники «Вирощування їстівних грибів», «Біологічні особливості і вирощування малопоширених овочів», «Овочівництво закритого ґрунту. Практикум» знайшли визнання у фахівців господарств Черкаської, Вінницької, Запоріжської, Одеської та Херсонської областей, у сільськогосподарських підприємствах і фермерських господарствах Вінницької та Хмельницької, Запоріжської, Одеської та Херсонської областей. Одночасно,є учасником наукових досліджень кафедри з напряму овочівництво, що дозволяє опанувати традиційні і сучасні методи в рослинництві, отримати необхідні професійні та наукові знання. Є автором 140 наукових статей, 30 методичних розробок, 2 патентів України на корисну модель та винахід, 1 монографії, 2-х навчальних посібників, практикуму,рекомендації виробництву.

Науково-дослідна робота:
Участь у міжнародних та вітчизняних наукових конференціях, семінарах IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк, 1993.            «Nowe technologie a jakość warzyw». – Wrocław, 1995. «Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej». – Poznań, 1998.
«Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця, 2010, 2011, 2014.
« Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів». – Львів, 2010.
«195-років від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва». – Харків, 2011.
«Naukowa przestrzeń Europy – 2011». – Przemyśl, 2011.
«Achievement of high school – 2011». – София, 2011.
«Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріоритети, перспективи»,– Дніпропетровськ, 2011.
« Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2011». – Praha, 2012.
« Овочівництво України. Наукове забезпечення і резерви збільшення виробництва товарної продукції та насіння». – Харків, 2012.
«Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій». – Львів, 2012.
«Грибная индустрия». – Київ, 2012.
«Achievement of high school – 2012». – София, 2012. – С.58-64.
«Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Одесса, 2012.
«Сучасне овочівництво: освіта, наука та інновації». – Київ, 2012.
«Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Одесса, 2013.
«Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2013». – Pszemyśl, 2013.
«Розвиток грибівництва в Україні». – Крути, 2014.
«Практичні і теоретичні аспекти сучасного овочівництва».– Крути, 2014.
«Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції». – Дніпропетровськ, 2014.
«Украинское грибоводство: стратегия успеха». – Львів, 2014.
«Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку». – Крути, 2015.
«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». – Вінниця, 2015.
«Сучасні агротехнології: тенденції та новації». – Вінниця, 2015.
«Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва». – Умань, 2015.
«Інновації в сучасній агрономії». – Вінниця, 2016.
«Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції». – Селекційне, 2016.
«Овочівництво України: історія, традиції, перспективи». – Умань, 2016.
«Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі». – с. Олександрівка, 2016.
«Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)». – Крути, 2017.
«115-річниця від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С.Дуки». – Умань, 2017.
«Наукові основи створення інноваційного продукту у рослинництві». – с. Селекційне, 2017.
«Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва». – с. Селекційне, 2017.

Основні публікації
Матеріали конференції:
Зёмбра М., Сивульский M., Соберальский К., Вдовенко С. "Влияние способов подготовки субстрата на рост мицелия и плодоношение вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus)". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 20–22.
Сивульский М., Соберальский К., Вдовенко С. "Сравнение урожайности шампиньонов Agaricus bisporus (Lange) Sing на субстрате приготовленном традиционным методом и методом прессовки в блоки". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 34–36.
Сивульский М., Соберальский К., Вдовенко С. "Пассажи мицелия шампиньйона, хранящегося при температуре жидкого азота на разных питательных средах". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 40–41.
Зёмбра М., Вдовенко С. "Прорастание спор и рост мицелия вешенки обыкновенной и шампиньона двоспорового после облучения их у-лучами". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. –1993. – С. 40–41.
Сивульский М., Соберальский К., Вдовенко С. "Сравнение урожайности некоторых штаммов шампиньона двоспорового Agaricus bisporus (Lange) Sing в условиях интенсивного культивирования". // IV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 43–45.
Соберальский К., Сивульский М., Вдовенко С. "Сравнение некоторых показателей урожайности шампиньона двуспорового Agaricus bisporus (Lange) Sing в условиях експортного производства". // ІV совещание по промышленному культивированию съедобных грибов. – Донецк. – 1993. – С. 56–58.
Marian Gapinski, Wanda Wożniak, Sergej Wdowenkо. "Wpływ sposobu uprawy na plon pieczarki". // Nowe technologie a jakość warzyw. – Wrocław. – 1995. – S. 159–162.
Sergej Wdowenko, Marek Siwulski. "Porównanie plonowania dwóch odmian boczniaka" // Ekologiczne aspekty produkcji ogrodniczej. – Poznań. – 1998. - S. 101–104.
Вдовенко С.А., Вдовенко Л.О. Вирощування олійних культур як сировини для виробництва біопалива. // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця, 2010.
Вдовенко С.А. Особливості застосування елементів технології під час вирощування цибулі-порей // Наукові і практичні аспекти агропромислового виробництва та розвитку сільських регіонів: Матеріали міжнародного науково-практичного форуму. – Львів, 2010.
Вдовенко С.А. Особливості культивування гливи звичайної на солом’яних субстратах // Матеріали ІІ міжнародної науково-технічної конференції «Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця, 2011.
Вдовенко С.А. Урожайність Pleurotus ostreatus в умовах захищеного ґрунту // Проблеми сталого розвитку агросфери: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. – Харків, 2011.
Вдовенко С.А., Кириленко Л.В. Підвищення якості продукції – шлях до стійкого розвитку. // Naukowa przestrzeń Europy – 2011: Materiały VII międzynarodowej naukowi-prakrycznej konferencji. – 2011 roku. – Przemyśl, 2011.
Фартушний Д.М., Вдовенко С.А. Вирощування огірка в захищеному ґрунті в умовах ТОВ «Укрфлора Вінниця». // “Achievement of high school – 2011”: Материали за VII международна научна практична конференція. – София, 2011.
Вдовенко С.А. Біометричні показники плодових тіл гливи звичайної залежно від виду субстрату // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріоритети, перспективи». – Дніпропетровськ, 2011.
Вдовенко С.А., Щиголь В.І., Артемчук Н.Л. Застосування біопрепаратів як додатку до субстрату при вирощуванні гливи звичайної в захищеному ґрунті. // Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2011: Materiály VIII mezinárodni vědecko-praktická conference. – Praha, 2012.
Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті // Овочівництво України. Наукове забезпечення і резерви збільшення виробництва товарної продукції та насіння. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2012.
Вдовенко С.А. Врожайність гливи звичайної залежно від інтенсивності освітлення. // Теоретичні основи і практичні аспекти використання ресурсоощадних технологій для підвищення ефективності агропромислового виробництва і розвитку сільських територій: матеріали Міжнар. Наук.-практ.форуму. – Львів, 2012.
Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної в пристосованому приміщенні. // Грибная индустрия: матеріали науково-практичної конференції. – Київ, 2012.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Застосування біопрепаратів при вирощуванні помідор у відкритому ґрунті // Матеріали за VIII международна научна практична конференция “Achievement of high school - 2012”. – София, 2012.
Вдовенко С.А., Тимчик А.А. Виробництво цибулі-порей у відкритому ґрунті // Матеріали за VIII международна научна практична конференция “Achievement of high school - 2012”. – София, 2012.
Вдовенко С.А. Показники біометрії тіл плодових гливи звичайної за вирощування в захищеному ґрунті // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Одесса, 2012.
Вдовенко С.А. Якість тіл плодових гливи звичайної за вирощування в захищеному ґрунті // «Сучасне овочівництво: освіта, наука та інновації» Науково-практична конференція. – Київ ,2012.
Вдовенко С.А. Экономическая эффективность производства вешенки обыкновенной // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013». – Одесса, 2013.
Вдовенко С.А., Комарова А.Л. Вирощування огірка у відкритому ґрунті в умовах Вінницької області за різної технології // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznei konferencji “Wyksztalcenie I nauka bez granic - 2013”. –Pszemyśl, 2013.
Вдовенко С.А. Розвиток грибівництва в Україні // «Практичні і теоретичні аспекти сучасного овочівництва» Всеукраїнська науково-практична конференція. – Крути, 2014.
Вдовенко С.А., Щиголь В.І. Продуктивність гібридів капусти брюссельської в умовах Лісостепу правобережного України // «Практичні і теоретичні аспекти сучасного овочівництва» Всеукраїнська науково-практична конференція. – Крути, 2014.
Вдовенко С.А. Урожайність цибулі порей залежно від елементів технології та застосованих біопрепаратів // «Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014.
Вдовенко С.А. Формування гливи звичайної за використання біопрепаратів // «Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014.
Щиголь В.І., Вдовенко С.А. Біометричні показники і врожайність капусти брюссельскої залежно від застосування біопрепаратів // «Створення генофонду овочевих і баштанних культур з високим адаптивним потенціалом та виробництво екологічно чистої продукції». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2014.
Вдовенко С. А. Енергоефективне виробництво гливи звичайної у культиваційних спорудах захищеного ґрунту. // «Украинское грибоводство: стратегия успеха». Міжнародна науково-практична конференція. – Львів, 2014.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Застосування мульчуючи матеріалів за вирощування капусти брюссельської у відкритому ґрунті // «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця, 2014.
Кожухар Є. В., Вдовенко С.А. Застосування біостимуляторів за вирощування екологічно чистої продукції в умовах відкритого ґрунту Вінницької області // «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції. – Вінниця, 2014.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Показники біометрії і продуктивність гібридів капусти брюссельської залежно від застосування біопрепаратів в умовах Лісостепу Правобережного // «Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Крути, 2015.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Тривалість вирощування, біометричні показники, врожайність капусти брюссельської залежно від терміну садіння // «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». Матеріали ХХІХ науково-практичної конференції. – Вінниця, 2015.
Вдовенко С.А., Кожухар Є.В. Вплив біопрепарату на продуктивність ріпи // «Сучасні агротехнології: тенденції та новації». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Вінниця, 2015.
Чернецький В. М. , Вдовенко С.А., Паламарчук І.І. Органічне овочівництво – новий напрям в економіці України // «Сучасні агротехнології: тенденції та новації». Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференці. – Вінниця, 2015.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Вплив мульчування прикореневих смуг на біометричні показники та врожайність капусти брюссельської // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва» присвяченої 140 річчю від дня народження професора С. М. Вуколова та 135 річчю від дня народження академіка В.І.Еделтьштейна. – Умань, 2015.
Вдовенко С.А., Кожухар Є.В. Застосування мульчуючих матеріалів у відкритому ґрунті за вирощування ріпи Brassica rapa // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні шляхи розвитку сучасного овочівництва» присвяченої 140 річчю від дня народження професора С.М.Вуколова та 135 річчю від дня народження академіка В.І.Еделтьштейна. – Умань, 2015.
Кожухар Є.В., Вдовенко С.А. Продуктивність ріпи залежно від способу сівби насіння та густоти рослин // «Інновації в сучасній агрономії». Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених. – Вінниця, 2016.
Полутін О.О., Вдовенко С.А. Вивчення біологічних особливостей фізалісу для вирощування в Україні // «Інновації в сучасній агрономії». Матеріали міжнародної наукової конференції. – Вінниця, 2016.
Вдовенко С.А. Використання біопрепарату під час вирощування помідора розсадним способом // «Стан та перспективи розвитку виробництва органічної продукції». Збірник тез науково-практичної конференції Інституту овочівництва і баштанництва НААН. – Селекційне, 2016.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Біометричні показники рослини фізалісу залежно від схем садіння // «Овочівництво України: історія, традиції, перспективи». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річниці створення кафедри овочівництва. – Умань, 2016.
Dawidowicz L., Siwulski M., Wdowenko S. Порівняння урожайності деяких видів грибів на субстраті з тирси, збагаченої різними органічними добавками // «Овочівництво України: історія, традиції, перспективи». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 95-річниці створення кафедри овочівництва. – Умань, 2016.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Біометричні показники фізалісу залежно від застосування біопрепаратів // Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогосподарської науки в сучасному світі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 80-ти річчя від дня заснування ДДС ІОБ НААН. – с. Олександрівка, 2016.
Вдовенко С.А., Полутін О.О., Хомяківський Ю.Л. та інші. Морфологічні особливості і біометричні показники мексиканського фізалісу залежно від підготовки насіння // Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІІ наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2017».– Крути, 2017.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Розвиток рослини фізалісу мексиканського залежно від схеми садіння в умовах відкритого грунту північної провінції правобережного Лісостепу // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, приуроченої 115-річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д.С.Дуки. –Умань, 2017.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Застосування мульчуючих матеріалів під час вирощування фізалісу в умовах відкритого ґрунту // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Наукові основи створення інноваційного продукту у рослинництві». – с. Селекційне, 2017.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Продуктивність фізалісу мексиканського залежно від строку садіння розсади в умовах Правобережного Лісостепу України // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва». – с. Селекційне, 2017.

Статті:
Вдовенко С., Сивульский М., Соберальский К. "Выращивание вешенки обыкновенной в Польше" // Приусадебное хозяйство. – Москва. – 1994. – С. 14–16.
Marian Gapinski, Sergej Wdowenko. "Wpływ traktowania zarodników pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Sing podwyższoną temperaturą lub kwasem na plonowanie." // Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCL XXVI 1995. – S. 19–23.
Marian Gapinski, Sergej Wdowenko. "Wpływ kwasu solnego i nadchlorowego na kielkowanie zarodnikow i wzrost grzybni pieczarki Agaricus bisporus (Lange) Sing." // Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu – CCL XXVI 1995. – S. 11–18.
Вдовенко С.А. "Вплив солом'яних субстратів на урожайність плеврота звичайного" // Збірник наукових праць Уманського сільськогосподарського інституту за 1991–1995 pp. – Умань. – 1996. – С. 127–128.
Вдовенко С.А., Улянич Е.И. "Семеноводческое хозяйство Царицыного Сада"// Збірник "Старовинні парки і проблеми їх збереження". –Умань, 1996. – С.39 – 40.
Улянич Е.И., Вдовенко С.А. "Развитие огородничества в Царицыном Саду" // Збірник "Старовинні парки і проблеми їх збереження". – Умань, 1996. – С.71–72.
Вдовенко С.А. "Дія неорганічних кислот на проростання спор і ріст міцелію двоспорового шампіньйону на поживному середовищі"// Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії. – Київ, 1997. – С. 310–312.
Вдовенко С., Сивульский M. "Сортовивчення деяких штамів двоспорового шампіньйона Agaricus bisporus (Lange) Sing та визначення величини врожаю в залежності від способу обробітку спор // Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії. – Умань, 1999. – С. 240–244.
Вдовенко С. "Ефективність передпосівної обробки насіння огірків стимуляторами росту" // Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії. – Умань, 2000. – С. 370–372.
Вдовенко С.А. "Вирощування плеврота звичайного в зимовій теплиці"// (Міжвідомчий тематичний збірник наукових праць, випуск 1). – К., – Аграрна наука, 2000. – С. 201–203.
Вдовенко С.А. "Вплив солом'яних субстратів на врожайність плевроту звичайного"// Науковий вісник Нац. агр. універс. № 31. – Київ, 2000. – С. 125–126.
Вдовенко С.А. "Інтенсивний спосіб вирощування плеврота звичайного" // Пропозиція № 2, 2001. – С. 15-21.
Вдовенко С., Кепко О. Вирощування двоспорової печериці в умовах закритого ґрунту // Пропозиція № 6. – 2001. - С. 51–53.
Вдовенко С.А. Сортовивчення деяких штамів двоспорового шампіньйона Agaricus bisporus (Lange) Sing. // Овочівництво і баштанництво. – Вип. 45., Харків, 2001. – С. 193–197.
Kowtonuk Z., Lychacki W., Wdowenko S. Odmiany brokula do uprawy u warunkach Ukrainy. Ogrodnictwo. // Roczniki akademii rolniczey w Poznaniu CCC XXXIII. – Poznań, 2000.- Część II, №31. – S. 319–323.
Вдовенко С.А. Урожай та товарна якість грибів плеврота звичайного. // Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. – №53. – Умань, 2001. – С. 122–126.
Вдовенко С.А. Енергозберігаюча технологія товарного виробництва плеврота звичайного. // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. - Харків, 2001. – №46. – С.126–128.
Вдовенко С.А. Новий спосіб приготування субстрату для вирощування двоспорового шампіньйона // Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії. – Вип.52. – 2001. – С.133 – 137.
Вдовенко С.А., Кепко О.І.. Будова шампіньйонниці // Пропозиція № 7. – 2002. – С. 51–52.
Вдовенко С.А., Кепко О.І.. Будова шампіньйонниці. // Пропозиція № 8–9. – 2002. – С. 51–52.
Вдовенко С.А.. Вирощування плеврота звичайного інтенсивним методом. // Збірн. наук. праць Уманського державного аграрного університету (спеціальний випуск). – Умань, 2003. – С. 987–991.
Вдовенко С.А.. Величина врожаю огірків залежно від передпосівного обробітку насіння рістактивуючими сполуками. // Зб. наукових праць Уманського державного аграрного університету № 56, – Умань, 2003. – С. 81–86.
М.Т. Гірченко, Г.А. Голуб, В.І. Жоров, С.А. Вдовенко, О.І. Кепко, Л.В. Шаповалов. Спосіб вентиляції споруд закритого ґрунту. Деклараційний патент на винахід № 57956 А від 15.07.2003. Бюлетень № 7.
Вдовенко С.А. Морфологічні показники плодових тіл виду Pleurotus. // Збірн. наук. праць Уманського державного аграрного університету № 57. – Умань, 2003. – С 201–205.
Вдовенко С.А., Кепко О.І. Увага! Гриб з Азії! // Пропозиція № 6. – 2004. – С. 51–53.
Вдовенко С.А. Величина врожаю огірка залежно від передпосівного обробітку насіння. // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету. – Умань, 2004. – Вип 58. – С. 335 – 341.
Вдовенко С.А. Кепко О.І. Морфологія плодових тіл виду Pleurotus. // Збірн. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2004. – Випуск 19. – 2004. – С. 12 – 15 .
Вдовенко С.А. Формування врожаю цибулі ріпчастої залежно від елементів технології. // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2006. – Випуск 25. – С.5–8.
Кепко О.І., Голуб Г.А., Вдовенко С.А. Використання замкнутої системи опалення та вентиляції в спорудах закритого ґрунту. // Збірн. наук. праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2007. – Випуск 31. – С. 49 – 53 .
Вдовенко С.А. Адаптування технології вирощування селери до умов правобережного Лісостепу України. // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – Вінниця, 2009. – Випуск 37. – Том 1. – С. 20 – 26.
Вдовенко С.А Вирощування їстівних грибів: Навч.посібн. Вінниця. – 2011. – 135с.
Вдовенко С.А. Використання споруд захищеного ґрунту для культивування Pleurotus ostreatus. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2011. – Випуск 9(49) . – С.113 – 120.
Вдовенко С.А. Урожайність Pleurotus ostreatus в умовах захищеного ґрунту // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. – Харків, 2011. – Випуск 10,11 . – С. 249 – 253.
Вдовенко С.А. Особливості формування врожаю гливи звичайної за інтенсивного вирощування. // Агробіологія: Збірник наукових праць Білоцерківського нац. Аграр.ун-ту. – Біла-Церква, 2011. – Вип.6(86). – С.87 – 90.
Вдовенко С.А. Формування врожаю гливи звичайної залежно від інтенсивності освітлення. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Випуск 1(57) . – С.11 – 18.
Болотських О.С., Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної та її економічна ефективність // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Випуск 4(63) . – С.104 – 114.
Вдовенко С.А., Сівульський М. Економічна та енергетична ефективність застосування норми висіву міцелію при виробництві гливи звичайної в захищеному ґрунті // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія: Сучасні проблеми збалансованого природокористування. – Камянець-Подільський, 2012. – С.203 – 206.
Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2012. – № 58. – С.62–70.
Вдовенко С. Біометричні показники плодових тіл гливи звичайної залежно від виду субстрату // Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. – Львів, 2012. – №16. – С. 315 – 321.
Вдовенко С.А. Экономическая эффективность производства вешенки обыкновенной // Научный обозреватель, 2013. – № 1(25). – С.19 –21.
Вдовенко С.А. Глива звичайна на ринку сільськогосподарської продукції // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). – Мелітополь, 2013. – №1 (21). Том 3. – С.70 – 76.
Вдовенко С.А. Влияние интенсивности освещения на урожайность вешенки обыкновенной // Вестник ОрёлГАУ. – Орёл, 2013. – №1(40). – С. 93 – 97.
Вдовеко С.А. Обґрунтування можливості отримання продукції гливи звичайної в приміщенні напівпідвального типу в зимово-весняний період // Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. – Київ, 2013. – Випуск 17. Том I. – С. 44 – 49.
Вдовенко С.А. Сівульський М. Якість тіл плодових гливи звичайної за вирощування в захищеному ґрунті // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Агрономія». – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 183, ч.1. – С 82 – 90.
Вдовенко С.А. Влияние температуры на урожайность вешенки обыкновенной при интенсивном выращивании // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – Ульяновск, 2013. – №2 (22). – С.17–20.
Вдовенко С.А. Влияние температуры на урожайность вешенки обыкновенной при интенсивном выращивании // Вестник Мичуринского государственной аграрного университета. – Мичуринск, 2013. – №3. – С.11–14.
Вдовенко С.А. Получение товарной продукции вешенки обыкновенной в защищённом грунте // Овощи России. – Москва, 2013. – №2. (19) – С.75–77.
Вдовенко С.А. Культивирование вёшенки обыкновенной на соломенных субстратах при интенсивном выращивании // Известия Оренбургского государственной аграрного университета. – Оренбург, 2013. – №4(42). – С.75–77.
Вдовенко С.А. Товарна врожайність гливи звичайної при вирощуванні в зимово-весняний період // Вісник Харківського національного аграрного університету. – Харків, 2013. – № 5. – С 15 – 23.
Вдовенко С.А. Виробництво гливи звичайної в захищеному ґрунті: монографія. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 163 с.
Вдовенко С.А. Формування врожаю гливи звичайної за інтенсивного вирощування // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2013. – № 4. – С.26–29.
Вдовенко С.А., Ковтунюк З.І. Урожайність штамів гливи звичайної за інтенсивного способу вирощування // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2013. – № 59. – С.29–35.
Вдовенко С.А. Економічна та енергетична ефективність застосування норми висіву міцелію при виробництві гливи звичайної в захищеному ґрунті // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво. – Харків, 2013. – Випуск 913 . – С. 137 – 142.
Вдовенко С.А. Биоэнергетическая оценка использования освещённости при выращивании вешенки обыкновенной // Овощи России. – Москва, 2014. – №2. (23) – С.76–80.
Вдовенко С.А. Біоенергетична оцінка вирощування гливи звичайної на солом’яних субстратах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Агрономія». – К.: ВЦНУБіП України, 2014. – Вип. 195, ч. 1. – С. 169–173.
Чернецкий В.М., Вдовенко С.А., Костюк О.О. Особенности формирования ассимиляционной поверхности листьев и фотосинтетического потенциала растений боба овощного в зависимости от проведения чеканки // Овощи России. – Москва, 2014. – №3. (24) – С.60–63.
Вдовенко С.А. Розвиток грибівництва в Україні // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2014. – № 60. – С.26–36.
Чернецкий В. М., Вдовенко С.А., Костюк О.О., Костюк Р.В. Особенности формирования фотосинтетического потенциала и урожайности боба овощного в условиях Винниччины // Науково-практичний журнал «Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин». – 2014.– № 2.– С. 60-62.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Біометричні показники та врожайність капусти брюссельської залежно від використання біопрепаратів // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільське господарство та лісівництво. – Вінниця, 2015. – № 1 . – С. 80 – 86.
Щиголь В. І., Вдовенко С.А. Оцінка фенофаз, біометричних показників та врожайності гібридів капусти брюссельської в умовах Лісостепу Правобережного // Збірник наукових праць Агробіологія 2 (121). Біла Церква. – 2015. – С. 126 – 130.
Вдовенко С. А., Кожухар Є.В. Вплив мульчування на продуктивність ріпи BRASSICA RAPA в умовах відкритого ґрунту // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2015. – № 61. – С.39–45.
Вдовенко С. А., Кожухар Є.В. Формування врожайності ріпи залежно від застосування біопрепаратів // Збірник наукових праць Харківського національного університету Серія: “Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання” – Харків, 2015. – № 2’15. – С. 39–45.
Вдовенко С. А. Особливості вирощування селери у відкритому ґрунті розсадним способом // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2015. – № 2. – С.61–68.
Вдовенко С. А., Щиголь В.І. Урожайність гібридів капусти брюссельської залежно від застосування біопрепаратів // Вісник Уманського національного університету садівництва – Умань, 2015. – № 2. – С. 20–23.
Вдовенко С. А., Полутін О.О. Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2016. – № 3. – С.171–177.
Jasinska A, Вдовенко С.А., Siwulski M. Та інші. Порівняння росту міцелію опенька теплолюбного Agrocybe Cylindracea на різних агар-агарових середовищах // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2016. – № 4. – С.153–161.
Вдовенко С.А. Ефективність використання біопрепарату під час вирощування помідора у відкритому ґрунті розсадними способом // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: «Агрономія» – Львів, 2016. – № 20. – С. 66–73.
Вдовенко С.А., Давимока О.В., Мудрицька Л.М. Ефективність застосування деяких біопрепаратів на продуктивність цибулі-порей // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2016. – № 2 (56), – Т.1. – С. 108–113.
Вдовенко С. А., Давимока О.В. Вплив схем садіння розсади на врожайність цибулі порею // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2016. – № 62. – С.36–43.
Dawidowicz L., Wdowienko S. Wpływ rodzaju dodatku do podłoża z trocin na wzrost grzybni i plon boczniaka mikołajkowego Pleurotus eryngii (DC.) Quél. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Agronomia i ochrona roślin: monografiа. – Poznań, 2017. – S. 48–53.
Dawidowicz L., Wdowienko S. Porównanie plonowania soplówki jeżowatej Hericium erinaceus (Bull. Fr.) Pers. na podłożach z dodatkiem trocin drzew iglastych. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Agronomia i ochrona roślin: monografiа.– Poznań, 2017. – S. 54–59.
Вдовенко С.А., Рубаненко О.О., Полутін О.О. Оптимізація світлового режиму за вирощування розсади пасльонових рослин, в тому числі фізалісу мексиканського в умовах захищеного ґрунту // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2017, Випуск 6. – Том № 1. – С. 41–47.
Soberalska K., Dawidowicz L., Golak-Siwulska I., Вдовенко С.А. Хімічні сполуки, які містяться в їхстівних грибах і їх вплив на організм людини // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2017, Випуск 6. – Том № 2. – С. 67–78.
Dawidowicz L., Wdowienko S., Siwulski M. Wpływ rodzaju słomy i suplementacji podłoża na plon boczniaka różowego Pleurotus djamor (Fr.) Boedjin // Czynniki produkcji a uwarunkowania gospodarcze. Wydawnictwo Naukowe Sophia, Katowice. – 2017. – S. 51–58.
Vdovenko L., Vdovenko S. Market turnover of land as the basis of the efficient development of agrarian sector in Ukraine // Intercathedra № 33/3. – 2017. – S. 65–69.
Вдовенко С.А., Soberalska K., Dawidowicz L. Глива легенева Pleurotus pulmonarius (Fr.)Quel перспективний їстівний гриб для функціонального харчування // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2017, Випуск 7. – Том № 1. – С. 140–149.
Вдовенко С.А., Dawidowicz L. Хімічні сполуки, які містяться в їхстівних грибах і їх вплив на організм людини // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: “Сільське господарство та лісівництво” – Вінниця, 2017, Випуск 7. – Том № 2. – С. 102–110.
Вдовенко С. А., Полутін О.О., Мудріцька Л.М. Продуктивність фізалісу мексиканського в умовах Правобережного Лісостепу України залежно від сортових особливостей рослини // Міжвідомчий тематичний науковий збірник “Овочівництво і баштанництво. – Харків, 2017. – № 63. – С.41-47.
Вдовенко С.А., Полутін О.О. Спосіб вирощування фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту з використанням біопрепаратів. Деклараційний патент на корисну модель № 121388 U від 11.12.2017. Бюлетень № 23, (номер заявки № 02729 від 23.03.2017; права на корисну модель є чинним від 11.12.2017).
Вдовенко С. А. Полутін О.О. Морфобіометричні особливості, урожайність і товарність плодів фізалісу мексиканського в умовах відкритого ґрунту за використання мульчуючих матеріалів // Вісник Уманського національного університету садівництва – Умань, 2018. – № 1. – С. 53–57.
Вдовенко С. А., Кожухар Є.В. Ефективність вирощування ріпи за весняних строків сівби в умовах Правобережного Лісостепу України // Вісник Уманського національного університету садівництва – Умань, 2018. – № 1. – С. 58–61.

Наукові інтереси:
Виробництво їстівних грибів в закритому і відкритому грунті
Виробництво органічної овочевої продукції
Біологічний метод захисту овочевих рослин
Сучасне будівництво споруд закритого грунту

Дата і місце народження:
10.06.1978 р. с. Козаківка, Івано-Франківська обл.

Освіта:
у 1993 році закінчив Козаківську неповну середню школу, Івано-Франківська обл.
з 1993 по 1995 р. навчався в Болехівському лісогосподарському ліцею, Івано-Франківська обл.
з 1995 по 2000 р. навчався в Українському державному лісотехнічному університеті (УкрДЛТУ), (лісогосподарський факультет, спеціальність – лісове господар­ство), м. Львів.
з 2001 року був зарахований здобувачем наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук в УкрДЛТУ.
з 2002 по 2006 р. навчався без відриву від виробництва в аспірантурі Національного лісотехнічного університету України, м. Львів.
у 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю лісові культури та фітомеліорація
у 2010 році був рекомендований та прийнятий на конкурсній основі член-кореспондентом Лісівничої академії наук України.

Кар’єра:
з 2000 по 2001 рік інженер І категорії – Львівська державна зональна лісонасіннєва станція м. Львів, вул. Чайковського, 17.
з 2001 по 2009 рік заступник начальника – Львівська державна зональна лісонасіннєва інспекція м. Львів, вул. Чайковського, 17.
з 2002 по 2009 рік за сумісництвом асистент кафедри лісових культур і лісової селекції Національного лісотехнічного університету України, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 112.
з 2009 по 2013 рік начальник – Вінницька державна зональна лісонасіннєва інспекція м. Вінниця, пров. Пугачова, 16.
з 2013 по даний час начальник – ВП «Вінницька лісонасіннєва лабораторія» ДО «Український ЛСЦ» м. Вінниця, пров. Пугачова, 16.
з 2011 по даний час за сумісництвом доцент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного університету.

Державні нагороди:
у 2007 році за особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського виробництва нагороджений Почесною грамотою Державного комітету лісового господарства України (наказ ДКЛГ №411-к від 07.09.2007р.).
у 2010 році нагороджений Нагрудним знаком за бездоганну службу в Державній лісовій охороні України (наказ ДКЛГ № 519-к від 10.09.2010 р.).
у 2015 році нагороджений Нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства України» (наказ Державного агентства лісових ресурсів України № 380-к від 07.08.2015 р.).

Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних і республіканських наукових конференціях:
Материалы ХI Международной научной конференции. – Красноярск: СибГТУ, 2008;
Міжнародна науково-практична конференція. «Актуальні проблеми лісового і садово-паркового господарства». ІІ Анненковські читання присвячені 195 річниці від дня народження М.І. Анненкова. – Умань, 2013;
Міжнародна наукова конференція. «Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку. – Біла Церква, 2013.
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів вищих навчальних закладів. – Харків, 2005.

Основні публікації
Монографії:
З.М. Бархат амурський у лісових культурах Західного Лісостепу України: / З.М.Юрків / [Монографія]. – Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2011. – 272 с.

Науково-методичні публікації:
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з лісового насінництва (з напрямку 1304 «Лісове та садово-паркове господарство» стаціонарної та заочної форми навчання). Дебринюк Ю.М., Гузь М.М., Юрків З.М. Львів УкрДЛТУ, 2003. – 88 с.
Методи і організація досліджень в агрономії. Опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 8.09010101 «Агрономія» ОКР «Магістр». Підпалий І.Ф., Чоловський Ю.М., Липовий В.Г., Юрків З.М. Вінниця, РВВ ВНАУ, 2013. – 42 с.
Дендрологія. Методичні вказівки з проведення навчальної практики для студентів спеціальності 6.090130 «Лісове і садово-паркове господарство». Юрків З.М., Підпалий І.Ф., Матусяк М.В. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2013. – 22 с.
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни «Лісові культури» (частина «Лісове насін­ництво») для студентів напрямку 6.090130 «Лісо­ве і садо­во-паркове господарство» Юрків З.М., Василевський О.Г., Чоловський Ю.М. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2013. – 104 с.
Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Озеленення населених місць» для студентів напрямку 6.090130 «Лісове і садово-паркове господарство» Василевський О.Г., Підпалий І.Ф., Юрків З.М., Вінниця, РВВ ВНАУ, 2013. – 28 с.
Методичні вказівки для самостійної роботи при розробці курсового про­­­­­­­­екту з лісового розсадника та лісових культур (для студентів напрямку 6.090130 спеціальності «Лісове та садово-паркове господарство») Юрків З.М., Василевський О.Г., Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2014. – 127 с.
Декоративна дендрологія. Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів спеціальності 6.090130 «Лісове і садово-паркове господарство», Підпалий І.Ф., Матусяк М.В. Вінниця, РВВ ВНАУ, 2014. – 28 с.
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Дендрологія» спеціальності 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство», освітнього ступеня «Бакалавр» Прокопчук В.М., Юрків З.М., Цмганський О.І., Циганська В.І. Вінниця, РВВ ВНАУ, 2016. – 22 с.
Методичні вказівки для проведення практичних робіт з дендрології (відділ голонасінні) для студентів спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» Юрків З.М., Прокопчук В.М., Цмганський О.І. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2017. – 78 с.
Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дендрології (відділ покритонасінні) для студентів спеціальностей 205 «Лісове господарство» і 206 «Садово-паркове господарство» Юрків З.М., Нейко І.С., Прокопчук В.М., Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2017. – 112 с.

Публікації в Україні
Статті у фахових виданнях України:
Юрків З.М. Фізико-механічні властивості деревини бархата амурського в умовах Західного Лісостепу України / З.М. Юрків // Наук. вісник/ Зб. наук-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.2. – с. 51-57.
Юрків З.М. Перероблення плодів бархата амурського та норми висіву насіння / З.М. Юрків // Наук. вісник/ Зб. наук-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.6. – с. 58-62.
Юрків З.М. Фенологічні ритми та особливості плодоношення бархата амурського / З.М. Юрків // Наук. вісник/ Зб. наук-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.7. – с. 118-123.
Юрків З.М. Формова різноманітність оксамитника амурського за будовою кори та перспективи використання корка. / З.М. Юрків // Наукові праці Лісівничої академії наук України: Зб. Наук праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. 2010. – Вип. 8. – с. 73-76.
Юрків З.М. Фізико-механічні властивості корки оксамитника амур­ського в умовах Західного Лісостепу України. / З.М. Юрків // Наукові праці Лісівничої академії наук України: Зб. Наук праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. 2011. – Вип. 9. – С.54-62.
Юрків З.М., Дебринюк Ю.М. Агротехніка створення та вирощування лісових культур за участю Phellodendron amurense Rupr. / Наукові праці Лісівничої академії наук України: Зб. Наук праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. – Вип. 7. – С.70-76.
Юрків З.М. Формова різноманітність оксамитника амурського за будовою кори та перспективи використання корка / Наукові праці Лісівничої академії наук України: Зб. Наук праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. 2010. – Вип. 8. – С.73-76.
Юрків З.М. Фізико-механічні властивості корки оксамитника амурського в умовах Західного Лісостепу України.
Наукові праці Лісівни­чої академії наук Ук­ра­їни: Зб. Наук праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. 2011. – Вип. 9. – С.54-62.

Матеріали конференцій:
Фізичні властивості деревини бархата амурського в Західному Лісостепу України / Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів ВНЗ. – Харків, 2005. – С.135-138.
Теоретичні засади та практичні аспекти інтродукції деревних рослин. / Матеріали Міжнарод. наукової конф. «Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку». – Біла Церква, 2013. С. 174-178.
Особливості інтродукції дуба червоного на Поділлі. / Матеріали Всеукраїнської науково-прак­тич­ної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та іновації». – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015. – Т.3. – С. 352-358

Публікації у закордонних виданнях
Статті:
Некоторые итоги интро­дукции Phellodendron amurense Rupr. в лесные культуры Западной Лесостепи Украины / Материалы VII Международной научной конференции. – Красноярск: СибГТУ, 2004. – С.209-213.
Влияние предпосевной подготовки семян бархата амурского на рост сеянцев в условиях Западной Лесостепи Украины / Проблемы лесоведение и лесоводства: Материалы Третьих Мелеховских чтений, посвященных 100-ле­тию со дня рождения И.С. Мелехова. – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2005. – С.153-157.
Теоретические и практические аспекты интродукции бархата амурского в Западной Лесостепи Украины / Материалы ХI Международной научной конференции. – Красноярск: СибГТУ, 2008. – С.127-132.

Наукові інтереси:
Лісове насінництво
Лісове розсадництво
Лісовідновлення та лісорозведення
Інтродукція та адаптація деревних рослин

Місце і дата народження:
31.03.1989 р., с. Криштопівка, Іллінецького р-ну, Вінницької обл.

Освіта:
2006-2010 рр. - Агрономічний факультет ВНАУ, спеціальність – Агрономія;
2010-2011 рр. - Магістратура ВНАУ, спеціальність – Агрономія;
2012-2014 рр. - аспірантура ВНАУ, спеціальність 06. 01.09 – рослинництво.
2016 р. - Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06. 01.09. – рослинництво.

Кар’єра:
Викладацька діяльність – з 2016 року
У 2016 р. викладала практичні роботи із дисципліни Кормовиробництво та луківництво;
2016-2017 н.р. читала лекції та практичні роботи із дисциплін «Газони», «Біометрія», «Луківництво і газони», «Експлуатація садово-паркових об’єктів», лекції із дисципліни «Дендрологія», практичні заняття із дисципліни «Декоративне розсадництво з основами насінництва»;
У 2017-2018 н.р. читала лекції та практичні роботи із дисциплін «Біометрія», «Луківництво і газони», «Експлуатація садово-паркових об’єктів», «Дендропроектування», «Садово-паркові композиції» лекції із дисципліни «Інвентаризація садово-паркових об’єктів», практичні заняття із дисципліни «Декоративне розсадництво з основами насінництва»;
У 2016 році приймала участь в роботі приймальної комісії ВНАУ у якості технічного секретаря консультаційного центру;
У 2017 році пройшла курси підвищення кваліфікації у Білоцерківському національному аграрному університеті із дисциплін «Декоративне розсадництво з основами насінництва» та «Луківництво і газони». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК00493712/0000645-17.

Науково-дослідна робота
Відповідальний виконавець по ініціативній тематиці
Оптимізація технологічних прийомів вегетативного і генеративного розмноження різних видів декоративних рослин в умовах відкритого та закритого ґрунту № державної реєстрації 0117U004703. Термін виконання 2017-2021 рр.

Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях:
«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет 2012 р.);
«Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет 17 – 18 жовтня 2014 р.);
«Екологічні проблеми сільського виробництва» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 2016 р.);
«Інновації в сучасній агрономії» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 2016 р.);
«Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 2016 р.);
«Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» (м. Біла, Церква БНАУ 2017 р.);
«International scientific and practical internet conference for young scientist and students» (Vinnytsia national agrarian university, 2018);
«Інтродукція рослин на волино-поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво» (м. Тернопіль, 2018 р.)

Основні публікації у фахових виданнях (статті):
Заболотний Г. М. Аналіз стану вирощування сої в Україні / Г. М. Заболотний, О. І. Циганська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Вип. 6 (68). – С. 59–64.
Заболотний Г. М. Вплив фону живлення та мікроелементів на динаміку висоти рослин сої / Г. М. Заболотний, В. А. Мазур, О. І. Циганська // Вісник Львівського нац. аграр. ун-тету: агрономія. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-тет, 2013. – №17 (1). – С. 174 – 178.
Заболотний Г. М. Вплив фону мінерального живлення та гідротермічних показників на тривалість фенологічних фаз рослин сої за умов Лісостепу правобережного / Г. М. Заболотний, В. А. Мазур, О. І. Циганська // Корми і кормовиробництво. – 2014. – Вип. 78. – С. 45 – 51.
Заболотний Г. М. Роль мінерального живлення у формуванні фотосинтетичного потенціалу сої в умовах Лісостепу правобережного / Г. М. Заболотний, О. І. Циганська // Міжвідомчий науковий тематичний збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». – Львів-Оброшино, 2015. – Вип. 58 (2). – С. 56 – 62.
Заболотний Г. М. Вплив мінеральних добрив та мікродобрива на формування індивідуальної продуктивності рослин сої в умовах Лісостепу правобережного / Г. М. Заболотний, В. І. Циганський, О. І. Циганська // Збірник наукових праць «Агробіологія». – Біла Церква, 2015. - Вип. 2 (121). – С. 130 – 133.
Заболотний Г. М. Симбіотична продуктивність сої залежно від рівня удобрення в Правобережному Лісостепу / Г. М. Заболотний, В. І. Циганський, О. І. Циганська // Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. – К.: ВП “Едельвейс”, 2015. – Вип. 4. – С. 66 –71.
Заболотний Г. М. Урожайність та енергетична ефективність вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного / Г. М. Заболотний, В. І. Циганський, О. І. Циганська // Вісник сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія», випуск 9 (30).– С. 151–1455.
Прокопчук В. М. Оцінка якісного стану та обґрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету / В. М. Прокопчук, В. І. Циганський, О. І. Циганська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво №3. Вінниця. – 2016. – С. 193-200.
Циганський В. І. Вплив вапнування ґрунту та передпосівного оброблення насіння на формування якісних показників сухої речовини люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного / В. І. Циганський, О. І. Циганська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво №4. Вінниця. – 2016. – С. 110-118.
Патика В. П. Біоенергетична та економічна ефективність вирощування козлятнику східного Galega orientalis lam. залежно від передпосівної інокуляції насіння штамом Rhizobium galegae Л2/ В. П. Патика, Л. В. Кириленко, В. І. Циганський, О. І. Циганська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво №5. Вінниця. – 2017. – С. 83-91.
Прокопчук В. М. Удосконалення елементів вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого (Buxus sempervirens l.) методом живцювання в умовах закритого ґрунту / В. М. Прокопчук, В. І. Циганський, О. І. Циганська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №5 (Том 2). Вінниця. – 2017. – С. 17-24.
Прокопчук В. М. Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна,наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово- паркового господарства / В. М. Прокопчук, В. І. Циганський, О. І. Циганська, В. М. Матусяк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. №7 (том 2). Вінниця. - 2017. - С. 87-95.
Мазур В. А. Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування / В. А. Мазур, Н. В. Шевченко, О. І. Циганська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. № 8. Вінниця. - 2018. - С. 5-13.
Циганська О. І. Вплив мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення мікроелементами на якісні показники зерна сортів сої / О. І. Циганська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. № 8. Вінниця. - 2018. - С. 78-86.
Підготовка проекту для участі у грантовій програмі Ф 83

Наукові інтереси
Актуальні проблеми озеленення населених місць;
Інтродукція рослин;
Технологічні прийоми вегетативного і генеративного розмноження різних видів декоративних рослин в умовах відкритого та закритого ґрунту;
Інновації в сучасній агрономії.

Місце і дата народження:
6.11.1987, м. Коростень, Житомирська область.

Освіта:
2004-2008 рр. Агрономічний факультет ВНАУ, спеціальність – Агрономія;
2008-2009 рр. Магістратура ВНАУ, спеціальність – Агрономія;
2009-2012 рр. аспірантура Київського інституту агроекології та збалансованого природокористування, спеціальність 03.00.16 – екологія;

Кар`єра:
Викладацька діяльність з 2015 року
З 2015 року по 2016 рік читала лекції з наступних дисциплін: «Будівництво та експлуатація садово-паркового господарства», «Введення в спеціальність», «Декоративна дендрологія», «Дизайн ландшафтів», «Історія садово-паркового господарства», «Парковпорядкування», «Реконструкція та реставрація садово-паркових об`єктів».
З 2015 по 2016 рік проводила практичні заняття на Агрономічному факультеті по дисципліні «Дизайн ландшафтів».
З 2016 по 2017 роки читала лекції з наступних дисциплін: «Введення в спеціальність», «Декоративна дендрологія», «Дизайн ландшафтів», «Екологічна стандартизація», «Ландшафтна архітектура», «Парковпорядкування», «Ландшафтна архітектура», «Стандартизація, сертифікація та метрологія», «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва», «Реконструкція та реставрація садово-паркових об`єктів», «Тропічні та субтропічні рослини».
З 2016 по 2017 рік проводила практичні заняття на Агрономічному факультеті по дисциплінах «Дизайн ландшафтів», «Екологічна стандартизація», «Ландшафтна архітектура», «Парковпорядкування», «Ландшафтна архітектура», «Стандартизація, сертифікація та метрологія», «Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва»,
З 2017 року по 2018 рік читала лекції з наступних дисциплін: «Будівництво та експлуатація садово-паркового господарства», «Введення в спеціальність», «Декоративна дендрологія», «Дизайн ландшафтів», «Реконструкція та реставрація садово-паркових об`єктів», «Ландшафтна архітектура», «Ландшафтна архітектура», «Ландшафтна архітектура», «Топіарне мистецтво»
З 2017 по 2018 рік проводила практичні заняття на Агрономічному факультеті по дисциплінах «Дизайн ландшафтів», «Ландшафтна архітектура», «Ландшафтна архітектура», «Ландшафтна архітектура», «Топіарне мистецтво», «Будівництво та експлуатація садово-паркових об`єктів», «Реконструкція та реставрація садово-паркових об`єктів».
В 2015 році пройшла стажування у Білоцерківському національному аграрному університеті.

Науково-дослідна робота
Участь у міжнародних наукових конференціях
Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України- потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», Вінниця 2016
Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів, присвячена 200-річчю з дня заснування Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва "Захист рослин у ХХІ столітті: проблеми та перспективи розвитку", 22-23 вересня, 2016. – С.61-63.
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту» 25-26 травня 2017 року. – С.111-113.
Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інновації в сучасній агрономії» 26-27 травня 2016 року. – С.58-60.
Науково-практична конференція за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 13-14 березня 2018 року, Київ.
Міжнародна науково-практична конференція «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: Наука, мистецтво формування ландшафту, виробництво», 17-18 травня 2018 р., Тернопіль.
Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції», 20-22 березня 2018 р., Кам’янець Подільський.

Статті:
Екологічні ризики забруднення сільськогосподарської продукції непридатними пестицидами .Збалансоване природокористування. – 2013. – № 4. – С. 17–22.
Ecological Risks from Contamination of Ukrainian Soils by Persistent Organic Pollutants Environment and Ecology Research. – 2014. – № 2 (1). – P. 27–34.
Аналіз стану колишніх складів по зберіганню отрутохімікатів в межах Крижопільського району Вінниц ької області Збірник наукових праць ВНАУ. Сер. сільськогосподарські науки. – 2014. – №5 (82). – С. 206–216.
Оцінка екологічних ризиків забруднення пестицидами компонентів агроекосистеми Збалансоване природокористування. – 2014. – № 1. С. 206–212.
Аналіз асортименту і стану квітниково-декоративних насаджень м.Вінниця та шляхи його поліпшення Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. – 2016. – №3. – С. 185-192.
Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М.І. Пирогова, м.Вінниця Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. – 2016. – №4. – С. 162-169.
Удосконалення системи екотоксикологічного моніторингу пестицидів шляхом оцінки екологічних ризиків Збірник наукових праць ВНАУ. Сільське господарство та лісівництво. – 2017. – №6 (Том 1). – С. 134-140.
Особливості цвітіння, формування зав’язей та плодоношення дуба звичайного на клоновій плантації в умовах Вінниччини.Вісник Уманського національного університету садівництва– 2017. – №1. – С. 101-104.
Проблема накопичення непридатних та заборонених пестицидів у країнах колишнього СРСР. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. – 2017. –№7 (Том 2). С. 120-129.
Сучасний стан природних дубових лісостанів ДП «Вінницьке ЛГ» Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. – 2017. –№7 (Том 1). С. 130-140.

Місце та дата народження:
14.10.1986., м. Вінниця

Освіта:
2003-2007: Чернятинський державний аграрний технікум, спеціальність – агроном плодоовочівник;
2007-2009 рр. - Вінницький державний аграрний університет, спеціальність – агрономія;
2009-2010 рр. - магістратура Вінницький національний аграрний університет, спеціальність – кормовиробництво;
2011-2013 рр. - аспірантура ВНАУ, спеціальність 6.090101 – овочівництво.

Кар’єра:
Викладацька діяльність – з 2013 року
З 2013 р. по 2014 р. – проводила практичні і лабораторні заняття на агрономічному факультеті з дисциплін «Товарознавство плодів, овочів та винограду», «Селекція і насінництво плодово-ягідних, овочевих культур і винограду», «Овочівництво».
В 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування технологічних прийомів вирощування кабачка в Лісостепу Правобережному» та здобула диплом кандидата наук.
З 2015 до сьогоднішнього часу – читаю лекції і практичні роботи на агрономічному факультеті з дисциплін: «Овочівництво», «Розсадництво», «Розмноження плодово-ягідних культур», «Ягідництво», «Плодівництво», «Помологія», «Баштанництво», «Овочівництво закритого грунту», «Технологія зберігання та переробки зерна», «Стандартизація продукції рослинництва», «Інтегрований захист в овочівництві», «Контроль якості сільськогосподарської продукції», «Технологія виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції», «Ампелографія», «Субтропічні рослини», «Екологічна стандартизація та нормування антропогенного навантаження», «Інноваційні технології в розсадництві», «Виноградарство».
В 2017 р. приймала участь в роботі технічного секретаря приймальної комісії (агрономічний факультет).
В 2017 і 2018 рр. приймала участь у вступних екзаменах члена предметної комісії.
З 2014 р. по 2018 р. відвідувала заняття у Вінницькому національному аграрному університеті.
В 2015 р. проходила підвищення кваліфікації на базі Уманського національного університету садівництва з 18.05.2015 р. по 04.12.2015 р.
В 2018 р. приймала участь у ЗНО як старший інструктор.
У 2018 р. пройшла стажування в Економічному університеті м. Краків.

Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях:
Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. – Інститут овочівництва і баштанництва. – 2012.
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки». – Умань. – 2012.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів. – Харків. – 2013.
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених«Сільськогосподарські, біологічні та технічні науки». – Умань. – 2013.
Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Селекційні і технологічні інновації в овочівництві, резерви збільшення виробництва продукції та насіння». – Інститут овочівництва і баштанництва. – 2013.
Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації (Держ.реєст. №558 УкрІНТЕІ від 20.10.2015 р.).
Зб. Наук. праць Міжнародної наукової конференції молодих учених «Інновації в сучасній агрономії». – 2016.
міжнародній науковій конференції (присвяченої 80-річчю з дня народження академіка НААН А. О. Бабича) «2016: зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України» (Вінниця, 2016 р.)
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта Поділля». – 2017.
«Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»восьмій міжнародній науковій конференції «Корми і кормовий білок» (Вінниця, 2015 р.)
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції». – Подільський державний аграрно-технічний університет. – 2018.
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». – Подільський державний аграрно-технічний університет. – 2018.
Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». – Подільський державний аграрно-технічний університет. – 2018.

Патенти
Пат. 82156 України, МПК (2013.01). Спосіб вирощування кабачка із застосуванням як мульчуючого матеріалу агроволокна чорного / Паламарчук І.І., Чередниченко В.М., Чернецький В.М. – u2013 00452; заявл. 14.01.2013; опубл. 25.07.2013, Б’юл. №14. – 6 с.
Пат. 82155 України, МПК (2013.01). Спосіб вирощування кабачка із застосуванням як мульчуючого матеріалу плівки поліетиленової чорної перфорованої / Паламарчук І.І., Чередниченко В.М., Чернецький В.М. – u2013 00451; заявл. 14.01.2013 ; опубл. 25.07.2013, Б’юл. №14. – 6 с.
Пат. 84845 України, МПК (2013.01). Спосіб вирощування кабачка із застосуванням як мульчуючого матеріалу тирси / Паламарчук І.І., Чередниченко В.М., Чернецький В.М. – u2013 01140; заявл. 30.01.2013; опубл. 11.11.2013, Б’юл. №21. – 6 с.
Пат. 85409 України, МПК (2013.01). Спосіб вирощування кабачка із застосуванням як мульчуючого матеріалу соломи / Паламарчук І.І., Чередниченко В.М., Чернецький В.М. – u2013 01141; заявл. 30.01.2013; опубл. 25.11.2013, Б’юл. №22. – 6 с.
Пат. 85415 України, МПК (2013.01). Спосіб вирощування кабачка із застосуванням водоутримуючих гранул Аквод / Паламарчук І.І., Чередниченко В.М., Чернецький В.М. – № u2013 01563; заявл. 11.02.2013; опубл. 25.11.2013, Б’юл. №22. – 6 с.

Основні публікації
Наукові праці у фахових виданнях України:
Паламарчук І. І. Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка за мульчування ґрунту в умовах Правобережного Лісостепу / І. І. Паламарчук // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Овочівництво і баштанництво. – 2013. – Вип. 59. – С. 226–234.
Чернецький В.М. Господарсько-біологічна оцінка сортів і гібридів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного України / В.М. Чернецький, В.М. Чередниченко, І.І. Паламарчук // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – Вінниця. – 2012. – Вип. 6 (68). – С. 120–127.
Паламарчук І.І. Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів кабачка в умовах Лісостепу Правобережного / І. І. Паламарчук, В. М. Чернецький // Вісник Сумського НАУ. – Суми. – 2013. – Вип. 3 (25). – С. 141–143.
Чернецький В. М. Формування урожайності кабачка залежно від строків сівби в умовах Лісостепу Правобережного / В. М. Чернецький, І. І. Паламарчук // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань. – 2014. – Вип. 84. – С. 90–95.
Чернецький В. М. Вплив сорту, гібриду на врожайність та біохімічні показники продукції кабачка залежно від погодних умов в Лісостепу Правобережному України // В. М. Чернецький, І. І. Паламарчук // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – Вінниця. – 2014. – Вип.5. – С. 149–157.
Паламарчук І.І. Ефективність застосування водоутримуючих гранул Аквод при вирощуванні кабачка за мульчування ґрунту в Правобережному Лісостепу України / І.І. Паламарчук // Збірник наукових праць «Наукові доповіді НУБІП України». – 2014. – Вип. 41.
Паламарчук І.І. Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу Правобережного України – Зб. наук. праць Сільське господарство та лісівництво. – Вінниця. – 2016. – №3. – С. 178-184
Паламарчук І.І. Вплив сорту та стимулятора росту рослин на врожайність і якісні показники продукції кабачка в умовах Правобережного Лісостепу – Зб. наук. праць Харківського національного аграрного університету. – Харків. – 2016. – №1,16. – С. 123-132.
Чернецький В.М., Паламарчук І.І. Вплив природної водозабезпеченості на врожайність продукції капусти білоголової і плодів кабачка в Лісостепу Правобережному – Зб. наук. праць Сільське господарство та лісівництво. – Вінниця. – 2017. – №5. – С. 99-107.
Паламарчук І.І. Вплив сорту та стимулятора росту рослин на динаміку наростання площі листового апарату кабачка в умовах Лісостепу Правобережного – Зб. наук. праць Сільське господарство та лісівництво. – Вінниця. – 2017. – №6. – С. 32-40.
Паламарчук І.І. Вплив сортових особливостей та стимулятора росту на урожайність кабачка в умовах Лісостепу Правобережного – Збалансоване природокористування. – 2017. – №2. – С.48-52.
Паламарчук І.І. Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу Правобережного України – Зб. наук. праць Сільське господарство та лісівництво. – Вінниця. – 2017. – №7 (Том 1). – С. 150-157.
Паламарчук І.І. Вплив сортових особливостей на урожайність та якість продукції кабачка в умовах Лісостепу Правобережного – «НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ», «SCIENTIFIC HORIZONS» № 2 (65), 2018 р. – С.24-28
Паламарчук І.І. Продуктивність і динаміка плодоношення рослин кабачка залежно від сортових особливостей та стимулятора росту в умовах Правобережного Лісостепу України Зб. наук. праць Харківського національного аграрного університету. – Харків. – 2018. – №1. – С. 75-84. –

Публікації у іноземних виданнях
Паламарчук И.И. Урожайность и плодоношение сортов и гибридов кабачка в условиях Правобережной Лесостепи Украины / И.И. Паламарчук // Вестник Красноярского Государственого Аграрного Университета. – Красноярск. – 2013. – Вип. 12. – С. 92–96.

Місце і дата народження:
20.09.1988 р., с. Пеньківка, Шаргородського р-ну, Вінницької області.

Освіта:
2007-2011 рр. - агрономічний факультет ВНАУ, спеціальність – Екологія та охорона навколишнього середовища.
2011-2012 рр. - магістратура ВНАУ, спеціальність – Екологія та охорона навколишнього середовища.
2012-2015 рр. - аспірантура ВНАУ, спеціальність 03.00.16 «Екологія».
2017 р. - захист кандидатської роботи та отримання наукового ступеня кандидата с.-г. наук зі спеціальності 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво».

Викладацька діяльність – з 2012 року
2012-13 р.р. – працював асистентом на кафедрі лісівництва та кормовиробництва агрономічного факультету ВНАУ, викладав практичні роботи з дисциплін «Лісова таксація», «Тропічні та субтропічні рослини», «Рослини закритого грунту»
2013-14 р р. – викладав практичні роботи з дисциплін «Лісова таксація», «Тропічні та субтропічні рослини», «Декоративна дендрологія»
2014-15 р.р. – працював асистентом на кафедрі лісового, садово-паркового господарства та кормовиробництва агрономічного факультету ВНАУ, викладав практичні роботи з дисциплін «Лісова таксація», «Тропічні та субтропічні рослини», «Декоративна дендрологія»
2015 р. – пройшов підвищення кваліфікації у Білоцерківському національному аграрному університеті
2015-16 рр. – працював асистентом на кафедрі Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства агрономічного факультету ВНАУ, викладав практичні роботи з дисциплін «Лісова таксація», «Реконструкція та реставрація СПО», «Декоративна дендрологія», «Парковпорядкування», «Лісівництво та лісові ландшафти».
2016-2017 рр. – викладав практичні роботи з дисциплін «Лісова таксація», «Реконструкція та реставрація СПО», «Декоративна дендрологія», «Лісівництво та лісові ландшафти», «Лісопаркове господарство», «Лісознавство», «Лісові культури», «Основи лісоексплуатації», «Планування зеленого господарства», «Лісоаграрне ландшафтознавство», «Ландшафтна таксація», «Інтродукція та адаптація декоративних рослин»
2018-19 рр. – старший викладач кафедри Садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства агрономічного факультету ВНАУ, викладаю лекційний та практичний матеріал з дисциплін «Декоративна дендрологія», «Тропічні та субтропічні рослини», «Лісопаркове господарство», «Лісознавство», «Лісові культури», «Основи лісоексплуатації», «Планування зеленого господарства», «Лісоаграрне ландшафтознавство», «Ландшафтна таксація», «Інтродукція та адаптація декоративних рослин», «Недеревні ресурси лісу», «Основи лісоексплуатації».

Науково-дослідницька робота
Участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях:
Матусяк М.В. Причини, ліквідація та екологічні наслідки лісових пожеж / Матусяк М.В., Бондар А.О.Збірник наукових праць. ХХVІІІ науково – практична конференція аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: Стан та перспективи». – Вінниця. – 2014. – С. 88.
Матусяк М.В. Енергетичні перспективи використання деревних відходів та території України / Матеріали IV Міжнародної науково-технічної конференції. – Вінниця. – Вінниця: РВВ ВНАУ. – 2014. – С. 42-45
Матусяк М.В. Оцінка запровадження дослідно-виробничих рубок у дубових лісостанах Поділля. IIIМіжнародна науково-практична конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства». Інститут агроекології і природокористування – 2016 р.
Матусяк М.В. Оцінка інтенсивності зріджень та формування породного складу насаджень під час проведення рубок догляду. Міжнародна наукова конференція молодих учених «Інновації в сучасній агрономії». ВНАУ – 2016 р.
Матусяк М.В. Оцінка ефективності використання лісо типологічного потенціалу основних лісотвірних порід Поділля. IIМіжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук». м. Ужгород –2016 р.
Матусяк М.В. Сучасний стан та перспективи відновлення корінних дубових деревостанів Поділля. Всеукраїнська наукова конференції аспірантів, магістрів та студентів «Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи». – ВНАУ – 2016 р
Матусяк М.В. Особливості формування породного складу та якісної структури дубових лісостанів Поділля шляхом проведення рубок догляду. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми лісового сектору та садово-паркового господарства». – НУБіП України. – м. Київ – 2016 р
Матусяк М.В. «Оцінка ефективності використання регулятора росту “ростмомент” при вирощуванні туї західної колоновидної форми (thuja occidentalis columna) в умовах біостаціонару ботанічного саду “Поділля” ВНАУ». – II Міжнародна науково практична конференція Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва. ПДАТУ – 2016 р.
Матусяк М.В. «Оптимізація вирощування дубових деревостанів в умовах Вінниччини». IIIМіжнародна науково-практична конференція Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва. Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція – 2016 р.
Матусяк М.В. «Оцінка запровадження дослідно-виробничих рубок Корнаковського у лісових насадженнях Поділля». Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва». ВНАУ – 2016 р.
Прокопчук В.М., Матусяк М.В. Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ. – ІІІ Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту». – БНАУ – 2017 р.
В.М. Прокопчук, М.В. Матусяк. Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ. – Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України». – Вінниця. – 2017 р.
Матусяк М.В. Оцінка успішності процесів лісовідновлення на суцільних зрубах Хмельницького ОУЛМГ. – Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом». – Київ, 2017 р.
Матусяк М.В. «Залежність кількості підросту дуба звичайного від повноти материнського насадження при проведенні рубок догляду в умовах Вінниччини». – ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва». Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція – 2017 р.
Матусяк М.В. «Оцінювання масового всихання граба звичайного в умовах Шаргородського райагролісу внаслідок глобальних змін клімату». – Науково-практична конференція за участю ФАО «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». Виклики для аграрної науки та освіти». – Київ –2018 р.
Матусяк М.В. Циганська О.І. «Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ». – Матеріали сесії Ради ботанічних садів України Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю позашкільного навчального закладу ˮДитячий парк «Запорізький міський ботанічний сад» “Запорізької міської ради Запорізької області. – Запоріжжя – 2018 р.
Прокопчук В.М. Матусяк М.В. «Особливості інтродукції псевдотсуги Мензіса (Рseudotsuga Мenziesіi (mirb.) franco) в умовах Вінниччини». – Міжнародна науково-практична конференція «Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: Наука, мистецтво формування ландшафту, виробництво». – Тернопіль – 2018 р.
Прокопчук В.М. Матусяк М.В. «Особливості вегетативного розмноження туї західної (Тhuja оccidentalis) в умовах біостаціонару ВНАУ». – «Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку науки». – Ужгород – 2018 р.

Наукові праці у фахових та міжнародних виданнях України:
Матусяк М.В. Особливості впровадження моніторингу лісів ICP – FORESTS в Україні // М.В. Матусяк, М.В. Гуляр, О.В. Бондарчук. – ІV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. – Вінниця. – 2013. – С. 221-222.
Матусяк М.В. Організаційні та технологічні аспекти забезпечення екологізації лісогосподарського виробництва // М.В. Матусяк, А.О. Бондар, М.В. Гуляр. – ІV-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. – Вінниця. – 2013. – С. 309-311.
Підпалий І.Ф., Василевський О.Г., Матусяк М.В. Особливості формування та потенціал використання природного поновлення дуба звичайного в умовах Поділля Вінниця ВНАУ. – 2015 . – С. 24-32
Бондар А.О., Матусяк М.В. Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 4. – С. 170-179. – Вінниця. – 2016 р.
Прокопчук В.М. Ступінь рекреаційного навантаження та антропотолерантність лісових екосистем лісопаркової зони м. Вінниці / Матусяк М.В. Міжнародний науковий журнал «Траєкторія науки». – Т. 2, № 11. – С. 5.1-5.6. – 2016 р.
Прокопчук В.М., Матусяк М.В. Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду «Поділля» ВНАУ. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 6 (Том 1). – С. 125-133. – Вінниця. – 2017 р.
М.В. Матусяк. Використання видів роду липа (Tilia l.) в урболандшафтах м. Вінниці. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 5. – С. 118-125. – Вінниця. – 2017 р.
Матусяк М.В. Аналіз ефективності запровадження рубок Корнаковського в у мовах Тернопільщини. Вісник львівського національного лісотехнічного університету. Серія : «Лісове і садово-паркове господарство». – Львів, 2017. № 27.1. – С. 54-56-76
Матусяк М.В. Особливості формування та потенціал використання природного поновлення дуба звичайного в умовах Поділля / Василевський О.Г., Підпалий І.Ф., Матусяк М.В., Самойлова А.О. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 1. – Вінниця. – 2015 р.
Матусяк М.В. Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 3. – Вінниця. – 2016 р.
Матусяк М.В. Оцінка видового біорізноманіття та сучасного стану деревних асоціацій парку ім. Горького м. Вінниці. Вісник Уманського національного університету садівництва. Науково-виробничий журнал. – 2016 р.
Матусяк М.В. Особливості формування видового складу деревостанів рубками догляду в умовах Вінниччини. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 7 (Том 1). – С. 120-129. – Вінниця. – 2017 р.
Прокопчук В. М., Циганський В. І., Циганська О. І., Матусяк М.В. Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства. Збірник наукових праць. Сільське господарство і лісівництво – Вип. № 7 (Том 2). – С. 94-102 – Вінниця. – 2017 р.
Матусяк М. В. Оцінювання ефективності використання природного поновлення дуба звичайного (Quercus Robur L.) за лісовідновлення на суцільних зрубах в умовах свіжих грабових дібров / М. В. Матусяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.4. – С. 110-116.
Матусяк М. В. Особливості формування лісових асоціацій ботанічного саду «Поділля» ВНАУ та їх вплив на грунтовий покрив / М. В. Матусяк, О. Г. Василевський // Вісник УНУС. – 2015. – Вип. № 2. – С. 83-85.
Матусяк М. В. Фітоіндикація екологічних факторів основних типів лісових екосистем в умовах Поділля / М. В. Матусяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 26.6. – С. 165-170.

Наукові інтереси:
Природне поновлення основних лісотвірних порід регіону Поділля
Лісовідновлення та лісорозведення
Антропогенний вплив на лісові екосистеми та методи його регулювання

Місце та дата народження:
м. Ладижин Вінницька область, 20.01.1990 р.

Освіта:
2007-2010 рр. - Агрономічний факультет ВНАУ, спеціальність «Агрономія»;
2010-2012 рр. - Факультет обліку та аудиту, спеціальність «Бухгалтерський облік»;
2010-2012 рр. - Магістратура ВНАУ, спеціальність «Кормовиробництво і луківництво»;
2012-2015 рр. - Аспірантура ВНАУ, спеціальність 06.01.09 – «Рослинництво».

Кар’єра:
2012-2012 рр. - Агроном фермерського господарства «Агро Вас»;
2012-2015 рр. - Аспірантура ВНАУ.
Викладацька діяльність – з 2015 року.
2015-2016 н. р. проводила лабораторні та практичні заняття з навчальних дисциплін «Лісові культури», «Будівництво та експлуатація садово-паркових об’єктів», «Газони».
2016-2017 н. р. проводила лабораторні та практичні заняття з навчальних дисциплін «Образотворча грамота», «Екологічна стандартизація», «Дендрологія», «Контроль якості с.-г. продукції», «Культиваційні споруди», «Овочівництва закритого ґрунту», «Помологія», «Стандартизація і управління якістю продукції», «Субтропічні рослини», «Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту», «Сучасні технології садівництва і виноградарства», «Технологія зберігання та переробка продукції рослинництва», «Озеленення населених місць».
2017-2018 н. р. читала лекції з навчальної дисципліни «Образотворча грамота» проводила лабораторні та практичні заняття з навчальних дисциплін «Образотворча грамота», «Екологічна стандартизація», «Культиваційні споруди», «Овочівництво закритого ґрунту», «Помологія», «Стандартизація і управління якістю продукції», «Субтропічні рослини», «Сучасні технології садівництва і виноградарства», «Технологія зберігання та переробка продукції рослинництва», «Технологія зберігання та переробка с.-г. продукції», «Технологія консервування плодів та овочів», «Технологія переробки і зберігання зерна», «Сертифікація і контроль якості плодоовочевої продукції», «Стандартизація, сертифікація і метрологія».
У 2017 році пройшла стажування у Подільському державному аграрно-технічному університеті.
27.12.2017 р. захистила кандидатську дисертацію і здобула ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – «Рослинництво».
2017-2018 рр. проходила курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2. З загальною кількістю аудиторних годин 608.

Науково-дослідна робота
Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:
- Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи. – Вінниця, 2015 р.
- Корми і кормовий білок. – Вінниця, 2015 р.
- Інновації в сучасній агрономії. – Вінниця, 2016 р.
- 2016: зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України. – Вінниця, 2016 р.
- Екологічні проблеми сільського виробництва. – Вінниця, 2016.
- Аграрна наука та освіта Поділля. – Кам’янець-Подільський, 2017 р.
- Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур.– Миронівка, 2017 р.
- Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир, 2017 р.
- Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції.– Кам’янець-Подільський, 2018 р.
- Інтродукція рослин на Волино-Поділлі: наука, освіта, мистецтво формування ландшафту, виробництво. – Тернопіль, 2018 р.
- Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти. – Київ, 2018 р.
- Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир, 2018 р.
-Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та освіта в умовах Євроінтеграції».
- «Органічне виробництво і продовольча безпека». Житомир 2018.
- «Органічне агровиробництво: освіта і наука». – НМЦ «Агроосвіта». 2018 р.

Закордонні стажування, конференції
- Закордонне стажування в університеті економіки в Кракові (м. Краків, Польща) 22-24.03.2018 р.
- Панцирева Г.В. The influence of Globalization of Society on International of Higher Education in Ukraine and Poland.

Монографія
- Мазур В.А., Панцирева Г.В., Дідур І.М., Прокопчук В.М. Люпин білий. Генетичний потенціал та його реалізація у сільськогосподарське виробництво.

Наукові праці у міжнародних виданнях WebofScience, Scopus:
1. Вдовенко С.А., Прокопчук В.М., Паламарчук І.І., Панцирева Г.В. Effectiveness of the application of soil milling in the growing of the squash (Cucurbita pepo var. giraumontia) in the right-benk forest stepp of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 8 (4). P. 1-5.
2. Мазур В.А., Дідур І.М., Панцирева Г.В., Телекало Н.В. Energy-economic efficiency of growth of grain-crop cultures in the conditions of right-bank Forest-Steppe zone of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Volume 8. № 4. P. 26-33.
3. Вдовенко С.А., Паламарчук І.І. Панцирева Г.В, Литвинюк Г.В. Symbiotic potential of snap beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on biological products in agrocoenosis of the RightBank Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian journal of Ecology. 2018. № 8 (3). С. 270-274.
4. Мазур В.А., Мазур К.В., Панцирева Г.В., Алєксєєв О.О. Ecological and economic evaluation of varietal resources Lupinus albus L. in Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Volume 8.148-153.
5. Вдовенко С.А., Паламарчук І.І. Панцирева Г.В та.ін. Energy efficient growing of red beet in the conditions of central forest steppe of Ukraine Ukrainian Journal of Ecology. 2018. Volume 8.34-40.
6.Мазур В.А., Панцирева Г.В., Мазур К.В., Дідур І.М. Influence of the assimilation apparatus and productivity of white lupine plants. Agronomy Research 17(X), xxx-ccc, 2019.
7. Mazur, V.A., Mazur, K.V., Pantsyreva, H.V. (2019). Influence of the technological aspects growing on quality composition of seed white lupine (Lupinus albus L.) in the Forest Steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 9(1), 50-55.
8. Mazur V.A., Pantsyreva H.V., etc. (2019). Ecological and biological evaluation of varietal resources Paeonia L.InUkraine.Acta Biologica Sibirica, 5(1), 141-146.

Наукові праці у міжнародних виданнях:
- Панцирева Г. В. Продуктивність та азотфіксуюча здатність сортів люпину білого залежно від елементів технології вирощування в умовах правобережного Лісостепу України. Збалансоване природокористування. Київ. 2017. Вип. 2. С. 53-57.
- Панцирева Г. В. Вплив елементів технології вирощування на індивідуальну продуктивність рослин люпину білого. Вісник ДДАЕУ. 2016. Вип. № 4 (42). – С. 16-19.
- Прокопчук В. М. Особливості формування газонних культурфітоценозів на території ВНАУ. Вісник ДДАЕУ. 2016. Вип. № 4 (42). – С. 20-24.
- Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Первинне інтродукційне оцінювання декоративних видів Lupinus в умовах Поділля. Науковий вісник НЛТУ України, 28 (7). С. 40-44.
- Панцирева Г.В. Дослідження сортових ресурсів трав’яних видів Pаeonia L в Україні. Науковий вісник НЛТУ, 2018, т. 28, № 7.С. 44-48.
- Панцирева Г.В., Паламарчук І.І, Литвинюк Г.В. Формування симбіотичного потенціалу квасолі овочевої залежно від застосування біопрепарату в агроценозах правобережного Лісостепу України. Наукові доповіді НУБІП. № 5 (75). Київ. 2018.
- Панцирева Г.В. Фотосинтетична і насіннєва продуктивність люпину білого залежно від інокуляції та стимулятораростув умовах Правобережного Лісостепу України. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 47-53 с.

Статті у фахових виданнях України:
- Панцирева Г. В. Польова схожість та виживаність рослин люпину білого залежно від елементів технології вирощування у правобережному Лісостепу України / Г. В. Панцирева // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2016. – Вип. 82. – С. 149-152.
- Панцирева Г. В. Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого / Г. В. Панцирева // Сільське господарство і лісівництво. – Вінниця, 2016. – Вип. № 3. – С. 104-112.
- Панцирева Г. В. Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albusL.) в Україні / Г. В. Панцирева // Сільське господарство і лісівництво. – Вінниця, 2016. – Вип. № 4. – С. 88-93.
- Панцирева Г. В. Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння люпину білого / Г. В. Панцирева // Сільське господарство і лісівництво. – Вінниця, 2017. – Вип. № 6 (1). – С. 80-88.
- Мазур В. А. Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність та якість зерна люпину білого в умовах правобережного Лісостепу / В. А. Мазур, Г. В. Панцирева // Сільське господарство і лісівництво. – Вінниця, 2017. – Вип. № 7 (1). – С. 27-36.
- Панцирева Г. В. Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах правобережного Лісостепу / Г. В. Панцирева // Сільське господарство і лісівництво. – Вінниця, 2018. – Вип. № 8. – С. 25-34.
- Мазур В.А., Прокопчук В.М., Панцирева Г.В. Перспективність створення колекції півоній на базі ботанічного саду «Поділля» Вінницького національного аграрного університету. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сільське господарство та лісівництво. № 9. Вінниця. – 2018. С. 5-19.
-
Статті у інших виданнях України:
Панцирева Г. В. Продуктивність люпину білого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах правобережного Лісостепу України / Г. В. Панцирева // Сільське господарство і лісівництво. – Вінниця, 2015. – Вип. № 2 .– С. 53-61.
Панцирева Г. В. Вплив технологічних прийомів вирощування на симбіотичну продуктивність люпину білого / Г. В. Панцирева // Корми і кормовиробництво. – Вінниця, 2015. – Вип. 81. – С. 141-145.
Прокопчук В.М.Сучасні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю / В. М. Прокопчук, Г.В Панцирева. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції – Вінниця. – 2016.

Наукові інтереси:
Рослинництво, сучасні технологічні аспекти вирощування зернобобових культур, збалансоване природокористування, адаптивне землеробство.

E-mail: zatolochniy.ol@gmail.com

ORCID: Oleg Zatolochniy:// https://orcid.org/0000-0003-3975-8161

Researcher ID: AAH-3878-2021

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qq8F17IAAAAJ&hl=uk

Освіта:

 1. 01.09.2004 – 30.05.2014 рр. – Михайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Р.А. Скалецького, с. Михайлівка, Бершадського р-ну, Вінницької обл.;
 2. 01.09.2014 – 30.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Агрономія», отримав диплом бакалавра;
 3. 01.09.2018 – 26.12.2011 рр. – Вінницький національний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Садівництво та виноградарство» за кваліфікацією садівництво та виноградарство, отримав диплом магістра з відзнакою;
 4. 08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 201 – агрономія кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур факультету агрономії та лісівництва.

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур, ректор ВНАУ Мазур Віктор Анатолійович.

Сфера наукових інтересів: вивчення впливу факторів вирощування, післязбиральної доробки на якість зерна, свіжої та переробленої плодоовочевої сировини; використання ферментних препаратів при доробці та переробці різних видів рослинницької сировини; сучасні технологій зберігання та переробки зерна та плодоовочевої сировини.

Тема дисертаційної роботи, рішення Вченої ради університету: «Удосконалення технологічних прийомів вирощування нуту в умовах правобережного Лісостепу України», затверджено на засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного університету, протокол № 3 від 25.09.2020 р.

Досвід роботи:

 • 17.09.2018 – 26.12.2019 рр. – старший лаборант кафедри лісового,
  садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії та лісівництва ВНАУ, м. Вінниця;
 • 07.09.2020 р.– по теперішній час – асистент кафедри лісового, садового-паркового господарства садівництва та виноградарства факультет агрономії та лісівництва ВНАУ за сумісництвом.

Публікації

 1. Вдовенко С.А., Іванович О.М., Швидкий П.А., Затолочний О.В. Сортові особливості капусти брюссельської за адаптивної технології вирощування у відкритому ґрунті. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 17. С. 156-166.
 2. Вдовенко С.А., Швидкий П.А., Затолочний О.В. Вплив віку розсади на біометричні показники солодкого перцю в умовах Лісостепу Правобережного України. Сільське господарство та лісівництво. 2020. № 18. С. 115-126.
 3. Mazur K., Pantsyreva H., Zatolochnyi O. the influence of globalization of society on international of higher education in Ukraine and Poland. The Scientific Heritage. 2020. Vol. 45. P. 71-75. URL. https://cyberleninka.ru/article/n/the-influence-of-globalization-of-society-on-international-of-higher-education-in-ukraine-and-poland.

Участь у науково-дослідній роботі:

Ініціативна тематика «Удосконалення елементів технології вирощування зернових та зернобобових культур в умовах Лісостепу Правобережного», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера (0117U004702), термін виконання: квітень 2017 року – грудень 2021 року. Рішення засідання кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур про прикріплення до тематики (протокол № 7 від 26.10.2020 р.).

E-mail: kartushina777@icloud.com

Місце і дата народження:

30.01.1997р. с. Жданівка, Хмільницький район, Вінницька область.

Освіта:

 • 01.09.2003 - 30.06.14 рр. – Жданівська ЗОШ I-III ст,. с. Жданівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл.;
 • 01.09.2014 - 26.12.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет агрономії, спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство», отримала диплом бакалавра;
 • 01.09.2018 - 26.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет агрономії та лісівництва, спеціальність «Лісове і садово-паркове господарство», отримала диплом магістра;
 • 08.09.2020 р. - по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, аспірантка денної державної форми навчання зі спеціальності 201 – агрономія кафедри екології та охороні навколишнього середовища факультету агрономії та лісівництва, асистент на кафедрі лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства.


Сфера наукових інтересів: екологія, біоіндикаційна оцінка стійкості рослин, рівень забруднення повітря.

Науково-дослідницька робота

ISSN 2707-5826 Сільське господарство та лісівництво. УДК 630.181/ 631.95 DOI:10.37128/2707-5826-2021-14. Екологічні проблеми функціонування полезахисних лісосмуг в умовах лісостепу пр авобережного. Екологія та охорона No20 навколишнього середовища 2021. М.О. Клименко, доктор с.-г. наук, професор, Національний університет водного господарства та природокористування О.П. Ткачук, доктор с.-г. наук, доцент С.О. Панкова, аспірант Вінницький національний аграрний університет


Участь у науково-дослідній роботі:

Ініціативна тематика «Підвищення екологічної якості вод в АПК методом структуризації», яка затверджена в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ) з присвоєнням державного реєстраційного номера (0119U101696), термін виконання: 2017-2022 роки. Рішення засідання кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур про прикріплення до тематики (протокол № 4 від 15.09.2020 р.).

Місце і дата народження:
22.02.1994 р. м. Котовськ, Одеська область

Освіта:

 • 01.09.2001 – 30.05.2010 рр. – Середня загально-освітня школа І-ІІІ ступенів № 12, м. Вінниця;
 • 01.09.2010 – 30.06.2014 рр. – Вінницький транспортний коледж, відділення лісового господарства, спеціальність «Лісове господарство», отримав диплом молодшого спеціаліста;
 • 01.09.2014 – 30.06.2016 рр. – Вінницький національний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Лісове та садово-паркове господарство», отримав диплом бакалавра;
 • 01.09.2016 – 28.02.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Садово-паркове господарство», отримав диплом магістра.
 • 01.09.2018 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 201 – агрономія кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства факультету агрономії та лісівництва

Науково-дослідницька робота

Наукові праці у фахових та міжнародних виданнях України:

 1. Вдовенко С.А., Іванович О.М., Швидкий П.А., Затолочний О.В. Сортові особливості капусти брюссельської за адаптованої технології вирощування у відкритому ґрунті. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Випуск № 17. С. 156-166. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-2-14.
 2. Вдовенко С.А., Швидкий П.А., Затолочний О.В. Вплив віку розсади на біометричні показники солодкого перцю в умовах Лісостепу Правобережного України. Сільське господарство та лісівництво. 2020. Випуск № 18. С. 115-126. DOI: 10.37128/2707-5826-2020-3-10.

Сфера наукових інтересів: агрономія, технології вирощування овочевих культур, вплив біопрепаратів на ріст та розвиток овочевих культур.

Місце і дата народження:
22.09.1998 р.
С. Війтівка, Бершадський район, Вінницька область.


Освіта:

 • 01.09.2004 – 30.05.2015 рр. – Війтівська середня загально-освітня школа І-ІІІ ступенів
 • 01.09.2015 – 30.06.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Лісове та садово-паркове господарство», отримав диплом бакалавра;
 • 01.09.2019 – 28.12.2020 рр. – Вінницький національний аграрний університет, агрономічний факультет, спеціальність «Садово-паркове господарство», отримав диплом магістра.


Кар’єра:

 • 9.11.2019- по сьогодні лаборант на кафедрі лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства.
 • 9.02.2021- по сьогодні за сумісництвом асистент кафедри лісового, садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства.


Сфера наукових інтересів: агрономія, технології вирощування капусти , вплив біопрепаратів на ріст та розвиток овочевих культур.

Основні завдання кафедри:
• удосконалення змісту навчання та забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі, сучасною навчально-методичною літературою та електронними навчальними ресурсами;
• вивчення і впровадження передового досвіду організацій навчального процесу;
• робота над написанням підручників, начальних посібників і монографій;
• підвищення кваліфікації викладачів у провідних навчальних/посібників і монографій;
• проходження студентами виробничої та навчальної практики на базах вітчизняних та закордонних провідних підприємств відповідних напрямів підготовки;
• виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень згідно програмній тематиці;
• залучення студентів до наукових досліджень;
• представлення результатів наукових досліджень у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях;
• впровадження наукових розробок у виробництво;
• популяризація знань з лісового, садово-паркового господарства та плодоовочівництва;
• розширення і поповнення існуючих колекцій рослин біостаціонару, колекційного розсадника плодово-ягідних культур, експозиційної ділянки декоративних рослин та дослідних ділянок, як навчальної і наукової бази кафедри.

Склад кафедри

Щорічно на факультеті для студентів магістратури та аспірантури за участі науковців Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства, фахівців садово-паркового господарства, провідних науковців зарубіжних країн, проводяться спільні наукові семінари.

На кафедрі проводиться активна робота зі студентами – працюють 3 гуртки: «Квітникар» керівник Прокопчук В.М., «Овочівник» керівник Паламарчук І.І., «Ліс і біосфера» керівник Нейко І.С.. На заняттях гуртка проводяться майстер-класи з аранжування квітів, презентації, створення ландшафтних проектів, екскурсії в провідні господарства.

Кожного року з ініціативи  Державного Агентства лісових ресурсів Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства організовує і проводить акцію «Майбутнє лісу у твоїх руках», де активну участь приймають наші студенти та викладачі спеціальностей лісового та садово-паркового господарства.

Як навчальна та наукова база на території ботанічного саду «Поділля» з ініціативи ректора Мазура В.А., декана факультету Дідура І.М. та викладачів кафедри у 2015 році був закладений біостаціонар площею понад 0,35 га в колекції якого нараховується на даний час понад 80 видів деревинно-кущових та більше 20 видів трав’янистих рослин в тому числі більше 25 сортів айстри китайської та біля 50 сортів троянди чайно-гібридної.

Ведеться активна робота у напрямку співпраці з вітчизняними установами – садовими центрами «Етіс», «Амітіс», «Сонце-сад», «Тетянин сад» МКГ «Вінницязеленбуд» з обміну насіння та садивним матеріалом. З метою створення умов для здобуття молоддю кращої підготовки із навчальних дисциплін «Декоративна дендрологія», «Декоративне розсадництво», «Квітникарство» на території біостаціонару побудована відкрита лабораторія.

За ініціативи керівництва університету з квітня 2017 року, з метою вивчення та впровадження у зелене будівництво Вінниччини декоративних видів рослин, кафедрою за проектами студентів-магістрів спеціальності «Садово-паркове господарство»,  була створена експозиційна ділянка, яка стане надійною навчальною та науковою базою для майбутніх фахівців  «Садово-паркового господарства».  Студенти цього ж фаху активно приймають участь у формуванні та догляді за декоративними рослинами паркової зони ВНАУ.

Науково-дослідна робота кафедри проводиться за такими темами:
Ініціативна:
1. Удосконалення прийомів і розробка ресурсоощадних технологій вирощування овочевих і їстівних грибів (Договір № 0117U004250). Виконавці:Вдовенко С.А., Полутін О.О.
2. Оптимізація технологічних прийомів вегетативного і генеративного розмноження різних видів декоративних рослин в умовах відкритого і закритого грунту (Договір № 0117U004703). Виконавці: Прокопчук В.М., Циганський В.І., Циганська О.І.

В плані роботи кафедри адаптувати навчальний процес до європейських стандартів, удосконалювати інноваційні технології навчання, розширювати міжнародні зв’язки, зміцнювати матеріально-технічну базу та розширювати співпрацю з провідними підприємствами міста і України.

 

Події у світлинах