logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 3, каб.: 3215
Телефон:тел.: (0432) 43-72-30 (315)

Кафедра «Електротехнічні системи, технології та автоматизація в АПК» була заснована 2 вересня 2013 року. 

На кафедрі працюють 3 доктори технічних наук, 5 кандидатів технічних наук, 3 асистенти, завідувач лабораторією.

Фахівці кафедри проводять навчальний процес на факультеті механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету, забезпечуючи викладання дисциплін з електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК.

На кафедрі активно проводяться наукові дослідження, а провідні професори та доценти є науковими керівниками магістрів, аспірантів та здобувачів. За їх участі щорічно видається низка статей, монографій, патентів у галузі електроенергетики та ресурсозбереження.

Матвійчук Віктор Андрійович

Матвійчук Віктор Андрійович

в.о. завідувача кафедри

доктор технічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Освіта

 • 1971–1977 р. – Вінницький політехнічний інститут, вечірній факультет.
 • 1977 р. – Інженер-механік за спеціальністю «технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», (диплом з відзнакою).
 • 1981-1984. – Ленінградський ордена Леніна політехнічний інститут ім. М. І. Калініна, цільова аспірантура.
 • 1984 р. – Кандидат технічних наук за спеціальністю "Процеси та машини обробки тиском".
 • 2006-2009 р.. – Докторант Донбаської державної машинобудівної академії
 • 2010 р. – Доктор технічних наук за спеціальністю "Процеси та машини обробки тиском".
 • 2015 р. – Професор кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК.

Досвід роботи

 • 1973 – 1975 рр. – технік-конструктор, інженер-конструктор ВГТ ВЗРТА.
 • 1975 – 1981 рр. – інженер НДЧ, асистент кафедри опору матеріалів Вінницького політехнічного інституту.
 • 1984 – 1997 рр. – старший викладач, доцент кафедр: опору матеріалів, теорії механізмів машин і деталей машин, прикладної механіки, технології підвищення зносостійкості та відновлення деталей машин.  
 • 2011 – 2013 рр.  – професор кафедри ПОПХВ.
 • 2013 – 2019 рр.  – завідувач кафедри «Електротехнічні системи, технології та автоматизація в АПК».
 • З 2019 року – декан інженерно-технологічного факультету.

Науково-дослідна робота

 • Наукові інтереси пов’язані з розвитком енерго- і ресурсозберігаючих технологій в машинобудуванні та агропромисловому комплексі.
 • Досягнення: понад 220 публікацій, із яких 3 монографії, 1 підручник з грифом МОН України, 17 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

 Список наукових публікації та патентів за останні три роки із зазначенням індексу Гірша

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (у сторінках)/

авторський доробок

Співавтори

1.

Особливості електропостачання потужних підприємств АПК з використанням нейромереж та розподілених джерел електроенергії

Стаття

Збірник наукових праць ВНАУ: Серія технічні науки – 2015. № 2 (90). – С. 117-123.

Фахове видання

7/2,33

О.О.Рубаненко

О.Є. Рубаненко,

2.

Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використання біовідходів

Стаття

Вісник національного університету біоресурсів та природокористування: Київ. – 2015 р. – С.60-68.

ISSN 2222-8586

Фахове видання

 

9/2,25

Н.Р.Весе-ловська,

 О.М. Дмитришен, О.О. Рубаненко

 

3.

Моделювання температурних і деформаційних полів заготовки в процесі гарячого вальцювання за схемою «круг-овал»

Стаття

Обработка материалов давленим: Краматорск. – 2015, №1 (40). С. 35-39. ISSN 2076-2151.

Фахове видання

 

6/3

І.А. Бубновська

4.

Розробка процесів холодного торцевого розкочування із врахуванням впливу технологічних параметрів на напрям плину металу

Стаття

Вібрації в техніці та технологіях. Всеукраїнський науковий журнал. Вінниця – 2015, №2 (78). С. 92-96. ISSN 2306-8744.

Фахове видання

6/2

В.М. Михалевич

В.О. Краєвський

5.

Розробка газогенераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві

Стаття

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – 2015. – №1(89). – С. 144-149.

ISSN 2520-6168

Фахове видання

6/2

О.М. Дмитришен,

О.О. Рубаненко

6.

Розвиток процесів локального деформування

Монографія колективна

Теорія та практика обробки матеріалів тиском/ Під ред.. Богуслаєва В.О., Бобиря М.І., Тітова В.А. – Запоріжжя, вид. АТ «Мотор Січ), 2016. С. 339-360.

22/11

В.М. Михалевич

7.

Компютерне моделювання процесу штампування обкочуванням трубних заготовок

Стаття

Збірник наукових праць ВНАУ: Серія техніка, енергетика, транспорт АПК– 2016.- № 3 (95). – С. 178-184. ISSN 2520-6168

Фахове видання

7/3,5

А. А. Штуць

8.

Розробка і дослідження процесу штампування обкочуванням вісесиметричних виробів з днищами і горловинами

Стаття

Збірник наукових праць ВНАУ: Серія техніка, енергетика, транспорт АПК– 2016.- № 3 (95). – С. 166-170. ISSN 2520-6168

Фахове видання

5/2,5

В. В. Явдик

9.

Аналіз схем технологічного процесу виготовлення компресорних лопаток із застосуванням операції гарячого вальцювання

Стаття

Збірник наукових праць ВНАУ: Серія техніка, енергетика, транспорт АПК– 2016.- № 3 (95). – С. 160-165. ISSN 2520-6168

Фахове видання

6/3

І. А. Бубновська

10.

Determination of optimal transformation ratios of power system transformers in conditions of incomplete information regarding the values of diagnostic parameters 

Стаття

Eastern European Journal of Enterprise TechnologiesVolume 4, – Issue 3-88, – 2017, – P. 66-79

Фахове видання

(Скопус)

33/6

O. Rubanenko, О. Kazmiruk,

V. Bandura

11.

Аналіз режимів роботи мікроелектромереж і методів керування ними

Стаття

Збірник наукових праць ВНАУ: Серія техніка, енергетика, транспорт АПК– 2017.- № 1 (96). – С. 133-136. ISSN 2520-6168

Фахове видання

4/1,33

В.В. Явдик,

О.О. Рубаненко

12.

Ефективність використання біогазогенератора в АПК України

Стаття

Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2017. – №4 (99). – С. 114-119

ISSN 2520-6168

Фахове видання

6/1,5

Н.В. Собчук,

О.В. Слободянюк,

О.О. Рубаненко

13.

Використання локальних джерел електроенергії для оптимізації структури ЕЕС

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки. – 2018. - №4 (247). – С. 98-101.

ISSN 2307-5732

Фахове видання

6/2

Н.В. Собчук,

О.О. Рубаненко

14.

Спосіб виготовлення криволінійних заготовок вальцюванням

Патент

Патент 120472 України, МПК

 (2017.01) G01N 3/08(2006.01) B22F 3/00

Патент опубліковано

10.11.2017, бюл. № 21

4/1,33

О. О. Рубаненко,

 І.А. Бубновська

15.

Спосіб оцінки технологічних можливостей плющення циліндричних заготовок вальцюванням

Патент

Патент 122547 України, МПК

(2017.01) G01N 3/08(2006.01) B22F 3/00

Патент опубліковано

10.01.2018, бюл. № 1/2018

4/1,33

О. О. Рубаненко,

 І.А. Бубновська

16

Спосіб виготовлення вісесиметричних виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням

Патент

Патент № 116672 МПК B21D 37/12 (2006.01), патент опубліковано 25.04.2018, Бюл. №8

6/2

В.В. Явдик,

А.А. Штуць

17

Електротехнології в АПК

Друк

Навчальний посібник 5 екземплярів передано в бібліотеку та демонстраційну залу. Є копія довідки з бібліотеки, передано екземпляр в експортну раду.

272

Матвійчук В. А.,

Рубаненко О. Є.,

Стаднійчук І. П.

 18  Діагностування електрообладнання  Друк  

Навчальний посібник

5 екземплярів передано в бібліотеку та демонстраційну залу. Є копія довідки з бібліотеки, передано екземпляр в експортну раду.
 138  

Матвійчук В. А.,

Рубаненко О. Є.,

Гунько І. О.
 19  Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і газодинамічного напилення  Друк  

Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №2 (109) С. 90-100.

(Фахове видання)
 10  

Матвійчук В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Колісник М.А.
 20 Increasing of the durability of details working under repeatable-loads   Друк  

«Вібрації в техніці та технологіях». 2020. №1 (96) С. 5-14.

(Фахове видання)
 9  

Матвійчук В. А.,

Гайдамак О. Л.
 21 Перспективи створення полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного напилення   Друк  

Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №1 (108) С. 105-112.

(Фахове видання)
 7  

Гайдамак О. Л.,

Матвійчук В. А.,

Кучеренко Ю. В.

Scopus
Matviichuk Viktor

Ідентифікатор автора: 6506023008  

 http://orcid.org/0000-0002-2660-182X

h-індекс:1

Знання мов

Українська,  російська – вільно; німецька – читаю і перекладаю зі словарем.

Навички: водійські права категорії В.

Особисті якості: Комунікабельність, стресостійкість, креативність, відповідальність, пунктуальність, вмію працювати в команді.

Інтереси та захоплення:
Поезія, рибалка, гриби.

Освіта

 • 1981–1986 рр. – Львівський політехнічній інститут, механіко-машинобудівний факультет. Спеціальність
 • «Автомобілі і трактори», кваліфікація «Інженер-механік»;
 • 1997­р. –  кандидат технічних наук зі спеціальності 05.02.03 «Системи приводів».
 • 1999 р. – доцент кафедри «Автоматизації та комплексної механізації процесів переробки та зберігання сільськогосподарської продукції».

 Досвід роботи

 • 1988 – 1995рр. асистент кафедри сільськогосподарських машин Вінницького філіалу Української сільськогосподарської ордена Трудового червоного прапора академії;
 • 1995- 1997рр. асистент кафедри загально-технічних дисциплін Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
 • 1997- 2000 рр. доцент кафедри автоматизації та комплексної механізації переробки і зберігання сільськогосподарської продукції Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
 • 2001 – 2002 рр. доцент кафедри трактори і автомобілі;
 • 2002 –2010 рр. доцент кафедри трактори і автомобілі та технічний сервіс машин;
 • 2010-2013 рр.  доцент кафедри трактори і автомобілі та електротехнічні системи;
 • 2013 до тепер доцент кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК Вінницького національного аграрного університету;

 Науково-дослідна робота

Участь у Міжнародних і Всеукраїнських конференціях: за останні роки

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах».– Вінниця, 2013р.

За результатами конференції надрукована стаття у фаховому науковому виданні:

Ярошенко Л.В., Чубик Р. В. Тороїдальна вібромашина для об’ємної віброабразивної обробки деталей у автоматичному режимі // Вібрації в техніці та технологіях. - 2013.-№ 1 (69) -С.-77 - 83.

 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Електротехнічні системи, електрифікація і автоматизація в агропромисловому комплексі», м. Вінниця, 2015 р.
 •  ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі», м. Вінниця, 2016 р.

За результатами конференції надрукована стаття у фаховому науковому виданні:

Ярошенко Л.В., Дзісь В.Г., Олійник А.І. Сушарка з тепловим насосом Стірлінга // Техніка енергетика транспорт АПК. - 2016.-№ 3 (95) -С.-114 - 116..

 •  Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні аспекти розвитку техніки, енергетики та транспорту в АПК», м. Вінниця, 23-24 березня 2017 р.

За результатами конференції надрукована стаття у фаховому науковому виданні:

Ярошенко Л.В., Чубик Р. В., Зрайло Н.М. Керований дебалансний віброзбуджувач для автоматизованих вібраційних машин // Збірник наукових праць ВНАУ: Серія техніка, енергетика, транспорт АПК– 2017. – № 2 (97). – С. 123-128.

 Основні публікації

207 публікацій, з них 153 наукових та 54 навчально-методичного характеру, у тому числі 84 наукових праці, опубліковані у вітчизняних фахових виданнях 2 статті у науково метричних базах Scopus. Є співавтором 2 монографій, 1 навчального посібника з грифом Вченої ради ВНАУ а також автором та співавтором 62 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Список найкращих наукових публікацій та патентів

№ з/п

Назва

Харак-тер робо-ти

Вихідні дані

Обсяг (у сторінках)/

авторський доробок

Співавтори

 

Тороїдальна вібромашина для об’ємної віброабразивної обробки деталей у автоматичному режимі

Стаття

Вібрації в техніці та технологіях. - 2013.-№ 1 (69) -С.-77 - 83. ISSN 2306-­8744

 Фахове видання

6/4

Чубик Р. В.

 

Сушарка з тепловим насосом Стірлінга

Стаття

Техніка енергетика транспорт АПК. - 2016.-№ 3 (95) -С.-114 - 116. ISSN 2520-6168

Фахове видання

3/2

Дзісь В.Г., Олійник А.І.

 

Керований дебалансний вібро-збуджувач для автоматизованих вібраційних машин

Стаття

Техніка енергетика транспорт АПК. - 2017.-№ 2 (97) -С.-123 - 128. ISSN 2520-6168

Фахове видання

6/4

Чубик Р. В., Зрайло Н.М.

 

Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами

Стаття

Техніка енергетика транспорт АПК. - 2017.-№ 3 (98) -С.-134 - 139. ISSN 2520-6168

Фахове видання

6/4

Дзісь В.Г., Чубик Р. В., Зрайло Н.М

 

Керований симетричний дебалансний вібропривод для протяжних вібромашин

Стаття

Вібрації в техніці та технологіях. - 2017.-№ 2 (85) -С.-70 - 77. ISSN 2306-­8744

Фахове видання

8/6

Чубик Р. В., Зрайло Н.М.

 

Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції

Стаття

Вібрації в техніці та технологіях. - 2018.-№ 1 (88) -С.-68 - 77. ISSN 2306-­8744

Фахове видання

9/7

Стаднік М.І., Омельянов О.М.

 

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (у сторінках)/

авторський доробок

Співавтори

 

Адаптивна вібраційна машина з тороїдальною робочою камерою

Патент на винахід

Патент України № 104061 С2, Бюл. № 24, 2013

7/5

Чубик Р. В., Яремчук О.С.

 

Керований віброзбуджувач

Патент на винахід

Патент України № 104108 С2, Бюл. № 24, 2013

7/5

Чубик Р. В., Мокрицький Р. Б.

 

Адаптивний вібраційний сепаратор

Патент на винахід

Патент України № 104487 С2, Бюл. № 3, 2014

7/5

Чубик Р. В., Пагута М. В.

 

Спосіб стабілізації швидкості горизонтального вібротранс-портування в адаптивних вібраційних технологічних машинах

Патент на винахід

Патент України № 105075 С2, Бюл. № 7, 2014

7/5

Чубик Р. В.

 

Метод стабілізації в’язкості віброкиплячого шару в адаптивних вібраційних технологічних машинах

Патент на винахід

Патент України № 105859 С2, Бюл. № 12, 2014

4/3

Чубик Р. В.

 

Спосіб стабілізації швидкості вертикального вібротранс-портування в адаптивних вібраційних технологічних машинах

Патент на винахід

Патент України № 106526 С2, Бюл. № 17, 2014

7/5

Чубик Р. В.

 

Керований віброзбуджувач для вібраційних технологіч-них машин з тороїдальним робочим контейнером

Патент на винахід

Патент України № 107870 С2, Бюл. № 4, 2015

7/5

Чубик Р. В., Мокрицький Р.Б.

 

Керована вібраційна машина зі спіральною робочою камерою

Патент на винахід

Патент України № 108179 С2, Бюл. № 6, 2015

5/4

Чубик Р. В., Мокрицький Р.Б.

 

Адаптивний пристрій для вібраційної шпиндельно-планетарної обробки деталей

Патент на винахід

Патент України № 109008 С2, Бюл. № 13, 2015

7/5

Чубик Р. В.,

 

Вібраційний змішувач

Патент на винахід

Патент України № 111003 С2, Бюл. № 5, 2016

3

 

 

Адаптивне вібросито для очищення бурового розчину

Патент на винахід

Патент України № 111049 С2, Бюл. № 5, 2016

7/5

Болонний В.Т., Чубик Р. В., Зрайло Н.М.

 

Керований віброзбуджувач

Патент на винахід

Патент України № 111436 С2, Бюл. № 8, 2016

7/5

Чубик Р. В., Зрайло Н.М.

 

Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань

Патент на винахід

Патент України № 112137 С2, Бюл. № 14, 25.07.2016

7/5

Чубик Р. В., Мокрицький Р.Б.,        Зрайло Н.М.

 

Керований симетричний дебалансний вібропривод

Патент на винахід

Патент України № 113133 С2, Бюл. № 23, 12.12.2016

10/7

Чубик Р. В., Зрайло Н.М.

 

Керований вібропривод напрямленої дії зі спареними дебалансами

Патент на винахід

Патент України № 116418, Бюл. № 5, 12.03.2018

10/7

Чубик Р. В., БандураВ.М. Томчук В.В., Зрайло Н.М.

 

Обґрунтування параметрів приводу лоткової вібросушаки для сушіння сипучої сільськогосподарської продукції

Стаття

Вібрації в техніці та технологіях. - 2018.-№ 1 (88) -С.-68 - 77.

9/7

Стаднік М.І., Омельянов О.М.

 

Керований симетричний дебалансний  віброзбуджувач

Патент на винахід

Патент України № 117408, Бюл. № 14, 25.07.2018

6/4

Чубик Р. В., Скварок Ю.Ю.

 

Керований симетричний дебалансний  вібропривод направленої дії

Патент на винахід

Патент України № 117630, Бюл. № 16, 27.08.2018

6/4

Чубик Р. В., Зрайло Н.М.

 

Управляемый электромеханический симметричный привод для вибрационных технологических машин

Стаття

Вібрації в техніці та технологіях. - 2018.-№ 3 (90) -С.-117 - 126.

10/6

Стадник Н.И., Солона Е.В., Чубик Р.В. 

 

Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника

Стаття

Техніка і технології АПК. - 2019.-№ 1 (110) -С.-22 - 25.

4/1

Стадник М., Іва-нов М., Моторна 0., Переяс-лавський О.

 

Підвищення продуктивності вібраційної обробки деталей шляхом використання утилізованої енергії циркуляційного руху робочого середовища

Стаття

Вібрації в техніці та технологіях. - 2019.-№ 1 (92) -С.-56 - 66.

11

 
 

Двовальний вібраційний змішувач

Патент на винахід

Патент України № 119074, Бюл. № 8, 25.04.2019

6

 
 

RESEARCH ON SUNFLOWER SEEDS DRYING PROCESS IN A MONOLAYER TRAY VIBRATION DRYER BASED ON INFRARED RADIATION

Стаття INMATEH Agricultural Engineering Vol. 57, № 1/2019 pp. 233-242. 10/4 Bandura V., Mazur V., Rubanenko O.
  Statistical Express Control of the Peak Values of the Differential-Thermal Analysis of Solid Materials Стаття Solid State Phenomena. Trans. Tech. Publications Ltd, 2019, Vol. 291, pp. 28-41. DOI: 10.4028/ www.scientific.net/ssp.291.28  Посилання на статтю:  https://www.scientific.net/SSP.291.28( Scopus) 14/5

A A Semenov, S V Baraban

O.О. Semenova

O M Voznyak, A A Vydmysh
  Обґрунтування параметрів проце-су сушіння насіння соняшнику у вібросушарці на основі інфрачервоного випромінювання Стаття Наукові праці Одеська національна академія харчових технологій. – Том 83, вип.. 1: 2019, С.110-116 7/4 Бандура В.М.
  Пристрій для вібраційної обробки Патент на винахід Патент України № 120120, Бюл. № 19, 10.10.2019 6/5 Омельянов О.М.
  Експериментальні дослідження розподілу динамічного напору циркуляційного руху робочого середовища в тороїдальних контейнерах вібраційних машин Стаття Вібрації в техніці та технологіях. - 2019.-№ 3 (94) -С.-33 - 44. 12  
  Вібраційний сепаратор Патент на винахід Патент України № 121007, Бюл. № 5, 10.03.2020 6/5 Видмиш А.А.
  Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. / Навчальний посібник. Навчальний посібн. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. ISBN 978-949-441-2 388/ 194 А. А. Видмиш
  Вібраційна сушарка Патент на винахід Патент України № 121446, Бюл. № 10, 25.05.2020 6  
  Конічний вібраційний млин Патент на винахід Патент України № 122003, Бюл. № 16, 25.08.2020 6 А. А. Видмиш
  Сферичний вібраційний млин із кінематичним приводом

Друков.

Патент України № 122008, Бюл. № 16, 25.08.2020 6 Гончарук І.В., Гончарук Т.В., Рубаненко О.О.
  Вібросито для очищення бурового розчину Патент на винахід Патент України № 122042, Бюл. № 16, 25.08.2020 6 А. А. Видмиш
  Обґрунтування конструктивних та техноло-гічних параметрів вібраційної сушарки насіння зернових та овочевих культур для дослідно-селекційних станцій Стаття Вібрації в техніці та технологіях. - 2020.-№ 1 (96) -С.-71 - 81. 11  
 

Розробка конструкції та дослідження техно-логічних параметрів машин для вібраційної відцентрово-планетарної обробки

Стаття Вібрації в техніці та технологіях. - 2020.-№ 1 (96) -С.-41 - 51. 11 Купчук І.М., Замрій М.А.
 

Керований симетричний дебалансний вібропривод спрямованої дії з регулюванням кута напрямку вібрації

Патент на винахід Патент України № 122954, МПК В06B 1/16, заявл. 24.02.2020 опубл. 20.01.2021 Бюл. № 3 6

А. А. Видмиш Чубик Р.В.

Тригуба А.М.
  Вібраційний копач з кінематичним приводом коливань Патент на винахід Патент України № 123421, МПК A01D 25/04, a201910089 заявл. 01.04.2021 опубл. 31.03.2021Бюл. № 13 6  

 

Наукові інтереси

 • Дослідження вібраційних ефектів і технологій тв. Їх застосування дляргоефективність виробництва і переробки сільськогосподарської продукції .     

Освіта та професійна підготовка

2007-2011р. навчання у Вінницькому національному аграрному університеті та здобуття кваліфікації бакалавра технічного фахівця-механіка. 

2008-2009р. навчання у Вінницькому національному аграрному університеті для здобуття професії тракториста-машиніста категорії, «А», «В», «С».

2011-2013р. навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на здобуття кваліфікаційного рівня магістра інженера-дослідника з механізації сільського господарства. 

2013-2016р. навчання у аспірантурі за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» Вінницького національного аграрного університету.

2017-2018р. навчання у Вінницькому національному аграрному університеті на здобуття кваліфікаційного рівня магістра інженера-дослідника з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, отримано диплом з відзнакою.

Досвід роботи

2014-2015р. працював за сумісництвом на 0,25 ставки фахівця другої категорії з навчанням у аспірантурі  Вінницького національного аграрного університету.

2015-2016р. працював за сумісництвом на 0,5 ставки асистента кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК з навчанням у апірантурі Вінницького національного аграрного університету.

з 2016р. працюю завідувачем лабораторії кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК та на 0,5 ставки асистента за сумісництвом цієї ж кафедри Вінницького національного аграрного університету.

Проходив навчальну практику за кордоном у 2010р.

Проходив навчання з охорони праці, НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС – ІІ кв. гр. до до 1000В. Посвідчення № 295/5 від 16 травня 2018 р.

Публікації, апробації, стан дисертаційної роботи

Опубліковано 27наукових праць з них: 8 наукових статтей у фахових виданнях України, 1 у міжнародних фахових виданнях 18 тез доповідей,  2 патенти на винахід.

Робота над дисертацією: І розділ – 100%; ІІ розділ –85%; ІІІ розділ –80%;
IV розділ – 90%.

Викладацька діяльність і навчально- методична робота

Перелік дисциплін, що викладав на кафедрі електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК: Елекротехнології та освітлення; Основи електроприводу; Електроніка і мікросхемотехніка; Електротехнології в АПК; Електропривод виробничих машин і механізмів.

Перелік методичних розробок:

 • З дисципліни «Електротехнології та освітлення» видано лабораторний практикум для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехнології та освітлення» за напрямом підготовки 6.100101 «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» факультету механізації сільського господарства денної форми навчання, авторів Матвійчук В. А., Штуць А. А.
 • З дисципліни «Електротехнології та освітлення» навчально-методичний посібник з організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»  факультету механізації сільського господарства денної форми навчання, авторів Матвійчук В. А., Штуць А. А., Рубаненко О.О.
 • З дисципліни  «Теоретичні основи електротехніки» Методичний вказівки для виконання лабораторних робіт студентів галузі знань 14-Електрична інженерія спеціальність 141«Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка», ОКР «Бакалавр»(денної форми навчання) факультету механізації сільського господарства денної форми навчання, авторів Видмиш А.А., Штуць А. А., Колісник М.А.
 • З дисципліни «Електроніка і мікросхемотехніка». Методичні вказівки з виконання курсової роботи студентами факультету механізації сільського господарства напряму підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»., галузь знань 14 «Електрична інженерія» факультету механізації сільського господарства денної форми навчання, авторів Стаднік М.І., Рубаненко О.О., Штуць А. А., Колісник М.А.
 • З дисципліни «Електропостачання та електричні системи і мережі» Методичні вказівки з виконання курсової роботи студентами інженерно-технологічного факультету спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», авторів Видмиш А.А., Штуць А.А.,
 • З дисципліни «Інтелектуалізація електроенергетичних систем» Теорія. Лабораторні роботи. Практичні заняття. Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», авторів Стаднік М.І., Видмиш А.А., Штуць А.А., Колісник М.А.

 

№ п/п

Назва роботи

Вид роботи

Вихідні дані

Обсяг (ст.)

Співавтори (або наукові керівники)

1

2

3

4

5

6

Статті

1.

Моделювання дії операторів багатостадійних технологічних процесів з людино-машинним управлінням в АПК

стаття

Вісник Хмельницького національного університету №2., 22.04.2014 р., С.223-226.

5

д.т.н. проф. Лисогор В.М., Бородянець Я.Г.,

Шуллє Ю.А.

2.

Задача оптимізації багатостадійних технологічних процесів з людинно-машинним управлінням в АПК

стаття

Збірник наукових праць, Вінницький національний аграрний університет, Серія: Технічні науки,
Випуск: 1(84), Том 1, 2014., С.125-130Вид-во «ВНАУ»,

5

д.т.н. проф. Лисогор В. М. студ. Гр. 31-МК.Колісник М.А.

3

Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням

стаття

Збірник наукових праць  Вінницький національний аграрний університет, Серія: Технічні науки,
Випуск: 1(89), Том 1, 2015., С.27-33 Вид-во «ВНАУ»,

7

д. т. н., професор Матвійчук В.А.

аспірант Явдик В. В.

4

Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских кільцевих і фланцевих заготовок із листа

стаття

Вісник Хмельницького національного університету №2., 29.03.2016 р., С.167-170.

4

-

6

Комп'ютерне моделювання процесу штампування обкочуванням трубних заготовок

Стаття

Техніка, енергетика,

транспорт АПК, №3(95), 178-184, 2016р.

9

д. т. н., професор Матвійчук В.А.,

7

Наближений метод визначення освітленості під час виконання енергетичного аудиту системи зовнішнього освітлення

Стаття

Вісник Хмельницького національного університету серія: Технічні науки № 6, Том 2 (267), 241-249 с,
2018 р

6

Бабенко О.В., Видмиш А.А.,

8

Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces’ formation

Стаття

MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture Vol.20. No.1. 19-25 Р, 2018 р

6

Mykola Kolisnyk, Vita Yavdyk

9

Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням

Стаття

Техніка, енергетика,

транспорт АПК, №3(102), 178-184, 2018 р.

8

Матвійчук В.А.,

Колісник М.А,

Штуць Андрій

10

Поліпшення характеристик перетворювача електропривода в перехідних режимах

Стаття

Вісник львівського національного аграрного університету

№ 23., 61-66, 2019

 

6

Видмиш А.А.

11

Дослідження графоаналітичного метода визначення стандартних w- параметрів чотириполюсника

Стаття

Техніка, енергетика,

транспорт АПК, №4(107), 67-78, 2019 р.

12

Возняк О.М.

Видмиш А.А.

12

Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on Experimental Research:

Друк

 Actual Challenges in Energy & Mining. - 2020. - Vol. 844. - P. 168-181.

Посилання на статтю: https://www.scientific.net/KEM.844.168  

Scopus SNIP: 0.29)

13

Shtuts A.,

Kolisnyk M.,

 Vydmysh A.,

Voznyak O.,

Baraban S.,

Kulakov P.

13

Геометричне моделювання в задачі трасування

лінійних інженерних споруд

Стаття

 

Вісник ХНУ. Серія Технічні науки. 2020. №1 (281). С. 279-285.

7

Шевченко А. В.

Видмиш А.А.

14

Дослідження процесів штампування обкочуванням з використанням поверхневого нагріву заготовок

 

Стаття

 

Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 2(97).  С. 138-148..

17

Штуць А. А.,

Служалюк М.О.

15

Розрахунок нестандартних
W-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі

 

Стаття

 

Техніка, енергетика, транспорт. 2020. № 2 (109). С. 122-128.

8

Возняк О.М.

Штуць А. А.,

16

Дослідження система контролю температури природного газу

Стаття

 

Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №3 (110). С. 34–50

17

Возняк О.М

Штуць А. А.,

Патенти

1

Гвинтовий ямокопач

Патент

Державна служба інтелектуальної власності України деджавне підприємство «Укрпатент» 11.09.2017р

4

Середа Л. П., Руткевич В.С.,
Зінєв М.В.

2

Способи виготовлення вісесиметричних виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням 

Патент

 

Державна служба інтелектуальної власності України деджавне підприємство «Укрпатент»  25. 04. 2018  р.

-

д. т. н., професор Матвійчук В.А.,

аспірант
Явдик В. В.

Посібники

1

Інтелектуальні системи в електроенергетиці. Теорія та практика

Друк

Навчальний посібник  Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2020. 332 с.

(Рекомендовано  Вченою радою ВНАУ 28 квітня 2020 р. протокол №11),

 

232

Стаднік М.І.,

Видмиш А.А.,

Штуць А.А.,

Колісник М.А.

 

 

Тези доповіді та участі в конференціях

1

Розробка технологічних процесів виробництва трубчатих виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням

тези доповіді

«Енергетика і електротехнічні системи,  в АПК»

Матеріали І регіональної  науково-практичної конференції молодих науковців:

- м. Вінниця, 2014. Вид-во «ВНАУ», - С.139-140.

2

д. т. н., професор Матвійчук В.А.,

 

2

Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням у ресурсозберігаючому виробництві в АПК.

тези доповіді

Матеріали II маістерської науково- технічної конференції ФМСГ " Сучасні проблеми виробництва, переробки с. г. продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК.,  м. Вінниця. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2014, - С.48-51.

4

аспірант Явдик В. В.

ст. 41-МК. Колісник М. А.

 

3

Підвищення ефективності металообробки в АПК шляхом впровадження ресурсозберігаючих процесів штампування обкочуванням

тези доповіді

ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ –

потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави: Матеріали  IV Міжнародної науково-технічної конференції, у 2-х томах, т.2, м. Вінниця. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2014, - С.186-190.

4

д. т. н., професор Матвійчук В.А.,

аспірант Явдик В. В.

4

Дослідження надійності автоматизованого комплексу штампування обкочуванням

тези доповіді

«Електротехнічні системи, електрифікація і автоматизація в АПК»

Матеріали І Всеукраїнської  науково-технічної конференції:

- м. Вінниця, 2014. Вид-во «ВНАУ», - С.63-69

7

д. т. н. професор Матвійчук В.А.,

аспірант Драчишин В.І.

5

Развитие технологических возможностей процессов штамповым обкатыванием в ресурсосберегающем производстве в АПК

тези доповіді

Матеріали конференіції Чехія, Прага 2014.  - С.79-82

4

аспірант Явдик В. В

 

6

Дослідження процесу штампування обкочуванням.

тези доповіді

«Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»: Матеріали І всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених: -
м. Вінниця, 2015. Вид-во «ВНАУ», - С.53-55.

3

ст. 41-МК. Колісник

М. А.

 

7

Дослідження процесів штампування обкочуванням плоских циліндричних заготовок

тези доповіді

Матеріали III маістерської науково- технічної конференції ФМСГ " Сучасні проблеми виробництва, переробки с. г. продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК., м. Вінниця, 2015. Вид-во «ВНАУ», - С.53-54.

2

-

8

Комп'ютерне моделювання з використанням програмного забезбечення deform – 3d для реалізації процесів обробки металів тиском

тези доповіді

«Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»: Матеріали І всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених: -
м. Вінниця, 2015. Вид-во «ВНАУ», - С.50-52.

3

ст. 41-МК. Колісник

М. А.,  ст. 41.-М Балака В. І

9

Знаходження середнього часу проведення планового і аварійного ремонтів автоматизованих комплексів

тези доповіді

«Електротехнічні системи, електрифікація і автоматизація в АПК»

Матеріали ІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції:

- м. Вінниця, 2015. Вид-во «ВНАУ», - С.69-78

6

д. т. н., професор Матвійчук В.А.,

аспірант Явдик В. В.

10

Моделювання з використанням програмного забезбечення Deform – 3d для реалізації процесів обробки металів тиском

тези доповіді

«Електротехнічні системи, електрифікація і автоматизація в АПК»

Матеріали ІІ Всеукраїнської  науково-практичної конференції:

- м. Вінниця, 2015. Вид-во «ВНАУ», - С.63-69

10

-

11

Нормування втрат електроенергії в розподільчих мережах агропромислового комплексу критеріальним методом з застосуванням нейро-нечіткого моделювання

тези доповіді

«СУЧАСНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної, у 3-х томах, т.3, м. Вінниця. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015, - С.85-86.

2

к.т.н. доцент

Рубаненко О.О..,

 аспірант Явдик В. В.

12

Кінематика формування виробів сільськогосподарського машинобудування при штампуванні обкочуванням

тези доповіді

«СУЧАСНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної, у 3-х томах, т.3, м. Вінниця. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015, - С.61-64.

4

д. т. н., професор Матвійчук В.А.,

 

13

Дослідження процесу штампування обкочуванням.

тези доповіді

Матеріали VIII студентської науково-технічної конференції ФМСГ " Перспективи розвитку техніки АПК., м. Вінниця. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2015, - С.110-113.

4

ст. 41-МК. Колісник

 М. А.,

ст. 41-МК. Міхальчук

Б. О.

14

Аналіз видів енергопостачання апк та засоби підвищення їх ефективності

тези доповіді

«Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»: Матеріали ІI всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених: -
м. Вінниця, 2016. Вид-во «ВНАУ», - С.73-79.

6

Вишнєвський В. М.

Зінєв М. В.

15

Перспективи використання сонячної енергії

тези доповіді

«Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»: Матеріали ІI всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених: -
м. Вінниця, 2016. Вид-во «ВНАУ», - С.73-79.

4

ст. 41-МК. Колісник

М. А.

 

16

Розробка технологічних процесів виробництва трубчатих виробів з днищами і горловинами штампуванням обкочуванням

тези доповіді

Матеріали II регіональної науково - технічної конференції., перспективи розвитку двигунів внутрішнього згороння працюючих на різних видах палива м. Вінниця, 2016. Вид-во «ВНАУ», - С.53-55.

3

аспірант Явдик В. В.

ст. 51-МП. Колісник М. А.

 

17

Визначення основних показників роботи двигуна на генераторному газі

тези доповіді

Матеріали II регіональної науково - технічної конференції., перспективи розвитку двигунів внутрішнього згороння працюючих на різних видах палива м. Вінниця, 2016. Вид-во «ВНАУ», - С.40-42.

3

к.т.н. доцент

Рубаненко О.О..,

Вишнєвський В. М.

 

18

Алгоритми управління системам оптимізації вертикально-свердлильного верстата 2А-135, та приставок ПШО-1, та ПШО-2, з механічною системою керування електромеханічного привода

тези доповіді

 

Матеріали конференіції Чехія, Прага 2016

5

-

19

Удосконалення процесів штампування обкочуванням на основі дослідження впливу технологічних параметрів на механіку формоутворення заготовок  

тези доповіді

 

Всеукраїнської науково-технічної конференції

«Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК 28-30 листопада 2017 року

4

-

20

Дослідження енергозберігаючих технологій обробки металів тиском за допомогоюіндукційного нагріву

тези доповіді

Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
 30 листопада 2017 року м. Тернопіль

3

-

 

21

Оцінка стійкості системи електропривода вертикально - свердлильного верстата 2А135 для реалізації процесів штампування обкочуванням

тези доповіді

Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції
16 листопада 2018 року

м. Тернопіль

4

-

21

Моделювання напружено-деформованого стану заготовок при штампуванні обкочуванням 28-29 листопада 2019 року

тези доповіді

 

Всеукраїнської науково-технічної  конференції   «сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК»

 

 

3

-

 

Додаткова інформація

 • Особисті якості: швидко адаптуюся в новому колективі, здібний до навчання, комунікабельний, шкідливих звичок не маю.
 • Знання мов: українська – рідна, російська, та  англійська зі словником
 • Знання комп'ютера: працюю в програмах Microsoft Office, Deform-3d, Kompas, Excel, Mathcad, Matlab, Ansis.
 • Додаткові дані:  посвідчення тракторист-машиніст категорії «А», «В», «С»;  посвідчення водія категорії «А», «В», «С», «С1».

Освіта:
01.09.2000 – 30.05.2011 рр. – закінчив Білківську загальноосвітню школу I-III ступенів;
01.09.2011 – 30.06.2015 рр. – закінчив Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Машинобудування», бакалавр;
01.09.2015 – 28.02.2017 рр. – закінчив Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Обладнання для харчових та переробних виробництв», магістр;
07.09.2017 – по теперішній час аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 132 – матеріалознавство кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки інженерно – технологічного факультету ВНАУ;
01.09.2017 – 25.12.2018 рр. – закінчив Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», магістр.

Досвід роботи:

01.07.2015 – 28.02.2017 рр. – працював друкарем редакційного видавничого відділу Вінницького національного аграрного університету на 0,5 ставки за сумісництвом;
01.03.2017 – 01.09.2017 – працював оператором комп’ютерного набору та на 1,5 ставки друкарем редакційного видавничого відділу Вінницького національного аграрного університету.
01.09.2017 – по теперішній час працюю асистентом кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки інженерно – технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету

Професійні навички:

володіння ПК – вільно, володію пакетом Microsoft, володію програмами «Компас 3Д», «Photoshop», «CoralDraw», «AvtoCad» та. ін.

Додаткова інформація:

- є членом Школи молодого лідера Вінницького національного аграрного університету;
- маю 3 розряд зварювальника;
- маю допуск до 1000 Вольт;
- маю водійське посвідчення категорії «А1, А, В, С»;
- маю водійське посвідчення на водіння трактором категорії «А1».

Знання мов:

англійська – середній рівень, російська – вільно, українська – рідна.

Наукова діяльність:

Опубліковано 6 статтей у наукових виданнях 4 теза доповіді у матеріалах наукових конференцій та взято 3 участі у наукових конференціях. Повний список наведений у додатку.

Список наукових публікацій 

Назва наукової праці

Характер роботи

Назва видання

Місце проведення

Автори/

співавтори

Кількість сторінок/

друкованих аркушів

1.                 

Розвиток технологічних можливостей процесів штампування обкочуванням у ресурсозберігаючому виробництві в АПК

Тези доповіді

Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК

матеріали

ІІ магістерської науково-технічної конференції факультету механізації сільського господарства

20 листопада 2014 р.

м. Вінниця

Вінницький нвціональний агарарний університет. 2014, С.48-51.

м. Вінниця

Штуць А.А., Явдик В.В., Колісник М.А.

0,16

2.                 

Задача оптимізації багатостадійних технологічних

процесів з людинно-машинним управлінням в АПК

Стаття

Збірник наукових праць

Вінницького національного аграрного університету. Вінниця 2014

С125-130.

м. Вінниця

Лисогор В.М.

Штуць А..,

Бородянець Я.,

Колісник М.А.

0,41

3.                 

Моделі оптимального функціонування сільськогосподарських електротехнічних комплексів в умовах наявності ризиків

Стаття

Техніка, енергетика,

транспорт АПК №2(90). Вінниця 2015. С. 128-132

м. Вінниця

Лисогор В.М.,

Рубаненко О.О., Шуллє Ю.А.,

Колісник М.А.

0,38

4.                 

Дослідження напружено-деформованого стану складно профільних заготовок після штампування обкочуванням

Тези доповіді

Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК». – 2017. Вінницький національний аграрний університет С. 218-219

 

м. Вінниця

Колісник М.А.

0,11

5.                 

Дослідження енергозберігаючих технологій обробки металів тиском за допомогою індукційного нагріву

Тези доповіді

Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва 2017. м.Тернопіль

С. 321-323

м. Тернопіль

Штуць А.А., Колісник М.А.

0,13

6.                 

Improvement of processes of rolling stamping on the basis of investigation of technological parameters on the mechanics of workpieces formation

Стаття

MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2018, Р.18-25.

Польша

А. Shtuts, M. Kolisnyk, V. Yavdyk.

1,0

7.                 

Дослідження

напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочування

Стаття

Техніка, енерге-тика,

транспорт АПК №3(102). Вінниця 2018. С. 56-63

м. Він-ниця

Матвій-чук В.А.,

Колісник М.А.,,

Штуць А.А.

0,93

8.                 

Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням

складно профільних заготовок

Стаття

Техніка, енерге-тика,

транспорт АПК №4(103). Вінниця 2018. С. 56-63

м. Він-ниця

Матвійчук В.А.,

Колісник М.А.,,

Любін М.В.

1,05

9.                 

Дослідження стану матеріалу при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням

Тези доповіді

Молодь і технічний прогрес в АПК: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 4 квітня 2019 р. ХНТУСГ ім. П. Василенка. Харків. 2019.

С. 17-18.

 

Колісник М.А., Присяжнюк Ю.С.

м. Харків

0,23

10.              

Оптимізація імпульсного регулювання гальмування двигуна постійного струму

Стаття

«Вісник ЛНАУ», серія «Агроінженерні дослідження». №23. 2019. м. Львів.

С. 95-99

м. Львів.

Возняк О.М.

Колісник М.А

0,45

11. Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on Experimental Research: Друк

Actual Challenges in Energy & Mining. - 2020. - Vol. 844. - P. 168-181.

Посилання на статтю: https://www.scientific.net/KEM.844.168  Scopus SNIP: 0.29)

 

Shtuts A.,

Kolisnyk M.,

 Vydmysh A.,

Voznyak O.,

Baraban S.,

Kulakov P.
13

12.

Дослідження методики розрахунку і вибору технологічних параметрів штампуання обкочуванням складнопрофільних виробів з використання комп’ютерного моделювання.

Друк

Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №2(109) С. 123-133.

(Фахове видання)

     10
 13.  Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і газодинамічного напилення  Друк  

Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №2 (109) С. 90-100.

(Фахове видання)
   Матвійчук В.А.,

Гайдамак О.Л.,

Колісник М.А.
 10
 14.  Інтелектуальні системи в електроенергетиці. Теорія та практика  Друк  

Навчальний посібник  Вінниця: ТОВ "ТВОРИ", 2020. 332 с.

(Рекомендовано  Вченою радою ВНАУ 28 квітня 2020 р. протокол №11)

   

Стаднік М.І.,

Видмиш А.А.,

Штуць А.А.,

Колісник М.А.
 232

Освіта:

1) 1987-1991 Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури», фах інженер-конструктор-технолог (стаціонар).
2) 1993-1996 Аспірантура (стаціонар) Вінницького державного технічного університету за фахом «Радіовимірювальні прилади».
3) 1999 Захистив кандидатську дисертацію на тему : «Розробка методі та засобів вимірювання параметрів потенційно нестійких чотириполюсників» і отримав диплом кандидата технічних наук.
4) 2004 Отримав диплом доцента кафедри «Метрології та промислової автоматики» Вінницького державного технічного університету.

Досвід роботи:

2019 - доцент каедери «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Вінницького національного аграрного університету
2003-2019 – доцент кафедри «Метрології та промислової автоматики» Вінницького національного технічного університету (повний робочий день).
Обов'язки: Лектор курсів «Метрологія», «Основи теорії сигналів», «Електроніка», «Основи теорії надійності», «Системи контролю» .
2005-2014 – доцент кафедри «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» (сумісництво).
Обов'язки: Лектор курсів «Автоматизація технологічних процесів», «Основи метрології», «Мікропроцесорні системи керування електроприводом».
1999-2003 – доцент кафедри «Радіотехніка» Вінницького національного технічного університету (повний робочий день).
Обов'язки: Лектор курсів «Електродинаміка», «Електрорадіовимірювання», «Джерела живлення», «Теоія електричних кіл».
1991-1999 – старший викладач, асистент кафедри «Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури» Вінницького державного технічного університету (повний робочий день).
Обов'язки: лектор курсів: «Теорія надійності», «Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури», «Нарисна геометрія», «Основи електроніки та мікросхемотехніка», «Периферійні пристої», «Технологічні процеси».


Додаткова інформація:

1) Після 2-го курсу з червня 1985 по травень 1987 року проходив службу в південній групі військ (Угорщина).
2) З 1991 по 1995 рік був першим помічником і вченим секретарем приймальноі комісії Вінницького політехнічного інституту.
3) З 2014 по 2019 рік був директором центра підвищення кваліфікації в галузі метрології Вінницького національного технічного університету
4) Маю 8 публікацій Scopus Web of Science, h-індекс 2.

Робочі мови: українська, російська, (вільно), англійська, (початковий рівень).

Список наукових публікацій з 2019 року

Назва

Характер

роботи

Вихідні

дані

Обсяг

(стор.) /авт.дор

Співавтори

1.

Differential method for measuring the maximum achievable transmission coefficient of active microwave quadripole. 

Стаття

Journal of Physics: Conference Series. Volume 1210, 2019.  Paper 012125. pp. 1-9. Accepted papers received: 8 February 2019. Published online: 4 May 2019. doi:10.1088/1742-6596/1210/1/012125

Ссылка на статью: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1210/1/012125 (Scopus)

 

0,7

5

2.

Statistical Express Control of the Peak Values of the Differential-Thermal Analysis of Solid Materials

Стаття

Solid State Phenomena. Trans. Tech. Publications Ltd, 2019, Vol. 291, pp. 28-41. DOI: 10.4028/www.scientific.net/ssp.291.28 

Ссылка на статью: https://www.scientific.net/SSP.291.28      ( Scopus)

 

1,05

7

3.

Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on Experimental Research

Стаття

Actual Challenges in Energy & Mining (Scopus)

1,1

6

4.

Signal Statistic and Informational Parameters of Deterministic Chaos Transistor Oscillators for Infocommunication Systems International Scientific-Practical Conference on Problems of Infocommunications Science and Technology,

Стаття

PIC S and T 2018 – Proceedings (Scopus)

 

0,9

5

5.

Development of a nonstandard system of microwave quadripoles parameters Proceedings of SPIE

Стаття

The International Society for Optical Engineering (Scopus)

0,9

5

6.

Дослідження графоаналітичного методу визначення стандартних W- параметрів чотириполюсника

 

Стаття

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Всеукраїнський науково - технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК»  Вінниця, 2019. -№4 (107) 

1,1

3

7.

Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму

 

Стаття

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. Всеукраїнський науково - технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК»  Вінниця, 2019. -№4 (107) 

1,2

2

8.

Оптимізація імпульсного

регулювання гальмування двигуна

постійного струму

Стаття

«Вісник

ЛНАУ», серія «Агроінженерні

дослідження». №23. 2019. с.95-99

1,0

2

9.

РОЗРОБКА МЕТОДУ ПЛАВАЮЧИХНАВАНТАЖЕНЬ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯНЕСТАНДАРТНОЇ СИСТЕМИ ПАРАМЕТРІВ

Тези

«Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2019), збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. –  3  Мб

 

1

10.

ЦИФРОВИЙ ЗАСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Тези

«Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2019), збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. –  3  Мб

 

2

11.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ РІВНЯ РІДИНИ

Тези

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2019), збірник тез доповідей. – Вінниця: ВНТУ, 2019. –  3  Мб

 

2

12.

Дослідження система контролю температури природного газу

Друк

Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №3 (110). С. 34–50

(Фахове видання)

 17  

Возняк О.М

Штуць А. А.
 13.  

Розрахунок нестандартних
W-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі

 Друк  

Техніка, енергетика, транспорт. 2020. № 2 (109). С. 122-128.

(Фахове видання)
 8  

Возняк О.М.

Штуць А. А.
 14.  Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on Experimental Research:  Друк  

Actual Challenges in Energy & Mining. - 2020. - Vol. 844. - P. 168-181.

Посилання на статтю: https://www.scientific.net/KEM.844.168  

Scopus SNIP: 0.29)
 13  

Shtuts A.,

Kolisnyk M.,

 Vydmysh A.,

Voznyak O.,

Baraban S.,

Kulakov P.
 15.  Research of Dynamic Processes in the Deterministic Chaos Oscillator Based on the Colpitts Scheme and Optimization of Its Self-oscillatory System Parameters. Друк   

Part of the Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies book series (LNDECT, volume 48) (Індексується у Scopus та Web of Science) 2020.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-43070-2_10 (Scopus).
   

Andriy Semenov.,

Oleksandr Osadchuk.,

Olena Semenova.,

Serhii Baraban., -

Oleksandr Voznyak.,

Andrii Rudyk
 16.  Розробка способу визначення максимально досяжного коефіцієнта підсилення (передачі) Кms. Друк   

Вібрації в техніці та технологіях.  2020. № 3 (98). С. 25-31.

(Фахове видання)
 6  Возняк О.М., Видмиш А.А., Замрій М.А.
 17.  Дослідження медіанної фільтрації одновимірних сигналів. Друк   

Вібрації в техніці та технологіях.  2020. № 1 (96) С 88-102.

(Фахове видання)
 14  

Возняк О.М,

Видмиш А.А.,

Купчук І.М.

Бойко Д.О.
 18.  Розрахунок нестандартних W-параметрів чотириполюсника на біполярному транзисторі Друк   

Техніка, енергетика, транспорт № 2,  (109) 2020.  С138-148.

(Фахове видання)
 10  

Возняк О. М.,

Штуць А.А.
19. Mathematical Model of Microwave Devices on Resonant Tunneling Друк

Diodes for Practical Application in Radar and Electronic Systems Proceedings of the 2020 IEEE Ukrainian Microwave Week (UkrMW), Kharkiv, Ukraine, 21 – 25 September 2020. Volume 2 on 2020 IEEE 6th International Symposium on Microwaves, Radar and Remote Sensing (MRRS). Pp. 272-287.  IEEE Catalog Number: CFP20X02-USB https://ieeexplore.ieee.org/document/9252673  

ISBN: 978-1-7281-7312-2
15 O. Voznyak
A. Semenov
O. Semenova
A. Rudyk
B. Pinaiev
R. Kulias
20. Дослідження ситеми контролю температури природного газу Друк

«Техніка, енергетика, транспорт АПК»  №3 (110) – 2020. 34–50 С.

(Фахове видання)

 16  Возняк О.М., Штуць А.А

Друк 

Освіта

2007 р. Доцент кафедри технології підвищення зносостійкості

1982 -1985 р.Навчався в аспірантурі Вінницького національного технічного університету за спеціалізацією - Процеси та машини обробки металу тиском
1994 р. Кандидат технічних наук. Тема дисертації: "Видавлювання порожнин в заготовках з інструментальних сталей".
1973-1978 студент Вінницького політехнічного інституту
Отримав кваліфікацію інженера механіка за спеціальністю –Технологія машинобудування металорізальні верстати та інструменти

 Досвід роботи

 • 2019-2020 - доцент Вінницького національного аграрного університету
 • 2019-2007 - доцент Вінницького національного технічного університету
 • 2007-1997 - старший викладач Вінницького національного технічного університету
 • 2000-2001 - головний конструктор Вінницького заводу Ремтехсільмаш
 • 2001-2002 - інженер конструктор в компании General Motors
 • 1997-1990 - завідувач конструкторським сектором СКТБ «Модуль» ВНТУ
 • 1990 -1987 - провідний інженер конструктор СКТБ «Модуль» ВНТУ .
 • 1986 - інженер дослідник ВНТУ
 • 1986-1984 - аспірант ВНТУ
 • 1983-1980 - інженер технолог 3-ї та 1-ї категорій Вінницький інструментальний завод.
 • 1980-1978 - радянська армія - командир танка
 • 1978 р. - конструктор, завод Сройдормаш автоматизація, м. Зеленокумськ. Старопольського краю.
  1978-1973 р. - студент Вінницького політехнічного інституту.

 Науково-дослідна робота

 • В галузі обробки металу тиском. Створення дослідного обладнання та нових маловідходних та високопродуктивних технологій.
 • В галузі зварювання та супутніх технологій. Створення дослідного обладнання та дослідження новітніх технологічних процесів нанесення покриттів газодинамічним напиленням.
 • Розробка установок з числовим програмним керуванням для зміцнення та відновлення деталей машин.
 • Розробка та модернізація конструкцій культиваторів та борін.
 • Розробка установки для автоматичного пакування мила у контейнери.
 • Розробка, мобільного, дістанційно керуємого, обладнання для зрізання гілок дерев вздовж ліній електромереж.
 • Розробка штампів для обробки металу тиском різного призначення.
 • Розробка механічної частини світлових табло великих розмірів.
 • Розробка спеціального обладнання для застосування дельфінів у різних війскових та цівільних галузях.
 • Розробка засобів автоматизації та механізації виробничих процесів для General Motors
 • Випробовування експериментальних зразків розробленого обладнання
 • Впровадження у виробництво нової технології нанесення зносостійких покриттів на металорізальний інструмент.

 

Список наукових публікації та патентів за останні три роки із зазначенням індексу Гірша

 

                                         

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (у сторінках)/

авторський доробок

Співавтори

1.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ, ОТРИМАНИХ ГАЗОДИНАМІЧНИМ НАПИЛЕННЯМ, ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У КОМП'ЮТЕРНІЙ ТЕХНІЦІ

Стаття

 Наукові праці ВНТУ, 2017, № 2 7 – С. 117-123.

Фахове видання

7/3

В. І. Савуляк

2.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМІЧНОГО НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЙОГО РЕЖИМІВ

Стаття

Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2018. № 4.  С. 88-94

ISSN 1997-9266

Фахове видання

 

6/2

В. І. Савуляк

 

3.

ЕЛЕКТРОДУГОВИЙ ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ НАПИЛЕННЯ ПОКРИТТІВ

Патент

Пат 104896 МПК H05H 1/26 (2006.01) C23C 4/134 (2016.01)

Публікація відомостей про видачу патенту: 25.02.2016, Бюл.№ 4 

4/1

Савуляк Валерій Іванович ,

 Шиліна Олена Павлівна ,

 Панасюк Сергій Олександрович

4.

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ГАЗОДИНАМІЧНОГО НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ З РАДІАЛЬНОЮ ПОДАЧЕЮ ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ /

Патент

1.       Пат. 110552 Україна, МПК С23С 24/00.№ а 201405543; заявл. 23.05.14; опубл. 12.01.16, Бюл. №1.

6/2

 

5.

Increasing of the durability of details working under repeatable-loads

Друк

Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 1 (96). С. 5-14.

(Фахове видання)

 9  

Matviychuk V.

Gaidamak O.

6.

Перспективи створення полімерних функціональних покриттів із застосуванням газодинамічного напилення.

Друк

Техніка, енергетика, транспорт АПК . 2020. № 2 (109). С. 105-112.

(Фахове видання)

 7  

Гайдамак О.Л.

Матвійчук В.А.,

Кучеренко Ю С
 7.  Підвищення службових характеристик поверхневого шару деталей шляхом застосування поверхневого пластичного деформування і газодинамічного напилення.  Друк  

Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 2 (97). С. 90-100.

(Фахове видання)
 10  

Гайдамак О.Л.

Матвійчук В.А.,

Кучеренко Ю С.
8. Підвищення довговічності деталей, що працюють при повторно-змінних навантаженнях. Друк

Вібрації в техніці та технологіях. 2020. № 3 (98). С 15-24.

(Фахове видання)
9

Гайдамак О.Л.

Матвійчук В.А.

Освіта:

 • 01.09.2000 – 30.05.2011  рр. – Городищенська загальноосвітня школа
  І-ІІІ ступенів,  с. Городище, Літинський р-н, Вінницька область;
 • 01.09.2011 – 30.06.2015 рр. – Вінницький національний аграрний університет, спеціальність «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», отримав диплом бакалавра;
 • 01.09.2015 – 27.12.2017 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет механізація сільського господарства, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав диплом магістра;
 • 08.09.2017 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності133 – галузеве машинобудування кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного факультету.

Досвід роботи

 • 01.09.2017 р. – 01.02.2018 р. – асистент кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця;
 • 01.02.2018 р. – 30.06.2018 р. – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця.
 • 01.06.2018 р. – по теперішній час – асистент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця.

Список наукових праць

 • Гунько І.В., Бурлака С.А. Система паливоподачі дизельного двигуна з електронним регулюванням складу дозованої паливної суміші. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. № 2 (97). С. 47–51 (0,34 друк. арк., особистий внесок – 0,17 друк. арк.).
 • Гунько І.В., Бурлака С.А., Ярощук Р.О. Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. № 4. С. 123-127 (0,6 друк арк., особистий внесок – 0,4 друк. арк.).
 • Гунько І.В., Бурлака С.А., Єленич А.П. Оцінка екологічності нафтового палива та біопалива з використанням методології повного життєвого циклу. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. Том 2. № 6 (267). С. 246-249 (0,65 друк арк., особистий внесок – 0,5 друк. арк.).
 • Гунько І.В., Галущак О.О., Бурлака С.А. Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 3 (102). С. 90–97 (0,7 друк арк., особистий внесок – 0,4 друк. арк.).
 • Галущак О.О., Бурлака С.А., Галущак Д.О., Малаков О.І. Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна. Вісник машинобудування та транспорту. 2019. № 1 (9). С. 33–38 (0,74 друк арк., особистий внесок – 0,4 друк. арк.).
 • Малаков О.І., Бурлака С.А., Михальова Ю.О. Математичне моделювання та основи конструювання вібраційних змішувачів. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 5 (277). С. 30-33 (0,75 друк. арк., особистий внесок – 0,4 друк. арк.).
 • Бурлака С.А., Єленич А.П., Явдик В.В. Методи досліджень та способи оцінки впливу палив з відновлюваних ресурсів на роботу дизельного двигуна Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 2 (271). С. 212–221 (0,66 друк арк., особистий внесок – 0,5 друк. арк.).
 • Бурлака С.А. Розробка змішувача біодизельного палива та моделюванням процесу змішування. Вісник машинобудування та транспорту. 2020. № 1 (11). С. 11-17 (0,55 друк арк.).
 • Гунько І.В., Бурлака С.А. Математичне моделювання роботи системи живлення дизельного двигуна працюючого на біопаливі з дросельним регулювання складу паливної суміші. The scientific heritage. 2020. № 50. С. 34-39 (0,75 друк арк., особистий внесок – 0,7 друк. арк.).

Сфера наукових інтересів: біопаливо, сумішеве паливо, сільськогосподарська техніка, машинні агрегати.

Освіта

Закінчив у 2012 р. з відзнакою Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод».
У 2013 році здобув другу вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організації та адміністрування» (диплом з відзнакою).
У 2015 році достроково закінчив аспірантуру при кафедрі теоретичної електротехніки та електричних вимірювань Вінницького національного технічного університету шляхом успішного захисту кандидатської дисертації за спеціальністю 05.11.13 – «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».

Досвід роботи

 • 2014-2015 роки - асистент Вінницького національного технічного університету.
 • 2015-2018 роки - старший викладач Вінницького національного технічного університету.
 • З 2018 року - доцент Вінницького національного технічного університету.
 • З 2019 року - доцент Вінницького національного аграрного університету.

Відзнаки та відомчі нагороди

 • 2013 рік – лауреат обласного конкурсу «Молода людина року» у номінації «Молодий науковець року».
 • 2013 рік – диплом Міністерства освіти і науки України за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій у навчально виховний процес на посаді президента наукового товариства студентів та аспірантів Вінницького національного технічного університету.
 • 2019 рік – почесна грамота обласної державної адміністрації за сумлінну, творчу працю, вагомий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, високі показники науково-педагогічної діяльності.
 • 2020 рік – подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.


Науково-дослідна робота

Є автором 130 наукових праць, у тому числі 4 монографій, 3 навчальних посібників, 12 робіт, що включені до міжнародних реферативних баз даних Scopus та Web of Science, 39 патентів на винаходи та корисні моделі. Нагороджений золотою медаллю IX Міжнародного салону винаходів і нових технологій «Новий час» (2013 рік).
Сфера наукових інтересів: метрологія, вимірювальна техніка, діагностування обертових електричних машин.

 

Публікації

                                                      


п/п

Назва

Харак-тер роботи

Вихідні дані

Обсяг

(ст.)

Співавтори

1

2

3

4

5

6

1. Наукові роботи, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1

Аналіз та класифікація відомих методів неруйнівного контролю вологості порошкоподібних матеріалів

 

Друк

Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології – №2 – 2009 –С.13-21

(Фахове видання)

9

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

2

Аналіз методів неруйнівного контролювологості гетерогенних дисперсних діелектриків

 

Друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту – №5 – 2009 –С.7-14

(Фахове видання)

8

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.,

Говор І. К.

3

Визначення характеристичних довжин оптичної хвилі для забезпечення достовірного контролю складу речовини

 

Елек.

ресурс

Наукові праці ВНТУ –№2 – 2010. Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4587?show=full

(Фахове видання)

8

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

4

Фізичний метод очистки промислових пилогазових сумішей із застосуванням вітротурбіни

 

Друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту – №6 –2010 –С.20-22

(Фахове видання)

3

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

5

Індуктивний метод вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків

Друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту – №1 – 2011 –С.7-10

(Фахове видання)

4

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

6

Дослідження залежності параметрів затухання та зміщення фази електромагнітних хвиль від вологості середовища їх поширення

Друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту – №4 – 2011 – С. 103-108

(Фахове видання)

7

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.,

Дмітрієв Ю. О.

7

Полосковий вимірювач вологості

Друк

Пат. України № 65756. G01N 22/04

Опубл. 12.12.2011;

бюл № 23/2011

3

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.,

Дмітрієв Ю. О.

8

Полосковий метод та засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків

Друк

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах: І Міжнар. конф. – Вінниця, 18–20 жовтня 2011 р. –Вінниця, 2011.– С.58

1

Кухарчук В. В.

9

Розробка системи керування електропривода маслозбивача безперервної дії з урахуванням запізнення отримання інформації про стан технологічного об’єкта

Друк

Оптимальне керування електроустановками: І Міжнар. конф. Вінниця, 25–27 жовтня 2011 р. – Вінниця, 2011.– С.116

1

Богачук В. В.

10

Високочастотний метод і цифровий засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків

Елек.

ресурс

Наукові праці ВНТУ – Вінниця, 2012. - №1. Режим доступу:  https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4696?show=full

(Фахове видання)

7

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

11

Метод та засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків на основі ВЧ сенсора на базі смугового несиметричного хвилеводу

 

Друк

Інтегровані інтелектуальні робототенічні системи і комплекси: V Міжнар. конф. Київ, 15–16 квітня 2012 р. – Київ, 2012.– С.128

1

Кухарчук В. В.

12

Пристрій для автоматичного управління інтенсивністю освітлення учбових та виробничих приміщень

 

Друк

Пат. України № 70907 G02F 1/00.

Опубл. 25.06.2012;

Бюл № 12/2012

5

Богачук В. В.,

Барчук В. А.

13

Система керування маслозбивачем безперервної дії з урахуванням запізнення отримання інформації про стан технологічного об’єкта

 

Друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту – №2 – 2012 – С. 9-13

(Фахове видання)

5

Богачук В. В.

14

Застосування моделей прогнозування для стабілізації вмісту вологи у кінцевому продукті у виробництві вершкового масла

Друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту –№3 – 2012 – С. 9-12

(Фахове видання)

4

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.,

Ніколаєв А. С.

15

Пристрій для контролю вологості

Друк

Пат. України № 73072. G01N 22/04

Опубл. 10.09.2012,

Бюл № 17/2012

7

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

16

Математична модель несиметричного смугового сенсора вологості

Друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту – №4 – 2012 – С. 7-11

(Фахове видання)

 

11

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

17

Метод компенсації фазово-амплітудної похибки при перетворенні вологості у різницю фаз електромагнітних хвиль ВЧ діапазону в функції «точність-швидкодія»

 

Друк

Вісник Вінницького політехнічного інституту – №5 – 2012 – С. 7-10

(Фахове видання)

11

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.,

Ніколаєв В. Я.

18

Метод та засіб вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків

 

Друк

Контроль і управління в складних системах: XІ Міжнар. конф. Вінниця, 9–11 жовтня 2012 р. – Вінниця, 2012.– С.97

 

1

Кухарчук В. В.

19

Метод та засіб вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків на основі високочастотного сенсора

Друк

Перспективні технології та прилади – №2 – 2012 – С. 120-132

13

Кухарчук В. В.

20

Пристрій для контролю вологості

Друк

Пат. України № 74396. G01N 22/

Опубл. 25.10.2012,

Бюл № 20/2012

6

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

21

Адаптивний пристрій контролю вологості

Друк

Пат. України № 76417. G01N 22/04

Опубл. 10.01.2013;

Бюл № 1/2013

6

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

22

Роль науково-дослідної роботи в процесі підготовки спеціалістів технічного напрямку

Елек.

ресурс

Проблеми та технології підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в умовах інноваційного розвитку суспільства.  Міжнародна Інтернет-конференція. Режим доступу:  http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=7&mat=41

3

Богачук В. В.

23

Фазо-амплітудний метод та засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків

Друк

Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій (РТ – 2013).: XІ Міжнар. мол. конф. Севастополь, 22–26 квітень 2013 р. – С.263

1

-

24

Фазоамплітудний метод та засіб вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків

Друк

Технологія – 2013: XІ Міжнародна науково-практична конференція. Сєвєродонецьк, 26–27квітень 2013 р. – С.73 - 75

3

-

25

Фазоамплітудний метод та засіб вимірювання вологості гетерогенних дисперсних діелектриків

Друк

АВІА - 2013: XІ Міжнародна науково-технічна конференція Київ, 21–23 травня 2013 р. – Київ, 2013.– С.102-107

6

Квасніков В. П.

Кухарчук В. В.

26

Двоканальний пристрій контролю вологості

Друк

Пат. України № 83336. G01N 22/04

Опубл. 10.09.2013;

Бюл № 17/2013

 

6

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

27

Двоканальний пристрій контролю вологості

Друк

Пат. України № 84426. G01N 22/00

Опубл. 25.10.2013;

Бюл № 20/2013

 

6

Кухарчук В. В.

28

Phase-amplitude method for measuring humidity content of heterogenetic disperse dielectric

 

Друк

Метрологія та прилади – №4 – 2013 – С. 3-8

(Фахове видання)

6

Кухарчук В. В.

29

Математична модель затухання інформативної хвилі смугового сенсору вологості

 

Друк

Вісник інженерної академії України –

№3-4 – 2013 –

С.186-192

(Фахове видання)

7

Кухарчук В. В.

30

Фазоамплітудний метод та засоби вимірювального контролю гетерогенних дисперсних діелектриків

Друк.

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах: ІІ  Міжнар. конф. Вінниця, 29–31 жовтня 2013 р. –Вінниця, 2013.– С. 101 – 103

3

Кухарчук В. В.

31

Комбінований метод контролю вологості гетерогенне дисперсних діелектриків

Друк.

Контроль і управління в складних системах: XІI Міжнар. Конф. Вінниця, 14–16 жовтня 2014 р. – Вінниця, 2014.– С.55

1

Кухарчук В. В.

32

Оцінюванн похибок перетворення вологості у фазове зміщення інформативної хвилі

Друк.

Вісник Вінницького політехнічного інституту – №5 – 2014 – С. 29-35

(Фахове видання)

7

Кухарчук В. В.,

Богачук В. В.

2. Наукові роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

33

Двоканальний адаптивний пристрій контролю вологості

Друк.

Пат. України № 97586. G01N 22/04

Опубл. 25.03.2015,

Бюл № 6/2015

10

Кухарчук В. В.

34

Двоканальний адаптивний пристрій контролю вологості

Друк.

Пат. України № 97585. G01N 22/04

Опубл. 25.03.2015,

Бюл № 6/2015

10

Кухарчук В. В.

35

Широкодіапазонний засіб контролю вологості

Друк.

Пат. України № 97584. G01N 22/04

Опубл. 25.03.2015,

Бюл № 6/2015

6

Кухарчук В. В.,

Ніколаєв В. Я.

36

Двоканальний адаптивний щирокодіапазонний пристрій контролю вологості

Друк.

Пат. України № 97583. G01N 22/04

Опубл. 25.03.2015,

Бюл № 6/2015

10

Кухарчук В. В.

37

Двоканальний адаптивний щирокодіапазонний пристрій контролю вологості

Друк.

Пат. України № 97587. G01N 22/04

Опубл. 25.03.2015,

Бюл № 6/2015

10

Кухарчук В. В.

38

Високочастотний повнодіапазонний фазометр

Друк.

Пат. України № 98348. G01R 25/

Опубл. 27.04.2015,

Бюл № 8/2015

8

Кухарчук В. В.

Півнюк Ю. Ю.

39

Високочастотний повнодіапазонний фазометр

Друк.

Пат. України № 98349. G01R 25/00

Опубл. 27.04.2015,

Бюл № 8/2015

9

Кухарчук В. В.

Півнюк Ю. Ю.

40

Адаптивний пристрій для контролю вологості

Друк.

Пат. України № 98704. G01N 22/04

Опубл. 12.05.2015,

Бюл № 9/2015

6

Кухарчук В. В.

41

Метод аналітичного розрахунку параметрів та засіб контролю вібраційного стану у пусковому режимі роботи гідроагрегату

Друк.

Інтегровані інтелектуальні робототенічні системи і комплекси: VIII Міжнар. конф. Київ, 18 – 19 травня 2015 р. – Київ, 2015.– С. 110-112

3

Кухарчук В. В.

42

Метод аналітичного розрахунку віброшвидкості у режимі розгону гідроагрегату

Друк.

Вісник інженерної академії України – №2 –2015 –  С.66-70

(Фахове видання)

5

Кухарчук В. В.

Ведміцький Ю Г.

43

Метод аналітичного розрахунку віброшвидкості у перехідних режимах роботи гідроагрегатів

 

Друк.

The top actual researches in modern science. International scientific and practical conference, Dubai, 18 – 19 july 2015 y. – Dubai, 2015.– P. 5-8

4

Кухарчук В. В.

44

Адаптивний пристрій для контролю вологості

Друк.

Пат. України №101664.

G01N 22/04

Опубл. 25.09.2015,

Бюл № 18/2015

8

Кухарчук В. В.

45

Система для вимірювання і контролю параметрів вібрації електричних машин

Друк.

Пат. України №102223. G01M 7/00, G01M 7/02 Опубл. 26.10.2015,

Бюл № 20/2015

 

5

Кухарчук В. В.

Мадьяров В. Г.

Ніколаєв В. Я.

46

Система для вимірювання і контролю параметрів вібрації електричних машин

Друк.

Пат. України №102700. G01M 7/00, G01M 7/02 Опубл. 10.11.2015,

Бюл № 21/2015

 

5

Кухарчук В. В.

Мадьяров В. Г.

Ніколаєв В. Я.

47

Числове перетворення вібропараметрів гідрогенератора на основі  інтегральних  віброприскорень 1-го і 2-го порядків

Друк.

Метрологія та прилади  – №5 – 2015 – С. 21-27

(Фахове видання)

8

Кухарчук В. В.

Ведміцький Ю Г.

48

Високочастотні методи та засоби вимірювального контролю вологості гетерогенних дисперсних діелектриків

 

Друк.

Монографія

Вінниця: ВНТУ, 2015. – 184 с.

ISВN 978-966-641-650-9

184

Кухарчук В. В.

49

Метод та засіб контролю віброшвидкості гідроагрегата у режимі розгону на основі інформаційної обробки параметрів віброприскорення

Друк.

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: Міжнар. Науково-практична Інтернет конф. – Вінниця, 2015.– С. 129-138

10

Богачук В. В.

50

Компенсаційний метод та засіб вимірювання різниці фаз високочастотних електромагнітних сигналів

 

Друк.

Вісник Вінницького політехнічного інституту – №1 – 2016 – С. 85-90

(Фахове видання)

6

Кухарчук В. В.

51

Система моніторингу технічного стану гідроагрегата

Друк.

Modern scientific researches and developments: theoretical value and practical results. – Bratislava, 15 – 18 March 2016 y. –

P. 37-38

 

2

-

52

Інтелектуальний засіб вимірювання віброприскорення

 

Друк.

Пат. України №105180. Опубл. 10.03.2016,

Бюл № 5/2016

5

Кухарчук В. В.

Мадьяров В. Г.

Ніколаєв В. Я.

53

Адаптивний пристрій контролю вологості

Друк.

Пат. України № 105600. G01N 22/04

Опубл. 25.03.2016,

Бюл № 6/2016

 

8

Кухарчук В. В.

54

Про можливість використання безконтактного методу визначення температури на основі ефекту згасання люмінофора у спектральних спостереженнях комет

 

Друк.

Астрономія та сьогодення. V Міжрегіональна науково-практична конференція. Вінниця 12 квітня 2016 р. – Вінниця, 2016.– С. 48-53

6

Чурюмов К. І.

Пономаренко В.О.

Мельник М. В.

 

55

Noncontact method of temperature measurement based on the phenomenon of the luminophor temperature decreasing

Друк.

Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016 – 6 p. doi: 10.1117/12.2249358

(Науково-метрична база Scopus)

6

Vedmitskyi  Y. G.

Kukharchuk V. V.

Bohachuk  V. V.

56

Термічний метод та засіб контролю стану міжвиткової ізоляції обмоток збудження гідроагрегатів

Друк.

Вісник інженерної академії України – №2 – 2016 – С.110-115

(Фахове видання)

6

Кухарчук В. В.

57

Система вимірювального контролю биття ротора тихохідних електрогенеруючих машин

Друк.

Контроль і управління в складних системах: XІ Міжнар. конф. Вінниця, 3–6 жовтня 2016 р. – Вінниця, 2016.– С.146-148

3

Кухарчук В. В.

58

Електричне обладнання автомобілів і тракторів

 

Друк.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 51 с.

51

Богачук В. В.

59

New non-system physical quantities for vibration monitoring of transient processes at hydropower facilities, integral vibratory accelerations

 

Друк.

PRZEGLAD ELECTROTECHNICZNY – №3 – 2017– P. 69 – 72 doi:10.15199/48.2017.03.17

(Науково-метрична база Scopus)

4

Vedmitskyi Y. G.

Kukharchuk  V. V.

60

Метод та засіб магнітопружного контролю механічної жорсткості вузлів конструктивних елементів силових електричних машин

Друк.

Інтегровані інтелектуальні робототенічні системи і комплекси: X Міжнар. конф. Київ, 16 – 17 травня 2017 р. – Київ, 2017.– С. 92-94

3

Кухарчук В. В.

Квасніков В. П.

61

Люмінофорний засіб індикації перегріву полюсних обмоток електричної машини

Друк.

Пат. України № 115600. G01N 11/32

Опубл. 25.04.2017,

Бюл № 8/2017

5

Кухарчук В. В.

62

Люмінофорний безконтактний датчик температури полюсних обмоток електричної машини

Друк.

Пат. України № 116429. G01N 11/32

Опубл. 25.05.2017,

Бюл № 10/2017

5

Кухарчук В. В.

63

Система магнітного контролю механічної жорсткості вузла електричної машини

Друк.

Пат. України № 116646. G01N 07/00, 07/02

Опубл. 25.05.2017,

Бюл № 10/2017

5

Кухарчук В. В.

64

Безконтактний метод діагностування полюсних обмоток ротора тихохідних електричних машин на основі використання ефекту температурного згасання люмінофору

Друк.

АВІА - 2017: XІII Міжнародна науково-технічна конференція Київ, 19–21 квітня 2017 р. – Київ, 2017.– С.5.16 – 5.20

5

Кухарчук В. В.

65

Температурні особливості формування та виявлення люмінесцентного континууму у комі комет

Друк.

Астрономія і сьогодення  - 2017: VI Міжрегіональна науково-практична конференція Вінниця, 12 квітня 2017 р.– С. 142 – 145

4

Пономаренко В.О.

Чурюмов К. І.

66

Люмінофорний безконтактний засіб вимірювання температури полюсних обмоток електричної машини

 

Друк.

Пат. України № 117321. G01K 11/32

Опубл. 26.06.2017,

Бюл № 12/2017

5

Кухарчук В. В.

67

Особливості комет 8P/TUTTLE, 46P/WIRTANEN за спектральними спостереженнями їх коми  у січні 2008 року

 

Друк.

Комети, астероїди, метеори, метеорити астроблеми, кратери – 2017: XІ Міжнар. конф. Вінниця, 26–28 вересня 2017 р. – Вінниця, 2017.– С. 148

1

Чурюмов К. І.

Пономаренко В.О.

Жданов А. І.

68

Електромагнітний засіб визначення механічної напруженості у матеріалах конструктивних елементів

 

 

Друк.

Пат. України № 120125. G01N 27/80, G01R 1/02

Опубл. 25.10.2017,

Бюл № 20

6

Кухарчук В. В.

69

Система контролю технічних параметрів обертових електричних машин на основі використання коефіцієнтів взаємокореляції вібросигналів

 

 

Друк.

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах: ІV  Міжнар. конф. Вінниця, 31 жовтня–2 листопада 2017 р. –Вінниця, 2017.– С. 91 – 92

2

Кухарчук В. В.

70

Method of magneto-elastic control of mechanic rigidity in assemblies of hydropower units

Друк.

Proc. SPIE 10445, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017 – 7 p. doi: 10.1117/12.2280974

(Науково-метрична база Scopus)

7

Kukharchuk V. V.

Bogachuk V. V.

Wójcik W.

Suleimenov S.

Karnakova G.

71

Безконтактний метод вимірювання осьового зміщення ротора електричної машини

Елек.

ресурс

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка: Наук. конф. Київ, 31 жовтня – 22 листопада 2017 р. Режим доступу:  http://imt.kpi.ua/2017/11/18/materialy-naukovo-tehnichnoyi-konferentsiyi/

 

5

Кухарчук В. В.

72

Магнітопружний засіб вимірювання механічної жорсткості конструктивних елементів силових електричних машин

 

Друк.

Пат. України № 120911. G01R 1/02, G01N 27/80

Опубл. 27.17.2017,

Бюл № 22/2017

7

Пономаренко В. О.

Кухарчук В. В.

73

Удосконалений вихрострумовий метод та засіб вимірювання осьового зміщення ротора гідроагрегату капсульного типу

 

Друк.

Вісник інженерної академії України – №3 – 2017 – С.148-153

(Фахове видання)

6

Кухарчук В. В.

Ведміцький Ю. Г.

74

Безконтактний пристрій вимірювання осьового биття ротора електричних машин

Друк.

Пат. України № 121538. G01M 1/22

Опубл. 11.12.2017,

Бюл № 23/2017

6

Кухарчук В. В.

75

Безконтактний пристрій вимірювання осьового биття ротора електричних машин

Друк.

Пат. України № 121540. G01M 1/22

Опубл. 11.12.2017,

Бюл № 23/2017

5

Пономаренко В. О.

Кухарчук В. В.

76

Безконтактний метод вимірювання осьового зміщення ротора електричної машини

Друк.

Метрологія та прилади – №5 – 2017 – С. 18-21

(Фахове видання)

4

Кухарчук В. В.

77

Кореляційний підхід до визначення вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі для вібродіагностування гідроагрегатів

Друк.

Вісник інженерної академії України – №4 – 2017 – С.100-105

(Фахове видання)

6

Кацив С. Ш.

Кухарчук В. В.

78

Теорія електричних та електронних кіл. Частина 1

Друк.

Конспект лекцій – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 100 с.

100

-

79

Основи метрології та електричних вимірювань. Частина 1

Друк.

Лабораторний практикум – Вінниця: ВНТУ, 2017. – 88 с.

88/44

Кухарчук В. В.

80

Засіб індикації механічної перенапруги у феромагнітних опорних конструкціях

Друк.

Пат. України № 123860. G01M 27/80, G01R 1/02

Опубл. 12.03.2018,

Бюл № 5/2018

6

Пономаренко В. О.

Кухарчук В. В.

81

Using instantaneous cross-correlation coefficients of vibration signals for technical condition monitoring in rotating electric power machine

Друк.

Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series. – №1 – 2018 – P. 72-80

(Науково-метрична база Web of Science)

9

Kukharchuk V. V.

Kucheruk V. Y.

Khassenov A. K.

82

Аналіз похибок, що виникають при спектральних та фотометричних астрономічних дослідженнях

 

Друк.

Астрономія і сьогодення  - 2018: VII Всеукраїнська наукова конференція Вінниця, 12 квітня 2018 р.– С. 71 – 72

2

Пономаренко В.О.

 

83

Нові високоінформативні ознаки при діагностуванні технічного стану гідроагрегатів

Друк.

Інтегровані інтелектуальні робототенічні системи і комплекси: XI Міжнар. конф. Київ, 22 – 23 травня 2018 р. – Київ, 2018.– С. 108-110

 

3

Кухарчук В. В.

Квасніков В. П.

84

Дискретні вейвлет перетворення в діагностуванні гідроагрегатів

Друк.

Монографія

Вінниця: ВНТУ, 2018. – 118 с.

ISВN 978-966-641--735-3

 

118

Кухарчук В. В.

Кацив  С. Ш.

Биковський  С. О.

85

Оптичний засіб вимірювання повітряного зазору між ротором та статором гідроагрегату

 

Друк.

Пат. України № 126111. G01R 27/26, G01B 11/14, G01B 7/14

Опубл. 11.06.2018,

Бюл № 11/2018

6

Пономаренко В. О.

Кухарчук В. В.

86

Вихрострумовий пристрій вимірювання абсолютного осьового зміщення ротора електричної машини

Друк.

Пат. України № 127384. G01M 1/22

Опубл. 25.07.2018,

Бюл № 14/2018

5

Пономаренко В. О.

Кухарчук В. В.

87

Інтелектуальний самокалібрований засіб вимірювання віброприскорення

 

Друк.

Пат. України № 129198. G01M 7/00

Опубл. 25.10.2018,

Бюл № 20/2018

6

Кухарчук В. В.

88

Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин

 

Друк.

Пат. України № 129338. G01M 7/00

Опубл. 25.10.2018,

Бюл № 20/2018

7

Кухарчук В. В.

89

New information coefficients of vibration signals for technical condition monitoring in rotating electric power machines

Елек.

ресурс

Авіація у XXI столітті: Міжн. Конгрес Київ, 10 жовтня –12 жовтня 2018 р. Режим доступу:   http://conference.nau.edu.ua/index.php/Congress/Congress2018/paper/viewFile/5087/4029

 

3

Kukharchuk V. V.

90

Результати аналізу залежності коефіцієнтів взаємокореляції вібраційних процесів гідроагрегату від його навантаження

 

Друк.

Вісник вінницького політехнічного інституту– №4 – 2018 – С. 7-14

(Фахове видання)

8

Кацив С. Ш.

Кухарчук В. В.

91

Система для вимірювання і контролю температур полюсних обмоток ротора обертових електричних машин

Друк.

Пат. України № 129741. G01К 11/00

Опубл. 12.11.2018,

Бюл № 21/2018

5

Пономаренко В. О.

Кухарчук В. В.

92

Phase noncontact method and procedure for measurement of axial displacement of electric machine's rotor

Друк.

Proc. SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 – 7 p. doi: 10.1117/12.2501611

(Науково-метрична база Scopus)

 

7

Kukharchuk V. V.

Bogachuk V. V.

Vedmitskyi  Y. G.

 

93

Newton binomial in the generalized Cauchy problem as exemplified by electrical systems

Друк.

Proc. SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 – 7 p. doi: 10.1117/12.2501600

(Науково-метрична база Scopus)

 

7

Vedmitskyi  Y. G.

Kukharchuk V. V.

 

 

94

Vibro-forecasting of fault development in hydropower units

Друк.

Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series. – №4 – 2018 – P. 67-76 doi: 10.31489 /2018Phys4/67-76

(Науково-метрична база Web of Science)

 

10

Kukharchuk V. V.

Katsyv S. Sh.

Kucheruk V. Y.

Madiarov V. G.

Khassenov A. K.

Karabekova D. Zh.

95

Особливості побудови системи моніторингу технічного стану та діагностування гідроагрегатів

Друк.

Монографія

Вінниця: ВНТУ, 2019. – 91 с.

ISBN 978-966-641-754-4

91

Кухарчук В. В.

Кацив  С. Ш.

Мадьяров  В. Г.

96

Вимірювання параметрів обертального руху електромеханічних перетворювачів енергії в перехідних режимах роботи

Друк.

Монографія

Вінниця: ВНТУ, 2019. – 152 с.

ISBN 978-966-641-753-7

152

Кухарчук В. В.

Ведміцький Ю. Г.

97

Теоретико-експериментальний метод розрахунку вагових коефіцієнтів штучної нейроподібної мережі в системах діагностування гідроагрегатів

Друк.

Вимірювальна техніка та метрологія – №1 – 2019 – С. 5-10

(Фахове видання)

6

Кацив С. Ш.

Кухарчук В. В.

98

New highly informative indicators of the determination of the technical state in diagnostic systems of hydro units

Друк.

Прикладні науково-технічні дослідження - 2019. III Міжнародна науково-практична конференція Івано-Франківськ, 3-5 квітня 2019 р. .– С. 70

1

-

99

Особливості динамічного вимірювання параметрів обертального руху асинхронних машин

Друк.

Інтегровані інтелектуальні робототенічні системи і комплекси: XII Міжнар. конф. Київ, 21 – 22 травня 2019 р. – Київ, 2019.– С. 103-105

3

Кухарчук В. В.

Квасніков В. П.

100

Correlation method for calculation of weight coefficients of artificial neural-like network in hydraulic units’ diagnostic systems

Друк.

АВІА - 2019: XV Міжнародна науково-технічна конференція Київ, 23–25 квітня 2019 р. – Київ, 2019.– С.5.19 – 5.26

7

Kukharchuk V. V.

Katsyv S. Sh.

101

Аналоговий сенсор віброшвидкості для систем моніторингу та діагностування гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС

Друк.

Технічне регулювання, метрологія, якість, інформаійні та транспортні технології X Всеукр.науково-практична конференція молодих вчених і студенті Одеса, 16–17 травня 2019 р. – Одеса, 2019.– С.96 – 97

2

-

102

Особливості побудови системи діагностування гідроагрегатів на основі використання нових високоінформативних ознак їх технічного стану

Друк.

Приладобудування: стан і перспективи XVIII Міжнародна науково-технічна конференція Київ, 15–16 травня 2019 р. – Київ, 2019.– С.163 – 164

2

Кухарчук В. В.

103

Інтелектуальний самокалібрований дводіапазонний засіб вимірювання віброприскорення

Друк.

Пат. України № 134347. G01М 7/00

Опубл. 10.05.2019,

Бюл № 9/2019

5

Кухарчук В. В.

Мадьяров В. Г.

104

Фазовий безконтактний засіб вимірювання осьового биття ротора електричної машини

Друк.

Пат. України на винахід № 119606

G01М 1/22, H02K 7/04

Опубл. 10.07.2019,

Бюл № 13/2019

4

Кухарчук В. В.

105

Система автоматизованого діагностування і прогнозування розвитку дефектів гідроагрегатів

Друк.

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах: ІV  Міжнар. конф. Вінниця, 29 – 31 жовтня 2019 р. –Вінниця, 2019.– С. 92 – 93

 

 

2

-

106

Стенд для випробування електричних машин

Друк.

Пат. України № 137513. H02K 51/00

Опубл. 25.10.2019,

Бюл № 20/2019

 

 

5

Кухарчук В. В.

Кацив С. Ш.

107

Conditions for «deterministic chaos» phenomenon occurrence in a non-linear RL-diode electric circuit of

sinusoid current

 

 

Друк.

Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series. – №3 – 2019 – P. 43-51 doi: 10.31489 /2019Ph3/43-51

(Науково-метрична база Web of Science)

9

Kukharchuk V.V.

Kucheruk V. Y.

Katsyv S. Sh.

Karabekova D. Zh.

Khassenov A. K.

108

Correlation method for calculation of weight coefficients of artificial neural-like networking hydraulic units’ diagnostic systems

Друк.

Proc. SPIE 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and High-Energy Physics Experiments 2019 – 7 p. doi: 10.1117/12.2537215

(Науково-метрична база Scopus)

 

 

8

Kukharchuk V.V.

Bilichenko V.V.

Bogachuk V. V.

Katsyv S. Sh.

109

Залежність коефіцієнту нелінійних спотворень вихідного струму системи «Інвертор – LCL-фільтр»

Друк.

Вісник інженерної академії України – №4 – 2019 – С.250-254

(Фахове видання)

5

Кухарчук В. В.,

Кацив С. Ш.,

Байда Л. А.,

Голодюк В. С.

 

110

Method of weight coefficients calculation of artificial neural-like network in diagnostic systems of hydraulic units

Друк.

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE PROCESSES OF SOCIAL AND TECHNICAL PROJECT MANAGEMENT: The 4 th International scientific and practical conference, 17-18 February 2020 y. – Boston, USA, 2020 – P. 33-38

6

-

 

111

Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин

Друк.

Пат. України № 139681. H02K 7/00

Опубл. 10.01.2020,

Бюл № 1/2020

 

 

7

Кухарчук В. В.

 

112

Dynamic model of capacitance micromechanical accelerometer

Друк.

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF SCIENCE AND PRACTICE: The 6 th International scientific and practical conference, 2-3 March 2020 y. – Athens, Greece, 2020 – P. 124-127

4

-

 

113

Contactless method and sensor for measurement of axial displacement of electric machine rotor

Друк.

IMPACT OF MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE: The XII International Scientific and Practical Conference, 13-14 April 2020 y. – Edmonton, Canada, 2020 – P. 65-69

5

-

 

114

Вимірювальна система віброприскорення вузлів гідроагрегату

Друк.

Стан, досягнення і перспективи

інформаційних систем і технологій: XX Всеукр. Молод. конф. Одеса, 21 – 22 квітня 2020 р. –Одеса: ОНАХТ, 2020.– С. 40 – 42

3

-

115

Математична модель параметричного вихрострумового сенсора абсолютного переміщення

Елек.

ресурс

Прикладні науково-технічні дослідження: Наук. конф. Івано-Франківськ, 1-3 квітня 2020 р. –2020 р. Режим доступу: http://ukrtsa.org.ua/media/theses/4-prykladni-naukovo-tekhnichni-doslidzhennia/ATSU2020_T1_P93.pdf

 

2

-

116

Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового сенсора осьового зміщення ротора

Друк.

Авіація, промисловість, суспільство: I Міжнар. Конф. Кременчук, 14 травня 2020 р. – Харків: ХНУВС, 2020. – Ч. 1. – С. 146 – 148

 

3

-

117

Математична модель ємнісного мікромеханічного акселерометра

Друк.

Інтегровані інтелектуальні робототенічні системи і комплекси: XIII Міжнар. конф. Київ, 19 – 20 травня 2020 р. – Київ, 2020.– С. 94-96

3

Кухарчук В. В.

118

Mathematical model of capacitance micromechanical accelerometer in static and dynamic operating modes

Друк.

Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series. – №2 – 2020 – P. 60-67 doi: 10.31489/ 2020Ph2/60-67

(Науково-метрична база Web of Science)

8

Kukharchuk V.V.

Kucheruk V. Y.

Katsyv S. Sh.

Karabekova D. Zh.

Khassenov A. K.

119

Математична модель накладного трансформаторного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення

Друк.

Метрологія та прилади – №3 – 2020 – С. 32-37

(Фахове видання)

6

Кухарчук В. В.

120

Система діагностування технічного стану гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС

Друк.

Пат. України на винахід № 121701

G01М 7/00

Опубл. 10.07.2020,

Бюл № 13/2020

8

Кухарчук В. В.

Кацив С. Ш.

121

Analysis of dependency between current harmonics coefficient and load, as well as filter parameters for asymmetrical network modes

Друк.

PRZEGLAD ELECTROTECHNICZNY – №9 – 2020– P. 103 – 107 doi:10.15199/48.2020.09.22

(Науково-метрична база Scopus)

5

Katsyv S. Sh.

Kukharchuk  V. V.

Madyarov V. G.

122

Метод та засіб прямого автоматизованого вимірювального контролю ізоляції обмоток електричних машин

Друк.

Техніка, енергетика, транспорт АПК – №2 – 2020 – С.129-137

(Фахове видання)

9

Купчук І. М.

Гонтар В. Г.

123

Математична модель накладного параметричного вихрострумового первинного вимірювального перетворювача абсолютного переміщення

Друк.

Вібрації в техніці та технологіях – №2 (97) – 2020 – С.123-128

(Фахове видання)

6

-

124

Torque measuring channels: dynamic and static metrological characteristics

Друк.

Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – №3 – 2020 – P. 82 – 85 doi:https://doi.org/10.35784/iapgos.2080

(Науково-метрична база Scopus)

 

4

Kukharchuk V. V.

Katsyv S. Sh.

Holodyuk V. S.

125

Теорія електричних та електронних кіл. Частина 2

 

Друк.

Конспект лекцій – Вінниця: ВНТУ, 2020. – 134 с.

134

-

126

Перспективи та передумови впровадження автономних систем електрозабезпечення агропромислових підприємств

 

Друк.

Техніка, енергетика, транспорт АПК – №3 – 2020 – С.51-63

(Фахове видання)

13

Купчук І. М.

Яропуд В. М.

Телекало Н. М.

127

Параметричний ємнісний вимірювальний перетворювач повітряного зазору між ротором і статором електромеханічних перетворювачів енергії

Друк.

Вісник ВПІ – №6 (153) – 2020 – С.7-15

(Фахове видання)

9

Кухарчук В. В.

Кацив С. Ш.

128

Вторинний вимірювальний перетворювач типу «ємність-напруга»

Друк.

Інтегровані інтелектуальні робототенічні системи і комплекси: II Міжнар. Наук.-практ. конф. Дніпро, 4 – 5 лютого 2021 р. – Дніпро, 2021.– Том 1 – С. 279-281

3

-

 

129

Використання дискретного вейвлет аналізу вібро-акустичного

сигналу для виявлення дебалансу ротора обертових електричних машин

Друк.

Прикладні науково-технічні дослідження: Наук. конф. Івано-Франківськ, 1-3 квітня 2020 р. –2020 р. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 184-187

4

-

130

Автоматизований вимірювальний контроль ізоляції обмоток електричних машин

Друк.

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка: застосування, дослідження, освіта: Міжнар. наук. конф. Одеса, 6 – 7 квітня 2021 р. –Одеса: Військова академія, 2021.– С. 152 – 154

3

-

 

Склад кафедри

До основних тем наукових розробок співробітників кафедри відносяться: «Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем»; «Вдосконалення методів діагностування енергетичного обладнання»; «Оптимальне керування режимами електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії з використанням Smart Grid технологій»; «Синтез систем керування зі змінним складом функціональних вимог»; «Розвиток ресурсозберігаючих процесів локального ротаційного деформування на основі аналізу механіки формозміни для формування високоякісних заготовок в АПК».

Договори про співпрацю:

Лабораторія 3218

Лабораторія 3214

Для проведення лабораторно-практичних занять на кафедрі створено навчальний полігон і 4 навчальні лабораторії:
3223а «Електротехніка та електроніка»
3218 «Електротехнічні системи»
3214 «Електропостачання та автоматизації в АПК»
3210 «Електрообладнання та засобів автоматизації с/г виробництва»

Лабораторія 3223а

Лабораторія 3210

На кафедрі ведеться активна навчально-методична, науково-дослідна та організаційно-виховна робота, проводяться науково-технічні конференції, семінари, круглі столи.
Новизна та пріоритет наукових досліджень колективу кафедри підтверджені численними авторськими свідоцтвами та патентами; ці результати реалізовані у вигляді теоретичних та прикладних розробок, які отримали високе міжнародне визнання, апробовані та впроваджені на ряді підприємств і установ України та за рубежем, і відображені в статтях, патентах та монографіях.

  

Під керівництвом викладачів кафедри здійснюються студентські наукові дослідження за напрямками предметних гуртків. Все це надає випускникам конкурентні переваги на ринку праці, та можливість підвищення кваліфікації в магістратурі і аспірантурі.

Події у світлинах