logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2, каб.:
Emailpocess_equipment@vsau.vin.ua

Заснована у 1991 р., до грудня 1997 р. мала назву кафедри загальнотехнічних дисциплін. До її складу входили два професори, шість доцентів, два старших викладачі і два асистенти. З усіх основних дисциплін, що викладаються на кафедрі, було випущено навчальні підручники з грифом відповідних міністерств, а також типові навчальні програми. З 1997 р. кафедра отримала назву автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів.

Кафедру заснував та до листопада 2007 р. очолював д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Берник Павло Степанович, який створив відому в нашій країні та за кордоном наукову школу з використання вібрацій у технологічних процесах та став засновником і першим головним редактором Всеукраїнського науково-технічного журналу «Вібрації в техніці та технологіях». З листопада 2007 р. по жовтень 2016 р. кафедру очолював д.т.н., професор Паламарчук Ігор Павлович. З 2009 р. назву кафедри змінено на «Процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника». З грудня 2016 р. кафедру очолив к.т.н. Янович Віталій Петрович. У лютому 2019 р. перейменована у кафедру технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв. З липня 2019 року кафедру очолює виконує д.т.н., професор Севостьянов Іван Вячеславович.

Севостьянов Іван Вячеславович

Севостьянов Іван Вячеславович

завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Місце та дата народження:

м. Москва, Росія

29.03.1970 р.

Освіта:

 • 1988 – 1993 рр.: машинобудівний факультет, Вінницький політехнічний інститут, спеціальність – технологія машинобудування;
 • 1994 – 1997 рр.: аспірантура, Вінницький державний технічний університет, спеціальність 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»

 Кар’єра:

 • З 1998 р.  – асистент кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв (МРВ та ОАВ) Вінницького державного технічного університету (ВДТУ);
 • У листопаді 1998 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» на тему «Вибропресс с гидроимпульсным приводом для многокомпонентного нагружения порошковых заготовок»;
 • З 1999 р. – старший викладач кафедри МРВ та ОАВ ВДТУ;
 • З 2002 р. – доцент кафедри МРВ та ОАВ ВДТУ (з 2003 р. – Вінницький національний технічний університет (ВНТУ);
 • У 2003 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв;
 • У лютому 2014 р. захистив у Національному університеті харчових технологій (м. Київ) дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» на тему «Теоретичні основи процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових виробництв»;
 • З вересня 2014 р. – професор кафедри МРВ та ОАВ ВНТУ;
 • У 2015 р. присвоєне вчене звання професора кафедри металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв; 
 • З липня 2019 р. завідувач кафедри технологічних процесів та обладнання переробних та харчових виробництв Вінницького національного аграрного університету.

Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях:

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Гідро- та пневмоприводи машин - сучасні досягнення та застосування», 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення процесів і обладнання - запорука іноваційного розвитку харчової промисловості», 2016 р.
 • Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Сучасні вібраційні технології, машини, обладнання та динамічні процеси в них», 2016 р.
 • XLV науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, 2016 р.
 • XLVІ науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів ВНТУ з участю працівників науково-дослідницьких організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, 2017 р.
 • І Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019», м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 2019 р.
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» м. Ладижин, Ладижинський коледж ВНАУ, 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави» м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 2019 р.

Публікації:

 

Всього – понад 100 праць.
З них:
монографії – 3;
статті, у фахових виданнях – 56;
патенти України на корисні моделі – 9;
тези доповідей на науково-технічних конференціях – 27;
підручники – 2 (обидва під грифом МОН України);
навчальні посібники – 16 (1 під грифом МОН України);
методичні вказівки – 1.

Наукові інтереси:

Масо- і теплообмінні процеси та обладнання харчових виробництв.

 

Місце та дата народження:

с. Скала, Оратівський район, Вінницька область, Україна

05.06.1967 р.

Освіта:

1974-1982 р.р. Скальська восьмирічна загальноосвітня трудова політехнічна школа.

1982-1985 р.р.: Зозівське СПТУ – 33. Професія:  тракторист-машиніст широкого профілю з умінням виконувати роботи слюсара-ремонтника та водія автомобіля.

1988 – 1994 рр.: Вінницький державний сільськогосподарський інститут, спеціальність - «Механізація сільського господарства».

Кар’єра:

1985 р. – водій Скоморошківського цукрокомбінату.

1988 р. – водій Вінницького виробничого обєднання «Аерогеоприлад».

1989 р.  – навчальний майстер кафедри тракторів та автомобілів Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії;

1994 р. – завідувач лабораторіями кафедри тракторів та автомобілів, Вінницький державний сільськогосподарський інститут;

2002 р. – асистент кафедри тракторів та автомобілів, Вінницький державний сільськогосподарський інститут;

У 2006 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук на тему «Удосконалення технологічних процесів холодного формозмінювання з однотипним механізмом деформації на основі теорії деформуємості», спеціальність 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском;

2006 р. – старший викладач кафедри тракторів, автомобілів та технічного сервісу машин Вінницького національного аграрного університету;

2007 р. – доцент кафедри тракторів, автомобілів та технічного сервісу машин (з 2008 р. – кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів) Вінницького національного аграрного університету;

У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри двигунів внутрішнього згорання та альтернативних паливних ресурсів;

З лютого 2019 р. – доцент кафедри технологічних процесів та обладнання переробних та харчових виробництв Вінницького національного аграрного університету.

Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях:

V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої та екологічної безпеки держави»: ВНАУ – Вінниця, 07-09 вересня 2016 р.;

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України»: Всеукраїнський науково-навчальний консорціум, ВНАУ – Київ-Вінниця, 23-25 травня 2017 р.;

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», Вінницький національний аграрний університет, 28-30 листопада 2017 року;

VII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві», Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», Національний університет біоресурсів і природокористування України, 5-28 грудня 2018 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції», м. Вінниця ВНАУ, 25-26 жовтня 2018 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційні технології в будівництві», м. Вінниця ВНТУ, 13-15 листопада 2018 р.

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум», Ладижинський колледж ВНАУ, м. Ладижин, 23-24 квітня 2019.

Міжнародна наукова конференція, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка. м. Миколаїв, 17-19 жовтня 2019 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», м. Вінниця ВНАУ, 24-25 жовтня 2019 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», м. Вінниця ВНАУ, 28-29 листопада 2019 р.

Основні публікації:

Монографії – 3.
Матеріали конференції – 57.
Статті – 54.
Патенти – 1.
Методичні рекомендації – 43.
Навчальні посібники – 5.

 

Наукові інтереси:

Теорія обробки металів тиском.
Експериментальна механіка машин.
Прикладна теорія пластичності.

 

Місце і дата народження

с. Гущинці, Калинівський р-н., Вінницької обл., Україна, 23.04.1981 р.

Освіта

 • 1998-2003: факультет механізації сільського господарства Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Механізація та електрифікація сільського господарства;
 • 2003-2005: магістратура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Механізація сільського господарства;
 • 2009-2012: аспірантура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Кар'єра

 • З жовтня 2005 р. по квітень 2007 р. – торговий представник ТОВ "Донснаб-Сервіс";
 • з квітня 2007 по квітень 2008 р. – менеджер виставкової площадки ТОВ "Техноторг" м. Вінниця.
 • Викладацька діяльність – з січня 2008 року по вересень 2010 рік – асистент кафедри автоматизації і комплексної механізації технологічних процесів Вінницького державного аграрного університету.
 • З 2008 року (викладаю навчальні дисципліни: «Деталі машин та основи конструювання», «Основи наукових досліджень», «Експлуатація техніки та обладнання в переробній галузі»).
 • З вересня 2010 р по вересень 2014 р. – асистент кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету;
 • З вересня 2014 р по вересень 2015 р. – старший викладач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету;
 • З вересня 2015 р до теперішнього часу – доцент кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв Вінницького національного аграрного університету.
 • Дисертацію кандидата технічних наук захищено «07» листопада 2013 року на засіданні спеціалізованої Вченоїради К 05.854.02 Вінницького національного аграрного університету та отримав  диплом ДК №019117 від 17 січня 2014 року.
 • Рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 27 жовтня 2017 року присвоєно вчене звання доцента кафедри загально технічних дисциплін та охорони праці, на підставі рішення атестаційної колегії від 12 грудня 2017 року видано атестат доцента АД № 000328

Підвищення кваліфікації:

 • 2017 р. – ТОВ «Аграна Фрут Україна»»
 • 2017 - наукове стажування у Національному університеті ім. Люїса м. Новий Сонч, Польща та прийняв участь у міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2017: теоретична та практична цінність» м. Новий Сонч, Польща

Науково-дослідна робота:

 • IX, X, XI та ХII міжнародні науково-технічні конференції (МНТК) "Вібрації в техніці та технологіях" (м. Вінниця, ВДАУ, 5–8 жовтня 2009 р.; м. Львів, 11–13 жовтня 2011 р.; м. Полтава, 23–25 квітня 2012 р.; м. Харків, 21–22 березня 2013 р.)
 • науково-практична конференція "Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства" (м. Вінниця, ВДАУ, 7 квітня 2009 р.
 • I, II та III МНТК "Земля України – потенціал економічної і екологічної безпеки держави" (м. Вінниця, ВНАУ, 24–26 березня 2010 р.; 23–26 березня 2011 р.; 2–4 квітня 2012 р
 • ХІІІ міжн. наук. конф. «Сучасні проблеми землеробської механіки» (м. Вінниця, ВНАУ, 2012 р.),
 • VІІІ міжн.-наук. конф. «Корми і кормовий білок» (м. Вінниця, Інститут кормів та с.г. Поділля НААН, 2015 р.),
 • XIII та XIV МНТК "Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв (м. Одеса, ОНАХТ, 6–10 вересня 2010 р., 3–7 вересня 2012 р.);
 • МНТК "Методы отделочно-упрочняющей и стабилизирующей обработки ППД в технологии изготовления деталей машин, приборов и инструментов" та "Перспективные направления развития технологий машиностроения и металлообработки" (м. Ростов-на-Дону, 7–10 вересня 2010 р., 28 лютого 2013 р.);
 • XVII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв», м. Харків, 24-25 березня 2016 р.
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми харчової промисловості», м. Тернопіль, 2013 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості», м. Київ, 2016 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень – 2017: теоретична та практична цінність» м. Новий Сонч, Польща, 2017 р. .
 • XVIII Міжнародної науково-технічної  конференції «Вібрації в техніці та технологіях»: КНУБА 23-25 жовтня 2019 р.
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетичні системи», Поліський національний університет, м. Житомир, 29 травня 2020 р.

Основні публікації:  - 104

Статті:

 • У фахових виданнях – 34
 • У міжнародних виданнях – 8

Матеріали конференцій – 30

 • Патенти - 32

 

Наукові інтереси:

 «Розробка та вдосконалення вібраційного обладнання переробних і харчових виробництв»

 

Місце і дата народження

04.05.1965 р., Вінниця

Освіта

 • 1972 – 1982 рр.: Вінницька середня школа №2;
 • 1987 – 1993 рр.: ВПІ – інженер-механік

Кар’єра

 • Трудову діяльність розпочала у 1986 році в Вінницькому політехнічному інституті. Працювала в науково-дослідній лабораторії “Гідроагрегат” кафедри ТАМ, де займалася розробкою науково-технічної документації, виконувала патентно-пошукову роботу.
 • З 1995 року працювала на посаді інженера кафедри ТАМ. За період роботи на посаді інженера була задіяна в роботі міжнародного навчального центру ВДТУ (з 2003 р. – ВНТУ) - «Festo».
 • З січня 2012 року почала працювати у Вінницькому національному аграрному університеті на посаді асистента кафедри «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва», з 2014 року працювала за сумісництвом на 0,5 ставки асистента кафедри «Двигуни внутрішнього згорання та альтернативні паливні ресурси». За період роботи на обох кафедрах, проводила заняття з таких дисциплін: “Матеріалознавство”; “МіТКМ”; “ТКМ”; “Гідравліка”; “Конструкції розрахунок і виробництво с-г  машин”; “Надійність технологічних машин та обґрунтування інженерних рішень”; “Методи конструювання с-г техніки”; “Аналіз технологічних систем”, займалася розробкою  науково-методичної документації, брала участь у  конференціях, проведених ВНАУ,  в збірники яких увійшли тези та статті наукових робіт, підготовлені до видання та видані методичні рекомендації.
 • У 2013 році підвищувала кваліфікацію на базі Вінницького національного технічного університету та отримала свідоцтво - ПК№393617.
 • В травні 2018 р. пройшла стажування ННВК «Всеукраїнський науково - навчальний консорціум».
 • З лютого 2019 переведена на посаду асистента кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці »
 • З 01.09.2020 р. – асистент кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв  інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету.

Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях

 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» – Вінниця, 2011 р
 • IV Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» – Вінниця, 2014 р.;
 • І Регіональна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива» – Вінниця, 2015 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології:тенденції та інновації – Вінниця, 2015 р.;
 • VIII щорічна студентська науково-технічна конференція «Перспективи розвитку техніки АПК» – Вінниця 2016 р.;
 • ІІ Міжнародна науково-технічна конференція Гідро - та пневмоприводи машин – сучасні досягнення та застосування» – Вінниця, 2016 р.;
 • Всеукраїнська науково - практична Інтернет - конференція «Професійна підготовка  фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці»  – Вінниця, 2016 р.;
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні аспекти розвитку техніки, енергетики та транспорту в АПК» – Вінниця, 2017р.;
 • IX щорічна студентська науково-технічна конференція «Перспективи розвитку техніки АПК». – Вінниця 2016 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні»  –  Немирів 2019 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференції «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави» – Вінниця 2019 р.

 

Основні публікації

Матеріали конференції – 12.
Статті – 15.
Патенти – 1.
Методичні рекомендації – 17.
Навчальні посібники – 1.

 

Наукові інтереси

 • Вивчення перспектив використання віброударного гідроприводу у сільськогосподарському виробництві.
 • Дослідження електрогідравлічного слідкуючого приводу в діапазоні “повзучих” швидкостей.

Освіта

 • 1991 – 1995 рр.: Ладижинський радгосп-технікум, спеціальність - механізація сільського господарства;
 • 1995 – 2000 рр.: факультет механізації сільського господарства, Вінницький державний аграрний університет, спеціальність - механізація сільського господарства;
 • 2000 – 2001 рр.: магістратура, Вінницький державний аграрний університет, спеціальність - механізація сільського господарства;
 • 2001 – 2004 рр.: аспірантура, Вінницький державний аграрний університет, спеціальність 05.20.01 - механізація сільського господарства;
 • 2017 - 2020 рр.: докторантура, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Кар’єра

 • з вересня 2002 р. - асистент кафедри автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів Вінницького державного аграрного університету;
 • з 2004 р. – в.о. доцента кафедри автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів Вінницького державного аграрного університету;
 • 23 вересня 2004 р. достроково захистив кандидатську дисертацію на тему: «Розробка та дослідження енергоощадного вібраційного змішувача для внесення преміксів в комбікорми» у спеціалізованій вченій раді Харківського Національного технічного університету імені Петра Василенка;
 • 22 грудня 2006 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України та видано атестат доцента 02ДЦ № 013724.
 • з 2007 р. – доцент кафедри автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів Вінницького державного аграрного університету;
 • з 11 лютого 2013 р. по 04 серпня 2014 р. – в.о. директора Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету;
 • з 31 жовтня 2017 року по теперішній час - директор Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного університету;
 • 18 червня 2020 р. достроково захистив докторську дисертацію на тему: «Вібромеханічна інтенсифікація сушіння насіння баштанних культур у процесі післязбиральної обробки» у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України.
 • 24 вересня 2020 р. отримав диплом доктора технічних наук ДД №010167 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

 Підвищення кваліфікації

- 2017 р. – ТОВ «Аграна Фрут Україна»»

Науково-дослідна робота

 

- VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIIІ міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях»;

- міжнародна науково-технічна конференція «Перспективные направления развития технологии машиностроения и металлообработки» (м. Ростов-на-Дону, 29.09-3.10.2008 р.);

- міжнародна науково-технічна конференція «Динаміка та міцність машин, будівель, споруд» (м. Полтава, 16-19 червня 2009 р.);

- X, XI, XII, XIII, XIХ, XХ міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки»;

- міжнародна науково-практична конференція «Технічний прогрес в АПК» (м. Харків, 17-19 березня 2010 р., 24-25 березня 2016 р.),

- II, IV, V міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави»;

- Всеукраїнська науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» (м. Вінниця, 23-25 листопада 2011 р.);

- XIV міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» (м. Одеса, 3-7 вересня 2012 р.);

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Виробництво екологічно безпечної сільськогосподарської продукції: проблеми та перспективи» (м. Ніжин, 10-11 жовтня 2013 р.);

- V міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні енерготехнології» (м. Одеса, 7-11 вересня 2015 р.);

- XVI міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв» (м. Харків, 4-5 листопада 2015 р.);

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (м. Вінниця, 17 листопада 2015 р.);

- міжнародна науково-технічна конференція «Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості» (м. Київ, 8-10 листопада 2016 р.);

- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Енерго- та ресурсозберігаючі технології та машини в аграрному виробництві» (м. Полтава, 15-17 грудня 2016 р.);

- Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні аспекти розвитку техніки, енергетики та транспорту в АПК» (м. Вінниця, 23-24 березня 2017 р.);

- VII міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» (м. Київ, 27-28 квітня 2017 р.);

- міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (м. Київ – м. Вінниця, 23-25 травня 2017 р.);

- ХVIIІ міжнародна наукова конференція «Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій» (смт Дослідницьке Васильківського р-ну Київської обл. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 15 вересня 2017 р.);

- міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва» (сел. Селекційне Харківської обл. Ін-т овочівництва і баштанництва НААНУ, 26 липня 2017 р.);

- ХІ міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (м. Кропивницький, 1-3 листопада 2017 р.).

- міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво» (м. Луцьк, 15-16 листопада 2018 р.).

Основні публікації

 • Статті – 94;
 • Матеріали конференцій – 24;
 • Патенти – 97.

 Наукові інтереси

Розробка і впровадження енергоощадних вібраційних технологій та обладнання в сільськогосподарському виробництві.
Член редакційних колегій Всеукраїнських науково-технічних журналів «Вібрації в техніці та технологіях» та «Техніка, енергетика, транспорт АПК».
Член спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 у Вінницькому національному аграрному університеті.

 Нагороди

 

- стипендія Президента України 2001 р.;
- Премія Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки, 2006 р.;
- стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених, 2010 р.;
- відзнака «Відмінник аграрної освіти і науки ІІІ ступеня», 2011 р.

Місце та дата народження:

м. Тульчин, Вінницької області, Україна

16.04.1969 р.

Освіта

 • 1976 – 1984: Тульчинська середня школа №2;
 • 1984 – 1988: факультет механізації сільського господарства, Чернятинський радгосп-технікум, спеціальність - технік-механік сільського господарства;
 • 1990 – 1995: факультет механізації сільського господарства, Вінницький сількогосподарський інститут спеціальність - інженер-механік сільського господарства;
 • 1996 – 1999: аспірантура, Вінницький державний сількогосподарський інститут, спеціальність 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

 

Кар’єра

 • 09.95 - 21.11.96р. – викладач спецдисциплін по механізації в Чернятинському радгосп-технікумі;
 • 01.2000 р. – асистентом кафедри АКМ факультету механізації сільського господарства Вінницького державного сількогосподарського інституту;
 • 07.2016 р. – старший викладач кафедри процеси та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С.Берника факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету.
 • З лютого 2019 р. – старший викладач кафедри технологічних процесів та обладнання переробних та харчових виробництв Вінницького національного аграрного університету.

 

Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях

 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблемы и перспективы создания свеклоуборочной техники» – Винница, 1996 р.;
 • XXXVI Simpozjon PTMTS «Modelowanie w mechanice» Gliwice 1997 р.;
 • III Международна научно-техническая конференция «Вибрации в технике и технологиях» Евпатория 1998 р.;
 • Науково-технічна конференція «Науково-технічний прогрес у розвитку машин і засобів механізації сільського господарства». – Вінниця, 2008 р.;
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція. «Енергія. Бізнес. Комфорт». – Одеса, 2012 р.;
 • XIII Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасні проблеми землеробської механіки». – Вінниця, 2012 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах» – Вінниця, 2013 р.;
 • Всеукраїнька науково-технічна конференція «Актуальні проблеми харчової промисловості». – Тернопіль, 2013 р.;
 • IV Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» – Вінниця, 2014 р.;
 • Наук.-практ. конф. [«Енергія. Бізнес. Комфорт»]. – Одеса, 2014 р.;
 • XVI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв» – Харків, 2015 р.;
 • Науково-практична конференція. «Інноваційні енерготехнології» – Одеса, 2015 р.;
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». – Вінниця, 2016 р.;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України» – Вінниця, 2016 р.;
 • XV Міжнародна нуково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». ПДАА – Полтава 2016 р.;
 • IX щорічна студентська науково-технічна конференція «Перспективи розвитку техніки АПК». – Вінниця 2016 р.;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України». – Київ-Вінниця 2017 р.;
 • VI Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні енерготехнології». – Одеса, 2017 р.;
 • Всеукраїнська науково-технічна  конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» –  Вінниця 28-30 листопада 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції». – м. Вінниця 12 грудня 2017 р.;
 • Науково методичний семінар «Впровадження системи НАССР на підприємствах харчової галузі України – забезпечення безпечності харчових продуктів» Науково-методичний центр «Агроосвіта» м. Київ 23 лютого 2018 р.
 • Всеукраїнська науково-практична  конференція [«Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи»].  – м. Глухів 27 вересня 2018. 
 • XIХ Міжнародна наукова конференція [«Сучасні проблеми землеробської механіки»].  – м. Київ-Голосієво 17-19 жовтня 2018. 
 • VII Всеукраїнська  науково-практична  конференція [«Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві»].  – м. Глеваха-Київ
 • XХ Міжнародна наукова конференція [«Сучасні проблеми землеробської механіки»].  – м. Миколаїв 17-19 жовтня 2019.

 

Основні публікації

Матеріали конференції – 25.
Статті – 23.
Патенти – 11.
Методичні рекомендації – 54.
Навчальні посібники – 3.

 

Наукові інтереси

Розробка й удосконалення масообмінного обладнання для сушіння сільськогосподарської сировини.

Місце і дата народження:
16.08.1988 року, м. Вінниця

Освіта:

 • 1995 – 2006 рр.; Ометинецька середня загальноосвітня школа;
 • 2006 – 2011 рр.; факультет теплоенергетики та теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету, спеціальність – теплоенергетика;
 • 2014 – 2018 рр.; аспірантура, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

Кар’єра:

 • 2011 – 2012 рр. – інженер-теплоенергетик ПП «Техноцукор»;
 • 2012 – 2014 рр. – інженер-конструктор ТОВ «Техноцукор-Інж»;
 • 2015 р. – по теперішній час асистент кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв Вінницького національного аграрного університета.

 Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях:

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», 2014 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», 2015 р.
 • XІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи», 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції», 2018 р.

 Основні публікації:

 • Матеріали конференції – 5.
 • Статті – 6.
 • Патенти – 3.
 • Монографія – 1.

Наукові інтереси:

Розробка і вдосконалення вібраційного обладнання для подрібнення і механоактивації твердих речовин.

Місце та дата народження:

м. Вінниця, Україна

14.07.1984 р.

Освіта

 • 2001-2002 електромеханік з ремонту та обслуговуванню лічильно-обчислювальних машин Вінницького професійного училища №4
 • 2002-2006: факультет механізації сільського господарства, Вінницький державний аграрний університет, спеціальність - механізація сільського господарства;
 • 2006-2008: магістратура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Механізація сільського господарства
 • 2011-2013: аспірантура, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

 Кар’єра

 • 03.2008 р. – асистент кафедри тракторів, автомобілів і технічного сервісу машин Вінницького державного аграрного університету
 • 12.2008р. – аспірант з відривом від виробництва Вінницького національного аграрного університету;
 • 12.2011 р. – асистент кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету.
 • 09.2014 р. – старший викладач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету;
 • 09. 2015 р. – доцент кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету;
 • 08. 2017 р.– продовжено термін перебування на посаді доцента кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету.
 • 09.2018р. укладено контракт на посаду доцента кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету
 • Лютий 2019р. Перейменовано кафедру «Технологічні процеси та обладнання переробних і харчових виробництв» Вінницького національного аграрного університету

 Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях

 • Актуальні задачі сучасних технологій. Матеріали міжнародної НТК молодих учених та студентів, Тернопіль,  21-22 грудня 2010 р.
 • Сучасні проблеми землеробської механіки. Матеріали ХІІІ Міжнар. наук. конф. Вінниця, 2012 р., 17–19 жовтня
 • Енергоощадні машини і технології Міжнар. НТК, присвячена 50-ти річчю з дня створення кафедри машини і обладнання технологічних процесів. КНУБА. – К., 2013. – С. 72–75.
 • Актуальні задачі сучасних технологій. Матеріали Міжнар. НТК молодих учених та студентів, Тернопіль, 11-12. грудня 2013 р. – С. 75-76.
 • Актуальні проблеми харчової промисловості Матеріали Всеукр. НТК, 8 – 9 жовтня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 84-85
 • Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави. Матеріали ІV МНТК конференції ВНАУ у двох томах . – Т2. –18 жовтня 2014 р., Вінниця, 2014 р.
 • Сучасні агротехнології: тенденції та інновації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.17-18 листопада 2015р Том 3. – Вінниця, 2015. – С. 54 – 57.
 • Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива. Матеріали II регіональної науково-технічної конференції. 24-25 лютого 2016 р.  – Вінниця, 2016. – С.48 – 50.
 • Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі. Матеріали II всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених. 22-23 березня 2016. Вінниця, ВНАУ – С. 79 – 82.
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої та екологічної безпеки держави»: ВНАУ – Вінниця, 07-09 вересня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України»: Всеукраїнський науково-навчальний консорціум, ВНАУ – Київ-Вінниця, 23-25 травня 2017 р.;
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», Вінницький національний аграрний університет, 28-30 листопада 2017 року.;
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів "Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених", Вінницький національний аграрний університет, 15-16 травня 2018 року.
 • «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» «Гідротранспорт в галузях агропромислового виробництва» : Матеріали VII Всеукраїнської науково-технічної конференції 5-28 грудня 2018р. Глеваха -Київ
 • Сучасні проблеми землеробської механіки: матеріали ХX Міжнародної наукової конференції, присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка, 17-19 жовтня, 2019 р., м. Миколаїв

Основні публікації

Матеріали конференції – 24.
Статті, у фахових виданнях – 33;
Статті, у міжнародних науко метричних
базах даних Scopus, Web of Science Core Collection – 9;
Патенти України на корисні моделі – 21;
Патенти України на винахід – 5;
Тези доповідей на науково-технічних конференціях – 24;
Методичні рекомендації – 18;
Підручник – 1;
Посібник – 1.

Наукові інтереси

Розробка та вдосконалення машин та обладнання для транспортування сільськогосподарської сировини та продукції.
Технічні основи підвищення ефективності проектування машин і засобів механізації сільськогосподарського виробництва.

На кафедрі працюють 2 доктори технічних наук, професори, 1 доктор технічних наук, доцент, 3 кандидати технічних наук, доценти, 1 кандидат технічних наук, старший викладач та 2 асистенти.

Кафедра є випусковою зі спеціальності «Галузеве машинобудування», спеціалізація «Обладнання переробних і харчових виробництв». Спеціальність ліцензована за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр», а також за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії».

На кафедрі функціонує наукова школа, що заснована д.т.н., професором, заслуженим діячем науки і техніки, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Берником Павлом Степановичем.

Серед наукових напрямків діяльності кафедри варто відзначити: дослідження вібраційних ефектів та створення на їх основі енергоощадних технологічних процесів і машин для переробних і харчових виробництв, сільськогосподарського машинобудування в галузях АПК.

Викладачами кафедри розроблено 44 експериментально-промислові машини для реалізації таких операцій, як зневоднення та фільтрування вологих дисперсних матеріалів, оздоблювально-зачисна та зміцнювальна обробка металоконструкцій, сушіння, перемішування та змішування компонентів сільськогосподарської сировини; обсмаження та іншої теплофізичної обробки поверхні продукції; різання та дроблення сировини. Дані конструкції забезпечують високоінтенсивну обробку, що здійснюється в умовах вібраційного технологічного поля; енергоощадність технологій, низьку пошкоджуваність оброблюваної продукції; досконалість приводу за критеріями енергетичних, амплітудно-частотних характеристик та компактності конструкції.

Розробки пройшли успішну апробацію та були впроваджені у виробництвах АПК, зокрема, у птахорадгоспі «Тульчинський», на Корделівському комбікормовому заводі, ДП «Концерн Хлібпром», ВАТ «Літинський м’ясо-комбінат», ДП «Форт», Вінницькому інструментальному заводі, на фармацевтичному Україно-Іспанському підприємстві «Сперко», Львівській кавовій фабриці «Галка ЛТД», Львівському науково-виробничому підприємстві «Термінал», Обухівському ТОВ «ЮГОВ» та інших підприємствах.

З 2011 р. на кафедрі випускається фаховий журнал «Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету за серією: Технічні науки», а з 2015 року – його правонаступник «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Головний редактор журналу – доцент, к.т.н. Токарчук О.А.

Доктори технічних наук Севостьянов І.В., Булгаков В.М. та Цуркан О.В. входять до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва», «Процеси та машини обробки тиском».

Кафедра стала ініціатором та організатором десяти міжнародних, 14 міжвузівських та 20 внутрішньо вузівських науково-технічних та навчально-педагогічних конференцій.

За результатами проведеної роботи «Створення нового покоління енергоощадного обладнання для змішування» доценти кафедри Берник М.П. та Цуркан О.В. стали лауреатами Премії Президента України для молодих вчених.

За участі співробітників кафедри створено три науково-дослідні лабораторії з автоматизації технологічних процесів для переробки сільськогосподарської продукції. Виконувалась держбюджетна науково-дослідна робота за тематикою «Розробка та впровадження вібраційних технологічних машин у галузях виробництва та переробки сільськогосподарської продукції». За результатами науково-дослідної роботи викладачів кафедри підготовлено та захищено чотири докторські та тринадцять кандидатських дисертацій.

Події у світлинах