logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра машин та обладнання сільськогосподарського виробництва

Emailmach_agri_product@vsau.vin.ua

Кафедру «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» створено в квітні 2002 року. На кафедрі створено матеріально-технічну базу, необхідну для проведення лабораторного практикуму по дисциплінах кафедри – технології конструкційних матеріалів, матеріалознавству, взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань, систем автоматизованого проектування тощо. Відкрито науково-дослідну лабораторію «Гідро- та пневмоприводів», яка відповідає науковому напряму кафедри «Дослідження та удосконалення гідроагрегатів та гідросистем машин сільськогосподарського виробництва».

Майже 10 % випускників кафедри продовжують навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету та Національного наукового центру «Інститут механізації та електрофікації сільського господарства» (смт. Глеваха). Провідні підприємства Вінниччини та України віддають перевагу при запрошенні на роботу інженерів-механіків, інженерів-конструкторів саме випускникам інженерно-технологічного факультету, кафедри «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва».

Науковий доробок співробітників кафедри має високу оцінку у науковців та на виробництві. Науковці кафедри плідно співпрацюють з провідними підприємствами України – ВАТ «Брацлав», ПП «Аркона» (м. Вінниця) тощо. За роки існування кафедри виконано одну держбюджетну та п'ять госпдоговірних робіт. Останнім часом значно активізувалася робота по удосконаленню дозуючих гідромеханізмів (насосів-дозаторів) виробництва ПрАТ «Гідросила АПМ». Діяльність науковців кафедри спрямована на підвищення конкурентоспроможності та ефективності насосів-дозаторів типу МРГ, метою чого є вихід продукції ПП «Будгідравліка» на нові ринки в країнах СНД та інших держав.

Веселовська Наталія Ростиславівна

Веселовська Наталія Ростиславівна

завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

Місце народження:
06.10.1970 р., м. Чернівці

Основні етапи трудової діяльності:
• 1987-1992 рр. - навчання у Вінницькому політехнічному інституті;
• 1993-1996 рр . - аспірантура Вінницького державного технічного університету;
• 1996-1998 рр. - асистент кафедри інтелектуальних систем Вінницького державного технічного університету;
• 1998-2000 рр. - асистент кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету;
• 1999 р. - присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності математичне моделювання та обчислювальні методи;
• 2000 р. - старший викладач кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету;
• 2001 р. - присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики та автоматизації процесів управління;
• 2000 -2004 рр. - доцент кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету;
• 2004-2007 р. - доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики Вінницького державного аграрного університету;
• 2006-2007 рр. - призначена в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики та інформатики Вінницького державного аграрного університету;
• 2007-2010 рр. - докторантура НТУУ «Київський політехнічний інститут» ;
• 2011 р. - присуджено науковий ступінь доктор технічних наук їз спеціальності процеси механічної обробки, верстати та інструменти;
• 2010-2012 рр. - доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики фінансово-економічного факультету навчально-наукового інституту аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету;
• 2012-2013 рр. - завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, професора інституту післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету, професор;
• 2013-2015 рр. - призначена в.о. завідувача кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства;
• 2014 р. - присвоєно звання професора кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва;
• 2015 р. - (по теперішній час) завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства, професор.

Викладацька діяльність – з 1996 року.
• 1996 - 1998 рр. - асистент кафедри інтелектуальних систем Вінницького державного технічного університету проводила практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Контроль та діагностування радіоелектронної апаратури», «Інтелектуальні системи», «Штучний інтелект».
• 1998 - 2000 рр. - асистент кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету проводила практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «САПР», «Комп’ютерна графіка».
• 2002 -2003 рр. - стажування у Польщі м. Познань університет імені Адама Міцкевича за грантом польсько-американської фундації імені Леонела Фулбрайта для молодих вчених.
• 2000 - 2004 рр. - доцент кафедри інформатики та АПУ Вінницького державного аграрного університету читала курс лекцій та проводила практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «САПР», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні мережі», «СУБД», «СППР», дипломні роботи.
• 2007 р. - присвоєно кваліфікацію менеджер-економіст Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету.
• 2004-2012 р. - доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики Вінницького державного аграрного університету читала курс лекцій та проводила практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Інформатика», «Інформатика та комп’ютерна техніка», «САПР», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні мережі», «СУБД», «СППР», дипломні та магістерські роботи.
• 2012-2013 рр. - завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, професора інституту післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного університету, професор читала курс лекцій з дисциплін «Охорона праці», «Охорона праці в галузях», «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», дипломні роботи.
• 2013 (по теперішній час) завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства, професор викладаються курси дисциплін «Металообробне обладнання», «Теорія різання та інструмент», «Основи наукових досліджень», «Гідравліка», «Методи конструювання сільськогосподарської техніки»;
• 2017 р. - увійшла до рейтингу «Науковці України – еліта держави» видання , щонацілене на підвищення престижу наукової діяльності.
• Член Науково-методичної комісії з вищої освіти МОН галузь 13 – Механічна інженерія, спеціальність 133-Галузеве машинобудування.
• Член редакційної колегії журналу «Вібрації в техніці та технологіях».
• Член редакційної колегії журналу «Техніка, енергетика, транспорт в АПК».

Науково - дослідницька робота
Участь у науково - технічних семінарах, міжнародних науково-технічних конференціях, науково-практичних конференціях (вибірково-основні):
• IV Ogolnopolska konferencja naukowa, Polska, Poznan, 2003r.;
• VІІІ Міжнародній науково-технічній конференції “Вібрації в техніці та технологіях”, 2007 р., м. Дніпропетровськ;
• ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 2008 р., м. Кременчук;
• ХIV Міжнародній науково-технічній конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 2009р., м. Чернівці;
• ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування» , 2009-2011р., м. Луцьк;
• Х Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивна техніка та технологія - 2009», м. Київ - м. Севастополь;
• Міжнародній науково-технічній конференції «Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення», 2009р., м. Севастополь,
• ІХ Міжнародній науково-технічній конференції “Вібрації в техніці та технологіях”, 2009 р., м. Вінниця;
• ХІ Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивна техніка та технологія - 2010», м.Київ, 2010р.;
• ХV Міжнародній науково-технічній конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», м.Київ, 2010р.;
• Всеукраїнській науково-технічній конференції «Современные направления и перспективы развития технологий обработки и оборудования в машиностроении «Механообработка», м. Севастополь, 2010р.;
• Третій Всеукраїнській науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Інформаційні технології», м. Севастополь, 2010р.;
• Міжнародній науково-технічній конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», м.Київ, 2011-2018р.;
• Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивна техніка та технологія », м.Київ, 2011-2020р.;
• Міжнародній науково-практичній конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем», м. Чернігів, 2013-2020р.;
• Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології промислового комплексу: базові інновації», м.Херсон, 2015-2020р.;
• Міжнародній науково-технічній конференції “Вібрації в техніці та технологіях”, м.Вінниця, 2017-2020 р.;
• Міжнародній науково-технічній конференції «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів», м.Луцьк, 2018- 2019р.;
• семінарах кафедри конструювання верстатів та машин Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, кафедр АКМ та економічної кібернетики, машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету.

Основні публікації: 250
Список вибірково-основних наукових та навчально-методичних праць:

Назва

Характер

роботи

Вихідні

дані

Обсяг

(стор.)

Співавтори

 

 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ДО ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 

Проектирование технологических процессов методом улучшающих постановок

стаття

 

Измерительная техника в технологических процессах и конверсии производств: Тез. Докл. Научно – технической конференции стран СНГ. – Хмельницкий, 1992. – С.48 – 49. – Фахове
видання

 

2/1

Ротштейн А. П.

 

 

Вибір критерію для оцінки ефективності систем комбі–нованого діагностування

стаття

 

Вісник ВПІ. – N 3. – 1995. – С. 22– 26. –
Фахове видання

 

5/2,5

Байда Н. П.

 

 

The criteria of parameters effectiveness ілолtion of vibration technological machines

стаття

Vibrations in phуsical systems, Poznan. – 1996. – P. 262 – 263.

 

2

 

 

 

Computer– aided laboratory training complex on mashine design

стаття

Vibrations in phуsical systems, Poznan. – 1998. – P. 260 – 261.

 

2

 

 

 

Аналіз та розробка випробувально – діагностичного стенду для верстатів з ЧПК

стаття

 

Вибрации в технике и ілол.ін. – № 2(6). – 1998. – С.31 – 34. –
Фахове видання

 

4

 

 

 

Математична модель системи “Об’єкт діагностування – система діагностування” для автоматизованої системи технологічного обладнання

стаття

 

Вісник ВДСГІ. – Випуск №2. – 1998. – С.147 – 151. – Фахове видання

 

5

 

 

 

Синтез алгоритму прийняття рішення в багато альтернативній ситуації

стаття

 

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – №3. – 1998. – С.107 – 110. – Фахове видання

 

4/2

Кузьмін І. В

 

 

Розробка системи діагностування для верстатного комплексу з ЧПК для підвищення оцінки ефективності прийняття рішень

стаття

Сборник трудов
международного

симпозиума: Наука и предпринимательство. – Винница – Львов,1999. – С.151 – 154.

 

4

 

 

 

 Математична модель системи: об’єкт діагностування – система діагностування

стаття

 

Вестник  технического университета Украины «Киевский политехнический институт», Машиностроение, 1999. – Выпуск № 35. – С.226 – 230. – Фахове видання

 

5/2,5

Кузьмін І. В.

 

 

 Синтез алгоритму діагностування верстатного комплексу з числовим програмним керуванням (ЧПК)

стаття

Научное издание, труды Калужского филиала МГТУ им. Баумана, спец. Выпуск материалов МНТК «Приборостроение-99». Винница – Калуга, 1999. – С.232 – 236.

 

4

 

 

 

Дослідження принципів побудови систем діагностування

стаття

 

“Наукові нотатки”: Міжвузівський збірник (за напрямком “Інженерна механіка”), Луцьк: Луцький державний ілол.ний університет, 2000. – Випуск №6. – С.32 – 41. – Фахове видання

 

9

 

 

 

Автоматизированная система оценки вибраций в станках для розкочування  колец підшипников

тези

Материалы 15-й Ежегодной МНТК «Прогрессивные ілол.ін в машиностроении» (Технология– 2000), Одесса, 2000. – С.44.

 

1/0,5

Томчук В. И.

 

 

Analiza i perspektywy rozwoju systemow diagnostyki obiektow technicznych w celu zabezpieczenia jakosci produktow rolnych

стаття

Biuletyn Programu Stypendialnego im.Lane’a Kirklanda, nr. 1(1), Warszawa, 2003. – str.24.

 

1

 

 

 

Розробка та дослідження математичної моделі робочого процесу технологічного комплексу

стаття

 

Наукові нотатки, ЛДТУ, Вип.14. – 2004. – С. 99 – 107. – Фахове видання

9/4,5

Іскович-Лотоцький Р. Д.

 

 

Система підтримки прийняття рішень при проектуванні процесів обробки на технологічному обладнанні

стаття

 

ТДТУ іл. Івана Пулюя, Вісник Тернопільського державного технічного університету. – №2. –Том 10. – 2005. – С. 61 – 67. – Фахове видання

7/3,5

Іскович-Лотоцький Р. Д.

 

 

Розробка електронних навчальних посібників і дистанційне навчання у Вінницькому державному аграрному університеті

стаття

Збірник науково – методичних праць «Наука і методика», Київ. – Випуск № 3. – 2005. – С. 123 – 127.

5

 

 

 

Вібраційні та віброударні процеси та машини у ливарному виробництві.

Моно-графія

Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2007. – 198 с.

 

198/70

Іскович-Лотоцький Р. Д.

Вірник М. М.

 

 

Системний аналіз розробки комп’ютерних моделей багатокрокових систем управління технологічними процесами

Моно-графія

Монографія. – Вінниця, 2007. – 325 с.

 

325/110

Лисогор В. М.

Зелінська О. В.

 

 

Моделі комплексу технічних засобів  побудови оптимальної системи обслуговування сільськогосподарської техніки.

Стаття

 

Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. –  №3 (17). – С.107 – 108. –
Фахове видання

2/0,7

Лисогор В. М.,

Зелінська О. В.

 

 

Структурна модель технологічного процесу як динамічної системи

стаття

 

НЖ Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3(109). – Частина 2. – 2007. – С.158– 165. (Луганськ) – Фахове видання

8/3

Струтинський В.Б., 

Зелінська О.В.

 

 

Задачі моделювання технологічних систем.

Стаття

 

Всеукраїнський НТЖ «Вібрації в техніці та технологіях». – №2(47). – 2007. – С.16 – 20. – Фахове видання

5/2

Струтинський В. Б.,

Зелінська О.В.

 

 

Проблемне викладання навчального матеріалу в лекціях та лабораторних заняттях з комп’ютерно-інформаційних предметів на факультеті економіки та підприємництва ВДАУ.

Стаття

Збірник науково-методичних праць «Наука і методика», Київ. – Випуск 2. – 2007. – С.15 – 18.

 

4/2

Зелінська О. В.

 

 

Взаємодія матеріального, енергетичного та інформаційного потоків у гнучких виробничих системах на основі багатокоординатних верстатів

стаття

 

Збірник наукових праць КНТУ «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація», Кіровоград. – Випуск 21. – 2008. – С.142 – 149. – Фахове видання

8/4

Струтинський  В. Б.

 

 

Задача оптимізації обсягів накопичувачів агрегатних засобів в гнучких виробничих системах

стаття

 

Вісник НТУ України «Київський ілол.інний інститут», Машинобудування. – №59. – 2010. – С.249– 254. – Фахове видання

6

 

 

 

Методика дослідження багатоцільового технологічного обладнання з використанням програмного комплексу STATEFLOW– SIMULINK.

Стаття

 

Вісник СевНТУ, Машинобудування та транспорт. –  Севастополь. – 2010. – С.25 – 29. –
Фахове видання

5

 

 

 

Системний підхід до підвищення надійності та ефективності керування технологічними процесами в системах механічної обробки

стаття

 

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика», Вінниця. – №2(28).–2010. – С. 87– 90. – Фахове видання

4

 

 

 

Подійноорієнтований графоаналітичний опис елементів гнучких інтегрованих виробничих систем.

Стаття

 

Всеукраїнський НТЖ «Вібрації в техніці та технологіях». – №1(57). – 2010.– С.43 – 53. –
Фахове видання

11

 

 

 НАУКОВІ ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ПІСЛЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

 

2011

 

 

Методика проведення діагностування технологічного обладнання за допомогою універсального комплексу комп’ютерного моделювання

стаття

 

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика», Вінниця. – №34(4). – 2011. – С. 100– 104. – Фахове видання

5

 

 

 

Загальна ієрархічна система критеріїв оцінювання ефективності процесів механічної обробки на верстатних комплексах

стаття

 

Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем. Збірник наукових праць. – Краматорськ, випуск 28. – 2011. – С.163 – 167. – Фахове видання

5

 

 

 

Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок оптимізації процесу механічної обробки

 

стаття

 

“Наукові нотатки”: Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка»,), «Металургія та матеріалознавство», Луцьк: Луцький державний технічний університет. – Випуск №31.–  2011. – С.50– 56. –
Фахове видання

7

 

 

2012

 

 

Задачі технологічного аналізу як складові компоненти автоматизованого  контролю і управління підпри– ємстввом АПК

стаття

 

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та ілол.нологій імені С.З.Гжицького. Серія «Економічні науки», Том 14 №1(51), Частина 1. – Львів. – 2012. – С. 75 – 81. – Фахове видання

7/3,5

Зелінська О. В.

 

 

Вивчення можливостей підвищення ефективності процесів зневоднення за допомогою вібраційного та віброударного навантаження

стаття

 

Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, серія: Технічні науки, випуск 10, т. №1(58). – 2012. – С.123– 128. – Фахове видання

6/2

Іскович-Лотоцький Р. Д.,

Зелінська О. В.

 

 

Передумови формування моніторингу складного технологічного обладнання

тези

Збірник наукових праць СНТУ ХІІ міжнародної наукової технічної конференції «Прогресивна техніка та технологія – 2012» м. Севастополь, 2012. – С. 81

 

1

 

 

 

Сучасний стан вібраційних машин сільськогосподарського призначення з гідроімпульсним приводом

тези

Матеріали XVII між нар.наук. – ілол. Конф. «Гідроаеромеханіка в Інженерній практиці»,Черкаси. – 2012. – С.155 –157.

3/1

Іскович-Лотоцький Р. Д.,

Зелінська О. В.

 

 

Аналіз сучасного стану верстатних комплексів механічної обробки в машинобудуванні

стаття

 

Вісник НТУ України «Київський політехнічний  інститут», Машинобудування. – №64. – 2012. – С.91 – 99. –
Фахове видання

9

 

 

 

Узагальнені моделі взаємодії процесів механічної обробки на верстатних комплексах в задачах системного проектування

стаття

 

Вісник СевНТУ, Машинобудування та транспорт. – Севастополь. – 2012. – Випуск 128. – С. 14 – 22. – Фахове
видання

9

 

 

 

Загальні принципи підвищення надійності та ефективності діагностування обладнання з гідроімпульсним приводом

стаття

 

Всеукраїнський науково-технічний журнал «Промислова гідравліка і пневматика», Вінниця. – № 1(35). – 2012. – С.103–108. – Фахове видання

6

 

 

 

Методологічні аспекти підвищення якості процесу механообробки в сучасних умовах».

Стаття

 

Збірник наукових праць ВНАУ, Серія «Технічні науки», Випуск 11(66), 2012. – С. 14 – 18. –
Фахове видання

5/2

Поліщук О. В., Веселовський  Я. П.

 

 

Дослідження функціональної взаємодії складових інформаційного середовища верстатного комплексу».

Стаття

Збірник наукових праць НТУУ «КПІ» XII всеукраїнської молодіжної науково-технічної конференції «Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї –наука – виробництв секція ІІ «Технологія машинобудування». – м. Київ, 2012. – С. 44 – 47. – Фахове видання

4/1,5

Іскович-Лотоцький Р. Д.,

Веселовський   Я. П.

 

 

Класифікація оцінок надійності та ефективності способів сепарування вологих дісперсних матеріалів

стаття

 

Всеукраїнський науково – технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 4 (68). – 2012 – С.62 – 66. – Фахове видання

5/1,5

Лисогор В. М., Зелінська О. В.

 

2013

 

 

Сучасні тенденції в технології розкочування кілець шарикопідшипників

стаття

 

Надійність інструменту та оптимізація  систем. Вип. № 32. Краматорськ. – 2013. – С. 281– 293. – Фахове видання

13/6,5

Іскович-Лотоцький Р. Д.

 

 

Розрахунок температурних полів

в робочих зонах

піролізної установки

 

стаття

 

“Наукові нотатки”: Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка»,), «Металургія та матеріалознавство» Луцьк: Луцький державний технічний університет. – Випуск 42. – Частина 2. – 2013. – С. 113– 120. – Фахове видання

8/2

Іванчук Я. В., Веселовський Я. П.,

Повстенюк Д. В.,

Іскович-Лотоцький Р. Д.

 

 

 

Гібридне моделювання вузлів установки для розпилення порошків металів

 

стаття

 

“Наукові нотатки”: Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка»,), «Металургія та матеріалознавство» Луцьк: Луцький державний технічний університет. – Випуск 41. – Частина 2. – 2013. – С. 40 – 44. – Фахове видання

5/2

Іванчук Я. В., Веселовський    Я. П.,

Івашко Є. І.,

Іскович-Лотоцький Р. Д.

 

 

 

Використання сучасних тенденцій в технології розкочування кілець шарикопідшипників

стаття

 

Международный промышленный журнал «Мир техники и технологии» № 7 (140). – 2013. – С. 58 – 63. – Фахове видання

6/3

Іскович-Лотоцький Р. Д.

 

 

Оптико-електронна обробка та розпізнавання образної інформації

Моно-графія

Монографія. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 168 с./60с.

6

1/0,3

Кормановский С. І.,

Спірін А. В.

 

2014

 

 

Розширення функціональних можливостей верстатних комплексів за рахунок моніторингу процессу механічної обробки

 

 

стаття

 

 

Вісник НТУ «ХПІ»,Серія Технології в машинобудуванні, Збірних наукових праць.  2014, №42 (1085), Харьків. – С.31-37.

Фахове видання

 

О.А.Пермяков

 

 

Спеціальна установка для пресування виробів з відходів деревообробки

тези

Матеріали ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» Вінниця. –2014 р. – С. 155.

 

 

 

2015

 

 

Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийнятт рішень при діагностуванні верстатного комплексу з ЧПК в альтернативних ситуаціях

 

 

 

стаття

Вісник НТУ «ХПІ», Серія Технології в машинобудуванні, Збірних наукових праць. - 2015, №4 (1113), Харьків. – С.61-71.

Фахове видання

 

 

 

 

Підвищення ефективності функціонування вібропреса з гідроімпульсним приводом

 

стаття

Всеукраїнський науково – технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 2 (78). – 2015. – С.75 – 80.– Фахове видання

5/1,5

Іскович-Лотоцький Р.Д. Зелінська О. В.

 

 

Розробка газо-генераторного котла для отримання теплової енергії в сільському господарстві шляхом використан-

ня біовідходів

стаття

Бережани, 2015, МНПК“Біоенергетика і сталий   розвиток сільських територій”

25-26 травня 2015

збірник наукових праць Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України, серія «Техніка і енергетика АПК»

 

Фахове видання

 

В.А.Матвійчук

О.О.Рубаненко

О. М. Дмитришен

 

2016

 

 

Дослідження гідравлічного слідкуючого приводу з чотирьох щілинним дросельним розподільником

Стаття     

Матеріали V Міжнародної науково-технічної коференції "Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави" , Всеукраїнський науково-технічний журнал: "Техніка, енергетика, транспорт в АПК. - №3 (95), 2016. – Вінниця. – С.143-151.

Фахове видання

13/0,8

О.А.Яремчук

 

 

Водневе паливо для теплових двигунів – альтернатива традиційному

Стаття     

Матеріали V Міжнародної науково-технічної коференції "Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави" , Всеукраїнський науково-технічний журнал: "Техніка, енергетика, транспорт в АПК. - №3 (95), 2016. – Вінниця. – С.185-189.

Фахове видання

13/0,8

Гуцаленко О.В.

 

 

Стандарт Вищої освіти України, Перший (бакалаврський) рівень, 13 Механічна інженерія, 133 Галузеве машино-будування

 

Київ, 2016

Міністерство освіти і науки України

 

 

 

2017

 

SCOPUS

 

 

Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials

Pозробка моделі оцінки технологічних параметрів формоутворення заготовок з порошкових матеріалів 

 

Стаття 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- № 1/1(85), 2017. –Charkiv. – Рp. 9-17.

Журнал: "Восточно-Европейский журнал передовых технологий" .- № 1/1(85), 2017.-  Харьков.- С.9-17.

(http://journals.uran.ua/)

 

R. Iskovych-Lototsky, O.Zelinska, Y.Ivanchuk, N.Veselovska

 

Р.Д. Іскович-Лотоцький, О.В. Зелінська, Я.В. Іванчук

 

 

Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound

Дослідження процесу видавлювання різі використовуючи ультразвук

Стаття 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.- № 6/1(90), 2017. –Charkiv. – Рp. 60-68.

Журнал: "Восточно-Европейский журнал передовых технологий".- № 6/1(90), 2017.- Харьков.- С.60-68.

(http://journals.uran.ua/

 

V.Turych,

N.Veselovska,

V.Rutkevych,

S.Shargorodsky

В.Турич, Н.Веселовська, В.Руткевич, С.Шаргородський

 

ФАХОВІ ЖУРНАЛИ

 

 

Дослідження основних робочих режимів інерційного вібропрес-молота з гідроімпульсним приводом

 

Стаття 

 

Всеукраїнський науково – технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 2 (85). – 2017. – Вінниця. - С.43 – 47.

 Фахове видання

 

Р.Д. Іскович-Лотоцький, О.В. Зелінська, Я.Веселовський

 

 

Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком

Стаття 

Всеукраїнський науково – технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях» № 2 (85). – 2017. – Вінниця. - С.51 – 59. – Фахове видання

 

Турич В.В., Руткевич

 

 

Оцінювання ефективності функціонування технологічного комплексу з використанням системного підходу

Стаття 

Всеукраїнський науково-технічний журнал: "Техніка, енергетика, транспорт в АПК. - №2 (97), 2017. – Вінниця. – С.109-114.

Фахове видання

 

Р.Д. Іскович-Лотоцький, О.В. Зелінська, Я.Веселовський

 

 

Аналіз принципових технологічних схем та конструктивних рішень насосних гідроприводних агрегатів

 

Стаття 

Всеукраїнський науково-технічний журнал: "Техніка, енергетика, транспорт в АПК. - №3 (98), 2017. – Вінниця. – С.123-129.

Фахове видання

 

О.А.Яремчук

 

2018-2020

 

 

Технологічне забезпечення підвищення параметрів точності та якості зубчастих рейок важких верстатів з ЧПК

 

Стаття Index

Copernicus

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Технології в машинобудуванні.-№6 (1282), 2018. – Харьків.- С. 72-77.

 

О.А.Пермяков, О.О.Клочко, Н.Р.Веселовська, Ю.О.Синиця

 

 Веселовська Н. Р. Практична реалізація методики управління процесом механічної обробки.  Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2020. № 1(108). С.91-102.

1. Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Іванчук Я. В., Гнатюк О.Ф. Cучасні технології у вантажно-розвантажувальних роботах на мобільному автомобільному транспорті .Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2020.  №4(99). C. 59-66.

2. Veselovska N., Malakov O., Manzhos Е., Hnatyuk O. Test planning of serviceability of flexible production systems equipment considering planning and monitoring of agricultural equipment. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2020.  №3(98). C.65-75.

3. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Ялина О.О., Брацлавець Б.С. Дослідження особивостей виявлення дефектів підшипників на основі вейвлет-аналізу . Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2020. № 4(111).C.5-13.

5. Iskovich-Lototskyy R. , Veselovska N. , Ivanchuk Y. , Hnatyuk O.

6. Vibration research in  mobile agricultural  machines. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2020.  №1(96). С. 28-34.

7. Веселовська Н.Р., Ялина О.О., Янішевський В.Ю. Розробка алгоритму діагностування дефектів зубозабезпечення у редукторах самохідних сільськорогосподарських машин. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2020. № 3(110). С.16-23.

8. Веселовська Н. Р., Терещенко О. П., Малаков О. І. Процес зрізу рослинності різальними апаратами сегментно-пальцевих косарок. Вісник машинобудування та транспорту. Вінниця. 2020. №2(12). C.19-24.

9.      Веселовська Н. Р., Малаков О.І., Бурлака С.А. Математичне моделювання механізму вивішування косарки-плющилки причипної КПП-4.2.  Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2019. № 4 (107).  С.5–10.

10.      Веселовська Н. Р., Шаргородський С. А. Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин.  Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2019. № 4 (107). С. 47–53.

11.      Веселовська Н.Р.,Зелінська О. В.,Іванчук Я. В., Гнатюк О.Ф. Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин.  Техніка, енергетика, транспорт в АПК.  Вінниця. 2019.  № 1(104). С56–64.

12.  Веселовська Н.Р., Склярук О.В. Обґрунтування основних параметрів подрібнювача гілокущільненого саду. Техніка, енергетика, транспорт в АПК. Вінниця. 2019. № 2(105). С. 4–10.

13.  Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Яремчук О.А .Розробка штамбового струшувача вібраційного типу. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2018 . №4(91). С.29– 35.

14.  Веселовська Н.Р., Зелінська О.В., Іванчук Я.В. Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2018 . №4(91). С.21– 28.

15.  Веселовська Н.Р., Малаков О.І., Бурлака С.А. Експериментальні дослідження силового впливу на робочі органи і приводи зернозбиральних комбайнів.  Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. Хмельницький. 2019.  № 2 (271).  С. 37– 43.

16.  Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Яремчук О.А. Розробка штамбового струшувача вібраційного типу. Вібрації в техніці та технологіях. Вінниця. 2018 . №4(91). С.29– 35.

 АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА, ПАТЕНТИ

 

 

Имитатор частоты вращения вала

Патент

Патент 2059216 РФ, МКИ G 0 Винницкий государственный технический университет – №5012139/06; Заявл.17.07.91; Опубл.27.04.96; Бюл. №12 – с.5.1 М 15/00.

 

Поджаренко    В. А.,

Трофимов А. В.,

Мельничук      П. Л.

 

 

Пристрій для вібраційного очищення великогабаритних деталей та деталей складної конфігурації.

Патент

Патент на корисну модель, Вінницький національний технічний університет, Україна, № 42248.U200901114. Заявл. 12.02.2009; Опубл.  25.06.2009; Бюл. №12 – с.4. B24B 31/00.

 

Іскович-Лотоцький Р. Д.,

Булига Ю. В.,

Манжилевський О. Д.

 

 

Вібраційна установка для обробки деталей.

Патент

Патент на корисну модель, Вінницький національний технічний університет, Україна, № 40983. U200815035. Заявл.26.12.2008; Опубл.27.04.2009; Бюл.№8 – с.6, 2009. B24B 31/00.

 

Іскович-Лотоцький Р. Д.,

Добранюк Ю. В.

 

 

Пристрій для вібраційного очищення великогабаритних деталей та деталей складної конфігурації

патент

Патент на корисну модель, Вінницький національний технічний університет, Україна,

№ 57625.U201008802.

Заявл. 27.09.2010 ;

Опубл. 10.03.2011; Бюл. №5 – с.4, 2011.

B24B 1/04.

 

Іскович-Лотоцький Р. Д.,

Булига Ю. В., Манжилевский О. Д.

 

 

Роторна установка

для циклічного зневод-

нення вторинних продуктів харчових переробних виробництв

патент

Патент на корисну модель, Вінницький національний технічний університет, Україна, № 74370. U201204414.Заявл.09/04/2012; Опубл.25.10.2012; Бюл.№20 – с.6, 2012. B30B 9/18.

 

Іскович-Лотоцький Р. Д.,

Поліщук О. В.

 

 

 

Вібраційний млин

патент

Патент на корисну модель, Вінницький національний аграрний університет, Україна,

№80872. U 2013 00048;

Заявл. 02.01.2013;

Опубл. 10.06.2013;

Бюл.№11 – с.4, 2013.

B02С 25/00.

 

Янович Л. П., Янович В. П.

 

 

Планетарний млин

патент

Патент на корисну модель, Вінницький національний аграрний університет, Україна,

№85667. U 2013 07170;

Заявл. 06.06.2013;

Опубл. 25.11.2013;

Бюл.№22 – с.4, 2013.

B02С 23/00.

 

Янович Л. П.,

Янович В. П.,

Леськов А. А.

 

 

Спосіб визначення ефективності функціонування гідроімпульсного приводу тривалої дії.

Патент

Патент на корисну модель, Вінницький національний технічний університет, Україна, №88882. U 2013 09935;Заявл. 09.08.2013; Опубл. 10.14.2014;

Бюл.№7 – с.4, 2014.

G01M 13/00.

 

Зелінська О. В.,

Рубаненко О. О.

 

 

Агрегат для поверхневого внесення мульчі

патент

Патент на корисну модель, Вінницький національний аграрний університет, Україна, №92615. U 2014 02970; Заявл. 24.03.2014; Опубл. 26.08.2014;

Бюл.№16 – с.2, 2014.

А01С15/00.

 

Середа Л. П.

Іванов М. І.

Зінєв М. В.

Руткевич В. С.

 

 

Гідравлічний привод блочно порційного відокремлювача консервованих кормів

патент

Патент на корисну модель, Вінницький національний аграрний університет, Україна,

№02777. U 2017 119750;

Заявл. 24.03.2017;

Опубл. 10.10.2017;

Бюл.№19 – с.2, 2017.

E02F 9/22 (2006.01)

 

Руткевич В.С.

Яремчук О.С.

 

 

 

ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ЗА ПЕРІОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

Інформатика та комп’ютерна техніка. Бази даних

навч.

Посібник

Вінниця, ВІРЕУ, 2000. – 88 с./44с.

88/44

Підгурський О. І.

 

Програмне забезпечення ЕОМ. Система керування базами даних Access.

Навч.

Посібник

Вінниця: ВДАУ, 2000. – 54с./15с.

 

54/15

Підгурський О.І.,

Бісікало О. В.,

Роботько С. Ф.

 

 

Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень. Навчальний посібник для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань  0505 «Машинобудування та матеріалообробка», напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»

навч.

Посіб-ник

Надійність технологічних систем та обґрунтування інженерних рішень. Навчальний посібник для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань  0505 «Машинобудування та матеріалообробка», напряму 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». – Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2014. –  204 с.

204/102   

Худолій О. І.

 

Навчальний посібник з дисципліни «Металообробне обладнання» для вивчення дисципліни студентами факультету механізації сільського господарства денної форми навчання напряму підготовки «Машинобудування»

Навч.

посібник

 

 

Веселовська Н.Р., Ковальова І.М.

 

Методи дослідження
фізико-механічних властивостей матеріалів

Навч. посібник

Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів: Навчальний посібник /  Веселовська Н. Р., Посвятенко Е. К., Солона О. В., Будяк Р.  В. – Вінниця : 2018. – 150 с., мова українська.

ВНАУ, протокол № 11, від 12 квітня 2018 року

 

Н. Р. Веселовська,

Е. К. Посвятенко,

О. В. Солона, Р.В. Будяк

 

 

2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Веселовська Н.Р., Іскович-Лотоцький Р.Д., Ковальова І.М. Теорія різання та інструмент: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019.335 с.
2. Веселовська Н.Р., Іванов М.І., Руткевич В.С., Шаргородський С.А. Гідравліка: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019.275 с.
3. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування : навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019.267 с.
4. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Моторна О.О. Практикум з дисципліни Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020.330 с.
5. Веселовська Н.Р., Зелінська О.В. Моделі інтегрованих комп’ютерних систем управління технологічними процесами на основі сучасних інформаційних технологій: монографія. Вінниця:ТОВ «ТВОРИ», 2020. 427с.

Наукові інтереси

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Проєктування і застосування систем керування об’єктами і колективами людей завжди були предметом пильної уваги не тільки з боку наукових фахівців, але і з боку представників виробництва і бізнесу. З підвищенням ступеня автоматизації виробництва і з розвитком комп’ютерної техніки змінилися вимоги і до систем керування: виділився широкий клас дискретних систем, що зажадали розробки принципів керування в реальному часі із синхронізацією процесу і з поділом процесів на операції і цикли. Комп’ютерні мережі і нові глобальні засоби обміну інформацією визначили місце систем керування не тільки як локальних, замкнутих компонентів, але і як клієнтів загальної інформаційної системи, у якій одиницею і сутністю є об’єкт. У таких нових умовах система керування і діагностування разом з об’єктом керування виступає сама як об’єкт, але більш високого ступеня абстракції. При цьому взаємодія багатьох об’єктів різного рівня представлення створює привабливу картину приступності і простоти при проектуванні таких систем. У цих умовах актуальним є оцінка економічної ефективності тих методів і засобів забезпечення якості продукції, що дозволять системі керування і діагностування стати об’єктом загального інформаційного простору.

Робота агропромислового комплексу в умовах ринку вимагає постійного удосконалювання технологічних процесів, засобів автоматизації, діагностування і технології керування інформацією на всіх рівнях виробництва продукції для підвищення її якості. Тому головна тенденція й особливість сучасного етапу інтенсифікації виробництва в агропромисловому комплексі полягає в тому, що цю проблему необхідно вирішувати по-новому – за рахунок виключення вичерпного себе інтенсивності фізичної праці людини і розширення застосування більш гнучких, автоматизованих форм виробництва. Початковим етапом у проведенні заходів щодо удосконалювання технічної і технологічної бази, а також у використанні нових методів керування й організації виробництва стає створення високоавтоматизованих виробництв, заснованих на широкому застосуванні сучасного програмно-керованого технологічного устаткування, обчислювальних засобів, робото-технічних систем, засобів автоматизації проектно-конструкторських, технологічних і планово-виробничих робіт, критеріїв оцінки економічної ефективності. Високий ступінь механізації й автоматизації виробничих процесів на підприємствах (фермах) агропромислового комплексу дає можливість різко підвищити вимоги до машин щодо їхньої надійності, якості й ефективності в роботі. Усе відзначене вище має наукове значення для використання в агропромисловому комплексі України і дає можливість практичної реалізації для підвищення ефективності роботи будь-якого технологічного обладнання.

Місце народження

26.08.1951 р.,  м. Монастирище, Черкаської обл.

 Освіта

 • 1968-1973 р.р. навчання у Вінницькій філії Київського політехнічного інституту за спеціальністю технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти;

 Основні етапи трудової діяльності

 • 1973 - 1975 р.р. інженер-конструктор відділу нестандартного обладнання Вінницького заводу радіотехнічної апаратури;
 • 1975 - 1990 р.р. працював у Вінницькому політехнічному інституті в науково-дослідному секторі науковим співробітником галузевої науково-дослідної лабораторії "Гідроагрегат" від Міністерства сільськогосподарського машинобудування;
 • 1990 - 1996 р.р. асистент кафедри технології та автоматизації машинобудування Вінницького державного технічного університету;
 • 1995 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності системи приводів;
 • 1999 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри технології та автоматизації машинобудування Вінницького державного технічного університету;
 • 1996 - 2002 р.р. доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування Вінницького державного технічного університету;
 • 2002 р. по теперішній час доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;

 Викладацька діяльність – з 1990 року

 • 1990-1996 р.р. асистент кафедри технології та автоматизації машинобудування Вінницького державного технічного університету, проводив практичні та лабораторні заняття з дисциплін «ВСТВ», «Технологія машинобудування», «Автоматизація виробничих процесів».
 • 1996 - 2002 р.р. доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування Вінницького державного технічного університету, читав курс лекцій та проводив практичні та лабораторні заняття з дисциплін «САПР», «Моделювання технологічних процесів та систем», «Автоматизація виробничих процесів».
 • 2002 р. по теперішній час доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету, викладаю курси дисциплін «ВСТВ», «Основи САПР», «САПР», «Моделювання технологічних процесів та систем».

 Науково-дослідна робота

 • Напрямок наукової роботи "Дослідження, модернізація та розробка гідроагрегатів та гідросистем машин сільськогосподарського призначення"
 • За період з 2008 р. по теперішній час брав участь на посаді відповідального виконавця у виконанні 7-ми госпдоговір них робіт, основними замовниками яких є ЗАТ "Будгідравліка" (м. Одеса), ПрАТ "Гідросила АПМ" (м. Кропивницький), ТДВ "Брацлав" (Вінницька обл.). Результати науково-дослідної та дослідно-конструкторської робота впроваджені у виробництво.

Участь у міжнародних науково-технічних конференціях

 • щорічно, починаючи з 2001 р., беру  участь у Міжнародній науково-технічній конференції “Промислова гідравліка і пневматика”;
 • щорічно, починаючи з 2000 р., беру  участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці».
 • періодично беру участь у Міжнародній науково-технічній конференції “Вібрації в техніці та технологіях”.

 Загалом опубліковано 150 робіт.

Список наукових праць 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних

Scopus Web of Science Core Collection

 1. Васильев Г.Л., Иванов Н.И., Переяславский А.Н. Электрогидравлический многоканальный стенд для испытания блок-картеров двигателей внутреннего сгорания. Проблемы прочности. 1987. № - C.118-120.

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Иванов Н.И, Переяславский А.Н. Математическая модель релейного электрогидравлического преобразователя. Гидропривод и гидропневмо-автоматика: респ. межвед. науч. - техн. сб. 1988. Вып.24. С. 82-85.
 2. Іванов М.І., Малюк Є.М., Переяславський О.М. Оцінка придатності гідрооб'ємних рульових механізмів типу МРГ.01 для самохідних сільськогосподарських машин. Вісник ВПІ. 1997. № 3. С.76-79.
 3. Іванов М.І., Малюк Є.М., Переяславський О.М. Математичне моделювання роботи гідрооб'ємного рульового механізму. Вісник ВПІ. 1998. № 2. С.93-96.
 4. Бурєнніков Ю.А., Переяславський О.М., Семичаснова Н.С. Впровадження нових комп‘ютер-них технологій навчання у ВДТУ. Вісник Технологічного університету Поділля. Хмельницький. 2000. №3. Ч.2. С.150-152.
 5. Іванов М.І., Переяславська О.О., Переяславський О.М., Шаргородський С.А. Динамічні характеристики гідростатичних дозуючих механізмів систем об‘ємного гідравлічного рульового керування. Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету/ техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автомітизація. Кіровоград: КДТУ, 2000. Вип. 7. С. 94-97.
 6. Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А. Моделювання системи гідро об‘ємного рульового керування на базі насоса-дозатора типу МРГ 01. Вибрации в технике и технологиях. 2002. №2. (23). С.20-28.
 7. Іванов М.І., Іванова О.М., Михайленко П.М., Остапенко М.А., Переяславський О.М. Удосконалення механізму визначення кількості молока молокоміра. Вибрации в технике и технологиях. 2003. №3. (29). С. 29 – 33.
 8. Іванов М.І., Лінник М.К., Михайленко П.М., Остапенко М.А., Переяславський О.М. Удосконалення конструкції пристрою обліку молока. Вісник аграрної науки. 2003. № 7. С.45 – 49.
 9. Иванов Н.И., Худолей О.И., Переяславский А.Н. Обоснование выбора режима работы стенда для испытания узлов двигателя внутреннего сгорания на надежность. Промислова гідравліка і пневматика. 2006. №4. (14). С.100-101.
 10. Іванов М.І., Моторна О.О., Переяславський О.М., Шаргородський С.А. Сучасні тенденції розвитку систем гідрооб’ємного рульового керування. Промислова гідравліка і пневматика. 2011. №4. (34). C. 109-112.
 11. Козак Ю. М., Моторна О.О., Переяславський О.М., Середа Л.П. Насос-дозатор з додатковим зливним золотником з новою системою керування для гідрооб’ємних систем рульового керування. Промислова гідравліка і пневматика. 2012. №2. (36). С.27-30.
 12. Іванов М.І., Ковальова І.М., Мазуренко В.Ф., Переяславський О.М., Шаргородський С.А. Удосконалення системи керування нахилом люльки аксиального роторнопоршневого насоса типу PVC 1.63. Промислова гідравліка і пневматика. 2015. №4. (50). С. 63-70.
 13. Іванов М.І., Козак Ю.М., Моторна О.О., Переяславський О.М. Вибір параметрів насоса-дозатора для системи гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин на основі багатокритеріальної оптимізації. Промислова гідравліка і пневматика. 2016. №1. (51). С.65-76.
 14. Іванов М.І., Козак Ю.М., Моторна О.О., Переяславський О.М. Стенд та методика експериментальних досліджень насосів-дозаторів систем гідрооб’ємного рульового керування самохідних машин при дії зустрічного навантаження. Промислова гідравліка і пневматика. 2016. №3. (53). С.66-74.
 15. Іванов М. І., Ковальова І.М., Переяславський О.М., Шаргородський С.А. Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторнопоршневого насоса. Вібрації в техніці та технологіях. 2017. №22. (85) С. 37 – 42.
 16. Іванов М. І., Ковальова І.М., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Гречко Р.О. Параметричне збудження пульсацій при роботі регульованого аксіального роторнопоршневого насоса. Промислова гідравліка і пневматика. 2017. №2. (56). С. 70-76.
 17. Иванов Н.И, Моторная О.А., Переяславский А.Н., Стадник, Н.И. Применение электромагнитов для управления електроагрегатами мобильных машин. Промислова гідравліка і пневматика. 2017. №4. (58). С.43-48.
 18. Іванов М. І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Закревський В.П., Гречко Р.О. Статичні характеристики насосів типу PVC 1. Промислова гідравліка і пневматика. 2018. №1. (59). С. 79-92.
 19. Іванов М.І., Моторна О.О., Переяславський О.М., Стаднік М. І. Спеціальний електрогідравлічний розподільник. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. 2018. Vol. 9. No. 3. С. 109-112.
 20. Иванов Н.И., Моторная О.А., Переяславский А.Н., Стадник, Н.И. Исследование тяговых характеристик электромагнитов системы автоматики. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. Vol. 101. No 2. С. 54 – 59.
 21. Иванов Н.И., Моторная О.А., Переяславский А.Н., Стадник, Н.И., Ярошенко В.Л. Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника. Техніка і технології в АПК. 2019. Vol 110. № 1. С. 22-25.


Наукові публікації в зарубіжних журналах

 1. Іванов Н.И., Моторна О.О., Переяславский А.Н., Середа Л.П. Усовершенствование конструкции насоса-дозатора системы гидрообъемного рулевого управления самоходных машин. MOTROL: Commission of motorization and energetics in agriculture: Polish Academy of sciences. 2014. Vol. 16. №5. C. 103-114.

Патенти

 1. Станок для обработки кромок: a.с. №529015 СССР. МКИ В 23 С 3/12. заявл. 23.07.75. опубл. 25.09.76. Бюл. №35.
 2. Стенд для испытания блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания: а.с. №1173226 СССР. МКИ G 01 М 13/00. заявл. 06.02.84. опубл. 15.08.85., Бюл. №30.
 3. Электрогидравлический усилитель: а.с. №1250739 СССР. МКИ F 15 В 3/00. заявл. 14.02.85. Опубл. 15.08.86. Бюл. №30.
 4. Стенд для испытания блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания на усталость: а.с. №1268985 СССР. МКИ G 01 М 13/00. заявл. 11.12.84. опубл. 07.11.86. Бюл. №41.
 5. Стенд для испытания рулевых механизмов транспортных средств: а.с. №1280376 СССР. МКИ G 01 М 17/06. заявл. 06.08.85. опубл. 30.12.86. Бюл. №48.
 6. Электрогидравлический усилитель: а.с. №1333872 СССР. МКИ F15 B3/00. заявл. 10.04.86. опубл.30.08.87. Бюл. №32.
 7. Медицинское кресло: а.с. №1561981 СССР. МКИ А 61 Н 9/00. заявл. 18.03.88 опубл. 07.05.90. Бюл. №17.
 8. Стенд для испытания блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания: а.с. №1620877 СССР. МКИ G 01 M 13/00. заявл. 6.12.88. опубл. 15.01.91. Бюл. №2.
 9. Хирургический аппарат для наложения анастомозов: а.с. №1667844 СССР. МКИ А 61 В 17/115. заявл. 23.06.89. опубл. 07.08.91. Бюл. №29.
 10. Гидравлический рулевой механизм транспортного средства: а.с. №1817428 СССР. МКИ В 62 D 5/06. заявл. 31.05.89. опубл. 11.10.92. Бюл. №31.
 11. Планетарно-роторный малогабаритный гидромотор: а.с. №1793071 СССР. МКИ F 01 C 1/00. заявл. 08.01.91. опубл. 07.02.93. Бюл. №5.
 12. Пристрій для зупинки кровотечі: пат. Україна: МПК6 А 61 B 17/12. № 21568 А; заявл. 25.03.97; опубл. 06.01.98. Бюл. № 1.
 13. Гідрооб'ємний рульовий механізм: пат. Україна МПК6 В62 D 5/06. № 24477 А; заявл. 07.02.97; опубл. 21.07.98. Бюл. №5.
 14. Гидрообъемное рулевое управление транспортного средства: пат. Российская Федерация: МПК6 В 62 D 5/06. №2029700; заявл. 06.06.89; опубл. 27.02.95. Бюл. № 6.
 15. Прилад для дозиметрії іонізуючих випромінювань: пат. Україна: МПК6 G 01 T 1/29. № 31353 А; заявл. 11.08.98; опубл. 15.12.2000. Бюл. № 7-ІІ.
 16. Об‘ємна передача транспортного засобу: пат. Україна: МПК6 В 60К 17/10. № 33401А; заявл. 18.02.99; опубл. 15.02.2001. Бюл. № 1.
 17. Гідрооб’ємний рульовий механізм: пат. Україна: МПК7 В62 D 5/06. №65410 А; заявл. 5.08.2003; опубл. 15.03.2004, Бюл. № 3.
 18. Гідравлічний рульовий механізм транспортного засобу: пат. 5014 Україна: МПК 7 В62 D 5/06; заявл. 15.06.2004; опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2.
 19. Гідравлічний рульовий механізм транспортного засобу: пат. 5015 Україна: МПК 7 В62 D 5/06; заявл. 15.06.2004; опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2.
 20. Пристрій для захвату контейнерів: пат. Україна: МПК В66 C 1/66. №74582; заявл. 6.02.2012; опубл. 12.11.2012. Бюл. № 21.
 21. Гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів: пат. Україна: МПК E02 F 9/22. №80958; заявл. 28.01.2013; опубл. 10.06.2013. Бюл. № 11.
 22. Гідравлічний рульовий механізм. транспортного засобу: пат. 86521 Україна: МПК В62 D 5/06; заявл. 04.02.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.

Місце і дата народження

м.Вінниця, 06.10.1977


Освіта

 • 1994-1999 – Вінницький національний технічний унверситет, спеціальність «Інженерна механіка»;
 • 1999-2002 – аспірантура Вінницького національного технічного університету, спеціальність «Системи приводів»;
 • 2006 – захист дисертації кандидата технічних наук, спеціальність – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;
 • 2011 – доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарсьокого виробництва.


Кар’єра

Викладацька діяльність з 02.12. 2002 року

 • 02.12.2002 – 01.09.2003 – асистент кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та ремонту машин Вінницького державного аграрного університету;
  • Проводив лабораторні та практичні зайняття із дисциплін: «Обгрунтування інженерних рішень», «Комп’ютерна графіка»
 • 01.09.2003 – 01.09.2006 – асистент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького державного аграрного університету
  • Проводив лабораторні та практичні зайняття із дисциплін: «Інформатика», «Комп’ютерна графіка», «Автоматизація інженерних розрахунків», «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування».
 • 01.09.2006 – 11.02.2008 – старший викладач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького державного аграрного університету;
  • Читав лекції та проводив лабораторні зайняття з дисциплін: «Комп’ютерна графіка», «Автоматизація інженерних розрахунків», «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування»
 • 11.02.2008 – 31.08.2011 – доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького державного аграрного університету;
  • Читав лекції та проводив лабораторні зайняття з дисциплін: «Прикладні комп’ютерні технології», «Автоматизація інженерних розрахунків», «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування».
 • 01.09.2011 – 31.08.2013 - доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства.
  • Читав лекції та проводив лабораторні зайняття з дисциплін: «Комп’ютерна графіка», «Автоматизація інженерних розрахунків», «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування», «Прикладні комп’ютерні технології».
 • 31.08.2013 – 31.08.2021 - доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва факультету механізації сільського господарства.
  • Читав лекції та проводив лабораторні зайняття з дисциплін: «Комп’ютерна графіка», «Автоматизація інженерних розрахунків», «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування», «Прикладні комп’ютерні технології», «Інженерні розрахунки на ПЕОМ», «Гідравліка», «Гідропривод сільськогосподарських машин», «Конструювання і розрахунок сільськогосподарських машин», «Методи конструювання», «Основи наукових досліджень», «Теорія проектування і розрахунку сільськогосподарської техніки», «Моделювання новітніх технологінчих систем».


Науково-дослідна робота

Участь у конференціях

 • Удосконалення гідравлічного привода системи підйому крил культиватора /Іванов М.І., Шаргородський С.А., Гуменюк О.Ю./ Матеріали XIV Міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». Одеса, 18-19 вересня 2013р.
 • Розроблення математичної моделі системи регулювання продуктивності аксіально-поршньового насоса/ Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С. А., Харченко О. В.// Матеріали ХІХ міжнародної науково-технічної конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» Кіровоград, 21-24 травня 2014 р.
 •  Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин/ Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А.// ХVI Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП "Промислова гідравліка і пневматика". Суми, 14-16 жовтня 2015р. Матеріали конференції. – Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2015. – С. 141-142
 • Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А. «Вплив параметричних процесів на роботу гідравлічних приводів мобільних машин». ХV Міжнародна науково-технічна конференція АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика», м. Суми, Україна, 15-17 жовтня 2015 року
 • Іванов М.І., Руткевич В.С. Шаргородський С.А. «Гідравлічний привод складання секцій широкозахватного культиватора» Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та іновації» м. Вінниця, Україна 17-18 листопада 2015 року.
 • Іванов М.І., Руткевич В.С. Шаргородський С.А. Дослідження траєкторії руху приведеної сили тиску плунжерів на люльку аксиально-поршньового насоса./ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». м. Вінниця, Україна 17-18 листопада 2015 року
 • МІ Іванов, СА Шаргородський, ВС Руткевич ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХУ ПРИВЕДЕНОЇ СИЛИ ТИСКУ ПЛУНЖЕРІВ НА ЛЮЛЬКУ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЬОВОГО НАСОСА. «СУЧАСНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 –18 листопада 2015 року. м. Віниця, ВНАУ, С.42-44
 • Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. «АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.» "Професійна підготовока фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці" Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція м. Вінниця, Україна 17.02.2016р. – С29-39
 • Дослідження витратних характеристик насоса типу PVC / М.І.Іванов, О.М.Переяславський, І.М.Ковальова, С.А.Шаргородський, Р.О.Гречко // Гідроаеромеханіка в інженерній практиці. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – 24-27 травня 2016. – м.Київ. – С.169-170
 • Дослідження стійкості системи гідроприладів блочно-порційного відокремлювача. / М.І. Іванов, С.А. Шаргородський, В.С. Руткевич // Промислова гідравліка і пневматика. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – 19-21 жовтня 2016. – Харків. – С. 116-117.
 • Моделирование работы узла люльки регулируемого аксиально-поршневого насоса типа PVC. / Н.И. Иванов, А.Н. Переяславский, С.А. Шаргородский, И.М. Ковалева // Промислова гідравліка і пневматика. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – 19-21 жовтня 2016. – Харків. – С. 47-48.
 • Руткевич, В.С. Дослідження стійкості системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача / М.І. Іванов, С.А. Шаргородський, В.С. Руткевич // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». – м. Харків, 19-21 жовтня 2016 р. – С. 116-117.
 • Дослідження регульованих роторно-поршневих насосів типу PVC-1 для LS гідроприводів мобільних машин/Іванов М.І., Шаргородський С.А., Переяславський О.М. / Матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». Чернігів, 10-12 травня 2018 р.
 • Гідравлічний привод складання секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів/ Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С.// ІV Міжнародна науково-практична конференція «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». м. Умань, 17-18 травня 2018 р.
 • Експериментальний стенд для дослідження адаптивного гідравлічного привода блочно-порційного відокремлювача консервованого корму/ Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С// Гідроаеромеханіка в інженерній практиці. Матеріали ХХІІІ міжнародної науково-технічної конференції. – 19-22 червня 2018. – м.Київ.
 • Особливості розрахунку витратних характеристик робочих вікон золотникових розподільників./Шаргородський С.А.// XXIV міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”. 27-30 травня 2019 р м. Київ
 • Шаргородський С.А. Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськогосподарських машин. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» 28-29 листопада 2019 р. – Вінниця
 • Особливості математичного моделювання роботи гідравлічних розподільників золотникового типу для систем рульового керування мобільних сільськогосподарських машин. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи» 21-22 жовтня 2020 р. – Вінниця
 • Шаргородський С.А. Особливості врахування хвильових процесів при побудові математичних моделей. Міжнародна науково -практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії» 19-20 листопада 2020 р. Вінниця
 • Vibration resistance of HST 90 hydrostatic transmission. XVI International Scientific and Engineering Conference Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery. SumSu, September 8-11, 2020.

 

Основні публікації

 • Аналіз роботи підшипникового вузла люльки насоса PVC 1.63 / Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М., Мазуренко В.Ф., Харченко О.В., Головко С.М. // Промислова гідравліка і пневматика – 2015 - 00№4(50)
 • Іванов М.І. Експериментальний стенд для дослідження системи гідравлічних приводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму / М.І. Іванов, С.А. Шаргородський, В.С. Руткевич // Промислова гідравліка і пневматика. – 2016–№1 (51). – C. 77-84.
 • Іванов М.І. Силові характеристики механізму регулювання кута нахилу похилого диска регульованого аксіального роторно-поршневого насоса / М.І. Іванов, О.М. Переяславський, С.А. Шаргородський, І.М. Ковальова// Вібрації в техніці та технологіях №2 (85) 2017. – Вінниця, ВНАУ – С.37-42.
 • Шаргородський С.А. Дослідження якості роботи гідравлічної системи привода доочисників головок цукрового буряку із гідравлічним приводом поперечних коливань рамки робочих органів/ М.І. Іванов, І.В. Гунько, С.А. Шаргородський // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2017. – №4 (99). – С. 98-103/0,44
 • Шаргородський С.А. Параметричне збудження пульсацій при роботі регульованого аксиально – роторно поршневого насоса/ Іванов М.І., Переяславський О.М., Шаргородський С.А., Ковальова І.М., Гречко Р.О.//Промислова гідравліка і пневматика. – 2017. – №2 (56). – С. 70-76/0,5
 • S.Shargorodskiy EINVESTIGATION OF THe PROCESS OF THREAD EXTRUSION USING THE ULTRASOUND. S.Shargorodskiy, V. Тurych, N. Veselovska, V. Rutkevych Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774, 60-68
 • Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби./ Г.М. Калетнік, С.А. Шаргородський, Ю.Ю. Браніцький //Техніка енергетика, транспорт АПК. 2018. №3(102). С.11-21
 • Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин. / Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А. //Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. № 4 (107). С. 47-53
 • Забезпечення постійного гістерезису золотникових запобіжних клапанів прямої дії. / Стаднік М. І., Шаргородський С. А., Руткевич В. С.// Техніка, енергетика, транспорт АПК. № 4 (111) / 2020, с. 100 – 108
 • Гідравліка. Навчальний посібник/ Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Іванов М.І., Руткевич В.С. Вінниця: ВНАУ, 2019, 224с.
 • Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування. Навчальний посібник/ Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Шаргородський С.А., Вінниця: ВНАУ, 2019, 283 с.
 • Практикум з дисципліни «Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування»: Навчальний посібник/ Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С., Моторна О.О. Вінниця: 2020. 197 с.

Наукові інтереси

 • Гідравлічний привод сільськогосподарської техніки, системи гідрооб’ємного рульового керування сільськогосподарських машин, математичне моделювання процесів роботи гідравлічних машин та систем.

 

Місце і дата народження:
02.07.1985 року, м. Старий Самбір, Львівська область

Освіта:

 • 2002-2008: факультет механізації сільського господарства, Вінницький державний аграрний університет, спеціальність - механізація сільського господарства;
 • 2006-2008: факультет «Інститут післядипломної освіти», Вінницький державний аграрний університет, спеціальність - облік і аудит;
 • 2008-2011: аспірантура, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Кар’єра:

 • 01.09.2008 р. – асистент кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства Вінницького державного аграрного університету;
 • 05.12.2011 р. – асистент кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.07.2014 р. – асистент кафедри сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.06.2015 р. – асистент кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;
 • 30.08.2017 р. – старший викладач кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;
 • 31.08.2018 р. - 07.02.2019 р. – доцент кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;
 • 08.02.2019 р. і по теперішній час – доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва інженерно-технологічного факультету Вінницького національного аграрного університету

Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях:

 • XV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки»: ЖНАЕУ – Житомир, 16-18 жовтня 2014 р.;
 • XVІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» присвячена 115-річчю з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 17-19 жовтня 2015 р.;
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої та екологічної безпеки держави»: ВНАУ – Вінниця, 07-09 вересня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України»: Всеукраїнський науково-навчальний консорціум, ВНАУ – Київ-Вінниця, 23-25 травня 2017 р.;
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», Вінницький національний аграрний університет, 28-30 листопада 2017 року.;
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів "Майбутнє аграрного сектору України: погляд молодих вчених", Вінницький національний аграрний університет, 15-16 травня 2018 року.
 • ХX Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки", присвячена 119-й річниці з дня народження академіка П.М. Василенка,17-19 жовтня 2019 року, м Миколаїв, МНАУ
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки с.г. продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», 28-29 листопада 2019 року, м. Вінниця, ВНАУ
 • Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави», 24-25 жовтня 2019 року, м. Вінниця, ВНАУ
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки с.г. продукції, машино-будування та енергетичних систем АПК», 28-29 листопада 2019 року, м. Вінниця, ВНАУ
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи» 21-22 жовтня 2020 року, м. Вінниця, ВНАУ
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії» 19-20 листопада 2020 року, м. Вінниця, ВНАУ

Основні публікації:

 1. Пришляк В.М. Упрочнение малоресурсных деталей рабочих органов почвообрабатывающей техники / Пришляк В.М., Кулижский В.М., Яропуд В.М. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця ВДАУ. - 2009. - Вип. 3. С. 33-36.
 2. Ивашко В.С. Триботехнические исследования борсодержащих материалов нанесенных газотермическим методом для упрочнения и восстановления деталей сельскохозяйственной и автомобильной техники / Ивашко В.С., Ярошевич В.К. Златопольский Ф.Й., Яропуд В.М. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Випуск 40, част. І. – Кіровоград: КНТУ, 2010. С.189-193.
 3. Лопата Л.А.Остаточные напряжения при упрочнении деталей электроконтактным припеканием / Лопата Л.А., Сорока О.Б., Яропуд В.М. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». ВНАУ. 2010 р. – Вип. 1 (57). С. 98-103.
 4. Пришляк В.М. Умови експлуатації і основні причини виходу з ладу ріжучих елементів робочих органів сільськогосподарських машин / Пришляк В.М., Яропуд В.М. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця ВНАУ. - 2010. - Вип. 5. С. 117-119.
 5. Умови експлуатації, основні причини виходу з ладу та основні напрямки підвищення зносостійкості ріжучих елементів робочих органів с.-г. машин / Бойко А.В., Пришляк В.М., Яропуд В.М., Лопата Т.В. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – Київ НУБіПУ. - 2010. Вип. 144. Част. 4.
 6. Грицун А.В. Відходи птахівництва – джерело невикористаної енергії / Грицун А.В., Яропуд В.М., Бабин І.А. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. Вінниця. 2012. - Випуск № 10 т. 1 (58). С. 27-32.
 7. Журенко Ю.І. Біодизель – альтернативна заміна дизельного палива / Журенко Ю.І., Яропуд В.М., Бабин І.А. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Технічні науки. Вінниця. 2012. - Випуск № 10 т. 1 (58). С. 44-51.
 8. Лисогор В.М. Економіко-еволюційна модель стану електротехнічних комплексів сільськогосподарського виробництва та перспективи її розвитку / Лисогор В.М., Єленіч М.П., Яропуд В.М., Алексевич І.М. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». ВНАУ. 2013 р. – Вип. 2 (70). С. 176-179.
 9. Калетнік Г.М. Математичне моделювання руху скиби ґрунту по площині косого клина / Калетнік Г.М., Пришляк В.М., Яропуд В.М., Булгаков В.М., Пилипака С.Ф. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». ВНАУ. 2013 р. Вип. 4 (72). С. 27-36.
 10. Лисогор В.М. Метод побудови прикладної моделі лінійного програмування для рішення сільськогосподарських задач / Лисогор В.М., Яропуд В.М., Король Є.В. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». ВНАУ. 2012 р. Вип. 4 (68). С. 67-70.
 11. Пришляк В.М., Яропуд В.М. Аналіз і класифікація технологічних схем теплоутилізаторів для тваринницьких приміщень. Науково-теоретичний збірник «Вісник ЖНАЕУ». Випуск №2(45), т. 4. ч. ІІ, 2014 р. С. 344-350.
 12. Пришляк В.М., Яропуд В.М. Обґрунтування конструктивних параметрів рекуперативних теплоутилізаторів для тваринницьких приміщень. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Технічні науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця. Випуск 2 (85). С. 102-112.
 13. Пришляк В.М., Яропуд В.М., Ковязін О.С., Алієв Е.Б. Обґрунтування геометричних параметрів розташування отворів у повітропроводі трьохтрубного концентричного теплоутилізатора. Промислова гідравліка і пневматика: Всеукраїнський науково-технічний журнал. Вінниця: Глобус-прес. 2015. № 4(46). С. 83-85.
 14. Пришляк В.М., Яропуд В.М., Ковязін О.С., Алієв Е.Б. Теоретичні дослідження пневмовтрат трьохтрубного концентричного теплоутилізатора. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Редкол.: C.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. К. 2014. Вип. 196. ч. 3. С. 192-199.
 15. Пришляк Виктор, Яропуд Виталий. Экспериментальные исследования конструкционно-технологических параметров теплоутилизатора. Polish Academy of Sciences University of Engineering and Economics in Rzeszów, MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2015. Vol. 17. № 3. 342-347. Index Copernicus
 16. Пришляк В.М., Яропуд В.М. Оптимізація технологічних параметрів тепломасообмінного процесу в теплообмінниках концентричного типу. Техніка, енергетика, транспорт АПК : Всеукраїнський науково-технічний журнал. 2015. № 1. С.85-90.
 17. Яропуд В.М. Експериментальні дослідження раціональної геометрії розташування отворів у повітропроводі теплоутилізатора. Науковий вісник НУБіПУ. Серія: техніка та енергетика АПК. Редкол.: C.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. К. 2015. Вип. 241. С. 259-265.
 18. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Порівняльний аналіз результатів теоретичних й експериментальних досліджень процесу функціонування теплоутилізатора для тваринницьких приміщень. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація с.-г. машин, вип. 45, ч. ІІ. Кіровоград: КНТУ. 2015. С. 120-124.
 19. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Методика інженерного розрахунку параметрів теплоутилізатора для тваринницьких приміщень. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Редкол.: C.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. К. 2015. Вип. 212/2. С. 214-221.
 20. Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Зозуляк О.В. Прийоми локального внесення добрив. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». ВНАУ. 2016 р. Вип. 3 (83). С. 59-62.
 21. Пономаренко Н.О., Ільченко В.Ю., Яропуд В.М., Усенко А.І. Аргументація середньої відстані пробігу пересувних засобів технічного обслуговування машин. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2016. №3 (95). С. 63-66.
 22. Любін М.В., Токарчук О.А., Яропуд В.М. Особливості роботи крутопохилених гвинтових транспортерів при переміщенні зернової продукції / М.В. Любін, // Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2016. №3 (95). С. 235-240.
 23. Кобець А.С., Науменко М.М., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М. До питання створення машини для внесення мінеральних добрив. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вібрації в техніці та технологіях». ВНАУ. 2017 р. Вип. 1 (84). С. 64-67.
 24. Деркач О.Д., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Волошин С.В. Пристосованість конструкцій трактора до операцій технічного обслуговування і зберігання. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2016. №4 (96). С. 31-36.
 25. Ільченко В.Ю., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., А.С. Бондаренко Дослідження першочерговості постановки тракторів на зберігання. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2017. №2 (98). С. 49-55.
 26. Ролдугін М.І., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Сидоренко Р.М. Стан і перспективи розвитку комбінованих агрегатів. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2017. №2 (98). С. 40-43.
 27. Науменко М.М., Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Яременко С.С. Створення машини з підвищенню рівномірністю внесення мінеральних добрив. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2017. №2 (98). С. 28-33.
 28. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Фізико-математичний апарат руху насіння в повітряному потоці [Текст]. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2017. №2 (97). С. 19-23.
 29. Hunko Irina, Prishliak Victor, Yaropud Vitaliy, Branitskyy Three-pipe concentric heat exchanger for sty. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol. 19. No 3. 33–37. Index Copernicus
 30. Aliev Elchin, Pryshliak Viktor, Yaropud Research of physical and mechanical properties of oilseed crops. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2017. Vol. 19. No 3. 103-108. Index Copernicus
 31. Kobets A.S., Naumenko M.M., Ponomarenko N.O., Kharytonov M.M., Velychko O.P. Design substantiation of the three-tier centrifugal type mineral fertilizers spreader. INMATEH - Agricultural Engineering. vol. 53, no.3 / 2017. P. 13-20.
 32. Aliev E.B., Bandura V.M., Pryshliak V.M., TrukhanskaO.Modeling of mechanical and technological processes of the agricultural. INMATEH - Agricultural Engineering. vol. 54, no.1 / 2018. 95-104. Scopus.
 33. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Результати чисельного моделювання процесу роботи блока подачі насіння фотоелектронного сепаратора. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2017. 4 (99) С. 18-23.
 34. Яропуд В.М. Теплоутилізатор для тваринницьких приміщень. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2017. 4 (87). С. 124-128.
 35. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Драчов А.В. Фізико - математична модель руху насіння по лопаті барабана вібродозатора. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Вип. № 27. С. 97-104.
 36. Яропуд В.М. Результати дослідження зміни вібраційних характеристик вітродвигуна. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2018. 1 (88). С. 20-24.
 37. Kobets А., Naumenko N., Ponomarenko N., Yaropud V. The centrifugal type mineral fertilizers spreader. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2018. 1 (88). С. 32-37.
 38. Яропуд В.М. Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». Редколегія: Калетнік Г.М. (головний редактор) та інші. Вінниця. 2018. 1 (100). С. 55-61.
 39. Алієв Е.Б. Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Кунда В.Г. Фізико-математичний апарат сипкого матеріалу із вібруючим решетом. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. 2018. № 3 (90).С. 5-10.
 40. Aliev E.B., Yaropud V.M., Dudin V.Yr., Pryshliak V.M., Pryshliak N.V., Ivlev V.V. Research on sunflower seeds separation by airflow. INMATEH - Agricultural Engineering. vol. 56. no.3. 2018. P. 119-128.
 41. Paziuk V.M., Liubin M.V., Yaropud V.M., Tokarchuk O.A., Tokarchuk D.M. Research on the rational regimes of wheat seeds drying. INMATEH - Agricultural Engineering. vol. 56. no.3. 2018. P. 39-48.
 42. Kobets A.S., Ponomarenko N.A., Kobets O.M., Tesliuk H.V., Kharytonov M.M., Yaropud V.M. Study of fertilizer spreader centrifugal type under field conditions. INMATEH - Agricultural Engineering. vol. 57. no.1. 2019. P. 253-260.
 43. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Іванченко О.В. Установка для виготовлення паливних брикетів. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2018. № 4 (103). С. 69-74.
 44. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Техніко-технологічне забезпечення прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшника. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. 2019. № 1 (92). С. 40-47.
 45. Paziuk V.M., Petrova Zh.O., Tokarchuk O.A., Yaropud V.M. Research of rational modes of drying rape seed. INMATEH - Agricultural Engineering. vol. 58, no.2. 2019. P. 303-310.
 46. Hrushetsky S.M., Yaropud V.M., Duganets V.I., Duganets V.I., Pryshliak V.M., Kurylo V.L. Research of constructive and regulatory parameters of the assembly working parts for potato harvesting machines. INMATEH - Agricultural Engineering. vol. 59, no.3. 2019. P.101-110.
 47. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Гаврильченко О.С., Костеніков О.О. Автоматизована система керування технологічним процесом доїння. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». №3 (106). С. 5-12.
 48. Яропуд В.М., Токарчук О.А. Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрів молочного фільтру. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». № 3 (106). С. 87-94.
 49. Алієв Е.Б., Яропуд В.М. Визначення фракційного складу насіння за фотозображенням. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. 2019. № 3 (94). С. 102-109.
 50. Токарчук О.А., Яропуд В.М. Залежність між експлуатаційними вимогами і параметрами раціонального вибору конструкції вібраційного конвеєра. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. № 3 (94). С. 45-51.
 51. Яропуд В.М., Волик Б.А. Обґрунтування конструкції голчастого диска ротаційної борони аналізом будови тіла біологічного аналогу. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. 2019. № 4 (95). С. 56-64.
 52. Яропуд В.М. Дослідження процесу функціонування та оптимізація конструктивно-технологічних параметрів тритрубного рекуператора. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. №1 (108). С. 23-32.
 53. Грушецький С.М., Яропуд В.М., Бабин І.А. Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. 2020. №1 (96). С. 5-19.
 54. Алієв Е.Б., Миколенко С.В., Яропуд В.М., Малєгін Р.Д. Обґрунтування конструктивно-технологічної схеми кавітаційного диспергатора-гомогенізатора сільсько-господарської сировини рослинного походження на кормові цілі. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 2020. № 2 (109). С. 5-15.
 55. Алієв Е.Б., Яропуд В.М., Білоус І.М. Обґрунтування складу енергозберігаючої системи забезпечення мікроклімату в свинарських приміщеннях. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. 2020. №2 (97). С. 129-137.
 56. Купчук І.М., Яропуд В.М., Телекало Н.В., Граняк В.Ф. Перспективи та передумови впровадження автономних систем електрозабезпечення агропромислових підприємств. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». №3 (110). С. 51-63.
 57. Пономаренко Н.О., Яропуд В.М., Лепеть Є.І. Дослідження конструктивно-технологічних параметрів робочого органу для розкидання сипучих матеріалів. Всеукраїнський науково – технічний журнал «Техніка, енергетика, транспорт АПК». №3 (110). С. 95-102.
 58. Грушецький С.М., Яропуд В.М. Моделювання відрізання картопляного вороху лезом леміша. Всеукраїнський науково-технічний журнал “Вібрації в техніці та технологіях”. 2020. №3 (98). С. 85-94.

Наукові інтереси:
Забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в тваринницьких приміщеннях.
Вплив параметрів мікроклімату на фізіологічний стан тварин та птиці.
Розробка й удосконалення систем вентиляції в тваринницьких приміщеннях з використанням відновлюваних джерел енергії.

Місце і дата народження

с. Великий Митник Вінницької області Хмільницького району, 13.11.1984 р.


Освіта

 • 2002-2007 – Вінницький державний аграрний університет, спеціальність «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»
 • 2007-2008 – Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету, спеціальність «Менеджмент організацій»
 • 2007-2010 – аспірантура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
 • 2017 – захист дисертації кандидата технічних наук, спеціальність – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
 • 2020 – присвоєно вчене звання доцента.

Кар’єра

Викладацька діяльність з 02.09. 2013 року. З 02.09.2013 по теперішній час – старший викладач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Вінницького національного аграрного університету. Проводив лабораторні та практичні зайняття із дисциплін: «Комп’ютерна графіка», «Теорія конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство і ТКМ», «Конструкція, розрахунок і виробництво с.-г. машин», «Методи конструювання техніки та дизайн машин», «Гідропривод с.-г. техніки», «Гідро- та пневмоприводи с.-г. техніки», «Система автоматизованого проектування», «Основи САПР», «Теорія проектування і розрахунку с.-г. техніки».
Основні навчальні курси: «Конструкція, розрахунок і виробництво сільськогосподарських машин», «Методи випробування нової сільськогосподарської техніки», «Методи конструювання робочих органів сільськогосподарських машин», «Енергоекологічна оцінка конструкцій машин», «Технології конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство і ТКМ», «Гідропривод», «Гідравліка, гідро-, пневмоприводи» та «Прикладні комп'ютерні технології САП».


Науково-дослідна робота
Участь у конференціях

 1. Руткевич, В.С. Особливості привода робочих органів вивантажувачів консервованих кормів напірного типу /М.І. Іванов, В.С. Руткевич // Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Вібрації в техніці та технологіях в переробних і харчових виробництвах». – м. Вінниця, 25-26 квітня 2013 р. – С. 22.
 2. Руткевич, В.С. Дослідження математичної моделі привода блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів / М.І. Іванов, В.С. Руткевич // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки». – м. Кіровоград, 7-8 листопата 2013 р. – С. 147-148.
 3. Руткевич, В.С. Вплив параметрів розподільника потоку гідропривода блочно-порційного відокремлювача на динамічні характеристики системи/ М.І. Іванов, В.С. Руткевич // Матеріали XV міжнародної науково-технічної конференції «Промислова гідравліка і пневматика». – м. Мелітополь, 17-19 вересня 2014 р. – С. 97-98.
 4. Іванов М.І., Руткевич В.С. Шаргородський С.А. «Гідравлічний привод складання секцій широкозахватного культиватора» Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та іновації» м. Вінниця, Україна 17-18 листопада 2015 року.
 5. Іванов М.І., Руткевич В.С. Шаргородський С.А. Дослідження траєкторії руху приведеної сили тиску плунжерів на люльку аксиально-поршньового насоса./ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». м. Вінниця, Україна 17-18 листопада 2015 року.
 6. М.І. Іванов, СА Шаргородський, В.С. Руткевич «Дослідження траєкторії руху приведеної сили тиску плунжерів на люльку аксиально-поршньового насоса». «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 –18 листопада 2015 року. м. Віниця, ВНАУ, С.42-44.
 7. Руткевич, В.С. Дослідження стійкості системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача / М.І. Іванов, С.А. Шаргородський, В.С. Руткевич // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». – м. Харків, 19-21 жовтня 2016 р. – С. 116-117.
 8. Веселовська Н.Р., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. «Аспекти інформатизації освітнього процесу у вищих навчальних закладах» "Професійна підготовока фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці" Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція м. Вінниця, Україна 17.02.2016 р. – С. 29-39.
 9. М.І. Іванов, С.А. Шаргородський, В.С. Руткевич. Дослідження стійкості системи гідроприладів блочно-порційного відокремлювача. Промислова гідравліка і пневматика. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції. – 19-21 жовтня 2016. – Харків. – С. 116-117.
 10. Руткевич, В.С. Дослідження стійкості системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача / М.І. Іванов, С.А. Шаргородський, В.С. Руткевич // Матеріали XVII міжнародної науково-технічної конференції АС ПГП «Промислова гідравліка і пневматика». – м. Харків, 19-21 жовтня 2016 р. – С. 116-117.
 11. Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Гідравлічний привод складання секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Імпортозамінні технології вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва». м. Умань, 17-18 травня 2018р.
 12. Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Експериментальний стенд для дослідження адаптивного гідравлічного привода блочно-порційного відокремлювача консервованого корму. Гідроаеромеханіка в інженерній практиці. Матеріали ХХІІІ міжнародної науково-технічної конференції. – 19-22 червня 2018. – м.Київ.
 13. Руткевич В.С. Дослідження впливу конструктивних параметрів роздільника потоку адаптивної системи гідравлічних приводів відокремлювача на стійкість її роботи. XIX Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» Київ. 17-19 жовтня 2018 р.
 14. Руткевич В.С. Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку. Промислова гідравліка і пневматика: тези доп. XX міжнар. наук.-техн.  конф. АС ПГП, (м. Київ, 22-25 жовт. 2019 р.). Київ, 2019. С. 89–91.
 15. Руткевич В.С. Розробка подрібнювача-мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду. Сучасні проблеми землеробської механіки: тези доп. XX міжнар. наук. конф., присвяченої 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (м. Миколаїв, 17-19 жовт. 2019 р.). Миколаїв, 2019. С. 163–165.
 16. Руткевич В.С. Розробка мульчувача для переробки зрізаних гілок плодових дерев у міжряддях інтенсивного саду. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: тези доп. ІІІ Міжнародної науково-практичної конфе-ренції. Київ, 2020. С. 73–74.
 17. Руткевич В.С. Прикладна математична модель некоректно поставленої задачі блочно-порційного вивантаження стеблових кормів. Технологічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: тези доп. ІХ Міжнародно науково-технічної конференції. Київ, 2020.

Основні публікації

 1. Руткевич В.С. Сучасний стан механізації вивантаження консервованих кормів. Збірник наукових праць ВНАУ. 2010. №4. С. 87–95.
 2. Іванов М.І., Грицун А.В., Руткевич В.С., Гавенко В.В. Оцінка на конкурентоспроможності дослідного зразка блочно-порційного вивантажувача консервованих кормів. Промислова гідравліка і пневматика. 2010. №2(28). C. 91–95.
 3. Іванов М.І., Грицун А.В., Подолянин І.М., Руткевич В.С. Залежність зусиль різання від фізико-механічних властивостей консервованих кормів. Вібрації в техніці та технологіях. 2010. №4 (60). С. 106–110.
 4. Іванов М.І., Подолянин І.М., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Обґрунтування параметрів ножевого механізма блочно-порційного вивантажувача консервованих кормів. Техніка і технології АПК. 2011. № 11(26). С.10–13.
 5. Іванов М.І., Подолянин І.М., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Шляхи підвищення ефективності фронтального навантажувача на вивантажені консервованих кормів. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. №9. С.53–61.
 6. Іванов М.І., Шаргородський С.А., Подолянин І.М., Руткевич В.С. Привод механізму блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів. Промислова гідравліка і пневматика. 2012. №2(36). C. 23–26.
 7. Іванов М.І., Шаргородський С.А., Міщук О.М., Руткевич В.С., Гавенко В.В. Моделювання привода маніпулятора машини для порційної видачі кормів. Промислова гідравліка і пневматика. 2012. №2(36). C. 5–9.
 8. Лисогор В.М., Іванов М.І., Руткевич В.С. Прикладна математична модель некоректно поставленої задачі блочно-порційного вивантаження консервованих кормів. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. №11(66). С. 340–344.
 9. Иванов Н., Шаргородский С., Руткевич В. Математическая модель гидропривода блочно-порционного отделителя консервированных кормов. Motrol commission of motorization and energetic in agriculture. Аn international journal on operation of farm and-food industry machinery. 2013. Vol.15, № 5. С. 83–91.
 10. Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Підвищення експлуатаційної ефективності блочно-порційного вивантажувача консервованих кормів шляхом гідрофікації привода робочих органів. Промислова гідравліка і пневматика. 2013. №1(39). C. 91–96.
 11. Іванов М.І., Руткевич В.С. Оптимізація конструктивних параметрів розподільника потоку для гідропривода блочно-порційного відокремлювача, чутливого до навантаження. Промислова гідравліка і пневматика. 2013. №4(42). C. 87–95.
 12. Іванов М.І., Руткевич В.С. Оцінка конкурентоспроможності блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів нової конструкції Промислова гідравліка і пневматика. 2015. №1(47). C. 76–84.
 13. Іванов М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Експериментальний стенд для дослідження системи гідравлічних приводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму. Промислова гідравліка і пневматика. 2016. №1 (51). C. 77–84.
 14.  Турич В.В., Руткевич В.С. Контактна взаємодія інструмента з деталлю в процесі деформуючого протягування з ультразвуком. Промислова гідравліка і пневматика. 2016. №4(54). C. 71–76.
 15. Веселовська Н.Р., Турич В.В., Руткевич В.С. Контактна взаємодія інструмента з деталлю у процесах поверхневого пластичного деформування з ультразвуком. Вібрації в техніці та технологіях. 2017. №2(85). C. 51–58.
 16. Турич В.В., Руткевич В.С., Янішевський В.Ю. Площа контакту інструмента з деталлю при ультразвуковому вигладжуванні з попереднім зазором. Промислова гідравліка і пневматика. 2017. №1(55). C. 52–57.
 17. Турич В.В., Руткевич В.С. Радіальна деформація деталі в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2(97). C. 119–122.
 18. Іванов М.І., Руткевич В.С., Закревський В.П. Апроксимація витратної характеристики золотникового розподільника LS-регуляторів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2(98). C. 44–48.
 19. Турич В.В., Руткевич В.С. Визначення режимів обробки в процесі ультразвукового вигладжування з попереднім зазором. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №4(99). C. 104–107.
 20. Руткевич В.С. Адаптивний гідравлічний привод блочно-порційного відокремлювача консервованого корму. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №4(99). C. 108–113.
 21. Руткевич В.С. Обгрунтування параметрів золотникового роздільника потоку системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму. Промислова гідравліка і пневматика. 2017. №4(58). C. 58–64.
 22. Тurych V., Veselovska N., Rutkevych V., Shargorodsky S. Investigation of the process of thread extrusion using the ultrasound. Eastern-European Journal of Enterprise technologies. 2017. Vol. 6/1(90). P. 60–68.
 23. Руткевич В.С. Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму. Техніка і технології АПК. 2018. № 4 (103). C. 29–34.
 24. Середа Л.П., Руткевич В.С., Зінєв М.В. Study of the mathematical model of hydraulic drives segment-finger mower unit. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 1 (100). C. 111–123
 25. Руткевич В.С., Паладійчук Ю. Б., Зінєв М.В. Лісовий І.О. Перспективи використання відкритого програмного комплексу Arduino для вивчення технічних дисциплін. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. 2018. Вип. 31. C. 158–164.
 26. Руткевич В.С. Математичне моделювання роботи гідравлічного привода секцій широкозахватного культиватора з послідовним спрацюванням гідроциліндрів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №2(101). C. 37–47.
 27. Веселовська Н.Р., Руткевич В.С., Яремчук О.А. Розробка штамбового струшувача вібраційного типу. Вібрації в техніці та технологіях. 2018. №4(91). C. 29–35.
 28. Rutkevych V.S. Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №3(102). C. 22–27
 29. Тurych V., Rutkevych V., Goncharuk N., Ogorodnichuk G. Investigation of the process smoothing with ultrasonic. Eastern-European Journal of Enterprise technologies. 2018. Vol. 3/1(93). P. 22–33.
 30. Руткевич В.С. Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №3(106). C. 80–86.
 31. Руткевич В.С. Розробка косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №3(106). C. 18–25.
 32. Ivanov M.I., Rutkevych V.S., Kolisnyk O.M., Lisovoy I.O. Research on the block-portion separator parameters influence on the adjustment range of operating elements speed. INMATEH - Agricultural Engineering. 2019. Vol. 57/1. P. 37–44.
 33. Руткевич В.С. Моделювання процесу контактної взаємодії інструмента з деталлю із накладанням осьових ультразвукових коливань. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №2(97). C. 61–71.
 34. Руткевич В.С. Результати досліджень процесів видавлювання різі з накладанням ультразвукових коливань на інструмент. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №3(98). C. 32–43.
 35. Стаднік М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Забезпечення постійного гістерезису золотникових запобіжних клапанів прямої дії Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №4(111). C. 100–108.
 36. Гунько І.В., Стаднік М.І., Шаргородський С.А., Руткевич В.С. Комплексна система фільтрації для замкнутих гідросистем сільськогоспода-рського обладнання Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2021. №1(112).C. 113–125.
 37. Руткевич В.С., Кушнір В.П., Розрахунок на міцність деформуючих елементів та розробка конструкцій прошивок для обробки з накладанням ультразвуку. Вібрації в техніці та технологіях. 2021. №1(100). C. 32–43

Наукові інтереси

 • Дослідження та розроблення систем гідрофікації приводів робочих органів сільськогосподарських машин.

Місце і дата народження:
16 березня 1979 року село Липівка, Томашпільський район, Вінницька область


Освіта:

 • 1994-1998 рр. - факультет механізації сільського господарства Ладижинський радгосп-технікум спеціальність - механізація сільського господарства;
 • 1998-2004 рр. - факультет механізації сільського господарства, Вінницький державний аграрний університет, спеціальність - механізація сільського господарства;
 • 2004-2007 рр. - аспірантура, Вінницький національний аграрний університет, спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».
 • 2020 – захист дисертації кандидата технічних наук, спеціальність – «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Кар’єра:

 • 01.11.2004 р. – Інженер з автоматизації виробничих процесів СТОВ «Декоплант»
 • 01.11.2007 р. – асистент кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства Вінницького державного аграрного університету;
 • 05.12.2011 р. – асистент кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.07.2014 р. – асистент кафедри сільськогосподарських машин, тракторів та автомобілів факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.06.2015 р.– асистент кафедри сільськогосподарських машин факультету механізації сільського господарства Вінницького національного аграрного університету;
 • 08.02.2019 р. – асистент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва інженерно-технологічного факультету;
 • 1.09.2020 і по теперішній час – старший викладач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва інженерно-технологічного факультету.

Науково-дослідна робота. Участь у конференціях:

 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої та екологічної безпеки держави»: ВНАУ – Вінниця, 01 жовтня 2014 р.;
 • X Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» : Кіровоград. Міністерство освіти і науки України Кіровоградський національний технічний університет, 5-6 листопада 2015 р.;
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої та екологічної безпеки держави»: ВНАУ – Вінниця, 07-09 вересня 2016 р.;
 • Регіональна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива»: ВНАУ – Вінниця, 26 січня 2016 р.;
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», Вінницький національний аграрний університет, 28-30 листопада 2017 року.
 • Дослідження ефективності застосування різних способів подрібнення кормів. Сучасні проблеми землеробської механіки: Зб. тез доп. XIХ міжнар. наук. конф., м. Київ, 17–19 жовтня 2018 р. Київ. 2018. С. 124–126
 • Теоретичні дослідження моменту інерції ножового ротора подрібнювача-роздавача грубих кормів. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: матеріали VІI Всеукр. наук.-техніч. конф. смт Глеваха, 5–28 грудня 2018 р. Глеваха–Київ. 2019. С. 110–112..
 • Обґрунтування конструктивно-режимних параметрів пульсатора доїльного апарату. Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві: матеріали VІI Всеукр. наук.-техніч. конф. смт Глеваха. 5–28 груд. 2018 р. Глеваха–Київ 2019. С. 80–83.
 • Аналіз систем промивки доїльних установок. Молодіжний науковий форум: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція: м. Ладижин, 23–24 квіт. 2019 р.
 • Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором. Сучасні проблеми землеробської механіки: ХX міжнар. наук. конф., Миколаїв, 2019 р. 17–19 жовт. Миколаїв, 2019 р.
 • Теоретичні дослідження процесу промивання молокопровідної лінії доїльної установки. Науково-технічні засади розробки, випробування та прогнозування сільськогосподарської техніки і технологій: ХІХ між нар. наук. конф. смт Дослідницьке, 2019 р. 13 верес. Дослідницьке, 2019 р.
 • Обґрунтування режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки. Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машино-будування та енергетичних систем АПК: Всеукр. Наук.-техн. Конф. м. Вінниця, 28–29 листоп. 2019 р., Вінниця, 2019.

Основні публікації:

 1. Грицун А.В., Бабин І.А. Теоретичні обґрунтування деяких конструктивно-технологічних параметрів доїльного апарату з керованим режимом доїння. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2020. №1. С. 16-27.
 2. Грушецький С.М., Яропуд В.М., Бабин І.А. Дослідження якості сепарації картопляного вороху підкопувальними робочими органами картоплезбиральної машини. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №1. С. 125-141.
 3. Пришляк В.М., Бабин І.А., Гунько І. В. Моделювання режимів роботи системи промивання молокопроводів молочно-доїльного обладнання із повітряним інжектором. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2020. №1. С. 102-109.
 4. Гунько І. В., Бабин І.А. Фізико-математична модель роботи гідроінжектора системи промивання доїльних установок. Вібрації в техніці та технологіях. 2020. №2. С. 111-118.
 5. Гунько І. В., Бабин І.А., Пришляк В.М. Експериментальні дослідження режимів роботи повітряного інжектора системи промивання молокопроводів доїльної установки. Наукові горизонти. 2020. № 3. С. 44-53.
 6. Пришляк В.М., Бабин І.А. Результати досліджень фотодатчика визначення забрудненості молокопровідної лінії. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2019. № 49. С. 206-212.
 7. Бабин І.А. Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №4. С. 89-99.
 8. Бабин І.А. Аналіз сучасних автоматичних способів промивання доїльних установок. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №3. С. 13-18.
 9. Севостьянов І.В., Грицун А.В., Бабин І.А. Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємствах АПК. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №1. С. 29-40.
 10. Бабин І.А. Фізико-математичний апарат руху двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2019. №1. С. 5-13.
 11. Грицун А.В., Бабин І.А., Севостьянов І.В. Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №4. С. 4-9.
 12. Бабин І.А. Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакууметричних параметрів лінії промивки доїльної установки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 3. С. 5-12.
 13. Грицун А.В., Бабин І.А. Обґрунтування раціональної конструкції натискного механізму високошвидкісної стригальної машинки. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 2. С. 29-37.
 14. Мазур В.А., Гунько І.В., Бабин І.А. Дослідження технологічного процесу внесення рідких добрив в грунт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №2. С. 5-15.
 15. Павленко С.І., Грицун А.В., Бабин І.А. Виробничі випробування механізованої технології компостування безпідстилкового посліду. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. №’2. С. 15-23.
 16. Пришляк В.М., Грицун А.В., Бабин І.А. Аналіз роботи обладнання для завантаження сінажних башт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. № 1. С. 1 87-189.
 17. Пришляк В.М., Грицун А.В., Бабин І.А. Дослідження роботи обертового стрічкового розподільника маси при завантаженні башт. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2017. №2. С. 36-40.
 18. Грицун А.В., Бабин І.А., Сінгасвський В.П. Оптимізація параметрів робочого процесу мобільного подрібнювача – роздавача грубих кормів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2016. № 3. С. 31 -34.
 19. Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Деякі результати досліджень мобільного подрібнювача-роздавача стеблових кормів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2015. № 3 С. 17-21
 20. Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Дослідження процесу руйнування стеблових матеріалів молотковими робочими органами. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2015. № 2. С. 10-14.
 21. Грицун А.В., Бабин І.А., Грицун О.А. Дослідження впливу кута встановлення робочої грані молотка на зусилля руйнування стеблових матеріалів. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2015. № 1. С. 29-32.
 22. Середа Л.П., Бабин І.А., Ніколайчук В.Я., Лопата Т.В. Аналіз методів підвищення зносостійкості і довговічності робочих органів бурякозбиральної техніки. Збірник наукових праць ВНАУ. 2010. № 5 С. 28-37
 23. Pryshliak V., Babyn I. Justification of the modes of the milk washing system of he milking installation. Quarterly journal of agri-food industry. 2019. Vol. 19. No. 4. P. 5–12.
 24. Результати експериментальних досліджень режимів роботи гідроінжектора системи промивання. Colloquium-journal. 2020. №16. С. 18-21.


Патенти:

 1. Автоматична система промивання молокопровідної лінії доїльних установок: пат. 140923 Україна: МПК A01J7/02. № 201909823; заявл. 16.09.2019; опубл. 10.03.2020, Бюл. №5. 4с.
 2. Тритрубний теплоутилізатор: пат. 133549 Україна: МПК F24F 3/052. №201811361; заявл. 19.11.2018; опубл. 10.04.2019. Бюл. №7. 4с.
 3. Вирівнювач поверхні ґрунту: пат. 127353 Україна: МПК А01В 49/02. № 201802199; заявл. 03.03.2018; опубл. 25.07.2018. Бюл. №14. 4с.
 4. Тритрубний теплоутилізатор: пат. 126074 Україна: МПК F24F 5/00. № 201711085; заявл. 13.11.2017; опубл. 11.06.2018, Бюл. №11/201 8.
 5. Вирівнювач поверхні ґрунту: пат. 121628 Україна: МПК А01В 49/02. № 201706354; заявл. 22.06.2017; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23. 4с.
 6. Планувальник поверхні грунту: пат. 115254 Україна: МПК А01В 49/02. № 201610593; заявл. 20.10.2016; опубл. 10.04.2017, Бюл. №7. 4с.
 7. Пневмороздавав для риби: пат. 108137 Україна: МПК А01К 61/02. № 201511242; заявл. 16.11.2015; опубл. 11.07.2016, Бюл. №13. 4с.
 8. Подрібнював грубих кормів: Пат.106902 Україна: МПК A01F 29/00. № 201511269; заявл. 16.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. №9. 4с.
 9. Подрібнював грубих кормів: Пат. 101503 Україна, МПК A01F 29/00. № 201504274; заявл. 30.04.2015; опубл. 10.09.2015, Бюл. №17. 4с.
 10. Очисник головок коренеплодів: пат. 103573 Україна: МПК A01D 23/02. № 201213122; заявл. 19.11.2012; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. 4с.
 11. Пневмокормороздавач кормів для риби: пат. 71104 Україна: МПК А01К 61/02. № 201111587; заявл. 30.09.2011; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. 4с.
 12. Змішувач-кормороздавач для свиноферм: пат. 71103 Україна: МПК А01К 5/00, ВО1F7/00. № 201111586; заявл. 30.09.2011; опубл. 10.07.2012, Бюл. №13. 4с.
 13. Подрібнювач кормів: пат. 71102 Україна: МПК A23N 12/02, A23N 15/00. № 201111585; заявл. 30.09.2011; опубл. 10.07.2012, Бюл. № 13. 4с.
 14. Мийка-подрібнювач коренебульбоплодів: пат. 71101 Україна: МПК A23N 12/02, A23N 15/00. № 201111584; заявл. 30.09.2011; опубл. 10.07.2012, Бюл. №13. 4с.
 15. Подрібнювач грубих кормів: пат. 70606 Україна: МПК A01F 29/00. № 201111580; заявл. 30.09.2011; опубл. 25.06.2012, Бюл №12. 4с.
 16. Коренезбиральна машина: пат. 69621 Україна: МПК A01D 25/00. № 201111588; заявл. 30.09.2011; опубл. 1.05.2012. Бюл. №9. 4с.


Методичні рекомендації – 15


Наукові інтереси:

 • Удосконалення машин бурякозбирального комплексу.
 • Розробка нових типів очисників для доочищення головок коренеплодів.
 • Дослідження режимів роботи вакуумних систем доїльних установок.
 • Дослідження систем промивання доїльних установок.

Місце та дата народження:

8.02.1953 р., м. Дунаївці, Хмельницької обл.

 Освіта:

 • У 1989 закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Кар’єра:

 • Працює у Вінницькому національному аграрному університеті з 2006 року. За вказаний період викладав дисципліни: комп’ютерна графіка, інженерна графіка, інженерна та комп’ютерна графіка, інженерна графіка з основами нарисної геометрії, нарисна геометрія з основами графіки, нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка, опір матеріалів, механіка матеріалів і конструкцій, теоретична механіка, гідравліка, технологічні основи сільськогосподарського машинобудування, металообробне обладнання, взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання, система автоматизованого проєктування, моделювання технологічних процесів і систем, моделювання сільськогосподарських процесів на ПЕОМ, основи САПР, прикладні комп`ютерні технології САП, автоматизація інженерних розрахунків, гідропривод.   

Науково-дослідна робота:

Участь в міжнародних і Всеукраїнських конференціях:

 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 17 лютого 2016 р., Вінниця.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове,  технологічне забезпечення агропромислового  комплексу України» 23-25 травня 2017 року, м. Київ – м. Вінниця.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектору економіки» 16-17 лютого 2017 року, м. Вінниця.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 28 лютого 2017 р., Вінниця.
 • ІІІ  Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 27 лютого 2018 р., Вінниця.
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р), 22-23 березня 2018 р., Херсон.
 • Міжнародна науково-методична  інтернет-конференція «Проблеми вищої математичної освіти : виклики сучасності, м. Вінниця, ВНТУ, 2018.

Основні публікації:

Матеріали конференцій ( актуальні за 3 роки, монографії за 5 років):

 • Островський А.Й. Професійна мобільність: проблеми і перспективи випускника вищого навчального закладу в Україні / А.Й. Островський //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» 17 лютого 2016 року, м. Вінниця  - С.640-644.
 • Островський А.Й. Застосування  інновацій в сучасній освіті / А.Й. Островський, В.С. Безклейний  //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» 28 лютого 2017 року, м. Вінниця  - С.28-29.
 • Островський А.Й. Особливості розвитку сучасної системи вищої освіти / А.Й. Островський, М.А. Колісник  //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» 28 лютого 2017 року, м. Вінниця  - С.35-37.
 • Островський А.Й. Проблематика професійної мобільності майбутніх випускників ВНЗ / А.Й. Островський, О.А. Мазур  //  Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» 28 лютого 2017 року, м. Вінниця  - С.119-121.
 • Островський А.Й. Інноваційні шляхи інформаційного забезпечення управління галуззю освіти / А.Й. Островський // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : збірник тез за матеріалами ІІІ  Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 27 лютого 2018р., м. Вінниця. – С.43-44.
 • Островський А.Й. Сучасні технології формування професійної компетентності  випускників аграрного університету / А.Й. Островський // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : збірник тез за матеріалами ІІІ  Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 27 лютого 2018р., м. Вінниця. – С.266-267.
 • Островський А.Й. Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх аграріїв / А.Й. Островський // Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці : збірник тез за матеріалами ІІІ  Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 27 лютого 2018р., м. Вінниця. – С.349-350.
 • Островський А.Й. Управлінські кадри освітньої галузі, підготовка у контексті євроінтеграції / А.Й. Островський  // Підготовка управлінських кадрів в контексті нового закону України «Про освіту» (2017 р.): матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Херсон, 22-23 березня 2018 р.). Херсон: ХДУ, 2018. – С.24 - 26.
 • Островський А.Й. Математичні основи моделювання твердих тіл із застосуванням сучасного програмного забезпечення і комп’ютерів / А.Й. Островський // Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти : виклики сучасності, м. Вінниця, ВНТУ, 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/schedConf/presentations?searchInitial=%D0%94&track
 • Островський А.Й. Методика використання графічно-орієнтованого комп’ютерного забезпечення при навчанні математичних дисциплін / А.Й. Островський // Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти : виклики сучасності, м. Вінниця, ВНТУ, 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/schedConf/presentations?searchInitial=%D0%94&track
 • Островський А.Й. Інноваційні методи викладання графічних дисциплін для майбутніх випускників ЗВО / А.Й. Островський // Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції «Проблеми вищої математичної освіти : виклики сучасності, м. Вінниця, ВНТУ, 2018. - Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/schedConf/presentations?searchInitial=%D0%94&track
 • Островський А.Й. Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії: міжнародна науково-практична конференція, м. Вінниця, 19-20 листопад 2020 р.

Статті:

 • Джеджула О.М. Оптимізація конструкції доїльних стаканів зі стимуляцією рефлексу молоковіддачі / О.М. Джеджула, А.Й. Островський // Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2017.-  №2(98). – С.18-22.
 • Островський А.Й. Інноваційний підхід у використанні універсально-збірних пристосувань. Техніка, енергетика, транспорт АПК. 2018. № 3. С. 85-89.
 • Островський А. Й. Удосконалення технологічного процесу свердління тонколистового прокату. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2020.
 • Островський А. Й. Модернізація шаблону для розмічання листових заготовок виробів найпоширеніших просторових форм. Техніка, енергетика, транспорт АПК. Вінниця. 2021.

Наукові інтереси:

 • «Мої наукові інтереси полягають у дослідженні та оптимізації методів  навчання студентів із застосуванням графічно орієнтованих  комп’ютерних програм, мови програмування Python. Ця тема є дуже актуальною і перспективною у всьому світі, оскільки розробка сучасних проектів із застосуванням комп’ютерних систем дозволяє вирішити багато проблем».

Кафедру «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва» створено в 2002 році (наказ № 67 від 5.04.02.) у зв’язку з відкриттям у Вінницькому державному аграрному університеті підготовки фахівців за спеціальністю «Машин та обладнання сільськогосподарського виробництва».

Навчальний процес кафедри забезпечують: 1 доктор наук, 1 професор, 7 кандидатів наук, 4 доцента, 2 старший викладач, 1 асистенти. З 2013 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор Веселовська Наталія Ростиславівна. Кафедра є випусковою і проводить підготовку фахівців за освітними рівнями «бакалавр», «магістр» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування, спеціалізація - «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».

Випускники орієнтовані для роботи на підприємствах, які випускають машинобудівну продукцію для підприємств та господарств агропромислового комплексу, в науково-дослідних організаціях та конструкторських бюро з дослідження та розробки новітніх зразків сільськогосподарської техніки, на підприємствах агропромислового комплексу із забезпечення експлуатації наявної техніки.

 

Навчальний процес                                                                Навчальні стенди "FESTO"

На кафедрі викладається 29 дисциплін, які входять до циклу загально-інженерного та спеціально-професійного навчання. Навчальний процес забезпечений необхідним обладнанням для проведення практично-лабораторного практикуму.

На кафедрі функціонує сучасний комп’ютерний клас на 16 робочих місць. Використовується ліцензійне загальносистемне та спеціальне забезпечення - Windows, Microsoft Office, КОМПАС, Т-flex. 

  

Авторські свідоцтва, патенти, науково-методичні розробки кафедри, посібники та монографії

 

 Студенти, які проходять підготовку на кафедрі, володіють знаннями та навичками застосування комп’ютерної техніки в машинобудуванні.

Наші студенти є учасники Всеукраїнських олімпіад, як результат, здобуття числених призових місць.

. 

Обладнання для проведення лабораторних занять

Науково-педагогічний колектив кафедри успішно поєднує навчальну та наукову діяльність, плідно співпрацює із провідними науковими організаціями та підприємствами. За останній рік на кафедрі вийшло з друку 10 методичних розробок, монографія, сім навчальних посібників. Плідні творчі стосунки кафедра має із ВАТ «Брацлав», ТОВ «Агромаш Калина», ТОВ «Краснянське СП Агромаш, ТОВ «Промавтоматика Вінниця, ТОВ «Аграна Фрут Україна» ПРАТ «Гідросила» (м. Кропивницький) та інших. База проведення експериментальних досліджень ТОВ «Агромаш-Калина». База проведення педагогічної практики та проведення теоретичного моделювання Вінницький національний аграрний університет.

Проведення теоретичних досліджень шляхом математичного моделювання гідравлічної системи привода робочих органів технологічної машини

 

Підготовка до експериментальних досліджень  наВАТ «Агромаш-Калина»

Наукові дослідження співробітниками кафедри виконуються за напрямами «Розроблення та дослідження гідравлічних агрегатів та гідросистем мобільних сільськогосподарських машин» та «Підвищення ефективності функціонування технологічного обладнання».

Робота кафедри по підготовці фахівців має позитивну оцінку з боку роботодавців - стейкхолдерів. Майже десять відсотків випускників продовжили навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету.

Розвиток наукової школи спрямовано на подальший розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, прикладних розробок, підготовку кадрів вищої кваліфікації, раціональне і ефективне використання наукового потенціалу, інтеграцію навчального процесу і наукової діяльності, посилення співпраці із закордонними організаціями, науковими установами НАНУ, матеріально-технічне забезпечення, залучення студентської молоді та молодих вчених до науково-дослідницької діяльності тощо.

На кафедрі створені наукові студентські гуртки за різними напрямами діяльності.

Крім того, на кафедрі досить чітко проводиться виховна робота кураторів зі студентами. Це не тільки чергування в гуртожитку, а й відповідальна робота по удосконаленню та впровадженню думки про те, що освітньо-наукові програми ОНП (бакалавр-магістр-аспірант(аспіранти мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію з огляду на потреби виконання дослідницького проєкту та майбутньої кар’єри) спеціальності 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ - Є НАЙПЕРСПЕКТИВНІШОЮ!

Договори про співпрацю:

Події у світлинах