logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та охорони праці

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2

Кафедра Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці створена наказом №362 К від 1 липня 2014 року Вінницьким національним аграрним університетом.

Очолює кафедру к.т.н., доцент Солона Олена Василівна.

Фахівці кафедри провадять навчальний процес на всіх факультетах ВНАУ, забезпечуючи викладання цілого ряду дисциплін. Для проведення лабораторно-практичних занять на кафедрі створено навчальні лабораторії та комп’ютерний клас. Науковці кафедри мають чималий науково-видавничий здобуток.

Солона Олена Василівна

Солона Олена Василівна

завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження

08.11.1964 р., м. Вінниця

Освіта

 • 1979-1984:     Вінницький     політехнічний            інститут,         м.        Вінниця,         спеціальність –            технологія      машинобудування, металорізальні верстати та інструменти.

Кар’єра

 • 01.09.1984-30.09.1988: Зарахована на посаду асистента кафедри тракторів та автомобілів Вінницький філіал УСПА;
 • 30.09.1988-05.04.1991: Переведена асистентом на кафедру ЕМТП та РМ с/г машин Вінницький філіал УСПА;
 • 05.04.1991-11.01.1999: Асистент кафедри ЕМТП та РМ Вінницького сільськогосподарського інституту;
 • 11.01.1999-12.04.2000: Переведена на посаду асистентом кафедри АКМ;
 • 12.04.2000-01.09.2001: Асистент кафедри АКМ ВДАУ;
 • 01.09.2002: Переведена на посаду старшого викладача АКМ ВДАУ;
 • 01.01.2007: Переведена доцентом кафедри «Автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів», у зв’язку з отриманням диплому кандидата технічних наук;
 • 23.12.2008: Одержала вчене звання доцента;
 • 23.01.2013-і до тепер: Укладено контракт на посаді завідувача кафедри Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці.

Участь у міжнародних і республіканських наукових конференціях

 • ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» (Євпаторія, 1998 р.);
 • VIII Международная конференция «Теория и практика процессов измельчения, разделения, смешивания и уплотнения» (г. Одесса, 2000 г.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Нові машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкції, сучасні будівельні технології» (м. Полтава, 2000 р.);
 • Міжнародна   науково-технічна       конференція   «Сучасні         проблеми       використання низькочастотних            коливань         в технологічних цілях» (м. Луганськ, 2001 р.);
 • IV Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» (м. Вінниця, 2002 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» (Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава, 2005 р.);
 • ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» присвячена пам’яті та на честь 60-річчя від дня народження д.т.н., професора Берника Павла Степановича (м. Вінниця, 5-8 жовтня 2009 р.);
 • Х Міжнародна           конференція   «Сучасні         проблеми       землеробської            механіки»       присвячена            пам’яті            академіка П.М. Василенка ( Дніпропетровський державний аграрний університет, 17-18 жовтня 2009 р.);
 • ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал економічної і екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 23-26 березня 2011 р.)
 • Сертифікат учасника семінару «Інновації в університетській науці» ( м. Миколаїв, 25-27 травня 2011 р.);
 • Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития технологи машиностроения и металлообработки» посвящённая 85-летию заслуженного деятеля науки и техники РФ, д.т.н., почётного профессора ДГТУ А.П. Бабичева (г. Ростов-на-Дону, 28 февраля 2013 г.);
 • Международная научно-техническая конференция «Энергосберегающие машины и технологии» посвящена 50-летию со дня основания кафедры машин и оборудования технологических процессов (г. Киев, 28-30 мая 2013 г.);
 • VІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Енергобіотехнології - 3» (м. Львів, 26 червня 2013 р.);
 • ІІ Міжнародна   науково-практична    конференція   «БІОЕНЕРГЕТИКА:  вирощування  біоенергетичних            культур, виробництво та використання біопалива» ( м. Київ, 22-23 жовтня 2013 р.);
 • ХІІІ Міжнародна        науково-технічна       конференція   «Вібрації  в  техніці   та        технологіях»  (м.       Львів,            Національний університет «Львівська політехніка», 14-16 жовтня 2014 р.);
 • ІV Міжнародна  науково-технічна  конференція    «Земля            України          –          потенціал            продовольчої,            енергетичної  та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, ВНАУ, 17-18 жовтня 2014 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, ВНАУ, 25 січня 2016 р.);
 • Регіональна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згорання працюючих на різних видах палива» (м. Вінниця, ВНАУ, 26 січня 2016 р.);
 • V Міжнародна  науково-технічна        конференція   «Земля            України          –          потенціал  продовольчої,  енергетичної            та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, ВНАУ, 7-8 вересня, 2016 р.);
 • ХVІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки», присвячена 116-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка (м. Суми, Сумський НАУ, 17-18 жовтня 2016 р.);
 • Міжнародна наукова інтернет - конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (м. Тернопіль, 1 грудня 2016 р.);
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, ВНАУ, 5 грудня 2016 р.);
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні аспекти розвитку техніки, енергетики  та транспорту в  АПК» (м. Вінниця, ВНАУ, 23-24 березня 2017 р.);
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні аспекти розвитку техніки, енергетики  та транспорту в  АПК» (м. Вінниця, ВНАУ, 28-30 листопада 2017 р.).
 • Всеукраїнський фестиваль інновацій «Розробка вібраційного млина для механоактивації сипкого матеріалу» - диплом за І місце (м. Київ, Міністерство освіти і науки України, 15-16 травня 2018 р.)
 • XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». Національний університет «Львівська політехніка» 11-12 жовтня 2018 р. с. 91-93.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції». м. Вінниця, ВНАУ, 25-26 жовтня 2018 р.
 • IV міжнародна науково – технічна конференція  «Машини і пластична деформація металів», Україна, Дніпро, Кам’янське, 18-20 жовтня 2018 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ, м. Немирів, 4 -5 квітня 2019 року
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» Вінницький національний аграрний університет 28-29 листопада 2019 року
 • Міжнародна науково-практична конференція «Земля – потенціал енергетичної, економічної та національної безпеки держави» Вінницький національний аграрний університет 24-25 жовтня 2019 року
 • Розробка акумуляційного пристрою вітроенергетичної системи автономного електропостачання сільськогосподарських споживачів. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Mолодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні» (20 травня 2020 року, м. Дніпро, ДАНО.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми інженерно-технологічного забезпечення аграрного сектору економіки: сучасний стан, проблеми та перспективи». Вінниця, ВНАУ, 21-22 жовтня 2020 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії

Основні публікації

 • Статтті - 70 ( в.т.ч. 5 нмб Scopus/Web of Science)
  Патенти - 27

Підручники

 • Технічна механіка. Підручник/ Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М., Кравченко І.Є., Солона О.В., Цуркан О.В. – К.: «Хай-Тек Прес», 2011. – 340 с.
 • Теорія механізмів і машин. Курсове проектування/ Солона О.В., Вірник М.М. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. – 224 с.
 • Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум: Навчальний посібник / Солона О.В., Любин В.С. – Вінниця: ВНАУ, 2014. – 140 с.
 • Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів: Навчальний посібник/ Веселовська Н.Р., Посвятенко Е.К., Солона О.В., Будяк Р.В. – Вінниця: 2018. – 152 с.
 • Технічна механіка. Підручник/ Калетнік Г.М., Булгаков В.М., Черниш О.М., Кравченко І.Є., Солона О.В., Цуркан О.В. – К.: «Хай-Тек Прес», 2011. – 340 с.

Посібники 

 • Берник П.С. Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум. Навч. посібн. / П.С. Берник, М.М. Вірник, І.Г. Липовий, О.В. Солона. – Вінниця: ВДАУ, 2005. – 99 с.
 • Теорія механізмів і машин. Курсове проектування/ Солона О.В., Вірник М.М. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2012. – 224 с.
 • Теорія механізмів і машин. Лабораторний практикум: Навчальний посібник / Солона О.В., Любин В.С. – Вінниця: ВНАУ, 2014. – 140 с.
 • Методи дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів: Навчальний посібник/ Веселовська Н.Р., Посвятенко Е.К., Солона О.В., Будяк Р.В. – Вінниця: 2018. – 152 с.
 • Теорія механізмів і машин. Курсове проектування: навч. посіб. 2-ге вид., допов. і перероб. 2019, Вінниця: ВНАУ. 248 с
 • Практикум з теорії механізмів і машин: навч. посібник. 2020, Вінниця: ТОВ “Друк”. 252 с.

Монографії

 • Вібраційні млини з просторово-циркуляційним рухом завантаження для тонкого помелу сипких матеріалів: монографія/ Солона О.В. – Вінниця ВДАУ, 2008. – 132с.
 • Золота медаль в номінації «За розробку та створення конкурентоспроможного устаткування нового покоління для переробки, зберігання та транспортування зерна і насіння» у рамках виставки «Агро-2010» (м. Київ – 2010 р.).
 • Джеджула О.М., Солона О.В., Кормановський С.І., Спірін А.В., Рудницький Б.О. Колективна монографія. Сучасні основні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю. Рекомендовано до друку Вченої радою ВНАУ. – Протокол № 3 від 27.02.2015 р. м. Вінниця (УДК 370).
 • Обґрунтування  параметрів робочих органів для укладання внутрішньогрунтових зрошувачів: Монографія. 2020, Вінниця: ТОВ “Друк”. 2020. 155 с.

 Наукові інтереси

 • Дослідження вібраційних ефектів та створення на їх основі прогресивних енергоощадних технологій і обладнання

Місце і дата народження:
25.01.1973, м. Тульчин

Освіта:
1990-1995: Вінницький державний технічний університет, м. Вінниця, спеціальність – технологія машинобудування

Кар’єра:

 • 29.06.1995-18.04.1996 рр. - служба в лавах Збройних сил України
 • 06.05.1996-13.06.2000 рр. - прийнятий на посаду інженера 2-ї категорії кафедри ОМТПЗ Вінницького державного технічного університету;
 • 07.06.2000-01.09.2001 рр. - зарахований на посаду асистента кафедри автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів Вінницького державного аграрного університету;
 • 01.09.2001-01.11.2001 рр. - заключений контракт на посаді старшого викладача кафедри АКМ;
 • 01.11.2001-25.03.2005 рр. - переведений на посаду в.о. доцента кафедри АКМ;
 • 25.03.2005-18.01.2007 рр. - переведений на посаду доцента кафедри АКМ;
 • 18.01.2007-01.07.2014 рр. - переведений на новостворену кафедру загальнотехнічних дисциплін доцентом;
 • 01.07.2014 р. - переведений на посаду доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці факультету механізації сільського господарства;
 • 23.04.2019 і до тепер переведений на посаду доктора кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці факультету механізації сільського господарства.

Участь у міжнародних і республіканських наукових конференціях:

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском» (м. Київ, 2010 р.).
 • ІX міжнародна науково-технічна конференція «Пластична деформація металів» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.).
 • ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування» (Луцьк-Світязь, 2011 р.).
 • ІV міжнародна науково-технічна конференція «Структурна релаксація у твердих тілах» (м. Вінниця, 2012 р., 2015 р.).
 • XV міжнародна науково-технічна конференція «Достижения и проблемы развития технологий и машин обработки давлением» (м. Краматорськ, 2012 р.).
 • ІІ міжнародна науково-технічна конференція «Машины и пластическая деформация металлов» (м. Запоріжжя, 2012 р.).
 • ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Прогрессивная техника и технология – 2012» (Київ-Севастополь, 2012 р.).
 • IIІ міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти» (м. Київ, 2012 р.).
 • 4-а міжнародна науково-технічна конференція «Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій» (м.Львів, 2014 р.).
 • VII міжнародна науково-технічна конференція «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии» (м. Харків, 2015 р.).
 • VI міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти» (м. Київ, 2015 р.).
 • VII міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти» (Київ-Херсон, 2016 р.).
 • VIIІ міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти» (Київ-Херсон, 2017 р.).
 • ХVIIІ міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» (Київ, 2017 р.).
 • ІХ Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском і якості фахової освіти», Київ-Херсон, 28 травня – 1 червня 2018 р.
 • Х Міжнародна науково-технічна конференція «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии». м. Харків, 21-23 листопада 2018 р.
 • І міжнародної науково-технічної конференції Перспективи розвитку машинобудування та транспорту. 13-15 травня 2019 р., Вінниця : ВНТУ.
 • Х Міжнародна науково-технічна конференція «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тиском», 3-7 червня 2019 р., Київ-Херсон. – С. 67-69
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні», 4-5 квітня 2019 р., м. Немирів.

Підручники

 • Короткий курс опору матеріалів: навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 308 с.

Основні публікації:
Статті – 61
Патенти – 5

Монографії:
1. Афтаназив И. С., Берник П. С., Сивак Р. И. Вибрационно-центробежная упрочняющая обработка деталей машин / Монография. – Винница: ВГАУ, 2002. – 235 с. – ISBN 5-7763-1962-5.
2. Писаренко В. Г., Берник П. С., Сивак Р. І. Технологічні методи підвищення надійності деталей машин / Монографія. – Вінниця: Едельвейс і К, 2008. – 167 с. - ISBN 978-966-2150-45-2.
3. Сивак Р. І., Огородніков В. А. Холодне комбіноване видавлювання / Монографія. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 180 с. - ISBN 978-966-641-397-3.

Наукові інтереси: Дослідження механіки немонотонного пластичного деформування та удосконалення технологічних процесів обробки металів тиском

Місце та дата народження

м. Жмеринка, Вінницька обл., Україна, 10.05.1980р.

Освіта

 • 1997-2002: факультет механізації сільського господарства Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Механізація та електрифікація сільського господарства;
 • 2003-2004: магістратура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Механізація сільського господарства;
 • 2009-2012: аспірантура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Кар'єра

 • Кар'єра

 • З вересня 2004 року по вересень 2006 рік - завідувач лабораторіями кафедри «Охорона праці та безпека життєдіяльності».
 • Викладацька діяльність - з 2006 року (викладаю навчальні дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Безпека праці та життєдіяльності»)
 • З вересня 2006 року по грудень 2012 рік – асистент кафедри «Охорона праці та безпека життєдіяльності
 • З грудня 2012 року по січень 2014 року – асистент кафедри «Охорони праці та дорадництва»
 • З вересня 2014 року по серпень 2017року – асистент кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці»
 • З серпня 2017 року по серпень 2018року і по теперішній час – старший викладач кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці»
 • З серпня 2018 року і по теперішній час – доцент кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці»
 • В жовтні 2016 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.05.11-машини і засоби механізації с.-г. виробництва та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, диплом ДК № 039766 від 13 грудня 2016 року 
 • Рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 05 грудня 2017 року присвоєно вчене звання доцента кафедри загально технічних дисциплін та охорони праці, на підставі рішення атестаційної колегії від 01 лютого 2018 року видано атестат доцента АД № 000514
 • З жовтня 2018 року член експертної ради МОН, щодо експертизи проектів конкурсу молодих вчених (Секція 4 – Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування)
 • З вересня 2020 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 05.854.02 Вінницького національного аграрного університету

Підвищення кваліфікації

 • 2008, 2013, 2018 – ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці»
 • 2011 – МНС України Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
 • 2014 – Національний університет біоресурсів і природокористування України , дорадники та експерти дорадники
 • 2017 - наукове стажування у Національному університеті ім. Люїса м. Новий Сонч, Польща та прийняв участь у міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2017: теоретична та практична цінність» м. Новий Сонч, Польща

 Науково-дослідна робота

 • ХІІІ міжн. наук. конф. «Сучасні проблеми землеробської механіки»  (м. Вінниця, ВНАУ, 2012 р.),
 • XI всеукраїнські наук. конф. «Економічна кібернетика – інженерія економіки» (м. Тернопіль, ТНЕУ, 2012 р.),
 • VІІІ міжн.-наук. конф. «Корми і кормовий білок» (м. Вінниця, Інститут кормів та с.г. Поділля НААН, 2015 р.),
 • Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (м. Вінниця, ВНАУ, 2015 р.),
 • IV міжн. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій» (м. Тернопіль, ТНТУ, 2015 р.),
 • ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» м. Житомир, 2016 р.),
 • Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень – 2017: теоретична та практична цінність» м. Новий Сонч, Польща
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи» 27 вересня 2018 року, Глухів, Україна.
 • XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». 11-12 жовтня 2018 р. Львів. 2018.
 • XIХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» 17-19 жовтня 2018 р. Київ. 2018.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» 25-26 жовтня 2018 р. Вінниця. 2018.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво» 15-16 листопада 2018 р. Луцьк, Україна
 • Міжнародна науково-практична конференція «Технічний прогрес в АПК» Харківський національний технічний університет сільськогогосподарства імені Петра Василенка. 21–22 березня 2019 року
 • Міжнародна науково-практична конференція «Молодь і технічний прогрес в АПК ”Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 04 квітня 2019 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні». Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 4 -5 квітня 2019 року
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» Ладижинський коледж ВНАУ 23-24 квітня 2019 року.
 • Всеукраїнська заочна науково – практична конференція «Проблеми цивільного захисту Населення та безпеки Життєдіяльності: сучасні реалії України» НПУ імені М.П. Драгоманова 30 квітня 2019 року
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяченої 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Бережанський агротехнічний коледж НУБіП України 16-17 травня 2019 року
 • ХХVII Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві». Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». 19-20 червня 2019 року
 • ХІ Міжнародна наукова конференція «Корми і кормовий білок» Reports of the XІ international scientific conference «Feeds and feed protein» Національна академія аграрних наук України, Інститут кормів та сільського господарства Поділля 28 жовтня 2019 року, м. Вінниця
 • ХX Міжнародна наукова конференція, присвячена 119-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки” Миколаївський національний аграрний університетм. Миколаїв, 17-19 жовтня 2019 р
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» Вінницький національний аграрний університет28-29 листопада 2019 року
 • «Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в україні» Всеукраїнська науково-практична інтернет конференця (20 травня 2020 року, м. Дніпро).  Дніпро: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2020
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки, сучасний стан, проблеми та перспективи» Вінницький національний аграрний університет 21-22 жовтня 2020 року.
 • ХІII міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту» Державний  університет «Житомирська політехніка» 26-28 жовтня 2020 року2020.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності вагропромисловій інженерії» 19-20 листопада 2020 року

 Основні публікації

Статті

 • Статті- 45 ( в.т.ч. 5 нмб Scopus/Web of Science)
 • Патенти- 10

Посібники

 • Омельянов О.М., Спірін А.В., Твердохліб І.В. Практикум з безпеки праці та життєдіяльності: навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 334 с.
 • Яропуд В.М., Твердохліб І.В., Спірін А.В. Машини та обладнання і їх використання в рослинництві: навч. посіб. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2020. 400 с.

 Наукові інтереси

 • «Розробка технологій та технічних засобів збирання зернових, кормових і технічних культур, післязбиральної обробки і зберігання зерна»

Місце та дата народження                                                                                 

м. Коростень, Житомирської обл., Україна,16.04.1955р.

Освіта

 • 1971-1977: факультет теплоенергетичний Київського політехнічного інституту, спеціальність – інженерна теплофізика;
 • 1983-1986: аспірантура Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства, спеціальність – 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва»

 Кар'єра

 • З квітня 1977 року по серпень 1978 року – інженер турбінного цеху підприємства «Південтехенерго» м. Львів.
 • З серпня 1978 року по серпень 1980 року – служба в Радянській Армії.
 • З вересня 1980 року по липень 1983 року – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту сільського господарства Нечерноземної зони України, м. Коростень.
 • З липня 1986 року по серпень 1992 року – старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Науково-дослідного інституту сільського господарства Полісся, м. Коростень.
 • З серпня 1992 року по серпень 1999 року – старший науковий співробітник Інституту кормів УААН, м.Вінниця.
 • Викладацька діяльність - з 1999 року (викладаю навчальні дисципліни: «Експлуатація машинно-тракторного парку», «Конкурентоспроможність технологій і машин», «Обгрунтування інженерних рішень», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Безпека праці та життєдіяльності»)
 • З вересня 1999 року по квітень 2004 року – доцент кафедри «Експлуатація машинно-тракторного парку і ремонту машин»
 • З квітня  2004 року по вересень 2011 року – завідувач  кафедри «Охорони праці та безпеки життєдіяльності»
 • З вересня 2011 року по січень 2014року – доцент кафедри «Охорони праці та дорадництва»
 • З січня  2014 року і по теперішній час – доцент кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці»

Підвищення кваліфікації

 • 2003,2008, 2013, 2018 – ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці»
 • 2011 – МНС України Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
 • 2014 – Національний університет біоресурсів і природокористування України , дорадники та експерти дорадники

 Науково-дослідна робота

 • ХІІІ міжн. наук. конф. «Сучасні проблеми землеробської механіки»  (м. Вінниця, ВНАУ, 2012 р.),
 • XI всеукраїнські наук. конф. «Економічна кібернетика – інженерія економіки» (м. Тернопіль, ТНЕУ, 2012 р.),
 • 4 Міжнародна науково-практична конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (М. Вінниця, ВНАУ , 2014 рік)
 • VІІІ міжн.-наук. конф. «Корми і кормовий білок» (м. Вінниця, Інститут кормів та с.г. Поділля НААН, 2015 р.),
 • Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (м. Вінниця, ВНАУ, 2015 р.),
 • -1 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології харчових виробництв» (м. Вінниця, ВНАУ, 2015 рік)
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» м. Житомир, 2016 р.),
 • Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (м. Тернопіль, 2016 рік)
 • Міжнародна наукова конференція «2016: Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України» (м. Вінниця, Інститут кормів та с.г. Поділля НААН, 2016 р)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та освіта Поділля» (м. Кам’янець-Подільський ,
 • ПДАТУ ,2017 рік)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер суспільства» (м. Луцьк, ЛНТУ, 2018 рік)
 • 4 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України» (м. Київ, НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2018)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи». 27 вересня 2018 року, Глухів.
 • XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». 11-12 жовтня 2018 р. Львів. 2018.
 • XIХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки» 17-19 жовтня 2018 р. Київ. 2018.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції»  25-26 жовтня 2018 р. Вінниця. 2018.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво» 15-16 листопада 2018 р. Луцьк, Україна
 • Міжнародна науково-практична конференція «Технічний прогрес в АПК» Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 21–22 березня 2019 року.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Молодь і технічний прогрес в АПК” Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 04 квітня 2019 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні». Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ. 4 -5 квітня 2019 року
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум» Ладижинський коледж ВНАУ 23-24 квітня 2019
 • Всеукраїнська заочна науково – практична конференція «Проблеми цивільного захисту Населення та безпеки Життєдіяльності: сучасні реалії України» НПУ імені М.П. Драгоманова 30 квітня 2019 року
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяченої 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Бережанський агротехнічний коледж НУБіП України 16-17 травня 2019 року
 • ХХVII Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства». 19-20 червня 2019 року
 • ХІ Міжнародна наукова конференція «Корми і кормовий білок» Reports of the XІ international scientific conference «Feeds and feed protein» Національна академія аграрних наук України, Інститут кормів та сільського господарства Поділля 28 жовтня 2019 року, м. Вінниця
 • ХІX Міжнародна наукова конференція, присвячена 120-й річниці з дня народження академіка Петра Мефодійовича Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки”. Миколаївський національний аграрний університет. М. Миколаїв, 17-19 жовтня 2019 р.
 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». Вінниця: ВНТУ. 21-23 жовтня 2019 року.
 • «Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в україні» Всеукраїнська науково-практична інтернет конференця (20 травня 2020 року, м. Дніпро). – Дніпро: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2020.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки, сучасний стан, проблеми та перспективи». Вінницький національний аграрний університет. 21-22 жовтня 2020 року
 • ХІII міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». Державний  університет «Житомирська політехніка». 26-28 жовтня 2020 року2020
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в агропромисловій інженерії» 19-20 листопада 2020 року

 Основні публікації

Статті

 • Статті- 120 ( в.т.ч. 5 нмб Scopus/Web of Science)
 • Патенти- 15

Посібники

 • Омельянов О.М., Спірін А.В., Твердохліб І.В. Практикум з безпеки праці та життєдіяльності: навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 334 с.
 • Яропуд В.М., Твердохліб І.В., Спірін А.В. Машини та обладнання і їх використання в рослинництві: навч. посіб. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2020. 400 с.

 Наукові інтереси

 • «Розробка технологій та технічних засобів збирання зернових, кормових і технічних культур, післязбиральної обробки і зберігання зерна», «Сучасні проблеми безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення»

Місце і дата народження

11.11.1989 р., с. Димарка, Іванківський р-н., Київська обл.

Освіта

 • 2006-2012: Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, спеціальність – Механізація сільського господарства.

Кар’єра

 • 01.07.2006 – 31.08.2006: різноробочий тракторного стану ТОВ «Голубіївка», с. Голубівка, Калинівського району, Вінницької області;
 • 06.07.2011 – 04.09.2011: Інженер-конструктор технологічної оснастки технологічного відділу, ВАТ «Брацлав», смт. Брацлав, Немирівського району, Вінницької області;
 • 05.09.2011 – 08.11.2011: Інженер-технолог технологічного відділу, ВАТ «Брацлав», смт. Брацлав, Немирівського району, Вінницької області;
 • 29.12.2012 – 29.12.2015: Зарахований до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв за державним замовленням, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця.
 • 01.09.2014 – 31.08.2017: Асистент кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці», Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця;
 • 26.06.2017: Отримав диплом кандидата технічних наук, ДК № 043307.
 • 01.09.2017 – Старший викладач кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці», Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця.
 • 01.09.20  – і по теперішній час працюю на посаді доцента кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці», Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця.

Участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях» (м. Вінниця, 2013);
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Актуальні проблеми харчової промисловості» (м. Тернопіль, 2013);
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Електротехнічні системи, електрифікація й автоматизація в агропромисловому комплексі» (м. Вінниця, 2014);
 • Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» (м. Одеса, 2014);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 2014);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації.» (м. Вінниця, 2015);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Удосконалення процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової промисловості» (м. Київ, 2016);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 2016);
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, 2017);
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК» (м. Вінниця, 2017);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії» (м. Київ, 2017);
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, 2018).
 • Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи», м. Глухів, 27 вересня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». м. Київ, 17–19 жовтня 2018 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції». м. Кам’янець-Подільський, 20-21 березня 2019 р.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Молодь і технічний прогрес в АПК». Інноваційні розробки в аграрній сфері. м. Харків, 22 березня 2019 р.
 • ІV Міжнародна науково-практична конференція «Біоенергетичні системи». м. Житомир, 29 травня 2020 р.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Mолодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні». м. Дніпро, 20 травня 2020  р.

Основні публікації

 • 43 статті, із них (7 у скопусі і веб оф сайнсі, 3 у інших зарубіжних виданнях закордонних (наукометрична баз Індекс копернікус), 33 фахофих;

 •  52 патенти

 •  4 авторських свідоцтв

Навчальні посібники

 • Солона О.В., Купчук І.М. Теорія механізмів і машин. Курсове проектування: навч. посіб. Вінниця : ВНАУ, 2019. 249 с. Рек. до друку рішенням Вче-ної ради ВНАУ (Протокол № 13 від 29.08.2019 р.).
 • Солона О.В., Купчук І.М. Практикум з Теорії механізмів і машин: навч. посібник. Вінниця : Ви-во “Друк”, 2020. 250 с. Рек. до друку рішенням Вченої ради ВНАУ (Протокол № 13 від 26.06.2020 р.).

 Наукові інтереси

 • Мінімізація витрат енергії при реалізації процесу подрібнення.
 • Застосування низькочастотних коливань в технологічних процесах АПК.
 • Розробка нових конструкцій та дослідження динаміки вібраційних приводів транспортних та технологічних машин АПК.

Місце та дата народження

 м. Вінниця, Україна, 07.03.1962 р.

Освіта

 • 1980-1985 р.: факультет машинобудування  Вінницького політехнічного інституту, спеціальність –  «Машинобудування», кваліфікація –  інженер-викладач машинобудівних дисциплін;
 • 2013-2017 р.: аспірантура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

 Кар'єра

 •  З 01.1987 – 12.1987 – учбовий майстер ВФ УСГА;
 • Викладацька діяльність - з 1987 року (викладаю навчальні дисципліни: «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Безпека праці та життєдіяльності»)
 • 1987 – 1989 – асистент кафедри с.-г. машин ВФ УСГА;
 • 1989 – 1991 – асистент кафедри ЕМТП та РМ ВДСГА;
 • 1991 – 2000 – асистент кафедри ЕМТП та РМ ВДСГІ;
 • 2000 – 2004 - асистент кафедри ЕМТП та РМ ВДАУ;
 • – 2012 - старший викладач кафедри «Охорона праці та безпека життєдіяльності» ВНАУ;
 • 2012– 2014 - старший викладач кафедри «Охорона праці та дорадництво» ВНАУ;
 • 2014 – 2018 – асистент кафедри «Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці» ВНАУ

 Підвищення кваліфікації

 • 1998, 2003, 2008, 2013, 2018 – ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці»
 • 2014 – Національний університет біоресурсів і природокористування України, дорадники та експерти дорадники.

 Науково-дослідна робота

 • ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, ВНАУ, 2014 р.);
 • ХІV Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» (м. Одеса, 2014 р.);
 • І Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених «Енергетика і електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» (м. Вінниця, ВНАУ, 2015 р.);
 • XVI Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв» (м. Харків, ХНТУСГ, 2015 р.);
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Електротехнічні системи, електрифікація і автоматизація в агропромисловому комплексі» (м. Вінниця, ВНАУ, 2015 р.);
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» (м. Житомир, 2016 р.);
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, ВНАУ, 2016 р.);
 • ХVІ Міжнародна наукова конференція «Удосконалення процесів та обладнання харчових та хімічних виробництв» (м. Одеса, 2016 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення комплексу України» (м. Київ - м. Вінниця, ВНАУ, 2017 р.);
 • XI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (м. Кропивницький, ЦНТУ, 2017);
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем» (м. Вінниця, ВНАУ, 2017 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи». 27 вересня 2018 року, Глухів.
 • XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці  та технологіях». 11-12 жовтня 2018 р. Львів.\
 • XIХ Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми землеробської механіки». 17-19 жовтня 2018 р. Київ.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції». 25-26 жовтня 2018 р. Вінниця
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво». 15-16 листопада 2018 р. Луцьк.
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція «Молодіжний науковий форум», Ладижинський колледж ВНАУ, м. Ладижин, 23-24 квітня 2019.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства», присвяченої 60-річчю ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» –«Бережанський агротехнічний коледж», 16-17 травня 2019 року. м. Бережани
 • Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», ВНАУ, м. Вінниця,  28-29 листопада 2019.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інженерно-технологічне забезпечення аграрного сектору економіки:сучасний стан, проблеми та перспективи», ВНАУ, м. Вінниця,  21-22 жовтня 2020 р.

 Основні публікації

Статті

 • Статті- 42

 • Патенти- 10

Посібники

 • Омельянов О.М., Спірін А.В., Твердохліб І.В. Практикум з безпеки праці та життєдіяльності: навч. посіб. Вінниця: ВНАУ, 2020. 334 с.

 Наукові інтереси

 • «Машини для вібраційної обробки сипкої сільськогосподарської продукції».

Навчання студентів проводиться з дисциплін: опір матеріалів, теоретична механіка, прикладна механіка, технічна механіка, інженерна механіка, механіка матеріалів і конструкцій, теорія механізмів і машин, динаміка та міцність машин, інженерні розрахунки на ПЕОМ, охорона праці, безпека праці та життєдіяльності, охорона праці в галузі, охорона праці в галузі та цивільний захист, аналіз технологічних систем, які проводяться в лабораторіях з теорії механізмів і машин, механіки матеріалів та динаміки машин, охорони праці і безпеки життєдіяльності та кабінеті з дисципліни Інженерні розрахунки на ПЕОМ.

Лабораторія з теорії механізмів і машин

 

Кабінет з механіки матеріалів та динаміки машин

Професорсько-вкладацький склад кафедри активно готує студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах (переможці: 2016 р. – Омельчук Т.М., 2017 р. – Бельдій І.Ю., 2018 р. – Замрій М.А., 2019 р. Лисенко Р.Д., Кушнір В.П.), конкурсах наукових робіт, стартапах (Войтенко А.Р., Солона О.В., Мельник. О.С., Купчук І.М. – І місце у Всеукраїнському конкурсі стартапів 2018 р.), наукових конференціях як Всеукраїнського, так і Міжнародного рівня.

Наукові дослідження проводяться за індивідуальними та госпдоговір ними тематиками:
1. Вдосконалення технологічних процесів холодного об’ємного штампування на основі формування моделі штампованих матеріалів з використанням вібротехнологій (Сивак Р.І., Солона О.В.);
2. Забезпечення ефективності роботи двигунів внутрішнього згорання, працюючих на різних видах біопалива шляхом розробки змішувача з електронним керуванням, чутливим до навантажувально-швидкісних режимів (Гунько І.В., Бурлака С.А.);
3. Дослідження енергоефективності та екологічності біодизельного палива, виробленого з різної рослинної сировини при його використанні в роботі двигунів внутрішнього згорання (Гунько І.В.).

Лабораторія з охорони праці і безпеки життєдіяльності

 

Кабінет з дисципліни Інженерні розрахунки на ПЕОМ

Науковці кафедри мають чималий науково-видавничий здобуток. Ними видано 10 монографій, 18 навчальних посібників, 1 підручник, опубліковано понад 400 наукових статей, одержано більше 200 авторських свідоцтв та патентів. Викладачі кафедри працюють над дослідженнями актуальних проблем з розробки нових технологічних процесів з використанням прогресивних методів пластичного деформування, дослідження вібраційних ефектів та створення на їх основі прогресивних енергоощадних технологій і обладнання для сільськогосподарського виробництва та машинобудування, вирощування та збирання насіння трав, заготівлі кормів, розробкою машин з віброприводом для сепарації сільськогосподарської продукції, теоретико-методичних основ підготовки фахівців у ВНЗ аграрного профілю, охорони праці. Тематика наукових досліджень є ініціативною.На кафедрі студенти мають змогу займатися науковою діяльністю в гуртках: «Механік-дослідник», «Міцність та надійність».

Аспіранти та здобувачі:

 • Колісник М. А. (4-й рік навчання)
 • Рекечинський В. І. (3-й рік навчання)
 • Кучеренко Ю. С (2-й рік навчання)
 • Залізняк Р. О.(1-й рік навчання)
 • Карпійчук М. Ф. (1-й рік навчання)
 • Паладій М. С. (1-й рік навчання)

Науковими керівниками аспірантів є професор Матвійчук В. А., доцент Сивак Р.І.

Проведення аспірантами наукових досліджень

Договори про співпрацю:

Події у світлинах