logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра бухгалтерського обліку

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207
Телефон:тел.кафедри: 43-72-30 (комутатор), 347 (кафедра бухгалтерського обліку ), 221 (завідувач кафедри бухгалтерського обліку)
Emailaccount_report@vsau.vin.ua

На кафедрі працює 7 викладачів, з них 1 доктор наук (Правдюк Н.Л.), 5 кандидатів економічних наук (Коваль Л.В., Коваль О.В., Лепетан І.М., Яремчук Н.Ф., Прутська Т.Ю. ) та 1 старший викладач (Бурко К.В.). Викладачі кафедри – є висококваліфікованами фахівцями, більшість з них є випускниками університету.
Кафедра співпрацює із Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, головною метою якої є об’єднання зусиль членів Федерації для сприяння розвитку та підвищення статусу бухгалтера та фінансиста, розробці нових та вдосконаленню діючих механізмів організації та методології фінансів, бухгалтерського обліку, контролю та аудиту в агропромисловому виробництві.

Правдюк Наталія Леонідівна

Правдюк Наталія Леонідівна

завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор

науково-педагогічний склад кафедри

 Місце та дата народження

01.12.1961 р., смт. Брацлав, Немирівського району Вінницької області

 Освіта

 • 1982-1984р.р.: Брацлавський сільськогосподарський технікум, спеціальність бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві
 • 1984-1988р.р.: Українська ордена Червоного прапора сільськогосподарська академія, спеціальність - бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві
 • 1992-1995 рік – аспірантура Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН, спеціальність –08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

 Кар’єра

Викладацька діяльність з 1988 року.

 • 1988 – 1990 р.р. викладач-стажист кафедри бухгалтерського обліку Вінницького філіалу Української с.-г. академії
 • 1990-1991 р.р. асистент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького філіалу Української с.-г. академії
 • 1992-1995 р.р асистент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького філіалу Української с.-г. академії (за сумісництвом)
 • 1996-1996 р.р. старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького філіалу Української с.-г. академії
 • 1996-2004рр доцент, завідувач кафедри «Обліку і аудиту» Вінницького державного сільськогосподарського інституту (з 2000 року Вінницького державного аграрного університету)
 • 1998-2004 р.р., доцент, декан обліково-фінансового факультету Вінницького державного сільськогосподарського інституту (з 2000 року Вінницького державного аграрного університету)
 • 2004-2009 р.р, професор, декан факультету економіки і підприємництва Вінницького державного аграрного університету
 • 2004-2009 р.р професор, завідувач кафедри «Облік та аналіз» (з 2008 - кафедри «Організації обліку та звітності»)  Вінницького державного аграрного університету
 • 2009-2010 професор, декан факультету економіки і підприємництва, завідувач кафедри «Облік та аналіз» (з 2008 - кафедри «Організації обліку та звітності» Вінницького національного аграрного університету
 • 2010-2013 р.р професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри «Організації обліку та звітності» Вінницького національного аграрного університету
 • 2013-2014 р.р професор, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту аграрної економіки, завідувач кафедри «Організації обліку та звітності» Вінницького національного аграрного університету
 • 2014 -2016 р.р., професор, завідувач кафедри «Організації обліку та звітності» Вінницького національного аграрного університету
 • 2016 р. по н.ч. професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного аграрного університету.
 • Членство у професійних організація бухгалтерів: ФАБУ АПК України

 Підвищення кваліфікації:

 • Підвищення кваліфікації наукових працівників при Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за напрямом бізнесу та державного управління з 06.09.2012 по 05.10.2012 (свідоцтво 12 СПК 865996 від 05.10.2012 р.)
 • Підвищення кваліфікації наукових працівників при ТДВ «Інститут обліку і фінансів» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» САРА (свідоцтво 12 СПК 130330 від 09.09.2013 р.)
 • Підвищення кваліфікації наукових працівників при ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» у період з 19.02.2018 р. по 02 .03. 2018 року з метою підвищення професійного рівня науково-педагогічної діяльності, впровадження набутого науково-практичного досвіду в організацію навчального процесу. Опрацьовано теми щодо інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні.

 Науково-дослідницька робота

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 • Правдюк Н.Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління рентабельністю операційної діяльності підприємства. Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки»: ХІ Міжнар. наук.-практ. конф., 7 грудня 2018 р. редкол. : В. М. Жук. К.:ННЦ «ІАЕ», 2018. С.65-67.
 • Правдюк Н.Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою політикою підприємства. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10-11 жовтня 2019р.). Житомир, 2019. С.283-288.
 • Правдюк Н.Л. Звітність про людський капітал як елемент підвищення його цінності. Розвиток інтегрованої  звітності  підприємств:  тези  виступів  Міжнар. наук. конф. 4-5 жовтня. Житомир: Житомирська політехніка, 2019. С.269-271.  

Статті та монографії:

 1. Правдюк Н.Л. Посилення нормативів якості облікової інформації та її ролі в управлінні земельними ресурсами. Економіка АПК. № 10. 2018. С.26-39
 2. Правдюк Н.Л. Алєксєєнко С.А. Наукова парадигма інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні. Облік і фінанси. № 4 (82). 2018. С.43-55.
 3. Правдюк Н.Л. Рентабельність операційної діяльності підприємств: обліково-аналітичний аспект. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  № 12. С.125-141
 4. Правдюк Н. Л., Мулик Т. О., Мулик Я. І. Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 224 с.
 5. Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення управління маркетинговою стратегією підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 2.2019.С.100-115.
 6. Правдюк Н.Л. Обліково-аналітичний супровід стратегії сталого розвитку підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.   №4. С.130-143.
 7. Правдюк Н.Л., Ярославський Я.О. Формування організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою зернопереробних підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 8. 2019. С.77-85.
 8. Правдюк Н.Л., Тімченко О.Л. Регулювання фінансового механізму агросектору на базі принципів соцекономіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Випуск 1-2. С.130-141.
 9. PravdiukNataliia. Informational Aspects of formation of the Social Insurance System for theFarmers of Ukrain Social transformations of national ecjnjmy in the context of European integrationprocesses: Collective monograph / Yu. Pasichnyk and others: [Ed. By Doctors of Economics Sciences, Prof. Lupenko Yu., Pasichnyk Yu.] Shioda GmbH, Austria, 2019. 376p. (p.136-142).
 10. Правдюк Н.Л. Аналітичне забезпечення антикризового управління агроформувань. Економіка АПК. № 2. 2020. С.33-44.
 11. Правдюк Н.Л., Шинькович А.В. Програма гармонізації організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань. Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1 (31). С.82-89.
 12. Pravdiuk Nataliia, Olena Usykova, Margaryta Skrypnyk, Inna Nahorna Eleonora Mechanism of economic processes self-organization at the enterprise (Механізм самоорганізації економічних процесів). Financial and credit activity: problems of theory and practice, № 1(28), 2019, St.302-312; URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163030; Web of Science
 13. Pravdiuk N., Pokynchereda V., Pravdiuk M. The human capital of an enterprise: theory and assessment Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2019. P. 176-183/ Web of Science.
 14. Правдюк Н.Л. Роль обліково-аналітичного забезпечення державної аграрної політики в умовах фінансових криз. Облік і фінанси. № 2(88). 2020. С.50-59
 15. Правдюк Н.Л., Ярославський А.О. Управління економічною безпекою підприємства. Norwegian Journal of development of the International Science. ISSN 3453-9875. Oslo, Norway. 2020. № 42 (3). C. 41–44.
 16. Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення тактики управління витратами. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.  № 2. С.149-165
 17. Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення формування екологічних витрат. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.  № 2. С.142-158
 18. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика підприємств: навчальний посібник. Київ:, «Центр учбової літератури»., 2020. 647 с.
 19. Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект: монографія. Вінниця. Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 2020. 448 с.
 20. Правдюк Н.Л., Кожухар В.В. Аналітичне забезпечення управління процесом реалізації продукції галузі садівництва. Агросвіт № 4.2021.С.9-16
 21. Правдюк Н.Л., Казьмір В.А. Розвиток біоенергетики як пріоритетний напрямок активації зернового ринку України. Європейське співробітництво.№ 1(49). 2021. С.81‒

 

Почесні відзнаки :

 • Відзнака: Відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня 
 • Відзнака: Відмінник аграрної освіти ІІ ступеня  ;
 • Медаль : «За професійні заслуги ІІ ступеня».

 

 Наукові інтереси

 • Організація бухгалтерського обліку
 • Обліково-аналітичне забезпечення управління

 

 Наукова школа «Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах аграрного ринку» та її випускники:

Випускниками школи, під керівництвом д.е.н., професора Правдюк Наталії Леонідівни, підготовлено і захищено 11 кандидатських дисертацій, а саме:

Янчук Г.В. за темою: «Організація обліку та звітності бюджетних установ в умовах інтеграції обліку», 2006р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); ;

Гудзенко Н.М. за темою: «Облік і контроль збуту в операційній діяльності
сільськогосподарських підприємств», 2007р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);

Кривоконь О.С. за темою: «Організація обліку та контролю діяльності фермерських господарств», 2007р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);

Китайчук Т.Г. за темою: «Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей в аграрних формуваннях», 2010р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);

Настенко М.М. за темою: «Облік та контроль надзвичайної діяльності сільськогосподарських підприємств», 2010р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);

Любар О.О. за темою: «Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань», 2011р. за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;

Корпанюк Т.М. за темою: «Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств: методичні підходи та інструментарій», 2013р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Юрчук Н.П. за темою: «Організація обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах», 2013р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Рижмань Л.Д. Тема: «Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств: важелі та механізми», 2014 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

Покиньчереда В.В. Тема: «Обліково-аналітичне забезпечення управління трудовими ресурсами на підприємствах олійно-жирової галузі України», 2015., за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);

Мулик Я.І. Тема: «Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств», 2015 р., за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Місце та дата народження

 • 20.10.1964 р., с. Воловодівка, Немирівського району Вінницької області

Освіта:

 • 1983-1987 р.: Українська ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія, спеціальність - Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності у сільському господарстві;
 • 1994-1998 р.: аспірантура при Інституті аграрної економіки Української академії аграрних наук за спеціальністю 08.06.04 -  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

Кар’єра

 • 1987-1989 рр. – замісник головного бухгалтера колгоспу «40-річчя Жовтня»  с. Воловодівка Немирівського району Вінницької області;
 • 1989-1991 рр.- асистент кафедри бухгалтерського обліку в сільському господарстві Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії;
 • 1991-1996 рр. - асистент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького сільськогосподарського інституту;
 • 1996-2000 рр. - асистент кафедри обліку і аудиту Вінницького сільськогосподарського інституту;
 • 2000-2003 рр.- асистент кафедри обліку і аудиту Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
 • 2003-2005 рр.- старший викладач кафедри обліку і аудиту Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
 • 2005-2008 рр.- старший викладач кафедри обліку та аналізу Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
 • 2008-2009 рр.- старший викладач кафедри організації обліку та звітності факультету економіки та підприємництва Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
 • 2009-2014 рр.- старший викладач кафедри організації обліку та звітності факультету обліку та аудиту навчально-наукового інституту аграрної економіки Вінницького національного аграрного університету;
 • 2014-2016 рр.- асистент кафедри організації обліку та звітності економічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • 2016-2020 рр.- асистент кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.
 • Членство у професійних організація бухгалтерів: ФАБУ АПК України

Підвищення кваліфікації:

 • З 01.03 1997 р. по 16.06.1999 р.- підвищення кваліфікації за спеціальністю «Основи педагогіки і психології в вищій школі» у Вінницькому державному сільськогосподарському інституті (Свідоцтво СПК АЕ № 001543 від 16.06.1999 р.);
 • 2000 р. – підвищення кваліфікації при Вінницькій обласній організації товариства «Знання» на курсах бухгалтерів по вивченню Національних стандартів бухгалтерського обліку (Свідоцтво від 14.01.2000 р.);
 • з 01.03.2005 р. по 12.03.2005 р - підвищення кваліфікації за програмою міжнародної сертифікації професійних бухгалтерів (СІРА)., що здійснювалось Навчально-координаційним центром сільськогосподарських дорадчих служб та Вінницьким державним аграрним університетом;
 • з 12.11.2007 р по 23.11.2007 р. - підвищення кваліфікації за спеціальністю «Облік і аудит» в центрі післядипломної освіти  Київського національного економічного університету ім  Вадима Гетьмана (Свідоцтво СПК № 362454 від 23.11.2007 р);
 • з 19.03.2012 р. по 23.03.2012 р. - підвищення кваліфікації за спеціальністю «Бухгалтерський облік» на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників при Національному центрі «Інститут аграрної економіки» (Посвідчення № 300 від 23.03.2012р.);
 • з 06.09.2013 р. по 01.11.2013 р. - підвищення кваліфікації наукових працівників при ТДВ «Інститут обліку і фінансів» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» САРА (Свідоцтво 12 СПК 988471 від 28.11.2013 р.);
 • з 10.06.2014 р. по 20.06.2014 р. - підвищення кваліфікації наукових працівників при Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за напрямом «1С Підприємство Комплексний облік для бюджетних підприємств України» (Свідоцтво 12 СПВ 076424 від 20.06.2014 р.);
 • з 23.05.2016 р. по 26.05.2016 р.- підвищення кваліфікації наукових працівників при Національній академії аграрних наук України ННЦ «Інститут аграрно економіки» (Свідоцтво №16/045 від 26.05.2016 р.);
 • з 22.02.018 р. по 05.03 2018 р. - наукове стажування в Навчально-науково-виробничому комплексі «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» з набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців з урахуванням досягнень науки, техніки і технології та впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво (Сертифікат №3/2018 від 05.03.2018 р.).

Науково-дослідна діяльність

Виконавець окремих розділів НДР

 • госпдоговірної науково-дослідної роботи на тему: «Організація системи бухгалтерського обліку нематеріальних активів господарюючих суб’єктів» – ПСП «Агрофірма Батьківщина» № 04-нгд від 18.03.2010 р. Номер державної реєстрації № 0110U006564.
 • ініціативної науково-дослідної роботи на тему: «Організація обліково-аналітичного процесу виробничого підприємства» – ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат». Номер державної реєстрації № 0110U007844.

Участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях:

 • Екологічне підприємництво в АПВ (Мелітополь, 2006 р.)
 • Дні науки – 2006 (Дніпропетровськ, 2006 р.)
 • Стратегія ресурсозберігаючого використання аграрно-економічного потенціалу на основі активізації інноваційно-інвестиційної діяльності – об’єктивна передумова інтеграції країни в Світове співтовариство (Тернопіль, 2007 р.)
 • Наука та технології: крок в майбутнє – 2007 (Дніпропетровськ, 2007 р.)
 • Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці (Хмельницький, 2007 р.)
 • Становлення облікової політики в Україні (Тернопіль,2007 р.)
 • Економіка і підприємництво: Теоретико-методологічні аспекти обліку, фінансів та аудиту (Полтава, 2008 р.)
 • Наукові дослідження – теорія та експеримент 2008 (Полтава, 2008 р.)
 • Динаміка наукових досліджень (Польща, 2009 р.)
 • Шляхи реалізації завдань Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (Київ, 2010 р.)
 • Ключевые проблемы современной науки -2010 (Болгарія, 2010р.)
 • Научное пространство Европы – 2010 (Польща, 2010р.)
 • Научная мысль информационного века (Польща, 2010 р.)
 • Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством (Луцьк, 2010 р.)
 • Шляхи реалізації завдань Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (Київ, 2010 р.)
 • Новости научной мысли-2010 (Чехія, 2010 р.)
 • Nauka I wyksztaicenie bez granic -2010 (Польща, 2010 р.)
 • Honors high Schol (Софія, 2010 р.)
 • Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки (Кам’янець-Подільський, 2011 р.)
 • Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки (Луцьк, 2011 р.)
 • Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України (Кам’янець-Подільський, 2012 р.)
 • Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку (Вінниця, 2012 р.)
 • Формування і розвиток ринку продукції АПК (Полтава, 2013 р.)
 • Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин (Севастополь, 2013 р.)
 • Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку (Вінниця, 2013 р.)
 • Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави (Вінниця, 2014 р.)
 • Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки (Луцьк, 2014 р.)
 • Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжнародні зв’язки (Київ, 2015 р.)
 • Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств (Миколаїв, 2015 р.)
 • Сучасні агротехнології: тенденції та інновації (Вінниця, 2015 р.)
 • Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики (Полтава, 2015 р.)
 • Бухгалтерський облік,  аналіз  і  аудит  в  управлінні  економічними процесами  світової  і  національної  економіки:  сучасний  стан  та перспективи (Кам’янець-Подільський, 2015 р.)
 • Професійна підготовка  фахівця  в  контексті  потреб  сучасного  ринку праці (Вінниця, 2016 р.)
 • Сучасні кризові  явища  в  економіці  і  проблеми  облікового,  контрольного  і аналітичного  забезпечення  управління  підприємством (Луцьк, 2016 р.)
 • Сучасні агротехнології: тенденції та інновації (Одеса, 2016 р.)
 • Стан та перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні (Тернопіль, 2016 р.)
 • Розвиток аграрної  економіки  в  умовах  інституціональних трансформацій (Вінниця, 2016 р.)
 • Перспективи розвитку  бухгалтерського  обліку,  аудиту, оподаткування  та  фінансів  в  умовах  глобалізації  економіки (Миколаїв, 2016 р.)
 • Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством (Вінниця, 2016 р.)
 • Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку (Вінниця, 2017 р.)
 • Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України (Вінниця, 2017 р.)
 • Розвиток бухгалтерського  обліку,  фінансів  та  оподаткування в  аграрному  секторі  економіки  в  умовах  євроінтеграції (Київ, 2017 р.)
 • Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління (Вінниця, 2017 р.)
 • Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів суспільного інтересу (Житомир, 2017 р.)
 • Аналітичне і фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: Освітньо-наукові та виробничі засади (Миколаїв, 2017 р.)
 • Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах (Полтава, 2018 р.)
 • Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку (Вінниця, 2018 р.)
 • Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці (Ірпінь, 2018 р.)
 • Актуальні напрями модернізації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в Україні (Харків, 2018 р.)
 • Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів (Київ, 2018 р.)
 • Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів (Харків, 2018 р.)
 • Цифрова економіка: тренди та перспективи (Тернопіль, 2018 р.)
 • Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління (Вінниця, ВНАУ, 2018 р. )
 • Концептуальні засади збалансованого розвитку аграрного сектору економіки України (Київ, 2018 р.)
 • Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку (Полтава, 2019 р.)
 • Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи (Полтава, 2019 р.) 
 • Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів (Харків, 2019 р.)
 • Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції (Київ, 2019 р.)
 • Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління (Вінниця, ВНАУ, 2019 р.)
 • Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу (Київ, 2020 р.)

Основні наукові праці

Статті у фахових наукових журналах:

 1. Бурко К.В. Завдання та принципи обліку в концепції розвитку облікової системи. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції «Екологічне підприємство в АПВ». Мелітополь. 2006. №2. С. 69 -72.
 2. Бурко К.В. Галузеві особливості формування облікової політики сільськогосподарських підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент» Випуск 4-5.2007. С.130-135.
 3. Бурко К.В. Фінансовий та управлінський облік в управлінні підприємством. Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВШ України, заслуженого діяча науки і техніки України, ректора університету М. І. Бахмата. Кам’янець-Подільський, випуск 17, том 2, 2009. С.81-84.
 4. Гудзенко Н.М., Бурко К. В. Організація управлінського обліку на підприємствах агропромислового виробництва. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. В. А. Рульєва. Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. №3 (11). С.165-169.
 5. Мулик Я., Бурко К.В. Місце управлінського обліку в інформаційній системі сільськогосподарського підприємства. Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки. Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів,здобувачів і студентів., 3 грудня 2010. Луцьк. С.168-172.
 6. Бурко К.В. Управлінський облік в системі управління сільськогосподарським виробництвом. Кримський економічний вісник 1 (02) лютий 2013.Частина I. С.53-56.
 7. Подунай В.В, Бурко К.В. Роль управлінського  обліку  та  проблеми  його впровадження на вітчизняних підприємствах. Економічні  науки.  Серія  «Облік  і  фінанси».  Збірник  наукових  праць.  Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). Ч. 4. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2013.  С. 141-146.  
 8. Сологуб Н.В., Бурко К.В. Інноваційні можливості  застосування  управлінського обліку в сільському господарстві. Економічні  науки.  Серія  «Облік  і  фінанси».  Збірник  наукових  праць.  Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). Ч. 4. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2013.  С. 255-259.   
 9. Бурко К.В. Калькулювання собівартості продукції в системі управлінського обліку сільськогосподарських підприємств. Економічні науки.  Серія  «Облік  і  фінанси».  Збірник  наукових  праць.  Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). Ч. 3. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2013. С.119-126.   
 10. Іщенко Я.П., Бурко К.В.Елементи системи управлінського обліку в управлінні виробництвом біопалива. Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 4 / відпов. ред. І.Б. Садовська. Луцьк: РВВ Луцького НТП, 2014. С.145-151.
 11. Бурко К.В. Інноваційні технології навчання у підготовці фахівців з бухгалтерського обліку. Ефективна економіка : електрон. наук. фахове вид. № 5. URL:      http://www.economy.nayka.com.ua  
 12. Бурко К.В. Завдання бухгалтерського обліку в умовах реалізації стратегічних цілей державної політики регулювання земельних відносин. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. №3. С. 153-163.
 13. Бурко К.В. Методи обліку витрат в обліковій політиці сільськогосподарських підприємств. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №2.  С. 162-178.
 14. Бурко К.В. Управлінський облік продукції буряківництва в умовах розвитку інноваційного виробництва. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. №3. С.  156-171.
 15. Бурко К.В. Організація обліку та контролю матеріальних витрат сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».Серія: «Економічні науки». 2019. № 9 (29). С. 18-25 https://doi.org/10.25313/ 2520-2294-2019-9
 16. Бурко К. В., Буткалюк А. М. Облікова політика щодо витрат на оплату праці. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2019. №12. С. 25-33. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-12-5443
 17. Бурко К.В. Бухгалтерський аутсорсинг як метод сучасного ведення бухгалтерії. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. №. 8.  С. 172-183.
 18. Бурко К.В. Взаємодія тактичного менеджменту з обліковою системою підприємства. Sciences of Europe. № 52 2020.Vol 3. 17-24. URL: https://ru.calameo.com/books /00484735 69d85ed7ecf8d

 Монографії:

 1. Актуальні питання організації обліково-аналітичного процесу на підприємствах агропромислового комплексу України:/ За ред. Н. Л. Правдюк. Вінниця: ПП Балюк, 2010 . 680 с. (Особистий внесок: 2,2 у.д.а.)
 2. Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. Н.Л. Правдюк. – Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012. 420 с. (Особистий внесок – 1,0 у.д.а.).
 3. Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект: монографія. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю.В.,2020. 448 с. (Особистий внесок – 7,8 у.д.а.).

 Навчальні посібники:

 1. Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Лепетан І.М. Управлінський облік у схемах і таблицях: Навч. посібн. Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2009. 126 с.

Наукові інтереси

 • Розвиток управлінського обліку.
 • Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні.
 • Дослідження ролі обліку в управлінні.

Дата і місце народження

 • 04.1983 р., м. Вінниця

Освіта

 • 2000-2005: Факультет економіки та підприємництва ВДАУ, спеціальність – Облік і аудит;
 • 2006-2009: аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ, спеціальність00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»
 • 2010 рік: науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК № 062946).
 • 2012 рік: атестат доцента на присвоєння вченого звання доцента кафедри організації обліку та звітності (12 ДЦ № 030077).

Кар’єра

 • Викладацька діяльність – з 2006 року.
 • З 2006 р. по 2009 р. – проводила практичні заняття з дисциплін «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік».
 • З 2009 р. до теперішнього часу проводить лекційні та практичні заняття з дисциплін «Управлінський облік», «Бухгалтерський облік», «Стратегічний управлінський облік», «Облікове забезпечення управління витратами».
 • 2014-2016 рр. – заступник декана економічного факультету.
 • 2016-2018 рр. – заступник декана факультету обліку та аудиту.
 • Членство у професійних організація бухгалтерів: ФАБУ АПК України

Підвищення кваліфікації

 • У 2011-2012 навчальному році проходила підвищення кваліфікації в ПСП «Агрофірма Батьківщина» без відриву від основного місця роботи (Довідка № 393) та в ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ (Посвідчення № 301).
 • З 27 липня 2012 р. по 12 грудня 2012 р. була учасником Програми обміну досвідом викладачів Міністерства сільського господарства США (Faculty Exchange Program of USDA) та направлена для проходження стажування в Університет штату Колорадо (Colorado State University).
 • У 2017 році пройшла дистанційне стажування з питань нормативно-правового регулювання та практики застосування міжнародних стандартів фінансової звітності, м Варшава, Польща (Сертифікат № ES17019).

 

Науково-дослідна діяльність

Виконавець окремих розділів НДР

 • госпдоговірної науково-дослідної роботи на тему: «Організація системи бухгалтерського обліку нематеріальних активів господарюючих суб’єктів» – ПСП «Агрофірма Батьківщина» № 04-нгд від 18.03.2010 р. Номер державної реєстрації № 0110U006564.
 • ініціативної науково-дослідної роботи на тему: «Організація обліково-аналітичного процесу виробничого підприємства» – ПАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат». Номер державної реєстрації № 0110U007844.

 Участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях

 • Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України (Тернопіль, 2006 р.)
 • Інтелектуальний потенціал молоді в науці і практиці (Хмельницький , 2007 р.)
 • Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку (Київ, КНЕУ, 2007, 2008 рр.)
 • Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи (Київ, 2007 р.)
 • «Наука и образование – 2009/2010» (Прага, Чехия, 2009 г.)
 • «Перспективные вопросы мировой науки» (София, Белорусь, 2009 г.)
 • «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (Тернопіль, 2010 р.)
 • «Nauka I wyksztaicenie bez granic - 2010» (Przemysl, 2010)
 • Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки (Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2011 р.)
 • «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2013 р.)
 • Інститут бухгалтерського обліку, контролю та аналіз в умовах глобалізації (Кам’янець-Подільський, 2013 р.)
 • Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практика (Львів, 2014 р.)
 • Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
 • Розвиток аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.)
 • Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління (Вінниця, ВНАУ, 2017 р.)
 • Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку (Вінниця, ВНАУ, 2017р., 2018 р.)
 • Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції» (Київ, НУБіП України, 2019 р.)
 • Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу (Київ, 2020 р.)
 • Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні (Тернопіль, ТНЕУ, 2020 р.)

 Основні наукові праці

Статті у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (SCOPUS):

 • Tomchuk O., Lepetan I., Zdyrko N., Vasa L. Environmental activities of agricultural enterprises: accounting and analytical support. Economic Annals-XXI. 2018. № 169 (1-2). P. 77-83

Статті у фахових наукових журналах:

 • Лепетан І.М. Глобальні принципи управлінського обліку та їх застосування на підприємствах. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020 № 3. С. 159 – 172.
 • Лепетан І.М., Лаврова М.Р. Визнання нематеріальних активів у обліковій політиці підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 12
 • Lepetan I. Organizational and methodical fundamentals of an enterprise environmental costs accounting. Economy, finances, management: topical issues of science and practical activity. 2019. № 8. С 152 – 163
 • Лепетан І.М. Організація управлінського обліку за центами витрат у сільськогосподарських підприємствах. Агросвіт. 2019. № 23. С. 19-24
 • Лепетан І.М., Рязанцева Ю.І. Методологічні підходи до обліку орендних операцій. Агросвіт. 2019. № 22. С 92-97
 • Лепетан І.М. Бухгалтерський облік активів підприємства: екологічний вектор. Агросвіт. 2019. № 12. С 28-38
 • Лепетан І.М. Передумови виникнення та ведення екологічного обліку. Агросвіт. 2018. № 11. С. 48 – 55
 • Лепетан І.М., Коваль Н.І., Китайчук Т.Г. Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності. Ефективна економіка. 2018. № 3
 • Лепетан І.М., Здирко Н.Г. Статистична звітність як джерело інформаційного забезпечення вирощування енергетичних культур в Україні. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 3. С. 115 – 125
 • Лепетан І.М. Формування концепції стратегічного управління витратами сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2017. № 10. С. 20-23
 • Лепетан І.М. Процес прийняття рішень у сфері облікових процедур нематеріальних активів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 9. С. 84-91

 Монографії:

 • Правдюк Н.Л., Лепетан І.М., Бурко К.В. Тактичний та стратегічний менеджмент підприємств: обліковий аспект: монографія. Вінниця. Видавництво ФОП Кушнір Ю.В. 448 с.
 • Лепетан І.М. Облік і контроль нематеріальних активів у науково-дослідних господарствах: теорія і практика: Монографія. Вінниця: Вид-во «ТД Едельвейс і К», 2011. 204 с.
 • Актуальні питання організації обліково-аналітичного процесу на підприємствах агропромислового комплексу України:/ За ред. Н. Л. Правдюк. Вінниця: ПП Балюк, 2010. 680 с. (Особистий внесок: 2,25 у.д.а.)
 • Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. Н.Л. Правдюк. Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012. 420 с. (Особистий внесок – 1,63 у.д.а.)

Навчальні посібники:

 • Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Лепетан І.М. Управлінський облік у схемах і таблицях: Навч. посібн. Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2009. 126 с.

Наукові інтереси:

 • Управлінська діяльність та облік у сільському господарстві.
 • Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку.
 • Облікове забезпечення управління екологічною діяльністю підприємства.

 Дата і місце народження

 • 06.1981 р., м. Звенигородка

Освіта

 • 1998-2003 навчання у ВДАУ, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація –  економіст  з  бухгалтерського обліку
 • 2003-2004 Магістратура ВДАУ, факультет економіки та підприємництва, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – магістр з обліку і аудиту
 • 2006-2010 аспірантура ННЦ ІАЕ УААН (м.Київ), спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
 • 2013 рік: науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК № 010885).
 • 2015 рік: атестат доцента на присвоєння вченого звання доцента кафедри організації обліку та звітності (12 ДЦ № 041143).

Кар’єра

 • З 1 вересня 2004 року працювала асистентом кафедри обліку та аудиту ВДАУ за основним місцем роботи.
 • З 1 вересня 2005 року працювала асистентом  кафедри обліку та аналізу Вінницького державного аграрного університету.
 • З 1 липня 2011 року переведена на посаду старшого викладача кафедри організації обліку та звітності факультету обліку та аудиту Навчально-наукового інституту аграрної економіки.
 • 26 вересня 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємствах» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.
 • 25 січня 2013 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.
 • З 2 вересня 2013 року переведена на посаду доцента кафедри організації обліку та звітності факультету обліку та аудиту Навчально-наукового інституту аграрної економіки.
 • З 1 вересня 2016 року і по теперішній час доцент кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту ВНАУ
 • Членство у професійних організація бухгалтерів: ФАБУ АПК України

Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників при НААНУ ННЦ ІАЕ з 21 березня 2011 року по 25 травня 2011 року за напрямом: «Фінансово-кредитне забезпечення АПВ, бухгалтерський облік, страхування та податки» (посвідчення про підвищення кваліфікації №179 від 25.03.2011р.).
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників при ВНАУ: виконала програму семінару (72 год.) «Використання інноваційних технологій в навчальному процесі» (Сертифікат реєстр.№7 від 23.10.2012 р.).
 • Підвищення кваліфікації наукових працівників при ТДВ «Інститут обліку і фінансів» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» САРА з 06.09.2013 по 01.11.2013 (свідоцтво 12 СПК 988469 від 28.11.2013 р., реєстраційний №426).
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників при НААНУ ННЦ ІАЕ з 23 травня 2016 року по 26 травня 2016 року. Опрацьовано наступні теми: «Організація і функціонування нових форм господарювання»; «Розвиток земельних відносин»; «Розвиток сільських територій, аграрного підприємництва та кооперації»; «Управління сільськогосподарським виробництвом»; «Ціноутворення в АПВ. Розвиток аграрного ринку та інфраструктури»; «Формування ринку матеріально-технічних ресурсів»; «Зовнішньоекономічні відносини в АПК»; «Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення АПВ» (свідоцтво про підвищення кваліфікації №16/043 від 26.05.2016р.).

Науково-дослідна діяльність

Виконавець окремих розділів НДР

 • госпдоговірної науково-дослідної роботи на тему: «Організація та методика оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції» – ДП ДГ «Олександрівське» № 05-нгд від 11.03.2010 р. Номер державної реєстрації № 0110U006562.

Участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях

 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 40-річчю кафедри обліку і аудиту «Бухгалтерський облік, аналіз  і аудит та управління економічними процесами в світовій і національній економіці: історія, сучасність, перспективи», 23 жовтня 2014 року, м. Кам’янець – Подільський, Подільський державний аграрно-технічний університет.
 • Міжнародна науково-практична конференції «Сценарії та середньостроковий прогноз розвитку економіки України», 12-13 квітня 2013 року, м. Одеса, ГО «Центр економічних досліджень та розвитку».
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку», 3-4 жовтня 2013 року, м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет.
 • І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (22 листопада 2017р., ВНАУ).
 • І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу» (22 березня 2018р. ХДУХТ.)
 • Міжнар. наук.конф. «Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу», Житомир, 2017.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва» (20-21 жовтня 2016 року, Тернопіль)
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Проблеми економічного,  облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (8 грудня 2016 року, ВНАУ).
 • VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (24-25 червня 2016 року. Луцький НТУ).
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки» (м. Ужгород, 21 квітня 2017р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку науки» (м. Київ, 15-16 березня 2017 року).
 • Всеукраїнська наук.-практич. Інтернет-конф. «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (17 лютого 2016 року).
 • Науково-практична конференція «Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» (Львів, 19-20 лютого 2016 року).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (м. Полтава, 23 липня 2018 р.).
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів» (м. Київ, 5 жовтня 2018 р.).
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Світ економічної науки. Випуск 6» (м. Тернопіль, 17 липня 2018 р.).
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наукові записки сучасних вчених» (м. Вінниця, 26 жовтня 2018 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Цифрова економіка: тренди та перспективи» (м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (м. Вінниця, 29 листопада 2018 р.).
 • ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки» (7 грудня 2018 р., м. Київ).
 • Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція «Тридцять другі економіко-правові дискусії» (29 листопада 2018 р., м. Львів).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (16.02.2019 р., м. Полтава).
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи обліку» (28-29 березня 2019 р., м. Вінниця).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технологій в будівництві, економіці та дизайні» (4-5 квітня 2019 р., м. Немирів).
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку» (м. Херсон, 25-26 квітня 2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 90-річчю економічної освіти в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (м. Харків, 3-4 жовтня 2019 р.).
 • Міжнародна наукова конференція “Розвиток інтегрованої звітності підприємств” (м. Житомир, 4-5 жовтня 2019 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції» присвяченої 60-річчю кафедри обліку та оподаткування (м. Київ, 10-11 жовтня 2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (м. Житомир, 10-11 жовтня 2019 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції” (м. Житомир, 7 листопада 2019 р.)
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (м. Вінниця, 14-15 листопада 2019 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції», ВНАУ (1-2 жовтня 2020 р.).

Основні наукові праці

Статті у наукових журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз (Web of science):

 Статті у фахових наукових журналах:

 • Коваль Л.В. Резервний капітал як внутрішній страховий фонд підприємства: формування та облік. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент»: збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (34). Частина 2. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор  Герасимчук З.В. Луцьк, 2012. С. 193-198.
 • Коваль Л.В. Облікове забезпечення страхування діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Випуск 22. Том 2. Економічні науки. Кам’янець-Подільський, 2014. С. 95-100.
 • Коваль Л.В. Поняття страхування як економічної категорії. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування.  Серія «Економіка». Збірник наукових праць. Випуск 2(66). Рівне, 2014. С.453-459.
 • Коваль Л.В., Китайчук Т.Г. Страхування як засіб забезпечення сталого виробництва біопалива та його облік. Збірник наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Випуск 19. С. 188-190.
 • Коваль Л.В., Горбатюк В.В. Власний капітал: облік та представлення в звітності, в контексті національних та міжнародних стандартів. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). Ч. 2. Луцьк, 2013. С. 310-318.
 • Коваль Л.В. Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №7. С.83-93.
 • Коваль Л.В., Пацар О.Г. Вплив методів оцінки виробничих запасів при їх вибутті на фінансовий результат сільськогосподарського підприємства. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць. №1 (8). С.38-43.
 • Коваль Л.В., Арсенюк А.В. Вплив облікової інформації щодо власного капіталу на прийняття управлінських рішень. Ефективна економіка. 2017. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5632
 • Коваль Л.В. Облікова політика щодо запасів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №1. С.101-110.
 • Коваль Л.В., Заболотчук А.В. Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні. Ефективна економіка. 2018. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 6236 
 • Коваль Л.В. Особливості формування облікової політики у фермерських господарствах. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.   №5.  С.113-123.
 • Коваль Л. В. Рахунки бухгалтерського обліку: минуле та сьогодення . Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.   №2. С. 88-99.
 • Коваль Л.В. Облік інноваційної діяльності. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №3. С. 117-131.
 • Коваль Л.В. Облікова політика в управлінні підприємством. Ефективна економіка.   №5. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=7048 
 • Коваль Л. В. Нормативно-правове забезпечення облікової політики підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.   № 2. С. 165-181.
 • Коваль Л. В. Формування системи обліку окремих видів діяльності на рівні підприємства. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.   № 4. С. 175-185.

Монографії:

 • Актуальні питання організації обліково-аналітичного процесу на підприємствах агропромислового комплексу України:/ За ред. Н. Л. Правдюк. Вінниця: ПП Балюк, 2010. 680 с. (Особистий внесок: Розділ 1. Економічна сутність та понятійний апарат об’єктів бухгалтерського обліку, С.68-72. Розділ 2. Організаційне забезпечення системи бухгалтерського обліку, С.223-230. Розділ 3. Фінансовий облік в системі управління підприємствами АПК, С.421-427.)
 • Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія / За ред. Н.Л. Правдюк. Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012. 420 с. (Особистий внесок: Розділ 1. Удосконалення нормативно-правового забезпечення та договірних відносин страхування в сільському господарстві, С.35-49).
 • Коваль Л.В. Облік та аудит розрахунків по страхуванню у сільськогосподарських підприємства: Монографія. Вінниця: Вид-во «ТД «Едельвейс і К», 2014. 224 с.
 • Сучасні тенденції, новації перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика: колективна монографія / під ред. Н.Л. Правдюк. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 484 с. (Особистий внесок: Розділ 3. Облікова політика: проблеми формування та шляхи їх вирішення, С.247-256.)

Навчальні посібники:

 • Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика підприємств: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2020. 647с.

Наукові інтереси:

 • Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання

Дата і місце народження

 • 01.1982 р., смт. Тростянець, Тростянецького району Вінницької області

 Освіта

 • 1999-2004: Факультет економіки та підприємництва ВДАУ, спеціальність – Облік і аудит;
 • 2004-2005 Магістратура ВДАУ, факультет економіки та підприємництва, спеціальність – облік і аудит, кваліфікація – магістр з обліку і аудиту;
 • 2007-2011: аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААНУ, спеціальність00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»
 • 2012 рік: науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК № 004172).
 • 2014 рік: атестат доцента на присвоєння вченого звання доцента кафедри організації обліку та звітності (12 ДЦ № 038609).

 Кар’єра

 • Викладацька діяльність – з 2005 року.
 • З 01.09.2005 р. по 31.10.2010 р. працювала асистентом кафедри організації обліку та звітності факультету економіки та підприємництва ВНАУ.
 • З 01.11.2010 р. по 30.04.2014 р. працювала асистентом кафедри організації обліку та звітності факультету обліку та аудиту ННІ аграрної економіки ВНАУ.
 • З 01.05.2014 р. по 30.06.2016 р. працювала доцентом кафедри організації обліку та звітності економічного факультету ВНАУ.
 • З 01.07.2016 по теперішній час переведена на посаду доцента кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту.
 • Членство у професійних організація бухгалтерів: ФАБУ АПК України

 Підвищення кваліфікації

 • Підвищення кваліфікації наукових працівників при ТДВ «Інститут обліку і фінансів» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» САРА з 06.09.2013 по 01.11.2013 (свідоцтво 12 СПК 988471 від 28.11.2013 р., реєстраційний №428).
 • Підвищення кваліфікації наукових працівників при НУБІП з 10 червня  2014р. по 20 червня  2014 р. Тема: «Використання в навчальному процесі програми 1С: Підприємство» (свідоцтво 12 СПВ 076424 від 20.06.2014 р., реєстраційний №1352).
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників при НААНУ ННЦ ІАЕ з 23 травня 2016 року по 26 травня 2016 року. Опрацьовано наступні теми: «Організація і функціонування нових форм господарювання»; «Розвиток земельних відносин»; «Розвиток сільських територій, аграрного підприємництва та кооперації»; «Управління сільськогосподарським виробництвом»; «Ціноутворення в АПВ. Розвиток аграрного ринку та інфраструктури»; «Формування ринку матеріально-технічних ресурсів»; «Зовнішньоекономічні відносини в АПК»; «Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення АПВ» (свідоцтво про підвищення кваліфікації №16/045 від 26.05.2016р.).
 • У 2018 році пройшла атестацію в атестаційній комісії при ВНАУ щодо володіння державною мовою (Посвідчення № 17/1261 від 21.12.2018 р.).

 

Науково-дослідна діяльність

Виконавець окремих розділів НДР

 • госпдоговірної науково-дослідної роботи на тему: «Організація та методика оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції» – ДП ДГ «Олександрівське» № 05-нгд від 11.03.2010 р. Номер державної реєстрації № 0110U006562.

 Участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях

 • IV Міжнародна науково-практична конференція ННЦ ІАЕ «Шляхи реалізації завдань Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України», 14.05.2010 р., м. Київ.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку», 3-4 жовтня 2013 р., м. Вінниця, ВНАУ.
 • І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасна економічна наука: нові гіпотези, тенденції та перспективи розвитку», 25 – 30 листопада 2013 р. м. Луганськ.
 • ХІХ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 30 листопада 2016 р., м. Переяслав-Хмельницький.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», 8 грудня 2016 р., м. Вінниця, ВНАУ.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління», 29 листопада 2018 р., м. Вінниця, ВНАУ.
 • ХІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена 100-річчю Національної академії аграрних наук України, 60-річчю наукової школи з бухгалтерського обліку ННЦ «Інститут аграрної економіки» та 25-річчю її експериментальної бази, 7 грудня 2018 р., м. Київ.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси, управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку», 16 лютого 2019 р., м. Полтава.
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи обліку», 28-29 березня 2019 р., м. Вінниця, ВНАУ.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції» 7 листопада 2019 р. м. Житомир.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління», 14-15 листопада 2019 р. м. Вінниця, ВНАУ.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції», 1-2 жовтня 2020 р., м. Вінниця, ВНАУ.

 Основні наукові праці

Статті у фахових наукових журналах:

 • Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Проблеми застосування аналітичного обліку біологічних активів . Облік і фінанси АПК. 2007. №11-12. С. 52-55.
 • Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Класифікація біологічних активів як об’єктів обліку с/г діяльності. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2008. С. 338-346.
 • Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Місце і роль біологічних активів у господарському процесі . Облік і фінанси АПК. №1. С. 76-79.
 • Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Організаційно-методичне забезпечення обліку біологічних активів . Збірник наукових праць За ред. академіка  АН ВЦ України, ректора (голова) М.І. Бахмата. Кам’янець – Подільський.  С. 248-253.
 • Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Удосконалення обліку поточних біологічних активів рослинництва. Облік і фінанси АПК. №1. С. 66-70.
 • Коваль О.В. (Остапчук О.В.) Відображення в обліку біологічних активів з генетично модифікованими організмами. Агроінком. №7-9. С. 66-70.
 • Коваль О.В., Козак В.Ю. Особливості обліку у фермерських господарствах. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Випуск 4 (70). Том.1. 2012. С. 102 – 105.
 • Коваль О.В. Проблеми обліку біологічних активів та біологічних перетворень на сільськогосподарських підприємствах Вінницької області. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 9 (34). Частина 2. 2012. С. 318-327.
 • Коваль О.В., Лепетан І.М. Зростання функціональної значимості біологічних активів. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Збірник наукових праць. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків. Випуск 19. Київ 2013. С. 191-195.
 • Коваль О.В. Біологічні активи – основа виробництва біопалива. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Випуск 4 (81). Том.1. 2013. С. 90 – 98.
 • Коваль Е.В. Международные и национальные аспекты учета биологических активов. Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Москва. 2014. Выпуск № 1-2. (январь-февраль). С. 51-55.
 • Коваль О.В., Лебєдєва К.Ф. Проблеми та перспективи формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. 200. Ч. 4. С. 96-101.
 • Коваль О.В. Облік генно-модифікованих біологічних активів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №4. С.118-129.
 • Коваль О.В. Біологічні активи у звітності: проблемні аспекти. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. №1. С.112-121.
 • Коваль О.В. Автоматизація бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах. Економіка. Фінанси. Менеджмент. №6. С. 136-141.

 Монографії:

 • Актуальні питання організації обліково-аналітичного процесу на підприємствах агропромислового комплексу України:/ За ред. Н. Л. Правдюк. Вінниця: ПП Балюк, 2010. 680 с. (Особистий внесок: Розділ 1. Економічна сутність та понятійний апарат об’єктів бухгалтерського обліку, С.17-47; Розділ 3. Фінансовий облік в системі управління підприємствами АПК, С. 383-402, С.427-433.
 • Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія:/ За ред. Н.Л. Правдюк. Вінниця: Видавництво ПП « ТД «Едельвейс і К», 2012. 420 с. (Особистий внесок: Розділ 2. Організаційно-облікове забезпечення системи бухгалтерського обліку, С.103-121.
 • Коваль О.В. Облік біологічних активів: Монографія. Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. 200 с.
 • Сучасні тенденції, новації перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика: колективна монографія / під ред. Н.Л. Правдюк. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. 484 с. (Особистий внесок: Розділ 6. Стандартизація обліку біологічних активів: міжнародні та національні аспекти С. 392-407.  

 Навчальні посібники:

 • Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика підприємств: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2020. 647с.

 Наукові інтереси:

 • Облік біологічних активів.
 • Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві в сучасних умовах.

Місце та дата народження

10.06.1985 р., м. Київ

 Освіта

 • 2002-2006 р.р.: Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність – Облік і аудит;
 • 2006-2007 р.р.: магістратура Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, спеціальність – Облік і аудит;
 • 2012-2015 рік – аспірантура Вінницького національного аграрного університтету, спеціальність – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

 Кар’єра

Викладацька діяльність з 2014 року.

 • 2014 - 2015 асистент кафедри організації обліку та звітності економічного факультету Вінницького національного аграрного університету
 • 2015 - 2016 р. – асистент кафедри організації обліку та звітності економічного факультету Вінницького національного аграрного університету;
 • З вересня 2016 року і до теперішнього часу – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

 Науково-дослідницька робота

 Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 • III Регіональна науково-практична конференція (Вінниця). «Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» –ВНАУ, 2013.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації» ( м. Хмельницький, 18–20 квітня 2013 року). – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2013.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва» (25–26 квітня 2013 року). – Вінниця : ВНАУ, 2013.
 • Міжнародна науково-практична конференція (м. Кам’янець-Подільський, 22–23 травня). –2014.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів» (22 травня 2014 р.). – м. Харків, 2014.
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференції «Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств» (23–28 травня 2014 р.). – Львів, 2014.
 • V Міжнародна науково-практична конференція « Економіка підприємництва: теорія і практика» ( 10 жовтня 2014 р.) –КНЕУ, 2014.
 • II Міжнародної науково-практичної конференції «Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи» ( 11 листопада 2014 р.). – Інститут продовольчих ресурсів НААН України, 2014.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми та перспективи» (28 серпня 2015 р.). –  Вінницький національний аграрний університет, 2015.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (17–18 листопада 2015 року.). –ВНАУ, 2015.
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери» (19 лютого 2016 року). Харків, 2016.
 • I Всеукраїнська наук.-практич. конф. молод. науковців «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» ( 14–15 квітня 2016 року). –ВНАУ, 2016.
 • V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави»  (7-9 вересня 2016 року) – ВНАУ, 2016 р.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (20-21 квітня 2017 року) – ВНАУ, 2017 р.
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (23-25 травня 2017 року) – ВНАУ, 2017 р.
 • IV Всеукраїнськанауково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика» (15 листопада 2017 року) – ХНУ, м. Хмельницький, 2017 р.
 • І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (22 листопада 2017 року) – ВНАУ, 2017 р.

 Статті:

 • Прутська Т.Ю. Трансакційні витрати суб’єктів господарювання в аграрному секторі: зміст та класифікація / Т.Ю. Прутська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 2. – Т 1. – С. 103–106.
 • Прутська Т.Ю. Розвиток інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України / Т.Ю. Прутська // Экономика Крыма. – 2013. – № 1(42). – С. 100–104 .
 • Прутська Т.Ю. Роль держави у розвитку підприємництва в аграрному секторі / Т.Ю. Прутська // Агросвіт. – 2014. – № 18. – С. 55–62 .
 • Прутська Т.Ю. Трансакційні витрати підприємницької діяльності в агробізнесі / Г.М. Калетнік, Т.Ю. Прутська // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 2 (88). – С. 3–10.
 • Прутська Т.Ю. Неформальні інститути як чинник розвитку підприємництва / Т.Ю. Прутська // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2014. – № 2 (10). – С. 166–174.
 • Прутська Т.Ю. Інституційне забезпечення розвитку підприємництва в аграрній сфері / Т.Ю. Прутська // Економіка АПК. – 2015. – № 2. – С. 93–100 .
 • Prutska T. Modern state and prospects of development of the personal peasant economies in Ukraine / T. Prutska // Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 1. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015. – P. 110–114. 
 • Прутська Т.Ю. Пріоритетні напрями розбудови інфраструктури підтримки підтримки підприємництва в аграрній сфері та ефективного землекористування / Т.Ю. Прутська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – № 12. – С. 36–46.
 • Прутська Т.Ю. Сучасний стан та  проблеми інфраструктурного забезпечення  підприємницької діяльності / Т.Ю. Прутська // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2017. – № 6.
 • Прутська Т.Ю. Формування та обґрунтування стратегії інноваційного розвитку корпоративних підприємств / Т.Ю. Прутська, В.В. Боковець // Інфраструктура ринку. – 2017. – № 6

 Наукові інтереси

 • Облік необоротних активів
 • Теорія бухгалтерського обліку
 • Економіка підприємництва

Місце та дата народження

20.02.1982р., м. Вінниця

Освіта

 • 2000-2005 – Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, спеціальність «Фармація», кваліфікація «Провізор-технолог».
 • 2006-2007 –  Інтернатура Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ.
 • 2008-2010 – Інститут післядипломної освіти Вінницького національного аграрного університету, спеціальність – Облік та аудит.
 • 2010-2014 – Аспірантура ВНАУ, спеціальність –08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 2005р.

 • Початок роботи у ВНАУ:  2011рік
 • 2005-2010 рр. – викладач фармакології у Вінницькому медичному коледжі.
 • 2006-2007 рр. – провізор-інтерн у ВАТ «Вінницяфармація».
 • 2010-2011 рр. – завідувач центру здоров’я ВНАУ.  
 • 2011-2017 рр. – асистент кафедри організації обліку та звітності ВНАУ
 • 2017-2018 рр. – асистент кафедри бухгалтерського обліку ВНАУ
 • Ведення дисциплін:  «Бухгалтерський облік», «Облік в бюджетних установах»

 Підвищення кваліфікації:

 • Підвищення кваліфікації наукових працівників при ТДВ «Інститут обліку і фінансів» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» САРА (свідоцтво 160417 від 29.12.2016 р.)
 • При ННВК Всеукраїнському науково-навчальному консорціумі проходила наукове стажування з набуття науково-професійного досвіду формування інноваційного змісту підготовки фахівців з урахуванням досягнень науки, техніки і технології та впровадження результатів науково-дослідної роботи у виробництво з 15.05.2017 по 26.05.2017 (свідоцтво 9/2017 від 26.05.2017 р.)

Науково-дослідницька робота

Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 •  Міжнародна науково-практична конференція. Проблемні аспекти обліку нерухомості. «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: Зб. матеріал. V  Міжнар. наук.-практ. конф., (9-10 червня 2011 р.; Київ). – К.: МІБО  КНЕУ, 2011. – 215 с. С. 209-211
 •  Міжнародна науково-практична конференція. Визнання та оцінка нерухомості. «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів»: Зб. тез доп. VІ Міжн. наук.-практ. конф. (20-21 жовтня 2011 р., Запоріжжя) / Запорізький національний університет. –  Видавництво ЗНУ, 2011. – Том І. – 338 с. С. 163-164.
 •  Міжнародна науково-практична конференція. Документування операцій щодо нерухомості. «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва»: Зб. матеріал. Міжнар. наук.-практ. конф., (15 березня 2012 р.; Вінниця). / Редкол.  Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Колесов О.С. та ін. – Вінниця: ВНАУ, 2012. – 151 с. С. 81-83
 •  Наукова конференція аспірантів, пошукачів та магістрів. Сутність внутрішньогосподарського контролю. «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами»: Зб. тез. доп. III наук. конф. аспірантів, пошукачів та магістрів, (21–22 березня 2013 р.; Львів) / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів: Вид-во Нац. Ун-ту «Львівська політехніка», 2013. – 184 с. С. 169-171.
 •  Всеукраїнська науково-практична конференція. Класифікація нерухомості. «Менеджмент  XXI сторіччя»: Зб. матеріал. Всеукр. наук.-практ. конф. / Редкол.  Калетнік Г.М., Мазур А.Г., Колесов О.С. та ін. – Вінниця: ВНАУ, 2013. – 153 с. С. 64-66
 •  Міжнародна науково-практична конференція. Процес внутрішньогосподарського контролю нерухомості. «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики»: Зб. матеріалів VIII Міжн. наук.-практ.  конф. (26-27 вересня 2013 р.; Київ) / відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 760 с. С. 588-591
 •  Міжнародна наукова конференція. Оцінка нерухомості в обліковій політиці підприємств. «Сучасні кризові явища та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством»: Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 червня  2016. м. Луцьк– В. 7. − С. 163-165.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція. Право контролю як критерій визнання об’єктів нерухомості активом. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», 8 грудня 2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – С. 138-140.

Статті:

 •   Яремчук Н.Ф. Сутність інвестиційної нерухомості та її правовий зміст /Яремчук Н.Ф.// Облік і фінанси АПК. – 2011. – №2. С. 40-42.
 •  Яремчук Н.Ф. Сутність та класифікація об’єктів нерухомості підприємств для потреб бухгалтерського обліку /Яремчук Н.Ф.//  Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки / [редкол.: Г.М. Калетнік (голов. ред.) та ін.]. – Вінниця, 2011. – Вип. 2 (53). – Т. 2. С. 65-70.
 •  Яремчук Н.Ф. Облік нерухомості: оцінка  та визнання /Яремчук Н.Ф.//  Економіка АПК. – 2011. – №11. С. 88-94.
 •  Яремчук Н.Ф. Облік ремонту нерухомості /Яремчук Н.Ф.//  Економіка АПК. – 2012. – №9. С. 130-134.
 •  Яремчук Н.Ф. Інформаційне забезпечення обліку та контролю  нерухомості /Яремчук Н.Ф.//   Економіка АПК. – 2013. – № 8. С. 84-89.
 •  Яремчук Н.Ф. Наукові підходи до обліку об’єктів нерухомості /Яремчук Н.Ф.//  Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – №7-8 (2). С. 64-67.
 •  Гуцаленко Л.В., Яремчук Н.Ф. Первичный учет объектов недвижимости: направления усовершенствования / Гуцаленко Л.В., Яремчук Н.Ф.// Российский академический журнал. – 2013. – №3. – Т. 23 (июль- сентябрь). С. 42-46.
 •   Яремчук Н.Ф. Внутрішньогосподарський контроль об’єктів нерухомості: суб’єкти, об’єкти та методика / Яремчук Н.Ф.//  Ефективна економіка (електронне фахове видання). – 2013. – № . 12
 •  Яремчук Н.Ф. Нерухомість підприємства в контексті облікової політики. / Яремчук Н.Ф.// Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», квітень 2017 року. ­– Вінниця, ВНАУ, 2017. –  С. 143-152
 •  Яремчук Н.Ф., Мазур В.А., Дубовий Ю.В. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах відповідно до сучасних вимог міжнародних стандартів./ Яремчук Н.Ф., Мазур В.А., Дубовий Ю.В.// «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики», №9 – Вінниця, ВНАУ, 2017. – С. 23-32.

Колективна монографія

 • Яремчук Н.Ф. Оцінка об’єктів інвестиційної нерухомості / Н.Ф. Яремчук // Сучасні тенденції, новації перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика (колективна монографія) / під ред. Н.Л. Правдюк. – Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – С. 268-282.

Одноосібна монографія

 • Яремчук Н.Ф., Гуцаленко Л.В., Дубініна М.В. Обліково-контрольне забезпечення операційної та інвестиційної нерухомості сільськогосподарських підприємств.

Наукові інтереси

 • Облік нерухомості
 • Облік в бюджетних установах

 

 

 

 

 

Кафедра бухгалтерського обліку створена у липні 2016 року. Метою роботи кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку та аудиту, які можуть успішно конкурувати за своїм фахом на ринку праці України та за її межами.

Викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наука, значний практичний та науковий досвід роботи. Під керівництвом викладачів кафедри виконується наукова робота по підготовці студентів до захисту дипломних та магістерських робіт за різноманітною тематикою, що охоплюють всі об’єкти обліку промислових та сільськогосподарських підприємств.


Колектив кафедри

Кафедра бухгалтерського обліку готує фахівців вищої освіти на денній та заочній формах за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки: бакалавр, магістр зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Бухгалтерський облік, «Автоматизована система бухгалтерського обліку»; «Обліковий процес аграрного підприємства в умовах автоматизації»; «Організація бухгалтерського обліку»; «Облікове забезпечення управління витратами»; «Облікове забезпечення управління підприємств»; «Облікова політика підприємств»; «Облік у аудит»; «Система облікового забезпечення управління підприємств»; «Методологія та організація наукових досліджень».

Теоретичні знання закріплюються під час проходження навчальної та виробничої практики, викладання яких забезпечують викладачі кафедри. Студенти-магістри мають можливість випробовувати свої знання та навички під час проходження виробничої практики.

Викладачі кафедри бухгалтерського обліку приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та симпозіумах.

Невід’ємною частиною цілісного навчального процесу і одним із основних напрямків діяльності кафедри є навчально-методична робота, якою передбачено реалізацію знань з планування, організації та проведення всіх видів навчальних знань, самостійної роботи студентів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань.

Методична робота на кафедрі організовується та проводиться за спеціальним планом методичної роботи, що розробляється на навчальних рік.

Викладачі кафедри постійною працюють над розробкою сучасних навчальних посібників та підручників.

Всі дисципліни кафедри забезпечені робочими програмами та методичними рекомендаціями для проведення практичних та лабораторних занять та самостійної роботи студентів.

Сформовано електронну базу даних всіх видів методичних видань у розрізі дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Професійно-викладацький склад кафедри постійно підвищує свою кваліфікацію, удосконалює методику викладання та впроваджує в навчальних процес інноваційні навчальні технології.

Науковий напрямок кафедри бухгалтерського обліку «Формування системи та механізмів обліково-аналітичного та фінансового забезпечення підприємств, організацій, установ».
Для здійснення наукової, науково-дослідної, практичної діяльності та з метою набуття студентами практичних вмінь та навичок майбутньої професії створено філії кафедри на виробництві СТОВ «Поділля»    (с. Оленівка Вінницького району Вінницької області), Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України (с. Уладівське Калинівського району Вінницької області). Щорічно під керівництвом викладачів кафедри проходять студентські наукові конференції, олімпіади.

 

Події у світлинах