logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки

Місцезнаходження:м. Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1, каб.: 1308
Emailpodolanchuk@vsau.vin.ua

Підготовка фахівців обліково-управлінського профілю повинна відбуватися на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, для трудової діяльності в ринковому середовищі всіх форм господарювання незалежно від форм власності.

На підставі реорганізаційних заходів, що відбулися в межах економічного факультету з 1 липня 2016 року розпочала свою роботу кафедра обліку та оподаткування у галузях економіки факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

На кафедру обліку та оподаткування в галузях економіки покладені завдання підготовки майбутніх фахівців з базових фундаментальних облікових дисциплін і дисциплін оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.

Викладацький склад кафедри сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата наук, значний практичний та науковий досвід роботи, що дає їм змогу ефективно керувати науковою роботою студентів, виконувати значний обсяг навчально-методичної роботи тощо.

Очолює кафедру обліку та оподаткування в галузях економіки Подолянчук Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент.

Подолянчук Олена Анатоліївна

Подолянчук Олена Анатоліївна

завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження

26.04.1976 р., с. Човновиця Оратівського району Вінницької області

Освіта

 • 1991-1994: Брацлавський державний сільськогосподарський  технікум, спеціальність – «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»;
 • 2001-2002 Вінницький державний аграрний університет, спеціальність – «Облік і аудит»;
 • 2005-2009: аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності).

Кар’єра

 • 1994-2003: бухгалтер в КСП «Вінниччина» с. Човновиця  Оратівського району Вінницької області;
 • 2003-2005: асистент  кафедри «Професійно-гуманітарної підготовки з обліку і аудиту» Інституту післядипломної освіти та консультативно інформаційного забезпечення сільгосптоваровиробників Вінницького державного аграрного університету;
 • З 1 березня по 12 березня 2005 року – прослухала курс «Фінансовий облік-І» та «Податки та право в Україні» за програмою Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (СІРА);
 • 2005-2009: асистент кафедри аудиту та державного контролю факультету економіки і підприємництва Вінницького державного аграрного університету;
 • З 20 жовтня по 31 жовтня 2008 року: проходила підвищення кваліфікації в Центрі післядипломної освіти за спеціальністю «Облік і аудит» Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана;
 • У грудні 2009 року: захистила кандидатську дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Облік доходів сільськогосподарських підприємств»;
 • 2009-2010: старший викладач кафедри аудиту та державного контролю факультету економіки і підприємництва Вінницького державного аграрного університету;
 • 26 травня 2010 року: присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності); 
 • З 21 березня по 25 березня 2011 року: навчалась на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників при Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю «Фінансово-кредитне забезпечення АПК, бухгалтерський облік, податки та контроль»;
 • 23 грудня 2011 року: присвоєно вчене звання доцента кафедри аудиту та державного контролю;
 • 2010-2015: доцент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету;
 • 2015-2016: завідувач кафедри економіки та аналізу факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету;
 • З 23 травня по 26 травня 2016 року: підвищувала кваліфікацію в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» за тематикою Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення АПВ;
 • 02.2019 р.-22.04.2019 р.: закінчила курси «Бухгалтерський та податковий облік + 1С: Бухгалтерія 8»;
 • Серпень 2020 р.: пройшла навчання і отримала сертифікат САРА «Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу» (Certified agribusiness professional accountant);
 • 2016 - до тепер: завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • «Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (Київ, КНЕУ, 2007 р.).
 • «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів» (Запоріжжя, ЗНУ, 2011 р.).
 • «Украина – Болгария – Европейский союз: современное состояние и перспективы» (Варна, 2012).
 • «Розвиток  облікової  і  фінансової  складових  економічної науки  та  практики» (Київ, ННЦ «ІАЕ», 2013 р.).
 • «Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства» (Житомир, ЖДТУ, 2014 р.).
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2014 р.).
 • «Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Вінниця, ВНАУ, 2015 р.).
 • «Економічні підсумки 2016 року: досягнення, тенденції та перспективи» (Одеса, ОНУ, 2016 р.).
 • «Основні аспекти обліково-аналітичного забезпечення виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах» (Вінниця, ВНА, 2016 р.);
 • «Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції» (Ктїв, ННЦ «ІАЕ», 2017 р.).
 • «Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія» (Тернопіль, ТНЕУ, 2017 р.).
 • «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці» (Ужгород, ДВНЗ «УжНУ», 2018 р.).
 • «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку», (Вінниця, ВНАУ, 2018 р.).
 • «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління», (Вінниця, ВНАУ, 2018).
 • «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні», (Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2018);
 • «Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки», ( Харків, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2018).
 • «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку», (Вінниця, ВНАУ, 2018 р.).
 • «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління», (Вінниця, ВНАУ, 2018).
 • «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні», (Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2018).
 • «Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки», ( Харків, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, 2018).
 • «Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки» ( Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки, 2018).
 • «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2019).
 • «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції» (Київ, НУБіП, 2019).
 • «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (Луцьк, Луцький НТУ, 2020).

Основні публікації

Монографії, посібники

 • Подолянчук О.А. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика: монографія. Вінниця: Вид-во «ТД Едельвейс і К», 2010. 276 с.
 • Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Любар О.О. Податок на доходи фізичних осіб: навчальний посібник. за ред. Н.Л. Правдюк. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. 168 с.
 • Сільське господарство Вінниччини: тенденції змін ефективності господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання (за матеріалами вибіркових сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств Вінницької області): колективна монографія. Вінниця ВНАУ, 2011. 368 с.
 • Теоретичні та науково-практичні аспекти економічного контролю: колективна монографія. Вінниця: Вид-во ПП «ДТ Едельвейс і К», 2012. 344 с.
 • Державне регулювання аудиторської діяльності та незалежного аудиту в Україні / Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю і аналізу в Україні та світі: колективна монографія. / за ред. Л.В. Гуцаленко. Вінниця: 2015. 266 с. (С. 46-64).
 • Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Облік в фермерських господарствах:  навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 374 с.
 • Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Фінансовий облік І: підручник. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В, 496 с.
 • Подолянчук О.А. / Podolіanchuk O. Облік та оподаткування розрахунків за поточними виплатами працівникам / Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2020. 322 p. (Р. 220-247).

Статті

 • Подолянчук О.А. Інвентаризація як методичний прийом внутрішнього аудиту. Економіка АПК. 2003. №11. С. 86-91.
 • Подолянчук О.А. Удосконалення обліку доходів сільськогосподарських підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2005. Випуск 2 (19). С. 175-178.
 • Подолянчук О.А.Облікова інформація в управлінні доходами. Вісник сумського національного аграрного університету.  №2. С. 106-111.
 • Подолянчук О.А. Проблеми та порядок обліку доходів за П(С)БО 30 «Біологічні активи». Облік і фінанси АПК. 2007. №1. С. 28-32.
 • Подолянчук О.А.Облікова політика та її вплив на доходи сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2008. №4. С. 103-108.
 • Подолянчук О.А.Аудит достовірності статей балансу, пов’язаних з сільськогосподарською  діяльністю. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2008. Випуск 35. С. 346-350.
 • Подолянчук О.А.Вплив бухгалтерських нововведень на доходи сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. №2. С. 106-110.
 • Подолянчук О.А.Проблеми та перспективи правового регулювання організації та здійснення екологічного аудиту в України. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 251: В 6 т. Т. І. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. С. 261-267.
 • Подолянчук О.А.Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю сільськогосподарського підприємства. Економіка АПК.    №3. С. 54-57.
 • Подолянчук О.А.Внутрішньогосподарський контроль у діяльності сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2010. №10. С. 10-112;
 • Подолянчук О.А. Бюджетування як елемент внутрішньогосподарського контролю. Економіка АПК. №3. С. 55-58.
 • Подолянчук О.А.Класифікація контролю за організаційними формами та видами. Вісник Львівської комерційної академії. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. Вип. 35. С. 55-58.
 • Подолянчук О.А.Система інформаційного забезпечення контролю нерухомості. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Економічні науки. Випуск 2 (64). С. 108-112.
 • Подолянчук О.А.Процедури одержання аудиторських доказів. Економічний часопис-ХХІ. 2014. №1-2 (2). С. 60-63.
 • Подолянчук О.А.Управлінський контроль як вид внутрішньогосподарського контролю підприємства. Економіка, фінанси, менеджмент: Актуальні питання науки і практики. №1. С. 117-126.
 • Подолянчук О.А.Інвентаризація в аудиті як прийом методу фактичного контролю.  Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 12 (45). Ч. 1. С. 240-249.
 • Подолянчук О.А.Внутрішній аудит: сучасна інтерпретація його змісту. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 12.  С. 523-527.
 • Подолянчук О.А. Податок на додану вартість: сутність та стан первинного обліку. Економіка, фінанси, менеджмент: Актуальні питання науки і практики. 2017. №1. С. 82-102.
 • Подолянчук О.А.Організація обліку суб’єктами малого підприємництва. Ефективна економіка №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5536.
 • Подолянчук О.А.Облікова політика щодо заробітної плати. Облік і фінанси. 2018. №1 (79). С. 64-71.
 • Подолянчук О.А. Облік в системі управління витратами. Ефективна економіка. 2018. №7.  URL: ekonomy.nayka.com.ua.
 • Подолянчук О.А. Облікова інформація та її якісні характеристики відповідно до облікових стандартів. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №8. С. 79-90.
 • Сутність та основи обліку органічної продукції. Агросвіт. №16. С. 51-57.
 • Подолянчук О.А., Плахтій Т.Ф., Гудзенко Н.М.Сurrent liabilities and their accounting in the attracted capital management system (Поточні зобов’язання та їх облікове забезпечення в системі управління залученим капіталом). Baltic Journal of Economic Studies. Volume Number 3. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2019, 230 pages. Р. 159-169 (Web of Science).
 • Подолянчук О.А. Сутність та основи обліку органічної продукції. Агросвіт. 2019. №16. С. 51-57.
 • Подолянчук О.А. Грошові кошти в системі обліку рахунків. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. № 3. С. 144-155.
 • Подолянчук О.А. Облікове забезпечення розрахунків з податку на додану вартість. Ефективна економіка. 2020. №2. URL: www.ekonomy.nayka.com.ua.
 • Podolіanchuk O., Koval N. Monetary funds as a concept in accounting. Slovak international scientific journal. 2020. №40. VOL. 3. Р. 48-54.
 • Подолянчук О.А., Томашук І.В. Формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Вінницької області. The scientific heritage. 2020. №47. Р. 63-73.
 • Podolianchuk O.A. The main dominants of accounting and taxation organization on farms / Основні домінанти організації обліку та оподаткування фермерських господарств. Scientific discussion. VOL 2, № 47. Р. 38-45.
 • Podolianchuk O.A. Accounting and information support of tax calculations / Обліково-інформаційне забезпечення розрахунків за податками. The scientific heritage. №51. Р. 44-54.
 • Podolianchuk O.A. Оutsourcing: semantics, types and forms / Аутсорсинг: семантика, види та форми. Colloquium-journal. №2 (89). Р. 46-54.

Науковий інтерес

 • Облік, контроль та оподаткування суб’єктів підприємництва

Місце і дата народження

16.07.1981 р., смт. Драбів Драбівського району Черкаської області

Освіта

 • 1998-2003: очна форма навчання Національний аграрний університет, спеціальність – «Бухгалтерський облік іаудит»;
 • 2003-2004: магістратура Національний аграрний університет, спеціальність – «Бухгалтерський облік і аудит»;
 • 2005-2008: аспірантура Національний аграрний університет, спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності).

Кар’єра

 • 2003-12. 2004, 04. 2008-07. 2018– помічник аудитораТОВ «Міжнародний інститут аудиту»;
 • З 12. 2004 – дійсний членГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»;
 • 2005-03.2008 – економіст ТОВ ЮФ «Юр-Агро-Веста»;
 • 2004-2006 – участь у програмі Certified International Professional Accountant. Отримано кваліфікаційний рівень САР «Сертифікований бухгалтер-практик»;
 • -05. 2007 – Стажування в Лейбніц-Інституті аграрного розвитку у Центральній і Східній Європі (IAMO), Німеччина;
 • 2007-07. 2018 – заступник виконавчого директора ГО «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України»;
 • 2008 – отримано науковий ступінь кандидата економічних наук;
 • 2008-12. 2008 – молодший науковий співробітникНаціонального наукового центру «Інститут аграрної економіки»;
 • 2008-2009 – участь у програміEnglish Language, ELC. Отриманорівень Upper-Intermediate;
 • 2010 – участь у програмі DipIFR (Rus). Grant Thornton;
 • 2009-06. 2010 – старший науковий співробітникНаціонального наукового центру «Інститут аграрної економіки»;
 • 2009-04. 2011 – заступник директора ТДВ «Інститут обліку і фінансів» (за сумісництвом);
 • 2009-04. 2011 – завідувач кафедри ТДВ «Інститут обліку і фінансів» (за сумісництвом);
 • 2010-09. 2012 – в.о. заступника завідувача відділу методології обліку і аудиту Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»;
 • 2012 – отримано вчене звання старшого наукового співробітника;
 • 2012 – участь у програмі підготовки сільськогосподарських дорадників. Отримано Свідоцтво сільськогосподарського дорадника з надання консультаційнихпослуг з питань обліку і аудиту;
 • 2012-01. 2019 – провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»;
 • 2011-02. 2016 – в.о. директора ТДВ «Інститут обліку і фінансів» (за сумісництвом);
 • 2016 – отримано науковий ступінь доктора економічних наук;
 • 2016 – участь у програмі DipIAS. Отримано міжнародний диплом Інституту сертифікованих фінансових менеджерів DipIFRS ICFM;
 • 2016-07. 2018 – директорТДВ «Інститут обліку і фінансів» (за сумісництвом);
 • 2019-07. 2019 – професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування тааудиту Житомирського національного агроекологічного університету;
 • 2019 – робота за контрактом «Корпоративне управління та звітність сільськогосподарських підприємств України» в Лейбніц-Інституті аграрного розвитку у Центральній і СхіднійЄвропі (ІАМО), Німеччина;
 • 2019-03.2020 – професор кафедри бухгалтерського обліку Університету державної фіскальної служби України;
 • 2018-по нині – директор департаменту методології та підвищення кваліфікаціїТОВ «Смарт фінанси» (за сумісництвом);
 • 2020 - по нині – професор кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • «Проблеми пореформеного розвитку агропромислового виробництва та основні напрямки їх вирішення» (Хоростків, 17-18 травня 2005 р).
 • «Конверсія бухгалтерського обліку на основі МСФЗ» (Душанбе, 7-8 листопада 2005р.).
 • «Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи» (Київ, 19-20 жовтня 2006 р.).
 • «Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи» (Київ, 29-30 листопада 2007 р.).
 • «Наукове і професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектора економіки в умовах глобалізації» (Київ, 18-19 вересня 2008 р.).
 • «Повышение качества бухгалтерского учета и аудита в условиях преодоления последствий мирового финансово-экономического кризиса» (Ташкент, Узбекистан 8-9октября 2009 г.).
 • «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України» (Київ, 30 березня 2009 р.).
 • «Шляхи реалізації завдань Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України» (Київ, 14 травня 2010 р.).
 • «Финансовые инструменты кластерной политики и поддержки кластерных инициатив» (Самара, 17-18 ноября 2011 г.).
 • «Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці» (21 лютого 2013 р., м. Київ).
 • «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки  та практики» (Київ, 26-27вересня 2013 р.).
 • «Фінансова безпека аграрного бізнесу» (Житомир, 22-23 жовтня 2014 р.).
 • «Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки» (Київ, 26 лютого 2015 р.).
 • «Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції» (Київ, 24 листопада 2017 р.).

Основні публікації

Монографії, посібники

 • Облік державної підтримки агропромислового виробництва: навч. пос. / Під ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Жука, І.В. Герасимука. К .: Юр-Агро-Веста, 2007. 324 с..
 • Облікова політика підприємства: навч. пос. / Під ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Гаврилюка. - К.: Юр-Агро-Веста, 2009. - 328 с., С. 159-173.
 • Облік основних засобів в ринкових умовах: навч. пос. / За ред. Жук Н.Л. - 2-е вид., доп. і перероб. К.: Всеукраїнський інститут права і оцінки, 2011. 286 с.
 • Облік і оподаткування земельно-майнових відносин в сільськогосподарській діяльності: нвч. пос. / За ред. Жука В.М.  - К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. 188 с.
 • Нормативно-облікове забезпечення використання державного майна: навч. посіб. / За ред. В.М. Жука, Н.Л. Жук. К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права та оцінки», 2013. 200 с.
 • Облікове забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: навч. пос. / За ред. Метелиці В.М, Мельничука Б.В. 4-е вид., доп. і перероб. К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2015. 198 с.
 • Обліково-оціночні аспекти включення землі до економічного обороту: колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, В.М. Метелиця, А.І.Коріненко]. К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. 234 с..
 • Інтеграція та самоорганізація аграрного бізнесу в умовах децентралізації влади: монографія / [Лупенко  Ю.О., Кропивко М.Ф., Малік М.Й. та ін.]; за ред. М.Ф, Кропивка, В.В. Россохи. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2015. 484 с.
 • Інституціональні та фізіократичні аспекти розбудови бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: монографія. К.: ІАЕ, 2015 р. 687с.
 • Фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського обліку: колективна монографія / [В.М.Жук, Б.В. Мельничук, С.М. Остапчук та ін.]; За ред. В.М. Жука. К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. 236 с.

Статті

 • Метелиця В.М. Податковий і бухгалтерський облік бюджетних субсидій (дотацій) і капітальних трансфертів сільськогосподарським товаровиробникам. Облік і фінанси АПК. 2005. № 6. С. 19-25.
 • Метелиця В.М. Бухгалтерський облік бюджетного фінансування виробництва продукції тваринництва. Агроінком. 2005. № 7. С. 18-22.
 • Метелиця В.М. Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою на умовах фінансового лізингу. Бухгалтерський облік і аудит. № 2. С. 35-42.
 • Метелиця В.М. Бюджетне фінансування сільського господарства (до вступу в силу П(С)БО 30 «Біологічні активи»). Вісник ЖДТУ. 2006. № 3 (37). С. 225-231.
 • Метелиця В.М. Облікова політика бюджетного фінансування сільськогосподарських підприємств. Наук. вісник НАУ: зб. науч. праць. 2 Вип.111. С. 273-277.
 • Метелиця В.М. Контроль за надходженням і використанням бюджетних коштів фінансової підтримки сільського господарства. Облік і фінанси АПК. 2007. № 3-5. С. 123-128.
 • Метелиця В.М. Облік бюджетного фінансування в умовах застосування комп'ютерних технологій на сільськогосподарських підприємствах. Облік і фінанси АПК. 2007. № 11-12. С. 180-185.
 • Метелиця В.М. Теоретичні основи обліку і контролю бюджетного фінансування сільського господарства. Облік і фінанси АПК. № 3. 2008. С. 103-108.
 • Метелиця В.М. Порівняльний аналіз ефективності прямої та непрямої державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні. Облік і фінанси АПК. № 3. 2009. С. 143-148.
 • Метелиця В.М. Проблемні питання модернізації обліку в державному секторі України. Облік і фінанси АПК. № 4. 2009. С. 80-83.
 • Метелиця В.М. Формування нової методології бухгалтерського обліку в державному секторі економіки України. Облік і фінанси АПК. № 1. 2010. С. 24-27.
 • Метелиця В.М. Облік основних засобів в державному секторі України. Облік і фінанси АПК. №3. 2010. С. 44-49.
 • Метелиця В.М. Тенденції розвитку бухгалтерської освіти. Облік і фінанси АПК. №4. 2010. С. 98-102.
 • Метелиця В.М. Шляхи розвитку громадського професійного об'єднання аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Облік і фінанси АПК. 2011. №2. С. 62-68.
 • Метелиця В.М. Наукові основи становлення професії бухгалтера: перші етапи. Економіка АПК. №12. 2011. С. 74-80.
 • Метелиця В.М. Етапи розвитку професії бухгалтера. Бухгалтерський облік і аудит. №11. С. 38-44.
 • Метелиця В.М. Вплив економічних теорій на формування професії бухгалтера. Облік і фінанси АПК. 2011.№4. С. 46-50.
 • Метелиця В.М. Інституціональні основи розвитку бухгалтерської професії в Україні. Облік і фінанси АПК. №1. С. 40-45.
 • Розвиток бухгалтерcької професії в умовах глобалізації світової економік. Облік і фінанси АПК. №2. 2012. С. 52-59.
 • Метелиця В.М. Становлення аграрного сегменту бухгалтерської професії. Облік і фінанси АПК. 2013. №1. С. 33-39.
 • Метелиця В.М. Запровадження стандарту обліку земель сільськогосподарського призначення як інституту бухгалтерської професії. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. №4. С. 27-33.
 • Метелиця В.М. Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі. Облік і фінанси. 2014. №2.С. 41-55.
 • Метелиця В.М. Діалектичні тенденції розвитку професійного руху бухгалтерів аграрної галузі. Ефективна економіка. 2014. № URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2908.
 • Метелиця В.М. Постійна професійна освіта у формуванні компетентності бухгалтерів аграрних формувань. Науковий вісник Херсонського державного університету. № 6/2014 (ч.5.). С. 175-182.
 • Метелиця В.М. Становлення інституту професійних бухгалтерів аграрної галузі. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2015. №38. Ч.1. С. 59-67.
 • Метелиця В.М Формування національної галузевої системи сертифікації бухгалтерів аграрного сектору. Формування ринкової економіки. Випуск 33. С. 624-631.
 • Метелиця В.М Розширення функцій і прав бухгалтерів аграрної галузі та закріплення норм професійної етики і поведінки. Облік і фінанси. №2. С. 29-39.
 • Метелиця В.М., Роздимаха І.М. Концептуальні засади сертифікації бухгалтерів агросектору. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. Вип. 4. С. 144-154.
 • Metelytsya V.M., Gubar O.V., Chaban V.H., Perederii O.S., Hryhorenko Y.I. The importance of financial lever in the management of alternative energy development. Фінансово-кредитна система: проблеми теорії та практики. 2020. №2. С. 223-231. URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/2984.
 • Метелиця В.М., Подолянчук О.А. Управління ризиками блокування податкових накладних/розрахунків коригувань агропідприємств. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №2. С. 132-149.

 Науковий інтерес

 • Розвиток бухгалтерської професії в агросекторі

Місце і дата народження

20.02.1965 р., м. Кагарлик, Кагарлицького району, Київської області

 Освіта

 •  1980-1983р.р. Брацлавський сільськогосподарський  технікум, спеціальність – «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»;
 • 1983-1987 Українська ордена Трудового Червоного прапора сільськогосподарська академія, спеціальність «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності у сільському господарстві»;
 •  1993-1997: аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності).

 Кар’єра

 • з 13.11.1988 р. по 05.04.1991 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії;
 • з 05.04.1991р. по 01.03.1996 р. – асистент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
 • з 12.04.2000 по 31.08.2001 р. - асистент кафедри обліку та аудиту Вінницького державного аграрного університету;
 • з 02.01.2002 р. по 31.08.2006 р. – старший викладача кафедри обліку та аудиту  Вінницького державного аграрного університету;
 • з 2002 р. по 2011 р. – виконувала обов’язки заступника декана факультету обліку та аудиту;
 • з 01.09.2006 р. по 31.08.2009 р. – старший викладач кафедри обліку та аналізу Вінницького державного аграрного університету;
 • 01.02.2008 р. – 29.02.2008 р. проходила підвищення кваліфікації в ННІ Післядипломної освіти Національного аграрного університеті (ННІ Бізнесу, кафедра бухгалтерського обліку).
 • з 31.12.2009 р. по 01.04.2011 – старший викладача кафедри організації обліку та звітності;
 • 18.01.2010р. – 12.06.2010р. проходила підвищення кваліфікації для заступників директорів (деканів) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в Університеті менеджменту освіти НАПН України;
 • 26 січня 2011 року: присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності);
 • 26 вересня 2012 року: присвоєно вчене звання доцента кафедри організації обліку та звітності;
 • з 01.04.2011 р. по 08.2016 р. – доцент кафедри організації обліку та звітності Вінницького національного аграрного університету
 • 2016 - до тепер: доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.
 • З 06 червня 2017 року по 16 червня 2017 року проходила стажування на базі ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України із питань вдосконалення організації облікового процесу в лабораторії економічного аналізу завершених наукових розробок.
 • 2019 – до тепер заступник декана факультету обліку та аудиту з наукової роботи

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 •   Міжнародна науково-практична конференція «Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та практики» (м. Полтава, Полтавська державна аграрна академія, 24-25 вересня 2008 р.).
 •  Мiedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji  «Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2009» (м. Пшемишль, Республіка Польща, 7-15 лютого 2009 р.).
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку» (м. Кам’яець-Подільський. Подільський державний аграрно-технічний університет, 24-25 вересня 2009 р.).
 •   Шоста міжнародної науково-практичної конференції «Перспективные научные исследования » (м. Софія, Болгарія, 17-25 лютого).
 • Шоста міжнародна науково-практична конференція «Efektivni nastroje modernich ved - 2010» ( м. Прага 27 квітня – 5 травня 2010 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін» (м. Полтава,7-8 жовтня 2010 р.).
 •  Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності»  (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 18-19 травня 2011 р.).
 • ІІ міжнародна науково-технічна  конференція «Земля України – потенціал економічної і екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 23-26 березня 2011 р.).
 • Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми розвитку національної економіки України» (м. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 13-14 травня 2011 р.).
 • Международная научно-практическая конференция «Совершенствование стратегического управления корпоративными образованиями и региональная промышленная политика перехода к новой инновационной экономике» ( м. Перм: Пермський державний національний дослідний університет, 10 листопада 2011 р.).
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Запровадження МСФЗ в Україні: проблеми та перспективи для аграрного сектору» (м. Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, 25 листопада 2011 р.).
 • Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Облік у ХХІ столітті: концепція розвитку, глобальні тенденції, національні інтереси» (м. Київ: Національний університет біоресурсів та природокористування, 22 лютого 2012 р.).
 • ІII Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця. Вінницький національний аграрний університет, 2-4 квітня 2012 р.).
 • ІІ міжнародна науково-практична конференція (присвячена 30-річчю заснування ВНАУ) «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (м. Вінниця. Вінницький національний аграрний університет, 27-28 вересня 2012 р.).
 • Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономической науки и практики» (м. Бєлгород, Бєлгородська державна сільськогосподарська академія імені В.Я. Горіна 20-21 листопада 2012 р.).
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Шляхи поліпшення якості підготовки фахівців з обліку і аудиту для АПК та інформаційного забезпечення навчального процесу і наукових досліджень» (м. Полтавська, державна аграрна академія, 18-19 жовтня 2012 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та стратегічні напрями розвитку національної економіки» (м. Мелітополь, Таврійський державний агротехнологічний університет, 30-31 травня 2013 р.).
 • ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 3-4 жовтня 2013 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток облікової та фінансової складових економічної науки і практики» (м. Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, 27 вересня 2013 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (м. Луцьк, Луцький національний технічний університет, 10 жовтня 2014 р.).
 • IV Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України-потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 17-18 жовтня 2014р.).
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, між предметні зв’язки» (м. Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки», 26 лютого 2015 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології та іновації» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 17-18 листопада 2015 р.).
 • «Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України»  Міжнародна науково-практична конференція (м. Луцьк, Луцький національний технічний університет, 16 квітня 2016 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна  підготовка  фахівця  в  контексті  потреб  сучасного  ринку праці» ( м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 17 лютого 2016 р.).
 • V Міжнародна науково-технічна конференції «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», (м.Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 7-9 вересня 2016 р.).
 • ІІ всеукраїнська  науково-практична конференція молодих учених «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 8 грудня 2016 р.).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 23-25 травня 2017 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 20-21 квітня 2017 р.).
 • Х міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції» (м. Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки», 24.11.2017 р.).
 • V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки» (м. Луцьк, Луцький національний технічний університет, 30 березня 2018 р.).
 • Вісімнадцята всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього» (м. Дніпро, 15 березня 2018 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 19 квітня 2018 р.).
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток національних фінансово-економічних систем в умовах глобальних викликів» (м. Київ, ННЦ «Інститут аграрної економіки», 05 жовтня 2018р.).
 •  XІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління» (м. Київ, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», 18 жовтня 2018р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 29 жовтня 2018р.).
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан та перспективи розвитку» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет,У, 28-29 березня 2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (м. Харків, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, 03.10.2019 р.).
 • Міжнародна наукова конференція «Розвиток інтегрованої звітності підприємств» (м. Житомир, Державний університет «Житомирська політехніка, 04-05.10.2019 р.».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції, присвячена 60-річчю кафедри обліку та оподаткування» (м.Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України, 10-11.10.2019 р.).
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (м. Вінниця, Вінницький національний аграрний університет, 14-15.11.2019 р.).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансове та обліково-аналітичне  забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції» (м. Вінниця,  Вінницький національний аграрний університет, 1-2.10.2020 р.).

 Основні публікації

Монографії, посібники, підручники

 • Іщенко Я.П. Актуальні питання організації обліково-аналітичного процесу на підприємствах агропромислового комплексу України: Колективна монографія. Під ред.. Н.Л. Правдюк Вінниця: ПП Балюк, 2010. 680 с.
 • Іщенко Я.П. Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві: Монографія. Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2011. 276 с.
 • Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П., Подолянчук О.А. Податок на доходи фізичних осіб: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. 168 с.
 • Іщенко Я.П. Вдосконалення організації та методики облікового забезпечення управління витратами.Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія. Під ред.. Н.Л. Правдюк Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2012. 584 с.
 • Іщенко Я.П. Концептуальні підходи організації обліку в корпоративних підприємницьких структурах аграрного сектору. Сучасні тенденції, новації перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів господарювання: теорія, методика, практика: колективна монографія. Під ред. Н.Л. Правдюк. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 558 с.
 • Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. Фінансовий облік 1: підручник. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В. 2020. 496 с.

 Статті

 • Іщенко Я.П. Особливості обліку витрат сільськогосподарських підприємств і їх вплив на формування показників фінансової звітності. Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. 2004. Випуск 18. С. 127-135.
 • Іщенко Я.П. Непрямі витрати на підприємствах АПК: методи обліку та порядок розподілу. Облік і фінанси АПК. 2005. №3. С. 24-31.
 • Іщенко Я.П. Облікова інформація в системі управління витратами. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2007. Випуск 4-5 (24-25). С. 201-209.
 • Іщенко Я.П. Розвиток методів обліку витрат відповідно до сучасних вимог управління. Агроінком. №11-12. С.92-96.
 • Іщенко Я.П. Інформаційні джерела обліку трансакційних витрат. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2008. Вип. 72. С. 196-202.
 • Іщенко Я.П. Методика обліку витрат: управлінський аспект. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2008 р. №2 (25). С. 229-234.
 • Іщенко Я.П. Облікове забезпечення управління витратами. Агроінком. 2009. №9-12. С. 44-46.
 • Іщенко Я.П. Розвиток методики обліку витрат в умовах глобалізації економіки. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). №5. С. 345-349.
 • Іщенко Я.П. Особливості формування та обліку трансакційних витрат. Облік і фінанси АПК. №1. С. 63-68.
 • Іщенко Я.П. Вплив особливостей глобальних виробництв на класифікацію витрат. Збірник наукових праць / За редакцією доктора с.-г. наук, професора, академіка АН ВШ України М.І. Бахмата. Кам’янець-Подільський. С. 155-158.
 • Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П. Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Випуск 42. Т.1. С. 154-159.
 • Іщенко Я.П. Дотримання принципу нарахування при відображенні витрат в бухгалтерському обліку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). №3 (11). С. 231-235.
 • Іщенко Я.П. Організаційні підходи до автоматизації облікового забезпечення управління витратами в корпоративних підприємницьких структурах. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 7 (25). Ч1. С. 538-545.
 • Іщенко Я.П. Вдосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки. Випуск 5. том 1. С. 57-60.
 • Іщенко Я.П. Формування внутрішньої звітності про витрати у відповідності до вимог корпоративного управління. Облік і фінанси АПК. №3. С. 69-72.
 • Іщенко Я.П. Організація впровадження інформаційної системи управління витратами в корпоративних підприємницьких структурах. Збірник наукових праць Львівського національного університету імені Івана Франка. Випуск 22. С. 131-135.
 • Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П. Організація управлінського обліку виробництва біопалива. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: економічні науки. 2011. Випуск 1(48). С. 154-162.
 • Іщенко Я.П. Організація управлінського обліку корпоративних структур як об’єкт управлінського консалтингу. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: сільськогосподарські науки Випуск 12(52). С. 35-39.
 • Іщенко Я.П., Замощенко Т.В. Облік витрат на виробництво біопалива. Вісник Львівської комерційної академії. Вип. 36. С. 164-168.
 • Іщенко Я.П., Спориш О.І. Облік поточних біологічних активів. Вісник Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 36. С. 168-171.
 • Іщенко Я.П. централізація функції обліку в інтегрованих корпоративних підприємницьких структурах. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 8 (29). Ч. 2. С. 415-420.
 • Іщенко Я.П. Передумови впровадження МСФЗ в корпоративних підприємницьких структурах аграрного сектору. Облік і фінанси АПК. 2011. №4. С. 12-15.
 • Іщенко Я.П., Причепа Г.В. Раціональна організація управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах як передумова прийняття оптимальних рішень. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. Випуск 3 (54). С. 55-60.
 • Іщенко Я.П., Севериненко Т.В. Вдосконалення обліку земель сільськогосподарського призначення та оцінки прав користування земельними ділянками. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. Випуск 1 (56). С. 97-102.
 • Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П. Особливості земель сільськогосподарського призначення як об’єкта бухгалтерського обліку. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. Випуск 1 (56). С. 211-217.
 • Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П. Вплив методики визначення середньої заробітної плати на організацію обліку розрахунків за виплатами працівникам у сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки. Випуск 4 (70). С. 81-86.
 • Гуцаленко Л.В., Іщенко Я.П. Удосконалення методики розподілу загальновиробничих витрат галузі тваринництва. Економічний аналіз: збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. Вип. 10. Частина 3. С. 161-164.
 • Гуцаленко Л.В., Іщенко Я.П. Оцінка продукції тваринництва за справедливою вартістю та її вплив на формування фінансових результатів. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». Вип. 169. Ч.2. С. 107-113.
 • Іщенко Я.П., Іщенко М.Ю. Сутність витрат на біологічні перетворення та особливості методики їх обліку. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №2(22). том 4. С. 111-117.
 • Іщенко Я.П., Попук Н.С. Актуальність формування облікової політики аграрних підприємств. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). Ч 4. С. 147-152.
 • Іщенко Я.П., Стефанішина І.М. Формування системи фінансової звітності підприємств. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). Ч 4. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2013. С. 260-265.
 • Іщенко Я.П., Іщенко М.Ю. Нормативно-правове забезпечення обліку земель сільськогосподарського призначення. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37). Ч 3. 2013. С. 269-274.
 • Іщенко Я.П. Інституціональні підходи до створення та розвитку корпоративних підприємницьких структур. Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. 2014 . С. 140-145.
 • Іщенко Я.П., Бурко К.В. Елементи системи  управлінського  обліку  в управлінні виробництвом біопалива. Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. Випуск 4. 2014. С. 145-151.
 • Коваль О.М., Іщенко Я.П. Основні засоби як об`єкт управління. Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки. 2014 . С. 206-212.
 • Іщенко Я.П., Заверуха Т.Ю. Розвиток форм (систем) управління. Економічні та юридичні науки: Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. 2015. С.32-37.
 • Ishchenko Yana. Сonceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. С. 28-42.
 • Іщенко Я.П. Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису. Облік і фінанси. №4(74). С.34-40.
 • Іщенко Я.П. Структура об’єктів обліку в системі управління біологічними перетвореннями рибництва. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету (економічні науки). № 24. Частина 3. С. 68 - 75.
 • Іщенко Я.П., Новодворська В.В. Облікові аспекти користування землею на умовах емфітевзису. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №10. С.81-89.
 • Іщенко Я.П. Біологічні перетворення в рибництві як об’єкт бухгалтерського обліку. Економіка, Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №2. С.81-90.
 • Іщенко Я.П. Галузеві особливості бухгалтерського обліку витрат на біологічні перетворення в рибництві. Економіка, Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №8(24). С.132-146.
 • Гончарук І.В., Іщенко Я.П. Організаційні аспекти облікового забезпечення управління в інтегрованих науково-виробничих структурах (на прикладі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України). Економіка, Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №9(25). С.33-45.
 • Іщенко Я.П., Любар О.О. Використання земель на умовах емфітевзису: правовий та обліковий аспекти. Економіка, Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №3(31). С.103-115.
 • Любар О.О., Іщенко Я.П. Організація та методика обліку орендних операцій в сільськогосподарських підприємствах. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 11. С. 125-143.
 • Іщенко Я.П. Формування та облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: стан нормативно-правового регулювання. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 1. С.136-146.
 • Іщенко Яна. Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської продукції рослинництва. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. №. 3-4. С. 26-36.
 • Іщенко Я.П. Особливості організації обліку витрат органічного сільськогосподарського виробництва. Економіка, Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №7. С.122-132.
 • Іщенко Я.П., Мельник О.С. Правове забезпечення обліку витрат на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні. Економіка, Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №8. С. 120-130.
 • Іщенко Я.П., Мельник О.С Спільна діяльність як економічний важіль збільшення обсягів вирощування біологічних активів та виробництва сільськогосподарської продукції в рибництві. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7601
 • Ishchenko Ya. Аccounting features in production of organic agricultural products. SciencesofEurope(Praha, CzechRepublic). 2020. VOL 3, № 50. Р.27-36.
 • Zdyrko N., Ishchenko Ya., Melnyk O.  Economic development of fishery and accountingsupport of cost management for biological conversion in fish farming of Ukraine comparing to the other CEE countries.EconomicAnnals-XXI. 2020.181(1-2).Р. 137-150.
 • Ishchenko Ya. Conceptual approaches of accountingorganization in corporate entrepreneurialstructures of the agricultural sector ofUkraine. The scientific heritage. 2020. VOL 5.№ 54. Р.34-39.
 • Ishchenko Ya.Peculiarities of normative regulation of formation and accounting of equity in companies: Ukrainian realitiesThe scientific heritage. 2020. VOL 6. № 56. Р.13-19.

 Науковий інтерес

 •  Облік та оподаткування суб’єктів підприємництва

Місце і дата народження

29.08.1983 р., с.  Сорокодуби, Немирівського району, Вінницької області.

Освіта

 • 2000-2005: Вінницький державний аграрний університет, спеціальність – «Облік і аудит».
 • 2005–2006: магістратура Вінницького державного аграрного університету, факультет економіки і підприємництва, кваліфікація магістр з обліку і аудиту.
 • 2007-2011: аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки», спеціальність – 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності).

 Кар’єра

 • 2006-2013: асистент кафедри обліку та аналізу Вінницького державного аграрного університету.
 • 14 березня 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік фінансової діяльності аграрних підприємств».
 • З 01 вересня 2012 року переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку та аналізу факультету обліку і аудиту навчально–наукового інституту аграрної економіки Вінницького національного агарного університету.
 • 26 вересня 2012 року отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.
 • З 15 січня 2013 року переведена на посаду доцента кафедри обліку та аналізу факультету обліку і аудиту Навчально-наукового інституту аграрної економіки.
 • У 2013 році пройшла стажування при Міністерстві освіти і науки України ТДВ «Інститут обліку і фінансів» м. Києва по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» (САРА) з дисциплін «Звітність підприємств АПВ», «Облік сільськогосподарської діяльності», «Організація обліку відносин власності», «Облік державної підтримки агропромислового виробництва», «Облікова політика підприємств АПВ», «Оподаткування підприємств АПВ (спеціальні режими)».
 • 16 травня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку та аналізу;
 • З 01 вересня 2016 року під час реорганізації кафедр, переведена на новостворену кафедру економіки та аналізу на посаду доцента.
 • З 23 травня по 26 травня 2016 року – підвищувала кваліфікацію в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» за тематикою Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення АПВ.
 • 2016 – до тепер: доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.
 • з 2018 року до тепер виконує обовязки заступника декана з навчальної роботи факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • «Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи» ( Київ, ННЦ «ІАЕ», 2007р.).
 • «Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору в умовах глобалізації» ( Київ, ННЦ «ІАЕ», 2008р.).
 • «Основные проблемы современной науки – 2009» (София, Болгария, 2009г.).
 • «Образование наука и техника – 2010» (Przemysl, Польща, 2010г.).
 • «Совершенствование стратегического управления корпоративными образованиями и региональная промышленная политика перехода к новой инновационной экономике» (Перм, Росія, 2010г.).
 • «Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе» (Минск, 2011г.).
 • «Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования»: (Абакан, Российская Федерация, 2011 г.).
 • «Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин» (Сімферополь , ТНУ ім. В.І. Вернадського, 2013).
 •  «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики» (Київ, ННЦ «ІАЕ», 2013 р.).
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, ВНАУ, 2014 р.).
 • «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні» (Тернопіль, ТНЕУ, 2014р.).
 • «Проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (Вінниця, ВНАУ, 2015 р.).
 • «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (Вінниця, ВНАУ, 2015 р.).
 • «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2016 р.).
 • «Economy and society: modern foundation for human development» (Leipzig, 2016).
 • «Розвитокбухгалтерськогообліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції» (Ктїв, ННЦ «ІАЕ», 2017 р.).
 • «Удосконаленняобліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці» (Ужгород, ДВНЗ «УжНУ», 2018 р.).
 • «Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління» (Київ, ДНУ, 2018р.).
 • «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, ВНАУ, 2019 р.).
 • «Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції» (Київ, ННЦ «ІАЕ», 2019 року).
 • «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції» (Вінниця, ВНАУ, 2020 р.).

Основні публікації

Монографії, посібники

 • Облік в фермерських господарствах: навчальний посібник. О.А. Подолянчук, Н.І. Коваль, Н.М. Гудзенко. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 374 с.
 • Фінансовий облік І: навчальний підручник. Іщенко Я.П., Подолянчук О.А., Коваль Н.І. – Вінниця: ВидавництвоФОПКушнір Ю. В. 2020. 496с.
 • Облікове забезпечення управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств: монографія. Коваль Н.І., Радченко О.Д. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. 302 с.;
 • Сільське господарство Вінниччини: тенденції змін ефективності господарської діяльності різних організаційно-правових форм господарювання (за матеріалами вибіркових сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств Вінницької області): колективна монографія, Вінниця ВНАУ, 2011. 368 с.
 • Науково–практичні аспекти обліку та аналізу в сільськогосподарському виробництві: колективна монографія присвячена 30-річчю Вінницького національного аграрного університету, Вінниця.: Вінницький національний аграрний університет, 2012. 341с.
 • Державне регулювання аудиторської діяльності та незалежного аудиту в Україні. Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю і аналізу в Україні та світі: колективна монографія. за ред.. Л.В. Гуцаленко. – Вінниця: 2015. 266 с. (С. 46-64).

 Статті

 • Коваль Н.І. Економічна суть фінансових ресурсів та їх категоріальний аппарат.Н.І. Коваль. Збірник наукових паць Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія Фінанси і кредит. Випуск № 2 Суми, 2007 С. 382-385.
 • Коваль Н.І. Облікове забезпечення фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Н.І. Коваль. Збірник наукових паць «Економічні науки» Луцький національний технічний університет. Серія Облік і фінанси. Випуск №5 (20) Ч. 1. Луцьк, 2008 С. 224-229.
 • Коваль Н.І. Завдання обліку фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Н.І. Коваль. Збірник наукових праць Подільський державний аграрно-технічний університет «Collectionofscientificlabours». Випуск 17, Т. 2. Редколегія : Бахмат М.І. – Кам’янець -Подільський, 2009. С. 168-170.
 • Коваль Н.І. Методика бухгалтерського обліку фінансових вкладень. Н.І. Коваль. Збірник наукових паць Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія Фінанси і кредит. Випуск № 1 (28) Ч. 1. Науково-методичний журнал № 7842. Суми, 2010. С. 97-100.
 • Коваль Н.І. Облік фінансової діяльності аграрних підприємств на вимоги фінансового менеджменту. Н.І. Коваль.Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопільський інститут агропромислового виробництва: Вип. № 7’ 2011 [26]. Тернопіль, 2011. С. 132-136.
 • Коваль Н.І. Облікове забезпечення фінансової діяльності аграрних підприємств. Н.І. Коваль. Фаховий журнал Облік і фінанси АПК. Вип. № 3. Київ, 2012. С. 53-58.
 • Коваль Н.І. Вплив видів діяльності та їх класифікацій на вибір облікових процедур аграрних підприємств. Н.І. Коваль. Збірник наукових паць «Економічні науки» Луцький національний технічний університет. Серія Облік і фінанси. Випуск № 10 (37) Ч. 3. Луцьк, 2013 С. 318-329.
 • Коваль Н.І. Методичні аспекти облікової політики для різних типів сільськогосподарських підприємств. Н.І. Коваль.Ефективна економіка. Д.: ДДАУ, 2013. № 12. URL: http:// www. econom. nayka.com.ua.
 • Коваль Н.І. Особливості облікової політики господарств. Н.І. Коваль. Науковий вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. 2013. Випуск 2 (35), 2013. С. 152-157.
 • Коваль Н.І. Облік фіксованого сільськогосподарського податку у фермерських господарствах. Н.І. Коваль. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. Вип. №1. 2015. С. 97-104.
 • Коваль Н.І. Удосконалення організації обліку фермерських господарств: зарубіжний досвід. Н.І. Коваль. Глобальні та національні проблеми. М.: Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. № 3. URL: http://global-national.in.ua/issue.
 • Коваль Н.І. Основні аспекти обліково-аналітичного виробництва біоенергетичних культур у сільськогосподарських підприємствах. Н.І. Коваль, О.А. Подолянчук, Т.В. Колесник. Збірник наукових праць ВНАУ. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2016. № 12. (16) С. 81-92.
 • Коваль Н.І. Сутність виробничих запасів як економічної категорії: обліковий та управлінські аспекти. Н.І. Коваль. Збірник наукових праць ВНАУ. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2017 №7. (23) 2017. С. 93-108.
 • Коваль Н.І. Облік створення і використання мобільних додатків як об’єктів права інтелектуальної власності. І.М. Лепетан, Н.І. Коваль, Т.Г. Китайчук. Ефективна економіка. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2018. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=3&y=2018.
 • Коваль Н.І., Радченко О.Д. Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств. Н.І. Коваль Н.І., О.Д. Радченко. Економіка. Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. №3. С. 100-116.
 • Метелиця В.М., Коваль Н.І. Проблемні аспекти обліку необоротних та оборотних матеріальних активів в бюджетних установах. Економіка. Фінанси, Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. №3. С. 193-204.
 • Korpaniuk T., Ishchenko Y., Koval N., Backgrounds for Improving Resource Management of Agricultural Enterprises Based on Economic Diagnostics of Biofuel Consumption. The Journal of Social Sciences Research, Academic Research Publishing Group. 2019. Vol. 5 (2). Р. 367-380.
 • Aleskerova Y, Fedorischina L, Koval N, Features of loan security for the reproduction of fixed assets for agricultural purposes. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. №. 4. Riga. P. 1-6. (Web of Science Core Collection).
 • Koval N., Priamuhina N., Zhmurko I., Analysis of economic-financial experience of the world countries in the system of pension insurance. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 6 (2020). №. 1. Riga, 2020. P. 1-9.
 • Koval N. Budget system and accounting in budgetary institutions. Three Seas Economic Journal. Vol. 1 (2020) №. 1. P. 7-14.
 • Metelytsіa V., Koval N., Tomashuk I. Analysis of the budgetary planning organization in Ukraine. The scientific heritage. Hungary (Uhorshchyna). № 46. (2020). Р. 8. рр. 100-110.
 • Podolyanchuk O., Koval N. Monetary funds as a concept in accounting. Slovak international scientific journal. Vol 3. 2020. № 40. Р. 48-54.
 • Koval N. Assessment of the level of state support for farms’ activities and financial condition. Scientific discussion. Praha, Czech Republic. Vol. 2 (2020) № 48. P. 25-42.
 • Koval N. I. Features of classification and accounting of financial investments. The scientific heritage. 2020. VOL 5. № 54. P. 27-36.

Науковий інтерес

 • Облік та оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.

Місце і дата народження

 •  28.05.1988 р., с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області

Освіта                     

 • 2005-2010: рр. Київський Національний Економічний Університет ім. Вадима Гетьмана, напрям підготовки – «Економіка і підприємництво».
 • 2010-2013: аспірантура Вінницький національний аграрний університет, спеціальність – 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

 Кар’єра

 • 2010-2014 рр. асистент кафедри організації обліку та звітності факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.
 • 2011 р. підвищення кваліфікації при Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю «Фінансово-кредитне забезпечення АПВ, бухгалтерський облік».
 • 31 серпня 2013 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств: методичні підходи та інструментарій».
 • 21 листопада 2013 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».
 • З 2015 р. по теперішній час учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 у Вінницькому національному аграрному університеті.
 • З 2016 року по теперішній час доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького національного аграрного університету.
 • З 21 листопада по 25 листопада 2016 року проходила стажування у Західно Фінляндському коледжі місто Гюйтінен, Фінляндія.
 • У 2017 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького національного аграрного університету.

 Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки» (м. Кам’янець-Подільський, 15-16 листопада 2011 р.).
 • «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (м. Вінниця 27-28 вересня 2012 р.).
 • «Трансформація управлінської парадигми в аграрному секторі економіки» (м. Полтава 30-31 жовтня 2012 р.).
 • «Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможності розвитку підприємств реального сектору економіки України» (м. Кам’янець-Подільський, 11-12 грудня 2012 р.).
 • «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» (м. Вінниця, 3-4 жовтня 2013р.).
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 7-9 вересня 2016 р.).
 • «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м. Вінниця, 8 грудня 2016 р.).
 • «Розвиток бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки в умовах євроінтеграції» (м. Київ, 24 листопада 2017 р.).
 • «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (м. Вінниця, 22 листопада 2017 р).
 • «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (м. Вінниця, 29 листопада 2018 р.).
 • «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів»  (м. Вінниця, 16 травня  2019 р.).

Основні публікації

Монографії, посібники

 •   Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств. Монографія / Н.Л. Правдюк, Т.М. Корпанюк. - Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Єдельвейс і К», 2014.-200 с..

Статті

 • Шарко Т.М. Фінансово-економічна діагностика в сільськогоспо-дарських підприємствах: принципи та методичні підходи. Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід: Колективна монографія. За ред. д.е.н., проф. С. В. Коляденко. Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2012. С. 302-307.
 • Шарко Т.М. Оцінка важелів та інструментів фінансово-економічної діагностики в сільськогосподарських підприємствах. Облік та фінанси АПК. 2012.   № 3.  С. 110-113.
 • Шарко Т.М. Декомпозиция финансово-экономической диагностики в сельскохозяйственных предприятиях. Российский академический журнал. декабрь 2012.  № 4. Том 22. С. 27-30.
 • Шарко Т.М. Мультимодульна фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2012. Вип. 2 (5).  С. 329-336.
 • Шарко Т.М. Принципи та інструменти фінансово-економічної діагностики сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету м. Кам’янець-Подільський.  2012.  №20. Том 2.  С. 519-522.
 • Корпанюк Т.М. Особливості коливання курсу валют в комерційних банках України. Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки».  2013.  № 3(20).  С. 378-381.
 • Корпанюк Т.М., Гуцаленко О.О.  Еколого-економічні аспекти виробництва біопалива в контексті енергозберігаючої політики держави. Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. 2013.  вип. 19. С. 174-181.
 • Корпанюк Т.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної діагностики сільськогосподарських підприємств.Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка  2016.  Том 21.  Вип. 5(47)  С. 83-86.
 • Корпанюк Т.М. Фінансово-економічна діагностика аграрних підприємств з виробництва біопалива. Економіка, фінанси, менеджмент: Актуальні питання науки і практики.  2016. №12.  С. 63-70.
 • Корпанюк Т.М. Особливості ведення управлінського обліку в комерційних банках України. Економіка, фінанси, менеджмент: Актуальні питання науки і практики.  2017.  №4. С. 152-159.
 • Корпанюк Т.М., Марченко С.О. Правила обліку нарахування доходів і витрат комерційних банків України. Науковий вісник Ужгородського національного універси-тету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017.  Вип. 13.  Частина 1.  С. 132–135.
 • KorpaniukT. Accountingofnon-performinglong-termbankloansinUkraine. Banks and Bank Systems.Volume 12. 2017., Issue #4, pp. 121-130.
 • Корпанюк Т.М., Мулик Я.І. Суть, перспективи застосування мобільних додатків в бізнесі та їх облік. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2018 р. № 3.
 • Корпанюк Т.М., Цуркан А.О.  Кредитна політика комерційного банку та напрями її удосконалення. Науковий вісник ОНУ. Серія «Економіка». 2018 р. Том 23. Випуск 2(67). С. 142-147.
 • Корпанюк Т.М. Сутність, облік та аналіз строкових депозитів та депозитів до запитання фізичних осіб. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2018 р. №2. С. 124-128.
 • Tatiana Korpaniuk, Yana Ishchenko, Natalia Koval. Backgrounds for Improving Resource Management of Agricultural Enterprises Based on Economic Diagnostics of Biofuel Consumption. The Journal of Social Sciences Research. 2019. Volume 5. Number 2. P.367-380.
 • Гудзенко Н.М., Коваль Н.І., Корпанюк Т.М. Облікові аспекти процедури реорганізації банківських установ. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.  2019.  №1.  С.104-117.
 • Гудзенко Н.М.,Корпанюк Т.М., Плахтій Т.Ф. Податкові новації та їх вплив на ефективність податкової системи. Фінанси. Менеджмент: актуальніпитання науки і практики. 2019. № 7.
 • Korpaniuk T.M., Dovhan P.O.Non-performance long-term banking loans in Ukraine: accounting and analysis problems.Slovakinternationalscientificjournal. Vol. 3. №40p. 2020. р. 30-37.

 Науковий інтерес

 •  Облік та оподаткування в банках;
 •  Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств.

Місце і дата народження

16.06.1977 р., с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області

Кар’єра

 • 1994-2000 р. Вінницький державний сільськогосподарський інститут Агрономічний факультет, спеціальність – вчений агроном;
 • 2000-2002 р. Вінницький державний аграрний університет, факультет обліку і аудиту, спеціальність – економіст з бухгалтерського обліку;
 • 2000 р. - молодший науковий співробітник відділу «Рослинництва та захисту рослин» Вінницької обласної державної сільськогосподарської дослідної станції з 16 травня 2000 року
 • 2000-2004 р. Аспірантура Вінницького національного аграрного університету (денна форма навчання);
 • 2003 р. - молодший науковий співробітник Вінницької державної сільськогосподарської дослідної станції з 3 листопада 2003 року,
 • 2004 р. - старший викладач кафедри “Професійно-гуманітарної підготовки з обліку і аудиту” Вінницького державного аграрного університету з 1 вересня 2004 року,
 • 2005 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук Отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук (Диплом: ДК №028631 Від 13.04.2005 р);
 • 2005 р. - Навчально-координаційний центр сільськогосподарських дорадчих служб. Громадська організація  спільно з Вінницьким державним аграрним університетом  за підтримки проекту «Реформування бухгалтерського обліку в Україні»: Курс «Фінансовий облік -1»мта «Податки та право в Україні» за програмою Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер (СІРА), (Свідоцтво від 12.03.2005 р.);
 • 2005 - 2010 р. Вінницький національний аграрний університет. Факультет обліку і аудиту Магістр з обліку і аудиту (диплом з відзнакою);
 • 2008 р. Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Центр післядипломної освіти за спеціальністю «Облік і аудит» : Методика викладання професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальністю «облік і аудит». Методика побудови спеціальності. Сучасні технології навчання в економічній освіті (Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 365949 від 31.10.2008 р.);
 • 2009 р. - Доктор філософії, Ph.D (Диплом: Додаток до диплома  ДК № 028631 від 06.10.2009 р.);
 • 2010 р. - переведена на посаду доцента кафедри аудиту і державного контролю по 31.08.2010 р.;
 • 2011 р. - Доцент кафедри аудиту та державного контролю (Атестат доцента  12ДЦ № 027401 від 20.01.2011 р.);
 • З 2010 р - 2015 р. доцент кафедри міжнародної економіки ННІ аграрної економіки ВНАУ;
 • 2012 р. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» : Оорганізація виробництва. Земельні відносини. (Посвідчення № 248 від 23.03.2012 р.);
 • 2013-2014 р. Вроцлавський університет (Польща) Програма Польсько-Американської фундації Свободи ім. Лейна Кіркланда : Міжнародне наукове дослідження та захист наукової роботи на тему: «Інноваційний підхід до впровадження інтегрованої системи управління в підприємствах: теорія, методика і практика» (Дипломт учасника про захист наукової роботи з відзнакою в Університеті Вроцлавському. Диплом  від 26.06.2014 р. м. Варшава);
 • 2013-2014 – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Widział inżynieryjno-ekonomiczny Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie (edycja XVI);
 • 2013- 2014 р . Вроцлавський Університет (Польща) Школа польської мови та культури для іноземців Вроцлавського університету : Семестровий курс польської мови на рівні В (Свідоцтво про знання польської мови на рівні В,  Від 29.01.2014 р. м. Вроцлав, Польща);
 • 2013-2014 р. Сертифікаційний центр ТUV NORD Polska Sp.z.o.o. Каtowice, Polska (Польща): Навчання на отримання сетрифікату внутрішнього аудитора системи менеджменту якості відповідно ISO 9001 (Сертифікат внутрішнього аудитора системи менеджменту якості відповідно ISO 9001№ 533/01/2014 від 26.01.2014 р.);
 • 2014 р. - Сертифікаційний центр ТUV NORD Polska Sp.z.o.o. Каtowice, Polska (Польща): Навчання Сертифікат відповідності вимогам компетенцій Уповноважений системи менеджменту якості згідно із критеріями  зазначеними в документі W13/SZJ Wytyczne TUV NORD Polska до сертифікації персоналу в сфері системи менеджменту якості, видання 2 з вересня 2013 р. (Сертифікат «Уповноважений системи менеджменту якості згідно із критеріями  зазначеними в документі W13/SZJ Wytyczne TUV NORD Polska до сертифікації персоналу в сфері системи менеджменту якості, видання 2 з вересня 2013 р.»  № АС 118-РJ-20140322-C-061 м. Катовіце (Польща ) від 03.04.2014 р);
 • 2014 р. Сертифікаційний центр ТUV NORD Polska Sp.z.o.o. Каtowice, Polska (Польща):  Сертифікат відповідності вимогам компетенцій Менеджер системи менеджменту якості згідно із критеріями  зазначеними в документі W13/SZJ Wytyczne TUV NORD Polska до сертифікації персоналу в сфері системи менеджменту якості, видання 1 з січня 2013 р. (Сертифікат «Менеджер системи менеджменту якості згідно із критеріями  зазначеними в документі W13/SZJ Wytyczne TUV NORD Polska до сертифікації персоналу в сфері системи менеджменту якості, видання 1 з січня 2013 р.» № АС 118-МJ-20140607-C-080 м. Катовіце (Польща ) від 13.06.2014 р.);
 • 2014 р. Komisja Europejska, Європейська комісія, регіональне відділення у Польщі, м. Вроцлав (Польща): Святкування Світового Дня Європи 2014 у Вроцлаві (Сертифікат учасника Дня Європи у Вроцлаві, від 15.05.2014 р.);
 • 2014 р. School of Polish language and culture, Uniwersytet Wroclawski (Школа польської мови і культури для іноземців, Вроцлавський університет) : Семестровий курс польської мови на рівні вище середнього, 60 годин аудиторних занять (з результатом іспиту 90,5 балів) (Свідоцтво про знання польської мови на рівні вище середнього  Від 11.06.2014 р., Вроцлав (Польща));
 • 2014 р . - BSiPG «Gazoprojekt» SА z.o.o., м. Вроцлав, Польща: Практика в аспекті функціонування інтегрованої системи управління в BSiPG «Gazoprojekt» SА z.o.o. (системний підхід) в системі управління підприємством, планування постійного вдосконалення – керівник системи менеджменту (Свідоцтво про проходження практики, від 12.06.2014 р. м. Вроцлав, Польща);
 • 2015-2016 р. - доцент  кафедри економіки та аналізу  економічного факультету  ВНАУ;
 • 2016 до теперішнього часу - доцент  кафедри обліку та оподаткування  в галузях економіки  факультету обліку та аудиту ВНАУ;
 • 2016 р. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» м. Київ : Організація і функціонування нових форм господарювання. розвиток земельних відносин. Розвиток сільських територій аграрного підприємництва та кооперації. Управління сільськогосподарським виробництвом. Зовнішньоекономічні відносини в АПК. Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення АПВ (Свідоцтво про підвищення кваліфікації №16/108 від 26.05.2016 р.);
 • 2018 р. Атестаційна комісія при Вінницькому національному аграрному університеті : Атестація щодо володіння державною мовою (Посвідчення № ВН 171224 від 23.11.2018 р. Номер реєстрації посвідчення № 17/1224);
 • 2018 р. HBPI company ltd, Україна, Львів : Відповідність компетенцій для отримання сертифіката «Внутрішній аудитор системи менеджменту якості  ISO 9001:2015» (Сертифікат Внутрішнього аудитора системи менеджменту якості  ISO 9001:2015 Серія, № UA/01/271/18,  від 01.06.2018 р.);
 • 2018 р. HBPI company ltd, Україна, Львів : Відповідність компетенцій для отримання сертифіката «Професійний внутрішній аудитор системи управління бехпекою і гігієною праці відповідно  ISO 45001: 2018 » (Сертифікат Професійного Внутрішнього аудитора системи управління бехпеки і гігієни праці відповідно  ISO 45001: 2018 Серія, № UA/06/273/18,  від 12.06.2018 р.);
 • 2018 р. HBPI company ltd, Україна, Львів : Відповідність компетенцій для отримання сертифіката «Внутрішній аудитор системи екологічного менеджменту  ISO 14001: 2015» (Сертифікат Внутрішнього аудитора системи екологічного менеджменту  ISO 14001: 2015»відповідно  ISO 14001: 2015 Серія, № UA/04/272/18,  від 06.06.2018 р.);
 • 2018-2019 р. Школа англійської мови «Flash», English school Flash : Вивчення англійської мови на бізнес рівні (сьомий рівень) відповідно до єврорейського стандарту В2 (Сертифікат  серія АЕ №460841 від 15.07.2019 р);

Науково-дослідна робота

Всього наукових та навчально-методичних праць після захисту кандидатської дисертації: 204, в тому числі: 135 наукового характеру (результати дослідження апробовано на 45 міжнародних та всеукраїнських конференціях в Україні і за кордоном за результатами яких опубліковано тези.) з яких:

Навчальні посібники та монографії – 5

              в т.ч. міжнародна монографія - 1

Статті у Scopus -1

Статті у фахових та міжнародних виданнях: 85

             В т.ч.у фахових виданнях - 75

у міжнародних виданнях – 11

Навчально-методичні видання – 68

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • «Теоретико–методичні та практичні аспекти розвитку економіки України» (м. Тетнопіль, ТЕУ, Всеукраїнська науково-практична конференція. 2007 р.).
 • «Nowoczesnych naukowych osiagniec» (м. Przemysl, ІV міжнародна науково-практичнаї конференція.  2008 р.).
 • «Дні науки: Научное пространство Европы» (Софія, V міжнародна науково-практичнаї конференція. 2008 р.).
 • «Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні» (м. Київ, 2008 р.).
 • «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» (м. Сколе, Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених. 2010 р.).
 • «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: Стан та перспективи розвитку» (м. Вінниця, ВНАУ, Міжнародна науково-практична конференція. 2010 р.).
 • «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (м. Луцьк, ЛНТУ, Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. 2010 р.).
 • «Perspektiviczne opracovania sa nauka I technikami – 2010» (м. 2010 р.).
 • «Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в контексті сучасних концепцій управління» (м. Львів, ЛКА. 2011 р.).
 • «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (м. Тернопіль, ТЕУ. 2011 р.).
 • «Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення» (Камянець-Подільський, Міжнародна конференція. 2012 р.).
 • «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації» (м. Тернопіль, ТНЕУ. 2014 р.).
 • «The 1st International Conference on Economic Sciences» (Відень, Wien. 2014 р.).
 • «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014 р (The Second International Conference on Economic Sciences». Proceedings of the Conference, June 16. 2014).
 • Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH (4th International symposium, Vienna, 30 June 2014 / Відень. 2014 р).
 • «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (м. Луцьк, Луцький НТУ, ІІ Міжнародна науково-практична конференція. 2015 р.).
 • «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» (м. Вінниця, ВНАУ. 2016 р.).
 • «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м. Вінниця, ВНАУ. 2016 р.).
 • «Розвиток  аграрної економіки в умовах інституціональних трансформацій» (м. Вінниця, ВНАУ. 2016 р.).
 • «Моделювання та кількісні методи в економіці» (м. Вінниця, ВНАУ. 2016 р.).
 • «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» (м. Вінниця, ВНАУ. 2016 р.).
 • «Створення інноваційної інфраструктури та залучення венчурних інвестицій у інноваційну діяльність: проблеми та перспективи» Круглий стіл. Фестиваль інновацій (м. Київ. МОН, Фестиваль інновацій. 2018 р.).
 • «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (м. Вінниця, ВНАУ, Всеукраїнська науково-практична конференція.04.2018 р.).
 • «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (м. Вінниця, ВНАУ, Всеукраїнська науково-практична конференція.10.2018 р.).
 • «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» (м. Вінниця, ВНАУ, ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 28-29.03. 2019 р.).
 • «Молодіжний науковий форум» (м. Ладижин, ВНАУ, ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція. 23-24.2019 р.).
 • «Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (м. Вінниця, ВНАУ,  ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 14-15.11. 2019 р.).
 • «Сучасні технології в будівництві, економіці та дизайні» (м. Немирів, ВНАУ, Всеукраїнська науково-практична конференція. 18-19.06 2020 р.).
 • «Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів в умовах євроінтеграції» (м. Вінниця, ВНАУ, Всеукраїнська науково-практична конференція. 1-2.10.2020 р.).

Основні публікації

Монографії, посібники

 • Фостолович В.А. Наукові основи еколого–економічної оцінки технологій вирощування вики ярої на зерно: Монографія. Вінниця: Вид-во ПП «Едельвейс і К», 2008 р. 272 с.
 • Актуальні питання реформування вітчизняного аграрного сектору: колективна монографія. Мороз О.В., Матвійчик В.А, Кара чина Н.П., Немцов В.М. та ін. За ред.. О.В. Мороза Вінниця: ВНАУ, 2012. 312 с. (312 с./ 19,5 уда. Особисто 94 с. /  5,9 у.д.а.)
 • Fostolovych V.  Modern business management mechanism with hybrid structure. Theoretical and practical aspects of the development of the European. Research AreaMonograрh. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. 322 p. (Р. 290-317).
 • Фостолович В.А. Сучасна система управління розвитком сільськогосподарських підприємств: Монографія. Львів: Галич-Прес, 2020. 286 с.
 • Фостолович В.А., Гуцаленко Л.В. Екологічний аудит та інспектування: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 278 с. (Гриф МОН).

 Статті

 • ФостоловичВ.А. Необхідність впровадження системи екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах. Інноваційнаекономіка.  №2 [21]. 2011. С. 34-37.
 • Фостолович В.А. Економічна обумовленість впровадження системи екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах. Збірник наукових праць ВНАУ.  № 2 (53). Том 3. 2011.  С. 43 – 48.
 • Фостолович В.А. Впровадження системи екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах – засіб подолання їх економічних негараздів. Вісник Львівської комерційної академії. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії. 2011. Вип. 36: Економічні науки. С. 410 – 413.
 • Фостолович В.А. Яковенчук О.О., Яковенчук Я.О. Екологічний аудит в системі екологічного менеджменту сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка. 2011. №4 (23). 2011 р. С. 61 – 65.
 • Фостолович В.А. Інноваційний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами шляхом впровадження системи екологічного менеджменту. Корми і кормовиробництво. 2011. Вип. 70. С. 185 – 1194.
 • Фостолович В.А. Впровадження системи екологічного менеджменту у сільськогосподарські підприємства - передумова дотримання вимог міжнародного співробітництва. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Випуск 4 (55). Том 2. Серія «Економічні науки». С. 141 – 148.
 • Фостолович В.А., ШевчукЛ. Удосконалення системи управління підприємствами шляхом застосування автоматизованих форм контролю у відповідь на міжнародні вимоги. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія Економічні науки. Редколегія Калетник Г.М. та інші. Вінниця: ВНАУ. 2012. Випуск 1 (56). Том 4. С. 74 – 80.
 • Фостолович В.А., ПаламарчукК.П. Потреба застосування інформаційних технологій в аудиторській практиці відповідно до міжнародних вимог. Інноваційна економіка.  2012. №1 (27). С. 192 – 195.
 • Фостолович В.А. Документовані процедури при впровадженні системи екологічного менеджменту у сільськогосподарські підприємства – крок до міжнародного співробітництва. Збірник наукових праць Таврійського державного агроекологічного університету (економічні науки). За ред. М.Ф. Кропивка. Мелітополь: Мелітопольська типографія «Люкс». 2011. №4 (16). С. 374 – 383.
 • Фостолович В.А., Килівник В.А. Теоретичні аспекти врахування екологічного фактора в діяльності підприємств АПК при впровадженні СЕМ в умовах міжнародного співробітництва.  Інноваційна економіка. 2012. №4 (30). С. 297 – 300.
 • Фостолович В.А., Поліщук О.О. Турбо-аудит – система комплексної діяльності на вимогу МСА. Інноваційна економіка. 2012. №3 (29). С. 166 – 171.
 • Фостолович В.А., Спориш О.С. Оцінювання аудиторських ризиків в середовищі комп’ютерних інформаційних систем відповідно до міжнародної практики. Збірникнаукових праць ВНАУ. 2012. Випуск 2(64). С. 192 – 197.
 • Фостолович В.А. Впровадження міжнародного підходу до застосування конкурентоспроможних систем менеджменту в аграрних підприємствах України Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). За ред. М.Ф. Кропивка. Мелітополь: Вид-во «Мелітопольська типографія «Люкс». 2012. №2 (18). Том 3. С. 227 – 232.
 • Фостолович В.А. Соціально-економічна складова еколого-інноваційної системи управління сільськогосподарських підприємств в Україні.Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Випуск 3(69). С. 203 – 209.
 • Фостолович В.А., Возик А.С. Суть екологічного податку в економіці природокористування. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012.  Випуск 4(70).  Т. 1. С. 212 – 217.
 • Фостолович В.А. Інноваційний підхід розробки екологічно врівноваженої стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). За ред. М.Ф. Кропивка.  Мелітополь: Вид-во «Мелітопольська типографія «Люкс». 2013.  №1 (21). Том 2.  С. 381-388.
 • Фостолович В.А., Агапова М.В. Екологічний облік як елемент інноваційного підходу еколого-економічної системи управління сільськогосподарських підприємств. Інноваційна економіка.  2013.  №3 (29). С. 141 – 144.
 • Фостолович В.А. Екологічна політика в системі тактичного планування підприємства. Інноваційна економіка. 2013. №2 (40).  С. 153-155.
 • Fostolovych V. A.  Ustanowienie klastrów regionalnych - innowacyjny model nowoczesnego efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна візія та виклики глобалізації», 13-14 березня 2014 року. Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет. 2014 р. С. 38-43.
 • Fostolovych V. A. Structural components of an innovative model of the modern enterprise.The 1st International Conference on Economic Sciences. Wien. 2014. Р. 198-204.
 • Fostolovych V. A.   Innovative models of the formation of modern agricultural  enterprises on the basis of the functioning EMAS. The Second International Conference on Economic Sciences. Proceedings of the Conference (June 16, 2014). East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. P. 52-59.
 • Fostolovych V. A. Strategic direction of development agricultural enterprises.Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the  4th International symposium. (30 June, Vienna, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014 p. P. 198-204.
 • Фостолович В.А.  Елементи удосконалення системами управління підприємством в умовах глобалізації. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Випуск 12 (45). Частина 2. 2015. С. 250-261.
 • Фостолович В.А. Особливості формування сучасних систем управління у сільськогосподарських підприємствах з інтегрованою системою екологічного менеджменту. Бизнес Информ. №5. 2016. С. 250-261.
 • Фостолович В.А. Концептуальні основи механізму управління еколого-економічною системою сільськогосподарських підприємств на макрорівні. Економіка. фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №4. С. 221-232.
 • Фостолович В.А., Ковальчук І.В. Сучасний підхід до системи управління операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД. Економіка. Фінанси. Право. 2017. №5. С. 27-35.
 • Бурєннікова Н.В., Фостолович В.А.  Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи. Бизнес Информ.  2017. №4. С. 138 – 144.
 • Фостолович В.А., Основні аспекти сучасного підходу до системи управління сільськогосподарським підприємством. Ефективна економіка. 2017. №4. С. 1 – 7.
 • Фостолович В.А., Інтегрування еколого-економічного підходу стратегії розвитку у практику господарювання сільськогосподарських підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №5. С. 185-192.
 • Фостолович В.А., Сучасні елементи системи управління підприємств аграрного бізнесу. Бизнес Информ. 2016. №5. С. 192-203.
 • Томчук О.В. Фостолович В.А. Криптовалюта, як новий фінансовий інструмент: переваги і недоліки її використання та проблеми нормативно-правового регулювання. Економіка. фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №2. С. 67 – 77.
 • Фостолович В.А. Механізм управління криптовалютою в обліковій системі підприємства. Ефективна економіка. 2018. №5.  С. 142-158.
 • Фостолович В.А. Корпоративна соціальна відповідальність в сучасному бізнесі. Економіка. фінанси. менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. №6. С. 67 - 77.
 • Фостолович В.А., Фостолович Р.С. Інформаційні ресурси при формуванні собівартості продукції в системі управління підприємством. Ефективна економіка.  2018. №9. URL: www.ekonomy.nayka.com.ua.
 • ФостоловичВ.А., Фостолович Р.С. Сучасний підхід до системи управління підприємством із врахуванням даних оцінки екосистем. Ефективна економіка. 2018. №10. URL: www.ekonomy.nayka.com.ua.
 • Фостолович В.А. Кластери, як ефективна модель сучасного бізнесу. Ефективна економіка. 2019. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/15.pdf.
 • Fostolovych V. Environmental management in the structure of agricultural enterprises with a post-industrial management system. Norwegian Journal of development of the International Science. Vol 3. №51. P. 3-15.
 • Fostolovych V. Innovative model of post-industrial system of management of agricultural enterprises development. Scientific Collection «InterConf»Challenges in Science of Nowadays. EnDeavours Publisher. 2020. P. 20-29.
 • Fostolovych V. Legal aspects of management repair costs of fixed assets of enterprise. Sciences of Europe. Vol 5. №50. Р. 34-49.
 • Fostolovych V. Formation of modern integrated enterprise management systems with the application of digital technologies. Sciences of Europe. Vol 3. №50. Р. 70-80.
 • Fostolovych V. Acquiring as an innovative tool for improving business organization in the modern management system. The scientific Heritage. Vol. 5. №48. С. 36-51.
 • Fostolovych V. Modern business management mechanism with hybrid structure. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: Monograрh. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2020. Р. 290-317.
 • Fostolovych V.Integrated enterprise management model in the post-industrial development system. Norwegian Journal of development of the International Science. Vol. 3. №52. Р. 3-13.
 • Mykoliuk О., Kucherova H., Fostolovych V., Prylepa N.Recursive мodelling оf іntentions оf fulfilling tax obligations by industrial enterprises in case of implementing а mechanism for promoting their energy efficiency.Estudios de economia aplicad. The recent economic trends and their impact on marketing. Vol. 38. № 3 (1). Р. 1-11.
 • Mykoliuk, V. Bobrovnyk, V. Fostolovych, H. Kucherova and Prylepa N, Modelling the Level of Energy Security at Enterprises in the Context of Environmentalization of Their Innovative Development, 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Deggendorf, Germany. 2020, P. 621-625.
 • Fostolovych V. Modern model of ties between the participants of economic relations. in terms of post-industrial development of society Norwegian Journal of development of the International Science. Vol. 2. №53. Р. 3-14.

Науковий інтерес

 • Облік, контроль та оподаткування суб’єктів підприємництва

Місце і дата народження

18.03.1982 р., м. Хмільник,  Хмільницького району, Вінницькоїобласті

 Освіта

 • 1999 – 2004: Вінницький державний аграрний університет, спеціальність -  «Зооінженерія»
 • 2004 – 2005 : Вінницький державний аграрний університет, кваліфікація магістрТВіППТ
 • 2003 – 2005: Інститут післядипломної освіти  Вінницький державний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит»
 • 2007 – 2008 : Вінницький державний аграрний університет, кваліфікація магістр «Облік і аудит»
 • 2010 – 2013: аспірантура ННЦ «Інститут аграрної економіки» спеціальність – 08.00.04 «економіка та управління національним господарством»
 • 2018 році удосконалювала знання англійської мови, навчаючись на Перших Київських державних курсах іноземних мов. У 2018 році успішно склала іспит з англійської мови та отримала Свідоцтво серії АС, яке засвідчує закінчення курсу навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR).
 • Успішно пройшла наукове стажування в Університеті економіки, м. Прага, факультет адміністрування та бізнесу, з 22 жовтня по 6 листопада 2018 року
 • 2019 році отримала атестат доцента кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки

Кар’єра

 • 2004 – 2010: Бухгалтер в Вінницькому державному аграрному університеті 
 • У квітні 2013 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління національним господарством» на тему: «Трансфер інновацій в аграрній сфері »;
 • 17 травня 2013 року присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук зіспеціальності 08.00.04 «економіка та управління національним господарством»
 • З 2013 року по  старший викладач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки  факультету обліку та аудиту  Вінницького національного аграрного університету
 • З 2020 року доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки

 

 Науково-дослідна робота

 Участь в міжнародних та всеукраїнськихнавчальнихконференціях

 • Правдюк М.В. Показники оцінки інноваційної діяльності аграрних підприємств. М.В.Правдюк. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки» 15-16 листопада 2011 р.
 • Правдюк М.В. Розвиток інноваційної діяльності та трансфер технологій в сільському господарстві. М.В.Правдюк. Формування економічних умов розвитку сільських територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (у заочній формі). Київ: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2011. С. 158–160.
 • Правдюк М.В. Сутність поняття «інновації». М.В.Правдюк. Облік,контроль та аналіз на підприємствах АПК:Стан та перспективи розвитку  Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця. ВНАУ, 2013.
 • Правдюк М.В. Управлінська звітність в галузі тваринництва. М.В.Правдюк Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграція вітчизняної системи обліку та звітності до міжнародних стандартів». Вінниця. ВНАУ. 2013.
 • Правдюк М.В.Облікове аналітичне забезпечення управління інноваційними витратами. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології тенденції та інновації». Вінниця. 2015. С. 219-223.

Основні публікації

Монографії

 • Правдюк А.Л., Прутська Т.Ю., Правдюк М.В. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 360 с.

 Статті

 • Правдюк М.В. Трансфер інновацій як економічна категорія. М.В.Правдюк. Вісник Сумського національного аграрного університету.Серія: Фінанси і кредит. 2011. №1 С.397-402.
 • Правдюк М.В.Екологічний ефект від впровадження інноваційної продукції. М.В.Правдюк. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Економічні науки.Редколегія : Калетнік Г.М.(головний редактор ) та інші .Вінниця : ВНАУ,2011.Випуск 4(55). Том 2. С.270- 275.
 • Правдюк М.В.Нормативно – правова база інноваційної діяльності та трансферу  технології в Україні. М.В.Правдюк. Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково – виробничий журнал.  № 2. 2012. С. 195-199.
 • Правдюк М.В.Нормативно – правова база інноваційної діяльності та трансферу технології в Україні/ М.В.Правдюк. Інноваційна економіка : Всеукраїнський науково – виробничий журнал. № 2 , 2012. С. 195-199.
 • Правдюк М.В.Вплив інновацій на економічну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції. М.В.Правдюк. Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал.  №4. Квітень 2012.С. 162-165
 • Правдюк М.В. Трансфер технологій як складова інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва. М.В.Правдюк. Облік і фінанси АПК. 2012.   № 1.  С. 152−157.
 • Правдюк М.В. Регіональні аспекти податкового регулювання сільського господарства Вінницької області. М.В.Правдюк. Економіка,фінанси,менеджмент Всеукраїнський науково – виробничий журнал. № 1. 2015. С. 94-104.
 • Правдюк М.В. Облікове забезпечення управління витратами молокопереробних підприємств. Облік і фінанси. №4(70). 2015. С. 46-53. 
 • Правдюк Н.Л., Правдюк М.В. Якість облікової інформації:сутність та методика оцінки.Облік і фінанси. 2016. № 2. С. 57-64.
 • Правдюк М.В. Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури. М.В. Правдюк. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. 2. С. 79-92.
 • Правдюк М.В.  Обліково - інформаційне забезпечення розвитку земельних відносин у аграрному секторі Вінницької області. М.В. Правдюк. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. №8 (24).С. 99 – 118.
 • Правдюк М.В. Стан аналітичного забезпечення управління аграрними підприємствами Вінницької області. М.В. Правдюк. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017 (27). С. 44–56.
 • Правдюк М.В., Правдюк А.Л. Економічні та обліково – законодавчі аспекти інвестиційно – інноваційної діяльності аграрного сектору. М.В. Правдюк А.Л.Правдюк. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018 (30).  С. 90-105.
 • Правдюк Н., Покиньчереда В., Правдюк М.В. The human capital of anenterprise: the oryand assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies. 2019.  Vol. 5,№ 2. P. 176-183. DOI:https:doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-176-183.
 • Правдюк М.В.Обліково – аналітичне забезпечення управління ліквідністю аграрних підприємств. М.В. Правдюк. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019 (2). С. 124-139.
 • Pravdiuk А.,Pravdiuk М. Ідентифікація та реєстрація сільськогосподарських тварин: економіко-правовий аспект державного регулювання. SciencesofEurope. 2020. VOL 4, № 51. Р. 57-64.
 • Pravdiuk М. Probems of legal regulation of virtual assets in Ukraine.Slovaki nternational scientific journal. 2020. VOL 2, № 46. P. 8-14.
 • Pravdiuk М. Key aspects of the legal regulation of  environmental tax in Ukraine.Slovak international scientific journal. 2020. VOL 3, № 45.P. 13-20.
 • Pravdiuk.М. International experience of cryptocurrency regulation. Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 53. P. 31-37.
 • Pravdiuk М. Current problems of taxation of cryptocurrency transactions. Colloquium-journal. Economic sciences. 2021. VOL 1,№ 6 (93). P. 30-38.

Науковий інтерес

 • Трансфер інновацій  в аграрній сфері
 • Податкова система

Історія кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки пов’язана зі становленням і розвитком університету. Витоки сучасної кафедри розпочинаються із створення в 1985 році випускової кафедри бухгалтерського обліку, на базі якої у 1996 році утворено кафедру обліку та аудиту. В результаті реорганізаційних заходів кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки свій літопис розпочала з липня 2016 року.
Випускову кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки була створено як самостійний підрозділ факультету обліку та аудиту.

 
На посаду завідувача кафедри призначено к.е.н, доцента О.А. Подолянчук, яка продовжує формування традицій колективу у сфері навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи.

Навчальна робота 

Випускова кафедра обліку та оподаткування в галузях економіки готує фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр».

Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

В межах кафедри проводиться заслуховування звітів аспірантів про їх досягнення у науковому пошуку за звітний період, яким є навчальний рік.

 

Захист звітів аспірантів кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки

Теоретичні знання студентів закріплюються під час проходження навчальної та виробничої практики, викладання яких забезпечують викладачі кафедри. Студенти-магістри мають можливість випробувати свої знання і навички під час проходження переддипломної практики. 

Методична робота

Навчально-методичну роботу кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу. В основу навчального процесу покладено державний стандарт освіти, який складається з освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, навчальних планів та інших документів, які входять до складу навчально-методичного комплексу спеціальності.

Навчальний процес повністю забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Всі дисципліни кафедри забезпечені навчально-методичними комплексами (НМКД) та відповідають робочим навчальним планам. Програми навчальних дисциплін узгоджені та виконані з дотриманням співвідношення навчального часу між циклами підготовки, у відповідності до галузевих стандартів вищої освіти України.

За період з 2014 року по 2020 рік науково-педагогічними працівниками кафедри було підготовлено більше 60 методичних розробок.

У навчальному процесі широко застосовуються передові методи навчання – тестування, експрес-опитування. Лекційні заняття проводяться з використанням сучасних технічних засобів.

Для методичного забезпечення підготовки розроблено завдання для практичних робіт, підготовлено контрольні роботи та екзаменаційна документація для перевірки знань студентів. Наявні критерії оцінювання знань і вмінь студентів з кожної дисципліни навчального плану.

Застосовується програма «Тести» для оцінки знань студентів при проведенні поточного та підсумкового контролю знань студентів, що сприяє об’єктивності та прозорості оцінювання. Викладачами створено базу даних тестових завдань за всіма дисциплінами кафедри.


Наукова робота 

Викладачі кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та симпозіумах. Основні результати наукових пошуків втілюються в наукових доповідях, публікаціях, монографіях тощо. Протягом 2012-2020 років викладачами кафедри підготовлено та випущено більше 10 монографій (з них 2 одноосібні), 3 посібники рекомедовані Вченою радою Вінницького національного аграрного університету, з грифом МОН і Мінагрополітики України, надруковано більше 190 статей у фахових та наукових виданнях, опубліковано за результатами участі в наукових та науково-практичних конференціях близько 160 тез доповідей.

Навчальні посібники та наукові монографії викладачів кафедри:

 • Подолянчук О.А. Облік доходів сільськогосподарських підприємств: теорія та практика: монографія. Вінниця: Вид-во «ТД Едельвейс і К», 2010. 276 с.;
 • Іщенко Я.П. Облікове забезпечення управління витратами у сільському господарстві: Монографія. Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і К», 2011. 276 с.;
 • Коваль Н.І. Облікове забезпечення управління фінансовою діяльністю аграрних підприємств: монографія. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. 320 с.
 • Фостолович В.А., Гуцаленко Л.В. Екологічний аудит та інспектування : навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. К. : Центр учбової літератури, 2012. 278 с.
 • Корпанюк Т.М., Правдюк Н.Л. Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств. Монографія. Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 201 с.
 • Податок на доходи фізичнихосіб: Навч. посіб. Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Любар О.О.; За ред.. Н.Л. Правдюк. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012.  168 с.
 • Подолянчук О.А., Коваль Н.І., Гудзенко Н.М. Облік в фермерських господарствах: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 374 с.
 • Правдюк А.Л., Прутська Т.Ю., Правдюк М.В. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на засадах інституціоналізму: монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 360 с.
 • Фінансовий облік 1: підручник / Я.П. Іщенко, О.А. Подолянчук,Н.І. Коваль. Вінниця: Видавництво ФОП Кушнір Ю. В. 2020. 496 с.

 

 

Наукові здобутки викладацького колективу кафедри

Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації та стажування на базі навчальних установ, безпосередньо на виробництві, а також мають закордонний досвід.

Доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту Тетяна Миколаївна Корпанюк, у 2016 році взяла участь у проекті «Стажування в освітній сфері та школа з англійської мови», який відбувся в Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйтінен, Фінляндія. Закордонне стажування, старший викладач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки М.В. Правдюк, пройшла в Університеті економіки, м.Прага (University of Economic, Prague) у 2018 році.

Доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Я.П. Іщенко пройшла наукове стажування в 2017 році на базі ННВК Всеукраїнський науково-навчальний консорціум.

Участь Корпанюк Т.М. у проекті «Стажування в освітній сфері та школа з англійської мови», Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйтінен, Фінляндія

(20-26 листопада 2016 року).

Закордонне стажування М.В. Правдюк в Університеті економіки, м.Прага (University of Economic, Prague), 2018 рік


Організаційна робота 

Науково-педагогічними працівниками кафедри здійснюється науково-дослідницька робота зі студентами. Студенти під керівництвом викладачів приймають участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, внутрівузівських наукових семінарах. Результати науково-дослідницької роботи представляють на студентських наукових семінарах.

Студентський науковий семінар на тему «Актуальні проблеми обліку та оподаткування підприємств в галузях економіки»

Участь у конкурсі студентських відео-робіт на тему
«Фінансова грамотність»

Студентський науковий семінар «Сучасний стан та проблеми обліку, оподаткування та звітності суб’єктів господарювання»

Виховна робота

Напрямки виховної роботи кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки в цілому охоплюють сферу виховання згідно з загально-педагогічними вимогами: патріотичне виховання, правове, естетичне, екологічне і виховання здорового способу життя.

Під керівництвом кураторів груп студенти приймають активну участь в суспільному житті університету. Основними формами такої роботи є: участь у семінарах кураторів академічних груп; проведення кураторських годин; проведення традиційних заходів, присвячених визначним подіям в історії розвитку держави; участь у святкуванні таких свят, як «День знань», «День Вчителя», «День працівника сільського господарства», «Новий рік» тощо; відвідання кураторами гуртожитків; організація екскурсій.

У листопаді 2016 року викладачами кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки факультету обліку та аудиту було проведено загальнофакультетську кураторську годину на тему «Чи варто бути магістром?». У ході кураторської години, викладачі довели необхідність продовження навчання для здобуття ОКР «Магістр» на базі ОКР «Бакалавр».

Кураторська година на тему "Чи варто бути магістром" (08.11.2016)

 Кураторська година на тему «Студентські роки золоті – вони найкращі у житті!!!»

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • • Адміністрування податків і зборів
  • Бухгалтерський облік в галузях народного господарства
  • Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві
  • Звітність підприємств
  • Консолідована та податкова звітність
  • Облік в банках
  • Облік в бюджетних установах
  • Облік в фермерських господарствах
  • Облік і звітність в оподаткуванні
  • Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
  • Облік і оподаткування
  • Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій
  • Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
  • Облік інвестиційної та інноваційної діяльності
  • Податкова система
  • Податковий менеджмент
  • Технологічні розрахунки, облік і звітність галузі
  • Фінансовий облік І
  • Фінансовий облік ІІ

   

Події у світлинах