logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

Місцезнаходження:м. Вінниця, просп. Юності, 8
Emailfeed_animals@vsau.vin.ua

Кафедра заснована у 1986 році, як кафедра «годівлі сільськогосподарських тварин» Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії, яку очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Володимир Миколайович Костенко. Був нагороджений трудовою відзнакою “Відмінник аграрної освіти та науки" ІІ ступеня Міністерства аграрної політики України, трудовою відзнакою “Знак пошани” та почесним званням "Заслужений працівник освіти України". Ним опубліковано 180 наукових праць, 7 авторських свідоцтв, 4 типових програми, 12 підручників та посібників. 
З 2013 по 2018 рр. кафедру очолював  доктор сільськогосподарських наук, професор Гуцол Анатолій Васильович, а згодом, до 2020 року доктор сільськогосподарських наук Шевчук Тетяна Володимирівна.

На сьогоднішній день на кафедрі працюють 7 викладачів, з них: 2 доценти, кандидати наук, 4 старших викладача, кандидати наук, 1 асистент.

Викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва, агрономічного та механізації сільського господарства. Кафедра щорічно здійснює наукове керівництво в середньому 25 дипломними роботами. Заняття зі студентами проводяться в лабораторіях годівлі с.- г. тварин, рибництва, водних біоресурсів, обладнаних необхідними приладами та наочними матеріалами. З початку створення кафедри викладачі видали близько 270 методичних розробок, 420 наукових статей, 25 навчальних посібників та практикумів, 2 монографії, отримали 45 патентів, 10 технічних умов, 12 рекомендацій Міністерства аграрної політики та продовольства України.

На кафедрі працюють два наукові студентські гуртки: годівля с.-г. тварин, рибництво.

Кафедра співпрацює з фахівцями департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації та зарубіжними компанія, рибінспекцією та комбікормовими заводами. Співробітниками кафедри проводяться конференції, круглі столи, семінари, надаються консультації по використанню кормових добавок в годівлі с.-г. тварин і рибництва. Створено 8 філій кафедри на виробництві, де проходять практику студенти та проводяться наукові дослідження.

Кафедра годівлі с.-г. тварин та водних біоресурсів випускає магістрів зі спеціальності водні біоресурси та аквакультура.

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА" ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 207 ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА  ПРОСИМО НАДIСЛАТИ НА EMAIL: godivlia2017@ukr.net

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА»

Завідувач кафедри

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження:

08.12. 1962 р. с.Очитків Оратівського  району Вінницької області, Україна.

Освіта:

 • 1980-1983 –Іллінецький радгосп-технікум, спеціальність «Зоотехнія».
 • 1983-1989 – Вінницький філіал Української сільськогосподарської академії, спеціальність «Зооінженерія»
 • 1992-1996 – аспірантура Вінницький ІК НААН (пошукувач), спеціальність 06.02.02.-Годівля тварин і технологія кормів.

Кар’єра:

 • зоотехнік з племінної справи с. Стара Прилука Липовецького району Вінницької області (квітень-серпень  1983 року);
 • зоотехнік-селекціонер   с. Іллінецького  Іллінецького району Вінницької області (березень 1989 р.- квітень 1992р.)
 • 1992 -1996 рр.- завідуюча лабораторіями кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету (травень 1992р.- квітень 1996р).
 • 1996 -2000 рр. –асистент, 2000-2002 рр. – старший викладач, 2002р. і по теперішній час – доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів ВНАУ.

 Викладацька діяльність з 1996 року:

 • З 1996 по 2000 р. проводила лабораторні заняття з дисципліни «Годівля сільськогосподарських тварин», лекційні та  практичні заняття з дисципліни «Використання кормів» для студентів  спеціальності «ТВІППТ».
 • З 2001 по 2008 рр. читала курс лекцій та лабораторних занять з дисципліни «Методика дослідної справи» для бакалаврів напряму ТВІППТ та з дисциплін «Використання кормів» та «Технологія кормів та кормових добавок» для магістрів спеціальності «ТВІППТ».
 • з 2009 ріку і по сьогоднішній день читає курс лекцій та лабораторно-практичних занять з дисциплін «Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин», «Технологія кормів та кормових добавок» для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «ТВІПТ»,  а також викладає лекційні та лабораторні заняття з дисципліни «Теоретичні основи аквакультури» для студентів ОКР «Магістр» спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура» та проводить лабораторні заняття з дисципліни «Годівлі тварин і технологія кормів» для студентів освітнього рівня бакалавр спеціальності «ТВІППТ».
 • У 2015-2019 рр. читала курс лекційних та лабораторно-практичних занять з дисциплін «Годівля високопродуктивних тварин», «теоретичні основи підвищення поживної цінності кормів», «Технологія комбікормів і кормових добавок», «Методологія і організація наукових досліджень з годівлі тварин» для магістрів спеціальності «Годівля тварин і технологія кормів» та курс дисциплін «Анатомія риб» та «Гістологія і ембріологія водних тварин» для бакалаврів напряму «Водні біоресурси та аквакультура.
 • З 2020 р. до теперішнього часу читаю наступні дисципліни: годівля тварин і технологія кормів, годівля риб, технологія кормів та кормових добавок, біологічні основи рибного господарства, основи акваріумістики, методика дослідної справи, водна мікробіологія та токсикологія, біотехнологія, технологія виробництва продукції аквакультури

Участь у конференціях:

 • Сироватко К.М. Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки продукції тваринництва» 25 жовтня 2018 р. ВНАУ.
 • Сироватко К.М. «Тифон –перспективна кормова і медоносна культура». Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва». 21-22 березня 2019 р. Чернятинський коледж ВНАУ.
 • Сироватко К.М. Ефективність використання силосу із злаково-хрестоцвітної сумішки в годівлі корів.Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві» 3-4 квітня 2019р. Київ-НУБІП.
 • Сироватко К.М. Показники якості сінажу залежно від фази розвитку люцерни та використання біологічного консерванту Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових  продуктів». 16-18 травня 2019р. Житомир:ЖНАЕУ.
 • Сироватко К.М. Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів . Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 24-25 жовтня 2019р. Вінниця. ВНАУ.

 Основні публікації:

Навчальні посібники

 1. Сироватко К.М., Зотько М.О. Технологія кормів та кормових добавок: навчальний посібник. Вінниця, ТОВ «Друк», 2020. 269с.(Рішення Вченої ради ВНАУ, протокол №11 від 28.04.20р).
 2. Білявцева В.В., Мушит С.О., Сироватко К.М. Основи акваріумістики: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Друк», 2020. 232 с. (Рішення Вченої ради ВНАУ, протокол №13 від 26.06.20р).

 

Праці у міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Shevchuk T.V., Kateryna S. M., Svetlana O. M., Nadezhda N. V. The degree of residual invasion after infection with Anisakiasis fish of various culinary processing. Carpathian Journal of Food Science and Technology. Technical University of Cluj Napoca, Romania. 2020. V.12 (2). Р. 125-133.

 

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Сироватко К.М. Житньо-люцерновий силос у повнозмішаному раціоні дійних корів. Аграрна наука і харчові технології. Зб.наук.пр.ВНАУ . Вип. 5(108). Т2. 2019. С.38-49.
 2. Сироватко К.М. Ефективність використання сінажу із однорічної бобово-злакової сумішки в годівлі ремонтних телиць. Аграрна наука і харчові технології. Зб.наук.пр.ВНАУ . Вінниця. 2019. Вип. 4(107). Т1. С.50-59.
 3. Сироватко К.М.  INFLUENCE OF QUALITY OF SILAGE FROM RYE AND TYPHON MIXTURE ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS. Аграрна наука і харчові технології. Зб.наук.пр.ВНАУ . Вінниця. Вип.1 (104).  С.65-73.
 4. Сироватко К.М., Зотько М.О., Маслоїд А.П. Вплив вологості сировини та доз консерванту Літосил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність люцернового силосу. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. ВНАУ. Випуск 3(102).    С.75-85.
 5. Гуцол А.В., К.М. Сироватко, В.С. Вугляр. Використання білково-вітамінно-мінеральних добавок у тваринництві. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. 2018. т 20. № 84.
 6. Сироватко К.М. Вплив білково-вітамінно-мінеральної добавки на перетравність поживних речовин раціонів молодняку свиней. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. ВНАУ . Вінниця. 2018.  Вип.1(100). С.35-41.
 7. Сироватко К.М., Курнаєв О.М.. Продуктивність корів при використанні люцерно-суданкового силосу, заготовленого з біологічним консервантом. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. ВНАУ. Вінниця. 2017. Вип.4(98). С.78-83.
 8. Курнаєв О.М. Сироватко К.М. Молочна продуктивність корів при згодовуванні сінажу з люцерни, заготовленого за рулонною технологією з різними консервантами. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. ВНАУ. Вінниця. 2017. Вип.2(96).С.31-39.
 9. Сироватко К.М. Вплив біологічного консерванту на якість та продуктивну дію сінажу Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. ВНАУ. Вінниця . 2016. Вип.1(95). С.90-96.
 10. Курнаєв О.М., Сироватко К.М., І. О. Виговська, Л. О. Гончар . Ефективність застосування біологічних препаратів при силосуванні сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової. Корми і кормовиробництво. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вінниця.2017. №84. С. 194-201.
 11. Курнаєв О.М., Сироватко К.М.. Ефективність застосування бактеріально-ферментного препарату літо сил плюс при силосуванні люцерни. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. ВНАУ. Вінниця . 2016. Вип.2(92). С.69-74.
 12. Курнаєв О.М., Сироватко К.М.. Перетравність поживних речовин і продуктивна дія силосу із конюшини та пажитниці багатоквіткової. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. Дніпропетровськ. 2016. Т.4. №1, С. 108-114.
 13. Зотько М.О.,Сироватко К.М., Марценюк Н.О. Стан іхтіофауни сандракського водосховища. Аграрна наука та харчові технології. Зб. наук. пр. ВНАУ. Вінниця. 2016.  Вип.2(92). С.197-203.

 

Наукові публікації у зарубіжних журналах

 1. Сироватко К.М. Ефективність використання в раціонах корів кукурудзяного силосу, заготовленого з бактеріальним консервантом. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2020.  No 48, p. 3.  Р. 13-18.
 2. Cироватко К.М., Вугляр В.С. Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД «Ефіпрот» з ефірними оліями .  Slovak international scientific journal. 2019. №29. VOL.2. P.27-32.
 3. Palamarchuk V., Syrovatkon K. Fishery-biological substantiation for the project of a full-system fisheries for the cultivation of channel catfish in polyculture in the conditions of the fh "rurenko" of the nemirovsky district. Slovak international scientific journal. 2020. №47. P. 40-47.

 

Патенти

 1. Спосіб силосування люцерно-суданкової суміші: пат. на корисну модель .№121663 Україна. № 2018 06592; заявл. 26.06.2016; опубл. 11.12.2017, Бюл. №23. 3 с.
 2. Спосіб силосування люцерни: пат. на корисну модель № 101884 Україна.. № 2015 01871; заявл. 03.03.2015; опубл. 12.10.2015, Бюл. №19. 3 с.
 3. Спосіб підвищення енергетичної цінності та стійкості до аеробного псування сінажу із бобових трав: пат. на корисну модель № 96286 Україна . № 2014 09229; заявл. 18.08.2014; опубл.  01.2015. Бюл.№2. 3 с.

 

Науковий напрямок публікацій:

 • Годівля с.-г. тварин та гідро біонтів.
 • Водні біоресурси та аквакультура.

Дата і місце народження

19.12. 1958 року, смт. Чуднів, Чуднівського району, Житомирської області.

Освіта

 • 1980-1985 рр. – навчання в Житомирському сільськогосподарському інституті за спеціальністю – зооінженерія. Диплом з відзнакою.
 • 1993 рік – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин;
 • 1998 рік – одержав диплом доцента кафедри розведення сільськогосподарських тварин та зоогігієни

Кар'єра

 • з 1985 по 1986 рік – головний зоотехнік колгоспу ім. Димитрова смт. Чуднів Чуднівського району Житомирської області;
 • 1986 рік провідний зоотехнік Чуднівського РАПО;
 • з 1986-1989 рік – аспірант Української сільськогосподарської академії (денна форма);
 • з 1991 року асистент кафедри розведення сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького сільськогосподарського інституту;
 • 2013- 2021.–доцент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

 

 • Основні публікації:
 • Наукові публікації у фахових виданнях
 • Зотько М.О., Духневич М.О., Особливості технології вирощування товарної риби.  Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ”, 12 грудня 2017 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2017 р. – С 81.
 • Зотько М.О., Капітанська І.В., Вплив щільності посадки риби в полікультурі на рибопродуктивність ставів. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ”, 12 грудня 2017 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2017 р. -  С. 82.
 • Зотько М.О., Кабалик Р.П. Вивчення водного середовища, кормової бази та іхтіофауни сандракського водосховища. Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції “інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції”, 12 грудня 2017 р. – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2017 р. – С. 85.
 • Зотько М.О. Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2018.-  Випуск 1 (100) С. 48-56.
 • Зотько М.О. Foundation and calculation of the fish seeding density for special commodity fisheries creation Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ-  Випуск 1 (100) С. 48-56.
 • Зотько М.О. Біохімічний склад перги лісостепу України. Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2018.- Випуск 4 (103) С. 74-82
 • Зотько М.О. Вплив вологості сировини та дози концерванту Ліпасил плюс на біохімічний склад та енергетичну цінність силосу. Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2018.- Випуск 3 (102) С. 63-73.
 • Зотько М.О. Вплив віку і маси бджолиних маток на репродуктивну діяльність та медову продуктивність. Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2019.- Випуск 1 (104) С.122-130
 • Зотько М.О. Сучасний стан та перспективи відтворення корів та свиней в умовах фермерського господарства “Щербич”. Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2019.- Випуск 5 (108) С. 59-71

Наукові публікації в зарубіжних журналах

 • Zotko M. Modern microbiological approaches to the remediation of breeding bulls sperm. Slovak international scientific journal. №47. VOL.1. Р. 23-34

 

 • Науково-дослідна робота:
 • Учасник наукової тематики «Розробка системи контролю С – вуглецю і N- азоту та їх впливу на роботу біогазових установок, працюючих на багатокомпонентній сировині»

Участь у конференціях

 • Зотько М.О. Розведення та селекція тварин: досягнення, проблеми, перспективи 20 квітня 2018 року м. Житомир.
 • Зотько М.О. Марцинюк Н.О. Сироватко К.М. Стан іхтіофауни Сандракського водосховища. Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2016.-  Випуск 2 (92) С. 197-203.
 • Зотько М.О. Фізико-хімічні показники перги консервованої органічними кислотами. Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2016.-  Випуск 1 (91) С. 159-164.
 • Зотько М.О. And stressostoykost stresochutvitelst boar - the effect on conditional reflex performance indicators spermoproduktivnosti Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2017.-  Випуск 1 (95) С. 122-126.
 • Зотько М.О. Стан водного середовища та кормової бази сандракського водосховища Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2017.-  Випуск 2 (96) С. 278-286.
 • Зотько М.О. Стан та перспективи біотехнології відтворення великої рогатої худоби зони обслуговування вінницького обласного підприємства з племінної справи у тваринництві  Аграрна наука та харчові технології. Збірник наукових праці ВНАУ 2017.-  Випуск 4 (98) С. 136-146.
 • Зотько М.О. Стан та перспективи відтворення с/г тварин у Вінницькій  області. Міжнародна науково-практична конференція сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва. 29-30 березня. 2017 року. м. Вінниця. ВНАУ.
 • Зотько М.О. Міжнародна науково-технічна конференція “Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України” 23-25 травня 2017р
 • Зотько М.О. Вплив стресостійкості на продуктивність свиней. Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні технології виробництва та переробки продукції тваринництва” Вінниця 25-26  жовтня  2018 року.
 • Зотько М.О. Якість медів різного походження Вінницької області. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених  та студентів “Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва” 21-22 березня 2019 року. Чернятинський коледж ВНАУ
 • Зотько М.О. Вплив різних факторів на молочну продуктивність корів. 73-я Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні технології у тваринництві та рибництві: Навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми” 3-4 квітня 2019 року НУБіП м. Київ
 • Зотько М.О. Залежність молочної продуктивності корів від впливу різних факторів. Міжнародна науково-практична конференція “ Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів” 16–17 травня 2019 року Житомир 2019.
 • Зотько М.О. International Conference «Smart Bio» 02-04 May 2019 Kaunas  Lithuania Activity Of Creatine Phosphokinase Of Blood Blades Of Different Stress Sensitivity  Латвія
 • Зотько М.О. Залежність молочної продуктивності корів від впливу різних факторів.. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції Житомир 2019 С. 207-211. Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість та безпечність харчових продуктів.
 • Зотько М.О. Стан та перспективі відтворення сільськогосподарських тварин в ФГ Щербич Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні технології виробництва та переробки продукції тваринництва” Вінниця 24-25 жовтня  2019 року.

Навчальні посібники:

Зотько М.О., Сироватко К.М. Технологія кормів та кормових добавок : навчальний посібник. Вінниця, 2020. 269 с. Протокол  Вченої  ради  ВНАУ  №11 від 28.04.20 )

 Напрямок наукових досліджень 

 • Годівля с.-г. тварин,
 • Водні біоресурси та аквакультура
 • Розведення с.-г. тварин

Місце і дата народження:

21.06.1990 р., м. Гнівань

Освіта:

 • 2007-2012: Вінницький національний аграрний університет, спеціальність - Технолог виробництва і переробки продукції тваринництва
 • 2012-2016: аспірантура ВНАУ, спеціальність 06.02.02. – годівля тварин і технологія кормів.

Викладацька діяльність – з 2016 року

 • Читала лекційні, практичні та лабораторні заняття з таких дисциплін: хімія, загальна та неорганічна хімія, гідротехніка та проектування рибницьких підприємств, гідрохімія, органічна хімія, біологія продуктивності тварин, моделювання досліджень в аквакультурі, новітні технології в аквакультурі, технологія кормів і кормових добавок.
 • З 2 липня по 18 серпня 2018 р. виконувала обов̕ язки технічного секретаря приймальної комісії ВНАУ.
 • З 2020 р. до теперішнього часу читаю наступні дисципліни: сировинна база рибогосподарської галузі, іхтіологія, фізіологія та біохімія гідробіонтів, гідтротехніка та проектування рибницьких підприємств, іхтіологія (загальна і спеціальна), аквакультура природних та штучних водойм, комунікації в рибогосподарських колективах, біотехнологія та біопродуктивність водних екосистем, фермерське рибництво, акліматизація гідробіонтів, селекція об’єктів рибництва, основи акваріумістики.
 • З вересня 2020 р. по лютий 2021 р. виконувала обов’язки заступника декана з виховної роботи факультету ТВі ППТ та В.

Науково-дослідна робота:

 • 2019 рік – готувала наукову роботу зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та акваультура» на конкурс Краща Аграрна практика 2019, яка зайняла 1 місце із 110 відеоробіт надісланих із 19 аграрних навчальних закладів України

 Участь у конференціях:

 • Білявцева В.В. Якість свинини при згодовуванні БВМД Енервік з карнітином / А.В. Гуцол, В.В. Білявцева //  Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології  імені С.З. Гжицького . – Львів, 2016. Том 18, №1 (65), ч. 3. – С. 3-7.
 • Білявцева В.В. Перспективна кормова добавка // Національна академія аграрних наук України , Інститут кормів та сільського господарства  Поділля/ Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України . – С 158.
 • Білявцева В.В. Вплив згодовування БВМД Енервік на якість  свинини / Н.В.Гуцол, В.В. Білявцева // Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сільського виробництва.»  7 грудня 2016 року. – Вінниця . –С.140-141.
 • Білявцева В.В. Вплив згодовування БВМД Енервік з карнітином на перетравність корму /В.В. Білявцева //Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні» –Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 12-13 травня 2016 року. – С 18.
 • Білявцева В.В. Ефективність згодовування БВМД Енервік для молодняку свиней, Вінниця, 15-16 травня 2018 р.
 • Білявцева В.В. Оцінка якості м’яса свиней за згодовування БВМД «Енервік». Міжнародна науково-практична конференція “Інноваційні технології виробництва та переробки продукції тваринництва” Вінниця 25-26 жовтня  2018 року.
 • Білявцева В.В. Дослідження хвороб хліба та їх вплив на біотехнологічні процеси виробництва. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», 15–16 травня 2019 року, Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця, Україна).
 • Білявцева В.В. Унікальність та універсальність застосування простої зеленої водорості. Міжнародна науково-практична інтернет –конференція “Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі” Вінниця 24-25 жовтня  2019 року.
 • Білявцева В.В. Якість свинини за згодовування БВМД «Енервік». Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020 року, Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця, Україна).

 

Основні публікації:

Наукові публікації у фахових виданнях

 1. Білявцева В.В. , Гуцол А.В., Гуцол Н.В. Обмін азоту, кальцію і фосфору у молодняку свиней при згодовуванні БВМД Енервік. Збірник наукових праць: Аграрна наука та харчові технології. Вінниця, 2016. Вип. 1 (91). С 45-50.
 2. Білявцева В.В., Гуцол А.В. Ефективність використання БВМД Енервік при вирощуванні свиней на м'ясо. Збірник наукових праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця, 2016. Вип. 3 (94). С 18-28.
 3. Білявцева В.В. Якість свинини при згодовуванні БВМД Енервік з карнітином. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького. Львів, 2016. Том. 18, №2 (67). С. 8-12.
 4. Білявцева В.В. , Гуцол А. В. Забійні показники свиней при згодовуванні БВМД Енервік з карнітином. Науковий вісник Сумського національного університету. Суми, 2016. №5 (29). С128 – 131.
 5. Білявцева В. В., Гуцол А.В. Гематологічні показники молодняку свиней при згодовуванні БВМД Енервік. Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. Дніпропетровськ, 2016. Том 4, №1. С.32-36.
 6. Білявцева В. В., Гуцол А.В., Відгодівельні показники свиней при згодовуванні БВМД Енервік, Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. Львів, 2016. Том. 18, №1 (65), ч. 3. С. 3-7.
 7. Білявцева В.В. Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД Енервік з карнітином . Корми і кормовиробництво. 2016. Вип.82. С 233-239.
 8. Biliavtseva V. Efficiency of growing marketable curp. Збірник наукових праць ВНАУ «Аграрна наука та харчові технології» Вип 4(107). С 149-159.

 

IV розділ: Наукові публікації в зарубіжних журналах

 1.  Білявцева В.В. Продуктивність молодняку за згодовування БВМД «Енервік»у різні періоди їх вирощування. Словакія. Slovak international scientific jornal. 2020. № 39. С. 26-32.
 2. Білявцева В.В. Продуктивність відлучених поросят при згодовуванні БВМД «Енервік». Словакія. Slovak international scientific journal. 2020. №39. С. 26-32.
 3. Білявцева В.В. Риборозведення, дослідження поетапного обліку витрат на прикладі об'єднання «Укррибгосп». Словакія.Slovak international scientific journal. 2020. №40. С. 40-45.
 4. Білявцева В.В. Продуктивність молодняку свиней  за  згодовування  БВМД  «Енервік»  у різні  періоди  їх  вирощування. Словакія. Slovak international scientific journal2020. №41 С. 31 – 39.
 5. Білявцева В.В. Застосування простої одноклітинної водорості у сільському господарстві. Венгрія. The scientific heritage. 2020. № 47. С. 3-10.
 6. Biliavtseva V. The effect of feeding bvmd «Enervik» on the body of silver carp and carp. Slovak international scientific journal. 2020. №44 P. 49 – 51.
 7. Biliavtseva V. Study of aqvarium business. types of aqvarium fish, they features. Slovak international scientific journal2020. №45 P. 10 – 21.
 8. Biliavtseva V., Datsyuk I. Study of weight growth of pigs of large white breed, landras and their breeds. Sciences of Europe. 2020.V. 2, N 58 P 17-29

 

Посібники

 • Білявцева В.В., Мушит С,О., Сироватко К.М. Основи акваріумістики: навчальний посібник. Вінниця. 2020. 232 c. Рішення вченої ради, протокол № 13 від 26 червня 2020 року

Патенти

Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней: пат. на корисну модель № 110774 Україна; № 2016 03079; заявл. 25.03.2016 ; опублік. 25.10.2016, Бюл. №20. 3 с.

 

 Напрямок наукових досліджень 

 • Годівля с.-г. тварин,
 • Водні біоресурси та аквакультура

Місце і дата народження:

18.02.1991 р., м. Вінниця, сел. Лука-Мелешківська.

 

Освіта:

 • 2008-2012: Факультет Технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ, спеціальність – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • 2012-2013: Магістратура ВНАУ, спеціальність – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва,   спеціалізація – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • 2013-2016: Аспірантура ВНАУ, спеціальність – 06.02.02  «Годівля тварин і технологія кормів».

 

Викладацька діяльність – з 2017 року:

 • З 2017 по 2018 р. – проводила лабораторні заняття на Факультеті виробництва і переробки продукції тваринництва по дисциплінам «Органічна хімія», «Біотехнологія», «Марикультура»,  «Неорганічна та аналітична хімія», «Біологічна, фізична і колоїдна хімія», «Фізична і колоїдна хімія».
 • З 2020 р по даний час – читаю практичні та лекційні заняття з наступних дисциплін: «Сировинна база рибогосподарської галузі», «Гідробіологія», «Акліматизація гідробіонтів», «Моделювання технологічних процесів в аквакультурі», «Біоресурси гідросфери та їх використання», «Методологія досліджень аквакультури».

 

Науково-дослідна робота:

Участь у науково-практичних конференціях:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології і тенденції та інновації» (Вінниця, 17 – 18 листопада 2015 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція: «Проблеми годівлі тварин в умовах високоінтенсивних технологій» (Біла Церква, 25 – 26 вересня 2015 р.);
 • Міжнародній науково-практична конференція «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні» (Дніпропетровськ, 12 – 13 травня 2016 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва» (Вінниця, 27 квітня 2016 р.);
 • Міжнародна науково-технічна конференція: « Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця, 7-8 вересня 2016 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва» (Вінниця, 7 грудня 2016 р.);
 • Ukrainian Scientific-Educational Consortium «International scientific and practical internet conference for young scientists and students» (Ukraine, Vinnytsia, 15-16 May 2018).

Основні публікації:

 • Дацюк І.В., Мазуренко М.О. Продуктивність молодняку свиней на відгодівлі при споживанні преміксів Інтермікс// Науковий збірник ЛУВМ ім. С.З. Гжицького. – 2016. – Т.18. - №1. (65) – Ч.3. – С.3-8.
 • Гуцол А.В., Дацюк І.В. Мазуренко М.О. Ефективність згодовування префікса Інтермікс молодняку свиней при вирощуванні на м'ясо // Зб. наукових праць ВНАУ. – Вінниця, 2016. – В. 3 (94). – С.18 - 28.
 • Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Дацюк І.В. Використання преміксів Інтермікс за фазової годівлі молодняку свиней / А.В.Гуцол, Н.В. Гуцол, І.В.Дацюк// Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету «Аграрна наука та харчові технології». – 2017. – Вип. 4 (98). – С.19-27.
 • Дацюк І.В., Мазуренко М.О. Перетравність поживних речовин та баланс азоту в молодняку свиней при згодовуванні преміксів // Корми і кормовиробництво. – 2016. – Вип. 82. – С. 239-243.
 • Дацюк І.В. Вплив гетерозису при вирощуванні товарної риби. Slovak international scientific journal. - 2020. - № 39, Vol. 1 (1). - S. 33-38
 • Дацюк І.В. Шляхи покращення вирощування рибопосадкового матеріалу. Slovak international scientific journal. Slovakia: Bratislava, 2020. - № 40. - Vol. 1 (1). - S. 3-11.
 • Дацюк І.В. Використання новітніх добрив при вирощування двохліток рослиноїдних риб. Polish journal of science. - 2020. - № 27, Vol. 4. - S. 3-15.
 • Datsyuk I., Mushit S. The latest methods of reproduction of the owner. Polish journal of science. ISSN 3353-2389. Vol. 1. №31 (2020). Р. 8-37.
 • Datsyuk I., Mushit S. Ways to improve commodity fish production. Slovak international scientific journal. 2020. № 45, Vol. 1 (1). - S. 21-50. Словакія
 • Datsyuk I., Ogorodnichuk G.,Influence of enzyme preparations on productive and morphological indicators of broiler chickens. Sciences of Europe. Czech Republic: Praha, 2021. № 64, vol. 3. Р. 10-21.

  Наукові інтереси

 • Використання преміксів в годівлі сільськогосподарських тварин та гідробіонтів.
 • Водні біоресурси та аквакультура.

 

Місце і дата народження:

17.09. 1982 р.н., м. Вінниця

Освіта:

 • Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського (1999 – 2004 рр.), спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія»;
 • Аспірантура в Інституті хімії поверхні ім.О.О. Чуйка НАН України (м. Київ) (2010 – 2014 рр.), спеціальність «Фізика і хімія поверхні»;
 • Цикл підвищення кваліфікації «Сучасні технології навчання» при НфаУ, м. Харків (2008 р.).

Кар’єра:

 • Старший лаборант кафедри хімії ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського (2004 р.).
 • Асистент кафедри фармацевтичної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова (2004 –2015 рр.).
 • Завідувач агрохімлабораторією підрозділу «Служба захисту рослин» ТОВ «Украфлора – Вінниця» (2016 –2019 рр.).

Викладацька діяльність – з 2004 року.

 • У ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського здійснювала підготовку лабораторного практикуму для практичних занять з хімії.
 • З 2004 по 2015 р. ВНМУ ім. М.І. Пирогова забезпечувала навчального процесу з хімічних дисциплін для студентів денної і заочної форм навчання (лекції і практичні заняття); методична та науково-дослідна робота.
 • З 2016 по 2019 р. виконувала обов'язки завідувача агрохімлабораторією підрозділу «Служба захисту рослин» ТОВ «Украфлора-Вінниця».
 • З вересня 2020 року по теперішній час – старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів ВНАУ, викладаю наступні дисципліни: хімія, хімія з основами біогеохімії, органічна хімія, харчова хімія, фізична і колоїдна хімія, біохімія у тваринництві.

 

Науково-дослідна робота:

 Участь у конференціях:

 • Особливості гідратації мінеральних кислот та їх адсорбція на SiO2 у гідрофобному середовищі. В.В.Туров, В.М.Гунько, А.А.Турова, Л.П.Морозова // Всеукраїнська конференція з міжнародною участю, присвячена 25-річчю Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України «Актуальні проблеми хімії та фізики поверхні» 2011р. , с.526–527.
 • Обгрунтування механізмів біологічної активності Силіксу у тонкій кишці. Л.П. Морозова, О.І. Штатько, М.Б. Луцюк, І.В. Таран, В.В. Туров // VI Міжрегіональна науково-методична конференція «Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах» 21-23 травня 2012 р.
 • The influence of mineral acids on water clustering in surface layer. A.A. Turova, V.M. Gunko, L.P. Morozova, V.V. Turov//XIII Ukrainian – Polish Symposium “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications’. September 11-14, 2012, Kyiv – Ukraine.
 • Вивчення гідратаційних властивостей ліофілізованої тканини шлунку після контакту з Силіксом в присутності органічних розчинників. Л.П. Морозова, О.І. Штатько, М.Б. Луцюк, І.В. Таран, В.В. Туров // Міжнародна наукова конференція "Наука і розвиток". м. Харків 20 травня
 • Морозова Л.П. Перетворення ліпідів у технологіях харчових продуктів. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020 року. Вінниця. ВНАУ.

 

Наукові публікації у зарубіжних виданнях:

 • Morozova L., Novakovska V. Release of feed nutrients by extrusion of legumes. Sciences of Europe N.63, (2021). V.2. P. 9-12.
 • Morozova L. Control of potassium concentration in fertilizing tomatoes in protected soil. Sciences of Europe N.64, (2021). V.3. P. 21-26.
 • Morozova L. The role of calcium ions in the prevention of riding mold of tomatoes in protected soil. Sciences of Europe N.66, (2021). V.2. P. 12-17.

 

Основні публікації:

 • Вплив комплексних каталізаторів на окиснення н-пентана. С.П. Прокопчук, Л.П. Морозова // Вісник Вінницького національного медичного університету. 2005. №9 (1). с. 51–54.
 • Влияние механоактивации на гидратные свойства наноразмерного кремнезёма. В.В.Туров, Е.Ф.Воронин, Л.П.Морозова, В.М.Гунько, Л.В.Носач // Журнал прикладной химии. 2011. т.84. №8. с.1239–1248.
 • V.V.Turov, V.M.Gunko, A.A.Turova, P.Morozova, E.F.Voronin. Interfacial behavior of concentrated HCl solution and water clustered at a surface of nanosilica in weakly polar solvents media. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 390 (2011). p. 48 – 55.
 • V.M.Gunko, L.P.Morozova, A.A.Turova, A.V.Turov, V.E.Gaishun, V.M.Bogatyrev, V.V.Turov. Hydrated phosphorus oxyacids alone and adsorbed on nanosilica. Journal of Colloid and Interface Science 368 (2012). p. 263 – 272.
 • Вплив високодисперсного кремнезему на гідратацію ліофілізованої тканини тонкої кишки. Л.П. Морозова, О.І. Штатько, М.Б. Луцюк, І.В. Таран, В.С. Маланіч, В.В. Туров // Медична хімія. 2012. т.14. №1(50). с. 10-17.
 • Кластеризация воды, связанной в системе нанокремнезем - органические растворители. В.В.Туров, Л.П. Морозова, А.А. Турова, В.М. Гунько // Хімія, фізика та технологія поверхні. 2012. Т.3. №3. с. 237-246.
 • Вплив контакту з нанокремнеземом А-300 на гідратацію субклітинного матеріалу тонкої кишки щура // В.В.Туров, Л.П.Морозова, О.І. Штатько, М.Б. Луцюк, А.А.Турова, І.В. Таран / Хімія, фізика та технологія поверхні . Т.4. №1. с. 67-77.
 • Влияние органических веществ и соляной кислоты на строение гидратного покрова панкреатина // Л.П.Морозова, А.П.Угнивенко, Т.В.Крупская, И.С.Чекман, В.В.Туров / Поверхность. 2013. Вып. 5(20), с. 279-290.

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Розробка методики гравіметричного кількісного визначення анальгіну. Я. Кудринецька, Т. Проценко, М. Узварик, С. Чорнокнижний. Науковий керівник – ас. Л.П. Морозова // Матеріали ІХ Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку – 2012», с. 207.
 • Розробка методики контролю якості ібупрофену в лікарських формах Т. Проценко, Я. Кудринецька, М. Узварик, С. Чорнокнижний. Науковий керівник – ас. Л.П. Морозова // Матеріали ІХ Міжнародної студентської наукової конференції «Перший крок в науку – 2012», с. 210.

Напрямок наукових досліджень:

 • Прикладна хімія.
 • Водні біоресурси та аквакультура.

Місце і дата народження

15.07.1975., с. Рачин Горохівського району, Волинської області.

Освіта:

 • 1990 - 1994: Горохівський радгосп-технікум, зоотехнік;
 • 1994 - 1999. Національний аграрний університет, зооінженерний факультет.
 • 1999 - 2003 аспірантура Інституту рибного господарства УААН.
 • 2013: Підвищував кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти за програмою керівників та фахівців рибних господарств.
 • 2015: Одержав диплом Кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю - 06.02.03.-рибництво.
 •  

Кар'єра:

 • З 1999 – 2001 Головний рибовод ТОВ «Прогрес» м. Бар.
 • З 2002 – 2003 Стажування в Ірландії.

Викладацька діяльність – з 2004 року:

 • З 2004- 2010 асистент кафедри годівлі технології кормів та рибництва. Читав курс лекцій та лабораторних робіт з ставкового рибництва.
 • З 2011 – 2018 старший викладач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів. Читаю курси лекцій та лабораторно практичних роботах по спеціальності 204 Водні біоресурси та аквакультура.
 • З 2019 р. по даний час – читаю курси лекцій та практичних занять з дисциплін : Розведення та селекція риб, технічні засоби в аквакультурі, Методологія досліджень аквакультури, Аквакультура природних та штучних водойм, Технологія виробництва продукції аквакультури.

Науково дослідна робота

Виконавець ініціативної тематики кафедри № ДР 0117 U «Розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно активних добавок на основі ензимів в годівлі сільськогосподарських тварин»

Основні публікації:

 • Мушит С.О. Ефективність використання бровадазолу-20 для лікування та профілактики постолдиплостомозу / С.О. Мушит, В.В. Панько, І.В. Березовський // Матер. ІV Міжнар. наук. конф. Студ., аспірантів і мол. вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології». - Вінниця: ДРУК, 2016. – С.168- 170.
 • Мушит С.О. Використання пероксиду водню для дезінфекції об’єктів рибництва/ С.О. Мушит// Актуальні проблеми розвитку біології та екології: Мат. Міжнар. науково-практичної конференції ДНУ. – Вінниця, 2016. – С.168- 170.
 • Мушит О.С. Влияние метода введения гипофизарных инъекций производителям карпа на рабочую плодовитость. //Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: Научн. тр. УО БГСХА. – Беларусь, Горки, 2017. – В. 20. – Т.2. – С. 177-185.
 • Навчальний посібник «Гідротехніка та технічні засоби в аквакультурі». К.: «ЦП Компринт». 2018. 312 с.
 • Сезонна динаміка морфо-фізіологічних показників молоді коропа лускатого (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) Таромського рибного господарства. Рибогосподарська наука України Науковий журнал. Випуск 3/2019(49). С. 5-15.
 • The latest methods of reproduction of the
  owner. Polish journal of science. № 31, 2020. S. 8-29. Польша
 • Ways to improve commodity fish production. Slovak international scientific journal. 2020. № 45, Vol. 1 (1). - S. 21-50. Словакія
 • Продуктивність вирощувальних ставів за комплексного впливу на їх екосистему Рибогосподарська наука України. Науковий журнал. 2020. № 3 (53). С. 19-33

Участь у конференціях:

 • Международная научно-практическая конференция 18-21 сентября 2000 года г. Киев, Пресноводная аквакультура в центральной и восточной Европе: достижения и перспективы.
 • Международная научная конференция молодых ученых. 31 января – 1 февраля 2000 года, г. Киев.
 • Международная научная конференция молодых ученых. 25-28 февраля 2002 года. г. Киев.
 • Міжнародна науково-практична конференція. Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва. М. Вінниця 2008.
 • Міжнародна науково-практична конференція. Стан та перспективи використання водного басейну поділля: промислові, екологічні, туристичні аспекти. 13-14 жовтня 2010р. Кам’янець - Подільський.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Вінниця: ВНАУ, 2017 рік.
 • ICSB 3RD International Conference «Smart Bio». 02-04 May 2019. Kaunas, Lithuania.
 • Міжнародна науково-практична інтернет –конференція “ Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі” Вінниця 24-25 жовтня  2019 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва». 21-22 березня 2019 р. Чернятинський коледж ВНАУ.  Пленарне засідання. Тема доповіді: Технологія вирощування виноградного равлика.
 • ICSB 3RD International Conference «Smart Bio» 02-04 May 2019 Kaunas Lithvania. Литва
 • Наукова доповідь на секційному засіданні.. Міжнародна науково-практична інтернет –конференція “ Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі” Вінниця 24-25  жовтня  2019 року. Вирощування товарної  риби з  використанням зелених добрив.

Посібники

 • Мушит С,О., Білявцева В.В., Сироватко К.М. Основи акваріумістики: навчальний посібник. Вінниця. 2020. 232 c. Рішення вченої ради, протокол № 13 від 26 червня 2020 року

Наукові інтереси:

 • Відтворення цінних та декоративних видів риб.

Місце і дата народження:

18.04.1995 р., м. Вінниця

 

Освіта:

 • 01.09.2014 – 27.06.2018 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура», отримав диплом бакалавра;
 • 01.09.2018-27.12.2019 рр. – Вінницький національний аграрний університет, факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура»,  отримав диплом магістра з відзнакою;
 • 08.09.2020 р. – по теперішній час – Вінницький національний аграрний університет, аспірант денної державної форми навчання зі спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва кафедри сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії.

 

Викладацька діяльність –  починаючи з 2020 року

Читаю практичні заняття з навчальної дисципліни “Біологічні основи рибного господарства", “Розведення та селекція риб", “Іхтіологія загальна і спеціальна”, “Гідрологія і метеорологія", “Основи рибоохорони та правове регулювання рибництва" для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки  207 «Водні біоресурси та аквакультура ».

Науково-дослідна робота:

 Участь у конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів», м. Вінниця, 15-16 травня 2019 р. Тема доповіді: «Рибничо-біологічне обґрунтування до проекту повносистемного рибного господарства з вирощування канального сома в полікультурі в умовах ФГ «Руренко» Немирівського району».
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», м. Вінниця, 26-27 листопада 2020 р. Тема доповіді: «Ретенція важких металів в товарній рибі».

 

Основні публікації:

 Статті

 1. Palamarchuk V, Syrovatko K. Fishery-biological substantiation for the project of a full-system fisheries for the cultivation of channel catfish in polyculture in the conditions of the fh "rurenko" of the nemirovsky district. Slovak international scientific journal. 2020. № 47. VOL.1. P. 40-47.

 

Наукові інтереси:

 • Кумуляція важких металів в рибах
 • Водні біоресурси та аквакультура
 • Біологія

 Історія створення кафедри

Кафедра заснована у 1986 році, як кафедра «Годівлі сільськогосподарських тварин» Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії, яку очолював доктор сільськогосподарських наук, професор Костенко Володимир Миколайович. Цей видатний діяч науки був нагороджений трудовою відзнакою «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІ ступеня Міністерства аграрної політики України, трудовою відзнакою «Знак пошани» та почесним званням «Заслужений працівник освіти України». Володимиром Миколайовичем опубліковано 180 наукових праць, 7 авторських свідоцтв, 12 підручників та посібників.

Перший завідувач кафедри – доктор сільськогосподарських наук,
професор Костенко В.М.

З 2013 р. по 2019 р. завідувачем кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів був доктор с.-г. наук, професор Гуцол Анатолій Васильович. У  2020 році кафедру очолювала доктор с.-г. наук, професор Шевчук Тетяна Володимирівна.
Починаючи з 2021 року обов'язки заступника завідуючого кафедрою виконує кандидат с.-г. наук, доцент Сироватко Катерина Максимівна На кафедрі годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів працюють 7 викладачів, з них: 6 кандидатів наук, доцентів - 2 та 1 асистент.

Викладачі кафедри забезпечують викладання 56 навчальних дисциплін на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва, агрономії та лісівництва, менеджменту та права, інженерно-технологічному.

Лекція з дисципліни вибіркового блоку «Нетрадиційні об’єкти рибництва» для магістрів
освітньо-професійної програми «Водні біоресурси та аквакультура» (лектор -доцент Зотько М.О.)

Під час проведення лабораторних, практичних занять та навчально-виробничої практики студенти набувають знань та досвіду щодо основних ланок технології виробництва та переробки продукції аквакультури, природного та заводського відтворення об’єктів ставового та індустріального культивування, методів селекції та племінної роботи в рибництві, підвищення рибопродуктивності водойм, профілактики та терапії хвороб риб.

 

Студенти під час проведення практичного заняття 

Магістри на практичних заняттях під керівництвом 
 старшого викладача Мушита С.О.


На кафедрі постійно вдосконалюються та впроваджуються сучасні методи, способи та засоби викладання. Успішно використовується внутрішня освітня платформа Big Blue Button, програма Zoom та Google-class.

Проведення онлайн практичного заняття для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою
«Водні біоресурси та аквакультура»

Кафедра щорічно здійснює наукове керівництво більш, ніж двома десятками випускних магістерських робіт. Заняття зі студентами проводяться в лабораторіях годівлі с.-г. тварин,  рибництва, водних біоресурсів, обладнаних необхідними приладами та наочними матеріалами.
З початку створення кафедри викладачі видали близько 284 методичних розробок, 450 наукових статей, 28 навчальних посібників та практикумів, 2 монографії, отримали 50 патентів, 11 технічних умов, 12 рекомендацій Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства освіти і науки України.
На кафедрі функціонують наукові студентські гуртки: "Годівля сільськогосподарських тварин", "Рибництво".

Кафедра співпрацює з фахівцями Департаменту агропромислового розвитку Вінницької обласної державної адміністрації та зарубіжними компаніями, рибінспекцією та комбікормовими заводами. Науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться конференції, круглі столи, семінари, надаються консультації з використання кормових добавок в годівлі сільськогосподарських тварин, водних біоресурсів та аквакультури. Створено 8 філій кафедри на виробництві, де проходять практику студенти та проводяться наукові дослідження.

З ініціативи магістрів спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та за активної участі викладачів кафедри, було прийнято рішення, за бажанням студентів, проводити практичні заняття у ТОВ «Меркурій» с. Пултівці Вінницького району, на яких здобувачі вищої освіти мають змогу оволодіти практичними навичками організації виробничого процесу рибогосподарського підприємства.

Старший викладач Мушит Сергій Олександрович з представником ряду Осетрових – Веслоносом

Старший викладач С.О. Мушит із студентами під час практичного заняття в ТОВ «Меркурій»
с. Пултівці Вінницької області.

Після підвищення кваліфікації викладачів, виконання ініціативної науково-дослідної тематики, побажань та рекомендацій стейкхолдерів періодично переглядаються та оновлюються освітньо-професійні програми спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура».
В межах проведення ярмарки вакансій, запрошуються стейкхолдери, з якими відбувається активне спілкування, консультації з приводу організації та реалізації освітнього процесу. Метою є оновлення освітніх програм з урахуванням розвитку галузі водних біоресурсів та аквакультури та ринку працевлаштування. У рамках договорів із роботодавцями та ЗВО, здобувачі вищої освіти спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура проходять виробничу практику у таких рибогосподарських підприємствах, як ТОВ «Меркурій», «Магнолія», ФОП Чугу А.М. та Чагін О. М.

До організації освітнього процесу долучаються і структурні підрозділи ВНАУ, зокрема Чернятинський та Технологічно-промисловий коледжі ВНАУ, які рецензують та вносять корективи у науково-методичні рекомендації освітніх компонент, надають навчальні бази для реалізації процесу навчання.

Всі науково-педагогічні працівники кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів протягом останніх п’яти років пройшли підвищення кваліфікації (стажування) згідно з планом. 

Здобувачі вищої освіти спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура в умовах рибницьких підприємств – баз практик

Навчально-методичні розробки та рекомендації

За період функціонування кафедри сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів було видано близько 1000 навчально-методичних видань. Новизна та пріоритет наукових досліджень колективу кафедри підтверджені 5 авторськими свідоцтвами та 50 патентами, а також реалізовані у вигляді теоретичних та прикладних розробок і відображені в 450 наукових статтях, 28 навчальних посібниках і практикумах, 6 підручниках, 2 монографіях, 11 технічних умовах, 12 рекомендаціях Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

   

Наукові та методичні видання кафедри

Науково-педагогічними працівниками кафедри постійно оновлюється навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за спеціальностями: технології виробництва і переробки продукції тваринництва; галузеве машинобудування; агрономія; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; харчові технології; ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; готельно-ресторанна справа; садово-паркове господарство. Зокрема, за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» за останні два роки було видано 3 навчальних посібника: «Гідротехніка та технічні засоби в аквакультурі», «Онтогенез риб», «Основи акваріумістики».

 

Інформація про наукову школу

Наукова школа кафедри сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів працює з 1986 року. ЇЇ очолював професор, доктор с.-г. наук В.М. Костенко, ефективно продовжували професори, доктори с.-г. наук Гуцол А.В., Мазуренко М.О., Шевчук Т.В. За період існування кафедри свої наукові здобутки публічно захистили у спеціалізованих вчених радах України вісім кандидатів сільськогосподарських наук.
Кафедра працює над ініціативною науково-дослідною роботою за темою: «Розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно активних добавок на основі ензимів в годівлі сільськогосподарських тварин» (ДР № 0117U000065, від 20.01.17 р.). Метою реалізації науково-дослідної тематики є: розробити нові кормові та біологічно активні добавки для різних сільськогосподарських тварин та риб з метою підвищення їх продуктивності. Завданнями для реалізації поставленої перед НПП кафедри мети є: поліпшення умов годівлі сільськогосподарських тварин; підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин; поліпшення якості тваринницької продукції; підвищення ефективності використання кормових добавок у годівлі тварин; розширення асортименту кормових та біологічно активних добавок на основі ензимів на внутрішньому ринку України.

Дослідження в рамках ініціативної науково-дослідної роботи кафедри

В рамках науково-дослідної роботи за ініціативною тематикою викладачами кафедри було видано: 7 статей в іноземних виданнях, в тому числі одна у журналі наукометричної бази Web of Science, опубліковано 8 статей у фахових виданнях України. Науково-педагогічні працівники кафедри регулярно приймають участь у міжнародних та всеукраїнських наукових заходах. За останні три роки прийнято участь у 2 міжнародних симпозіумах (Литва, м. Каунас), 13 міжнародних та 6 Всеукраїнських конференціях. Під керівництвом доцента Сироватко К.М. навчається в аспірантурі та працює над дисертаційною роботою аспірант Вугляр В.С., під керівництвом старшого викладача Мушита С.О. – аспірант  Паламарчак В.Я.

 

Аспірант Паламарчук Владислав Ярославович
отримує консультацію наукового керівника Мушита Сергія Олександровича
щодо написання наукової статті у зарубіжному виданні

Аспірант Вугляр Василь Сергійович працює над оглядом
літератури дисертації під керівництвом Сироватко Катерини Максимівни

Аспірант Вугляр Василь Сергійович на фермерському господарстві
працює над постановкою досліду на великій білій породі свиней

Студенти залучені до реалізації наукової теми кафедри та індивідуальних тем досліджень викладачів шляхом участі у конференціях та публікацій наукових робіт. У 2017 році студенти Черняхівська А.М., Цимбалюк Т.І. та Білоус М.Д. вибороли ІІІ місце у командному заліку ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з «Водних біоресурсів та аквакультури», у 2018 році - Іздебський С.О. виборов ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура», у 2019 році магістрантка Полякова О. у рамках НДР за темою дипломної роботи під керівництвом Мушита С.О. прийняла участь у Конкурсі студентських наукових робіт (м. Дніпро, Дніпровський державний аграрно-економічний університет) та виборола перше місце. 26 березня 2020 року магістри Ковальчук М. та Чорнопищук В. вибороли третє місце у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт. Під керівництвом ст. викладача Білявцевої В.В. студентка 4-го курсу спеціальності 207 «Водні біоресурси і аквакультура» Шевцова Іванна Ігорівна виборола І місце у конкурсі «Краща Аграрна практика 2019».

Нагородження Іздебського С.О. з ІІ місцем у ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура»

Студентка Шевцова І. під керівництвом старшого викладача кафедри Білявцевої В.В.
готується до конкурсу «Краща аграрна практика 2019 року»

  

Фінал – нагородження конкурсу «Краща аграрна практика 2019 року»

Дослідження аспірантів в лабораторії кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів

Проведення дослідження з визначення інтенсивність забарвлення м’яса – колориметричним методом за Февсоном і Кирсаммером аспірантом Вуглярем В. С.

Фіксація зразків внутрішніх органів у формаліні для подальших гістологічних досліджень аспірантом Вуглярем В.С.

Аспірант кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів проводить титриметричний аналіз.

Аспірант Паламарчук В.Я. досліджує хімічні властивості важких металів.

 

Кафедра годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів випускає бакалаврів і магістрів зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Випускники програми "Водні біоресурси та аквакультура" мають можливість працевлаштовуватися у Державні агентства рибного господарства, рибоохоронні та екологічні структури України, а також приватні підприємства з виробництва продукції аквакультури. Між Вінницьким національним аграрним університетом та вітчизняними стейкхолдерами, а саме ТОВ РП «Меркурій», ТОВ «Магнолія», фізичними особами підприємців Чугу А.М. та Чагін О.М., Чернятинським коледжем ВНАУ підписані «Договіри про партнерство, співробітництво, науковий обмін та забезпечення виробничої практики».

 З метою допомогти студентам в організації їх навчальної діяльності викладачами кафедри були розроблені силабуси та мінори дисциплін, які є стислим описом навчального курсу, частиною навчально-методичного комплексу, він містить основні характеристики дисципліни.

 

Силабуси

Події у світлинах