logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра ветеринарії, гігієни та розведення тварин

Місцезнаходження:м. Вінниця, просп. Юності, 8
Emailzoohygiene@vsau.vin.ua

На сьогодні штатними працівниками  кафедри є д.с.-г. наук, професор Яремчук О.С., д.с.-г. наук, професор Чудак Р.А., доценти, к.с.-г. наук: Казьмірук Л. В., Варпіховський Р. Л., Поліщук Т. В., Побережець Ю.М., Паладійчук О.Р., Ушаков В.М., старший викладач к.с.-г. наук  Бондаренко В.В.

Льотка Галина Іванівна

Льотка Галина Іванівна

завідувач кафедри

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце та дата народження
10.11.1974 р., с. Томашпіль, Хмільницького району, Вінницької області.


Освіта
 1981-1991: Порицька ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Порик, Хмільницького  району Вінницької області;
 1991-1994: Вінницький технікум м’ясної та молочної промисловості, спеціальність – Технологія молочних продуктів;
 1994-2001: Вінницький державний аграрний університет, спеціальність – Зооінженерія;
 2001-2005: Аспірантура ВНАУ, спеціальність – годівля тварин і технологія кормів;
 2010 - захист дисертації, присвоєно науковий ступінь «Кандидат сільськогосподарських наук».


Викладацька діяльність – з 2005 року.
 З 2005 по 2010 р. – асистент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва: здійснювала викладання лабораторно-практичних занять із дисциплін: «Конярство», «Спеціалізоване м’ясне скотарство», «Бджільництво», «Технологія виробництва продуктів свинарства».
 У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології виробництва продуктів тваринництва.
 З 2016 року по теперішній час – завідувач кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин


Науково-дослідницька робота
Науковий напрямок: «Розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно-активних та кормових добавок у годівлі сільськогосподарських тварин».


Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:
 «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 18 жовтня 2014 р.);
 «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 7-9 вересня 2016 р.);
 «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції» (м. Вінниця, 29-30 березня 2017 р.);
 «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (м. Київ-м.Вінниця, 23-25 травня 2017 р.);
 Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції»,12 грудня 2017 року.
 Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» 24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді «Продовольча безпека в контексті підходу «Єдине здоров’я»
 Всеукраїнська наук.-практ.конф. «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020. ВНАУ. Секція 2: Інновації у ветеринарії, гігієні та розведенні тварин. Тема доповіді: «Санітарно-гігієнічні вимоги до якості мʼяса курчат бройлерів».


Основні публікації.
I. Статті у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS та WEB OF SCINCE
1. Chudak R.А., Ushаkov V.M., Poberezhets Y.M., H.I. Lotka, Polishchuk Т.V., Kazmiruk L.V. Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino acid and fatty acid composition of Pharaoh Quail meat. Ukrainian journal of ecology. 2020. № 10(2). С. 302 - 307, doi: 10.15421/20 20 _ 101.


II. Навчальні підручники, посібники, монографії
1. Льотка Г.І., Яремчук О.С., Поліщук Т.В. Методологія та організація наукових досліджень у ветеринарній гігієні, санітарії та експертизі: Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019. 300 с.
2. Льотка Г.І., Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Загальна вірусологія. Основи ветеринарної та зоонотичної вірусології. Ч.1.: Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 203 с.


IІІ. Статті у фахових виданнях
1. Разанова О.П., Льотка Г.І.. Акація біла, як кормовий ресурс для розвитку бджолиних сімей/ Сільське господарство і лісівництво. 2020. №19, С. 86-97.
2. Льотка Г.І., Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Аналіз епізоотичної ситуації щодо інфекційних хвороб великої рогатої худоби у Вінницькій області та їх вплив на безпечність і якість продукції/ Аграрна наука та харчові технології. 2019. №4 (107), С.132-138.
3. Льотка Г.І., Радзиховський М.Л., Дишкант О.В. Сезонна оцінка якості м’яса кролів породи каліфорнійці та фланери, вирощених в умовно чистій та другій зоні щодо радіоактивного забруднення. Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ. Вип. 4 (103). 2018. – С.139-147
4. Льотка Г.І., Соболєв О.І. Забійні та м’ясні якості гусенят за різного рівня германію в комбікормах. Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ. Вип. 3 (102). 2018. – С.131-142
5. Льотка Г.І., Добронецька В.О. Продуктивність та хімічний склад яловичини тварин різних порід. Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ.  Вип. 1 (100). – С. 71 – 79.
6. Льотка Г.І., Баркарь Є.В. Аналіз впливу спадковості та закономірностей росту на відгодівельні якості свиней. Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ. Вип. 4 (98). Т.1. 2017. – С. 112-120.
7. Льотка Г.І., Баркарь Є.В. Оцінка ефективності відбору відгодівельного молодняку свиней різних порід за живою масою при відлученні. Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ. Вип. 5 (99). Т.1. 2017. – С. 53-60.
8. Льотка Г.І., Матвієнко А.Л. Стан конярства в Вінницькій області. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. - 2015. - Вип. 207. - С. 175-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_tevppt_2015_207_23
9. Льотка Г.І., Гуцол А.В., Гуцол Н.В. Стан структур ендокринних залоз бугайців при споживанні препарату Пробіо-актив. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Том 14. № 2. (52) Частина 2, 2012. - С.230-233.
10. Льотка Г.І., Гуцол А.В., Гуцол Н.В., Дмитрук І.В., Діхтярук Н.С.. Вплив біологічно-активної добавки Пробіо-актив на показники забою свиней. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького. Том 13. № 4. (50) Частина 3. - 2011. С. 95-99.
11. Льотка Г.І., Гуцол А.В., Гуцол Н.В. Інтер Мікс ВС (гроуер)– ефективна кормова добавка до раціонів свиней на відгодівлі. Збірник наукових праць ВНАУ. Вип. 6 (46). 2011. – С. 29-31.
12. Льотка Г.І., Голубенко Т.Л. Продуктивні якості абердин-ангус х чорнорябих помісей і чистопорідних бичків шаролезької породи, вирощених по системі «Корова-теля». Збірник наукових праць ВНАУ. Вип. 9 (49). 2011. – С. 90-93.
13. Льотка Г.І., Козюк В.В. Перетравність поживних речовин та обмін азоту у молодняку свиней при згодовуванні ферментного препарату мінази. Збірник наукових праць ВДАУ. Вип. 38. - 2009. – С. 301-307. 
14. Льотка Г.І., Мазуренко М.О., Кучерявий В.П., Гуцол А.В., Бідяк І.М. Морфологічні особливості кишечнику свиней при згодовування кормових добавок. Збірник наукових праць ВДАУ. Вип. 20. - 2005. – С. 17-23.
15. Льотка Г.І., Мазуренко М.О., Болоховська В.П., Гуцол А.В., Бідяк І.М. Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні міновіту та мінази. Збірник наукових праць ВДАУ. Вип. 21. - 2005. – С. 28-33.
16. Льотка Г.І. Продуктивність ранньовідлучених поросят при згодовуванні мінази. Збірник наукових праць ВДАУ. Вип. 17. - 2004. – С. 115-119.
17. Льотка Г.І. Ефективність згодовування мінази молодняку свиней на відгодівлі. Збірник наукових праць ВДАУ. Вип. 19. - 2004. – С. 39-47.


Патенти
1. Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на відгодівлі: патент на корисну модель. №101624 (25.09.2015).
2. Спосіб підвищення продуктивності підсисних поросят: патент на корисну модель. №101623 (25.09.2015).
3. Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на вирощуванні: патент на корисну модель. №101622 (25.09.2015).
4. Спосіб підвищення продуктивності ранньовідлучених поросят: патент на корисну модель. №101126 (25.08.2015).
5. Спосіб підвищення продуктивності відлучених поросят: патент на корисну модель. №84852 (11.11.2013).
6. Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на відгодівлі: патент на корисну модель. № 84851(11.11.2013).
7. Спосіб підвищення продуктивності підсисних поросят: патент на корисну модель. №84850 (11.11.2013).
8. Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней на вирощуванні: патент на корисну модель. №84849 (11.11.2013).
9. Спосіб підвищення відтворювальної здатності свиноматок: патент на корисну модель. №84848 (11.11.2013).

Місце та дата народження
26.10.1957 р., с. Новоселиця, Літинського району, Вінницької області.


Освіта

 • 1972-1976: Молодший спеціаліст Іллінецький радгосп-технікум, м. Іллінці, Вінницька область, спеціальність – Зоотехнія;
 • 1979-1984: Спеціаліст Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, м. Кам’янець – Подільський, Хмельницька область, спеціальність – Зоотехнія;
 • 2000-2003: Магістратура Української Академії державного управління при Президентові України, м. Київ, спеціальність – Магістр державного управління;
 • 2008 – захист кандидатської дисертації, м. Київ, спеціальність 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія, науковий ступінь «Кандидат сільськогосподарських наук (ДК №044146 від 17.01.2008 р.);
 • 2008-2009: Спеціаліст Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Облік і аудит;
 • 2013 – захист докторської дисертації, м. Харків, спеціальність 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія, науковий ступінь «Доктор сільськогосподарських наук» (ДД №001771 від 25 квітня 2013 р.);
 • 2014 – обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України. Посвідчення №235. (Пр. № 25 від 13 червня 2014 р.);
 • 2015 – отримав атестат професора (12 ПР №010990 від 15.12.2015 р., кафедра розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни)

Викладацька діяльність – з 2002 року.

 • З 2002 по 2007 р. старший викладач кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни, читав лекції та проводив лабораторні заняття на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисципліни: «Гігієна тварин».
 • З 2005 по 2010 р. – Проректор з наукової роботи та виробництва, за сумісництвом читав лекції та проводив лабораторно-практичні заняття на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисциплін: «Гігієна тварин», «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва».
 • З 2010 по 2015 р. – Перший проректор Вінницького національного аграрного університету, за сумісництвом читав лекції та проводив лабораторно-практичні заняття на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисциплін: «Гігієна тварин».
 • З 2015 по 2017 р. – Проректор з наукової роботи, за сумісництвом читав лекції та проводив лабораторно-практичні заняття на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисципліни: «Гігієна тварин».
 • З 2017 по теперішній час – професор кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин, здійснюю викладання дисциплін: «Гігієна тварин», «Сучасні системи утримання тварин», «Історичні дослідження життєдіяльності та якості продукції тваринництва», «Гігієна і санітарія харчопереробних підприємств», «Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель і споруд», «Технологія продуктів забою тварин», «Зоогігієнічні вимоги до умов утримання тварин».


Науково-дослідницька робота
Науковий напрямок: «Створення технології виробництва біогазу шляхом оптимізації складу біологічної суміші та охорона довкілля від відходів тваринництва».


Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 • «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (м. Львів, 24-25 жовтня 2013 р.);
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 18 жовтня 2014 р.);
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 7-9 вересня 2016 р.);
 • «Проблеми загальної ветеринарної профілактики (гігієна, добробут тварин, етологія, ветеринарна санітарія та екологія)» (м. Львів, 13-14 жовтня 2016 р.);
 • «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції» (м. Вінниця, 29-30 березня 2017 р.);
 • «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (м. Київ-м. Вінниця, 23-25 травня 2017 р.);
 • «International Trends in Science and Technology» (Warsaw, Poland, 31 may 2018).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» 25-26 жовтня 2018 року. Тема доповіді «Санітарно-гігієнічна оцінка безприв’язного утримання дійних корів».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва» 21-22 березня 2019 року. Тема доповіді «Визначення нітрофуранів у меді за допомогою рідинної хроматографії висого тиску – тандемної мас спектрометрії».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» 24-25 жовтня 2019 р. Тема доповіді «Оптимізація способу утримання корів у родильному відділенні та кратність їх доїння» 
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020. ВНАУ. Пленарне засідання. Тема доповіді: «Ефективність рідинної хроматографії високого тиску при дослідженнях нітрофуранів у меді».

Основні публікації
І. Статті у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS, WEB OF SCIENCE та COPERNICUS
1. Kurbatova І., Zakharenko М., Yaremchuk O., Chepil L., Polyakovksiy V. Effect of chloretracycline and albendazole on alkaline phosphatase activity of carp gill (Cyprinus carpio L.). Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(4), P. 257-261.
2. Kurbatova І., Zakharenko М., Yaremchuk O., Tupitska O., Chepil L. Effect of antibiotics, hormones and anthelmintic on high molecular weight protein fractions in the common carp. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(2), P. 76-80.
3. Kushch M. M., Kushch L. L., Byrka E. V., Byrka V. V., Yaremchuk O. S. Morphological features of the jejunum and ileum of the middle and heavy goose breeds. Ukrainian Journal of Ecology, 2019. № 9 (4). P. 690-694.
4. Постоєнко В. О., Лазарєва Л. М., Яремчук О. С. Основні показники оцінки якості і безпечності меду бджолиного в Україні та їх гармонізація з вимогами ЄС. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warsaw, Poland, 2019. № 12 (52). С. 14-21.
5. Яремчук О. С. Вдосконалення елементів технології виробництва молока та контроль мікроклімату на фермах малої потужності. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Warsaw, Poland, 2019. № 11 (51). S. 14-24.
6. Яремчук О.С. Аеробно-термофільна стабілізація продуктів при переробці відходів тваринництва. Aerobno-Termofilna Stabilizatsiia Produktiv pry Pererobtsi Vidkhodiv Tvarynnytstva. Science Review. Warsaw, Poland, 2019. № 7 (24). S. 9-18.
7. Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Yevtushenko T.V., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M., Dobrozhan Yu.V., Dovhopol Ya.V., Varpikhovskyi2R. L. The development and validation of a rapid method for the determination of nitrofurans in honey using high pressure liquid chromatography - tandem mass spectrometry (UPLC-MS-MS). Ukrainian Journal of Ecology, 2018. 8 (1). P. 966-974.
8. Bayer O.V., Yaremchuk O.S., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M. The development and validation of a rapid method for the determination of antibiotics in milk by high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Ukrainian Journal of Ecology, 2017. 7(4). P. 566-575.
9. Shevchenko L.V., Yaremchuk O.S., Gusak S.V., Mykhalska V.M., Poliakovskiy V.M. Effect of glycine microelements and β-carotene on content of microelements and vitamin A in quail eggs. Ukrainian Journal of Ecology, 2017. 7(2). P. 19-23.
10. Shevchenko L.V., Yaremchuk O.S., Gusak S.V., Mykhalska V.M., Poliakovskiy V.M. Effect of chelating form of microelements and β-carotene on content of mjrphlogical and chemical composition of quail eggs. Ukrainian Journal of Ecology, 2017. 7(2). P. 5-8.
11. Шевченко Л.В., Михальська В.М., Яремчук О.С., Камінська О.В., Байєр О.В. Джерела каротиноїдів та їх характеристика (огляд). Science Review. 8 (15), September, 2018. Warsaw. Poland: RS Global Sp. Z O.O. S. 19-26.
12. Шевченко Л.В., Михальська В.М., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Механізми засвоєння каротиноїдів у тварин (огляд). International academy journal Web of Scholar: Biology. Warsaw. Poland, 2018. 6(24). Vol. 4. S. 43-51.
13. Варпиховский Р.Л., Яремчук А.С. Влияние кратности и режима доения коров первотёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы при уменьшении затрат труда. Agrarian science Universitatea agrara de stat din Moldova. Chisinau. 2014. Nr 1. С. 102-106.


II. Навчальні підручники, посібники, монографії

 • 1. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Санітарно-гігієнічна оцінка умов вирощування нетелів за різних способів утримання ремонтних телиць:монографія. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 180 с.
 • 2. Захаренко М.О., Поляковський В.М., Шевченко Л.В., Яремчук О.С. Системи утримання тварин. Навчальний посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 424 с.
 • 3. Захаренко М.О., Курбатова І.М., Цедик В.В., Яремчук О.С. General zoology. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2015. 264 с.
 • 4. Кандиба В.М., Ібатуллін І.І., Костенко В.І., Яремчук О.С. Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби. Монографія. Житомир, 2012. 860 с.
 • 5. Захаренко М.О., Польовий Л.В., Яремчук О.С., Шевченко Л.В. Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств. Навчальний посібник. Вінниця: Видавничий центр ВНАУ, 2011. 244 с.
 • 6. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Захаренко М.О. Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Практикум (частина 2). Вінниця: Видавництво ВНАУ, 2011. 248 с.
 • 7. Захаренко М.О., Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Каталог законодавчих актів та ДСТУ. Вінниця: ВЦ «Едельвейс І К», 2011. 176 с.
 • 8. Власенко В.В., Захаренко М.О., Гаврилюк М.Д., Яремчук О.С., Конопко І.Г. Технологія продуктів забою тварин». Посібник. Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. 448 с.
 • 9. Власенко В.В., Гаврилюк М.Д., Захаренко М.О., Яремчук О.С., Бандура В.М., Конопко І.Г. Технологія переробки птиці». Посібник. Вінниця: «Едельвейс і К», 2009. 304 с.
 • 10. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Захаренко М.О. Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва». Практикум: частина 1. Вінниця: Видавництво ВДАУ, 2009. 320 с.


IІІ. Статті у фахових виданнях
1. Яремчук О. С. Фізичні властивості та хімічний склад м’яса і шпику підсвинків, отриманих від помісних свиноматок різної інтенсивності росту. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4 (107), т. 2. С. 129-138.
2. Яремчук О. С. Оптимізація способу утримання корів у родильному відділенні та кратність їх доїння. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4 (107), т. 1. С. 123-131.
3. Яремчук О.С., Гоцуляк С.В. Адаптація корів української чорно-рябої молочної породи до умов промислової технології. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 1(104) С. 146-152.
4. Яремчук О.С., Червань В.І. Безпечність молока та його санітарно-гігієнічне значення. Збірник наукових праць ВНАУ. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 1(104) С. 163-169.
5. Яремчук О.С. Вплив умов утримання надремонтного молодняку на отримання альтернативних джерел енергії. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 4 (98). С. 218-226.
6. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Поведінкові реакції нетелів за різних розмірів боксу для їх утримання. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 1 (95). С. 171-177, 220.
7. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Вплив умов утримання корів на параметри мікроклімату повітря у тваринницьких приміщеннях та отримання додаткових енергоносіїв. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 2 (96). С. 259-267, 320.
8. Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 5(99), том 2. С. 117-125, 200.
9. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарносанітарних вимог. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця, 2016. Випуск 3 (94). С. 164-168.
10. Яремчук О., Варпіховський Р., Дерен В. Енергоощадність виробництва продукції від корів різних порід. Тваринництво України. Київ, 2015. № 6. С. 14-17.
11. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Хімічний склад та властивості екскрементів нетелей за різник способів утримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів: Серія: «Сільськогосподарські науки», 2014. Т. 16, № 2 (59). Ч. 3. С. 247-252.
12. Варпіховський Р.Л., Яремчук О.С., Польовий Л.В. Санітарно-гігієнічна оцінка ефективності різних способів утримання нетелів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів: Серія «Сільськогосподарські науки». 2013. Том 15, №3(57). Ч. 3. С. 278-283.
13.Яремчук О. С. Тепловий баланс повітряного середовища у секціях для утримання надремонтного молодняку. Тваринництво України. Київ, 2015. № 7. С. 7-10 (ISSN).
14. Яремчук О. С. Альтернативні джерела енергії при відгодівлі надремонтного молодняку за різних способів утримання. Тваринництво України. Київ, 2015. № 8. С. 4-7 (ISSN).
15. Яремчук О. С. Аеробно-термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків. Тваринництво України. К., 2014. № 5. С. 4-8 (ISSN).
16. Яремчук О. С. Біоферментація відходів сільгосппідприємств за анаеробних умов. Тваринництво України. К., 2014. № 7. С. 11-14 (ISSN).
17. Яремчук О.С. Санітарно-гігієнічні аспекти процесу анаеробної біоферментації відходів тваринництва. Збірник наукових праць Вінницького національного агарного університету. Вінниця: Сільськогосподарські науки. 2012. Випуск 1 (57). C. 157-163 (ISSN).
18. Яремчук О.С. Експериментальне обґрунтування принципів застосування мікроводоростей в технологіях очистки стоків свинокомплексів. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця, 2011. Випуск 10 (50). С. 175-179 (ISSN).
19. Захаренко М.О., Шевченко Л.В., Коваленко В.О., Яремчук О.С. Санітарногігієнічна оцінка стічних свинарських підприємств при очистці мікроводоростями. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця, 2012. Випуск 4 (62). С. 158-164 (ISSN).
20. Захаренко М.О., Поляковський В.М., Коваленко В.О., Яремчук О.С. Санітарно-гігієнічні показники продуктів біоферментації відходів тваринницьких підприємств за аеробно-термофільної стабілізації біомаси. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 2 (33), т. 2. С. 165-171 (ISSN).
21. Захаренко М.О., Шевченко Л.В., Поляковський В.М., Польовий Л.В., Яремчук О.С. Стан та перспективи гігієнічних досліджень на сучасному етапі розвитку тваринництва. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія сільськогосподарські науки, 2011. Вип. 8(48). С. 117-120.
22. Яремчук О.С. Хімічний склад та властивості екскрементів лактуючих корів і гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва молока. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Сільськогосподарські науки, 2011. Вип. 4 (63), Т. 3, Ч. 1. С. 136-141 (ISSN).
23. Яремчук О.С. Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів, 2011. Том 13, № 4 (50). Ч. 3. С. 370-375 (ISSN).
24. Яремчук О. Продукти життєдіяльності лактуючих корів та їх подальше використання. Тваринництво України. Київ, 2011. № 10. С. 10-14.
25. Варпіховський Р.Л., Польовий Л.В., Яремчук О.С. Поведінка нетелів 5-7 місячної тільності при вільному виборі зони відпочинку за різних способів безприв’язного утримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Львів. 2011. Том 13, № 4 (50). Частина 4. С. 193-198.
26. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Який денник для отелів корів ефективніший? Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Харків: РВВ ХДЗВА, 2011. Випуск 22. Ч. 1. Т. 1 «Сільськогосподарські науки». С. 463-467.
27. Захаренко М.О., Шевченко Л.В., Поляковський В.М., Польовий Л.В., Яремчук О.С. Стан та перспективи гігієнічних досліджень на сучасному етапі розвитку тваринництва. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія сільськогосподарські науки, 2011. Вип. 8 (48). С. 117-120.
28. Яремчук О.С., Романенко Т.Д. Створення комфортних умов для надремонтного молодняку великої рогатої худоби. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця, 2011. Вип. 6 (46). С. 131-136 (ISSN).
29. Яремчук О. С. Експериментальне обґрунтування принципів застосування мікроводоростей в технологіях очистки стоків свинокомплексів. Зб. наук. праць ВНАУ. Вінниця, 2011. Випуск 10 (50). С. 175-179 (ISSN).
30. Друкований М.Ф., Брянський В.В., Яремчук О.С. Вибір технологічного комплексу переробки біомаси в біогаз та органічних біологічних добрив. Зб. наук праць Вінницького НАУ. Вінниця. 2011. Випуск 8 (48). С. 48-53 (ISSN).
31. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Методика технікоекономічного розрахунку самоокупності ферми для утримання великої рогатої худоби при замкнутій системі виробництва. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця, 2011. Вип. 8 (48). С.92-96.
32. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Поведінка та молочна продуктивність корів-первісток при формуванні технологічних груп. 3бірник наук. праць БНАУ, Біла Церква, 2010. Випуск 4 (77). С. 63-66.
33. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Характеристика мікроклімату у різні вікові періоди вирощування ремонтних теличок за утримання їх у боксах та на глибокій підстилці. Збірник наук, праць: «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, Харків. 2010. Випуск 21. Частина 1. С. 221-224.
34. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мікроклімат вирощування ремонтних теличок при використанні різних способів утримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів, 2010. Том 12, № 4(46). С. 137-142.
35. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мікроклімат, умови утримання та клінічні показники у теличок і нетелей української чорно-рябої молочної породи. Збірник наук, праць: «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Харків, 2010. Випуск 22. Частина 2, том 3. .С. 409-412.
36. Яремчук О.С., Захаренко М.О., Курбатова І.М. Екологічні та санітарногігієнічні аспекти моніторингу тваринницьких підприємств. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Вінниця, 2010. Вип. 45, т.5. С. 152-154.
37. Яремчук О.С., Циганков С.П., Захаренко М.О., Коваленко В.О. Дослідження фізіологічних аспектів та технологічних параметрів використання мікробних асоціацій активного мулу в системах біологічної очистки стічних вод тваринницьких підприємств. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Вінниця, 2009. Вип. 39, т. 1. С. 168-182.
38. Яремчук О. С. Знешкодження стоків свинопідприємств мікроводоростями. Тваринництво України. К.: Спецвипуск, 2011. № 3. С. 6-8 (ISSN).
39. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Покращення умов прив’язного утримання корів української чорно-рябої молочної породи. Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин. Зб. наук. праць Вінницького НАУ. Вінниця, 2010. Вип. 5 (45). С. 122-125.
40. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Карачковська В.Л. Який спосіб утримання надремонтного молодняку великої рогатої худоби вигідний? Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2009. Том 11, №2 (41), частина 4. С. 219- 226.
41. Яремчук О.С., Власенко І.В. Реалізація кормів тваринницького походження в сучасних ринкових умовах. Збірник наукових праць. Кам’янець – Подільський: Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 2009. Випуск 17. 187-189.
42. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Шкільняк С.М. Профілактика захворювань телят у родильному відділку ферми на 64 корови. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2009. Том 11, №2 (41), частина 4. С. 206-208.
43. Польовий Л.В., Польова О.Л., Яремчук О.С., Пастушенко В.В. Реконструкція тваринницької будівлі для ферми по виробництву молока, яловичини та вирощування ремонтного молодняку на 50 корів із закінченим виробничим циклом та її ефективність. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця, 2008. Випуск 34. Том 1. С. 98-102.
44. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Андрійчук В.Ф., Кульчицька А.П. Зміни технологічних ознак розвитку вим’я корів української червоно-рябої молочної породи на протязі другого місяця лактації. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця, 2008. Випуск 34, том 3. С. 9-13.
45. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Польова О.Л. Ефективність використання виробничих площ у тваринницьких приміщеннях залежно від технологічних рішень. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2008. Том 10, №4 (39). С. 221-225.
46. Польовий Л.В., Яремчук О.С. Етологія худоби та умови її утримання. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2008. Том 10, №4 (39). С. 236-238.
47. Польовий Л.В., Яремчук О.С. Гігієнічні параметри мікроклімату у реконструйованих будівлях скотарських ферм невеликої потужності. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2008. Том 10, №4 (39). С. 239-241.
48. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Андрійчук В.Ф., Кульчицька А.П. Зміни технологічних ознак розвитку вим’я корів української червоно-рябої молочної породи на протязі другого місяця лактації. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця. 2008. Випуск 34. Том 3. С. 9-13.
49. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Андрійчук В.Ф. Реконструкція корівника консульно-балочної конструкції з доїнням корів з допомогою установки «Тандем». Науково-теоретичний збірник «Вісник ДАЕУ». Житомир, 2008. Випуск 1 (22). С. 205-210.
50. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Романенко Т.Д. Поведінка сухостійних корів у різних розмірах комбібоксів. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця, 2008. Випуск 34. Том 1. С. 104-107.
51. Яремчук О.С. Конверсія поживних речовин корму в молоко наступної лактації корів залежно від способу їх утримання у сухостійний період. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця, 2005. Випуск 22. С. 85-89.
52. Яремчук О.С. Вплив різних способів утримання сухостійних та лактуючих корів на особливості конверсії поживних речовин в молоко. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця, 2004. Випуск 17. С. 129-131.
53. Польовий Л.В., Яремчук О.С. Санітарно-гігієнічний рівень мікроклімату в приміщеннях для сухостійних корів у стійловий період. Науково-теоретичний збірник «Вісник ДАУ». Житомир, 2004. №1 (12). С. 157-160.
54. Яремчук О.С.Загальна імунологічна реактивність сухостійних корів в залежності від умов їх утримання. Збірник наукових праць ВДАУ. Вінниця, 2004. Випуск 16. С. 125-129.
55. Польовий Л.В., Яремчук О.С. Мікробозабрудненість приміщень в залежності від умов утримання сухостійних корів. Науковий вісник ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького. Львів, 2003. Том 5, №3. Частина 3. С. 178-184.
56. Польовий Л.В., Польова О.М., Яремчук О.С. Вологість повітря в приміщеннях для сухостійних корів в залежності від умов годівлі та утримання їх в стійловий період. Міжвідомчий тематичний науковий збірник: Корми і кормо виробництво. Вінниця: УААН Інститут кормів. 2003. № 51. С. 319-322.


Патенти та авторські свідоцтва
1. Авторське свідоцтво на селекційне досягнення у тваринництві №126. Вінницький заводський тип української червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби. Автори: О. С. Яремчук, по заявці №81 від 04.08.1992 р.
2. Яремчук О.С., Любін М.В., Цуркан О.В., Токарчук О.А. Гнучкий спіральнофасований конвеєр. Патент на корисну модель № 99024. Держ. департ. інтелект власності. Бюлетень №9. 12.05.2015 р. Власник: Вінницький національний аграрний університет.
3. Жданович Л.О., Яремчук О.С., Паламарчук І.П., Янович В.П. Сонячний електроенергетичний генератор роторний «Сокіл». Патент України № 60541. Бюлетень № 12 від 25.06.2011.
4. Жданович Л.О., Паламарчук І.П., Янович В.П., Яремчук О.С. Сонячний теплоенергетичний генератор роторний «Сова». Патент України № 60540. Бюл. № 12 від 25.06.2011.
5. Жданович Л.О., Паламарчук І.П., Янович В.П., Яремчук О.С. Пристрій концентрації теплової енергії з самохідним ротором. Патент України № 61258. Бюл. № 13 від 11.07.2011.
6. Яремчук О.С., Коваленко В.О., Поляковський В.М. Аератор. Патент України №45530. Бюл. № 21 від 10.11.2009.
7. Яремчук О.С., Коваленко В.О., Поляковський В.М. Аеротенк. Патент України №45533. Бюл. № 21 від 10.11.2009.
8. Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. Пристрій для компостування органічних відходів. Патент України №43025. Бюл. № 14 від 27.07.2009.
9. Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. Пристрій для компостування органічних матеріалів. Патент України №43023. Бюл. № 14 від 27.07.2009.
10. Яремчук О.С., Коваленко В.О., Поляковський В.М. Аератор. Патент України №45528. Бюл. № 21 від 10.11.2009.
11. Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. Пристрій для аерації компостної маси. Патент України №43026. Бюл. № 14 від 27.07.2009.
12. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О., Брижатий Б.М. Модуль для утримання нетелей. Патент України № 68649. Бюл. № 7 від 10.04.2012.
13. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О., Брижатий Б.М. Станок для фіксації тварин. Патент України № 68648. Бюл. № 7 від 11.04.2012.
14. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Романенко Т.Д., Гуменюк І.В. Бокс для тварин. Патент України № 73108. Бюл. № 17 від 10.09.2012.


Нагороди

 • Орден «Знак Пошани» - Указ Президії Верховної Ради СРСР (07.07.1986 р.)
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня конституції» №503 від 25
  червня 1999 р;
 • Почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» № 5840 указом Президента України від 13 листопада 2002 р.
 • Трудова відзнака «Знак пошани», №1951, Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 20 серпня 2004 р.
 • «Відмінник аграрної освіти та науки» №807, Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 4 серпня 2008 р.
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня № 12572 Указом Президента України від 15 листопада 2012 р.

Місце і час народження
25.05.1963, с. Ганнопіль, Тульчинського району Вінницької області


Освіта

 • 1985-1990 зооінженерний факультет Української сільськогосподарської академії, спеціальність зоотехнія.
 • 1993 захистив дисертацію за спеціальністю 06.02.02-годівля тварин і технологія кормів «Кандидат сільськогосподарських наук» ( КН № 004497)
 • 2005-2008 докторантура Національного університету біоресурсів і природокористування, спеціальність 06.02.02 –годівля тварин і технологія кормів
 • «2008 захист дисертації доктора с.-г. наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів (ДД № 007039)


Викладацька діяльність – з 2002 року.

 • 1990-1994 асистент кафедри фізіології с.-г. тварин і біохімії Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії.
 • 1994-1995 старший викладач кафедри фізіології сільськогосподарських тварин ВСГІ
 • 1996- присвоєно вчене звання доцента 
 • 1995-2000 доцент кафедри фізіології с.-г. тварин ВДАУ.
 • 2000- 2011 зав. кафедри фізіології сільськогосподарських тварин і хімії ВНАУ.
 • 2010- присвоєно вчене звання професора
 • 2011-2012 декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ.
 • 2013 по даний час професор кафедри розведення с.-г. тварин і зоогігієни  ВНАУ


Науково-дослідницька робота
Науковий напрямок: «Вивчення та впровадження в виробництво ефективних методів використання кормових добавок природного походження в годівлі сільськогосподарських тварин».


Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 1. Чудак Р.А. Накопичення мінеральних речовин у перепелиних яйцях за підвищеної дози вітаміну А. / Чудак Р.А., Льотка Г.І., Подолян Ю. М // Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва», 7 грудня 2016 року. Вінниця 2016 року. - С. 138-139.
 2. Чудак. Р. А. Ефективність використання халатного комплексу міді у годівлі курчат-бройлерів / Чудак. Р. А., Подолян Ю. М., Вознюк О. І., Колодько А. О. // Zibor artykulow naukowyh. «Badania podstawowe I stosowane: Wyzwania I Wyniki», Gdansk, 30.05.2017 – 31.05.2017. - С. – 34 – 36.
 3. Poberezhets J. The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese / Poberezhets J. // Zibor artykulow naukowyh. Konferencji Miedzynarodowej naukowo-Praktycnej «European scientific conference. Theory. Practice.», 30.07.2017-31.07.2017. – Warszawa. – P. 21-23.
 4. Всеукраїнська наук.-практ.конф. «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020. ВНАУ. Секція 2: Інновації у ветеринарії, гігієні та розведенні тварин. Тема доповіді: «Продуктивність та якість яєць у курок-несучок за використання в комбікормах Бета мінеролу»


Основні публікації
І. Статті у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS, WEB OF SCIENCE та COPERNICUS

 1. Сhudak R.A., Ushаkov V. M., Poberezhets Y. M., Lotka H. I., Polishchuk Т. V., Kazmiruk L. V. Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino acid and fatty acid composition of Pharaoh Quail meat. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. № 10 (2). P. 302-307.
 2. Chudak R., Poberezhets Y. Chemical and mineral composition of quail liver and meat using phytobiotics. Slovak international scientific journal. 2020. №47. P.62-68.
 3. Chudak R., Kazmiruk L. Productivity and metabolism in broilers under the action of compound feeds of different composition. Slovak international scientific journal. Slovakia: Bratislava. 2020. № 46. Vol. 1. Р. 58-64.
 4. Чудак Р.А., Побережець Ю.М. Амінокислотний та хімічний склад м’яса перепелів за використання сухого екстракту ехінацеї блідої. Slovak international scientific journal. 2020. № 39. P. 54-60.


II. Навчальні підручники, посібники, монографії

 • Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О.І. Ефективність використання фітобіотика з ехінацеї блідої у годівлі перепелів. Монографія. Вінниця, 2020. 197с. Рішення вченої ради ВНАУ протокол № 13 від 26.06. 2020р.

IІІ. Статті у фахових виданнях

 • Чудак Р. А. Продуктивність та маса органів травлення у перепілок при підгодуванні препаратом вітаміном А і Д. / Чудак Р. А., Паладійчук О. Р. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. Частина 3. Львів, 2013. С. 235 - 238.
 • Чудак Р. А. Продуктивність, якість яєць у перепілок за додаткового згодовування вітамінів А і Д / Чудак Р. А., Огороднічук Г. М., Висоцька В. В. Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2012. 63-66 с. Вип. 4 (62).
 • Чудак Р. А. Ефективність використання корму у перепілок за дії ферментного препарату «Ровабіо» / Чудак Р. А., Пікус А. М. Зб. наук. праць ВНАУ. Вінниця, 2014. Вип. 2 (86). С. 22 – 27.
 • Чудак Р. А. Яєчна продуктивність та забійні показники перепілокнесукок за згодовування екстракту ехінацеї білої / Чудак Р. А. Сметанська, І. М., Вознюк О. І. Зб. наук. праць ВНАУ. Вінниця, 2014. Вип. 2 (86). С. 65-96.
 • Бабков Я.І., Чудак Р.А. Вплив натурального бетаїну на забійні показники свиней на відгодівлі. Науковий вісник Львівського університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, 2015. С.124-129. 
 • Бабков Я.І., Чудак Р.А. Рівень використання поживних речовин корму в організмі свиней за дії кормової добавки бетаїн. Научные труды World Том 11 Выпуск 3 (40), 2015. С 18-23.
 • Сhudak R. A.The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese /Сhudak R. A., Poberezhets J.
  M., Vozniuk O. I. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця, 2017. Вип. 4(98). С. 106 – 111.
 • Чудак Р. А, Побережец Ю.Н., Бабков Я.И. Разработка гистологических и иммуногистохимических методов исследования мясного сырья и продуктов. // Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья: сб. науч. тр. РУП «Институт мясо-молочной промышленности». Минск, 2017. Вып. 11. С. 159 -171.
 • Чудак Р.А. Ріст і розвиток бройлерів за уведення ферментного препарату Р.А. Чудак, Ю.М. Побережець, О.І. Вознюк.Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ. Вип. 1 (100). 2018. с. 21 – 27.


Патенти

 • Чудак Р. А., Болоховський В.В., Болоховська В. А, Благодір А. М. Патент України на корисну модель С12N 1/100. Кормова добавка «Ентеро-актив» № 59058. – Заявлено 10.09.2010; Опубліковано 10.05.2011, Бюл. №9.
 • Бабков Я. І., Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Патент України на корисну модель «Спосіб підвищення продуктивності свиней та поліпшення якості свинини за використання кормової добавки "Бетаїн"» U 2017 03791 11.12.2017, Бюл.№ 23.


Нагороди

 • «Відмінник аграрної освіти» 13.02 2004 р.

Місце та дата народження
14.05.1962р., м. Вінниця


Освіта

 • 1969-1979: середня школа № 23 м. Вінниця;
 • 1986-1991рр.: Вінницький сільськогосподарський інститут, спеціальність – зоотехнія, кваліфікація – зооінженер;
 • 2001р.: захист дисертації, присвоєно науковий ступінь кандидат сільськогосподарських тварин за спеціальністю 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва.

Викладацька діяльність з 1992 року

 • 1992-1995 рр. – викладач-стажист кафедри розведення сільськогосподарських тварин Вінницького державного аграрного університету;
 • 1995-2000 рр. – асистент кафедри розведення сільськогосподарських тварин Вінницького державного аграрного університету;
 • 2000-2003 рр. – старший викладач кафедри розведення сільськогосподарських тварин (з 2000 року Вінницького державного аграрного університету);
 • 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри розведення с.-г. тварин і зоогігієни;
 • 2003-2019 рр. – доцент кафедри розведення сільськогосподарських тварин та зоогігієни Вінницького національного аграрного університету;
 • 2019 – по теперішній час – доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин Вінницького національного аграрного університету.


Науково-дослідницька робота
Науковий напрямок: Удосконалення технології виробництва молока та яловичини в тваринницьких підприємствах.


Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:
– «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції», Вінниця, 25-26 жовтня 2018 року;
– «Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції», м. КамʼянецьПодільський, 20-21 березня 2019 року;
– «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва», Чернятинський коледж ВНАУ, 21-22 березня 2019 року;
– «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва», Чернятинський коледж ВНАУ, 21-22 березня 2019 року;
– «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми», НУБіП, м. Київ 3-4 квітня 2019;
– «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», м. Вінниця, 24-25 жовтня 2019 року;
– «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції бджільництва», Чернятинський коледж ВНАУ, 25-26 червня 2020 року.;
– «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», Вінниця, 26- 27 листопада 2020 року.


Основні публікації
І. Статті у виданнях, що входять до міжнародної науко-метричної бази SCOPUS і WEB OF SCIENCE
1. Chudak R.А., Ushаkov V.M., Poberezhets Y.M., Lotka H.I., Polishchuk Т.V. Kazmiruk L.V. Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino acid and fatty acid composition of Pharaoh quail meat Ukrainian Journal of Ecololy. Web of Science. 2020. № 10(2). Р.302-307., doi: 10.15421/20 20_101.


ІІІ. Статті у фахових виданнях
2. Кучерявий В.П., Казьмірук Л.В., Кучерява М.Ф. Особливості заготівлі кормів для різновікового молодняку шиншил. Зб. наук. праць ВНАУ Сільське господарство і лісівництво.2020. № 18. С. 69-80.
3. Калинка А.К., Казьмірук Л.В. Вирощування бугайців планових порід та їх помісей з використанням різних технологій утримання та годівлі у молочному періоді в умовах регіону Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 5(108). Т. 1. С. 66-75.
4. Казьмірук Л.В. Оцінка молочної продуктивності корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних конституціональних типів. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4(107). Т. 2. С. 52-61.
5. Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. Вплив однотипної годівлі на продуктивність бугайців в умовах регіону Покуття. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4(107). Т. 1. С. 16-30.
6. Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В., Корх І.В. Вплив комплексного препарату на інтенсивність росту молодняку нової популяції м’ясного комолого сименталу худоби на підсисі в умовах передгірської зони карпатського регіону Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 3(106). 2019. С. 12-22.
7. Приліпко Т.М., Казьмірук Л.В., Калинка А.К., Захарчук П.Б. Показники продуктивності, перетравності та обміну азоту, мінеральних елементів в організмі бичків за різних селеновмісних добавок у їх раціоні. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 2(105). 2019. С. 57-69.
8. Казьмірук Л.В. Молочна продуктивність корів української чорнорябої молочної породи в умовах прив’язного та безприв’язного утримання. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 1(104). 2019. С. 110-119.
9. Приліпко Т.М., Калинка А.К., Лесик О. Б., Казьмірук Л.В. Газообмін корів різної селекції м’ясного комолого сименталу худоби нової генерації в умовах карпатського регіону Буковини Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 1(104). 2019. С. 10-21.
10. Калинка А.К., Лесик О.Б., Довгань-Мартинюк М.Б., Казьмірук Л.В. Газоенергетичний обмін у телиць нової популяції мʼясного комолого сименталу жуйних за різних технологій утримання в умовах регіону Буковини. Зб. наук. праць Херсонського ДАУ Таврійський науковий вісник. Вип. 104. 2019. С. 141- 147.
11. Казьмірук Л.В., Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В. Вирощування бугайців різних порід та їх помісей з використанням цілорічної однотипної годівлі при виробництві якісної та дешевої яловичини в умовах Покуття. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип.4(103). 2018. С. 99-117.
12. Калинка А.К., Лесик О.Б., Казьмірук Л.В. Формування племінних стад нової популяції сименталів на Буковині. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип.3(102). 2018. С. 109-123.
13. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. Продуктивність телиць мясного сименталу з використанням в годівлі екологічно чистих рецептів раціонів в умовах Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип.2(101). 2018. С. 23-33.
14. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Лесик О.Б. Нова створювана молочна худоба нової популяції на фемах Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип.1(100). 2018. С. 57-70.
15. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Прусова Г.Л. Вирощування ремонтних телиць мясного комолого сименталу на Буковині. Тваринництво України. Вип. 6. 2018. С. 12-17.
16. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Костецька Ю.В. Вплив раціонів та їх оптимізація з використанням власних кормових ресурсів на енергію росту молодняку худоби мясного комолого сименталу в підсисний період в умовах передгірської зони Буковинських Карпат. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип.5(99). Том 2. 2017. С. 18-32.
17. Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Відбір корів за рівнями селекційних лімітів виробничих призначень та оцінка їх ефективності використання. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 5(99). Том 1. 2017. С. 95-101.
18. Калинка А.К., Лесик О.Б., Шпак Л.В., Казьмірук Л.В. Нова популяція симентальської мʼясної худоби карпатського регіону України. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 4(99). 2017. С. 152-170.
19. Польовий Л.В., Казьмірук Л.В. Ефективне використання вигульногодівельних майданчиків та культурних пасовищ при виробництві молока від корів української чорно-рябої молочної породи, Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 4(99). 2017. С. 185-189.
20. Калинка А.К., Казьмірук Л.В., Шпак Л.В. Відгодівельні та забійні якості бугайців різних порід, типів і їх помі сей жуйних при середньому рівні годівлі в умовах регіону Буковини. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 3(97). 2017. С. 38-51.
21. Польовий Л.В., Казьмірук Л.В., Беспалько В.Д. Відбір корів за жирномолочністю та ефективність передачі її дочкам. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 3(94). 2016. С. 150-157.
22. Poliovyi L., Kazmiruk L., Kryuchkov M. Selection of cows by different methods and purposes. Зб. наук. праць ВНАУ Аграрна наука та харчові технології. Вип. 2(92). 2016. С. 161-164.


ІУ. Наукові публікації у зарубіжних журналах
23. Казьмірук Л.В. Енергетична цінність продукції скотарства від різних молочних порід. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). № 2(54), 2020. С. 33-40, Польща
24. Chudak R., Kazmiruk L. Productivity and metabolism in broilers under the action of compound feeds of different composition. Slovak international scientific journal. № 46, 2020. Vol. 1. С. 58-64. Чехія
25. Kazmiruk L. Milk productivity of cows-mothers and their daughters by the first lactation taking into account the level of feed consumption. Magyar Tudományos Journal. 2020. № 47, Р. 15-19. (Budapest, Hungary)

Місце і дата народження13.02.1965р., Калінінградська обл..


Освіта

 • 1982-1987: Українська сільськогосподарська академія, м. Київ, спеціальність – Ветеринарія.
 • Квітень 1996р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.00.16 – годівля і технологія кормів, отримання ступеня – кандидат сільськогосподарських наук; з квітня 2000 р. – доцент кафедри фізіології сільськогосподарських тварин.


Кар’єра
Викладацька діяльність – з грудня 1987 року.

 • З 1987р. по 1992р. – проводила практичні і лабораторні заняття на економічному, агрономічному факультетах з курсу «Тваринництво».
 • З 1992р. по 1995р. – проводила лабораторні заняття з курсу «Годівля с.-г. тварин» на зооінженерному факультеті.
 • З 1995р. по 2013р. – вела лекційний і лабораторний курс з Морфології тварин на факультеті ТВ і ППТ.
 • З 2000р. по 2004р. участь в міжнародній українсько-американській Програмі з дорадництва, стажування в Університеті штату Луїзіана
  США (червень 2000 р.)
 • З 2013р. додатково вела лекційний курс з Технології відтворення тварин.
 • З 2017р. добавлено курс Анатомія тварин зі спеціальності 212 Ветеринарна санітарія, гігієна і експертиза.
 • З 2018р. добавлено курс Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин зі спеціальності 212 Ветеринарна санітарія, гігієна і експертиза.


Науково-дослідна робота
Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (Камянець-Подільський, 2010р., 2011р.);
 • «Проблеми зооінженерної і ветеринарної медицини» (Харків, 2011 р.);
 • «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення АПК України» (Київ – Вінниця, 2017р.);
 • «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарносанітарної експертизи» (Дніпро, 2017 р.);
 • «Проблеми та перспективи розвитку тваринництва та харчової галузі» (Вінниця, 2018);
 • «Високі наукові цілі 2019» (Мінськ, грудень 2019р.);
 • «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» (Вінниця, 2020 р.)


Основні публікації
I. Статті у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS та WEB OF SCINCE
1. Soboliev, S. V.; Borshch, O. O.; Liskovich, V. A.; Prystupa, O. I.; Demus, N. V.; Paladiychuk, O. R.; Fedorovych, O. V.; Fedorovych, E. I.; Khariv, I. I.; Vasiv, R. O.; Levkivska, N. D.; Leskiv, K. Y.; Guta, Z. A. Chemical composition, energy and biological value of broiler chicken meat caused by various doses of selenium. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (4). Р. 622-627.
2. B.V. Gutyj, A.Y. Ostapyuk, O.I. Sobolev, V.Ja. Vishchur, O.P. Gubash B.M. Kurtyak,Y.V., Kovalskyi1, L.M. Darmohray, A.V. Hunchak, O.Y. Tsisaryk, A.R. Shcherbatyy, T.V.
Farionik, L.B. Savchuk, O.R. Palyadichuk, K. Hrymak. Cadmium burden impact on morphological and biochemical blood indicators of poultry. Ukrainian Journal of Ecology. 2019.
9(1). Р. 204-208.
3. Y . H a c h a k, N . S l y v k a, B . G u t y j, J . V a v r y s e v y c h, A . S o b o l е v, I.,Bushueva, T . S a m u r a, O. Paladiychuk, L. Savchuk, A . P i k h t i r o v a. EFFECT OF THE
CRYOPOWDER "BEET" ON QUALITY INDICATORS OF NEW CURD DESSERTS.Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Technology and equipment of food
production. 2019. 1/11 (97). P. 52-59.


II. Підручники, посібники, монографії
1. Паладійчук О.Р. Вплив екзогенних факторів на живлення молодняку великої рогатої худоби: монографія. Вінниця: Видавництво ТОВ Друк, 2020. 144с.
2. Скоромна О.І,, Разанова О.П., Поліщук Т.В., Шевчук Т.В., Берник І.М., Паладійчук О.Р. Науково обґрунтовані заходи підвищення молочної продуктивності корів та покращення якості сировини за рахунок інновацій та досліджень в умовах виробництва:Монографія. Изд-во ФЛП Кушнир Ю.В. ВНАУ, 2020. 176с.


III. Статті у фахових виданнях
1. Паладійчук О.Р. ПРЕДИПІНГ ТА ПОСТДИПІНГ – ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ МАСТИТІВ У МОЛОЧНИХ КОРІВ. Аграрна наука та харчові технології. Годівля тварин та технологія кормів. 2019. 4 (107). Т. 1. С. 100-112.
2. Y.Y. Lavryshyn, B.V. Gutyj, .О.R. Palyadichuk. Morphological blood indices of the Bull in experimental chronic cadmium toxicosis. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З.
Ґжицького. 2018. Т 20. № 88. С. 108-114.
3. Паладійчук О.Р. Продуктивність і морфологічна будова ендокринних залоз бичків при згодовуванні їм модифікованої браги. Аграрна наука та харчові технології.
Годівля тварин та технологія кормів. 2018. 1 (100). С.27-35.
4. Паладійчук О.Р. РЕАКЦІЯ СІТЧАСТОЇ ЗОНИ КОРИ І МОЗКОВОЇ РЕЧОВИНИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ СВИНЕЙ НА ПІДГОДІВЛЮ КОРМОВИМИ ДОБАВКАМИ. Аграрна наука та харчові технології. Годівля тварин та технологія кормів. 2017. 1 (95). С. 157-159.
5. Паладійчук О.Р., Гончарук А.П. Вплив згодовування інтерфікс на перетравність корму і обмін азоту у молодняку свиней. Аграрна наука та харчові технології. Годівля тварин та технологія кормів. 2017. 3 (95). С.64-70. 


IV. Наукові публікації в зарубіжних журналах
1. Paladiychuk O. R. THE PREVENTIVE MEASURES OF MASTITIS IN COWS DURING THE DRY PERIOD. VETERINARY SCIENCES. Colloquium-journal. 2021. 3(90). P.
9-15. ISSN 2520-6990. DOI: 10.24412/2520-2480-2021-390-9-15.
2. Paladiychuk O. R. IMPROVEMENT OF COW REPRODUCTION BY ACTIVATION METHOD THEIR SEXUAL FUNCTION. AGRICULTURAL SCIENCES. Colloquium-journal. 2021. 2(89). P. 21-27. ISSN 2520-6990. DOI: 10.24412/2520-2480-2021- 289-21-27.
3. Paladiychuk O. PORN STOMACH MORPHOLOGY WHEN FEEDING FOOD SAPPLEMENTS. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ. Wschodnioeuropejskie Czasopismo
Naukowe (East European Scientific Journal) #11(63), 2020. P. 37-42.
4. Lavrishin Yu., Gutyi B.V., Paladiychuk O.R. INFLUENCE OF METISEVIT AND LIPOINTERSIL ON MORPHOLOGICAL INDICES OF BULL BLOOD UNDER CADMIUM
LOADING. VETERINARY SCIENCES. Colloquium journal. 2020. 18(70). P. 10-14. ISSN 2520- 6990. DOI: 10.24411/2520-6990-2020-12011.
5. Паладійчук О.Р. СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ОРГАНАХ ТРАВЛЕННЯ БИЧКІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ДОБАВКИ З НЕБІЛКОВИМ АЗОТОМ. SWorld Journal. Svishtov,
Bulgaria. 2020. Part 3. С. 80-90. ISSN 2410-6615. DOI: 10.30888/2410-6615.2020-03-02-008.
6. Паладійчук О.Р. АДАПТИВНІ ЗМІНИ В НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗАХ БИЧКІВ НА ТРИВАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ В ЇХ РАЦІОНІ МОДИФІКОВАНОЇ КОРМОВОЇ
ДОБАВКИ. East European Scientific Journal. Warsaw, Poland. 2019. 12 (52). Part 5. С.8-14.
7. Паладійчук О.Р. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН У ЩИТОПОДІБНІЙ ТА ЕНДОКРИННІЙ ЧАСТИНІ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ БИЧКІВ ПРИ ПІДГОДІВЛІ ЇХ
МОДИФІКОВАНОЮ БРАГОЮ. Modern scientific researches. Minsk, Belarus(Copernicus. GScholar). 2019. 10. Part 1. С. 105-109.


V. Патенти
1. Гутий Б.В., Лавришин Ю.Ю.. Паладійчук О.Р. СПОСІБ КОРЕКЦІЇ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ БУГАЙЦІВ ЗА КАДМІЄВОГО  НАВАНТАЖЕННЯ: пат. 118444 Україна. МПК A61D 7/00 A61K 33/00 A61P 3/02.-№ u201701622; заявл. 20.02.2017; опубл. 10.08.17. Бюл. № 15. 4 с.
2. Гутий Б.В., Вархоляк І.С., Харів І.І., Паладійчук О.Р. СПОСОБИ КОРЕКЦІЇ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ СОБАК ЗА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ: пат. 118612 Україна. МПК A23K 10/00 A61K 31/00 A61P 3/00 A61P 39/06.- № u201703087; заявл. 31.03.2017; опубл. 10.08.17. Бюл. № 15. 4с.


Наукові інтереси

 • Вплив різних кормових добавок на органи травлення с.-г. тварин.
 • Морфологічний стан ендокринних залоз с.-г. тварин при зміні факторів годівлі.
 • Адаптація тварин до різних кормових чинників.
 • Методи профілактики маститів у корів для отримання якісної і безпечної продукції.

Освіта: Одеський сільськогосподарський інститут, 1994 р., Ветеринарна медицина, отримав диплом «Спеціаліст» ( КЕ №014278).
Кандидат ветеринарних наук (Одеський державний аграрний університет, (2004), Епізоотологія та інфекційні хвороби (диплом ДК №023121).
Має статус Президента Української асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (USAVA). Фактично з 1998 року. Офіційно зареєстрована асоціація у 2001 році. Основною метою Асоціації є підвищення професійного рівня ветеринарних лікарів, захист корпоративних інтересів та сприяння у вирішенні корпоративних питань ветеринарних клінік, практикуючих ветеринарних лікарів та державної ветеринарії. Найбільший захід у рамках підвищення кваліфікації ветеринарних лікарів — USAVA Конгрес, який проходить щорічно і збирає делегатів з усієї України, а також з-за кордону. Щорічно Асоціація проводить близько 10 регіональних семінарів по всій Україні, де я являюсь постійним спікером. Організація відноситься до Всесвітньої ветеринарної асоціації дрібних тварин (WSAVA) і Європейської федерації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин (FECAVA), а також співпрацює з усіма ветеринарними організаціями світу. Також у рамках професійного розвитку тричі проходив стажування у США з напрямку хірургії дрібних тварин.
На сьогоднішній день є автором більше 25 науково-публіцистичних статей, співавтором одного патенту, автором багатьох лекцій та презентацій з питань менеджменту, епізоотології ветеринарної медицини дрібних і сільськогосподарських тварин. Веде активну лекційну роботу для популяризації нових досягнень всесвітньої і європейської ветеринарних спільнот.

Місце і дата народження
м. Гайсин Вінницької області.


Освіта

 • 1999-2004 р. – Вінницький державний аграрний університет, спеціальність - Зооінженерія.
 • 2004-2005 р. – Магістратура , спеціальність – Зооінженерія, кваліфікація – магістр наукового напрямку в тваринництві.
 • 2005-2006 р. – Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Облік і аудит.
 • 2005-2006 р. – аспірантура Вінницького державного аграрного університету, спеціальність 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва".


Кар'єра

 • З 2008 р. по 2013 р. – асистент кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни Вінницького національного аграрного університету.
 • 2012 р. – захист кандидатської дисертації на здобуття ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.04 "Технологія виробництва продуктів тваринництва" у Миколаївському НАУ під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Польового Л.В.
 • У 2012 р. виконала програму семінару «Використання інноваційних технологій в навчальному процесі» та успішно захистила випускову роботу.
 • З 2012 р. - 2014 р. – виконувала обов’язки відповідального за наповнення рубрик сайту факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, підготовку інформаційного матеріалу на сайт університету та газету ВНАУ.
 • 2013 р. – рішенням Атестаційної колегії присуджено ступінь кандидата сільськогосподарських наук. 
 • З 2013 р. по 2014 р. – старший викладач кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни Вінницького національного аграрного університету.
 • З 2014 р. і по даний час – працює доцентом кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни.
 • 2015 р. – рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни.
 • З 2015 р. – виконує обов’язки профорга факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
 • У 2015 р. пройшла стажування у ТОВ «Едельвейс» смт. Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області на відділку по вирощуванні птиці кросу Домінант, Браун Нік, ломан ЛСЛ лайт.
 • З 2016 р. – 2018 р. – виконувала обов’язки відповідальної за наукову роботу на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва.
 • У 2018 р. пройшла міжнародне стажування в НАS University і «Food Tech Link» м. Венло і м. Денбош (Нідерланди).
 • З 2019 р. - виконує обов’язки секретаря вченої ради факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії.


Науково-дослідна робота
Участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях

 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва» (Вінниця, 2010- 2011 2013 2016 2017р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (Львів, 2010 р.);
 • Міжнародний науково-практичний семінар ««Проблеми загальної ветеринарної профілактики (гігієна, добробут тварин, етологія, ветеринарна санітарія та екологія)» (Львів, 2010 р. 2016 р.);
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Теоретичні основи і практична координація наукових досліджень у селекції сільськогосподарських тварин, гігієнічній профілактиці та біотехнології ведення тваринництва» (Львів, 2011 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та біологічні основи ефективного скотарства» (Миколаїв, 2011 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва та переробки продукції тваринництва» (Вінниця, 2011 р., 2012 р.2014);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Новітні досягнення та перспективи аграрної науки, освіти та практики» (Харків, 2011 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України» (Тернопіль, 2013 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна наука: Історія, проблеми, перспективи» (Кам’янець-Подільський, 2013 р.);
 • Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии для устойчивого и безопасного развития аграрного сектора» (Тбилиси, Грузия, 2013 г.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» (Вінниця, 2015 р.);
 • Международная научно-практическая конференция «Cовременные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании” 2015» (Одесса, 2015 г.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України » (Вінниця, 2017 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» (Вінниця, 2017 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку тваринництва та харчової галузі» (Вінниця, 2018 р.);
 • 73-а Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» (Київ, 2019 р.); 
 • Міжнародна науково-практична конференція “Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції” (Кам’янець-Подільський, 2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» (Вінниця, 2019 р.);
 • 74-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» (Київ, 2020 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль науковотехнічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах» (Дніпро, 2021 р.).


Основні публікації
Матеріали конференцій

 • Поліщук Т.В., Мельник Л.В. Кормовий двір підприємств з виробництва молока / Т.В. Поліщук, Л.В. Мельник // Наукові праці студентів за матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом, 20-21 травня 2010 р. – Львів. 2010, -С. 103-105.
 • Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Черватюк К.М. Виробництво яловичини від теличок та бугайців симентальської породи за різних способів утримання / Л.В. Польовий, Т.В. Поліщук, К.М. Черватюк // Матеріали міжнародної студентської наукової конференції: Біологічні, технологічні і екологічні аспекти виробництва та переробки продукції
  тваринництва.- Кам’янець-Подільський (16-18 березня 2011 року,- 2011.- С. 158-160.
 • Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Брацюк Л.В. Сезон отелення корівпервісток та їх продуктивність / Л.В. Польовий, Т.В. Поліщук, Л.В. Брацюк // Матеріали міжнародної студентської наукової конференції: Біологічні, технологічні і екологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва.- Кам’янець-Подільський (16-18 березня 2011 року,- 2011.- С. 112-113.
 • Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Дацюк І.В. Вплив дати отелів і технології утримання корів на середньодобові надої у перехідний період / Л.В. Польовий, Т.В. Поліщук, І.В. Дацюк // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва і переробки продукції тваринництва. – Вінниця (29-30 листопада 2011 року,- 2011.- С. 59-62.
 • Поліщук Т.В., Довгун О. М’ясна продуктивність і забійні показники в умовах енергоресурсозаощадження / Т.В. Поліщук, О. Довгун // Наукові праці студентів та їх роль у популяризації інноваційних досягнень у тваринництві. Матеріали студентського науковопрактичного семінару присвяченого тридцятій річниці університету, 23 грудня 2011 року. – Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2011. – С. 51-53.
 • Поліщук Т.В., Засієнко А. Загальна гігієнічно-технологічна оцінка умов утримання індичат / Т.В. Поліщук, А. засієнко // Наукові праці студентів та їх роль у популяризації інноваційних досягнень у тваринництві. Матеріали студентського науково-практичного семінару присвяченого тридцятій річниці університету, 23 грудня 2011 року. –
  Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2011. – С. 53-56.
 • Поліщук Т.В., Коршомна М. Фізіологічна місткість молочної залози та перехід з триразового на дворазове доїння / Т.В. Поліщук, М. Коршомна // Наукові праці студентів та їх роль у популяризації інноваційних досягнень у тваринництві. Матеріали студентського науково-практичного семінару присвяченого тридцятій річниці університету, 23 грудня 2011 року. – Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2011. – С. 56-59.
 • Поліщук Т.В., Слюсар Ю. Бальна оцінка мікроклімату у тваринницьких будівлях / Т.В. Поліщук, Ю. Слюсар // Наукові праці студентів та їх роль у популяризації інноваційних досягнень у тваринництві. Матеріали студентського науково-практичного семінару присвяченого тридцятій річниці університету, 23 грудня 2011 року. – Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2011. – С. 62-65 
 • Поліщук Т.В., Казанцев О. Умови утримання корів у сухостійний період і жива маса телят при народженні / Т.В. Поліщук, О. Казанцев // Наукові праці студентів та їх роль у популяризації інноваційних досягнень у тваринництві. Матеріали студентського науковопрактичного семінару присвяченого тридцятій річниці університету, 23
  грудня 2011 року. – Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2011. – С. 68-69.
 • Поліщук Т.В., Сивак Т., Дацюк І.В. Пошуки зменшення затрат праці при виробництві молока / Т.В. Поліщук, Т. Сивак, І.В. Дацюк // Наукові праці студентів та їх роль у популяризації інноваційних досягнень у тваринництві. Матеріали студентського науково-практичного семінару присвяченого тридцятій річниці університету, 23 грудня 2011 року. – Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2011. – С. 75-76.
 • Поліщук Т.В., Янчук В. Підвищення продуктивності праці на підприємствах з виробництва молока за різними способами утримання корів / Т.В. Поліщук, В. Янчук // Наукові праці студентів та їх роль у популяризації інноваційних досягнень у тваринництві. Матеріали студентського науково-практичного семінару присвяченого тридцятій річниці університету, 23 грудня 2011 року. – Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2011. – С. 83-85. 
 • Поліщук Т.В., Дацюк І.В. Вплив сезону отелення корів-первісток на їх продуктивність / Т.В. Поліщук, І.В. Дацюк // Матеріали ІІ міжнародної студентської наукової конференції: Біологічні, технологічні і екологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва - Кам’янець-Подільський (14-16 березня 2012 року,- 2012.- С. 90-91.
 • Поліщук Т.В., Петрик С.Ю. Травна поведінка корів-первісток української червоно-рябої та української чорно-рябої молочних порід у стійловий період / Т.В. Поліщук, С.Ю. Петрик // Матеріали ІІ міжнародної студентської наукової конференції: Біологічні, технологічні і екологічні аспекти виробництва та переробки продукції  тваринництва. - Кам’янець-Подільський (14-16 березня 2012 року,- 2012.- С. 52-53.
 • Поліщук Т.В., Боднар Н.В. Економічні ефективність сезону отелення корів-первісток / Т.В. Поліщук, Н.В. Боднар // Матеріали ІІ міжнародної студентської наукової  конференції: Біологічні, технологічні і екологічні аспекти виробництва та переробки продукції тваринництва. - Кам’янець-Подільський (14-16 березня 2012 року,-
  2012.- С. 189-190.
 • Поліщук Т.В. Ефективність виробництва молока корів за різних систем утримання у літній період / Т.В. Поліщук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 квітня 2013 року «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки, виробництва та переробки продукції тваринництва,- Вінниця, 2013,- С. 42-43.
 • Поліщук Т.В. Ефективність використання вигульних майданчиків у літній період / Т.В. Поліщук // Сборник научных трудов SWorld. Материалы жедународной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ʽ2013». – Выпуск 1. Том 45. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2013 – ЦИТ:… - С. 83-88.
 • Поліщук Т.В., Вознюк А.М., Куцак А.С. Якість молока корів у літній період за різними технологіями утримання / Т.В. Поліщук, А.М. Вознюк, А.С. Куцак // Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.,- Львів, 2013,- С. 120-121.
 • Поліщук Т.В., Дацюк І.В. Поведінка корів третьої лактації у стійловий період / Т.В. Поліщук, І.В. Дацюк // Наукові праці студентів. За матеріалами Всеукраїнської студентської наукової конференції, організованої і проведеної біолого-технологічним факультетом 30 травня 2013 р.,- Львів, 2013,- С. 101-102. 
 • Поліщук Т.В. Кормова поведінка корів у літній період за різних систем утримання / Т.В. Поліщук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрнотехнологічного університету: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва,- Кам’янецьПодільський, 2013,- Вип. 21.-С. 232-233. 
 • Поліщук Т.В., Шмалій А.П., Дацюк І.В. Утримання корів української чорно-рябої молочної породи у літній період / Т.В. Поліщук, А.П. Шмалій, І.В. Дацюк // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 16-17 травня 2013 року «Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК
  України»,- Тернопіль, 2013,- С. 182-185.
 • Польовий Л.В. Порівняльна оцінка етології надремонтного молодняку за різних умов утримання / Польовий Л.В.,Поліщук Т.В. // Сучасні агротехнології: тенденції та інновації: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 листопада 2015 р., Вінниця, 2015. – Т.3. – С. 198-201. 
 • Поліщук Т.В. Фенотипова мінливість поведінкових реакцій корів залежно від рівня продуктивності. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. Кам’янець-Подільський, 20-21 березня 2019 р. С. 252-253.
 • Поліщук Т.В. Співвідносна мінливість етологічних ознак корів і молочної продуктивності. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю. Київ, 3-4 квітня 2019 р.
  С. 281-282.
 • Поліщук Т.В. Сила впливу сезону народження та отелення на показники молочної продуктивності корів і взаємозв’язокміж ними. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: 74-а Всеукраїнська науково-практична конференція, 26-27 березня 2020 р.:збірник матеріалів. НУБіП України, 2020. С. 122-124.
 • Поліщук Т.В. Продуктивність корів за умов інтенсивної технології утримання. Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпро, 25 лютого, 2021 р.). Дніпро, 2021. С. 406-409.


Статті у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS та WEB OF SCINCE
Chudak R.А., Ushаkov V.M., Poberezhets Y.M., H.I. Lotka, Polishchuk Т.V., Kazmiruk L.V. Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino acid and fatty acid composition of Pharaoh Quail meat. Ukrainian journal of ecology. 2020. № 10(2). С. 302 - 307, doi: 10.15421/20 20 _ 101.


Навчальні підручники, посібники, монографії
1. Льотка Г.І., Яремчук О.С., Поліщук Т.В. Методологія та організація наукових досліджень у ветеринарній гігієні, санітарії та експертизі: Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2019. 300 с.
2. Скоромна О.І., Разанова О.П., Поліщук Т.В., Шевчук Т.В., Берник І.М., Паладійчук О.Р. Науково обгрунтовані заходи підвищення молочної продуктивності корів та покращення якості сировини в умовах виробництва: Монографія. Изд-во ФЛП Кушнир Ю.В., ВНАУ, 2020. 176 с.


Статті у фахових виданнях
1. Поліщук Т.В. Взаємозв’язок показників молочної продуктивності корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип.5 (108). Т. 2. С. 78-90.
2. Поліщук Т.В. Кореляційний зв’язок молочної продуктивності корів із сезоном отелення та сила впливу даного фактора. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип.4 (107). Т. 2. С. 83-92.
3. Поліщук Т.В. Сила впливу сезону народження на продуктивність та якість молока корів. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4 (107). Т. 1. С. 113-122.
4. Поліщук Т.В. Вплив сезону отелення на характер лактаційної кривої корів молочних порід. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 3 (106). С. 114-127.
5. Поліщук Т.В. Кореляційний зв’язок між показниками відтворювальної здатності та якісними показниками молока. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 2 (105). С. 104-114.
6. Поліщук Т.В. Взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 1 (104). С. 132-145.
7. Поліщук Т.В. Мінливість етологічних ознак корів залежно від рівня продуктивності. Аграрна наука та харчові технології. 2018. Вип.4 (103). С. 118-129.
8. Каратєєва О.І., Поліщук Т.В. Моделювання живої маси телиць голштинської породи з використанням генетико-математичної моделі Б.Гомпертца. Аграрна наука та харчові технології. 2018. Вип.2 (101). С. 110-119.
9. Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Кульчицька А.П. Формування м’ясної продуктивності та економічна ефективність виробництва свинини залежно від тривалості підсисного періоду. Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип.4 (98). С. 190-197.
10. Поліщук Т.В. Взаємозв’язок окремих елементів поведінки та молочної продуктивності дійних корів. Аграрна наука та харчові технології. 2017. Вип.2 (96). С. 219-224.
11. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Енергетична цінність та ефективність виробництва молока корів української чорно-рябої та української червоно-рябої молочних порід. Аграрна наука та харчові технології. 2016. Вип. 3 (94) С. 142-149.
12. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Енергетична цінність альтернативних джерел енергії та економічна ефективність виробництва молока яловичини за безприв’язно-боксового утримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. 2016. Том 18. № 4 (72). С. 61-65.
13. Поліщук Т.В., Воробйова Т.В. Етологія надремонтного молодняку за різних способів утримання. Аграрна наука та харчові технології. 2016. Вип. 2 (92). С. 149-156.
14. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Молочна продуктивність і відтворювальна здатність корів-первісток різного виробничого призначення та ектер’єрно-конституційного типу. Аграрна наука та харчові технології. 2016. Вип. 1 (91). С. 184-191.
15. Shmalii A.P., Polischuk T.V., Pikula O.A. Average daily milk yield of cows under different milking regimes and feeding schedule. SWorld Journal. 2015. Vol. J21509 (9). Р. 25-29.
16. Шмалій А.П., Поліщук Т.В., Пікула О.А. Середньодобові надої корів за різних режимів доїння і розпорядку роздачі кормів. Научные труды SWorld. 2015. Вып. 2(39). Т. 17. С. 4-8.
17. Поліщук Т.В., Шмалій А.П. Поведінка дійних корів залежно від рівня молочної продуктивності. Збірник наукових праць ВНАУ. 2014. Вип. 2 (86). С. 74-79.
18. Поліщук Т.В. Молочна продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за різних систем утримання. Збірник наукових праць ВНАУ. 2014. Вип. 1 (83). Т. 2. С. 178-185.
19. Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Данчевський О. Вирощування ремонтних та надремонтних теличок й нетелей за різними технологіями. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2013. № 2 (38). Т. 1. С. 169-174.
20. Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В., Патлатюк М.М. Прогнозування виробництва яловичини за різними термінами технологічних фаз від надремонтного молодняку української червонорябої молочної породи. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2013. № 1. Т. 2 (35). С. 252-256.
21. Поліщук Т.В. Кормова поведінка корів у літній період за різних систем утримання. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технологічного університету. 2013. Вип. 21. С. 232-233.
22. Поліщук Т.В. Ефективність використання вигульних майданчиків у літній період. Сборник научных трудов SWorld: Материалы жедународной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований ʽ2013» (Одесса, 2013). Одесса, 2013. Вып. 1. Том 45. С. 83-88.
23. Поліщук Т.В. Ефективність виробництва молока корів за різних систем утримання у літній період. Збірник наукових праць ВНАУ. 2013. Вип. 3 (73). С. 111-117.
24. Польовий Л.В., Польова О.Л., Поліщук Т.В., Загоруй В.О. Ефективність використання вигульно-годівельних майданчиків та культурних пасовищ за поетапною технологією підготовки корів до літнього утримання при виробництві молока. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 2 (33). Т. 2. С. 36-41.
25. Поліщук Т.В. Термостійкість молока корів залежно від технології підготовки корів до літнього утримання. Збірник наукових праць ВНАУ. 2012. Вип. 5 (67). С. 145-148.
26. Поліщук Т.В. Вплив поетапної технології переходу із зимового на літній період на ефективність виробництва молока. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2012. Вип. 20. С. 220-223.
27. Поліщук Т.В., Петрик С.Ю. Зміни якості молока у період переходу на літнє утримання за різними технологіями. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2011. Вип. 4(63). Т. 3. Ч. 1. С. 90-94.
28. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Ефективність виробництва молока за різних систем утримання та дати отелів при підготовці корів до літнього утримання Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. 2011. Вип. 22. Част. 1. Т. 1. С. 458-462. 
29. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Пристосування корів залежно від підготовки їх до літнього утримання та часу отелення. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. 2011. Вип. 5(82). С. 77- 79.
30. Поліщук Т.В., Польовий Л.В. Індекс функціональної активності корів у перехідний період із зимового на літній за різними системами утримання корів. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. Вип. 9(49). С. 142- 147.
31. Поліщук Т.В. Відтворна здатність корів у залежності від систем утримання та часу отелу. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. Вип.8 (48). С. 222-226.
32. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Особливості годівлі худоби у міжсезонний період за різних умов утримання. Тваринництво України.
2011. №3. С. 39-43.
33. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Бальна оцінка термостійкості молока. Тваринництво України. 2010. №12. С. 7-9.
34. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Підготовка корів до літнього утримання та отелення. Тваринництво України. 2010. №11. С. 16- 20.
35. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Рівномірність лактації корів залежно від підготовки їх до літнього утримання та часу отелу. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2010. Вип. 3(55). Т.2, Ч. 1. С. 143-149.
36. Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Мельник Л.В. Обладнаний кормовий двір – основа для виробництва молока та регульованої підготовки корів до літнього періоду. Збірник наукових праць ВНАУ. 2010. Вип. №5 (45). С. 90-94.
37. Польовий Л.В., Поліщук Т.В., Брацюк Л.В. Вплив сезону отелення корів-первісток за стійлово-вигульною системою утримання на їх продуктивність. Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. 2010. Випуск 22. Частина 2. Том 3. С. 80-83.
38. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Оцінка корів за стійкістю лактації у залежності від підготовки їх до літнього утримання та часу отелу. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. 2010. Т 12. №4 (46). С. 153-158.
39. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Порівняльна оцінка надоїв корів за лактацію у залежності від місяця отелів та технології утримання. Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. 2010. Випуск 21. Частина 1. С. 217-220.
40. Польовий Л.В., Поліщук Т.В. Порівняльна оцінка вирівнюваних лактаційних кривих за добових надоїв корів за різним періодом отелів та умов утримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. 2010. Т 12. №3 (45). Ч. 4. С. 255-259.
41. Поліщук Т.В. Порівняльна оцінка впливу дати отелів корів та систем їх утримання у перехідний період із стійлового на літній. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького. 2009. Т 11. №2 (41). Частина 4. С. 192-195.
42. Поліщук Т.В. Надої корів за лактацію у залежності від місяця отелів та перехідного періоду із стійлового на літній. Збірник наукових праць ВДАУ. 2009. Вип. 38. С. 327-334.


ІV. Наукові праці в зарубіжних виданнях
1. Полищук Т.В. Технологические свойства молока и продуктивность коров в условиях летнего содержания. Сборник научных трудов «Актуальные вопросы переработки мясного и молочного сырья». Грузия, Тбилиси, 2019. Вип. 13. С. 116-128.
2. Полищук Т. Воиспроизводительные способности коров в зависимости от системы содержания. Инновационные технологии для устойчивого и безопасного развития аграрного сектора. Грузия, Тбилиси, 2013, С. 317-320.


Наукові інтереси

 • Пошук нових технологій утримання великої рогатої худоби.
 • Пошук нових технологій підвищення виробництва молока

Місце та дата народження
Народилась 8 серпня 1986 року в м. Одеса.


Освіта

 • У червні 2003 року одержала атестат про середню освіту Тульчинської СЗОШ №2.
 • З вересня 2003р. – лютий 2009р. навчалась у Вінницькому державному аграрному університеті на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва та одержала з відзнакою диплом магістра за спеціалізацією «Технологія виробництва і переробки м’яса і м’ясних продуктів», кваліфікація «технолог-дослідник».
 • З 28 вересня 2007р. – 10 червня 2009р. – здобула другу вищу освіту по завершенні навчання в Інституті післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету та одержала диплом спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент організацій», кваліфікація «Державне регулювання та управління в АПК».
 • З грудня 2009р. – 2012р. навчалась в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин та технологія кормів.
 • 9 квітня 2013 р. - захистила дисертацію кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів у спеціалізованій вченій раді К 64.070.02 Харківської державної зооветеринарної академії.
 • 4 липня 2013 р. – одержала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів.
 • 12 грудня 2017 року отримала атестат доцента кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни АД № 000327.
 • У 2016 році отримала свідоцтво серії АС №000811, яке засвідчує закінчення курсу навчання з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарті В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR).


Викладацька діяльність:

 • 16.09.2011 р.– асистент кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.10.2012 р.– асистент кафедри фізіології сільськогосподарських тварин та хімії Вінницького національного аграрного університету;
 • 02.09.2013 р.– старший викладач кафедри фізіології сільськогосподарських тварин та хімії Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.07.2014 р.– старший викладач кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни Вінницького національного аграрного університету;
 • 01.09.2016 р.-до цього часу– доцент кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни Вінницького національного аграрного університету.


Науково-дослідницька робота.
Опубліковано більше 80 науково-методичних публікацій, з них 4 публікації у періодичному виданні, яке включене до наукометричних баз Web of Science.
Одержано 2 деклараційних патенти України на винахід.


Науковий напрямок: «Розробка та використання ефективних кормових добавок у годівлі сільськогосподарських тварин».


Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 • Чудак Р.А., Побережець Ю.М., Вознюк О. І.Добронецька В. О. «Якість м’яса перепелів за дії фітобіотика». Міжнародна конференція. Modern engineering and innovative technologies. Germany. 2018. Issue №6. Part 2. Р. 4 – 10.
 • Побережець Ю.М. Мінеральний вміст яєць за дії пробіотика. Science, research, development. London. 2018. № 10. 30.10. Чудак Р.А., Льотка Г.І., Подолян Ю. М 
  Накопичення мінеральних речовин у перепелиних яйцях за підвищеної дози вітаміну А. Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва», 7 грудня 2016 року. Вінниця 2016 року. С. 138-139.
 • Чудак. Р. А., Подолян Ю. М., Вознюк О. І., Колодько А. О.Ефективність використання халатного комплексу міді у годівлі курчат-бройлерів. Zibor artykulow naukowyh. «Badania podstawowe I stosowane: Wyzwania I Wyniki», Gdansk, 30.05.2017 – 31.05.2017. С. 34 – 36.
 • Poberezhets J. The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese. Zibor artykulow naukowyh. Konferencji тMiedzynarodowej naukowo-Praktycnej «European scientific conference. Theory. Practice.», 30.07.2017-31.07.2017. Warszawa. P. 21-23.


Основні статті
I. Статті у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS та WEB OF SCIENCE
1. Podolian, Y. M. THE EFFECT OF PROBIOTICS ON BROILER CHICKENS GROWTH AND EFFICIENCY. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 2016. Vol. 6 № 3. Р. 141-148. DOI: 10.15421/201680
2. Podolian J. Effect of probiotics on the chemical, mineral, and amino acid composition of broiler chicken meat. Ukrainian Journal of Ecology. 2017. № 1. Vol 7. Р. 61–65. DOI: 10.15421/20178.
3. Chudak R.А., Poberezhets Y.M., Vozniuk О.І., Dobronetska V.O. Echinacea pallida extract effect on quils meat quality. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. Vol 9, № 2. С. 151-155.
4. Chudak R.А., Ushаkov V.M., Poberezhets Y.M., Lotka H.I., Polishchuk Т.V., Kazmiruk L.V. Effect of Echinacea pallida supplementation on the amino acid and fatty acid composition of Pharaoh Quail meat. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, Vol.10 (2). Р. 302-307. doi: 10.15421/2020_101.

 

II. Навчальні підручники, посібники, монографії
1. Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І. Ефективність використання фітобіотика з ехінацеї блідої у годівлі перепелів. Монографія. Вінниця, 2020. 197с.
2. Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Монографія: Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці. Вінниця:. РВВ ВНАУ, 2015. 166с.


IІІ. Статті у фахових виданнях
1. Побережець Ю. М. Продуктивність та якісні показники м’яса перепелів за згодовування мультиензимної композиції. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вип. 4(107), т. 2, 2019. Вінниця. С.24-34.
2. Побережець Ю. М. Продуктивність птиці за дії пробіотичної добавки. Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ. Вип. 2 (105). 2019. С. 37-43. 
3. Побережець Ю. М. Якість яєць, продуктивність та біохімічні показники крові перепелів за згодовування пробіотика. Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ. Вип.1 (104). 2019. С. 45-53.
4. Чудак Р. А., Побережець Ю. М., Вознюк О. І. Ріст і розвиток бройлерів за уведення ферментного препарату. Аграрна наука та харчові технології. ВНАУ. Вип. 1 (100). 2018. с. 21 – 27.
5. Чудак Р.А. Побережець Ю.М. Вознюк О.І.Ефективність вирощування гібридних свиней за використання кормів різного виробництва. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». ВНАУ, 2017. Вип. 5(99). С. 11-16.
6. Сhudak R. A., Podolian J.,Vozniuk O. I.The efficient usage of fodder for broiler chickens feeding under the action of chelated complex of manganese Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця, 2017. Вип. 4(98). С. 106 – 109.
7. Чудак Р.А., Бабков Я. І.Якісні показники м’яса свиней за дії добавки «Бетаїн». Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця, 2017. Вип. 2(96). С. 118 – 124.
8. Подолян Ю. М. Вплив пробіотика на гематологічні показники курчатбройлерів. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця, 2017. Вип. 1(95). С. 79 – 83.
9. Подолян Ю. М. Вплив пробіотика на ріст внутрішніх органів курчатбройлерів. Науково-технічний бюллетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин НААН. Вип. 17, № 1. Львів. 2016. С. 49-55.
10. Пололян Ю. М. Вплив пробіотика на хімічний склад печінки перепелів. Науково-технічний бюлетень науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного агроекономічного університету. Т4. №1, 2016. С 188-192.
11. Подолян Ю. М. Гематологічні показники курчат-бройлерів за використання пробіотика. Збірник наукових праць «Аграрна наука та харчові технології». Вінниця. 2016. Вип. 3(94). С. 87 – 91.
12. Чудак Р. А., Вознюк О. І., Подолян Ю. М. Ефективність використання пробіотика у годівлі перепелів. Зб. наук. праць ВНАУ. Вінниця, 2013. Вип. 5 (78). С.92 – 96.

 

Патенти

 • Чудак Р. А., Болоховський В.В., Болоховська В. А, Благодір А. М. Патент України на корисну модель С12N 1/100. Кормова добавка «Ентеро-актив» № 59058. – Заявлено 10.09.2010; Опубліковано 10.05.2011, Бюл. №9. 
 • Бабков Я. І., Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Патент України на корисну модель «Спосіб підвищення продуктивності свиней та поліпшення якості свинини за використання кормової добавки "Бетаїн"» U 2017 03791 11.12.2017, Бюл.No 23.

Місце та дата народження
17.06.1978 р., с. Киянівка, Барського району, Вінницької області.


Освіта

 • 1985-1993: Барська школа-інтернат, м. Бар, Барського району, Вінницької області;
 • 1993-1995: Войнашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Войнашівка, Барського району, Вінницької області, кваліфікація водія (категорія В та С);
 • 1995-1998: Молодший спеціаліст Вінницький технікум м’ясної та молочної промисловості, спеціальність – Технологія м’ясних та птахопродуктів;
 • 1998-2003: Бакалавр Вінницький державний аграрний університет, спеціальність – Зооінженерія;
 • 2003-2004: Магістратура ВДАУ, спеціальність – Зооінженерія, кваліфікація – Магістр наукового напрямку в тваринництві;
 • 2004-2008: Аспірантура ВДАУ, спеціальність 06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва;
 • 2010-2015: Аспірантура ВНАУ (співшукач), спеціальність 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія;
 • 2016 - захист дисертації за спеціальністю 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія, науковий ступінь «Кандидат сільськогосподарських
  наук» (ДК №037386 від 1 липня 2016 р.).


Викладацька діяльність – з 2005 року.

 •  2005 по 2016 р. – асистент кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни, проводив лабораторно-практичні заняття з дисциплін:
 • «Генетика тварин з біометрією», «Гігієна тварин», «Проектування і будівництво підприємств по виробництву й переробці продукції тваринництва», «Проектування рибницьких підприємств».
 • В 2009-2010 р. - пройшов курси психолого-педагогічного семінару, свідоцтво № 002-2009.
 • В 2013-2014 р. – пройшов підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти та дорадництва на базі Житомирського НАЕУ за програмою «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва», об’єм 144 години з 20.12.2013 по 20.01.2014 р.
 • В 2019 р. – пройшов стажування на базі ДП «ДГ «Шевченківське» Київської області Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», період з 15 квітня по 26 квітня 2019 року з питань санітарно-гігієнічної оцінки та впливу умов утримання худоби на продуктивність тваринництва, Наказ №3с від 11 квітня 2019 року.
 • З 2017 по теперішній час – старший викладач кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин викладаю курси дисциплін: «Гігієна тварин», «Проектування і будівництво підприємств по виробництву й переробці продукції тваринництва», «Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі», «Водопостачання, водовідведення та якість води», «Санітарногігієнічні вимоги до тваринницьких будівель та споруд», «Зоогігієнічні вимоги до умов утримання тварин».

Науково-дослідницька робота
Науковий напрямок: «Оптимізація умов утримання сільськогосподарських тварин за дотримання санітарно-гігієнічних вимог і норм технологічного проектування».


Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 • «Проблеми загальної ветеринарної профілактики (гігієна та санітарія, екологія, етологія та добробут тварин)» (м. Львів, 17 червня 2009 р.);
 • «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (м. Львів, 21-22 жовтня 2010 р.);
 • «Теоретичні основи і практика координація наукових досліджень у селекції с.-г. тварин, гігієнічній профілактиці та біотехнології ведення тваринництва» ( м. Вінниця, 29-30 березня 2011 р.); 
 • «Новітні досягнення та перспективи аграрної науки, освіти та практики» (м. Харків, 15-16 вересня 2011 р.);
 • «Інноваційні технології та біологічні основи ефективного скотарства» (м. Миколаїв, 13-15 жовтня 2011 р.);
 • «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (м. Львів, 27-28 жовтня 2011 р.);
 • «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи» (м. Кам’янецьПодільський, 14-16 березня 2012 р.); 
 • «Молоді вчені у вирішенні проблем виробництва та переробки продукції тваринництва» (м. Вінниця, 21-22 листопада 2012 р.); 
 • «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (м. Львів, 24-25 жовтня 2013 р.);
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 18 жовтня 2014 р.);
 • «Стратегічні напрями розвитку тваринництва в Україні у контексті національної продовольчої безпеки» (м. Біла Церква, 30-31 жовтня 2014 р.); 
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 7-9 вересня 2016 р.);
 • «Проблеми загальної ветеринарної профілактики (гігієна, добробут тварин, етологія, ветеринарна санітарія та екологія)» (м. Львів, 13-14 жовтня 2016 р.);
 • «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції» (м. Вінниця, 29-30 березня 2017 р.);
 • «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (м. Київм. Вінниця, 23-25 травня 2017 р.);
 • «International Trends in Science and Technology» (Warsaw, Poland, 31 may 2018).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» 25-26 жовтня 2018 року. ВНАУ. Секційне засідання. Тема доповіді «Вплив мікроклімату на клінічний стан нетелів».
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва» 21-22 березня 2019 року. Секційне засідання. Тема доповіді «Інтеграція інноваційних складових технології у процес вирощування ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи».
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» 24-25 жовтня 2019 р. ВНАУ. Секційне засідання. Тема доповіді «Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 26-27 листопада 2020. ВНАУ. Секційне засідання. Тема доповіді: «Гігієнічна оцінка використання виробничих площ за різних способів утримання нетелів».
 • Teilnehmern der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica» = Впровадження самоокупної системи виробництва молока та яловичини. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz. - 2020. - 5. Juni, (B. 1). - 6 p. Stuttgart, Deutschland.


Основні публікації
I. Статті у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази SCOPUS, WEB OF SCINCE та COPERNICUS:
1. Varpikhovskyi R.L., Kucherenko O.M. Influence of room microclimate and conditions maintenance on productivity calf of the milk period. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2(83), 2021. Р. 30-36.
2. Tomashevsky E.М., Varpikhovskyi R.L. Cow housing under sanitary and hygienic conditions of milk production. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1(82), 2021. Р. 41-45.
3. Varpikhovskyi R. L., Boyko A. I. Reduction of environmental pollution during biofermentation of solid and liquid waste of animal enterprises. Journal East European Scientific. Russia: Moscow, 2021. № 1 (65), part 2. Р. 41-50.
4. Varpikhovskyi R. L. The influence of the agenda on the productivity of cows of different lactations under different keeping regimes. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). 2020. № 12, т. 3. Р. 4-8.
5. Varpikhovskyi R. L. The energy efficiency of the closed system of small enterprises on production of milk and beef. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. 2020. № 12 (64), р. 3. Р. 42-46.
6. Варпіховський Р.Л. Вплив генотипових і фенотипових чинників на молочну продуктивність корів. East European Scientific Journal. Warsaw, Poland, 2019. № 11 (51). S. 34-43.
7. Варпіховський Р. Л. Ефективність реконструкції тваринницьких будівель з виробництва яловичини за умови дотримання норм технологічного проектування. Science Review. 2019. № 8 (25), October. S. 8-15.
8. Bayer O.V., Yaremchuk O.S., YevtushenkoT.V., Shevchenko L.V., Mykhalska V.M., Dobrozhan Yu.V., Dovhopol Ya.V., Varpikhovskyi R. L. The development and validation of a rapid method for the determination of nitrofurans in honey using high pressure liquid chromatography - tandem mass spectrometry (UPLC-MS-MS). Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1), Р. 966-974. doi: 10.15421/2018_300 
9. Варпіховський Р.Л. Блокування тваринницьких будівель за використання непридатних земель для рослинництва. Науковий журнал "Science Review". Warsaw: RS Global Sp. z O.O. 2019. 4 (21). P. 29-36. doi: 10.31435/rsglobal_sr/31052019/6491.
10. Шевченко Л.В., Михальська В.М., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Механізми засвоєння каротиноїдів у тварин (огляд). International academy journal Web of Scholar : Biology. Warsaw, Poland. 2018. 6(24), Vol. 4. С. 43-51.
11. Варпиховский Р.Л., Яремчук А.С. Влияние кратности и режима доения коров первотёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы при уменьшении затрат труда. Agrarian science Universitatea agrara de stat din Moldova. Chisinau. 2014. Nr 1. С. 102-106. ISSN 1857-0003.


II. Навчальні підручники, посібники, монографії та науково-практичні
рекомендації:
1. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Санітарно-гігієнічна оцінка умов вирощування нетелів за різних способів утримання ремонтних телиць: монографія. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2019. 180 с.
2. Захаренко М.О., Шевченко Л.В., Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Каталог законодавчих актів та ДСТУ». Навчальний посібник. Вінниця : ВЦ «Едельвейс І К», 2011. 176 с.
3. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Конструктивні варіанти тваринницьких будівель та їх технологічного обладнання для створення гігієнічних умов відтворення стада корів (науково-практичні рекомендації). Вінниця, 2012. 24 с.


ІІІ. Статті у фахових виданнях:
1. Варпіховський Р. Л. Вплив різних способів утримання нетелів на поведінку та продуктивність корів-первісток. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4 (107), т. 1. С. 74-86.
2. Варпіховський Р. Л. Вплив зміни способу утримання і доїння новотільних корів на молочну продуктивність. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 4 (107), т. 2. С. 45-51.
3. Варпіховський Р.Л. Інтеграція процесу вирощування молодняку та забезпечення худоби скотомісцями залежно від структури стада. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 1(104) С. 103-109.
4. Варпіховський Р.Л. Механічне забруднення домішками молока, його бактеріальне обсіменіння та шлях покращення якості молока. Аграрна наука та харчові технології. 2019. Вип. 3(106) С. 93-102.
5. Варпіховський Р.Л. Вплив мікроклімату та клінічних показників теличок і нетелей української чорно-рябої молочної породи. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: видавничий центр, 2018. Випуск 3 (102). С. 94-100.
6. Варпіховський Р.Л. Вплив режиму доїння на склад та властивості молока корів української чорно-рябої молочної породи. Аграрна наука та харчові технології. 2018. Вип. 4(103) С. 83-89.
7. Варпіховський Р.Л. Поведінкові реакції нетелів за безприв’язно-боксового утримання у модульно-груповій клітці. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 1 (95). С. 113-121, 213.
8. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Поведінкові реакції нетелів за різних розмірів боксу для їх утримання. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 1 (95). С. 171-177, 220.
9. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Вплив умов утримання корів на параметри мікроклімату повітря у тваринницьких приміщеннях та отримання додаткових енергоносіїв. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 2 (96). С. 259-267, 320.
10. Варпіховський Р.Л. Ефективність використання земельної ділянки товарномолочної ферми малої потужності за різних способів утримання. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 4 (98). С. 120-128, 282.
11. Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 5(99), том 2. С. 117-125, 200.
12. Варпіховський Р.Л. Удосконалення умов утримання ремонтного молодняку та нетелів. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця.: ВЦ ВНАУ, 2017. Вип. 5(99), том 1. С. 60-66, 159.
13. Варпіховський Р.Л. Забезпеченість скотарських підприємств малої потужності енергоносіями за дотримання санітарно-гігієнічних норм. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця, 2016. Випуск 3 (94). С. 113-117. 
14. Варпіховський Р.Л. Вплив способу утримання худоби на мікроклімат тваринницьких приміщень ферм малої потужності. Науковий вісник львівського національного університету ветеринарної медицини та  біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів, 2016. Том 18 № 4(72). С. 5-9.
15. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Отримання додаткових джерел енергії на тваринницьких підприємствах малої потужності за дотримання ветеринарносанітарних вимог. Аграрна наука та харчові технології. Вінниця, 2016. Випуск 3 (94). С. 164-168.
16. Яремчук О., Варпіховський Р., Дерен В. Енергоощадність виробництва продукції від корів різних порід. Тваринництво України. Київ, 2015. № 6. С. 14- 17.
18. Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Хімічний склад та властивості екскрементів нетелей за різник способів утримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. Львів. Серія: «Сільськогосподарські науки», 2014. Т. 16, № 2 (59). Ч. 3. С. 247-252.
19. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Санітарно-гігієнічна оцінка ефективності різних способів утримання нетелів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів: Серія «Сільськогосподарські науки». 2013. Том 15, №3(57). Ч. 3. С. 278-283.
20. Варпіховський Р.Л., Медяна І.П. Технологічні аспекти вирощування нетелів української чорно-рябої молочної породи. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Кам’янець – Подільський, 2013. Випуск 21. С. 46-48.
21. Варпіховський Р.Л. Етологічні та біохімічні дослідження складу крові української чорно-рябої молочної породи за різних способів утримання. Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научнопрактической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013». Выпуск 1. Том 45. Одесса: Куприенко, 2013. С. 34-40.
22. Варпіховський Р. Л. Фіксація відтворних груп худоби та безпека обслуговуючого персоналу. Збірник наукових праць. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва». Кам’янець – Подільський: Подільський державний аграрно-технічний університет. 2012. Випуск 20. С. 33- 35.
23. Варпіховський Р.Л., Гавага Т.С. Оптимізація умов утримання відтворних груп худоби Вінниччини за періодами вирощування та виробництва молока. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. Вінниця, 2012. Вип. 5 (67). С. 92-95. 24. Польовий Л. В., Варпіховський Р. Л., БуткалюкВ. П. Використання групових кліток для телят молочного періоду. Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця: Серія: Сільськогосподарські науки, 2012. Вип. 2 (60). С. 127-130.
25. Варпіховський Р. Для підвищення жирномолочності корів-первісток. Тваринництво України. Київ: Спецвипуск. 2011. № 3. С. 15-17.
26. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Який денник для отелів корів ефективніший? Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. Х.: РВВ ХДЗВА., 2011. Випуск 22., Ч. 1., Т. 1. С. 463-467.
27. Варпіховський Р.Л., Польовий Л.В., Яремчук О.С. Поведінка нетелів 5-7 місячної тільності при вільному виборі зони відпочинку за різних способів безприв’язного утримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Львів. 2011. Том 13, № 4 (50). Частина 4. С. 193-198.
28. Польовий Л. В., Яремчук О. С., Варпіховський Р.Л. Методика технікоекономічного розрахунку самоокупності ферми для утримання великої рогатої худоби при замкнутій системі виробництва. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету Вінниця: Серія: Технічні науки. 2011. Вип. 8 (48). С.92-96.
29. Варпіховський Р. Л. Вплив світлової терапії на життєздатність і продуктивність нетелів, корів-первісток і телят за різних способів утримання. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця: Серія: Сільськогосподарські науки, 2011. Вип. 6 (46). С. 87-93.
30. Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л., Прудніков В.Г. Проектна модель двостадійної технології виробництва яловичини від надремонтного молодняку. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Вінниця: Серія: Сільськогосподарські науки, 2011. Вип. 8 (48). С. 227-233.
31. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р. Л. Поведінка та молочна продуктивність корів-первісток при формуванні технологічних груп. 3бірник наук. праць БНАУ, Біла Церква. 2010. Випуск 4 (77). С. 63-66. 
32. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Характеристика мікроклімату у різні вікові періоди вирощування ремонтних теличок за утримання їх у боксах та на глибокій підстилці. Збірник наук, праць: «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, Харків. 2010. Випуск 21, Частина 1. С. 221-224.
33. Варпіховський Р.Л. Оцінка ефективності використання різних способів утримання ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Львів. 2010. Том 12, № 3(45). Частина 4. С. 129-132.
34. Варпіховський Р.Л., Варпіховська Т.В., Смірнова А.В. Самозабезпеченість ферми енергоносіями при використанні новітніх технологій переробки гною. Збірник наук. праць Вінницького НАУ. Вінниця, 2010. Вип. 42. Т. 2. С. 117-120.
35. Польовий Л.В., Польова О.Л., Варпіховський Р.Л. Технологічно-гігієнічні особливості виробництва яловичини від вибракуваних теличок та оцінка їх за прибутково-енергоощадним коефіцієнтом. Миколаїв: Сільськогосподарські науки. 2010. Вип. 3 (56). Т. 2, Частина 2. С. 116-122.
36. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Покращення умов прив'язного утримання корів української чорно-рябої молочної породи. Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин. Зб. наук. праць Вінницького НАУ, Вінниця, 2010. Вип. 5 (45). С. 122-125.
37. Варпіховський Р.Л. Анаеробне зброджування при використанні відходів життєдіяльності нетелів за різних способів утримання. Збірник наук. праць Вінницького НАУ. Вінниця, 2010. Випуск 42. Т. 3. С. 16-19.
38. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мікроклімат вирощування ремонтних теличок при використанні різних способів утримання. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Львів. 2010. Том 12, № 4(46). С. 137-142.
39. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л. Мікроклімат, умови утримання та клінічні показники у теличок і нетелей української чорно-рябої молочної породи. Збірник наук, праць: «Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, Харків. 2010. Випуск 22, Частина 2, том 3. С. 409-412.
40. Польовий Л.В., Польова О.Л., Варпіховський Р.Л., Глух А.І. Інноваційні підходи до направленого вирощування теличок і нетелей при реконструкції тваринницьких будівель. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Львів. 2010. Том 12, № 4 (46). С. 171-176.
41. Варпіховський Р.Л. Нові підходи до досліджень жиру та білка у молоці корів-первісток молочних порід. Науковий вісник львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Ґжицького. 2009. Том 11, № 2 (41), Частина 4. С. 23-25.
42. Варпіховський Р.Л., Варпіховська Т.В., Брижатий Б.М. Вивчення відтворювальної здатності нетелів української чорно-рябої молочної породи за різних способів утримання. Збірник наукових праць Вінницького ДАУ. Вінниця, 2009. Вип. 37, Том 1. С. 181-188.
43. Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л., Варпіховська Т.В., Брижатий Б.М. Методика комп’ютерної програми оцінки при бонітуванні великої рогатої худоби за живою масою. Збірник наукових праць Вінницького ДАУ. Вінниця, 2008. Вип. 34. Т. 3. С. 35-40.
44. Польовий Л.В., Польова О.Л., Варпіховський Р.Л. Енергоощадний корівник для фермерського господарства на 32 корови із закінченим виробничим циклом. Збірник наукових праць Вінницького ДАУ. Вінниця, 2008. Вип. 35. С. 191-200.
45. Романенко Т.Д., Варпіховський Р.Л. Повітряне середовище в стійловий період у реконструйованому приміщенні для телят. Науковий вісник Львівського НУВМіБ ім. С.З. Ґжицького. Львів. 2008. Т. 10, № 4 (39). С. 242- 245.
46. Польовий Л.В., Польова О.Л., Варпіховський Р.Л., Андрійчук В.Ф. Фермерське господарство на 64 корови із закінченим виробничим циклом. Науково-теоретичний збірник. Житомир: НАУ, 2008. № 2. С. 112-128.
47. Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Варпіховський Р.Л., Ліцький В.О. Універсальний бокс для відпочинку молодняку великої рогатої худоби. Науковий вісник «Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького». Львів, 2007. Том 9, № 1 (32). С. 353-355.
48. Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Обладнання приміщень для утримання нетелів у стійловий період. Вісник Державного агроекологічного університету: Науково-теоретичний збірник. Житомир: ДАУ, 2007. С. 143-146.
49. Польовий Л.В., Варпіховський Р.Л. Нові підходи до розробки модульних групових кліток для безприв’язного утримання нетелей і корів-первісток на прив’язі в одній будівлі. Зб. наук. праць ВДАУ, 2005. Вип.22. С. 48-53.


ІV. Патенти:
1. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О. Станок для фіксації тварин. На корисну модель № 68648. Держ. департ. інтелект власності. Квітень, 2012. Власник: Вінницький національний аграрний університет.
2. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О. Модуль для утримання нетелей. На корисну модель № 68649. Держ. департ. інтелект власності. Квітень, 2012. Власник: Вінницький національний аграрний університет.
3. Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Романенко Т.Д. Бокс для тварин. На корисну модель № 73108. Держ. департ. інтелект власності. 2012.
Власник: Вінницький національний аграрний університет.


Нагороди:
1. Золота медаль "Агро 2012" за співавторство. Міністерство аграрної політики та продовольства України. Теоретичні обґрунтування розробок методичних основ формування систем життєзабезпечення худоби в умовах невеликих за потужністю сільських підприємств.

Місце та дата народження.
04.07.1990 р., м. Коростень, Житомирська область.


Освіта.

 • 1997–2007: Коростенська міська гімназія №1, м. Коростень, Житомирська область;
 • 2007–2013: Вінницький національний аграрний університет, магістр, спеціальність – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;
 • 2013–2017: Аспірантура ВНАУ, спеціальність – годівля тварин і технологія кормів;
 •  2018 – захист дисертації, присвоєно науковий ступінь «Кандидат сільськогосподарських наук».


Викладацька діяльність – з 2015 року.

 • З 2015 по 2020 – асистент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів: здійснювала викладання лабораторно–практичних занять із дисциплін: «Годівля тварин та технологія кормів», «Основи акваріумістики», «Селекція об’єктів рибництва», «Онтогенез риб».
 • З 2020 по теперішній час – старший викладач кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин.


Науково–дослідницька робота.
Науковий напрямок: «Використання білково–вітамінної мінеральної добавки «Мінактивіт» у годівлі молодняку свиней».


Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Годівля тварин і технологія кормів: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (м. Вінниця, 4 вересня 2015 р);
 • Міжнародна науково–практична конференція, присвячена 85–річчю від дня народження видатного вченого, доктора сільськогосподарських наук, професора КАРАВАШЕНКА Володимира Федоровича (м. Біла Церква, 25–26 вересня 2015 р.);
 • Всеукраїнська науково–практична конференція «Сучасні арготехнології: тенденції та інновації» (м. Вінниця, 17–18 листопада 2015 р);
 • Міжнародна науково–практична конференція «Інноваційні технології годівлі на сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні» (м. Дніпропетровськ, 12–13 травня 2016 року).
 • «Міжнародний молодіжний аграрний форум – 2016» (м. Вінниця, 12–14 жовтня, 2016 р.);
 • Всеукраїнська наукова конференція «Екологічні проблеми сільського господарства» (м. Вінниця, 7 грудня 2016 р.);
 • Міжнародна науково–технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно–економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (м. Вінниця, 23–25 травня 2017 року); 
 • Міжнародна науково–практична Інтернет–конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» (м. Вінниця, 2018 р.).


Основні публікації.
І. Статті у фахових виданнях.
1. Гуцол А.В. Забійні показники, морфологічний склад туш та товщина підшкірного шпику молодняку свиней при згодовуванні білково-вітамінної мінеральної добавки «Мінактивіт» / А.В. Гуцол, В.В. Бондаренко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2014. – Т. 16, № 3 (60), ч. 2. – С. 92-98. (Аналіз одержаних матеріалів, статистична обробка та написання статті).
2. Гуцол А.В. Гематологічні показники свиней при згодовуванні БВМД «Мінактивіт» / А.В. Гуцол, В.В. Бондаренко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2015. – Т. 17, № 1 (61), ч. 3. – С. 58-63. (Аналіз одержаних матеріалів, статистична обробка та написання статті).
3. Бондаренко В.В. Вплив згодовування БВМД «Мінактивіт» на структуру шлунково-кишкового тракту молодняку свиней / В.В. Бондаренко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2016. – Т. 18, №2 (67). – С. 29-33.
4. Бондаренко В.В. Показники якості свинини при згодовуванні БВМД «Мінактивіт» / В.В. Бондаренко, А.В. Гуцол // Аграрна наука та харчові технології. – Вінниця, 2016. – Вип. 2 (92). – С. 15-21. (Аналіз одержаних матеріалів, статистична обробка та написання статті).
5. Гуцол А.В. Використання БВМД «Мінактивіт» в годівлі молодняку свиней / А.В. Гуцол, В.В. Бондаренко // Аграрна наука та харчові технології. – Вінниця, 2016. – Вип. 3 (94). – С. 29-39. (Аналіз одержаних матеріалів, статистична обробка та написання статті).
6. Бондаренко В.В. Жирнокислотний склад шпику молодняку свиней за згодовування БВМД «Мінактивіт». (Аналіз одержаних матеріалів, статистична обробка та написання статті).
7. Бондаренко В.В. Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Мінактивіт» / В.В. Бондаренко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Суми, 2016. – №5 (29). – С. 15-21.
8. Бондаренко В.В. Амінокислотний склад м’язової тканини молодняку свиней при згодовуванні БВМД «Мінактивіт» / В.В. Бондаренко // Збірник наукових праць. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – Біла Церква, 2015. – № 2 (120). – С. 83-86.


Патент на корисну модель: Спосіб підвищення продуктивності молодняку свиней / А.В. Гуцол, М.О. Мазуренко, Н.В. Гуцол, В.В. Бондаренко. – № 109884 від 12.09.2016 р. – Бюл. № 17.
Технічні умови. Добавка білково-вітамінно мінеральна «Мінактивіт» (ТУ У) 10.9-00497236-018:2014. ДКПП 10.91.10. / А.В. Гуцол, Б.Я. Кирилів, В.В. Бондаренко, Я.І. Кирилів, Б.С. Барило

 

Кафедра здійснює:

 • проведення навчальної, науково-методичної,  виховної робіт у процесі підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр» за спеціальностями  «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»;
 • підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру університету зі спеціальностей:
 • 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
 • 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».                               

Аспіранти кафедри:

 • Кучерява Марина Францівна, аспірантка державної форми навчання зі спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Науковий керівник, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, завідувач кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин Льотка Галина Іванівна.
 • Шляхова Дар’я Вікторівна - аспірантка державної форми навчання зі спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Науковий керівник, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин Казьмірук Лариса Василівна.
 • Марценюк Алена Віталіївна - аспірантка державної форми навчання зі спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Науковий керівник, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин Яремчук Олександр Степанович.
 • Кучеренко Ольга Миколаївна - аспірантка державної форми навчання зі спеціальності 204 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Науковий керівник, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри ветеринарії, гігієни та розведення тварин Варпіховський Руслан Леонідович.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Розведення тварин;
Генетика з біометрією;
Альтернативні джерела енергії при проектуванні підприємств з виробництва продукції та продуктів тваринництва;
Генетика та розведення тварин
Проектування енергозберігаючих підприємств з переробки продукції тваринництва
Проектування та будівництво підприємств по виробництву та переробці продукції тваринництва
Проектування підприємств переробної галузі
Проектування підприємств м’ясної та молочної галузі
Годівля та живлення тварин
Морфологія тварин
Селекція сільськогосподарських тварин
Технологія відтворення тварин
Фізіологія тварин
Гігієна тварин
Нормативне забезпечення технологічних процесів у тваринництві
Методика наукових досліджень
Методологія та теоретичні основи товарознавства
Експериментально-біологічна лабораторія та лабораторні тварини
Зоологія
Анатомія свійських тварин
Методологія та організація наукових досліджень
Етологія, стрес, адаптація та акліматизація тварин
Історичні дослідження життєдіяльності і якості продукції тваринництва
Сучасні системи утримання тварин
Цитологія, гістологія, ембріологія
Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин
Промислова власність та патентознавство
Спеціальна ветеринарна мікробіологія
Інноваційні методи використання генетичних ресурсів тварин
Етологія
Сучасна ветеринарна санітарія та гігієна

Події у світлинах