logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Іванов Микола Іванович

Місце і дата народження:
м. Вінниця, 27.10.1947 р.

Освіта:
1965-1970 рр. – Вінницька філія Київського політехнічного інституту, спеціальність – технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти;
1971-1975 рр. – аспірантура Київського політехнічного інституту, спеціальність – системи приводів

Досвід роботи:
1970-1988 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри «Технології і автоматизації машинобудування» Вінницького політехнічного інституту (з 1994 року – університету)
1988-2001 рр. – завідувач кафедри «Технології і автоматизації машинобудування» Вінницького державного технічного університету
2002-2004 рр. – завідувач кафедри «Машин і обладнання сільськогосподарського виробництва» Вінницького державного аграрного університету
2004-2009 рр. – декан факультету механізації сільського господарства Вінницького державного аграрного університету
2009-2013 рр. – завідувач кафедри «Машин і обладнання сільськогосподарського виробництва» Вінницького національного аграрного університету
2013 р. – данний час – професор кафедри «Машин і обладнання сільськогосподарського виробництва» Вінницького національного аграрного університету
1976 р. – захист кандидатської дисертації по спеціальності 05.02.02 – машинознавство
1980 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри «Технології і автоматизації машинобудування» Вінницького політехнічного інституту
2010 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри «Машин і обладнання сільськогосподарського виробництва» Вінницького національного аграрного університету

Читає лекції та проводить лабораторні та практичні зайняття з дисциплін: «Гідропривод сільськогосподарської техніки», «Гідравліка», «Основи наукових досліджень», «Вступ до фаху».
В 2004-2010 рр. входив до складу Науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України за напрямами «Інженерна механіка» та «Механізація і електрифікація сільського господарства».

Науково-дослідна робота
Наукове керівництво дослідженнями за напрямом кафедри «Наукове обгрунтування раціональних структур і параметрів об’ємного гідромеханічного привода сільськогосподарських машин з метою підвищення ефективності їх функціонування».
Виконано 7 держбюджетних та госпдоговірних робіт з Вінницьким центром «Облагростандарт», ЗАТ «Будгідравліка» (м. Одеса), ТДВ «Брацлав», ПрАТ «Гідросила АПМ» (м. Кропивницький) в період з 2008 по 2017 рік. Зазначені підприємства використовують розробки та рекомендації, розроблені в процесі виконання даних робіт.
Підготовлено 5 кандидатів технічних наук за спеціальностями «Машинознавство» та «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
Щорічна участь у міжнародних науково технічних конференціях:
«Промислова гідравліка і пневматика» 2001-2017 р.р.
«Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» 1995-2018 р.р.
«Сучасні проблеми землеробської механіки» 2004-2017 р.р.
«Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 2016-2018 р.р.
Неодноразово доповідав на пленарних засіданнях.

Основні публікації:
Статі у фахових виданнях – 116
Матеріали конференцій – 38
Патенти та авторські свідоцтва – 18
За успіхи у професійній діяльності нагороджений трудовою відзнакою «Знак Пошани»

120

Події у світлинах