logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Курило Василь Леонідович

Досвід роботи:
1988–1989 рр. – молодший науковий та науковий співробітник у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків ВАСГНІЛ.
1989–1996 рр. – старший науковий співробітник у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків ВАСГНІЛ (Інститут цукрових буряків Української академії аграрних наук).
1996–2003 рр. – керівник творчого колективу та завідувач сектором механізації виробництва цукрових буряків УААН.
2003–2011 рр. – завідувач лабораторії механізації Інституту цукрових буряків УААН.
2011–2013 рр. – заступник директора з наукової роботи Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, завідуючий відділом технологій вирощування і переробляння біоенергетичних культур для виробництва цукру та біопалива. (2012–2015 рр. – професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету МОН за сумісництвом).
2013–2016 рр. – заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН (11.08.2014 – 04.01.2015 – виконуючий обов’язки академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН).
2012–2015 рр. – професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету МОН за сумісництвом
2016–2018 рр. – заступник начальника відділу з питань науково-технологічного обладнання, стандартизації і метрології та охорони праці Відділу інформаційно-консалтингового забезпечення, науково-технологічного обладнання, стандартизації, метрології та охорони праці Науково-організаційного управління апарату Президії НААН

Наукова діяльність:
1989 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук на тему: "Розробка способів зменшення втрат насіння при механізованому збиранні насінників цукрових буряків".
2002 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук на тему: "Агротехнічні основи процесів механізованого вирощування насіння цукрових буряків"
Під керівництвом Курила В.Л. і за особистої участі розроблено механізовані технологічні процеси і технічні засоби для вирощування і збирання цукрових буряків, їх насінників та цикорію коренеплідного з поєднанням технологічних операцій на базі комбінованих агрегатів та енергетичних засобів багатоцільового призначення. На основі результатів досліджень розроблено вихідні вимоги на 15 машин для безвисадкового та висадкового способів вирощування і збирання насінників цукрових та кормових буряків.
Розроблені разом із співробітниками механізовані зональні технології вирощування енергетичних цукрових буряків, енергетичних кормових буряків, сорго цукрового, міскантусу, проса прутоподібного, енергетичної верби для виробництва рідкого, газового та твердого видів біопалива.
Під його керівництвом підготовлено 6 кандидатів наук.

Почесні звання, нагороди:
- Голова методичної комісії (2008-2011 роки) та член вченої ради Інституту цукрових буряків УААН, з 2011 по 2013 рік – був заступником голови вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.
- Член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.360.01 при Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (2004-2016рр.), член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.004.10 при НУБІП (2006-2012рр.).
- З 2012 року по даний час є членом Експертної ради з агрономії та лісового господарства Державної атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України.
- З 2008 року по 2013 рік – член редакційної колегії з видання збірників наукових праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (внесено до переліку фахових видань), а з 2011 по 2013 рік – був заступником головного редактора цього видання.
- З 2012 року дотепер Курило В.Л. є членом редакційної колегії журналу "Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин", який внесено до переліку фахових видань України та включено до міжнародних каталогів наукових видань.
- З 2013 року є членом редакційної колегії з видання журналу "Біоенергетика".
- 2014 - почесний доктор Інституту агроекології і природокористування НААН
- 2016 - член-кореспондент НААН;
- Нагороджений почесними грамотами: Президії НААН, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН та Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації, а також Почесною відзнакою НААН.

Публікації:
- наукові праці – 244, у тому числі: 3 монографії, 24 навчальні посібники та методичні рекомендації (в т. ч. 6 національних стандартів), 143 статті, 71 патент на винаходи і корисні моделі, 3 авторських свідоцтва на сорти рослин.

140

Події у світлинах