logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Леонтяк Григорій Прокопович

Дата і місце народження:
15.06.1938 р. - с. Луги, Чечельницького району, Вінницької області Україна

Освіта:
1966-1971 рр. - Львівський лісотехнічний інститут, лісове господарство.
1972-1975 рр. - аспірантура, Львівський лісотехнічний інститут, 06.03.03. – лісознавство і лісівництво.
1990-1993 рр. - докторантура, Національний аграрний університет, 06.03.03. – лісознавство і лісівництво.

Кар’єра:
1964-1965 рр. -  помічник лісничого Озерського лісництва Володимирецького ЛГ.
1965 р. -  лісничий Андругського лісництва Володимирецького ЛГ.
1965 р.- лісничий Кіпріянівського лісництва Страшенського ЛГ .
1972-1990 рр. - директор Страшенського ЛГ.
1990-1998 рр. - директор Чечельницького ЛГ.
1998-2003 рр. - директор Рибницького ЛГ.
З 2003 р.- професор кафедри декоративно-прикладного мистецтва Рибницького філіалу Придністровського державного університету.
2005-2008 рр. - професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства Уманського державного аграрного університету.
З 2017 року - професор кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота:
 - Участь в міжнародних і республіканських наукових конференціях.
- «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства» (Умань, УНУС 2010 р.).
- «Экологическая безопасность и устойчивое развитие территорий» (Чебоксари, 2010 р.).
- «Лісове і садово-паркове господарство XXI сторіччя: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (Київ, НУБіП 2014 р.).
- «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку» (Харків: УкрНДІЛГА, 2015).
- «Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонного Придністров’я» (Заліщики, 2017 р.).
- «Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування» (Львів, 2018 р.).

Основні публікації

Матеріали конференцій:
1. Гордієнко М. І., Гойчук А. Ф., Гордієнко Н. М., Леонтяк Г. П. Ясени в Україні. — К.: Сільгоспосвіта, 1996. — С.412.
2. Леонтяк Г. П. Кизил — ценное лесное растение. — Кишинев: Штиинца, 1984. — С.157.
Статті
1. Леонтяк Г. П. Деякі особливості створення культур сосни в пристепових борах України // 3б. наук.-техн. праць. — Львів: УкрДЛТУ, 2004. — С. 55-59.
2. Леонтяк Г. П. Технологія вирощування Гінкго білоба (Gingo Biloba L.) і використання його в медицині // 3б. наук-техн. праць НАУ. — К.: НАУ, 2004. — Вип. № 4. — С.102-109.

Монографії
1. Леонтяк Г. П., Гордиенко М. И., Криницкий Г. Т., Леонтяк Н. Г. Экологическая роль дикорастущих плодовых растений в лесных насаждениях. — Кишенев: Штиинца, 2003. — 433 с.
Науково-методичні праці
2. Леонтяк Г. П. Методические рекомендации «Дендропроектирование (Архитектура зеленого строительства)». — Тирасполь, ПГУ, 2006. — 32 с.

Наукові інтереси:

Лісові пожежі
Екологоорієнтоване лісівництво
Вирощування дикорослих чагарників у рівнинних лісах України

104

Події у світлинах