logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Левчук Костянтин Іванович

 

Народився 1965 року у с. Лука-Мелешківська Вінницького району, Вінницької області. У 1988 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Вчитель історії та суспільствознавства».

Доктор історичних наук, професор. У вересні 2010  року захистив докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Тема дисертаційного дослідження: «Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1996 рр.)» (спеціальність 07.00.01 – історія України). У листопаді 2012 року отримав вчене звання професора кафедри історії України та філософії.

Науково-педагогічний стаж – 30 років. Працює на кафедрі історії України та філософії з 1989 року. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, нині завідувач кафедри історії України та філософії, професор.

Основними напрямами наукових досліджень є: створення та діяльність громадських організацій України (друга половина 80-х - 90-ї роки ХХ ст.), історія розвитку аграрних відносин в Україні (90-і роки ХХ ст.).

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць. В тому числі монографій

 • Левчук К.І. Громадські організації України: створення та діяльність (1985 – 1996 рр.) / К. І. Левчук. – Вінниця : ПП „Едельвейс і К”, 2009. – 320 с.
 • Левчук К.І. Аграрні відносини в Україні за умов переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект) / К.І. Левчук, Л.М. Середа. – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – 180 с.

Розділи в колективних монографіях

 • Левчук К. І. Форми і методи соціально-психологічного виховання населення політичними партіями і громадськими організаціями / К.І. Левчук. // Розбудова громадянського суспільства в Україні / [Бернштейн Л. Ю., Панченко П. П., Реєнт О. П.та ін.] – К. : Центр ІТ Київ, 1999. – 256 с. (Авт. текст – С. 155-177).
 • Левчук К.І. Владні органи та неурядові організації, які забезпечують проведення екологічної політики / К.І. Левчук, О.М. Кропивко. / Екологічні проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні / [Беренштейн Л.Ю., Коломієць С.С., Смолій В.А. та ін.] – К. : Центр ІТ Київ, 2000. – 224 с. (Авт. текст. – С. 170-191).
 • Левчук К. І. Громадські організації у проведенні реформ в аграрному секторі економіки України / К.І. Левчук, О.М. Кропивко. // Україна на зламі історичних епох (формування нових виробничих відносин в аграрному секторі економіки сучасної України (1991 – 2000 рр.) / [Реєнт О.М., Живора С.М., Панченко П.П. та ін.] – К. : Центр ІТ Київ, 2000. – 396 с.(Авт. текст – С. 199-218).
 • Левчук К.І. Педагогічні умови підвищення якісної підготовки фахівців аграрного профілю / К.І. Левчук, О.В. Левчук // Сучасні освітні технології у професійній підготовці фахівців аграрного профілю [Джеджула О.М., Герасимова І.Г., Солона О.В. та ін.] – Вінниця: ОЦ ВНАУ, 2015. – 221 с. (Авт. текст – С. 168-178).

Основні статті за останні роки

 • Левчук К.І. Створення та основні напрями діяльності Української спілки ветеранів Афганістану (1985-2000 рр.) / К.І. Левчук // Гілея: Зб. наук. праць. – 2016. – Вип.105. –  С.84-87.
 • Левчук К.І. Доброчинна діяльність Товариства Червоного Хреста України (1991-2000 рр.) / К.І. Левчук // Гілея: Зб. наук.праць. – 2016. – Вип.106. –  С.108-111.
 • Левчук К.І. Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста України (1985-1991 рр.) / К.І. Левчук // Гілея: Зб. наук.праць. – 2016. – Вип.115. –  С.78-81.
 • Левчук К.І. Зародження сепаратистських структур в Україні (1990-1992 рр.) / К.І. Левчук // Наукові записки ВДПІ ім.М. Коцюбинського. Серія: Історія: Зб. наук. праць. – 2017. – Вип.25. – С.161-164.
 • Левчук К.І. Зміни в політико-правовому статусі об’єднань громадян в умовах трансформацій українського суспільства (1985-1991рр.) / К.І. Левчук. – Гілея: Зб. наук.праць. – 2017.  – Вип.120. – С.78-82.
 • Левчук К.І. Передумови створення Вінницького сільськогосподарського інституту в роки НЕПу (1926-1928 роки) / К.І. Левчук // Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики. – Вінниця. – 2017.  - №10(26). – С.127-133.
 • Левчук К.І. Розвиток громадських організацій України протягом 90-х років ХХ ст. / К.І. Левчук. – Гілея: Зб. наук.праць. – 2018. – Вип.130. – С.93-96.
 • Левчук К.І. Розвиток фермерських та особистих селянських господарств України в середині 90-х років ХХ ст. / К.І. Левчук, Ю.М. Бойко. – Гілея: Зб. наук.праць. – 2018. – Вип.131. – С.84-87.
 • Левчук К.І. Створення і розвиток фермерських господарств Вінницької області (1991-1992 роки) / К.І. Левчук. – Економіка, фінанси, менеджмент : актуальні питання науки і практики – Вінниця. – 2018. - №3(31). – С.144-153.

Викладає дисципліни

 • «Історія України та етнокультурологія»
 • «Політологія»
 • «Теологія».

 

 

1372

Події у світлинах