logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Мазур Анатолій Григорович

 

Народився 25 вересня 1948 р. в с. Гриненки, Немирівського р-н, Вінницької обл. В 1971р. вступив до Вінницького педагогічного університету. З дипломом з відзнакою Анатолій Григорович приступив до роботи у Клебанівській середній школі.

У 1991 А. Г. Мазур успішно захистив кандидатську дисертацію. Розроблені ним методичні та практичні рекомендації лягли в основу вдосконалення регіонального планування й управління в період переходу від централізованої до ринкової економіки.

У 1998 році Анатолій Григорович призначається завідувачем кафедрою аграрного менеджменту, в 1999 році – деканом економічного факультету. У 2002р. він успішно захистив докторську дисертацію на тему: “Методологічні проблеми трансформації управління комплексним соціально-економічним розвитком регіонів в перехідний період”, а в 2003 році отримав науковий ступінь професора з менеджменту.

Науково-педагогічний стаж – 30 років. Працює на кафедрі аграрного менеджменту з 1998 року.

Основним напрямком наукових досліджень. Науковий здобуток проф. А. Г. Мазура є вагомим: він автор більше 130-ти наукових праць, із яких 2 навчальних посібники, 5 монографій. Професор А.Г. Мазур обґрунтував нові методологічні та теоретичні підходи щодо сутності та змісту регіонального управління в умовах ринкової економіки, запропонував бачення розвитку економіки регіону на основі нової парадигми, визначив закономірності та наукові принципи трансформації регіональних економічних систем з урахуванням глобалізаційних процесів, розробив концептуальні положення нормативно-правового, організаційного та інформаційного забезпечення розвитку регіональної економіки. Наукові розробки А. Г. Мазура рекомендовані науковою Радою з вивчення продуктивних сил регіонів Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Тернопільської областей при вивченні стратегій і пріоритетів розвитку економічних систем, а Міністерством економіки України стосовно концептуальних засад реформування економічного простору України в умовах регіоналізації економіки.

Досягнення проф. А. Г. Мазура в науковій і педагогічній діяльності неодноразово відзначалися державними нагородами - “Знаком пошани”, медаллю “Відмінник аграрної політики України”, Почесними грамотами Міністерства аграрної освіти, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної ради.
Професор Мазур Анатолій Григорович приніс значний вклад у розвиток науки в галузі регіоналістики та управління сучасними економічними системами. Сфера його наукових досліджень: регіональна економіка, еволюція регіональних економічних систем, просторова організація територіальних одиниць, проблематика регіонального управління, трансформація регіонального простору в умовах глобалізації і реорганізації економічних процесів, регіональна політика в сучасних економічних реаліях, процеси міжрегіонального та транскордонного співробітництва тощо.

Монографії

 • Стратегічні напрямки реструктуризації переробних підприємств галузей АПК. Трансформація економічного розвитку систем АПК регіону в ринкових умовах господарювання. Колективна монографія. - Під заг. ред. Мазура А.Г. - Вінниця, ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – с. 359-365.

Основні статті:

 • Мазур А.Г., Колесник Т.В.  Методологія дослідження змісту і сутності малих форм господарювання в сільській місцевості / Всеукраїнськй науково-виробничий журнал Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми науки і практики» -  Вінниця: ВНАУ, 2017. № 4 - С. 19-32.
 • Мазур А.Г., Коваленко В.Л. Розвиток інтеграційних процесів процесів в агропромисловому виробництві: монографія – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс, К». 2015. -172с.
 • Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Стратегічні напрями розвитку переробних підприємств АПК Вінницької області в умовах глобалізації / Вісник Одеського національного університету. Серія «Економічні науки». Одеса: ОНУ. 201. С.71-75.
 • Мазур А.Г., Дмитрик О.В. Господарства населення як економічна категорія та суб’єкт облаштування сільських територій.  Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми наук і практики». Вінниця: ВНАУ. 2016. № 15. С.7-15.
 • Мазур А.Г. Самборська О.Ю. Еволюція малих форм господарювання на селі [А.Г. Мазур, О.Ю. Самборська] Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми науки і практики» -  Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 19-27.
 • Мазур А.Г., Дмитрик О.В. Тенденції економічного відтворення  господарств населення в сільській економіці. // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми наук і практики». Вінниця: ВНАУ. 2017. № 28. С.55-67.
 • Мазур А.Г., Гонтарук Я.В., Клибанівська І.Я. Механізм управління холдинговою компанією. Серія Економічні науки/ Редколегія : Калетнік Г.М. (головний редактор ) та інші .- Вінниця : ВНАУ , 2012 .- Випуск 2 (64 ) . –С 60-66
 • Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Економічна ефективність виробництва та використання біоеталону в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. – Вінниця, 2012. –1(56) Т-1.– С. 7-12
 • Ціхановська В.М., Мазур А.Г., Гонтарук Я.В. Перспективи производства биогаза на спиртзаводах Винницкой области// Наукові праці інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. Випуск 19. за редакцією академіка НААН М.В. Роїка – м. Київ-2013 – С.245-249.
 • Мазур А.Г. Еволюція малих форм господарювання на селі [А.Г. Мазур, О.Ю. Свмборська] Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми науки і практики» -  Вінниця: ВНАУ, 2016. С. 19-27.
 • Мазур А.Г., Дмитрик О.В. Тенденції економічного відтворення  господарств населення в сільській економіці. // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми наук і практики». Вінниця: ВНАУ. 2017. № 28. С.55-67.
 • Мазур А.Г. Методологія дослідження змісту і сутності малих форм господарювання в сільській місцевості. А.Г. Мазур, Т.В. Колесник // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні проблеми наук і практики». Вінниця: ВНАУ. 2017. № 4. С.19-32.

Викладає дисципліни

 • «Управління інноваціями»
 • «Менеджмент організацій»
 • «Менеджмент».

1284

Події у світлинах