logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Правдюк Наталія Леонідівна

 

Місце та дата народження
01.12.1961 р., смт. Брацлав, Немирівського району Вінницької області

Освіта:
1982-1984рр. - Брацлавський сільськогосподарський технікум, спеціальність бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві
1984-1988рр. - Українська ордена Червоного прапора сільськогосподарська академія, спеціальність - бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві
1992-1995 рр. – аспірантура Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН, спеціальність –08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)


Кар’єра
Викладацька діяльність з 1988 року.
1988 – 1990 р.р. викладач-стажист кафедри бухгалтерського обліку Вінницького філіалу Української с.-г. академії
1990-1991 р.р. асистент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького філіалу Української с.-г. академії
1992-1995 р.р асистент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького філіалу Української с.-г. академії (за сумісництвом)
1996-1996 р.р. старший викладач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького філіалу Української с.-г. академії
1996-2004рр доцент, завідувач кафедри «Обліку і аудиту» Вінницького державного сільськогосподарського інституту (з 2000 року Вінницького державного аграрного університету)
1998-2004 р.р., доцент, декан обліково-фінансового факультету Вінницького державного сільськогосподарського інституту (з 2000 року Вінницького державного аграрного університету)
2004-2009 р.р, професор, декан факультету економіки і підприємництва Вінницького державного аграрного університету
2004-2009 р.р професор, завідувач кафедри «Облік та аналіз» (з 2008 - кафедри «Організації обліку та звітності») Вінницького державного аграрного університету
2009-2010 професор, декан факультету економіки і підприємництва, завідувач кафедри «Облік та аналіз» (з 2008 - кафедри «Організації обліку та звітності» Вінницького національного аграрного університету
2010-2013 р.р професор, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри «Організації обліку та звітності» Вінницького національного аграрного університету
2013-2014 р.р професор, заступник директора з наукової роботи навчально-наукового інституту аграрної економіки, завідувач кафедри «Організації обліку та звітності» Вінницького національного аграрного університету
2014 -2016 р.р., професор, завідувач кафедри «Організації обліку та звітності» Вінницького національного аграрного університету
2016 р. по н.ч. професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного аграрного університету.

Членство у професійних організація бухгалтерів: ФАБУ АПК України

Підвищення кваліфікації:
Підвищення кваліфікації наукових працівників при Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за напрямом бізнесу та державного управління з 06.09.2012 по 05.10.2012 (свідоцтво 12 СПК 865996 від 05.10.2012 р.)
Підвищення кваліфікації наукових працівників при ТДВ «Інститут обліку і фінансів» по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» САРА (свідоцтво 12 СПК 130330 від 09.09.2013 р.)
Підвищення кваліфікації наукових працівників при ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» у період з 19.02.2018 р. по 02 .03. 2018 року з метою підвищення професійного рівня науково-педагогічної діяльності, впровадження набутого науково-практичного досвіду в організацію навчального процесу. Опрацьовано теми щодо інформаційного забезпечення управління розвитком біоенергетики в Україні.

Науково-дослідницька робота
Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях:
- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи Збір. тез та виступів м. Київ, Інститут аграрної економіки. – 2006 р.
-V наукова конференція, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002). м.Київ- 2007р.
- Materialy IV mezinarodni vedecko- praktika conference Klicove aspekty vedecko cinnosti 2008 – 15-31 ledna 2008 roku – Dil 2 – Ekonomicke vedy – Praha – Publishinq House Education and Scince S.R. O 2008 r.
- Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених. «Напрямки реструктуризації АПК регіону в умовах ринку».- Вінниця- 2008.
- Треті річні збори Центрального відділення Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграріїв, Вінниця. 24 грудня 2009 р.
-Международная научно –практическая конференція « Совершенствование стратегического управления корпоративними образованиями и региональная промышленная политика перехода к новой инновационной экономики».-Пермский государственный університет, г.Пермь,11 ноября 2010 г.
- Міжнародна науково-практична конференція „Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави”, Вінниця 2010 р.
-V Международная научно-практическя конференция «Научно-инновационная деятельность в агропромышленном комплексе». -Минск, 21-22 апреля 2011г.
- Міжнародна науково-практична конференція «Стан та перспективи розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності» - Вінниця, 18-19 травня 2011.
- Conference proceeding: Economics of agriculture and environmental sciences in the context of globalization and regional challenges, Kyiv, Ukraine.- 2011.
- Міжнародна науково-методичної конференції «Інноваційний розвиток:економіка, управління, інформаційні технології, право, освіта», присвяченої 30-річчю заснування ВНАУ та 10-річчю спеціальності «Економічна кібернетика».15-16 листопада. Вінниця.- 2012 р.
- VIII Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики» присвячена 10-річчю ФАБФ АПКУ, 26-27 вересня .- Київ, 2013 р.
- Investments in human capital. Accounting aspect.- Warsaw University of Life Sciense Press, 2013.
- ІІI Міжнародна науково-практична конференція «Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку» – Вінниця, 2013 р.
- І всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 25 – 30 листопада 2013 р. – Луганськ 2013 р.
- IV Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» – Вінниця .- 2014 р.
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», 17 –18 листопада 2015 року. - Вінниця – 2015 р.
- Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток аграрної економіки в умовах інституціальних трансформацій», 12-13 травня 2016 р. – Вінниця.-2016
- І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством» – Вінниця, 2016 р.
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених ««Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», 8 грудня 2016 р. – Вінниця. – 2016р.
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» .– Вінниця.- 2017 р.
– Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства». 18 квітня 2018 р.- Вінниця .- 2018 р.
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку» – Вінниця.- 2018 р.
- V Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні». - Вінниця, 2018 р.
- І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу», 22.03.2018 р.– Харків, 2018 р.

Статті та монографії:
1. Правдюк Н.Л. Тенденції розвитку фінансового обліку в агропромисловому виробництві: (Монографія) - К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2005. – 420с.
2. Правдюк Н.Л. Фінансова звітність як елемент економічного механізму сільського господарства // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : фінанси і кредит. – 2005.- №2 (19).- С. 222-225.
3. Правдюк Н.Л., Кривоконь О.С. Вдосконалення аналітичного обліку витрат у фермерських господарствах // Наукові доповіді Національного аграрного університету, Електронний журнал, 2006., №2. – С. 165-171.
4. Правдюк Н.Л. Види бухгалтерського обліку та обґрунтування їх застосування // Економіка АПК. - 2006. - № 6. – С. 52-59.
5. Правдюк Н.Л. Кривоконь О.С. Проблеми регулювання обліку у сільському господарстві // Агроінком, 2006., № 7-8. – С. 88-92.
6. Правдюк Н.Л. Організаційні складові фінансового обліку в сільському господарстві // Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2007., № 6.- С. 3.
7. Правдюк Н.Л. Бухгалтерський облік як система модель управління // Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал. - 2007. №5.- С. 299-304.
8. Правдюк Н.Л. Методичні особливості фінансового обліку в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК . Міжнародний науково-виробничий журнал. - 2007., №5. – С. 299-304.
9. Правдюк Н.Л. Екологічний аудит як інструмент управління природокористуванням // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». Випуск 4-5 . - 2007. – С. 299-304.
10. Правдюк Н.Л. Особливості організації фінансового обліку у сільському господарстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник . - 2007. - №2(39). – С. 72-76.
11. Правдюк Н.Л. Методична складова фінансового обліку як інструмент управління в період становлення ринку землі // Зб. наук. праць південного філіалу «Кримський агротехнологічний університет» НАУ Економічні науки. Сімферополь. – 2007. – С. 48-54.
12. Правдюк Н.Л. Системність бухгалтерського обліку в сучасних умовах // Науковий вісник НАУ, Київ. - 2007. - №111. – С. 305-308.
13. Правдюк Н.Л. Розвиток облікових концепцій як інформаційної системи управління // Науково-методичний журнал. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Фінанси і кредит. - Випуск 2-2007.- С. 140-143.
14. Правдюк Н.Л. Інформаційна роль фінансового обліку для сільськогосподарських підприємств // Облік і фінанси АПК . - 2007. - № 11-12. С. 185-188.
15. Правдюк Н.Л. Результативність функціонування сільського господарства на основі бухгалтерського обліку // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць. Випуск 5(20). Частина 2 – м.Луцьк ЛНТУ – 2008. – С. 151-156.
16. Правдюк Н.Л., Настенко М.М Контроль надзвичайної діяльності в підприємствах АПК // Економіка АПК № 11,- 2009. – С. 92-97.
17. Правдюк Н.Л. Фінансова стратегія управління вартістю підприємства // Збір. наук. праць Подільського аграрно-технічного університету, випуск 17. том 2, 2009. – С. 631-635.
18. Правдюк Н.Л. Уніфікація облікових систем та їх узагальнення у звітності // Збір. наук. праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 6 (24). – ч.1. – Редкол.: відп. ред.. д.е.н. професор Герсимчук З.В.- Тираж 100 пр. – Луцьк, 2009. – С. 92-97.
19. Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П. Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництвом біопалива // Збірн. Наук. праць ВНАУ. – Випуск 42, том 1. м.Вінниця. – 2010. – С. 154-158.
20. Правдюк Н.Л. Особливості бюджетної політики в аграрній сфері економіки // Збірн. Наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, випуск 5, том 1. Вінниця.- 2010. – С. 109-112.
21. Правдюк Н.Л. Методичні підходи до обліку витрат і їх взаємозв’язок з економічними теоріями // Науково-методичний журнал Вісник Сумського національного аграрного університету. Випуск 2, 2010. – С. 116-120.
22. Правдюк Н.Л. Розвиток методів обліку витрат відповідно до вимог управління виробництва біопалива // Збірн. наук. праць Вінницького національного аграрного університету за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції „Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави” Секції “Економічні та екологічні аспекти біоенерегетики (виробництва біопалива)”– Випуск 42., м.Вінниця 2010. – С. 154-159.
23. Правдюк Н.Л., Новодворська В.В., Гудзенко Н.М. та ін. Актуальні питання організації обліково-аналітичного процесу на підприємствах агропромислового комплексу України: (Монографія). - м. Вінниця, 2010. -680с.
24. Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П. Організація управлінського обліку виробництва біопалива // Збірн. наук. праць ВНАУ. Серія: Економічні науки Випуск 1(48). м. Вінниця. - 2011. – С. 154-161.
25. Правдюк Н.Л., Правдюк О.Л. Освітня програма по організації бухгалтерського обліку у фермерських господарствах – складова частина системи сільськогосподарського дорадництва // Збір.наук.праць ВНАУ.- Випуск 12(52) .- 2011. – С. 11-15.
26. Правдюк Н.Л., Бурлака Б.В. Управління ціновими ризиками в банках при обслуговування агро формувань // Вісник сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит Випуск 1 .- Суми.- 2011 - С.9-14.
27. Правдюк Н.Л., Чудак Л.А. Групування витрат за об’єктами обліку в польовому кормо виробництві // Економіка АПК Міжнародний науково-виробничий журнал. Київ 8(202) – 2011р. С. 65-71.
28. Правдюк Н.Л. Довгострокове іпотечне кредитування в аграрній сфері економіки: можливості та ризики /Правдюк Н.Л. / Економіка АПК.- 2011.-№11.-С.51-56.
29. Правдюк Н.Л., Пилявець О.В. Галузеві особливості облікової політики в рибництві / Н.Л.Правдюк , О.В.Пилявець // Вісник Сумського національного аграрного університету .Серія: Фінанси і кредит. Випуск 2.- 2011 р.- С.91-98,
30. Правдюк Н.Л., Настенко М.М. Облік і контроль надзвичайної діяльності сільськогосподарських підприємств: Монографія/ Н.Л.Правдюк, М.М.Настенко.- Вінниця: ПП Балюк, 2012 р.-226 с.
31. Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення управління підприємством: колективна монографія / під ред.. Н.Л.Правдюк.- Вінниця: Вид-во ПП «ТД Едельвейс і К»,, 2012.-420с.
32. Непочатенко О.О., Правдюк Н.Л., Любар О.О. Гармонійність кредитної політики банків / Непочатенко О.О., Правдюк Н.Л., Любар О.О //Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Частина 2: Економіка.-2012.-Випуск 77.-С.224-230.
33. Формування сталої фінансової системи аграрного сектору / Н.Л.Правдюк // Облік і фінанси АПК.- Київ, 2012. №2 (56).-С.90-93.
34. Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П. Особливості земель сільськогосподарського призначення як об’єкта бухгалтерського обліку /Н.Л.Правдюк, Я.П.Іщенко // Збірник наукових праць ВНАУ.- Випуск 1(56).- Вінниця.- 2012. - С.211-217.
35. Правдюк Н.Л., Правдюк О.Л. Модифікації механізму підтримки аграрної сфери: зарубіжний та вітчизняний досвід / Н.Л.Правдюк, О.Л. Правдюк // Збірник наукових праць ТДАТУ.- №12(18). - 2012.-С.355-366.
36. Правдюк Н.Л., Шарко Т.М. Оцінка важелів та інструментів фінансово-економічної діагностики в сільськогосподарських підприємствах /Н.Л.Правдюк, Т.М.Шарко// Облік та фінанси АПК, №3, 2012.- С.145-154.
37. Правдюк Н.Л., Юрчук Н.П Структура облікового апарату сільськогосподарського підприємства в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку / Правдюк Н.Л., Юрчук Н.П. //Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. - Випуск 3(54), Т 1,-2011.-С.191-196.
38. Правдюк Н.Л. Податок на доходи фізичних осіб: Навч. посіб. /Правдюк Н.Л., Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Любар О.О.// За ред. Н.Л. Правдюк. - м. Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер».-2012.-168 с.
39. Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П. Вплив методики визначення середньої заробітної плати на організацію обліку розрахунків за виплатами працівникам у сільськогосподарських підприємствах / Правдюк Н.Л., Іщенко Я.П.// Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. - Вінниця, 2013. Випуск 4(70).-С.81-86.
55. Правдюк Н.Л., Покиньчереда В.В. Кількісний та якісний аналіз стану трудових ресурсів олійно-жирової галузі України / Н.Л.Правдюк, В.В.Покиньчереда // Ефективна економіка.- 2013. - № 6 .- [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2136
40. Pravdyuk N.L., Nastenko M.M. Realities and prospects abnormal risk management at agricultural enterprises of Ukraine // N. L. Pravdyuk, M. M. Nastenko – Warsaw University of Life Sciense Press, 2013.
41. Правдюк Н.Л., Корпанюк Т.М. Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств:Монографія.-Вінниця:Вид-во «ТД «Едельвейс» і К», 2014-2000с.
42. Правдюк Н.Л. Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського обліку України у контексті міжнародного досвіду / Н.Л.Правдюк / Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 2014, №2.-С.103-114
43. Звітність спільної діяльності без створення юридичної особи: організаційно-методичні положення /Н.Л.Правдюк//Міжнародний збірник наукових праць. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Випуск 2(29), 2014.-С.228-238.
44. Правдюк Н.Л. Деякі аспекти управлінського обліку в умовах комп’ютерної системи бухгалтерського обліку /Н.Л.Правдюк / Кібернетичне управління та інформаційні технології. Випуск №1.-2014.-С.134-143.
45. Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення управління прибутком підприємства /Н.Л.Правдюк //Облік і фінанси.-№4(70).-2015.-С.53-60.
46. Правдюк Н.Л Особливості управлінського обліку для підприємств лікеро-горілчаної підгалузі / Н.Л. Правдюк // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції.. - Херсон, 2015. – № 19 (8.) - С.13-15.
47. Правдюк Н.Л. Трудові ресурси підприємств: обліково-аналітичне забезпечення управління /Н.Л.Правдюк, В.В. Покиньчереда // ПП ТД «Едельвейс і К», 2016 -248 с.
48. Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення управління виробництвом біологічного палива /Н.Л.Правдюк //Облік і фінанси. - №4(71).-2016.-С.74-81.
49. Правдюк Н.Л. Розробка стратегічного набору управління інноваційно-інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств / Н.Л. Правдюк, М.О. Бондар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - № 7 (11). – 2016. – С.39-51.
50. Правдюк Н.Л. Якість облікової інформації: сутність та методика оцінки / Н.Л. Правдюк, М.В. Правдюк // Облік і фінанси. - № 2 (72). – 2016. – С.57-64.
51. Правдюк Н.Л. Бюджетування як інструмент обліку витрат для підвищення якості продукції підприємств лікеро-горілчаної підгалузі / Н.Л. Правдюк // Економіка та держава. - № 9. – 2016. – С.13-15.
52. Правдюк Н.Л. Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект / Н.Л. Правдюк // Облік і фінанси. - № 4 (74). – 2016. – С.69-79.
53. Правдюк Н.Л., Правдюк А.Л. Ринок земель сільськогосподарського призначення : реалії та перспективи економічного та правового середовища/Н.Л.Правдюк, А.Л.Правдюк// Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.- 2017.-№ 3.-С.21-35
54. 79. Правдюк Н.Л. Цінова політика щодо готової продукції підприємства:обліково-аналітичний аспект/Н.Л.Правдюк//Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. - Вип. 1 (36).-2017.-С.153-172
55. Правдюк Н.Л. Облікова концепція товарно-матеріальних цінностей в умовах постіндустріальної економіки/Н.Л.Правдюк//Вісник ЖДТУ. - № 2 (80).-2017.-C.21-30
56. Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф. Необхідність оцінки якості фінансової звітності/ Н.Л. Правдюк., Т.Ф. Плахтій // Облік і фінанси. - № 3 (74). – 2017. – С.52-59.
57. Правдюк Н.Л.Соціальні аспекти бухгалтерського обліку/Н.Л.Правдюк// Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2017.-№12.-С.91-101
58. Правдюк Н.Л., Плахтій Т.Ф.Розробка базових, теоретичних засад якості облікової інформації/ Н.Л.Правдюк, Т.Ф. Плахтій// Технологічний аудит і резерви виробництва.-№ 3-4(35).-2017.-С.4-9
59. Правдюк Н.Л.,Томчук О.В. Формування ринку біоенергетики в Україні та його інформаційно-аналітичне забезпечення / Н.Л.Правдюк., О.В.Томчук // Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал.-№ 5.-2018 р.-С.51-62

Почесні відзнаки :
Відзнака: Відмінник аграрної освіти ІІІ ступеня
Відзнака: Відмінник аграрної освіти ІІ ступеня ;
Медаль : «За професійні заслуги ІІ ступеня».


Наукові інтереси
Організація бухгалтерського обліку
Обліково-аналітичне забезпечення управління

Наукова школа «Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах аграрного ринку» та її випускники:
Випускниками школи, під керівництвом д.е.н., професора Правдюк Наталії Леонідівни, підготовлено і захищено 11 кандидатських дисертацій, а саме:
1. Янчук Г.В. за темою: «Організація обліку та звітності бюджетних установ в умовах інтеграції обліку», 2006р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності); ;
2. Гудзенко Н.М. за темою: «Облік і контроль збуту в операційній діяльності
сільськогосподарських підприємств», 2007р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
3. Кривоконь О.С. за темою: «Організація обліку та контролю діяльності фермерських господарств», 2007р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
4. Китайчук Т.Г. за темою: «Облік та контроль товарно-матеріальних цінностей в аграрних формуваннях», 2010р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
5. Настенко М.М. за темою: «Облік та контроль надзвичайної діяльності сільськогосподарських підприємств», 2010р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
6. Любар О.О. за темою: «Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань», 2011р. за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
7. Корпанюк Т.М. за темою: «Фінансово-економічна діагностика сільськогосподарських підприємств: методичні підходи та інструментарій», 2013р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
8. Юрчук Н.П. за темою: «Організація обліку праці та її оплати на сільськогосподарських підприємствах», 2013р. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).
9. Рижмань Л.Д. Тема: «Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств: важелі та механізми», 2014 р. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
10. Покиньчереда В.В. Тема: «Обліково-аналітичне забезпечення управління трудовими ресурсами на підприємствах олійно-жирової галузі України», 2015., за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
11. Мулик Я.І. Тема: «Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств», 2015 р., за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);

 

 

1640

Події у світлинах