logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Професори факультету менеджменту та права

Народився 2 травня 1949 року у с. Клембівка Ямпільського району Вінницької області.

Вищу освіту здобув у 1970 році, закінчив Українську ордена  Трудового Червоного прапора сільськогосподарську академію.

Академік НААН України, доктор економічних наук, професор, голова Всеукраїнської асоціації виробників біоенергетичної сировини, устаткування, біопалива та наукового забезпечення розвитку біоенергетичного виробництва «Укрбіоенерго», народний депутат України IV-VII скликань, Голова комітету Верховної ради з питань аграрної політики та земельних відносин (2012 - 2014), кавалер ордена «За заслуги» ІІ та ІІІ ступенів, відмінник народної освіти, заслужений економіст України, президент навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум».                  

Під керівництвом і за участю професора Калетніка Г.М. виконуються науково-дослідні роботи у напрямі вивчення теоретико-методологічних засад формування ринку альтернативних джерел енергії в України, фінансово-кредитного забезпечення розвитку виробництва біопалива, формування енергетичної безпеки, ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств, управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю та ін.

Напрацьовано та опубліковано понад 268 наукових праць, з яких у 2018 році – 2 підручники, 5 наукових статей у фахових виданнях, 1 тези доповіді, 10 методичних рекомендацій та 12 патентів на винахід.

Як народний депутат України та Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, за період з 2010 по 2014 роки написав більше 70 законопроектів, 50 з яких були прийняті Верховною Радою України і підписані Президентом України та набули чинність Законів.

Основні результати досліджень стосуються проблем ринку енергоресурсів та спрямовані на удосконалення й ефективне виробництво біосировини та біопалива, окреслюють шляхи його перспективного розвитку на інноваційно-інвестиційній основі, з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників.

Калетнік Г.М. є автором прийнятого 18 червня 2007 р. Закону України “Про розвиток виробництва та споживання біологічних видів палив” (реєстраційний № 3158).

Науково-практичні розробки використано при підготовці законопроектів для розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України, Комітетів Верховної Ради України  та прийнято як зміни  і доповнення до Законів України, а саме: за поданням автора Верховною Радою України внесено зміни: “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих”, “Про оподаткування прибутку підприємств”, “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”,  “Про підприємництво”, “Про Єдиний митний тариф”, “Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)”, “Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”, “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

Академік, є автором винаходів, а саме: “Високооктанова кисневмісна добавка до бензинів”, (патент на винахід № 29365, зареєстрований 15.05. 2003 р. Державним департаментом  інтелектуальної власності);  “Спосіб одержання спиртовмісної рідини” (Патент №23578 на корисну модель Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2007 р.);  “Спосіб одержання спиртовмісної  рідини” (Патент № 82624 на винахід зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 25.04.2008 р.).

Під науковим керівництвом професора Калетніка Г.М. підготовлено 5 докторів наук та 14 кандидатів наук.

У лютому 2013 року на сесії загальних зборів Національної академії аграрних наук України обраний дійсним членом (академіком) НААНУ.

Завдяки наполегливим зусиллям президента Навчально-науково-виробничного комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» Григорія Калетніка налагоджена тісна співпраця із закордонними навчальними закладами, зокрема університетами США, Польщі, Словаччини, Франції, Швеції, Албанії, Німеччині, Китаю, ПАР, Грузії та ін. Важливим кроком у розвитку міжнародних зв’язків і взаємообміну в освітній, науковій і культурній сферах став вступ до Асоціації університетів Чорноморського регіону та Вишеградської асоціації університетів.

Список
монографій
доктора економічних наук, профессора,
академіка НААН України,
лауреата Державної премії України 
у галузі науки і техніки 
Калетніка Григорія Миколайовича

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

Вдосконалення технології зберігання і використання зерна

друк.

Монографія. – Вінниця: Інститут кормів УААН, 1996. – 240с.

240/15,0

Кулик М.Ф.
Бабич А.О.
Засуха А.А
Gracey A.

1996

Сучасні та перспективні технології зберігання і використання вологого зернофуражу

друк.

Монографія. – К.: Світ, 2000. – 246с.

246/15,4

Кулик М.Ф.
Засуха Т.В.
Жмудь О.В.
та інші

2000

Енергоощадні технології кормів – основа конкурентноздатності тваринництва

друк.

Монографія. –Вінниця: Теза, 2006. – 340с.

340/21,3

Кулик М.Ф.
Глушко Л.Т. та інші

2006

Розвиток ринку біопалив в Україні

друк.

Монографія.
– Київ: Аграрна наука,2008.-
464 с.

464/29,0

 

2008

Розвиток Організаційно-функціональних структур управління в регіональних економічних системах

друк.

Монографія. – Вінниця: вінницька газета, 2009. – 188 с.

188/11,8

Мазур А.Г.
Кубай О.Г.

2009

Територіальна організація зернопродуктового комплексу регіону та напрями його удосконалення

друк.

Монографія.-
Вінниця: Вінницька газета, 2010. –180 с.

180/11,3

Пепа Т.В., Ціхановська В.М.

2010

Біопаливо. Продовольча, енергетична та екологічна безпека України

друк.

Монографія.–
Київ: Хай-Тек Прес, 2010 – 
516 с.

516/32,3


2010

Новітні технології біоенергоконверсії

друк.

Монографія.–
Київ: Аграр Медіа Груп, 2010 – 326 с.

326/20,4

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П.,
Дубровін В.О.

2010

Динаміка зернозбиральних агрегатів

друк.

Монографія.–
Київ: Аграрна наука, 2010 – 276 с.

276/17,3

Булгаков В.М., Гриник І.В.,
Леженкін О.М.

2010

Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива

друк

Монографія.
-К.: Аграр. Медіа Груп, 2012. – 403 с.

403/25,2

Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г.

2012

Державне управління розвитком електроенергетики в контексті європейської інтеграції України

друк

Монографія-Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2012. – 284с.

284/17,8

Козловський С.В., Заболотний Г.М., Слупський Б.В.

2012

Альтернативна енергетика України: особливості функціонування і перспективи розвитку

друк.

Колективна монографія. - Вінниця: Едельвейс і К, 2012. – 250 с.

250/15,6

Олійнічук С.Т., Скорук О.П., Климчук О.В., Яцковський В.І., Токарчук Д.М., Здор І.А.

2012

Інститути інфраструктури та ціноутворення у розвитку аграрного ринку: регіональний аспект

друк

Монографія. - Вінниця, 2012. – 322 с.

322/20,1

Шпикуляк О.Г., Пчелянська Г.О.

2012

Трансформаційна динаміка процесів відтворення в аграрній економіці

друк.

Колективна монографія. –Вінниця, 2012. – 544 с.

544/34,0

Олійнічук С.Т., Скорук О.П.

2012

Малогабаритні сільськогосподарські машини для роботи на схилах

друк

Монографія. – Київ, 2012. – 260 с.

260/16,3

Булгаков В.М., Гриник І.В., Усенко М.В., Кравченко І.Є

2012

Управління економічними відносинами підприємств молоко-продуктового під комплексу аграрної галузі України

друк.

Монографія. – Вінниця: 2013. – 248 с.

248/15,5

Козловський С.В., Тарасюк
Н. М., Семененко В.В.

2013

Теории машин и оборудования для производства гидропонной продукции

друк.

Монографія. – К.: Аграрна наука, 2013. – 344 с.

344/21,5

Гриник І.В.
Адамчук В.В.
Булгаков В.М.
Костюченко В.А.
Новак Я.

2013

Система довузівської підготовки в країнах західної Європи та інноваційні методи навчання у ВНЗ України

друк.

Колективна монографія. – Вінниця, 2013. – 480 с.

480/30,0

Кравець Р.А., Лазоренко Н.Л., Тимкова В.А., Шаповалюк Л.О.

2013

Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив

друк.

Монографія. – К.: «Аграр Медіа Груп», 2014. – 360 с.

360/22,5

Блюм Я.Б.
Григорюк І.П.
Дмитрук К.В.
Дубровін В.О.
Ємець А.І.
Мельничук М.Д.
Мироненко В.Г.
Рахметов Д.Б.
Сибірний А.А.
Циганков С.П.

2014

Трансформація економічного розвитку системи АПК регіону в ринкових умовах господарювання

друк.

Колективна монографія. – Під заг.ред. Мазура А. Г. - Вінниця, ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2014. – 376 с.

376/23,5

Калетнік Г.М. (гол.ред.),
Мазур А.Г., Янчук Г.В. та інші

2014

Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності

друк.

Монографія. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – 252 с.

252/15,8

Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г.

2015

Розвиток ринку сільськогосподарської продукції та формування продовольчої безпеки

друк.

Монографія

 

Калетнік Г. М.,
Дармограй О. В.

2016

Малогабаритні сільськогосподарські машини. Конструкція, теорія і розрахунок

друк.

Монографія

23,70

Адамчук В.В., Булгаков В.М., Головач І.В., Гриник І.В., Черновол М.І., Свірень М.О., Усенко М.В.

2017

 Теорія і проектування робочих органів сівалок для селекції та насінництва зернових культур

друк.

Монографія

20,00

Заришняк А.С.,
Адамчук В.В., Булгаков В.М., Калетнік Г.М.
та ін.

 2017

 

 

п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

1

2

3

4

5

6

7

Посібники

1

Основи перспективних технологій виробництва продукції тваринництва

Друк.

Навчальний посібник. – В: Енозіс, 2007. -584 с. (Гриф МАП України)

584

Кулик М. Ф. Петриченко В. Ф. Хорішко В. Д.

2007

2

Планування діяльності підприємств

Друк.

Навчальний посібник. – В: Енозіс, 2008. -300с. (Гриф МАП України № 18-1-213/933 від 12.06.08р.)

300

Мазур В. І.

Кафлевська С.Г.

2008

3

Біопалива. Ефективність їх виробництва та споживання АПК  України.

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця, 2008 – 192с. (Гриф МАП України, лист №18-28-13/1539 від 03.10.08р.)

192

Пришляк В.М.

2008

4

Інженерний менеджмент

Друк.

Навчальний посібник. – Вінниця, 2010. – 318с. (Гриф МАП України, лист №18-28-13/923 від 28.12.09р.)

318

Войтюк В.Д.

Тивоненко І.Г.

Мельник І.І.

Бондар С.М.

Скорук О.П.

2009

5

Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України

Друк.

Навчальний посібник. – Київ, 2011-312с. (Гриф МОН України № 1/12-75 від 15.01.10р.)

312

Пришляк В.М.

2011

6

Управління інженерною діяльність виробничих і сервісних підприємств АПК

Друк.

Навчальний посібник.- Київ,2010.-448 (Гриф МОН України №1/12-190 від 21.10.10р.)

448

Войтюк В.Д.

Бондар С.М.

Скорук О.П.

2010

7

Теоретичні основи моделювання та фінансово-економічні розрахунки в менеджменті та бізнесі

Друк.

Навчальний посібник.- Київ,2010.-400с. (Гриф МОН України, лист №1/12-438 від 09.02.10р.)

400

Козловський С.В.

Підвальна О.Г.

2010

8

Фінансовий менеджмент

Друк.

Навчальний посібник.-Київ, 2010р. – (Гриф МОН України, лист № 1/12-649 від 23.02.10р.)

320

Ціхановська В.М.

 

2010

9

Менеджмент та маркетинг

Друк.

Навчальний посібник (Гриф МОН України, лист від 29.07.10 р. №1/11-7032

 

Ціхановська В.М.

Ціхановська О.М.

2010

10

Хімія і технологія біологічних видів палива

Друк.

Навчальний посібник (Гриф МОН України, лист від 09.08.10р. №1/11-7546)

 

Олійнічук С.Т.

Ковалко М.П.

2010

11

Міжгалузевий баланс

Друк.

Навчальний посібник – Вінниця: вінницька газета, 2011. -212с. (Гриф МОН)

212

Киш Л.М.

Мазур А.Г.

Потопова Н.А.

2011

12

Теоретична механіка

Друк.

Навчальний посібник –К: «Хай-Тек Прес»,2011.-608с. (гриф МОН України, лист №1/11-10303 від 29.07.10р.)

608

Булгаков В.М.

Булгакова В.В.

Кравченко І.Є.

Кучеренко С.І.

Мазоренко Д.І.

2011

13

Міжнародний баланс

Друк.

Навчальний посібник –К: «Хай-Тек Прес»,2011.-580с. (Гриф МОН України, лист від 29.07.210р. №1/11-7032)

580

Ціхановська В.М.

Ціхановська О.М.

2011

14

Державне регулювання економіки

Друк.

Навчальний посібник –К: «Хай-Тек Прес»,2011.-428с. (Гриф МОН України, лист від 25.05.10р. №1/11-7032

428

 

Мазур А.Г.

Кубай О.Г.

2011

15

Управлінський консалтинг

Друк.

Навчальний посібник: К.: «Аграрна освіта», 2012р. 448с. (МОН)

448

Безкровний М.Ф.

Іщенко Т.Д.

2012

16

Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти

Друк.

Навчальний посібник: присвячується 30-річчю Вінницького національного аграрного університету – К.:Хай-Тек Прес,2012.-351с., (МОН)

351

Козловський В.О.

Заболотний Г.М.

Козловський С.В.

2012

17

Зовнішньоекономічна діяльність: теоретичні та практичні аспекти

Друк.

Навчальний посібник.- Вінниця,2012. -519с.

519

Козловський В.О.

Заболотний Г.М.

Козловський С.В.

2012

18

Операційний менеджмент

Друк.

Навчальний посібник. – К.: «Хай-Тек Прес» 2013. – 304с. (Гриф МОН України, лист від 11.07.2012р. № 1/11-11369)

304

Колесов О.С.

Недбалюк О.О.

2013

19

Теоретична механіка в прикладах і завданнях

Друк.

К.: Аграр. наука, 2014. – 348с. (Гриф МОН України, лист від 27.03.2014р. №1/11-4376)

348

Булгаков В.М.

Гриник І.В.

Адамчук В.В.

Тіщенко Л.М.

Черниш О.М.

Яременко В.В.

 

 

 

 

2014

20

Прикладна механіка. Навчальний посібник

Друк.

К.: Аграрна наука

61,00 

Адамчук В.В.,
БулгаковВ.М.,
Черниш О.М.,
Калетнік Г.М.
та ін.

2017

 

№ п/п

Назва роботи

Характер роботи

Вихідні дані

Обсяг (стор)

Співавтори

Рік видання

1

2

3

4

5

6

7

Підручники

1

Економіка підприємств харчової промисловості

Друк.

Підручник. К.: Урожай, 1998.

272/69

Заїнчковський А.

Решетнюк Г.М.

Болдуй А.Г.

1998

2

Машини та обладнання із сільськогосподарської меліорації

Друк.

Підручник (Гриф МОН України, лист від 29.09.10 р. №1/11-9053)

 

Чаусов М.Г.

Бондар М.М.

Пришляк В.М.

Бондар С.М.

2010

3

Основи інженерних методів розрахунків на міцність і жорсткість

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2011. – 616с. (гриф МОН України від 07.10с. №1/11-11140)

616

Чусов М.Г.

Швайко В.М.

Пришляк В.М.

Пилипенко А.П.

Бондар М.М.

2010

4

Технічна механіка

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2011, 340с. (гриф МОН України від 09.11.10р. №1/11-10304)

340

Булгаков В.М.

Черниш О.М.

Солона О.В.

Цуркан О.В.

2011

5

Основи інженерних методів розрахунків на міцність та жорсткість

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2013. – 528с.

528

Чаусов М.Г.

Швайко В.М.

Пришляк В.М.

Пилипенко А.Г.

Бондар М.М.

2013

6

Фінансовий менеджмент

Друк.

Підручник – К.: «Хай-Тек Прес»,2013. – 688с.

688

Даниленко А.С.

Варченко О.М.

Ціхановська В.М.

2013

7

Production and Use of Biofuels. Second edition, supplemented: textbook

Друк.

K.: Agrarian Science

21,38 

 

2018

8

Аграрна політика та земельні відносини (частина 5)

Друк.

Вінниця: ВНАУ, 2020

  Гончарук І.В., Ємчик Т.В., Лутковська С.М.

2020

 

 

868

Події у світлинах