logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Сахно Андрій Анатолійович

Місце та дата народження:

15.06.1975 року, м. Вінниця

Освіта:
1992-1997 рр. Вінницький державний технічний університет. Кваліфікація «Економіст. Менеджер виробництва»;
1997-1999 рр. Київський державний торговельно-економічний університет. Кваліфікація «Економіст - фінансист».
2008-2011 рр. Навчання в аспірантурі ПВНЗ «Європейський університет».
21 грудня 2011 р. Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) та отримання диплому кандидата економічних наук.
22 грудня 2014 р. Отримання атестата доцента кафедри фінансів у ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет».
2015-2018 рр. Навчання в докторантурі ПВНЗ «Європейський університет»;
Підвищив кваліфікацію у Приватному вищому навчальному закладі «Європейський університет» (за програмою «Інновації в освіті»).
26 квітня 2018 р. Захист докторської дисертації за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) та отримання диплому доктора економічних наук.
Січень-березень 2019 року. Пройшов післядипломне закордонне стажування «Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти: вплив співпраці з бізнесом на розвиток економіки» (Польща – Словаччина – Угорщина).
16 грудня 2019 р. Отримання атестата професора.

Кар’єра
1997-2000 рр. Товарознавець групи «Культовари» ЗАТ «Вінницький універмаг»;
2000-2001 рр. Викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу бізнесу;
2001-2002 рр. Начальник організаційно-методичного відділу ПВНЗ «Вінницький інститут регіональної економіки та управління»;
2002-2006 рр. Викладач економічних дисциплін Вінницького коледжу менеджменту;
2006-2011 рр. Асистент, старший викладач кафедри «Економіка та фінанси» ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;
2012-2020 рр. Доцент, професор кафедри «Фінанси» ПВНЗ «Вінницький фінансово-економічний університет»;
З лютого 2020 р. професор кафедри «Економіка» Вінницького Національного аграрного університету.

Науково-дослідна робота
За період наукової діяльності надруковано 66 праць, у тому числі: 2 монографії, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 5 статей, що індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Основні публікації:
Sakhno A. Methodology for the Impact Assessment of the Digital Economy on Agriculture Development / A. Sakhno, I. Salkova, A. Broyaka, N. Priamukhina // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8, Issue 3C, November 2019, pp 160-164.
2. Sakhno A. Evaluation of the Efficiency of Enterprises by the Method of Analysis of Functioning Environment / A. Sakhno, O. Hryvkivska, I. Salkova, Kucher // Journal of Environmental Management and Tourism, Vol 10 No 3 (2019): JEMT Volume X Issue 3(35) Summer 2019, pp 499-507.
Sakhno A. Impact of Credit and Investment Resources on the Productivity of Agricultural Sector / A. Sakhno, N. Polishchuk, I. Salkova, A. Kucher // European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 2, 335-345.
Sakhno A. Efficiency of managing liabilities of enterprises of different types of economic activities / A. Sakhno, I. Salkova, N. Polishchuk, L. Kucher, I. Stashko // European Journal of Sustainable Development (2020), 9, 1, 423-431.
Sakhno A. Mortgage lending system of agricultural enterprises of Ukraine / A. Sakhno, N. Polishchuk, I. Salkova, L. Kucher, O. Kudyrko // Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015 Vol. 41 (Nº 15) Year 2020 Page 7
Sakhno A. A Methodological Analysis for the Impact Assessment of the Digitalisation of Economy on Agricultural Growth / A. Sakhno, I. Salkova, A. Broyaka, N. Priamukhina // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 242-249.
Сахно А.А. Особливості оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємств / А.А. Сахно, І.Ю. Салькова, А.О. Слободянюк // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2018. – № 1(57). – С. 77-86.
Сахно А.А. Проблеми досягнення фінансової безпеки держави та шляхи її вирішення / А.А. Сахно, І.Ю. Салькова, Ю.А. Яворська // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2018. – № 2(58). – С. 49-57.
Сахно А.А. Небюджетне фінансування у приватному вищому навчальному закладі / А.А. Сахно, Ж.В. Поліщук, Д.О. Онищенко // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2019. – № 1(61). – С. 89-95.
Сахно А.А. Формування пріоритетів розвитку у птахопродуктовому підкомплексі АПК України / А.А. Сахно, М.В. Ліховіцька, А.Р. Черната // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2019. – № 2(62). – С. 104-110.
Сахно А.А. Іпотека, як транзакція, що створює передумови для появи інвестиційних мотивацій сільського господарства / А.А. Сахно, Н.В. Поліщук, С.М. Гривківська // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – 2019. – № 4/1(64). – С. 59-66.
Сахно А.А. Економічна безпека підприємств в умовах впливу гіперконкуренції / А.А. Сахно, Н.В. Поліщук, Н.А. Ковальова // Науковий журнал «Економіка і управління». – 2019. – № 4 (84). – С. 28-35.
Сахно А.А. Мотивація економічної діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування: монографія / А.А. Сахно, І.Ю. Салькова - Вінниця : ТОВ «Твори», 2020. – 308 с.

Наукові інтереси:
Інноваційний розвиток підприємств.
Оцінювання конкурентного середовища.
Проблеми фінансування людського капіталу.

113

Події у світлинах