logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Яремчук Олександр Степанович

 Місце та дата народження

26.10.1957 р., с. Новоселиця, Літинського району, Вінницької області.

 Освіта:

 • 1972-1976: Молодший спеціаліст Іллінецький радгосп-технікум, м. Іллінці, Вінницька область, спеціальність – Зоотехнія;
 • 1979-1984: Спеціаліст Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, м. Кам’янець – Подільський, Хмельницька область, спеціальність – Зоотехнія;
 • 2000-2003: Магістратура Української Академії державного управління при Президентові України, м. Київ, спеціальність – Магістр державного управління;
 • 2008 – захист кандидатської дисертації, м. Київ, спеціальність 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія, науковий ступінь «Кандидат сільськогосподарських наук (ДК №044146 від 17.01.2008 р.);
 • 2008-2009: Спеціаліст Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету, спеціальність – Облік і аудит;
 • 2013 – захист докторської дисертації, м. Харків, спеціальність 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія, науковий ступінь «Доктор сільськогосподарських наук» (ДД №001771 від 25 квітня 2013 р.);
 • 2014 – обраний членом-кореспондентом Інженерної академії України. Посвідчення №235. (Пр. № 25 від 13 червня 2014 р.);
 • 2015 – отримав атестат професора (12 ПР №010990 від 15.12.2015 р., кафедра розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни)

 Викладацька діяльність – з 2002 року.

 • З 2002 по 2007 р. старший викладач кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни, читав лекції та проводив лабораторні заняття на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисципліни: «Гігієна тварин».
 • З 2005 по 2010 р. – Проректор з наукової роботи та виробництва, за сумісництвом читав лекції та проводив лабораторно-практичні заняття на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисциплін: «Гігієна тварин», «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва».
 • З 2010 по 2015 р. – Перший проректор Вінницького національного аграрного університету, за сумісництвом читав лекції та проводив лабораторно-практичні заняття на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисциплін: «Гігієна тварин».
 • З 2015 по 2017 р. – Проректор з наукової роботи, за сумісництвом читав лекції та проводив лабораторно-практичні заняття на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисципліни: «Гігієна тварин».
 • З 2017 по 2018 р. – професор кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни на 0,5 ставки, читав лекції на факультеті технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисциплін: «Гігієна тварин», «Сучасні системи утримання тварин», «Історичні дослідження життєдіяльності та якості продукції тваринництва», «Контроль якості та безпеки продукції м’ясної галузі», «Молоко і молочні продукти», «Технологія продуктів забою».

 Науково-дослідницька робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях

 •  «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (м. Львів, 24-25 жовтня 2013 р.);
 • «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 18 жовтня 2014 р.);
 •  «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 7-9 вересня 2016 р.);
 • «Проблеми загальної ветеринарної профілактики (гігієна, добробут тварин, етологія, ветеринарна санітарія та екологія)» (м. Львів, 13-14 жовтня 2016 р.);
 • «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції» (м. Вінниця, 29-30 березня 2017 р.);
 • «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (м. Київ-м. Вінниця, 23-25 травня 2017 р.);
 • «International Trends in Science and Technology» (Warsaw, Poland, 31 may 2018).

 Основні публікації

 • «Технології скотарства в реформованих сільськогосподарських підприємствах Вінницького регіону». Монографія / Л.В. Польовий, О. С. Яремчук. – Вінниця: ТВП «Книга-Вега» ВАТ «Віноблдрукарня», 2002;
 • «Технологія продуктів забою тварин». Посібник / В.В. Власенко, М.О. Захаренко, М. Д. Гаврилюк, О.С. Яремчук, І.Г. Конопко. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009;
 • «Технологія переробки птиці». Посібник / В.В. Власенко, М. Д. Гаврилюк, М.О. Захаренко, О.С. Яремчук, В.М. Бандура, І.Г. Конопко. – Вінниця: «Едельвейс і К», 2009;
 • «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва». Практикум (частина 1) / Л.В. Польовий, О.С. Яремчук, М.О. Захаренко. – Вінниця: Видавництво ВДАУ, 2009;
 • «Екологічно безпечні біотехнології переробки відходів тваринництва» (науково-практичні рекомендації) / М.О. Захаренко, О.С. Яремчук, С.П. Циганков, Л.В. Шевченко та ін. – Вінниця: видавництво Вінницького НАУ. – 2010;
 • «Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва». Практикум (частина 2) / Л.В. Польовий, О.С. Яремчук, М.О. Захаренко. – Вінниця: Видавництво ВНАУ, 2011;
 • «Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств». Навчальний посібник  / М.О. Захаренко, Л.В. Польовий, О.С. Яремчук, Л.В. Шевченко, В.М. Поляковський, Л.В. Малюга, В.М. Михальська. – Вінниця: Видавничий центр ВНАУ, 2011;
 • «Каталог законодавчих актів та ДСТУ». Навчальний посібник / М. О. Захаренко, О. С. Яремчук, Л. В. Польовий, Р. Л. Варпіховський та ін. – Вінниця : ВЦ «Едельвейс І К», 2011;
 • «Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби». Монографія / В.М. Кандиба, І.І. Ібатуллін, В.І. Костенко, О.С. Яремчук та ін.. – Житомир, 2012;
 • «Комплексна технологія переробки гнойових стоків з виробництва продукції тваринництва» (науково-практичні рекомендації) / М.О. Захаренко, О.С. Яремчук, Л.В. Польовий, Л.В. Шевченко та ін. – Вінниця: видавництво Вінницького НАУ. – 2012;
 • «Конструктивні варіанти тваринницьких будівель та їх технологічного обладнання для створення гігієнічних умов відтворення стада корів» (науково-практичні рекомендації) / Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський [та ін.]. – Вінниця, 2012;
 • «Зоологія». Практикум / І.М. Курбатова, І.С. Митяй, О.В. Дегтяренко, О.С. Яремчук. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2014;
 • «Інноваційні технології годівлі, генетики та розведення свиней: методичний посібник / М.О. Захаренко, Л.В. Шевченко, О.С. Яремчук та ін.. – К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2015;
 •  «Біотехнологія відходів тваринницьких підприємств». Монографія / М.О. Захаренко, О.С. Яремчук, Л.В. Шевченко та ін.. – К. «Центр учбової літератури», 2015;
 • «General zoology». Навчальний посібник / М.О. Захаренко, І.М. Курбатова, В.В. Цедик, О.С. Яремчук. – К.: Центр учбової літератури, 2015;
 • «Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва». Монографія / М.О. Захаренко, О.С. Яремчук, Л.В. Шевченко та ін.. – К.: «Центр учбової літератури», 2016;
 • «Системи утримання тварин». Навчальний посібник / М.О. Захаренко, В.М. Поляковський, Л.В. Шевченко, О.С. Яремчук та ін.. – К.: «Центр учбової літератури», 2016;
 • «Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання кролів»: Навчальний посібник / М.О. Захаренко, О.С. Яремчук, В.М. Поляковський та ін. – Вінниця : ВНАУ, 2018;
 •  «Теоретичні аспекти застосування біотехнологій утилізації відходів тваринницьких підприємств в умовах закритої зооекосистеми» - докторська дисертація (28 березня 2013 р.).

 Статті

 • Яремчук О. С. Ефективність застосування асоціацій мікроорганізмів при переробці відходів свинарських підприємств / О. С. Яремчук, М. О. Захаренко, В. О. Коваленко // Таврійський науковий вісник. – 2009. – Вип. 66. – С. 122-128.
 • Дослідження фізіологічних аспектів та технологічних параметрів використання мікробних асоціацій активного мулу в системах біологічної очистки стічних вод тваринницьких підприємств / [Яремчук О.С., Циганков С.П., Захаренко М.О., Коваленко В.О.] // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – 2009. – Вип. 39, т. 1. – С. 168-182.
 • Яремчук О. С. Теоретичні аспекти процесу ферментації відходів тваринницьких підприємств / О.С. Яремчук, М.О. Захаренко, В.О. Коваленко // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – 2009. – Вип.40, т.1. – С. 119-128.
 • Яремчук О. С. Екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти моніторингу тваринницьких підприємств / О.С. Яремчук, М.О. Захаренко, І.М. Курбатова // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. – 2010. – Вип. 45, т.5. – С. 152-154.
 • Яремчук О. С. Застосування аерації в процесах біоферментації відходів тваринницьких підприємств / О.С. Яремчук, М.О. Захаренко, В.О. Коваленко // Біоресурси і природокористування. – 2010. – Т.2, №3-4. – С. 83-87.
 • Польовий Л. В. Поведінка та молочна продуктивність корів-первісток при формуванні технологічних груп / Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : Збірник наукових праць Білоцерківського національного аграрного університету. – Біла Церква, 2010. – Вип. 4 (77). – С. 63-66.
 • Польовий Л. В. Мікроклімат вирощування ремонтних теличок при використанні різних способів утримання / Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2010. – Т. 12, № 4 (46). – С. 137-142.
 • Польовий Л. В. Мікроклімат, умови утримання та клінічні показники у теличок і нетелей української чорно-рябої молочної породи / Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків, 2010. – Вип. 22, Ч. 2, Т. 3. – С. 409-412.
 • Польовий Л. В. Характеристика мікроклімату у різні вікові періоди вирощування ремонтних теличок за утримання їх у боксах та на глибокій підстилці / Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини : збірник наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків, 2010. – Вип. 21, Ч. 1. – С. 221-224.
 • Польовий Л. В. Методика техніко-економічного розрахунку самоокупності ферми для утримання великої рогатої худоби при замкнутій системі виробництва / Л.В. Польовий, О.С. Яремчук, Р.Л. Варпіховський // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету – Вінниця: Серія: Технічні науки. – 2011. – Вип. 8 (48). –С.92-96 (ISSN).
 • Захаренко М. О. Стан та перспективи гігієнічних досліджень на сучасному етапі розвитку тваринництва / М.О. Захаренко, Л.В. Шевченко, В.М. Поляковський, Л.В. Польовий, О.С. Яремчук // Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія сільськогосподарські науки. – 2011. – Вип. 8(48). – С. 117-120.
 • Яремчук О. С. Хімічний склад та властивості екскрементів лактуючих корів і гнойових стоків за інтенсивної технології виробництва молока // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Сільськогосподарські науки – 2011. – Вип. 4 (63), Т. 3, Ч. 1. – С. 136 – 141 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Знешкодження стоків свинопідприємств мікроводоростями // Тваринництво України. – К.: Спецвипуск, 2011. – № 3. – С. 6-8 (ISSN).
 • Польова О. Л. Порівняльне використання природних та альтернативних енергоносіїв при енергоощадному виробництві молока / О. Л. Польова, О. С. Яремчук // Зб. наук. праць ВНАУ – Серія: Економічні науки, Вінниця. – 2011. – Випуск 1 (48). – Т. 2. – С. 160-167 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Експериментальне обґрунтування принципів застосування мікроводоростей в технологіях очистки стоків свинокомплексів // Зб. наук. праць ВНАУ – Серія: Сільськогосподарські науки, Вінниця. – 2011. – Випуск 10 (50). – С. 175-179 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Створення комфортних умов для надремонтного молодняку великої рогатої худоби / О. С. Яремчук, Т. Д. Романенко // Зб. наук. праць ВНАУ – Серія: Сільськогосподарські науки, Вінниця. – 2011. – Вип. 6 (46). – С. 131-136 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Відгодівля надремонтних бичків української червоно-рябої молочної породи / О. С. Яремчук, Т. Д. Романенко // Тваринництво України: Спецвипуск. – К. – 2011. – № 3. – С. 44-46 (ISSN).
 • Друкований М. Ф. Вибір технологічного комплексу переробки біомаси в біогаз та органічних біологічних добрив / М. Ф. Друкований, В. В. Брянський, О. С. Яремчук // Зб. наук праць Вінницького НАУ: Серія Технічні науки. – Вінниця. – 2011. – Випуск 8 (48). – С. 48-53 (ISSN).
 • Польовий Л. В. Методика техніко-економічного розрахунку самоокупності ферми для утримання великої рогатої худоби при замкнутій системі виробництва / Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський // Зб. наук праць Вінницького НАУ: Серія Технічні науки. – Вінниця. – 2011. – Випуск 8. – С. 92-96 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Фізико-хімічні та реологічні властивості екскрементів високопродуктивних лактуючих корів за однотипної годівлі високоенергетичними кормовими сумішами // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Львів. – 2011. – Том 13, № 4 (50). – Ч. 3. – С. 370-375 (ISSN).
 • Польовий Л. В. Поведінка  нетелів  5-7 місячної тільності  при  вільному виборі  зони  відпочинку  за  різних  способів  безприв’язного  утримання / Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, Львів. – 2011. – Том 13, № 4 (50). – Ч. 4. – С. 193-198 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Продукти життєдіяльності лактуючих корів та їх подальше використання // Тваринництво України:. – К. – 2011. - № 10. – С. 10-14 (ISSN).
 • Польовий Л. В. Який денник для отелів корів ефективніший? /  Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський // Проблеми зооінженерії  та ветеринарної медицини: Збірник наукових праць Харківської  державної зооветеринарної академії. – Х.: РВВ ХДЗВА., 2011. – Випуск 22., Ч. 1., Т. 1 «Сільськогосподарські науки», С. 463-467 (ISSN).
 • Захаренко М. О. Властивості, хімічний склад та гігієнічні показники гнойових стоків свинокомплексів за різних способів видалення і обробки / М. О. Захаренко, В. О. Коваленко, О. С. Яремчук // Збірник наукових праць Подільського ДАТУ. – 2012. – Вип. 20. – С. 330-333 (ISSN).
 • Захаренко М. О. Хімічний склад посліду курей-несучок та особливості його біоферментації за анаеробних умов / М. О. Захаренко, І. М. Курбатова, О. С. Яремчук // Сучасне птахівництво. – 2012. – № 4 (113). – С. 20-23 (ISSN).
 • Захаренко М. О. Особливості деструкції органічних речовин посліду курей-несучок за різної тривалості процесу анаеробної біоферментації / М. О. Захаренко, І. М. Курбатова, О. С. Яремчук // Сучасне птахівництво. – 2012. – № 3 (112). – С. 27-31 (ISSN).
 • Захаренко М. О. Санітарно-гігієнічні показники продуктів біоферментації відходів тваринницьких підприємств за аеробно-термофільної стабілізації біомаси / М. О. Захаренко, В. М. Поляковський, В. О. Коваленко, О. С. Яремчук //  Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2012. – № 2 (33), т. 2. – С. 165-171 (ISSN).
 • Захаренко М. О. Санітарно-гігієнічна оцінка стічних свинарських підприємств при очистці мікроводоростями  / М. О. Захаренко, Л. В. Шевченко, В. О. Коваленко, О. С. Яремчук // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки. – Вінниця, 2012. – Випуск 4 (62). – С. 158-164 (ISSN).
 • Захаренко М. О. Властивості, хімічний склад та гігієнічні показники гнойових стоків свинокомплексів за різних способів видалення і обробки / М. О. Захаренко, В. О. Коваленко, О. С. Яремчук // Збірник наукових праць. За ред. М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський; Подільський державний аграрно-технічний університет: Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», 2012. – Випуск 20. – С. 330-333 (ISSN).
 • Польовий Л. В. Дата народження бичків, прирости живої маси та використання екскрементів зимового періоду для виробництва біогазу / Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Т. М. Ткачук // Збірник наукових праць Вінницького національного агарного університету. – Вінниця: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Випуск 1 (57). – C. 106-109 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Санітарно-гігієнічні аспекти процесу анаеробної біоферментації відходів тваринництва // Збірник наукових праць Вінницького національного агарного університету. – Вінниця: Сільськогосподарські науки. – 2012. – Випуск 1 (57). – C. 157-163 (ISSN).
 • Польовий Л. В. Вільна і фіксована годівля вибракуваних корів з одночасним підсисом телят та подальшою відгодівлею як технологічний прийом збільшення виробництва яловичини / Л. В. Польовий, О. С. Яремчук, Т. Д. Романенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Львів: Серія «Сільськогосподарські науки». – 2013. – Том 15, №3(57). – Ч. 3. – С. 165-170 (ISSN).
 • Захаренко М. О. Ефективність очищення біогазу анаеробної біоферментації відходів тваринницьких підприємств / М. О. Захаренко, В. О. Коваленко, О. С. Яремчук // Науковий вісник НУБіП Україна 2013. – №188, Ч.4. – С. 134-138 (ISSN).
 • Варпіховський Р. Л. Санітарно-гігієнічна оцінка ефективності різних  способів утримання нетелів / Р. Л. Варпіховський, О. С. Яремчук, Л. В. Польовий // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів: Серія «Сільськогосподарські науки». – 2013. – Том 15, №3(57). – Ч. 3. – С. 278-283 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Хімічний склад та властивості екскрементів нетелей за різник способів утримання / О. С. Яремчук, Р. Л. Варпіховський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Ґжицького. – Львів: Серія: «Сільськогосподарські науки», 2014. – Т. 16, № 2 (59). – Ч. 3. – С. 247-252 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Аеробно-термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків // Тваринництво України. – К., 2014. – № 5. – С. 4-8 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Біоферментація відходів сільгосппідприємств за анаеробних умов // Тваринництво України. – К., 2014. – № 7. – С. 11-14 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Системи утримання  корів та підготовка їх до літнього утримання // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця: Серія: Сільськогосподарські науки, 2014. – Вип. 1(83) Том 1. – С. 156-161 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Умови формування живої маси у над ремонтних бичків української червоно-рябої молочної породи за двофазною технологією // Вісник житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир: Зооекологія, 2014. - № 1 (39). Т. 1. – С. 167-175 (ISSN).
 • Варпиховский Р. Л. Влияние кратности и режима доения коров-первотёлок украинской чёрно-пёстрой молочной породы при уменьшении затрат труда / Р. Л. Варпиховский, А. С. Яремчук // Agrarian science Universitatea agrara de stat din Moldova. – Chisinau, 2014. – Nr 1. – С. 102-106.
 • Яремчук О. Енергоощадність виробництва продукції від корів різних порід / О. Яремчук, Р. Варпіховський, В. Дерен // Тваринництво України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 14-17 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Тепловий баланс повітряного середовища у секціях для утримання надремонтного молодняку // Тваринництво України. – Київ, 2015. - № 7. – С. 7-10 (ISSN).
 • Яремчук О. С. Альтернативні джерела енергії при відгодівлі надремонтного молодняку за різних способів утримання // Тваринництво України. – Київ, 2015. – № 8. – С. 4-7  (ISSN).
 • Яремчук О. С. Вплив умов утримання надремонтного молодняку на отримання альтернативних джерел енергії / О. С. Яремчук // Аграрна наука та харчові технології / Редкол. В.А. Мазур (гол. ред.) та ін. – Вінниця : ВЦ ВНАУ, 2017. – Вип. 4 (98). – С. 218-226, 291-292.
 • Яремчук О.С., Польовий Л.В., Варпіховський Р. Л. Інноваційні підходи до використання промислового схрещування, умов утримання та одержання додаткових енергоносіїв від чистопорідних і помісних бичків // Аграрна наука та харчові технології. / редкол. В.А.Мазур (гол. ред.) та ін. – Вінниця.: ВЦ ВНАУ, 2017. – Вип. 5(99), том 2.‑ С. 117-125, 200.
 • Bayer O.V. The development and validation of a rapid method for the determination of antibiotics in milk by high-pressure liquid chromatography-tandem mass spectrometry / O.V. Bayer, O.S. Yaremchuk, L.V. Shevchenko, V.M. Mykhalska // Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(4) , 569–575, doi: 10.15421/2017_162.
 • Шевченко Л. В. Вплив халатних сполук мікроелементів і β-каротину на морфологічний та хімічний склад яєць перепелів / Л. В. Шевченко, О. С. Яремчук  та ін..  // UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY, 2017. – Vol 7, № 2. – С. 5 – 8. doi: 10.15421/201713
 • Шевченко Л. В. Вміст мікроелементів та вітаміну А в яйцях перепелів за впливу комплексу гліцин атів мікроелементів та мікробного  β-каротину / Л. В. Шевченко, О. С. Яремчук та ін. // UKRAINIAN JOURNAL OF ECOLOGY, 2017. – Vol 7, № 2. –С. 19 – 23 doi: 10.15421/201716
 • Bayer O.V. The development and validation of a rapid method for the determination of nitrofurans in honey using high pressure liquid chromatography - tandem mass spectrometry (UPLC-MS-MS) / O.V. Bayer, O.S. Yaremchuk, T.V. Yevtushenko, L.V. Shevchenko, V.M. Mykhalska, Yu.V. Dobrozhan, Ya.V. Dovhopol, R.L. Varpikhovskyi // Ukrainian Journal of Ecology, 2018, 8(1) , 966-974 doi: 10.15421/2018_300.

 Наукові інтереси

 • гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва;
 • застосування біотехнологій утилізації відходів тваринницьких підприємств;
 • гігієна утримання різних видів тварин і птиці в умовах Вінницького регіону;
 • оцінка умов утримання тварин та санітарно-гігієнічні вимоги.

 Розробки

 • Патент України №23264. Спосіб визначення кількості бактерій, які знаходяться у повітрі виробничих приміщень / Яремчук О.С., Власенко В.В., Романенко Т.Д. Власенко І.Г. / Бюл. № 6 від 10.05.2007.
 • Патент України №23265. Живильне середовище для росту бактерій, які знаходяться у повітрі виробничих приміщень / Яремчук О.С., Власенко В.В., Романенко Т.Д. Власенко І.Г. / Бюл. № 6 від 10.05.2007.
 • Патент України №43025. Пристрій для компостування органічних відходів / Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. / Бюл. № 14 від 27.07.2009.
 • Патент України №43023. Пристрій для компостування органічних матеріалів / Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. / Бюл. № 14 від 27.07.2009.
 • Патент України №43026. Пристрій для аерації компостної маси / Яремчук О.С., Захаренко М.О., Коваленко В.О. / Бюл. № 14 від 27.07.2009.
 • Патент України №45533. Аеротенк / Яремчук О.С., Коваленко В.О., Поляковський В.М. / Бюл. № 21 від 10.11.2009.
 • Патент України №45528. Аератор / Яремчук О.С., Коваленко В.О., Поляковський В.М. / Бюл. № 21 від 10.11.2009.
 • Патент України №46202. Пристрій для обробки гною / Яремчук О.С., Коваленко В.О., Поляковський В.М. / Бюл. № 23 від 10.12.2009.
 • Патент України №53405. Пристрій для сушіння  сільськогосподарських кормів / Гарькавий А.Д., Кондратюк Д.Г., Завальнюк П.Г., Писаренко О.С., Мерецький О.П., Яремчук О.С. / Бюл. № 19 від 11.10.2010.
 • Патент України №58544. Лінія по переробці біомаси в біогаз, електричну енергію, тепло та органічні добрива / Друкований М.Ф., Яремчук О.С., Друкований О.М., Брянський В.В., Паламарчук О.Д., Горбатюк П.О. / Бюл. № 7 від 11.04.2011.
 • Патент України № 61258. Пристрій концентрації теплової енергії з самохідним ротором / Жданович Л.О., Паламарчук І.П., Янович В.П., Яремчук О.С. / Бюл. № 13 від 11.07.2011.
 • Патент України № 60540. Сонячний теплоенергетичний генератор роторний «Сова» / Жданович Л.О., Паламарчук І.П., Янович В.П., Яремчук О.С. / Бюл. № 12 від 25.06.2011.
 • Патент України № 58544. Лінія по переробці біомаси в біогаз, електричну енергію, тепло та органічні добрива / Друкований М.Ф., Друкований О.М., Брянський В.В., Паламарчук О.Д., Горбатюк П.О., Яремчук О.С. / Бюл. № 7 від 11.04.2011.
 • Патент України № 60541. Сонячний електроенергетичний генератор роторний «Сокіл» / Жданович Л.О., Яремчук О.С., Паламарчук І.П., Янович В.П / Бюл. № 12 від 25.06.2011.
 • Патент України № 68649. Модуль для утримання нетелей / Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О., Брижатий Б.М. / Бюл. № 7 від 10.04.2012.
 • Патент України № 68648. Станок для фіксації тварин / Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Коваленко В.О., Брижатий Б.М. / Бюл. № 7 від 11.04.2012.
 • Патент України № 73108. Бокс для тварин / Польовий Л.В., Яремчук О.С., Варпіховський Р.Л., Романенко Т.Д., Гуменюк І.В. / Бюл. № 17 від 10.09.2012.

 Нагороди

 • Орден «Знак Пошани» - Указ Президії Верховної Ради СРСР (07.07.1986 р.)
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня конституції» №503 від 25 червня  1999 р;
 • Почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» № 5840 указом Президента України від 13 листопада 2002 р.
 • Трудова відзнака «Знак пошани», №1951, Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 20 серпня 2004 р.
 • «Відмінник аграрної освіти та науки» №807, Рішенням колегії Міністерства аграрної політики України від 4 серпня 2008 р.
 • Орден «За заслуги» ІІІ ступеня № 12572 Указом Президента України від 15 листопада 2012 р

 

1944

Події у світлинах