logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Приймальна комісія

Місцезнаходження:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 1
Телефон:(0432) 46-74-37, 57-44-42
Emailpk_vnau@i.ua
Завантажити положення про відділЗавантажити

Приймальна комісія Вінницького національного аграрного університету – структурний підрозділ університету, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів, затверджених у Міністерстві освіти і науки України і зареєстрованих у Міністерстві юстиції, Правил прийому до Вінницького національного аграрного університету у 2016 році, Статуту Вінницького національного аграрного університету та Положення про Приймальну комісію.

Колісник Олег Миколайович

Колісник Олег Миколайович

відповідальний секретар

приймальної комісії

Склад приймальної комісії

відповідальний секретар приймальної комісії університету

заступник відповідального секретаря приймальної комісії із заочної форми навчання

- заступник відповідального секретаря приймальної комісії

– провідний фахівець

- провідний фахівець

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №116л від 02.06.2017р. ліцензія АЕ №527892 Вінницького національного аграрного університету переоформлена в установленому законодавством порядку. Відомості про право здійснення освітньої діяльності Вінницьким національним аграрним університетом розміщені на офіційному веб-сайті МОН України.

Приймальна комісія Вінницького національного аграрного університету – робочий орган університету, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту», що утворюється для організації прийому вступників. Строк повноважень Приймальної комісії становить один календарний рік.

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1397/ 31265, Правил прийому до Вінницького національного аграрного університету, статуту Вінницького національного аграрного університету та положення про Приймальну комісію університету.

Положення затверджується Вченою радою Вінницького національного аграрного університету відповідно до частини третьої с

Події у світлинах