logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вступ до магістратури

До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про здобутий ступінь вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр).

Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:
– «Агрономія»;
– «Садівництво та виноградарство»*;
– «Садово-паркове господарство»;
– «Екологія»;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
– «Водні біоресурси та аквакультура»;
– «Харчові технології»;
– «Агроінженерія»;
– «Галузеве машинобудування» (спеціалізації «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Обладнання переробних і харчових виробництв»);
– «Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка»;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Економіка» (спеціалізації: «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Економічна кібернетика», «Бізнес - аналітика», «Міжнародна економіка»);
– «Менеджмент» (спеціалізації: «Дорадництво»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент митної справи», «Менеджмент туристичного бізнесу»);
– «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація: «Адміністративний менеджмент»);
– «Готельно-ресторанна справа» ;
– «Туризм»;
– «Право».

* – тільки денна форма навчання.

Документи до університету приймаються:
– на денну форму навчання з 10 липня по 23 липня 2019 року. Вступні фахові випробування та вступний іспит з іноземної мови проводяться з 25 липня по 29 липня 2019 року.
– на заочну форму навчання з 10 липня по 23 липня 2018 року. Вступні фахові випробування та вступний іспит з іноземної мови проводяться з 26 липня по 31 липня 2019 року.
При прийомі на навчання на основі здобутого ступеня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр) для конкурсного відбору осіб враховуються:
– результати фахового вступного випробування;
– результати вступного іспиту з іноземної мови;
– середній бал додатку до диплома;
– додаткові бали (наявність наукових здобутків, тощо).

При вступі на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа»; 242 «Туризм»; 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 281 «Публічне управління та адміністрування» :
– реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 13 травня 2019 року та закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019 року;
– складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться 31 травня 2019 року та 25 липня 2019 року.
– єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови проводиться 02 липня 2019 року;
– фахове вступне випробування проводиться 26 липня 2019 року.

При вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» на денну та заочну форми навчання:
– реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників розпочинається 13 травня 2019 року та закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019 року;
– складання додаткового фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) проводиться 31 травня 2019 року; 24 липня 2019 року.
– єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови проводиться 02 липня 2019 року;
– єдине фахове вступне випробування проводиться 04 липня 2019 року.

Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.


Вступники подають особисто такі документи:
– заяву;
– копію документа державного зразка про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього;
– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
– копію документа про зміну прізвища (при необхідності);
– копію документів, що підтверджують наукові здобутки.
– копії документів, що дають право на пільги;
– копію паспорта;
– копію військового квитка або приписного посвідчення;
– копію ідентифікаційного номера.

Одночасно з подачею копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.

Вступники подають документи в папці із зав’язками та чотири конверти з марками України.

Абітурієнти можуть вступити до Вінницького національного аграрного університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала відповідного диплома.

Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією.

Адреса
університету:
21008 м. Вінниця, вул. Сонячна, 3
(корпус №1);
тел.: (0432) 46-74-37;
e-mail: pk_vnau@i.ua; www.vsau.edu.ua
Проїзд тролейбусом № 12, №13, № 14
та маршрутним таксі № 10А, 18А, 16
до зупинки «Аграрний університет»

Події у світлинах