logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вступникам коледжів та технікумів


До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст".

Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:

– «Агрономія»;
– «Садівництво та виноградарство»;
– «Лісове господарство»;
– «Садово-паркове господарство»;
– «Захист і карантин рослин»*;
– «Екологія»;
– «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»;
– «Харчові технології»;
– «Водні біоресурси та аквакультура»;
– «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»*;
– «Агроінженерія»;
– «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»;
– «Галузеве машинобудування»;
– «Облік і оподаткування»;
– «Фінанси, банківська справа та страхування»;
– «Економіка» (спеціалізації: «Економічна кібернетика»; «Міжнародна економіка»; «Економіка підприємства» );
– «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»*;
– «Комп’ютерні науки»;
– «Менеджмент»;
– «Менеджмент» (спеціалізація «Логістика»);
– «Публічне управління та адміністрування»;
– «Право»;
– «Готельно-ресторанна справа»*;
– «Туризм»*.

* – тільки денна форма навчання

Документи приймаються:

- на денну форму з 10 липня по 22 липня (до 18.00 години) 2019 року. Вступне випробування проводиться з 23 по 24 липня 2019 року;
- на заочну форму з 10 липня по 25 липня (до 18.00 години) 2019 року. Вступне випробування проводиться з 29 по 30 липня 2019 року.

При вступі на денну та заочну форми навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»; 073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обов’язково подається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Мінімальна кількість балів з української мови та літератури зовнішнього незалежного оцінювання має становити не менше 100 балів. Сертифікати ЗНО приймаються за 2017, 2018 та 2019 роки.

 

Вступники подають особисто такі документи:
– заяву;
– копію документа державного зразка про здобуття ОКР «Молодший спеціаліст» і додаток до нього;
– копії документів, що дають право на пільги;
– чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
– копію паспорта;
– копію військового квитка або приписного посвідчення;
– копію ідентифікаційного номера.

Одночасно з подачею копій документів вступники особисто пред’являють їх оригінали.

Абітурієнти можуть вступити до Вінницького національного аграрного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.


Вступники повинні мати при собі папку із зав’язками та чотири конверти з марками України.

Всі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються
приймальною комісією.

Події у світлинах