logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Кафедра харчових технологій та мікробіології

Місцезнаходження:м. Вінниця, просп. Юності, 8, каб.: 20, 22, 23
Телефон:(0432) 43-75-82
Emailkafedraxti@ukr.net

Кафедра була заснована у лютому 1993 року. Матеріальною базою для її створення послужили приміщення та обладнання колишнього у м. Вінниці інституту підвищення кваліфікації працівників харчової промисловості. Сприяло цьому близьке розташування переробних харчових підприємств (м’ясокомбінат, молокозавод, консервний завод, олієжиркомбінат), що створювало належні умови для проходження студентами практичних занять з технології переробки продукції тваринництва. Основним завданням кафедри є підготовка фахівців з напряму підготовки 181 «Харчові технології».

Наукові інтереси кафедри знайшли втілення у численних наукових розробках, новизна яких захищена патентами на винаходи. Особливою гордістю кафедри явилось визнання на міжнародному рівні та отримання Євроазіатського патенту.

Пріоритетним напрямком наукових досліджень кафедри є розробка методів визначення біобезпеки продуктів харчування та продовольчої сировини. Наукові розробки кафедри зустріли широкий інтерес та підтримку серед науково-дослідних на навчальних закладів України.

Фахівці впродовж всього періоду існування кафедри видали більше 500 методичних розробок, 5 монографій, 31 навчальний посібник, 6 підручників, 18 патентів, ними були укладені договори про проходження навчальних практик з підприємствами харчової галузі м. Вінниці та Вінницької області та створення філій кафедри на підприємствах. За період з 1993 року на кафедрі захищено 14 кандидатських та 3 докторських дисертації.

Берник Ірина Миколаївна

Берник Ірина Миколаївна

Завідувач кафедри

кандидат технічних наук, доцент

науково-педагогічний склад кафедри

Місце і дата народження:
1977 р., Херсонська область.

Освіта:
• 1993 – 1998: Вінницький державний сільськогосподарський інститут, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Зооінженерія» та здобула кваліфікацію «зооінженер».
• 1998 – 2001: навчання у стаціонарній аспірантурі Вінницького державного сільськогосподарського інституту.
• 2001 – 2003: Інститут післядипломної освіти Вінницького державного аграрного університету, отримала диплом про перепідготовку та присвоєно кваліфікацію спеціаліст з обліку та аудиту.
• 2008 – 2010: Вінницький національний аграрний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобула кваліфікацію професіонала в галузі механізації сільського господарства.
• 2010: захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Ультразвукова кавітаційна технологія вилучення пектину з рослинної сировини та обладнання для її реалізації» за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»).
• 2015 – 2018: навчання у докторантурі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (денна форма).


Кар’єра:
Викладацька діяльність з 2001 року.
• 2001 – 2004: асистент кафедри технології виробництва продукції тваринництва Вінницького державного аграрного університету;
• 2004 – 2006: асистент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин, технології кормів і рибництва Вінницького державного аграрного університету;
• 2006– 2010: асистент кафедри автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів Вінницького державного аграрного університету;
• 2010 – 2011: старший викладач кафедри процесів та обладнання переробних та харчових виробництв ім. професора П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету;
• 2011 – 2015: доцент кафедри процесів та обладнання переробних та харчових виробництв ім. професора П.С. Берника Вінницького національного аграрного університету;
• 2018 – до теперішнього часу – завідувач кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідницька робота:
• Автор близько 150 робіт, з них 1 монографія, 75 наукового та 74 навчально-методичного характеру. Співавтор 1 підручника та 4 навчальних посібників рекомендованих як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.

Підручники:
• Назаренко І.І., Берник І.М., Кузьмінець М.П., Онищенко А.М. Технічні основи створення машин: підручник. К.: Видавництво Людмила, 2018. 308 с.

Навчальні посібники:
• Бандура В.М., Гунько І.В., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Частина 1. Навчальний посібник. ВНАУ, 2011. 350 c.
• Бандура В.М., Гунько І.В., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. Курсове та дипломне проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Частина 2. Навчальний посібник. ВНАУ, 2011. 360 c.
• Назаренко І.І., Берник І.М. Основи проектування і конструювання машин та обладнання переробних виробництв. Навчальний посібник. К.: Аграр Медіа Груп, 2013. 544 c.
• Берник І.М., Фаріонік Т.В., Новгородська Н.В Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного та рослинного походження. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця. 2020. 254 с.

Участь в міжнародних та регіональних наукових конференціях:
• ХХ Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці». 26–29 травня 2015. м. Київ;
• ІІ Міжнародна науково-технічна конференція "ЕНЕРГООЩАДНІ МАШИНИ І ТЕХНОЛОГІЇ". 29 вересня – 1 жовтня 2015 р. м. Київ
• Перша науково-практична конференція біомедичних інженерів і технологів України «Сучасний стан та перспективи біомедичної інженерії і медичної промисловості України». Київ, 7–8 жовтня 2015 р.
• V Международна научно-практична конференция “ИННОВАЦИОННЫЕ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИИ”. ОНАПТ. 7 – 11 сентября 2015 г.;
• ХХІ міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», 24–27 травня 2016 р., м. Київ;
• V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» 7–9 вересня 2016 р. м. Вінниця
• XVІI Міжнародної науково-технічної конференції «ПРОГРЕСИВНА ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ОСВІТА» 21 – 24 червня 2016 року, м. Одеса;
• ІX Міжнародна науково–практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ, БЕЗПЕКИ, ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА». 29–30 березня 2017 р., м. Вінниця;
• XXІІ Міжнародна науково-технічна конференція “ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА В ІНЖЕНЕРНІЙ ПРАКТИЦІ”. 23-26 травня 2017 р. м. Черкаси;
• IX International Conference “Heavy Machinery-HM 2017”. 28 червня – 1 липня 2017 р. Златибор, Сербія;
• XVIII МНТК «Промислова гідравліка і пневматика» Вінницький національний технічний університет. 3–6 жовтня 2017 р. м. Вінниця;
• XVI Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». ВНТУ. 26–27 жовтня 2017 р. м. Вінниця;
• Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» Вінницький національний технічний університет. 11-13 жовтня 2017 р. м. Вінниця;
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції”. ВНАУ. 12 грудня 2017 р. м. Вінниця;
• V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії». Інститут продовольчих ресурсів. 14 грудня 2017 р. м. Київ;
• XVІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Вібрації в техніці та технологіях” НУ «Львівська політехніка». 2018 р. Львів;
• І Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту». ВНТУ. 13-15 травня 2019 року;
• XVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Вібрації в техніці та технологіях». КНУБА. 23-25 жовтня 2019 р. м. Київ;
• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії» 21 листопада 2019 р. м. Київ;
• Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці», НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 6 – 9 жовтня 2020 р. м. Київ.

Наукові інтереси:
Напрям наукових інтересів «Використання ультразвукових кавітаційних технологій для обробки рідинних дисперсних середовищ переробних та харчових виробництв».

Місце та дата народження:
1958 р., Донецька область

Освіта:
1975-1981 рр. - Білоцерківський сільськогосподарський інститут ім. П. Л. Погребняка, спеціальність - Зооінженерія.
1997 рр. - присуджено науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів».
2000 рр. - присуджено наукове звання доцента по кафедрі Технології виробництва продуктів тваринництва.

Карьєра:
Викладацька діяльність – з 1985 року.
1985 р. – 1986 р. – асистент кафедри природничих наук Вінницького філіалу УСГА;
1987 р. – 1990 р. – асистент кафедри загального тваринництва Вінницького філіалу УСГА;
1991 р. – 1999 р. – асистент кафедри технології виробництва продукції тваринництва Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
2000 р. – 2002 р. – доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Вінницького національного аграрного університету;
2002 р. – 2007 р. – завідувач кафедри технології виробництва продуктів тваринництва ВНАУ;
2008 р. – 2017 р. – доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва ВНАУ;
2018 р. – до теперішнього часу доцент кафедри харчових технологій та мікробіології ВНАУ.

Науково – дослідницька робота:
Автор 126 науково-методичних праць, з них 1 монографія, 13 патентів.

Участь в міжнародних і республіканських наукових конференціях:
• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва», м. Львів, 27-28 жовтня 2011 року;
• Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна наука: історія, проблеми, перспективи», м. Кам’янець-Подільський, 16-18 березня 2011 року;
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнології: тенденції і інновації», Вінниця, 17-18 листопада 2015 року;
• ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції тваринництва», Вінниця, 29-30 березня 2017 року;
• Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України», м. Київ – м. Вінниця, 23 – 25 травня 2017 року;
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції», Вінниця, 12 грудня 2017 року
• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва», Біла Церква, 20–21 листопада 2019 року
• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», ВНАУ, 24-25 жовтня 2019 року
• Международная. научно-практическая конференция «Инновации в животноводстве - сегодня и завтра», г. Жодино, 19-20 декабря 2019 г.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», ТПК ВНАУ, 12 - 13 березня 2020 року.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», ВНАУ, 26-27 листопада 2020 року.

Наукові інтереси:
Інноваційні методи підвищення ефективності харчових виробництв».
Використання біологічних консервантів.
Нові кормові добавки в годівлі с.-г. тварин.

Місце і дата народження:
1971 р., Тернопільська область.

Освіта:
• У 1995 році закінчила Вінницький державний сільськогосподарський інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Зоотехнія» та здобула кваліфікацію «зооінженер» (диплом КЗ № 900633).
• У період з 2000 по 2004 роки аспірантка Інституту кормів НААН України, заочної форми навчання.
• 2010 року. Дисертацію захистила 10 вересня 2010 року у спеціалізованій вченій раді К 64.070.02 Харківської державної зооветеринарної академії (диплом ДК № 063869), тема дисертації «Ефективність використання селену і марганцю в складі преміксів для молодняку свиней у зоні Вінницького Прибужжя Лісостепу України»
• 2018 рік. Закінчила Одеську національну академію харчових технологій, спеціальність «Харчові технології» освітня програма «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса»

Кар’єра:
Викладацька діяльність з 1995 року.
03 квітня 1995 року – 03 лютого 1998 року – викладач-стажист кафедри мікробіології Вінницького державного сільськогосподарського інституту;
03 лютого 1998 року – 05 червня 2007 року – асистент кафедри мікробіології та технології переробки Вінницького державного аграрного університету;
05 червня 2007 року – 01 квітня 2011 року старший викладач кафедри кафедри технології переробки м’яса, молока та мікробіології Вінницького державного аграрного університету;
01.01.2011 року отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук;
01 квітня 2011 року – до теперішнього часу доцент кафедри харчових технологій та мікробіології.

Науково-дослідницька робота:
• Автор близько 122 робіт, з них 1 монографія, 30 наукового та 92 навчально-методичного характеру. Співавтор 1 навчального посібника рекомендованих як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.

Монографії:
• Соломон А.М., Новгородська Н.В., Бондар М.М. Кисломолочні десерти з подовженим терміном зберігання: монографія, 2019. -155 с.

Навчальні посібники:
• Берник І.М., Фаріонік Т.В., Новгородська Н.В Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного та рослинного походження. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця. 2020. 254 с.

Участь в міжнародних та регіональних наукових конференціях:
• Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення», 11 грудня 2018 року, м. Тернопіль.
• Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми годівлі тварин в умовах високо інтенсивних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва», 01-02 лютого 2019, Біла Церква.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики», 14-15 березня 2019, ТПК ВНАУ
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва», 21-22 березня, Чернятинський коледж ВНАУ.
• ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», 10-12 квітня 2019, НМЦ, Київ.
• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва і переробки продукції тваринництва», Біла Церква, 20–21 листопада 2019 року.
• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», ВНАУ, 24-25 жовтня 2019 року.
• Международная. научно-практическая конференция «Инновации в животноводстве - сегодня и завтра», г. Жодино, 19-20 декабря 2019 г.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», ТПК ВНАУ, 12 - 13 березня 2020 року.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у розвитку харчових технологій та економіки країни», Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ, 04-05 червня 2020 року.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», ВНАУ, 26-27 листопада 2020 року.

Наукові інтереси:
Напрям наукових інтересів «Інноваційні методи підвищення ефективності харчових виробництв».

Місце і дата народження:
19.01.1984р., м. Могилів-Подільський Вінницька область.

Освіта:
• 2000 – 2005 рр. - Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького отримав диплом спеціаліста з відзнакою лікаря ветеринарної медицини спеціалізація хвороби дрібних домашніх тварин.
• 2006 – 2008 рр. - Навчання у стаціонарній аспірантурі Львівського національного університету та біотехнологій імені С.З. Ґжицького на кафедрі ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації та сертифікації за спеціальністю 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза.
• 28 жовтня 2009 року успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: "Ветеринарно-санітарна експертиза яловичини, виробленої в умовах дефіциту мікроелементів (Fe, Cu, Mn, Co, Zn) зони Лісостепу Вінниччини".

Кар’єра:
Викладацька діяльність з 2009 року.
• З 2009 по 2010р. – Асистент кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації та сертифікації,
• читав курс лабораторно-практичних занять з дисципліни «Ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи продуктів рослинного і тваринного походження».
• З 2010 до теперішнього часу працюю у Вінницькому національному аграрному університеті на кафедрі харчових технологій та мікробіології на посаді доцента, читаю курси лекційних занять по таким дисциплінам: «Ветеринарно-санітарна експертиза», «Мікробіологія», «Гігієна і санітарія», «Технологія продуктів забою тварин», «Профілактика хвороб тварин», «Дослідницький практикум»
• В 2012-2013 навчальному році проходив стажування без відриву від виробництва у Вінницькій ОДЛВМ з 04.02.2013р. по 04.03.2013р. в кількості 30годин.
• В 2013-2014 навчальному році, а саме 16.05.2014р. отримав атестат доцента 12 ДЦ № 038612.
• В 2017-2018 навчальному році в період 21.05.2018р по 01.06.2018р. на базі Вінницької регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби проходив наукове стажування за темою: «Мікробіологічні методи досліджень продуктів тваринного та рослинного походження. Вимоги національного та європейського законодавства щодо якості та безпечності сировини, кормів, води та продуктів харчування за мікробіологічними показниками».

Науково-дослідницька робота:
Участь в міжнародних та регіональних наукових конференціях.
• міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (21-22 жовтня 2010 р., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького);
• міжнародна науково-практична конференція «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (27-28 жовтня 2011 р., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького);
• міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (25-26 жовтня 2012, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького);
• міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (24-25 жовтня 2013, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького);
• Науково-практична конференція «Стан та перспективи сучасних технологій виробництва харчових продуктів» (28-29 березня 2013, ВНАУ);
• міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» (30-31 жовтня 2014, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького);
• І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології харчових виробництв» (26-27 березня 2015р, ВНАУ);
• V Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна наука: Історія, проблеми, перспективи» (21-22 травня 2015, Подільський державний аграрно-технічний університет);
• Международная научная конференция «Современные технологии производства экологически чистых продуктов для устойчивого развития сельского хозяйства» (28-29-30 сентября 2016 года, Тбилиси, Грузия);
• міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у ветеринарній медицині та аграрному виробництві» (03-04 листопада 2016, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького);
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологічні проблеми сільського виробництва» (07 грудня 2016 року Вінниця, ВНАУ);
• Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» (23-25 травня 2017р., Вінниця ВНАУ);
• Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» (12 грудня 2017р., Вінниця ВНАУ).
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» (27-27 листопада 2020р., Вінниця ВНАУ).

Наукові інтереси:
• Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів рослинного і тваринного походження.

Місце і дата народження:
1978 р., Вінницька область.

Освіта:
• У 1995 році вступила до Вінницького державного сільськогосподарського інституту за спеціальністю «Зооінженерія» і отримала вищу освіту за спеціальністю «Зооінженерія» спеціалізація «Технологія виробництва та переробки молока» та здобула кваліфікацію «спеціаліст».
• У 2000 році вступила до факультету перепідготовки економічних кадрів Вінницького державного технічного університету і отримала повний курс факультету перепідготовки економічних кадрів Вінницького державного технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організації».
• У 2004 році навчання у магістратурі при Вінницькому державному аграрному університеті за спеціальністю «Зооінженерія» та здобула кваліфікацію «магістра з наукового напрямку в тваринництві.
• З 2005 року розпочала наукову роботу при кафедрі «Технологія переробки м’яса, молока та мікробіології» ВНАУ.
• 2005-2008 рік – навчання в аспірантурі Вінницького національного аграрного університету.
• У листопаді 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Розробка технологій десертних ферментованих продуктів функціонального призначення» із присудженням наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтами.

Кар’єра:
Викладацька діяльність з 2004 року.
• У 2004 році почала працювати в ТПК ВНАУ на посаді викладача спецдисциплін «Технологія молока і молочних продуктів». Читаючи курс «Мікробіологія молока і молочних продуктів», «Промислова санітарія».
• З вересня 2015 року - старший викладач кафедри харчових технологій та мікробіології ВНАУ.
• 2017 рік – доцент кафедри харчових технологій та мікробіології ВНАУ, завідувач лабораторією товарознавства.

Науково-дослідницька робота:
За період своєї науково-педагогічної діяльності видала 70 публікації: з них 30 наукових та 33 навчально-методичного характеру, у тому числі 25 наукових праць, опублікованих у вітчизняних фахових виданнях і 15 наукових праць – у міжнародних рецензованих виданнях. Одержано 3 деклараційних патенти України на корисну модель у т.ч. 1 публікація у періодичному виданні, яке входить до наукометричної бази Index Copernicus та 2 праці у виданні, що входить до наукометричної бази Scopus.
Пройшла підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти (свідоцтво СС 00493706/005245 -18 від 28 лютого 2018 рік.
Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis University, Nowy Sacz, Poland (з 09 січня 2018 року по 16 січня 2018 року – дистанційна робота, з 17 січня 2018 року по 20 січня року – безпосереднє стажування в університеті на території Польщі, сертифікат закордонного стажування WK/4726, від 9-20.01.2018 року). Підписано договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Вінницьким національним університетом та в Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis University, м. Новий Сонч, Польща.
- Sustainable Food Chains ( Нідерланди), з11червня 2018 року по 22червня 2018 року – (certificate of participation Sustainable Food Chains від 21 червня 2018 року).

Монографії :
• Соломон А.М., Новгородська Н.В., Бондар М.М. Кисломолочні десерти з подовженим терміном зберігання: монографія, 2019. 155 с.

Навчальні посібники:
Соломон А.М., Казмірук Н.М., Тузова С.Д.Мікробіологія харчових виробництв: навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Харчові технології». – Вінниця: РВВ ВНАУ, 2020. – 322 с.
Власенко В.В., Власенко І.Г., Соломон А.М. Мікробіологія молока та молочних продуктів: навчальний посібник, 2006. 600 с.

Участь в міжнародних та регіональних наукових конференціях:
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні агротехнологїї: тенденції та інновації» Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця 17-18 листопада 2015 р.
• ХХІХ міжнародна науково-практична конференція НАУКА, ІННОВАЦІЇ, ПРОГРЕС м. Чернівці, Буковинська економічна фундація, 29-30 листопада 2015р.
• Регіональний семінар «Виробництво молочних та молоковмісних продуктів: технології, інгредієнти, обладнання, нормативна база, проблеми якості» Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава -3-4 грудня 2015р.
• Міжнароднанауково-практична конференція «Іновації у ветеринарній медицині та аграрному виробництві», м. Львів - 03-04 листопада 2016 року.
• Сучасні методи контролю безпечності та якості сировини і готової продукції на підприємствах. Перехід на Європейську модель. Останні зміни в законодавстві, м. Київ 9-10листопада 2016 року.
• IVМіжнародна науково-практична конференція «Соціально-політичні,економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України» м. Вінниця 18-20 травня 2016 року.
• Міжнародна науково-практична конференція «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми» м. Одеса 13-17 вересня 2016 року.
• Міжнародна науково–технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України» м. Вінниця 23-25 травня 2017 року.
• Міжнародна науково-практична конференція « Безпека і якість харчових продуктів та перспективи виходу української продукції на європейський ринок» Науково – методичний центр «Агроосвіта» м. Київ 30 травня 2017р.
• Міжнародна науково-технічна конференція «Енергоефективність в галузях економіки України» Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця 11-13 жовтня 2017 року.
• Міжнародна науково-практична «Ефективність використання екологічного аграрного виробництва» Міністерство освіти і науки України Науково – методичний центр «Агроосвіта» м. Київ 02 листопада 2017 року.
• Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції». Вінницький національний аграрний університет, Вінниця.12 грудня 2017 року.
• V Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток харчової індустрії» Інститут продовольчих ресурсів, м. Київ – 14 грудня 2017 р.
• Практичний семінар-тренінг «Впровадження системи НАССР на підприємствах харчової галузі України – забезпечення безпечності харчових продуктів», м. Київ 23 лютого 2018 року.
• «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University», Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis University,Nowy Sacz, Poland, Республіка Польща, м. Новий Сонч 09 січня 20 січня 2018 року.
• Міжнародна науково-практична семінар « Актуальні питання виробництва молочної продукції : новітні технології, обладнання, новини законодавства, нормативна база, проблеми якості». м. Київ 22 лютого 2018 року.
• . Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», ВНАУ, 24-25 жовтня 2019 року.
• Всеукраїнська науково – практична конференція «Органічне агровиробництво: освіта і наука» НМЦ «Агроосвіта» м. Київ 31 жовтня 2019 року.
• ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти», НМЦ, Київ- Миколаїв – Херсон 10-12 квітня 2019,.
• «Актуальні питання виробництва молочної продукції: новітні технології, інгредієнти, обладнання, новини законодавства і нормативної бази, проблеми якості». м. Київ 7-8 лютого 2019 року.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці». Вінниця 14-15 березня 2020 р.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі», ВНАУ, 26-27 листопада 2020 року.

Наукові інтереси:
• Напрям наукових інтересів «Сучасні методи дослідження в галузі харчової промисловості».

Місце і дата народження:
10 травня 1989 р., м. Хуст Закарпатська область.

Освіта:
• 2005-2009 рр. - Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення коледжу присвоєно кваліфікацію фельдшера;
• 2009-2014 рр. - Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Теxнології виpобництва і перeробки пpодукції тваринництва» і здобула кваліфікацію бакалавра технолога з виробництва і переробки продукції тваринництва;
• 2014-2015 рр. - Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Теxнології виpобництва і переробки пpодукції тваринництва» і отримала кваліфікацію інженера-технолога з виробництва і переробки продукції тваринництва;
• 2015-2018 рр. - Аспірантка Вінницького національного аграрного університету за спеціальність 03.00.07. – мікробіологія, денної форми навчання.

Кар’єра:
Викладацька діяльність з 2018 року.
12 вересня 2018 року – до теперішнього часу асистент кафедри харчових технологій та мікробіології, Вінницького національного аграрного університету.

Науково-дослідницька робота:
• За період своєї науково-педагогічної діяльності є автором 30 публікації: з них 15 наукових та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 1 монографія, 1 публікація у періодичному виданні, яке входить до наукометричної бази Scopus та 3 праці у виданні, що входить до наукометричної бази Index Copernicus.
• Пройшла підвищення кваліфікації (стажування) за кордоном у Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis University, Nowy Sacz, Poland (з 09 січня 2018 року по 16 січня 2018 року – дистанційна робота, з 17 січня 2018 року по 20 січня року – безпосереднє стажування в університеті на території Польщі, сертифікат закордонного стажування WK/4769, від 20.01.2018 року). Підписано договір про партнерство, співробітництво та науковий обмін між Вінницьким національним університетом та в Wyższa Szkoła Biznesu – National – Louis University, м. Новий Сонч, Польща.

Монографії:
Соломон А.М., Новгородська Н.В. Бондар М.М. Кисломолочні десерти з подовженим терміном зберігання: монографія, 2019. 155 с.

Участь в міжнародних та регіональних наукових конференціях:
• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції», 25-26 жовтня 2018 року, м. Вінниця.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики». 14-15 березня 2019 року. ТПК ВНАУ.
• Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Впровадження передових технологій у виробництво продукції бджільництва». 21-22 березня 2019 р. Чернятинський коледж ВНАУ.
• Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». 10-12 квітня 2019 р. ДУНМЦ «Агроосвіта», Київ –Миколаїв – Херсон.
• Міжнародна науково-практична інтернет конференція молодих вчених та студентів «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів». 15-16 травня 2019 року, ВНАУ.
• Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі». 24-25 жовтня 2019 р. ВНАУ.
• Міжнародна науково-практична конференція «Новітні технології виробництва та переробки продукції тваринництва». 20-22 листопада 2019 року, БНАУ.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці». 12-13 березня 2020 р. ТПК ВНАУ.
• Міжнародна науково-практична інтернет конференція молодих вчених та студентів «Сучасні тенденції розвитку агропромислового сектора економіки в умовах ковергенції». 14-15 травня 2020 року, ВНАУ.
• Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у розвитку харчових технологій та економіки країни». 4-5 червня 2020 року, Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ.
• Всеукраїнська науково-практична конференції «Інноваційні технології у тваринництві та харчовій галузі» 26-27 листопада 2020 року ВНАУ.

Наукові інтереси:
Напрям наукових інтересів «Розробка технології функціонального молочного продукту, збагаченого біфідобактеріями».

Місце і дата народження

17.04.1984р., м. Вінниця

Освіта

 • 2001-2005 Факультет обліку та аудиту Вінницького торговельно-економічного інституту КТЕУ, спеціальність – облік і аудит ;
 • 2005-2006 Магістратура ВТЕУКТЕІ, спеціальність – облік і аудит ;
 • 2008-2013 Аспірант Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" НАНУ, спеціальність 08.00.09 «бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)»

Кар’єра

Викладацька діяльність – з 2012 року.

 • З 2012 р. по 2014р. – асистент кафедри аудиту та державного контролю ВНАУ, проводила практичні заняття з дисципліни «Аудит» та «Професійна етика».
 • З 2015 р. по теперішній час – старший викладач кафедри аудиту та державного контролю , факультету обліку та аудиту, проводжу лекції  і практичні з дисципліни «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» та практичні заняття з дисциплін «Аудит».
 • З 07.11.2016 р. по 23.12.2016 р. проходила підвищення кваліфікації у ТДВ «Інститут обліку і фінансів по програмі «Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу» (САРА)».

Науково-дослідна робота

Участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях 

 • Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін : матеріали Міжнар. наук. – практ. інтернет-конф., 18-19 квітн. 2013 року, м. Кам’янець-Подільський.
 • Науково-дослідна робота студентів : формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: збірник  матеріалів студентської наукової конференції, 10 квітня 2013 року, ВНАУ.
 • Роль фінансово-кредитного механізму у розвитку економіки країн : Збірник тез наукових робіт учасників ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 2013 року, Львів «ЛЕФ».
 • Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання :  матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–13 верес. 2014 року, м. Дніпропетровськ.
 • Сучасні агротехнології: тенденції та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практич. конф, 17-18 листопада 2015 року, ВНАУ.
 • History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization: Proceedings of the XVII International Academic Congress (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016).
 • Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практич. конф., 20-21 квітня 2017 року, ВНАУ.
 • Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України: матеріали Між нар. наук.-технічн. конф., 23-25 травня 2017 року, ВНАУ.
 • Проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління: матеріали І Всеукр. наук.-практич. конф., 22 листопада 2017 року, ВНАУ.
 • Інноваційна економіка: процеси, стратегії, технології: матеріали II Міжнар. наук. конф., 26 січня 2018 року, м. Кельце, Польща.
 • Облік, аналіз, контроль та оподаткування: стан і перспективи розвитку: матеріали ІI Всеукр. наук.-практич. конф., 19 квітня 2018 року, ВНАУ.

 Основні публікації

 • Етапи та послідовність здійснення внутрішньогосподарського контролю невиробничих витрат / А. Ю. Козаченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст] : Випуск 34: у двох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2013. – Частина І. –  240 с. – С. 33-38.
 • Учётно-информационное обеспечение  эффективного управления непроизводственными расходами предприятий сахарной отрасли / А. Ю. Козаченко // Общество и экономика постсоветского пространства: Международный сборник научных статей. Выпуск ІV (Липецк, 19 июля 2013 г.). / Отв. ред. А.В. Горбенко. – Липецк :  Издательский центр  «Гравис», 2013. – 296 с. – С. 117-123.
 • Теоретичні та методологічні аспекти формування внутрішньої звітності про невиробничі витрати / А. Ю. Козаченко // Ефективна економіка. – 2014. –  № 8. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3253.
 • Історична довідка внутрішньогосподарському контролю / А. Ю. Козаченко // Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні та світі : колективна монографія / під ред. д.е.н., професора Л.В. Гуцаленко. – Вінниця: - 2015. – С. 201-213.
 • Non-production and transactional expenses: identical and different meanings / А.Y. Kozachenko // Proceedings of the XVII International Academic Congress “History, Problems and Prospects of Development of Modern Civilization» (Japan, Tokyo, 25-27 January 2016). Volume II. “Tokyo University Press», 2016. – 943 S. – (s. 187-193).
 • Організаційно-методичні аспекти обліку та контролю невиробничих витрат : моног. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, А. Ю. Козаченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 240 с.
 • Залежність обліку та аудиту невиробничих витрат від організаційних і технологічних особливостей підприємств цукрової галузі / А.Ю. Козаченко// Агросвіт. - № 5. - 2018. – С. 34-41.
 • Класифікація невиробничих витрат для цілей бухгалтерського обліку та ефективного проведення аудиту [Електронний ресурс] / А.Ю. Козаченко // Глобальні та національні проблеми економіки. -2018. - № 22. – Режим доступу до статті: http: //global-national.in.ua/issue-22-2018.

Наукові інтереси

 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Обліково-контрольне забезпечення процесу управління витратами

Кафедра харчових технологій та мікробіології була заснована у лютому 1993 року та на той час мала назву кафедри мікробіології та технології переробки. Матеріальною базою для її створення послужили приміщення та обладнання колишнього у м. Вінниці Інституту підвищення кваліфікації працівників харчової промисловості. Сприяло цьому близьке розташування переробних харчових підприємств (м’ясокомбінат, молокозавод, консервний завод, олієжиркомбінат), що створювало належні умови для проходження студентами практичних занять з харчових технологій.

Від часу заснування і до вересня 2016 р. кафедру очолював професор, доктор біологічних наук, академік Медико-технічної академії наук України та Нью-Йоркської академії наук США, Лауреат Міжнародної премії ООН Власенко Володимир Васильович.

Із жовтня 2016 року по липень 2017 року кафедру харчових технологій та мікробіології очолював доктор технічних наук, професор Паламарчук Ігор Павлович. Наукові напрямки роботи: - застосування вібраційних ефектів в галузях переробних і харчових виробництв, сільськогосподарського машинобудування; - розробка та впровадження у виробництво технологій обробки сільськогосподарської та харчової сировини, виробів сільськогосподарського машинобудування, що базуються на вібраційній, хвильовій, відцентровій та комбінованій технологічній дії.

З липня 2017 року по теперешній час кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Берник Ірина Миколаївна.

Основним завданням кафедри є підготовка фахівців зі спеціальності «Харчові технології» бакалаврського та магістерського освітнього рівня.

Конкурсні предмети для вступу на 1-й курс для одержання ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів) зі спеціальності «Харчові технології»: 1-й предмет – українська мова; 2-й предмет – математика; 3-й предмет –історія України, або біологія, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія.

Вступні випробування для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього рівня магістра зі спеціальності: 181 «Харчові технології»: 1. Іноземна мова (зовнішнє незалежне оцінювання); 2.Фаховий іспит, а також наукові здобутки (статті, тези та ін.).

Фахівці впродовж всього періоду існування кафедри видали більше 500 методичних розробок, 6 монографій, 33 навчальний посібник, 7 підручників, 21 патентів.

 

Кафедра тісно співпрацює з кращими переробними підприємствами регіону, а саме: ТОВ ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ Тульчинський маслосирзавод, ТОВ «Три ведмеді», ТОВ Шаргородський молочний завод, ПП Міхалич і КО, «ЕКО – Молпродукт», ТОВ «Літинський молочний завод», ТОВ «Люстдорф» м.Іллінці, ТОВ «Солодка Мрія» м.Вінниця, «Аверса Україна» м.Вінниця, ТОВ «Гайсинський молокозавод» м.Гайсин.

Поряд із навчально-методичною та науково-дослідницькою роботою викладачі кафедри ведуть активну громадську роботу: очолюють та беруть активну участь у семінарах та тренінгах із системи якості продуктів харчування, здійснюють наукове керівництво з розробки бізнес-планів підприємств та кооперативів та ін.

Викладачі кафедри є кураторами груп спеціальності «Харчові технології». В межах виховної роботи кураторами зі студентами постійно проводяться заходи на різноманітні теми. Також на виховні години запрошують провідних спеціалістів із проблемних питань. Серед актуальних питань молоді: «Помилки у взаємовідносинах: хлопці та дівчата», «Піст - народжує пророків, зміцнює сильних, умудряє законодавців», «Будуйте храм своєї душі», «Вечорниці присвячені видатним постатям» та ін.

Колектив кафедри постійно бере участь у проведенні різноманітних заходів університету: днів відкритих дверей, конференцій, семінарів, круглих столів та ін. Під час зазначених заходів проводяться презентаційні виставки та дегустації продукції власного виробництва та провідних виробників харчової промисловості.

Аудиторія технології молока та молочних продуктів

Аудиторія технології м'яса, м'ясопродуктів та риби

Аудиторія мікробіології та ветеринарно-санітарної експертизи

 

Лабораторія товарознавства 

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 • Біологічно-активні речовини в харчових технологіях
 • Ветеринарно-санітарна експертиза м'ясних та молочних продуктів
 • Гігієна і санітарія харчових підприємтсв
 • Гігієна та санітарія
 • Загальна мікробіологія та мікологія
 • Контроль якості та безпеки продукції м'ясної та молочної галузі
 • Мікробіологія
 • Ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості
 • Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва
 • Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю
 • Сучасні методи дослідження у галузі
 • Технічна мікробіологія
 • Технологія бродильних виробництв
 • Технологія жирів та жирозамінників
 • Технологія молока і молочних продуктів
 • Технологія м'яса, м'ясопродуктів та риби
 • Технологія оздоровчих харчових продуктів
 • Технологія переробки продукції тваринництва
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Технологія хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
 • Технохімічний контроль м'ясної та молочної галузі
 • Товарознавство і стандартизація
 • Товарознавство та пакування харчових продуктів
 • Товарознавство(продовольчі і непродовольчі товари)
 • Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини
 • Експлуатація технологічного обладнання
 • Методологія та теоретичні основи товарознавства
 • Міжнародна і регіональна стандартизація та сертифікація
 • Мікробіологія молочних та м'ясних продуктів
 • Мікробіологія молочних та м'ясних продуктів з основами ветсанекспертизи
 • Мікроструктурний аналіз харчових продуктів
 • Моделювання технологічних систем харчових виробництв
 • Наукова-дослідна робота студентів
 • Наукові основи безвідходних технологій
 • Основи фізіології і гігієни харчування
 • Профілактика хвороб тварин
 • Технологія консервування плодів та овочів
 • Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини
 • Технологія м'яса та м'ясних продуктів
 • Технологія переробки риби
 • Технологія переробки тварин та продуктів забою з основами ветсанекспертизи
 • Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості
 • Технологія продуктів забою тварин
 • Харчові біологічно активні добавки

Події у світлинах