logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відділ аспірантури і докторантури

Місцезнаходження Відділу:м.Вінниця, вул. Сонячна 3, корпус 2
каб.: 2629
Графік прийому:понеділок-п'ятниця з 8:00 до 17:00
Телефон:(0432) 46-56-52, 254 (внутрішній)
Еmailpostgrad_doctoral@vsau.vin.ua

Докторантура та аспірантура є одним із основних джерел постійного поповнення та оновлення інтелектуального потенціалу університету висококваліфікованими науково – педагогічними кадрами. Їх підготовка здійснюється планомірно і цілеспрямовано. При розробці планів підготовки науково – педагогічних кадрів враховуються і потреби в докторах та кандидатах наук, і перспективність розвитку спеціальностей та наявний склад кафедр.

Не без гордості можна сказати, що Вінницький національний аграрний університет, створивши відмінну базу для навчання майбутніх науковців в аспірантурі, широко відчинив двері для вивчення досвіду розвитку інших наукових центрів, і разом із тим сам вперто торує шлях власних перспектив та нових здобутків у науковому світі.

Гончарук Тетяна Вікторівна

Гончарук Тетяна Вікторівна

в. о. завідувача відділу аспірантури і докторантури

кандидат економічних наук, доцент

Відділ аспірантури і докторантури Вінницького національного аграрного університету був заснований як науковий підрозділ університету 25 квітня 1996 року, де було відкрито 5 спеціальностей за якими здійснюється підготовка аспірантів.

Першою на посаду завідувача аспірантури була призначена 25 квітня 1996 р. Н.В. Пінчук, яка зробила значний внесок у справу підготовки майбутніх вчених і згодом щедро передала свої знання та досвід колегам. Із 2003 р., та впродовж восьми років, на посаді завідувача аспірантури працювала О.Л. Фабіянська. Далі цю посаду обіймала з вересня 2011 р. Н.В. Родюк, від жовтня 2011 р. до листопада 2012 року - Логоша Р.В. З 5 листопада і до цього часу завідувач відділу аспірантури і докторантури – Гончарук Тетяна Вікторівна. У відділі аспірантури і докторантури ВНАУ успішно працює фахівець І категорії Охота Юлія Володимирівна.

З удосконаленням та розширенням форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів збільшувався і обсяг покладених на відділ аспірантури завдань щодо їх організації. 1 листопада 2011 р. відділ аспірантури реорганізований у відділ аспірантури і докторантури.

Починаючи з 2004 року в аспірантурі ВНАУ було відкрито дві додаткові спеціальності сільськогосподарських наук та розпочала свою роботу аспірантура економічного напрямку. В 2010 році відбулось відкриття спеціальностей: 05.03.05 - машини та процеси обробки тиском; 05.18.12 - процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв; 06.01.04 - агрохімія; 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти. У 2011 році в університеті мають можливість здобувати освіту аспіранти з досить престижних спеціальностей: 03.00.16 – екологія; 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Загалом навчання в аспірантурі сьогодні проходять 208 осіб.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України прийняв рішення про розширення провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти для Вінницького національного аграрного університету, яке затверджене наказом МОН України від 18.05.2016 р. № 523.

Розширення провадження освітньої діяльності у ВНАУ відбулось за такими галузями знань та спеціальностями, як:

№ п/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг (особи)

1.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

30

2.

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

20

3.

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

16

4.

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

25

5.

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

20

6.

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

20

7.

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

15

8.

21 Ветеринарна медицина

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

6

Відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.09.2012 року розширився перелік наукових спеціальностей в докторантурі Вінницького національного аграрного університету зі спеціальностей: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Недавно, відповідно до рішення атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (протокол № 6 від 23 вересня 2014 року) та наказу Міністерства освіти та науки України від 23 вересня 2014 року №1067, до переліку наукових спеціальностей додалася спеціальність 16.00.06 ­– гігієна тварин та ветеринарна санітарія (сільськогосподарські науки).

Перспективи розвитку роботи відділу аспірантури і докторантури полягають в ініціюванні кроків щодо розширення співпраці з вищими навчальними закладами і науковими центрами України та інших країн з підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації; у взаємодії з установами НАН України та вищими навчальними закладами у запровадженні спільних програм теоретичної підготовки аспірантів; удосконаленні процесу підготовки шляхом переведення аспірантів на навчання за індивідуальними науково-навчальними програмами; формуванні інформаційного простору та створенні бази даних із підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації та діяльності спеціалізованих вчених рад університету.

Зазначимо що в аспірантурі ВНАУ стався справжній стрімкий прорив уперед. Ще в 1996 році в нашому вузі навчались три аспіранта, сьогодні – 130. Окрім цих майбутніх вчених аграрної науки, маємо 7 здобувачів наукового ступеня кандидата наук і 3 здобувача наукового ступеню доктора наук. Зверніть увагу, що в нинішньому році 2 аспіранти Андрусенко Н.В. і Редько М.С. та здобувач Руткевич В.С. захистили кандидатські дисертації до закінчення терміну навчання в аспірантурі та 11 аспірантів і здобувачів успішно захистили кандидатські дисертації та 1 докторська дисертація, після закінчення терміну навчання та 3 аспірантам запланований основний захист 27-28.12.2017 року. У 2017 році відділ аспірантури і докторантури випускає 41 аспіранта.

Щороку всі аспіранти та докторанти проходять атестацію на відповідних кафедрах і вчених радах факультетів. На початку кожного навчального року, затверджуються теми дисертаційних робіт всім аспірантам 1 курсу. Вступна кампанія до аспірантури у 2017 році.

ВНАУ - найпопулярніший для абітурієнтів 2017 року.

На тлі загальнонаціонального скорочення місць державного замовлення, Вінницький національний аграрний університет не зазнав скорочень обсягу державного замовлення, а навпаки, суттєво збільшив кількість місць, що фінансуються з державного бюджету – 23, найбільше серед ВНЗ м. Вінниці.

Цього року вступники, виявивши бажання вступати до аспірантури ВНАУ, подали 64 заяви на денну та заочну форми навчання. Загальні тенденції залишаються незмінними впродовж багатьох років. Найчастіше вступники ВНАУ обирають економіку, агрономію, галузеве машинобудування, ветеринарну гігієну, санітарію і експертизу та окремі сільськогосподарські спеціальності.

З 1 по 31 липня 2017 року у Вінницькому національному аграрному університеті тривала вступна кампанія до аспірантури. Вже другий рік поспіль прийом відбувається згідно нових вимог та правил. Після прийому документів, із 10 серпня по 10 вересня 2017 року проводились вступні іспити з іноземної мови та зі спеціальності. Списки вступників до аспірантури, яких зарахували на державні місця у ВНАУ, оприлюднили 15 вересня 2017 року.

Тепер, коли бурхливо йде процес оновлення вищої освіти, особлива увага повинна приділятися якості кадрового складу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Творчий потенціал колективу ВНАУ і здатність його йти в ногу з часом напряму залежить від професіоналізму і високих моральних якостей людей, які працюють в ньому. Це висловлювання особливо справедливе щодо науковопедагогічних кадрів, які прагнуть навчатись в аспірантурі та докторантурі, й таким шляхом підвищувати свій рівень науково-методичної підготовки та педагогічної майстерності.

Упродовж 16-24 листопада 2017 року в Вінницькому національному аграрному університеті відбувалася осіння атестація аспірантів, докторантів і здобувачів. Поступово зростає кількість науковців, що мають публікації у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science. Значна частина аспірантів має міжнародні сертифікати, які засвідчують участь у міжнародних науково-практичних конференціях. За підсумками атестації прийняті рішення про продовження терміну навчання й переведення аспірантів, докторантів і здобувачів на наступний рік навчання.

Спеціальності

051- Економіка

071 - Облік та оподаткування

132- Матеріалознавство

133 - Галузеве машинобудування

181 - Харчові технології 

201 - Агрономія

204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва 

212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і екпертиза 

Події у світлинах