logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії

2431

Загальна інформація 

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради 

Мельник Ольга Сергіївна, головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення Управління соціальної політики Барської районної державної адміністрації, тема дисертації: «Облікове забезпечення управління витратами на біологічні перетворення в рибництві» (071 Облік і оподаткування). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.001 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ( 068 004-56-62). Науковий керівник: Іщенко Я. П., кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 16 грудня 2020 р. о 13:00 за адресою: Вінниця, вул. Сонячна, 3 

 

 Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Замули І.В.

Відгук офіційного опнента Коцупатрого М.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Томашук Інна Вікторівна, асистент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету, тема дисертації: «Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу сільських територій», (051  Економіка).  Спеціалізована вчена  ради  ДФ 05.854.002 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул.  Сонячна,  3, тел. 0680045662). Науковий керівник: Гончарук І. В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, проректор з наукової та  інноваційної діяльності Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 15 грудня 2020 р. о 13:00 за адресою: Вінниця, вул. Сонячна, 3, ауд. 2632 (2 корпус Вінницького національного аграрного університету)

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента Ткачука В.А.

Відгук офіційного опонента Бондаренка В.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту

 

Загальна інформація

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Ярославський Анатолій Олександрович, менеджер з видачі фінансових гарантій Командитного Товариства КТ «Бізнес Гарант», тема дисертації: «Формування механізму управління економічною безпекою підприємств», (051 Економіка). Спеціалізована вчена рада ДФ 05.854.003 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, ( 068 004-56-62). Науковий керівник: Правдюк Н. Л., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету.

Захист відбудеться 18 лютого 2020 р. о 13:00 за адресою: Вінниця, вул. Сонячна, 3 

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента О. Сосновської 

Відгук офіційного опонента Л. Матвійчук

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Повідомлення про перенесення дати захисту дисертації Ярославського А. О.

Відеозапис захисту

Аудіозапис захисту

Наказ МОН про створення спеціалізованої вченої ради

Бурлака Сергій Андрійович, аспірант,  Вінницький національний аграрний університет, тема дисертації: «Підвищення ефективності використання машинних агрегатів при роботі на суміші палив», (133 Галузеве машинобудування).  Спеціалізована вчена  рада  ДФ 05.854.004 у Вінницькому національному аграрному університеті (м. Вінниця, вул.  Сонячна,  3, тел. 0679405634). Науковий керівник: Гунько І. В., кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Вінницького національного аграрного університету.

Захист дисертації відбудеться: 09.03.2021 р., 1300 год., м. Вінниця, вул. Сонячна, 3, Вінницький національний аграрний університет, корп. №2, ауд. 2632. 

Анотація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук офіційного опонента Барановського В.М.

Відгук офіційного опонента Шуляка М.Л.

Дисертація

Відеозапис

Аудіозапис

Події у світлинах