logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Аспірантам ВНАУ надані висновки про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів їх дисертації

30 серпня 2021 року аспіранти Вінницького національного аграрного університету на засіданні фахового (міжкафедрального) наукового семінару інженерно-технологічного факультету продемонстрували високу якість підготовки, яку отримали у рідному Вінницькому національному аграрному університеті.

Аспіранти денної форми навчання спеціальності 133 Галузеве машинобудування Гречко Роман, Малаков Олександр, Ярощук Роман та аспірант спеціальності 132 Матеріалознавство Колісник Микола представили свої дисертації для проведення попередньої експертизи і рекомендації до захисту на здобуття ступеня доктора філософії.

             

Гречко Роман доповідав за темою дисертації «Підвищення ефективності використання сільськогосподарських машин шляхом модернізації гідростатичної трансмісії типу ГСТ-90». Науковий керівник: к.т.н., доцент, доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Сергій Шаргородський. Рецензентами виступили: д.т.н., професор, завідувач кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв Іван Севостьянов та к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Ірина Гунько.

Малаков Олександр представив доповідь за темою «Підвищення ефективності функціонування приводу косарки на основі математичного моделювання із застосуванням методів діагностування». Науковий керівник: д.т.н., професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Наталія Веселовська. Рецензенти: д.т.н., доцент, директор відокремленого структурного підрозділу "Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету" Олег Цуркан та к.т.н., доцент, доцент кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Сергій Шаргородський.

Тема дисертації Ярощука Романа «Обґрунтування параметрів і режимів взаємодії привідного деформівного колеса з ґрунтом». Науковий керівник: к.т.н., доцент, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Олена Солона. Рецензенти: д.т.н., професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Наталія Веселовська та к.т.н., доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу Людмила Швець.

Колісник Микола доповідав на тему «Розвиток процесів штампування обкочуванням на основі аналізу механіки формоутворення складнопрофільних виробів». Науковий керівник: д.т.н., професор, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Віктор Матвійчук. Рецензентами виступили: д.т.н., професор, завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва Наталія Веселовська та к.т.н., доцент, доцент кафедри агроінженерії та технічного сервісу Людмила Швець.

       

Дисертації викликали жвавий інтерес при обговоренні у широкому колі провідних науковців університету, адже вони написані на актуальні теми сьогодення. До наукової дискусії в обговоренні дисертації долучились: к.т.н., доцент, декан інженерно-технологічного факультету, провідний науковий співробітник Віталій Яропуд, д.т.н., професор, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу Віктор Анісімов, д.т.н., професор, завідувач кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки Віктор Матвійчук, д.т.н., доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Роман Сивак, к.т.н., доцент, доцент кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв Юрій Полєвода, к.т.н., доцент, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Ігор Твердохліб.

Усіма членами семінару, за підсумками наукових обговорень, під час голосування, одноголосно було рекомендовано надати аспірантам висновки про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
Вітаємо аспірантів та їхніх наукових керівників! Щиро бажаємо досягнути поставленої мети, успішного захисту дисертацій та здобути науковий ступінь доктора філософії!

3812

Події у світлинах