logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Сьогодні, 06 квітня 2021 року, у стінах рідного Вінницького національного аграрного університету на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 успішно відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 ‒ економіка та управління національним господарством здобувача та директора Відокремленого структурного підрозділу «Могилів-Подільського технолого-економічного фахового коледжу Вінницького національного аграрного університету» КАЗЬМІР Валентини Анатоліївни на тему: «Організаційно-економічний механізмфункціонування ринку зерна».

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності ЛУТКОВСЬКА Світлана Михайлівна.

Офіційними опонентами виступили: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри організації підприємства та біржової діяльності Ільчук Микола Максимович (Національний університет біоресурсів та природокористування України) та кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та маркетингу Бабан Тетяна Олександрівна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка). 

Також, на цьому ж засіданні, відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) випускниці аспірантури, асистента кафедри економіки та підприємницької діяльності факультету економіки та підприємництва та начальника планово-фінансового відділу Вінницького національного аграрного університету КОЛОМІЄЦЬ Тетяни Вікторівни на тему: «Механізм управління інтелектуальним капіталом підприємств аграрного сектору економіки».

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ, академік НААН України КАЛЕТНІК Григорій Миколайович.

Офіційними опонентами виступили: доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Собко Ольга Миколаївна (Західноукраїнський національний університет) та кандидат економічних наук, старший викладач  кафедри міжнародних економічних відносин Щербаченко Вікторія Олексіївна (Сумський державний університет).

Тематика дослідження обох науковців є досить актуальною в сучасних умовах, адже основний науковий результат дисертаційної роботи полягає у вирішенні науково-практичного завдання щодо обґрунтування теоретичних засад. На сьогодні, ринок зерна традиційно залишається основним джерелом генерування доходів сільськогосподарських товаровиробників, реалізації експортного потенціалу аграрної сфери, забезпечення продовольчої безпеки країни та посилення сучасних викликів в частині загострення пандемій, негативного впливу кліматичних змін зумовлює підвищення впливу обмеженості традиційних виробничих ресурсів, а також актуалізує проблеми забезпечення стійкого розвитку вітчизняних аграрних підприємств на основі поширення цифровізації, екологізації і дотримання принципів соціальної відповідальності бізнесу. 

До обговорення результатів наукових досліджень здобувачів було долучено широке коло науковців Вінницького національного аграрного університету: Гончарук І.В. – д.е.н., професор кафедри економіки та підприємницької діяльності, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Мазур А.Г. – д.е.н., професор, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, Правдюк Н.Л. – д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Сахно А.А. – д.е.н., професор, професор кафедри економіки та підприємницької діяльності, Коляденко С.В. – д.е.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, Польова О.Л. – д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вдовенко Л.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Гарбар Ж.В. – д.е.н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу.

За підсумками наукової дискусії було рекомендовано присвоїти ступені кандидатів економічних наук.

Вітаємо дисертантів та їх наукових керівників!!! Бажаємо ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах і постійно йти до своєї мети, втілювати всі свої творчі і наукові задуми! Зичимо наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!

3618

Події у світлинах