logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспірантки Юлії Охоти

Вп’яте у Вінницькому національному аграрному університеті провела роботу спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.005.

20 серпня 2021 року відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка аспірантки кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права ВНАУ Юлії ОХОТИ.

Під науковим керівництвом Григорія КАЛЕТНІКА, доктора економічних наук, професора, академіка НААН України, завідувача кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права, аспірантка підготувала та достроково захистила дисертаційну роботу на тему: «Ефективність розвитку та організаційно-економічне стимулювання підприємницької діяльності в АПК». Це ще один яскравий приклад і результат плідної роботи потужної Наукової школи Григорія Миколайовича.

 

Процедура захисту відбувалась з дотриманням рекомендацій МОН, розроблених з метою запобігання розповсюдження коронавірусної хвороби.

Головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії призначено Ларису ВДОВЕНКО, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького національного аграрного університету.

Офіційні опоненти: Олександр ШПИКУЛЯК, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, учений секретар Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» та Ірина САЛЬКОВА, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Національного авіаційного університету.

Рецензенти: Анатолій МАЗУР, доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу Вінницького національного аграрного університету та Людмила ПРОНЬКО, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, декан факультету менеджменту та права Вінницького національного аграрного університету.

З позитивними відгуками щодо актуальності наукової новизни, теоретичного та практичного значення результатів дисертації виступила присутня на захисті доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та підприємницької діяльності, проректор з наукової та інноваційної діяльності ВНАУ Інна ГОНЧАРУК.

 

Наукова новизна дисертації полягає у вирішенні науково-практичного завдання щодо організаційно-економічного забезпечення ефективного розвитку та стимулювання підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі.

Дисертаційна робота отримала схвальні відгуки членів спеціалізованої вченої ради. А відтак, захист відбувся успішно.

Щиро вітаємо аспірантку Юлію Володимирівну та її наукового керівника Григорія Миколайовича! Пишаємося черговим достроковим захистом наших аспірантів! Бажаємо аспірантці та її науковому керівнику незгасимого оптимізму, творчої наснаги, вагомих досягнень у здійсненні задуманого та нових здобутків у роботі й наукових пошуках, які примножать скарбницю Вінницького національного аграрного університету!

3876

Події у світлинах