logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

21 грудня 2021 року, у стінах рідного Вінницького національного аграрного університету на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 успішно відбувся прилюдний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами випускниці аспірантури Вінницького національного аграрного університету Олени БЕСКУПСЬКОЇ на тему: «Управління еколого-економічною діяльністю підприємств олійно-жирової промисловості».

Науковий керівник: д.е.н., доцент, завідувач кафедри аналізу та аудиту Вінницького національного аграрного університету Олена ПОЛЬОВА.

Офіційними опонентами виступили: д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Галина ЗАПША (Одеський національний аграрний університет) та к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Микола ПОПОВ (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»).

Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні теоретичних підходів та обґрунтуванні методичних засад удосконалення системи управління еколого-економічною діяльністю підприємств олійно-жирової промисловості, зокрема: розроблено модель системи управління еколого-економічною діяльністю підприємств олійно-жирової промисловості; удосконалено трактування поняття еколого-економічної діяльності підприємств олійножирової промисловості як процесу постійного балансу між економічним ростом, екологічною сталістю та соціальною захищеністю, що забезпечить реалізацію еколого-економічних управлінських рішень та конкурентоспроможність підприємства.

До обговорення результатів наукових досліджень здобувачки було долучено широке коло науковців Вінницького національного аграрного університету:
Григорій КАЛЕТНІК – д.е.н., професор, академік НААН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Наталія ПРАВДЮК – д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Андрій САХНО – д.е.н., професор, професор кафедри економіки та підприємницької діяльності, Світлана КОЛЯДЕНКО – д.е.н., професор, професор кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, Лариса ВДОВЕНКО – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Жанна ГАРБАР – д.е.н., доцент, професор кафедри аграрного менеджменту та маркетингу.

За підсумками наукової дискусії було рекомендовано присвоїти ступінь кандидата економічних наук.

Вітаємо дисертантку та її наукового керівника!!! Бажаємо ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах і постійно йти до своєї мети, втілювати всі творчі і наукові задуми! Зичимо наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!

4517

Події у світлинах