logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії

17 грудня 2021 року у Вінницькому національному аграрному університеті провели роботу дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.009 та ДФ 05.854.010.

Вперше відбулись прилюдні захисти дисертаційних робіт на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство випускників аспірантури Василя ВУГЛЯРА та Тетяни ТКАЧЕНКО.

Вугляр В.С. захистив дисертаційну роботу на тему: «Продуктивність, перетравність корму та якість м’яса свиней за згодовування білково-вітамінно-мінеральної добавки».

  

 

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі ВНАУ Катерина СИРОВАТКО.

Головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії призначено Романа ЧУДАКА, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувач кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького національного аграрного університету.

Офіційними опонентами виступили: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу тваринництва, заступник директора з науково-інноваційної діяльності Іван САВЧУК (Інститут сільського господарства Полісся НААН України) та доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин Віталій БОМКО (Білоцерківський національний аграрний університет).

Рецензенти: Михайло КУЛИК, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького національного аграрного університету, член-кореспондент НААН України та Юлія ПОБЕРЕЖЕЦЬ, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи Вінницького національного аграрного університету.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальному визначенні ефективності використання нової БВМД «Ефіпрот» з різними дозами ефірних олій у годівлі молодняку свиней, що вирощувався на м'ясо, її впливу на продуктивність, якість отриманої продукції, перетравність та засвоюваність поживних речовин корму в організмі тварин. Ткаченко Т.Ю. захистила дисертаційну роботу на тему: «Вплив рiзного рiвня лiзину в рацiонах свиней iз консервованим вологим зерном кукурудзи на показники забою та якiсть продукцiї».

Науковий керівник: Михайло КУЛИК, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького національного аграрного університету, член-кореспондент НААН України.

Головою спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії призначено Романа ЧУДАКА, доктора сільськогосподарських наук, професора, завідувач кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького національного аграрного університету.

Офіційними опонентами виступили: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу тваринництва, заступник директора з науково-інноваційної діяльності Іван САВЧУК (Інститут сільського господарства Полісся НААН України) та доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин Віталій БОМКО (Білоцерківський національний аграрний університет).

Рецензенти: Олександр ЯРЕМЧУК, доктор сiльськогосподарських наук, професор, професор кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи Вінницького національного аграрного університету та Катерина СИРОВАТКО, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та годівлі Вінницького національного аграрного університету.

Наукова новизна полягає у тому, що вперше експериментально огрунтовано вміст лiзину в сирому протеїнi кормів рацiону при вiдгодiвлi молодняка свиней на рівні 6,6% вiдповiдно до рiвня лiзину в м'язовiй тканинi (м'ясi) свиней.

Дисертаційні роботи отримали схвальні відгуки членів спеціалізованих вчених рад. А відтак, захисти відбулися успішно.

Вітаємо дисертантів та їх наукових керівників!!! Бажаємо ніколи не зупинятися на досягнутих успіхах і постійно йти до своєї мети, втілювати всі свої творчі і наукові задуми! Зичимо наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!

4400

Події у світлинах