logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Відбулася Всеукраїнська науково-практична студентська конференція на тему «Молодіжна парадигма інноваційного розвитку аграрної сфери України»

8 червня 2021 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбулася Всеукраїнська науково-практична студентська конференція на тему «Молодіжна парадигма інноваційного розвитку аграрної сфери України».

Відкрила конференцію кандидат технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ІРИНА ГУНЬКО, яка зазначила, що для участі в конференції зареєструвалося 168 учасників з 11-ти закладів вищої освіти: з Вінниці, Варшави, Києва, Дніпра, Житомира, Львову, Луганська та Харкова.

Конференція присвячена обговоренню актуальних наукових проблем з агрономії, екології, виробництва та переробки продукції тваринництва, ветеринарії та харчових технологій, сільськогосподарського машинобудування.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся кандидат с.-г. наук, професор, ректор університету ВІКТОР МАЗУР, який наголосив, що студентська наукова конференція є формою інтеграції наукового й освітнього процесів, підвищення рівня підготовки здобувачів, якісних змін в організації викладацької і студентської науково-пошукової та науково-пізнавальної діяльності.

Ректор університету передав щирі вітання від доктора економічних наук, професора, академіка НААН України, президента університету ГРИГОРІЯ КАЛЕТНІКА та побажав учасникам конференції плідної дискусії, цікавих досліджень та обміну досвідом.

 

З високою зацікавленістю учасники конференції прослухали доповіді пленарного засідання, на якому представили результати своїх наукових досліджень учасники з Вінницького національного аграрного університету, Вінницького національного технічного університету, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, Луганського національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Поліського національного університету та Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

Приємно відзначити високий рівень наукових доповідей, які були гідно представлені іноземною мовою студентами Вінницького національного аграрного університету – Самійлом Маламурою, Анастасією Кирничною та Катериною Герасимчук, яка навчається за дуальною формою освіти.

Неабиякий інтерес викликали доповіді: Дмитра Ковальчука, магістра Вінницького національного аграрного університету на тему «Розробка та обґрунтування комбінованого передпосівного агрегату для технології Strip-till фермерських господарств»; Сергія Шульги, студента Поліського національного університету на тему «Урожайність SINAPIS ALBA L. залежно від окремих елементів технології вирощування»; Валентини Бабич, магістрантки Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва на тему «Порівняльна оцінка нових ліній ячменю ярого за основними елементами структури продуктивності та врожайністю»; Альони Кушнір, магістрантки Вінницького національного аграрного університету на тему «Екологічна небезпека забруднення відходами м. Вінниці сільськогосподарських земель».

 

На пропозицію Альони Кушнір щодо підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища ректор Віктор Мазур висловив готовність створити екологічну поліцію на території університету зі складу студентів та на особистому прикладі виховувати шанобливе ставлення до природи.

Конференція продовжила роботу у шести секціях:

Секція 1. Інноваційні технології рослинництва в умовах глобального потепління.

Секція 2. Сучасні тенденції розвитку лісового та садово-паркового господарства.

Секція 3. Енергоощадні техніко-технологічні системи в агроінженерії та технічному сервісі.

Секція 4. Перспективні технічні рішення сучасного сільськогосподарського машинобудування.

Секція 5. Сучасні технологічні рішення виробництва продукції тваринництва.

Секція 6. Інноваційні методи виробництва та забезпечення якості продуктів харчування.

Щиро пишаємося нашими студентами, бажаємо подальших успіхів в науковій царині!

11739

Події у світлинах