logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

НАУКА – ЦЕ ЗАПОРУКА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ, А ТАКОЖ ОСНОВА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

З 1997 року в Україні відзначається професійне свято працівників науки. Для Вінницького національного аграрного університету День науки – це актуальне свято, адже наукова діяльність є однією з пріоритетних в університеті. Про досягнення та перспективи ВНАУ в цьому напрямку розповідає проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, доктор економічних наук, професор Інна Гончарук.

Що на Вашу думку вдалося університету за рік у Вашому профільному напрямку як проректора?

Якщо говорити в цілому, що вдалось за минулорічний навчальний рік у науково-дослідній роботі та інноваційній діяльності, то найперше, це те, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Вінницький національний аграрний університет успішно пройшов державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за двома науковими напрямами «Аграрні науки та ветеринарія» та «Технічні науки».
Відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, у 2021 році у ВНАУ успішно акредитовано 5 освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за третім (освітньо-науковим) рівнем: «Економіка», «Галузеве машинобудування», «Матеріалознавство», «Агрономія» та «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».
У 2021 році у ВНАУ видатки на науково-дослідну та науково-технічну діяльність сягнули 36,1 млн.грн. Із них – понад 30 млн.грн. – доходи від науково-дослідної діяльності НДГ «Агрономічне», фінансування наукових досліджень – 5 млн. 300 тис. грн.
За результатами конкурсного відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах, виконання яких проводиться за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, а також конкурсного відбору проєктів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, 3 проєкти ВНАУ отримали високі бали і їм надано державне фінансування. У 2022 році вдалось подвоїти обсяг бюджетного фінансування на наукові дослідження і на виконання вже 6 державних тематик у 2022 році виділено 3 млн. 138 тис. грн., порівняно з минулорічним 1 млн. 885,209 тис. гривень.
Розширилась наукова інфраструктура університету – відкрито Центр інновацій, міжнародну наукову інноваційну платформу Агрохаб, сертифіковано науково-вимірювальну агрохімічну лабораторію. Вартість придбаного обладнання для проведення науково-дослідних робіт у 2021 році становить 5 млн. 322,81 тис.грн., що зросло на 1 млн. 788,513 тис.грн. порівняно з минулим роком. Відбулося потужне оновлення техніки та приладів: закуплений новітній колісний трактор CASE ІН PUMA 210 із системою автоматичного водіння, дискова ротаційна борона, культиватор з одночасним внесенням рідких добрив та ін. У планах оновлення усієї технічної бази господарства, серед яких новий комбайн.
Здійснювались дослідження на замовлення суб’єктів підприємницької діяльності з виконання госпдоговірних тематик. Основні замовники виконання науково-технічних робіт за госпдоговорами і наукових послуг: ТОВ «Байєр», «БТУ-Центр», ТОВ «АКВАВІКА-Т», ТОВ «Северинівське-плюс», ТОВ «Великокісницьке», СТОВ «Писарівка», ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» та інші.
Завдяки проведенню сумісних польових досліджень і наукових випробувань зі стейкхолдерами та передовими аграрними бізнес-структурами, вдалось сформувати потужний виробничий майданчик із вивчення широкого спектру сортів та гібридів, систем удобрення соняшнику, сої, кукурудзи, озимої пшениці та реорганізувати діяльність дослідного поля, створивши єдиний комплекс досліджень, ефективні варіанти яких відразу ж проходять випробування та впровадження на полях НДГ «Агрономічне».
ВНАУ співпрацює із міжнародними та вітчизняними компаніями-лідерами, разом із якими на полях господарства постійно проводяться нові досліди. Експерименти спрямовані на вивчення нових гібридів культур, а також нових біологічних препаратів. Досліди дозволяють освоїти та розвинути нові, якісні направлення у аграрній науці, що допомагає мінімізувати затрати та збільшити прибутки. Понад 60 дослідів кукурудзи було закладено спільно із німецькою компанією «Bayer». 13 з цих дослідів є гібридними культурами, 2 з яких є унікальними, оскільки до цього часу не були вивчені ні на яких ґрунтах. Гібрид 2400, досліджуваний на землях «Агрономічного», відсутній у продажі та потребує детального вивчення, для того, щоб зрозуміти, чи варто та за якою технологією його використовувати.

У результаті роботи очікується повне вивчення цього сорту кукурудзи за різними характеристиками, які можуть показати результати більшої врожайності, покращену роботу у взаємодії із ґрунтами та протидії шкідникам. Після дослідження планується засівати землі «Агрономічного» новими покращеними видами сільгоспкультур.
Разом із українською компанією «БТУ-Центр» на посівах пшениці був закладений дослід інноваційної програми «StopStres», що займає площу у 15 га. Дослід проведений на посівах пшениці дозволяє побачити помітний результат більш активного дозрівання культури та збільшення відсотку врожайності. Також досліди були закладені на посівах соняшнику і вже дали перші результати. Препарати від компанії «БТУ-Центр» допомогли очистити землю від шкідників та бур’яну, що призведе до зменшення псування плодів та збільшенню врожайності. Компанія займається органічними засобами для захисту та підживлення рослин. Такі препарати є важливим чинником для майбутнього повноцінного вирощення органічної продукції на землях України.
А також нещодавно розпочали співпрацю з Центром точного землеробства «FRENDT», який передав університету повністю функціонований GPS-навігатор Hexagon Ti5. Цей пристрій дозволяє проводити навчання студентів як у лабораторних, так і в аудиторних умовах та розвивати знання DIGITAL технологій.
Ознайомитися із закладеними дослідами можуть усі бажаючі аграрії. Таким чином складається трьохстороння співпраця, яка відбувається між виробниками продукції, університетом, як базою закладення дослідів, і виробничниками. Але є ще четверта чудова складова, яка є нашою основою, і ми набираємо у цьому обертів, це надання практичних навичок нашим студентам, які залучені під час внесення усіх препаратів, а також під час усіх аспектів співпраці з партнерами університету та безпосередній роботі на господарстві. Така синергія дає нам змогу ВНАУ залишатися лідерами серед університетів аграрної галузі на загальнодержавному рівні.
Успішним у 2021 році була участь ВНАУ у грантових програмах згідно Обласної програми розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2021-2025 рр. За результатами конкурсного відбору, проєкт ВНАУ «Інноваційно-інформаційна технологія – АСУ «Формування індивідуальної траєкторії підготовки здобувачів вищої освіти»» виборов 1 місце і отримав грант на реалізацію проєкту у розмірі 45 тис.грн., а також переможцями були 2 проєкти коледжів університету – «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ» зайняв 1 місце за проєкт «Психологічно-правовий HUB 2022» (45 тис. грн.) та «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ» – 3 місце за проєкт «Інтерактивна лабораторія проєктування «Smart Class»» (20 тис. грн).
Успішно функціонували 2 постійно діючих спеціалізовані вчені ради: Д 05.854.03 із правом прийняття до розгляду та проведення захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та К 05.854.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском та 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва та створено 7 спеціалізованих вчених рад із правом прийняття до розгляду та проведенням разового захисту дисертацій на присудження ступеня доктора філософії.
За 2021 рік 2 науково-педагогічних працівника ВНАУ отримали вчене звання професора, 3 – доцента, 5 науково-педагогічних працівників захистили докторські дисертації, 12 – кандидатські та 7 – дисертацій на присудження доктора філософії.
За 2021 рік 300 студентів взяли участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конкурсах та стартапах, 26 – із яких стали переможцями II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та 12 переможців різних конкурсів. ВНАУ був базовим закладом із проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020-2021 навчальному році, тому на базі університету проходив II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 201 «Агрономія».
У стінах університету та коледжів відбулось 3 Міжнародних та 9 Всеукраїнських науково-практичних конференцій за тематичним спрямуванням актуальним для України.
5 молодих науковців ВНАУ є стипендіатами Кабінету Міністрів України серед молодих вчених, 1 - стипендії імені Назарія Войтовича.
2 молодих учених стали лауреатами щорічного конкурсу «Молодий вчений року», здобувши перемогу у трьох номінаціях.


Відбувається зростання публікаційної активності у міжнародних наукометричних базах: h-індекс ВНАУ у 2022 році у Google Scholar становив 42, що на 6 позицій вище, ніж у 2021 році. h-індекс ВНАУ у Scopus у 2022 році також зріс на 3 позиції, порівняно з попереднім роком і становить 13; аналогічно зріс h-індекс університету у Web of Science і становить 12.
Зростанню публікаційної активності науково-педагогічних працівників університету сприяє розширення доступу до міжнародних наукометричних, інформаційних та пошуково-логістичних баз даних. У 2021 році сфера такого доступу включала наступні ресурси: Web of Science, Scopus, Google Scholar; 12 баз даних платформи EBSCOhost у форматі безкоштовного тестового доступу; баз повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature та повнотекстових ресурсів бази даних ScienceDirect, до порталу ScopusSCImago Journal & Country Rank, що включає журнали та наукові показники країн, розроблені на основі інформації, які міститься в базі даних Scopus; до порталу Master Journal List, який допоможе знайти потрібний журнал за кількома показниками, розміщеними на платформі Web of Science. Відповідно наказу МОН № 963 від 01.09.2021 р. Вінницькому НАУ та коледжам університету вкотре надано доступ до електронних наукових баз даних Web of Science та Scopus, а також до повнотекстових публікацій відомого міжнародного видавництва Springer Nature та повнотекстових ресурсів бази даних ScienceDirect. Впродовж 2021 року запроваджено систему вебінарів для набуття науково-педагогічними працівниками практичних навиків щодо використання вказаних вище баз, застосування їх у власній науковій діяльності, підготовки фахових публікацій у джерелах, які належать до міжнародних наукометричних джерел.

Як війна відкоригувала Вашу роботу і які плани на майбутнє?

Звичайно, воєнні дії і загроза безпеці та здоров’ю не може не впливати на робочу атмосферу. Більше почали працювати дистанційно, стикаємось із багатьма обмеженнями, найболючіше – це секвестр. Прийнято рішення керівництвом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України, на невизначений термін перенести проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2021/2022 навчальному році. ВНАУ є базовим закладом зі спеціальності 201 «Агрономія», тому сподіваємось, що вдасться дистанційно провести ІІ тур конкурсу.
Але уже з початку війни, триває щоденна кропітка робота.
Ми не порушуємо періодичність наукових фахових видань ВНАУ, підготували та надрукували журнали.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 7 квітня 2022 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки і науки України від 1 лютого 2022 року № 89» у ВНАУ утворено та затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 05.854.03. Профіль ради: 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Голова ради: Григорій Калетнік – д.е.н., професор, академік НААН України.
Також затверджено рішення спеціалізованої вченої ради ВНАУ Д 05.854.03. про присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» аспірантці ВНАУ Олені Бескупській. Науковий керівник: д.е.н., доцент ВНАУ Олена Польова.
Плануємо створити разову раду по захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії з агрономії Вадима Кричковського. Це буде перша разова рада в Україні з початку 2022 року з відповідного профілю.

ВНАУ успішно подав заявку та отримав реєстрацію установи на платформі Research4Life. Research4Life – проєкт, організований у форматі державно-приватного партнерства Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), Програмою ООН із навколишнього середовища (ЮНЕП), Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ), Міжнародною організацією праці (МОП), Корнельським і Єльським університетами, а також Міжнародною асоціацією науково-технічних і медичних видавців.
У межах платформи Research4Life науковцям ВНАУ надано безкоштовний доступ до більш ніж 154 тис. наукових журналів і книг від більш як 200 видавців із усього світу. У рамках проєкту доступні повнотекстові електронні ресурси таких великих видавництв наукової літератури як: Elsevier, Springer Nature, John Wiley & Sons, Taylor & Francis, Emerald, Sage Publications, Oxford University Press, Cambridge University Press, IOP Publishing та ін.
Платформа складається з 5 колекцій літератури: Hinari (дослідження в галузі біології та медицини); AGORA (дослідження в галузі сільського господарства); OARE (дослідження навколишнього середовища); ARDI (доступ до науково-технічної інформації); GOALI (дослідження в галузі права та соціальних наук).
Плануємо провести серію тренінгів для науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників, аспірантів факультетів та коледжів університету для роз’яснення, як працювати з новими базами і які можливості вони надають для наукового пошуку.
Протягом березня-квітня відбувалась серія безкоштовних вебінарів від Clarivate.
28-29 квітня 2022 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України», організаторами якої були факультет економіки та підприємництва і Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ. Уже подано 77 заявок від учасників із ННЦ «Інститут аграрної економіки», Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Подільського державного університету, Черкаського державного бізнес-коледжу, Вінницького фінансово-економічного університету та інших ЗВО і наукових установ.
У червні 2022 року відбудуться 2 всеукраїнські науково-практичні конференції: 9-10 червня - «Розвиток аграрної науки в умовах змін клімату та діджиталізації землеробства» і 20-21 червня – «Інноваційні напрями соціально-економічного розвитку АПК України: виклики та пріоритети». Запрошуємо всіх бажаючих до участі!
Далі продовжуємо співпрацю з провідними аграрними компаніями ТОВ «Байєр», «БТУ Центр» щодо проведення науково-дослідних робіт та закладення демонстраційних полігонів. Заключаємо договора і з новими партнерами, зокрема, з ПП «МНАГОР» щодо випробовування репродуктивного насіння цукрової кукурудзи.

Що б Ви побажали студентам, педагогічним та науково-педагогічним працівникам усіх структурних підрозділів університету у День науки?

Я хотіла б побажати всім мирного неба над головою, не втрачати віри у християнські цінності та людські чесноти, бути здоровими, сильними духом, стійкими і незламними характером, бо треба жити далі, намагатись по-максимуму робити все, що від вас залежне, аби допомогти державі, кожен на своєму місці. Наукова спільнота має міцно тримати наукові кордони України і вести свій фронт. Наука у воєнний час має розвиватись ще потужніше заради інноваційного і технологічного розвитку для відновлення економіки і здобуття перемоги України!

15872

Події у світлинах