logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Розробка технологій вирощування біомаси з оптимальними енергетичними показниками

У рамках виконання 1 етапу державної науково-дослідної роботи «Розробка науково-технічного забезпечення енергетичної автономії АПК на основі еколого ефективного використання агробіомаси для виробництва біопалив» (номер державної реєстрації 0122U000844) (Науковий керівник – к.т.н., доцент Ігор Купчук) «Розробка технологій вирощування біомаси з оптимальними енергетичними показниками» колективом науковців Вінницького національного аграрного університету на базі Науково-дослідного господарства «Агрономічне» ВНАУ протягом 2022 року було виконано низку досліджень спрямованих на вдосконаленя технологій вирощування агробіомаси, які можуть бути використані для виробництва біопалив. Для закладання демопосівів і проведення досліджень спрямованих на вдосконалення технологічних прийомів вирощування агробіомаси з оптимальними енергетичними показниками було придбано паливно-мастильні матеріали, шини та азотно-фософорно-калійне добриво «Тарногран 21».

                                       

Науково-дослідна робота має багатовекторну спрямованість, а в основі виконуваних досліджень лежить ідея застосування системного підходу щодо вирішення проблеми енергонезалежності підприємств АПК шляхом розробки науково-технічного забезпечення для їх автономного енергопостачання за рахунок еколого ресурсоощадного виробництва агробіомаси, переробки та ефективного використання відновлюваних джерел енергії, що забезпечить отримання енергетичного, екологічного, економічного та соціального ефектів.

Комплексний підхід до вивчення біоенергетичного потенціалу агробіомаси дозволить розробити концепцію створення сировинної бази для формування конкурентоспроможного сегменту підприємств-постачальників сировини та підприємств-виробників біопалив в Україні.

18326

Події у світлинах