logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

У Вінницькому національному аграрному університеті відбулося засідання Вченої ради університету

23 травня 2023 року у Вінницькому національному аграрному університеті відбулося засідання Вченої ради університету.

Голова Вченої ради, президент університету, д.е.н., професор, академік НААНУ Григорій КАЛЕТНІК та ректор, к.с-г.н., професор Віктор МАЗУР вручили атестати вчених звань та диплом кандидата сільськогосподарських наук:
– Польовій Олені Леонідівні, в.о. декана факультету економіки та підприємництва, д.е.н., професору кафедри аналізу та аудиту, атестат вченого звання професора кафедри аналізу та аудиту.
– Цуркану Олегу Васильовичу, директору ВСП «Ладижинський фаховий коледж ВНАУ», доктору технічних наук, доценту кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, атестат вченого звання професора кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв.
– Врадій Оксані Ігорівні, асистенту кафедри екології та охорони навколишнього середовища, диплом кандидата сільськогосподарських наук.

В свою чергу, Олег Цуркан щиро подякував президенту університету Григорію Калетніку за спільний науковий шлях, за результативний супровід молодих науковців та сприяння у якісному поповненні скарбниці науковців ВНАУ.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.е.н., професор Світлана ЛУТКОВСЬКА представила та вручила сертифікати міжнародної академічної мобільності проєкту ДААД (DAAD Projekt No. 57649162) “Підтримка цифровізації українських аграрних університетів (2)” в рамках реалізації рамкового проєкту Європейського союзу Еразмус+ НПП університету: Віталію Яропуду – декану інженерно-технологічного факультету; Людмилі Пронько – декану факультету менеджменту та права; Наталії Зеленчук – директору навчально-наукового центру; Валентині Казмір – директору Могилів-Подільського технолого-економічного фахового коледжу ВНАУ; Юрію Куриленку – директору Немирівського фахового коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ; Марині Кондратовій – директору технологічно-промислового фахового коледжу ВНАУ; Павлу Довганю – директору Чернятинського фахового коледжу ВНАУ; Дмитру Присяжнюку – заступнику директора Ладижинського фахового коледжу ВНАУ. 

Проректор з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності Інна ГОНЧАРУК виступила з інформацією про перемоги у наукових конкурсах та вручила дипломи переможцям:
Лиманюк Катерині, Козлан Ангеліні, Василині Анні, студенткам факультету обліку та аудиту – диплом I ступеня у Всеукраїнському студентському конкурсі бізнес-проектів «Бізнес-трамплін» за проєкт «Мобільний додаток «GrainSEE»»» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Іщенко Яна).
Суботіній Анастасії, студентці факультету економіки та підприємництва – диплом I ступеня у студентському конкурсі наукових робіт «Майбутнє збереження історичної спадщини та розвитку культурного туризму: Україна-Європа» (науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Прилуцький Анатолій).
Василині Анні, Лиманюк Катерині, студенткам факультету обліку та аудиту та Іщенко Яні, к.е.н, доценту, заступнику декана з наукової роботи – диплом III ступеня у «Фестивалі інновацій: ІТ рішень, що змінять Україну», стартап-проєкт «GrainSee».
Дяченко Андрію, Дерунцю Владиславу, студентам інженерно-технологічного факультету, Луцу Павлу, к.т.н., старшому викладачу кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва, Яропуду Віталію, к.т.н., доценту, декану інженерно-технологічного факультету та Гончарук Інні, доктору економічних наук, професору, проректору з науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності – диплом I ступеня у «Фестивалі інновацій: ІТ рішень, що змінять Україну», стартап-проєкт «Рекуператор».
Бурлаці Сергію, доктору філософії з галузевого машинобудування, старшому викладачу кафедри технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв, Купчуку Ігорю, к.т.н., доценту, доценту кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного факультету – диплом I ступеня у «Фестивалі інновацій: ІТ рішень, що змінять Україну», стартап-проєкт «Реактор-змішувач». 

Вчена рада проголосувала за присвоєння вченого звання доцента: Бабину Ігорю Анатолійовичу, доценту кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва, Яковець Людмилі Анатоліївні, старшому викладачу кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, а також обрала на посади науково-педагогічних працівників університету.

Члени Вченої ради заслухали звіт Анастасії Красносельської, начальника відділу кадрів – «Про виконання умов контракту та посадових інструкцій науково-педагогічними працівниками Вінницького національного аграрного університету».

Голова Вченої ради Григорій КАЛЕТНІК зазначив, що даний звіт є нестандартним і прозвучав вперше на засіданні, проте в подальшому слід аналізувати контракт кожного науково-педагогічного працівника щодо виконання його взятих особистих зобов’язань по кожному пункту контракту.

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, д.е.н., професор Світлана ЛУТКОВСЬКА внесла на затвердження Вченою радою університету: навчальні та інтегровані навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях денної та заочної форм навчання вступу 2023 року; навчальні та інтегровані робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях денної та заочної форм навчання на 2023-2024 навчальний рік; навчальні та робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні дуальної форми навчання вступу 2023 року; освітньо-професійні програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях.

А також розглянуто ряд актуальних питань:
– підтвердила результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету;
– затвердила навчальні плани на 2023-2027 роки;
– затвердила робочі навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії 1-4 років денної та заочної форм навчання на 2023-2024 навчальний рік.

На завершення засідання голова Вченої ради університету Григорій КАЛЕТНІК подякував учасникам зібрання за продуктивну, результативну роботу протягом навчального року, щиро побажав гарних літніх канікул, спокійної мирної відпустки та довгоочікуваного миру в Україні.

18080

Події у світлинах