logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вчена рада

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Вчена рада університету 
Протокол №13 від 30.06.2017 р.
ПРИЙНЯТО: 
Конференція трудового 
колективу університету
Протокол № 3 від 16.06.2017 р. 

Положення
про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету

(зі змінами)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Статуту Вінницького національного аграрного університету, і є документом, який регламентує діяльність Вченої ради Вінницького національного аграрного університету.
1.2. Вчена рада університету у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, іншими нормативно–правовими актами, Статутом університету та цим Положенням.

2. Склад Вченої ради Університету

3. Порядок обрання представників з числа студентів до складу Вченої ради університету

4. Основні завдання та функції Вченої ради університету

5. Організація роботи Вченої ради університету

6. Прикінцеві положення

Завантажити Положення про Вчену раду Вінницького національного аграрного університету (зі змінами)

  Прізвище, Ім'я, По-батькові Посада, вчене звання
1 Калетнік Григорій Миколайович президент університету, голова вченої ради ВНАУ, професор
2 Мазур Віктор Анатолійович ректор університету, заступник голови Вченої ради ВНАУ, доцент
3 Гончарук Інна Вікторівна  проректор з наукової, інновацйної та міжнародної діяльності, доцент
4 Гунько Ірина Василівна   проректор з науково-педагогічної, інноваційної діяльності та роботи відокремлених структурних підрозділів 
5    
6 Спірідонова Любов Михайлівна проректор з виховної роботи та гуманітарної політики 
7    
8 Гончарук Тетяна Вікторівна учений секретар, в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури, доцент 
9 Бандура Валентина Миколаївна декан факультету механізації сільського господарства, професор 
10 Дідур Ігор Миколайович декан агрономічного факультету, доцент 
11 Мельничук Ольга Федорівна декан факультету менеджменту та права, професор
12 Скоромна Оксана Іванівна декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, доцент
13 Здирко Наталія григорівна  в. о. декана факультету обліку та аудиту
14 Салькова Ірина Юріївна в.о. декана факультету економіки та підприємництва, доцент
15 Будяк Руслан Володимирович директор Технологічно-промислового коледжу ВНАУ, доцент
16 Казьмір Валентина Анатоліївна директор Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ
17 Кондратова Марина Володимирівна  директор Немирівського коледжу будівництва та архітектури
18 Кучерявий Віталій Петрович директор Чернятинського коледжу ВНАУ, професор
19 Кушнір Олександр Михайлович директор Верхівського сільськогосподарського коледжу ВНАУ 
20 Цуркан Олег Васильович директор Ладижинського коледжу ВНАУ, доцент
21    
22 Погребняк Дар'я Петрівна директор центру культури та дозвілля ВНАУ, заступник директора центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва
23 Тітаренко Ольга Михайлівна  директор центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва
24 Миколюк Володимир Васильович  помічник проректора з адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності
25 Семчук Ірина Антонівна заступник директора з навчальної роботи ТПК ВНАУ
26 Солона Олена Василівна  голова первинної профспілкової організації співробітників ВНАУ, завідувач кафедри ЗТД та охорони праці, доцент
27 Шаповалюк Людмила Олегівна  директор центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи
28 Зрібняк Борис Іванович заступник директора центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи
29 Головацька Ірина Петрівна  головний бухгалтер
30 Томляк Таїса Сергіївна асистент кафедри права
31 Паламаренко Яна Вікторівна  Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ВНАУ  
32 Охота Юлія Володимирівна  аспірантка денної форми навчання кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 
33 Козак Катерина Василівна голова первинної профспілкової організації студентів
34 Городенко Олександр Петрович студент факультет менеджменту та права 
35 Довгань Павло Олегович _______
36 Мельник Олександр Сергійович студент факультету економіки та підприємництва
37 Опольська Дарія Русланівна  студентка агрономічного факультету
38 Замрій Михайло Анатолійович студент факультету механізації сільського господарства
39 Красиленко Дмитро Володимирович студент факультету технології виробництва і переробки продукції твариннитцва
40 Страпачук Максим Юрійович студент факультету менеджменту та права 
41 Стариш Тетяна Іванівна студентка факультету менеджменту та права 
42 Мулик Тетяна Олексіївна завідувач кафедри аналізу та статистики, доцент
43 Подолянчук Олена Анатоліївна завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, доцент
44 Правдюк Наталія Леонідівна завідувач кафедри бухгалтерського обліку, професор
45 Корпанюк Тетяна Миколаївна доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, доцент, учений секретар спеціалізованої вченої ради 
46 Фабіянська Вікторія Юхимівна  доцент кафедри аудиту та державного контролю 
47 Бурєннікова Наталія Вікторівна  завідувач кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, професор
48 Гуцаленко Оксана Олександрівна  доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 
49 Джеджула Олена Михайлівна  завідувач кафедри математики, фізики та компютерних технологій, професор
50 Коляденко Світлана Василівна  завідувач кафедри економічної кібернетики, професор
51 Прутська Олена Олексіївна завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, професор
52    
53 Ковальова Катерина Вікторівна  доцент кафедри української та іноземних мов, директор центру міжнародних зв'язків та діяльності, доцент
54 Тимкова Валентина Андріївна завідувач кафедри української та іноземних мов, доцент
55 Мазур Анатолій Григорович завідувач кафедри аграрного менеджменту, професор
56 Мазур Катерина Василівна  доцент кафедри аграрного менеджменту, доцент
57 Пришляк Наталя Вікторівна  старший викладач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії
58 Фурман Ірина Володимирівна  доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, доцент
59 Мазур Олександр Васильович доцент кафедри рослинництва, селекції та біоенергетичних культур
60 Телекало Наталія Валеріївна доцент кафедри рослинництва, селекції та біонергетичних культур
61 Колісник Олег Миколайович старший викладач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин
62 Мамалига Василь Степанович професор кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин, професор
63  Ємчик Віктор володимирович  директор НДГ "Агрономічне"
64 Прокопчук Валентина Мар'янівна   завідувач кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства, доцент
65 Веселовська Наталія Ростиславівна завідувач кафедри машин та обладнання сільськогосподарського виробництва, професор
66 Пришляк Віктор Миколайович завідувач кафедри сільськогосподарських машин, доцент
67 Рубаненко Олена Олександрівна  доцент кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації АПК, доцент 
68 Середа Леонід Павлович професор кафедри експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу, професор
69 Янович Віталій Петрович завідувач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв ім. проф. П.С. Берника 
70 Бондаренко Владислава Вікторівна  асистент кафедри годівлі сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 
71    
72 Льотка Галина Іванівна 

завідувач кафедри розведення сільськогосподарських тварин та зоогігієни

вчений секретар Вченої ради університету

73 Олійник Наталія Анатоліївна  завідувач кафедри фізичного виховання, доцент
74 Поліщук Тетяна Володимирівна  доцент кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни, доцент 
75 Яремчук Олександр Степанович професор кафедри розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни, професор

                                                                     

ПЛАН

 роботи Вченої ради

Вінницького національного аграрного університету

 на 2018-2019 навчальний рік

 

 

№ п/п

 

 

Порядок денний

 

 

Доповідач

Дата засідання

   1.

 

Затвердження плану  роботи Вченої ради університету на 2018-2019 навчальний рік

Калетнік Г.М. –

президент університету, голова Вченої ради

    30.08.2018

 

Підсумки вступної кампанії

2018 року  

Колісник О.М. –

відповідальний секретар приймальної комісії

Про стан готовності матеріально-технічної бази університету до 2018-2019 навчального року

Помічник проректора з адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності

   2.

Про підсумки роботи та завдання на перспективу Немирівського коледжу будівництва та архітектури ВНАУ

 

Кондратова М.В. –

директор коледжу

  28.09.2018

 

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри військової підготовки

Профатило О.Ф. –

 завідувач кафедри, доцент

  3.

 

 

Профорієнтаційна робота факультетів університету: стан, напрями діяльності, шляхи вдосконалення та розвитку

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

Декани факультетів:

–  менеджменту та права

–   економіки та підприємництва

–  обліку та аудиту

   26.10.2018

Аналіз стану освітньої діяльності університету та перспективи розвитку на 2018-19 навчальний рік

Дармограй О.В. – проректор з науково-педагогічної та  навчальної роботи

Про підсумки роботи та завдання на перспективу Ладижинського коледжу ВНАУ

Цуркан О.В. – директор коледжу, доцент

4.

 

 

Про результати роботи Верхівського сільськогосподарського  коледжу ВНАУ

Кушнір О.М. – директор коледжу

 30.11.2018

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри права

Опольська Н.М. –

завідувач кафедри, доцент

 

 5.

Про стан та перспективи розвитку факультету обліку та аудиту

декан факультету

 28.12.2018

 

Про результати роботи та перспективи розвитку Чернятинського коледжу ВНАУ

Кучерявий В.П. – директор коледжу, професор

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри фізичного виховання

Швець Н.А. –

завідувач кафедри, доцент

Про рекомендації Вченої ради щодо призначення студентам університету, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету академічних стипендій: стипендії Президента України, іменної стипендії Верховної Ради України, іменної стипендії Михайла Грушевського та академічної стипендії Кабінету Міністрів України

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

  6.

Підсумки організації наукової роботи у Вінницькому національному аграрному університеті

Гончарук І.В. –

проректор з наукової роботи

 31.01.2019

 

Про стан та перспективи розвитку факультету механізації сільського господарства

Бандура В.М. –

декан факультету, професор

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри економічної кібернетики

Коляденко С.В. –

завідувач кафедри, професор

  7.

Про результати роботи та перспективи розвитку факультету менеджменту та права

Мельничук О.Ф. –

декан факультету, професор

 

 28.02.2019

 

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри аналізу та статистики

Мулик Т.О. –

завідувач кафедри, доцент

 8.

Про фінансове забезпечення університету та затвердження фінансового плану на 2019 рік

Головацька І.П. –

головний бухгалтер

 29.03.2019

 

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії

Калетнік Г.М. –

завідувач кафедри, професор 

 

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри  моделювання та інформаційних технологій в економіці

Бурєннікова Н.В. –

завідувач кафедри, професор

 9.

Стан і перспективи розвитку агрономічного факультету

Дідур І.М. –

декан факультету, доцент

 

 26.04.2019

 

 

 

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку кафедри експлуатації машино-тракторного парку та технічного сервісу

 

завідувач кафедри

Особливості прийому абітурієнтів до університету у 2019 році

Колісник О.М.-

відповідальний секретар приймальної комісії

 10.

Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення

Спірідонова Л.М. –

проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

 31.05.2019

 

 

 

 

Звіт про результати роботи та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва

Шаманська О.І. –

декан факультету, доцент

Розгляд і затвердження робочих навчальних планів і графіків навчального процесу на 2018-2019 навчальний рік

Дармограй О.В. –

проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри  обліку та оподаткування в галузях економіки

Подолянчук О.А. –

завідувач кафедри, доцент

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри  розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни

Льотка Г.І. –

завідувач кафедри, доцент

 11.

 

Про рекомендації Вченої ради щодо призначення студентам університету, які навчаються за рахунок коштів державного бюджету академічних стипендій: стипендії Президента України, іменної стипендії Верховної Ради України, іменної стипендії Михайла Грушевського та академічної стипендії Кабінету Міністрів України

Спірідонова Л.М. – проректор з виховної роботи та гуманітарної політики

 

 29.06.2019

 

Стан і перспективи розвитку факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Скоромна О.І. –

декан факультету, доцент

Стан і перспективи розвитку Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ

Казьмір В.А. –

директор коледжу

Звіт про роботу та перспективи розвитку кафедри  фінансів, банківської справи та страхування

Прутська О.О. –

завідувач кафедри, професор

 

ПРОТОКОЛ засіданя Вченої ради Вінницького національного аграрного університету № 14 від 04. 06. 2018 року

Ухвала від 27.04.2018 року «Стан та перспективи розвитку агрономічного факультету» (проект)

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми і перспективи розвитку кафедри харчових технологій та мікробіології»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Досягнення, проблеми та перспективи розвитку кафедри сільськогосподарських машин»
Ухвала від 27 квітня 2018 року «Особливості прийому абітурієнтів до Вінницького національного аграрного університету у 2018 році»

Ухвала від 27 квітня 2018 року «Результати роботи та перспективи розвитку кафедри садово-паркового господарства, садівництва та виноградарства»

Ухвала від 26 січня 2018 року «Про результати роботи та перспективи розвитку Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету» 


2017 рік

Ухвала від 22 грудня 2017 р. «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»

Ухвала від від 27 жовтня 2017 року «Стан та перспективи розвитку факультету економіки та підприємництва»
Ухвала від 4 жовтня 2017 року Аналіз стану освітньої діяльності університету та перспективи розвитку на 2017-2018 н.р.»

Ухвала Вченої ради Вінницького національного аграрного університету від 30 серпня 2017 року «Про затвердження кандидатур на Відзнаку президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент коледжу»»
Ухвала від 30 серпня 2017 року «Про результати набору студентів у 2017 році»

Ухвала від 30 червня 2017 року «Про рекомендацію студентів державної форми навчання на призначення – академічної стипендії Президента України;– іменної стипендії Верховної Ради України;– іменної стипендії Михайла Грушевського;– академічної стипендії Кабінету Міністрів України»
Ухвала від 30 травня 2017 року «Виховна робота в університеті: стан та шляхи її удосконалення»

Ухвала від 30 травня 2017 року «Стан та перспективи розвитку Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного університету»

 

Події у світлинах