logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вибіркові дисципліни

4799

Перелік вибіркових компонент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  на 2020-2023 навчальний рік

Факультет агрономії та лісівництва

 Освітньо-професійна програма  «Захист і карантин рослин»

 

1. Загальна мікологія
2. Імунітет рослин
3. Агробіоценологія
4. Зоофаги і бактеріофаги
5. Державна фітосанітарна діяльність
6. Міжнародна карантинна діяльність
7. Плодівництво і овочівництво
8. Родентологія
9. Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур
10. Селекція стійкості рослин
11. Карантинні хвороби
12. Природоохоронне законодавство
13. Фітонцидологія
14. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
15. Карантинні шкідники
16. Карантинні бур’яни
17. Захист плодоовочевих культур
18. Інтегрований та біологічний захист рослин
19. Комплексний карантинний захист
20. Географічні інформаційні системи і технології у захисті рослин
21. Аграрна економіка і підприємництво
22. Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
23. Біотехнологія у захисті рослин
24. Профілактика карантинних об’єктів

Освітньо-професійна програма «Агрономія»

1. С.-г. меліорація
2. Біотехнологія
3. Геодезія та земельний кадастр
4. Насіннєзнавство
5. Методика наукових досліджень в агрономії
6. Охорона земель
7. Карантин рослин
8. Технічні культури
9. Організація с.-г. виробництва
10. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
11. Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
12. Аграрна економіка і підприємництво
13. Лікарські рослини
14. Фітомеліорація ґрунту
15. Картографія ґрунтів
16. Технології раціонального землекористування
17. Культиваційні споруди
18. Розширене відтворення родючості ґрунтів
19. Мікробіологія ґрунту
20. Органічне рослинництво
21. Технології закритого ґрунту
22. Методика агрохімічних досліджень з основами дистанційного моніторингу
23. Цивільна оборона
24. Технологічна експертиза продукції рослинництва

Освітньо-професійна програма «Екологія»

 1. Сільськогосподарська екологія
 2. Біоекологія
 3. Екологічна географія
 4. Картографічні методи в екології
 5. Екотрофологія
 6. Екологічна токсикологія
 7. Санітарний моніторинг
 8. Екологічна паспортизація
 9. Міжнародна екологічна політика та діяльність
 10. Екологічна безпека
 11. Збалансоване природокористування
 12. Технічні засоби екологічного контролю
 13. Екологічний захист агроекосистем
 14. Правоохоронна діяльність митних органів
 15. Хімічна екологія
 16. Митний контроль та митне оформлення
 17. Екологічна стандартизація
 18. Організація управління в природоохоронній діяльності
 19. Екологічна паспортизація територій і підприємств
 20. Інформаційно-аналітичне забезпечення митних органів
 21. Еколого-біологічне рослинництво
 22. Управління в митній службі
 23. Природоохоронне інспектування
 24. Техногенна небезпека

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

1. Недеревні ресурси лісу
2. Природні лісові ресурси
3. Лісівництво
4. Лісовпорядкування
5. Мисливствознавство
6. Заповідна справа
7. Технологія лісової продукції
8. Лісове звірівництво
9. Лісова зоологія
10. Екологія лісових звірів
11. Система захисту лісів від шкодочинних об’єктів
12. Природоохоронне інспектування
13. Економіка лісового господарства
14. Лісоаграрні ландшафти
15. Природоохоронне законодавство
16. Екологічне право
17. Ландшафти лісових систем
18. Стійкість лісових екосистем
19. Лісова пірологія
20. Інвентаризація лісових ресурсів
21. Лісова меліорація
22. Лісовідновлення
23. Лісові меліоративні системи
24. Біотехнологія

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»

1. Рекреаційне садово-паркове господарство
2. Образотворча грамота
3. Садово-паркові рослини
4. Садово-паркова екологія
5. Інтродукція та адаптація декоративних рослин
6. Технології вирощування квіткових рослин
7. Квітникарство
8. Озеленення інтер’єрів
9. Ландшафтна таксація
10. Культури закритого ґрунту
11. Тропічні і субтропічні рослини
12. Садово-паркові композиції
13. Інвентаризація садово-паркових об’єктів
14. Топіарне мистецтво
15. Економіка садово-паркового господарства
16. Інтродукція та адаптація квіткових рослин
17. Газонні трави
18. Природоохоронне законодавство
19. Природоохоронне інспектування
20. Гідротехнічні споруди садів і парків
21. Будівництво та експлуатація садово-паркових об’єктів
22. Декоративні рослини закритого ґрунту
23. Біотехнологія
24. Садово-паркові меліоративні системи

Освітньо-професійна програма «Садівництво та виноградарство»

1. Розсадництво
2. Біотехнологія
3. Олерографія
4. Меліорація земель
5. Насіннєзнавство в плодоовочівництві
6. Субтропічні і рідкісні плодоовочеві рослини
7. Методика наукових досліджень в плодоовочівництві
8. Нетрадиційне плодівництво
9. Щеплення плодових
10. Плодові шкілки
11. Декоративне садівництво
12. Карантин рослин
13. Програмування врожаю у плодоовочівництві
14. Сучасні технології переробки плодів і овочів
15. Грибівництво
16. Технологія зберігання і переробки плодів, овочів і винограду
17. Картоплярство
18. Стандарти в плодівництві
19. Декоративна помологія
20. Економіка садового господарства
21. Стандартизація та управління якістю продукції плодів, овочів і винограду
22. Аграрна економіка і підприємництво
23. Культиваційні споруди
24. Органічне виробництво

Інженерно-технологічний факультет

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

1. Основи керування сільськогосподарською технікою та правила дорожнього руху
2. Організація дорожнього руху
3. Комп'ютери і комп`ютерні технології
4. Геоінформаційні системи в агроінженерії
5. Теплотехніка
6. Стандартизація та сертифікація техніки АПК
7. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів
8. Біоенергетичні системи в аграрному виробництві
9. Аналіз технологічних систем
10. Дизайн і ергономіка сільськогосподарської техніки
11. Гідро-, пнемо- приводи новітніх сільськогосподарських машин
12. Гідропривод техніки АПК
13. Електропривод і автоматизація
14. Електрообладнання та електропривод сільськогосподарської техніки
15. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
16. Процеси і апарати харчових виробництв
17. Технічний сервіс в АПК
18. Технічне обслуговування сільськогосподарської техніки
19. Машини і обладнання та їх використання в тваринництві
20. Машини і обладнання та їх використання в рослинництві
21. Економіка аграрного виробництва
22. Маркетинг в агросервісі
23. Система точного землеробства
24. Кероване землеробство

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»

1. Теорія різання, металообробне обладнання та інструмент
2. Металообробні верстати
3. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів
4. Біоенергетичні системи в аграрному виробництві
5. Основи технологічних процесів переробки сільськогосподарської продукції
6. Загальна технологія переробних та харчових виробництв
7. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
8. Електроніка і мікросхемотехніка
9. Аналіз технологічних систем
10. Дизайн і ергономіка сільськогосподарської техніки
11. Експлуатація та обслуговування машин
12. Машини і обладнання для рослинництва
13. Монтаж, обладнання та діагностика
14. Монтаж та технічне обслуговування
15. Теоретичні основи теплотехніки
16. Теплотехнічне обладнання
17. Машини та обладнання для тваринництва
18. Технічне обслуговування техніки
19. Електропривод і автоматизація
20. Електропривод виробничих машин
21. Основи САПР
22. Аналіз інженерних задач на ПЕОМ
23. Надійність сільськогосподарської техніки
24. Відновлення роботоздатності сільськогосподарської техніки

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

1. Прикладне програмне забезпечення енергетичних задач
2. Пакети прикладних програм
3. Основи науково-дослідної роботи в енергетиці
4. Технологія науково-дослідної роботи в енергетиці
5. Мікропроцесорні пристрої
6. Пристрої автоматики систем керування
7. Машини та обладнання АПК
8. Машини та механізми для тваринництва
9. Теоретичні основи автоматики
10. Теорія автоматичного керування
11. Електричні апарати
12. Електричні апарати станцій і підстанцій
13. Діагностування енергообладнання
14. Діагностування засобів автоматизації
15. Оптимізація систем енергопостачання та енергозбереження
16. Основи оптимізації електротехнічних систем
17. Експлуатація систем автоматизації та керування
18. Технології виробництва електроенергії
19. Основи проектування енергетичних об'єктів АПК
20. Основи САПР в електроенергетиці
21. Автоматизація технологічних процесів
22. Розробка автоматизованих і автоматичних систем
23. Релейний захист і протиаварійна автоматика
24. Основи релейного захисту

Освітньо-професійна програма «Геоінформаційні технології в агроінженерії»

1. Управління інформаційними сервісами
2. Технічне моделювання
3. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів
4. Біоенергетичні системи в аграрному виробництві
5. Основи навігаційних систем
6. GPS-моніторинг
7. Основи керування наземними та безпілотними апаратами
8. Системи автоматизованого управління мобільною сільськогосподарською технікою
9. Теорія систем та прийняття рішень
10. Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень
11. Проєктування геоінформаційних систем
12. Інтелектуальний аналіз даних
13. Інноваційна техніка і технології у тваринництві
14. Мехатронні системи у тваринництві
15. Система точного землеробства
16. Технології раціонального землеробства
17. Основи інтелектуальної власності в агроінженерії
18. Технічна творчість і патентознавство
19. Екологічний моніторинг
20. Інженерна екологія
21. Економіка виробництва із застосуванням інноваційних технологій в АПК
22. Економіка агропромислового виробництва
23. Геоінфомаційні системи у точному землеробстві
24. Засоби моніторингу та управління технічними засобами

Факультет обліку та аудиту

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

1. Основи економічного контролю
2. Гроші та кредит
3. Казначейська справа
4. Облікова політика підприємств
5. Екологічний облік
6. Соціальний облік
7. Контроль і ревізія
8. Облік і контроль публічних закупівель
9. Митний контроль та митне регулювання
10. Економічний аналіз
11. Європейська інтеграція
12. Ринок цінних паперів
13. Бухгалтерський аутсорсинг та податковий консалтинг
14. Облік і оподаткування в галузях економіки
15. Облік на підприємствах за класифікаційними видами
16. Облік в банках
17. Кредитування
18. Інвестування
19. Облікове забезпечення управління підприємств
20. Облікове забезпечення управління витратами
21. Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі
22. Внутрішньогосподарський контроль
23. Управлінський контроль
24. Судові експертизи в оподаткуванні
25. Аналіз банківської діяльності
26. Організація аналітичної роботи
27. Аналітичне планування та прогнозування
28. Автоматизована система бухгалтерського обліку
29. Бухгалтерія Бас Агро
30. Облікова система Дебет плюс
31. Державний аудит
32. Податковий контроль
33. Казначейський контроль
34. Облік та оподаткування суб’єктів агробізнесу
35. Облік в фермерських господарствах
36. Облік та оподаткування суб’єктів малого підприємництва

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

1. Фінансовий облік
2. Фінансове планування
3. Економіка підприємств та економіка праці
4. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
5. Фінанси зарубіжних країн
6. Фінансове посередництво
7. Державні фінанси
8. Публічні фінанси в євроінтеграційному просторі
9. Фінанси домогосподарств
10. Управлінський облік
11. Державний фінансовий контроль
12. Аудит
13. Оподаткування
14. Біржова діяльність
15. Платіжні системи
16. Фінансова безпека
17. Національна безпека
18. Фінансовий контролінг
19. Міжнародні фінанси
20. Іпотечне кредитування
21. Кредитування і контроль
22. Страхування сільськогосподарських ризиків
23. Майнове страхування
24. Страхування фінансових ризиків в банківській діяльності
25. НБУ і грошово-кредитна політика
26. Казначейська система
27. Діяльність небанківських фінансових установ
28. Кредитування в АПК
29. Фінансова інфраструктура
30. Ризик-менеджмент
31. Соціальне страхування
32. Фінанси бюджетних установ
33. Міжнародне страхування
34. Фінансовий аналіз
35. Аналіз банківської діяльності
36. Фінансова статистика.

Факультет менеджменту та права

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

1. Економетрія
2. Теорія галузевих ринків
3. Основи сільськогосподарської кооперації
4. Господарське право
5. Математична статистика
6. Фінансування та кредитування АПК
7. Контролінг
8. Бренд-менеджмент
9. Економіка світового сільського господарства
10. Інформаційні системи та технології в галузі
11. Страхування ризиків
12. Інформаційне управління
13. Офісний менеджмент
14. Публічне управління соціальним розвитком
15. Логіка
16. Маркетинговий менеджмент
17. Персональний менеджмент
18. Електронний документообіг
19. Державне регулювання економіки регіонів
20. Інфраструктура товарного ринку
21. Державне та регіональне управління
22. Інструменти управління бізнес-процесами
23. Бізнес-аналіз
24. Дослідження операцій
25. Організація підприємницької діяльності
26. Моделювання ціноутворення
27. Антикризовий менеджмент
28. Комунікативний менеджмент
29. Управління ресурсним потенціалом регіону
30. Паблік рілейшинз
31. Управлінські рішення
32. Основи інвестування
33. Податковий менеджмент
34. Управління якістю
35. Агробізнес та підприємництво
36. Регулювання управлінських процесів
37. Логістичне обслуговування
38. Контрактна логістика
39. Логістичне обслуговування підприємств сфери АПК
40. Електронна комерція в логістиці
41. Електронна комерція та торгівля
42. Торгівля та комерція
43. Аутсорсинг
44. Логістичний аутсорсинг
45. PR-аутсорсинг
46. Проєктування логістичних систем
47. Проєктування логістичних систем аграрного підприємства
48. Проєктна логістика

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

1. Комунікації в публічному адмініструванні
2. Психологія управління
3. Комунікативний менеджмент
4. Економетрія
5. Теорія галузевих ринків
6. Економічна інформатика
7. Основи наукових досліджень
8. Управління конфліктами
9. Психологія лідерства
10. Офісний менеджмент
11. Персональний менеджмент
12. Ситуаційний менеджмент
13. Маркетинг
14. Маркетинговий менеджмент
15. Публічний маркетинг
16. Управлінські рішення
17. Бюджетування в публічній сфері
18. Управління змінами
19. Основи землеустрою та земельного кадастру
20. Соціальні технології в публічному управлінні
21. Фінансова статистика
22. Антикризове управління
23. Електронні системи в менеджменті
24. Інформаційні технології в управлінні
25. Управління комунальною власністю
26. Державне управління в АПК
27. Регіональне управління
28. Соціальна політика та сталий розвиток
29. Бенчмаркінг в публічному управлінні
30. Публічне управління сільськими територіями
31. Адміністративне право
32. Комерційне право
33. Цивільне право
34. Самоменеджмент
35. АММ робочого місця
36. Керівник адміністративної служби

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»

1. Світові товарні ринки
2. Світова економіка і торгівля
3. Міжнародні економічні відносини
4. Економетрія
5. Комерційно-посередницька діяльність
6. Управління підприємницькою діяльністю
7. Організація та планування підприємницької діяльності
8. Бізнес-планування
9. Ризик-менеджмент
10. Нормативно-правове забезпечення маркетингової діяльності
11. Маркетинг некомерційних організацій
12. Маркетинговий аудит
13. Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства
14. Стандартизація та управління якістю
15. Маркетинговий аналіз
16. Рекламний креатив (копірайтинг) та семіотика в рекламі
17. Інтернет-комунікації
18. Основи рекламної діяльності
19. Управління поведінкою споживачів
20. Управління конфліктами
21. Психологія успіху
22. Системи прийняття маркетингових рішень
23. Техніка презентацій та спічрайтинг
24. Контент маркетинг
25. Естетика та дизайн товарів
26. Проектний аналіз
27. Електронна комерція
28. Інтернет-маркетинг
29. Основи цифрового маркетингу
30. Діджитал-маркетинг
31. Тайм менеджмент
32. Інформаційні технології в маркетингу Маркетинг соціальних мереж
33. Мерчандайзинг
34. PR
35. Управління продажами

Освітньо-професійна програма «Право»

1. Міжнародне гуманітарне право
2. Актуальні проблеми міжнародного права
3. Актуальні проблеми цивільного права країн ЄС
4. Сімейне право
5. Прокурорський нагляд в Україні
6. Адвокатура в країнах ЄС
7. Складання процесуальних документів
8. Організація правової допомоги
9. Права людини і біомедицина
10. Взаємодія держави і суспільства в сфері протидії корупції
11. Верховенство права
12. Розслідування посадових злочинів
13. Загальні правничі компетенції
14. Правові системи сучасності
15. Правова статистика
16. Право інтелектуальної власності
17. Міжнародне довкільне право
18. Охорона природніх ресурсів та довкілля
19. Конституційне право зарубіжних країн
20. Основи правової системи зарубіжних країн
21. Державне право зарубіжних країн
22. Навчальні судові процеси ( поглиблений практичний курс)
23. Юридичний аналіз та підготовка юридичних висновків
24. Міжнародне судочинство
24. Міжнародний захист прав людини
26. Міжнародне економічне право
27. Європейське право з прав людини
28. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
29. Природоресурсне право
30. Міжнародний захист прав людини
31. Банківське право
32. Спадкове право
33. Житлове право
34. Кримінологія
35. Основи оперативно-розшукової діяльності
36. Кримінально-виконавче право

Факультет технології виробництва продуктів тваринництва та ветеринарії

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва продукції тваринництва»

1. Технологія виробництва аквакультури
2. Основи ветеринарії
3. Технологія виробництва продукції кролівництва та звірівництва
4. Методика наукових досліджень
5. Конярство
6. Екологічні стандарти ЄС для галузі тваринництва
7. Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві
8. Виробництво, зберігання та контроль якості кормів та кормових добавок
9. Селекція і розведення бджіл
10. Технологічне обладнання цехів з переробки продукції тваринництва
11. Технологія продуктів забою
12. Проєктування і будівництво підприємств з виробництва й переробки продукції тваринництва
13. Міжнародна стандартизація та безпека продукції тваринництва
14. Управління персоналом в сучасних умовах виробництва
15. Екологічні стандарти ЄС та біологічна безпека на підприємствах з виробництва і переробки продукції тваринництва
16. Органічне бджільництво та медоносна база бджіл
17. Сучасні системи утримання тварин
18. Ветсанекспертиза продуктів тваринництва
19. Лідерство та адміністрування
20. Технологія виробництва харчових яєць
21. Оцінка якості і безпека продукції птахівництва
22. Технологія виробництва м’яса птиці
23. Радіобіологія
24. Хвороби і шкідники бджіл

Освітньо-професійна програма «Харчові технології»

1. Основи фізіології і гігієни харчування
2. Етнічна кухня
3. Промислова екологія харчових підприємств
4. Науково-дослідна робота студентів
5. Технологія оздоровчих харчових продуктів
6. Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини харчової галузі
7. Менеджмент харчових і переробних підприємств з основами підприємництва
8. Технологічне обладнання галузі з основами теплохолодотехніки
9. Технологія продуктів функціонального призначення
10. Електротехніка та автоматизація виробничих процесів
11. Стандартизація, метрологія сертифікація та управління якістю
12. Технохімічний контроль галузі
13. Технологія води та водопостачання
14. Технології харчування
15. Біологічна експертиза та утилізація відходів
16. Молекулярна технологія
17. Технологія напоїв
18. Медико-біологічні основи харчування
19. Основи ферментології
20. Технологія природніх харчових сорбентів
21. Основи біотехнології у харчовій промисловості
22. Кріогенні технології у харчовій промисловості
23. Управління якістю продукції
24. Технологія дитячих та геродієтичних продуктів харчування

Факультет економіки та підприємництва

Освітньо-професійна програма «Економіка»

1. Податкова система
2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
3. Дискретний аналіз
4. Організація зовнішньої торгівлі
5. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
6. Системи бізнес-аналітики на підприємстві
7. Бізнес-планування
8. Інтелектуальні інформаційні системи
9. Системи моніторингу макроекономічної динаміки
10. Економічна діагностика
11. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
12. Системи прийняття рішень та експертні системи
13. Електронна комерція
14. Міжнародні біржові технології
15. Комп'ютерні мережі та захист інформації
16. Інформаційні системи і технології в галузі
17. Інформаційно-аналітична діяльність
18. Технології проектування аналітичних баз даних
19. Прогнозування соціально-економічних процесів
20. Інтернет-технології в бізнесі
21. Економічна безпека підприємства
22. Теорія європейського еколого-економічного розвитку
23. Зелена економіка
24. Інформаційне та математичне забезпечення фінансового аналізу підприємства
25. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
26. Економіка зарубіжних країн
27. Міжнародна інвестиційна діяльність
28. Автоматизація економічних процесів підприємств
29. Транснаціональні корпорації
30. Міжнародна торгівля
31. Потенціал і оцінка бізнесу
32. Системи моніторингу в економіці
33. WEB-програмування
34. Цифрова економіка
35. Стратегічний аналіз в бізнесі
36. Моделювання економіки

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1. Податкова система
2. Планування та звітність підприємств
3. Організація зовнішньої торгівлі
4. Етика бізнесу та управління
5. Управління персоналом
6. Системи бізнес-аналітики на підприємстві
7. Інвестування
8. Страхування
9. Підприємницьке право
10. Економічна діагностика
11. Фінансовий аналіз та діагностика бізнес процесів
12. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
13. Економічна безпека підприємства
14. Потенціал і оцінка бізнесу
15. Автоматизація економічних процесів підприємств
16. Теорія європейського еколого-економічного розвитку
17. Зелена економіка
18. Транснаціональні корпорації
19. Інформаційні системи і технології в управлінні
20. Інформаційні технології в управлінні організацією
21. Технології проектування аналітичних баз даних
22. Оптимізаційні методи та моделі в підприємництві
23. Економетрика
24. Інформаційно-аналітична діяльність
25. Інтернет-технології в бізнесі
26. Електронна біржа
27. Прогнозування соціально-економічних процесів
28. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
29. Міжнародна торгівля
30. Економіка зарубіжних країн
31. Товарно-інноваційна політика
32. Біржовий маркетинг
33. Інформаційне та математичне забезпечення фінансового аналізу підприємства
34. Організація біржової торгівлі аграрної продукції
35. Міжнародні біржові технології
36. Стратегічний аналіз в бізнесі

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

1. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
2. Сучасні теорії контролю та регулювання
3. Комп'ютерна лінгвістика
4. Теорія інформації та кодування
5. Комп’ютерний дизайн
6. Технічні засоби передачі інформації
7. Основи вимірювань та сенсорна техніка
8. Системний аналіз
9. Хмарні технології
10. Аграрна економіка і підприємництво
11. Започаткування власної справи
12. Основи менеджменту в АПК
13. Теорія прийняття рішень
14. Економетрія
15. Комп’ютерна графіка
16. Адміністрування комп'ютерних мереж
17. Основи робототехніки
18. Програмування мікропроцесорів та вбудованих систем
19. Інтегровані візуальні середовища розробки програм
20. Тестування програмного забезпечення
21. Технології розробки стартапів
22. Геоінформаційні системи в АПК
23. Інформаційна безпека
24. Мультимедійні технології
25. Теорія і методи розпізнавання образів
26. Мікропроцесорні системи управління
27. Системи відображення інформації
28. Технологія та управління ІТ-проєктами в АПК
29. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології в сільському господарстві
30. Інформаційно-вимірювальні системи в АПК
31. Інформаційні технології моніторингу довкілля
32. Програмування мобільних додатків
33. Мобільні операційні системи
34. Обробка сигналів та зображень
35. Програмування в геоінформаційних системах
36. Інтелектуальні системи

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

1. Рекреалогія
2. Рекреаційні ресурси біосфери
3. Організація туристичної діяльності
4. Діловий етикет ресторанного обслуговування
5. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері послуг
6. Системи бізнес-аналітики на підприємстві
7. Інфраструктура готельного і ресторанного господарства
8. Підприємництво та бізнес-планування в готельно-ресторанній справі
9. Управління кар’єрою
10. Інформаційні системи і технології в ГРС
11. Етнічні особливості в гостинності
12. Event технології в індустрії гостинності
13. Стандартизація, сертифікація і метрологія
14. Бухгалтерський облік
15. Фронт-офіс та управління номерним фондом готелю
16. Мерчандайзинг в готельно-ресторанному господарстві
17. Управління дистрибуцією послуг
18. Комп'ютерні мережі та захист інформації
19. Кейтерінг
20. Технологія напоїв
21. Енологія
22. Друга іноземна мова (німецька)
23. Друга іноземна мова (французька)
24. Друга іноземна мова (італійська)
25. Організація анімаційної діяльності
26. Логістика в готельно-ресторанній справі
27. Міжнародні економічні відносини
28. Гігієна і санітарія
29. Організація захисту прав споживачів
30. Стартап менеджмент в туризмі
31. Бізнес-планування в готельно-ресторанній справі
32. WEB-дизайн
33. Технології розробки мобільних додатків
34. PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі
35. Управління попитом
36. Психологія лідерства та кар’єри

Освітньо-професійна програма «Туризм»

1. Туристичні ресурси світу
2. Географія релігій і культур
3. Історія туризму
4. Інформаційні системи і технології в туризмі
5. Правове регулювання туристичної діяльності
6. Соціологія
7. Туристичне країнознавство
8. Світовий туризм і готельне господарство
9. Готельна індустрія
10. Спеціалізований туризм (організація зеленого туризму)
11. Лікувально-оздоровчий туризм
12. Міжнародна готельна індустрія
13. Бухгалтерський облік
14. Рекреаційний туризм та курортна справа
15. Психологія туристичного бізнесу
16. Організація виставкової діяльності
17. Етика ділового спілкування
18. Екологічний менеджмент
19. Міжнародний туристичний бізнес
20. Світова економіка
21. Бізнес планування
22. Друга іноземна мова (німецька)
23. Друга іноземна мова (французька)
24. Друга іноземна мова (італійська)
25. Організація анімаційної діяльності
26. Комунікативний менеджмент
27. Рекреаційні ресурси біосфери
28. Міжнародні транспортні перевезення
29. Логістика
30. Управління попитом
31. Планування та організація туристичного бізнесу
32. Проектування туристичного бізнесу
33. Конкурентоспроможність туристичного бізнесу
34. PR-технології та брендинг у туризмі
35. Світове сільське господарство та ЗЕД
36. Бренд-менеджмент

Перелік вибіркових компонент другого (магістерського) рівня вищої освіти  на 2022-2023 навчальний рік

 Факультет агрономії та лісівництва

Освітньо-професійна програма  «Агрономія»

1. Еколого-агрохімічна паспортизація ґрунтів і земель
2. Інноваційні технології у селекції та насінництві
3. Державна експертиза землевпорядних рішень
4. Оцінка земель та управління якістю ґрунтів
5. Енергетичні рослинні ресурси
6. Інтегрований контроль шкодочинних організмів у сучасному рослинництві
7. Прогнозування використання земельних ресурсів
8. Інженерно-технологічна регламентація охорони земель
9. Рекультивація і меліорація порушених земель
10. Контроль якості кормів
11. Інноваційні технології у кормовиробництві
12. Технологія та маркетингові засади виробництва с.-г. культур

Освітньо-професійна програма «Екологія»

 1. Геоінформаційні системи в екології
 2. Ґрунтово-екологічний моніторинг і менеджмент земельних ресурсів в агросфері
 3. Екотехнології с.-г. виробництва
 4. Оцінка екологічних ризиків внаслідок с.-г. діяльності
 5. Оцінка радіаційних ризиків для людини і НС
 6. Екотоксикологічна оцінка агротехнологій
 7. Екотехнології міських систем
 8. Екотехнології промислового виробництва
 9. Біосферологія
 10. Природні екосистеми
 11. Екотехнології відновлення природних екосистем
 12. Глобальні екологічні проблеми

Освітньо-професійна програма «Садівництво та виноградарство»

1. Технологія збирання, зберігання і переробки винограду
2. Лабораторний і технічний контроль винограду і виноматеріалів
3. Виноробство
4. Виробництво і маркетинг винної продукції
5. Органічне плодоовочівництво і виноградарство
6. Культиваційні споруди
7. Сертифікація і контроль якості плодоовочевої продукції
8. Інтегрований захист в плодоовочівництві

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»

1. Лісоаграрне ландшафтознавство
2. Природоохоронне паркознавство
3. Вертикальне планування СПО
4. Методи біотехнології в декоративному розсадництві
5. Сади на штучних основах
6. Насінництво та сортознавство квітникових рослин
7. Планування зеленого господарства
8. Дизайн ландшафтів
9. Експлуатація садово-паркових об’єктів
10. Рекреаційні композиції
11. Експлуатація садово-паркових об’єктів
12. Менеджмент садово-паркового господарства

Інженерно-технологічний факультет

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

1. Логістика у механізації сільського господарства
2. Конкурентоспроможність технологій і машин
3. Проектування технологічних процесів у тваринництві
4. Проектування технологічних процесів у рослинництві
5. Діагностування техніки для тваринництва
6. Діагностування техніки для рослинництва
7. Навігаційні системи в АПК
8. Системи навігації та автоматизації управління сільськогосподарською технікою
9. Інноваційні технології в агроінженерії
10. Випробування сільськогосподарської техніки
11. Наземна та безпілотна сільськогосподарська техніка
12. Системи управління безпілотною сільськогосподарською технікою

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»

1. Моделювання технологічних процесів і систем
2. Проектування машин вібраційної дії
3. Методи випробування нової сільськогосподарської техніки
4. Обладнання автоматизованого виробництва та автоматичні лінії
5. Методи конструювання робочих органів с.г. машин
6. Теорія розрахунку обладнання переробних та харчових виробництв
7. Технічний сервіс сільськогосподарських машин
8. Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки с.г. продукції
9. Індустріальні наноматеріали та нанотехнології в техніці
10. Автоматизація процесів машинобудування
11. Проектування машин і обладнання в тваринництві
12. Система людина-тварина-машина

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

1. Математичне моделювання електротехнічних систем
2. Методи моделювання та оптимізації в електротехніці
3. Проектування систем електрифікації, автоматизації і енергопостачання
4. Технічна експлуатація електроустановок систем електропостачання
5. Сучасні ресурсоощадні технології в енергетиці
6. Синтез електромагнітних систем
7. Технології технічного обслуговування електрообладнання та засобів керування
8. Технічний сервіс засобів автоматизації
9. Надійність електроенергетичних систем
10. Штучний інтелект в електроенергетичних системах
11. Тепловодогазопостачання АПК
12. Теплогазопостачання

Факультет обліку та аудиту

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

1. Обліковий процес аграрного підприємства в умовах автоматизації
2. Управлінський контроль
3. Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
4. Державний фінансовий контроль та судова експертиза
5. Діагностика бізнес-процесів
6. Облік і оподаткування зовнішньоекономічних операцій
7. Стратегічний та макроекономічний аналіз
8. Облікове забезпечення управління економічною безпекою
9. Облік і оподаткування експортно-імпортних операцій
10. Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій
11. Митний пост-аудит
12. Аналіз тактичних і стратегічних рішень
13. Облік екологічної діяльності
14. Професійна етика бухгалтера і аудитора
15. Консолідована фінансова звітність
16. Аналіз господарської діяльності
17. Корпоративні інформаційні системи
18. Аналітичне забезпечення фінансових розрахунків

Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

1. Фінансово-економічна безпека фінансових установ
2. Фінансова стратегія та євроінтеграція
3. Інтелектуальна власність
4. Управління фінансовою санацією підприємства
5. Фінансовий інжиніринг
6. Вартісно-орієнтоване управління фінансами
7. Управління фінансовими ризиками
8. Управління банківськими ризиками підприємства
9. Корпоративне управління
10. Фінансова політика держави
11. Бюджетний менеджмент
12. Стратегічне управління підприємством
13. Фінансовий моніторинг
14. Ринок фінансових послуг
15. Управління вартістю підприємства
16. Управління комунікаціями, конфліктами та етика бізнесу
17. Стратегія ведення переговорів
18. Корпоративна соціальна відповідальність

Факультет менеджменту та права

Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

1. Ділова риторика та психологія спілкування
2. Лідерство та ефективні комунікації
3. Психологія управління
4. Діловий протокол та ведення переговорів
5. Репутаційний менеджмент
6. Сучасні концепції управління
7. Управління якістю та конкурентоспроможністю підприємств
8. Управління ціновою політикою підприємства
9. Управління промисловістю підприємств
10. Управління змінами
11.Управлінське мислення та прийняття рішень
12.Управління ризиками та економічною безпекою
13.Економіка та організація агротрейдингу
14.Діджитал-менеджмент
15.Управління власністю
16. Логістичний менеджмент
17.Управління діяльність кооперативів
18. Договірне право

Освітньо-професійна програма «Право»

1. Цивільне судочинство
2. Друга іноземна мова
3. Договірні відносини в сільському господарстві
4. Адміністративне судочинство
5. Право екологічної безпеки
6. Земельне право зарубіжних країн
7. Етичні вимоги до правничої професії
8. Європейське антидискримінаційне право
9. Процесуальний порядок призначення екологічної експертизи
10. Сучасні аспекти кримінального права
11. Правові основи розвитку сільських території
12. Правовідносини у сфері зовнішньоекономічної діяльності
13. Медіація в професійній діяльності юриста
14. Методика розслідування господарських злочинів
15. Криміналістична адвокатологія
16. Міжнародне кримінальне право
17. Правове регулювання якості та безпеки сільскогосподарської продукції
18. Правові зобов’язання у міжнародному публічному праві

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

1. Діловий протокол та ведення переговорів.
2. Стратегічне планування в діяльності органів влади
3. Міжнародний досвід адміністративного управління
4. Технології адміністративної діяльності
5. Технічне адміністрування
6. Професійна етика та компетентність в публічному управлінні
7. Управління персоналом у публічній службі
8. Парламентська діяльність
9. Політичне лідерство
10. Лідерство в публічній сфері
11. Аналіз державної політики
12. Ділова риторика та психологія спілкування
13. Моделювання, прогнозування та стратегічний форсайт в публічному управлінні.
14. Запобігання корупції в публічному управлінні
15. Стратегія та інноваційна політика в публічному управлінні
16. Економічний та соціальний аналіз державної політики
17. Реінжиніринг адміністративних процесів та управління проектами
18. Економічна політика держави

Факультет технології виробництва продуктів тваринництва та ветеринарії

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва продукції тваринництва»

1. Органічне виробництво у тваринництві
2. Новітні системи та способи переробки продукції тваринництва
3. Прогресивні технології утримання сільськогосподарських тварин
4. Спеціалізоване м’ясне скотарство
5. Сучасні підходи в організації племінної справи у тваринництві
6. Розробка сучасних систем технологій виробництва продукції тваринництва
7. Економічні ризики в аграрному секторі економіки
8. Безпека продукції тваринництва і сировини, система НАССР
9. Економічна безпека підприємств
10. Управління та законодавче забезпечення виробництва продукції тваринництва
11. Філософські проблеми в біології
12. Біотехнологія у тваринництві
13. Сучасні методи селекції у тваринництві
14. Виробничий менеджмент у тваринництві
15. Сучасні технології переробки продукції тваринництва
16. Технологія кормів та кормових добавок та критерії їх безпечності
17. Сучасні методи дослідження у тваринництві
18. Перспективи і напрямки розвитку сучасного механізованого с.-г. виробництва

Освітньо-професійна програма «Харчові технології»

1. Нутріціологія
2. Маркетингові дослідження та управління інвестиційними проектами
3. Інноваційні технології зберігання сировини та харчових продуктів
4. Мікроструктурний аналіз харчових продуктів
5. Технологія аюрведичних харчових продуктів
6. Наукові основи безвідходних технологій
7. Технології виробництва екологічно чистої та органічної продукції
8. Міжнародна і регіональна стандартизація та сертифікація
9. Прогнозування збереження якості сировини та консервованих продуктів
10. Молекулярна технологія продуктів оздоровчого призначення
11. Спеціальні технології харчової продукції
12. Сучасні методи досліджень галузі
13. Теплозабезпечення та кондиціювання підприємств молочної галузі
14. Оптимізація виробничих процесів галузі
15. Інноваційні харчові інгредієнти
16. Законодавство і політика харчування
17. Ресурсозберігаючі технології галузі
18. Експлуатація технологічного обладнання

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза»

1. Годівля та живлення тварин
2. Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин
3. Товарознавство і стандартизація
4. Міжнародна і регіональна стандартизація і сертифікація
5. Генетика та розведення тварин
6. Генетика в ветеринарній медицині
7. Упакування харчових продуктів
8. Промислова власність та патентознавство
9. Технологія оздоровчих харчових продуктів
10. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини
11. Радіологічний ветеринарно-санітарний контроль
12. Основи фізіології та гігієни харчування
13. Водопостачання, водовідведення та якість води
14. Контроль якості та безпечність продуктів
15. Спеціальна ветеринарна вірусологія
16. Методика санітарних досліджень
17. Ветеринарна імунологія
18. Біотехнологія ветеринарних імунобіологічних препаратів
19. Охорона праці в ветеринарній медицині
20. Основи біобезпеки та біоетики
21. Основи епізоотології та інфекційні хвороби
22. Інфекційні хвороби сільськогосподарських тварин
23. Гігієна кормів і кормових добавок
24. Гігієна і експертиза дичини
25. Стандартизація та сертифікація харчових продуктів та кормів
26. Гігієна мяса і мясних продуктів
27. Міжнародні нормативи утримання та експлуатації тварин
28. Гігієна молока і молочних продуктів
29. Гігієна та санітарія в рибництві
30. Контроль та управління якістю продукції
31. Мікроструктурний аналіз харчових продуктів
32. Технохімічний контроль галузі
33. Гігієна продуктів тваринного походження
34. Ветеринарно-санітарна експертиза продукції бджільництва
35. Судова ветеринарна експертиза
36. Спеціальна патоморфологія і судова ветеринарія

Факультет економіки та підприємництва

Освітньо-професійна програма «Економіка»

1. Економічний потенціал аграрних формувань
2. Оцінка ризиків в агробізнесі
3. Економіка продовольчих ресурсів
4. Економічна безпека підприємства
5. Економіка розвитку
6. Соціальна відповідальність бізнесу
7. Системний аналіз
8. Прикладна eконометрика
9. Ефективність інформаційних систем
10. Товарна інноваційна політика
11. Міжнародна економічна інтеграція і глобалізація
12. Відкриті інновації та креативне мислення
13. Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами
14. Кібернетична та інформаційна безпека економічних систем
15. Системи електронного бізнесу
16. Управлінська економіка та управління проєктами
17. Економічне управління сільським розвитком
18. Економічні механізми трансформацій бізнесу

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

1. Ділові переговори
2. Дипломатичний протокол та етикет
3. Міжнародне право
4. Управління бізнес-процесами
5. Ціннісно орієнтоване управління
6. Міжнародний маркетинг
7. HR-менеджмент готелів та ресторанів
8. Оздоровче харчування
9. Експертиза якості наданих послуг готельного і ресторанного господарства
10. Ораторське мистецтво
11. Психологія бізнесу
12. Риторика
13. Бренд-менеджмент
14. Поведінка споживачів послуг гостинності
15. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
16. Управління якістю в готелях і ресторанах
17. Менеджмент сервісних організацій
18. Бізнес планування

Освітньо-професійна програма «Туризм»

1. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
2. Міжнародний бізнес
3. Бізнес планування
4. Ділові переговори
5. Поведінка споживачів послуг гостинності
6. Бренд-менеджмент
7. HR-менеджмент у туризмі
8. Державне управління туристичною діяльністю
9. Туристична політика зарубіжних країн
10. Ораторське мистецтво
11. Психологія бізнесу
12. Договірне право
13. Міжнародний маркетинг
14. Управління бізнес-процесами
15. Ціннісно орієнтоване управління
16. Безпека в туризмі
17. Менеджмент сервісних організацій
18. Міжнародне приватне право

3 семестр

Облікова політика підприємства
Основи керування сільськогосподарською технікою та правила дорожнього руху
Сільськогосподарська меліорація
Сільськогосподарська екологія
Розсадництво
Недеревні ресурси лісу
Етнічна кухня
Основи фізіології і гігієни харчування
Основи ветеринарії
Технологія виробництва продукції аквакультури
Складання процесуальних документів
Конституційне право зарубіжних країн
Комунікації в публічному адмініструванні
Організація зовнішньої торгівлі
Рекреалогія
Туристичні ресурси світу

4 семестр

Ринок цінних паперів
Фінансовий облік
Геоінформаційні системи в агроінженерії
Основи науково-дослідної роботи в енергетиці
Геодезія та земельний кадастр
Екотрофологія
Технологія оздоровчих харчових продуктів
Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини харчової галузі
Науково-дослідна робота студентів
Гігієна і санітарія у рибництві
Гігієна продуктів тваринного походження
Сімейне право
Банківське право
Офісний менеджмент
Економічна діагностика
Інфраструктура готельно-ресторанного господарства

1 семестр

Аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень
Фінансово-економічна безпека фінансових установ
Логістика у механізації сільського господарства
Проектування машин вібраційної дії
Інноваційні технології у селекції та насінництві
Геоінформаційні системи в екології
Лісоаграрне ландшафтознавство
Органічне виробництво у тваринництві
Діловий протокол та ведення переговорів

2 семестр

Державний фінансовий контроль та судова експертиза
Управління фінансовою санацією підприємства
Проектування технологічних процесів у рослинництві
Обладнання автоматизованого виробництва та автоматичні лінії
Сучасні ресурсоощадні технології в енергетиці
Оцінка земель та управління якістю ґрунтів
Екотехнологія сільськогосподарського виробництва
Вертикальне планування садово-паркових об’єктів
Безпека продукції тваринництва і сировини, система НАССР
Інноваційні технології зберігання сировини та харчових продуктів
Нутріціологія
Адміністративне судочинство
Цивільне судочинство
Економічна безпека підприємства

3 семестр

Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій
Ринок фінансових послуг
Наземна та безпілотна сільськогосподарська техніка
Технічний сервіс сільськогосподарських машин
Технології технічного обслуговування електрообладнання та засобів керування
Технологія та маркетингові засади виробництва зернових культур
Екотехнологія міських систем
Дизайн ландшафтів
Управління та законодавче забезпечення виробництва продукції тваринництва
Ділова риторика та психологія спілкування
Управління якістю та конкурентоспроможністю підприємства
Товарна інноваційна політика
Ораторське мистецтво
Наукові основи безвідходних технологій
Технологія аюрведичних харчових продуктів
Спеціалізоване м'ясне скотарство

Події у світлинах