logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Вибіркові дисципліни

3557

Перелік вибіркових компонент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  на 2021-2022 навчальний рік

Факультет агрономії та лісівництва

 Освітньо-професійна програма  « Захист і карантин рослин»

 1. Машини та обладнання і їх використання в захисті рослин
 2. Зоофаги і бактеріофаги
 3. Екологія (фах.спрямув.)
 4. Державна фітосанітарна діяльність
 5. Імунітет рослин
 6. Міжнародна карантинна діяльність
 7. Плодівництво і овочівництво
 8. Селекція стійкості рослин
 9. Родентологія
 10. Карантинні хвороби
 11. Хвороби і шкідники плодоовочевих, лісових, садово-паркових, лікарських та малопоширених культур
 12. Природоохоронне законодавство
 13. Фітонцидологія
 14. Карантинні шкідники
 15. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
 16. Карантинні бур’яни
 17. Захист плодоовочевих культур
 18. Комплексний карантинний захист
 19. Інтегрований та біологічний захист рослин
 20. Географічні інформаційні системи і технології у захисті рослин
 21. Радіобіологія
 22. Біотехнологія у захисті рослин
 23. Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
 24. Профілактика карантинних об’єктів

 

Освітньо-професійна програма « Агрономія»

 1.  С.-г. меліорація
 2. Лісівництво та агролісомеліорація
 3. Геодезія та земельний кадастр
 4. Насіннєзнавство
 5. Методика наукових досліджень в агрономії
 6. Охорона земель
 7. Карантин рослин
 8. Технічні культури
 9. Організація с.-г. виробництва
 10. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
 11. Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
 12. Аграрна економіка і підприємництво
 13. Природоохоронні технології в землеробстві
 14. Фітомеліорація  ґрунту
 15. Цивільна оборона  
 16. Технологічне управління якістю продукції рослинництва
 17. Меліорація земель
 18. Розширене відтворення родючості ґрунтів
 19. Мікробіологія ґрунту
 20. Органічне рослинництво
 21. Рекультивація земель
 22. Земельний кадастр
 23. Біотехнологія
 24. Картографія ґрунтів

 

Освітньо-професійна програма « Екологія»

 1.  Екотрофологія
 2. Міжнародна екологічна політика та діяльність
 3. Сільськогосподарська екологія
 4. Агрохімія
 5. Збалансоване природокористування
 6. Екологічна токсикологія
 7. Екологічна стандартизація
 8. Біоекологія
 9. Хімічна екологія
 10. Організація управління в природоохоронній діяльності
 11. Екологічна паспортизація територій і підприємств
 12. Природоохоронне інспектування
 13. Контроль якості с.-г. продукції
 14. Картографічні методи в екології
 15. Міжнародна екологічна політика та діяльність
 16. Екологічна паспортизація
 17. Технічні засоби екологічного контролю
 18. Екологічний захист агроекосистем
 19. Правоохоронна діяльність митних органів
 20. Митний контроль та митне оформлення
 21. Інформаційно-аналітичне забезпечення митних органів
 22. Митне регулювання
 23. Управління в митній службі
 24. Техногенна небезпека

 

 Освітньо-професійна програма  «Лісове господарство»

 1.  Безпека праці та життєдіяльності
 2. Лісівництво
 3. Мисливствознавство
 4. Заповідна справа
 5. Технологія лісової продукції
 6. Система захисту лісів від шкодочинних об’єктів
 7. Природоохоронне інспектування
 8. Економіка лісового господарства
 9. Лісоаграрні ландшафти
 10. Лісова пірологія
 11. Інвентаризація лісових ресурсів
 12. Лісова меліорація
 13. Екологія лісових звірів
 14. Лісове звірівництво
 15. Лісовпорядкування
 16. Лісова зоологія
 17. Природні лісові ресурси
 18. Заповідна справа
 19. Природоохоронне законодавство
 20. Екологічне право
 21. Ландшафти лісових систем
 22. Стійкість лісових екосистем
 23. Лісовідновлення
 24. Лісові меліоративні системи

 

Освітньо-професійна програма  «Садово-паркове  господарство»

 1.  Безпека праці та життєдіяльності
 2. Рекреаційне садово-паркове господарство
 3. Образотворча грамота
 4. Інтродукція та адаптація декоративних рослин
 5. Квітникарство
 6. Озеленення інтер’єрів
 7. Ландшафтна таксація
 8. Топіарне мистецтво
 9. Економіка садово-паркового господарства
 10. Природоохоронне інспектування
 11. Гідротехнічні споруди садів і парків
 12. Будівництво та експлуатація садово-паркових об’єктів
 13. Ландшафтна таксація
 14. Садово-паркові рослини
 15. Садово-паркова екологія
 16. Технології вирощування квіткових рослин
 17. Культури закритого ґрунту
 18. Тропічні і субтропічні рослини
 19. Садово-паркові композиції
 20. Інтродукція та адаптація квіткових рослин
 21. Газонні трави
 22. Природоохоронне законодавство
 23. Декоративне рослинництво з основами насінництва
 24. Декоративні рослини закритого ґрунту

 

Освітньо-професійна програма  «Садівництво та виноградарство»

 1.  Розсадництво
 2. Лісівництво та агролісомеліорація
 3. Декоративне садівництво
 4. Насіннєзнавство в плодоовочівництві
 5. Субтропічні і рідкісні плодоовочеві рослини
 6. Методика наукових досліджень в плодоовочівництві
 7. Карантин рослин
 8. Грибівництво
 9. Технологія зберігання і переробки плодів, овочів і винограду
 10. Стандартизація та управління якістю продукції плодів, овочів і винограду
 11. Картоплярство
 12. Аграрна економіка і підприємництво
 13. Насіннєзнавство у плодівництві
 14. Методика наукових досліджень в плодоовочівництві
 15. Нетрадиційне плодівництво
 16. Щеплення плодових
 17. Плодові шкілки
 18. Програмування врожаю у плодоовочівництві
 19. Сучасні технології переробки плодів і овочів
 20. Стандарти в плодівництві
 21. Декоративна помологія
 22. Економіка садового господарства
 23. Безпека праці та життєдіяльності
 24. Органічне виробництво

 

Факультет обліку та аудиту

 Освітньо-професійна програма  «Облік і оподаткування»

 1.  Контроль публічних закупівель
 2. Економічний аналіз
 3. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах
 4. Основи економічного контролю
 5. Організація праці облікового персоналу в бізнес середовищі
 6. Розвиток бухгалтерської професії в бізнес середовищі
 7. Аналітичне планування та прогнозування
 8. Управлінський аналіз
 9. Автоматизована система бухгалтерського обліку
 10. Бізнес-планування
 11. Судові експертизи в оподаткуванні
 12. Облік в фермерських господарствах
 13. Облік і оподаткування в галузях народного господарства
 14. Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах
 15. Контроль закупівель в державному секторі
 16. Облікова політика підприємства.
 17. Аналіз банківської діяльності
 18. Контроль і ревізія
 19. Комп’ютерний аудит
 20. Ділова іноземна мова
 21. Облікове забезпечення управління підприємств
 22. Внутрішньогосподарський контроль
 23. Облік і звітність у сфері державних закупівель

 

Освітньо-професійна програма  «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1.  Історія фінансів, грошей і кредиту
 2. Історія виникнення банківської системи
 3. Еволюція страхової справи
 4. Міжнародна економіка
 5. Фінансове планування
 6. Діяльність міжнародних фінансово-кредитних установ
 7. Соціологія
 8. Політологія
 9. Ділова іноземна мова
 10. Фінансове планування
 11. Інвестиційне кредитування
 12. Економічний аналіз
 13. Фінансовий аналіз
 14. Державні фінанси в умовах глобалізаційних процесів
 15. Фінанси біржової діяльності
 16. Міжнародні фінанси
 17. Міжнародні розрахунки і валютні операції
 18. Фінансова безпека
 19. Міжнародні фінансові організації
 20. Ринок цінних паперів
 21. Фінанси страхових організацій
 22. НБУ і грошово-кредитна політика
 23. Менеджмент небанківських фінансово-кредитних установ
 24. Страхування підприємницьких ризиків
 25. Казначейська система
 26. Кредитування в АПК
 27. Фінанси бюджетних установ

 

Інженерно-технологічний факультет

 Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

 1.  Основи керування с.г. технікою та правила дорожнього руху
 2. Мобільна с.г. техніка і правила дорожнього руху
 3. Комп'ютери і комп`ютерні технології
 4. Комп'ютерне технічне моделювання
 5. Теплотехніка
 6. Теплотехнічне обладнання
 7. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів
 8. Властивості рослинних матеріалів
 9. Аналіз технологічних систем
 10. Гідро-, пнемо- приводи новітніх с.г. машин
 11. Гідропривод с.г. машин
 12. Електропривод і автоматизація
 13. Електропривод виробничих машин
 14. Процеси і апарати біотехнологічних виробництв
 15. Аналіз технічних систем
 16. Технічний сервіс в АПК
 17. Технічний сервіс в рослинництві
 18. Машини і обладнання та їх використання в тваринництві
 19. Машини і обладнання та їх використання в рослинництві
 20. Економіка аграрного виробництва
 21. Процеси і апарати харчових виробництв
 22. Економіка агропромислового виробництва
 23. Система точного землеробства
 24. Кероване землеробство

 

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»

 1.  Теорія різання, металообробне обладнання та інструмент
 2. Металообробні верстати
 3. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів
 4. Властивості рослинних матеріалів
 5. Основи технологічних процесів переробки с.г. продукції
 6. Загальна технологія переробних та харчових виробництв
 7. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 8. Електроніка і мікросхемотехніка
 9. Аналіз технологічних систем
 10. Аналіз технічних систем
 11. Експлуатація та обслуговування машин
 12. Машини і обладнання для рослинництва
 13. Теоретичні основи теплотехніки
 14. Теплотехнічне обладнання
 15. Машини та обладнання для тваринництва
 16. Технічне обслуговування техніки
 17. Монтаж, обладнання та діагностика
 18. Монтаж та технічне обслуговування
 19. Електропривод і автоматизація
 20. Електропривод виробничих машин
 21. Основи САПР
 22. Моделювання технологічних систем на ПЕОМ
 23. Надійність сільськогосподарської техніки
 24. Відновлення роботоздатності сільськогосподарської техніки

 

Освітньо-професійна програма

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 1.  Прикладне програмне забезпечення енергетичних задач
 2. Пакети прикладних програм
 3. Основи науково-дослідної роботи в енергетиці
 4. Технологія науково-дослідної роботи в енергетиці
 5. Пристрої автоматики систем керування
 6. Мікропроцесорні пристрої
 7. Машини та обладнання АПК
 8. Машини та механізми в землеробстві
 9. Теоретичні основи автоматики
 10. Теорія автоматичного керування
 11. Електричні апарати
 12. Електричні апарати станцій і підстанцій
 13. Діагностування енергообладнання
 14. Діагностування засобів автоматизації
 15. Оптимізація систем енергопостачання та енергозбереження
 16. Основи оптимізації електротехнічних систем
 17. Експлуатація систем автоматизації та керування
 18. Технології виробництва електроенергії
 19. Основи проектування енергетичних об'єктів АПК
 20. Основи САПР в електроенергетиці
 21. Автоматизація технологічних процесів
 22. Розробка автоматизованих і автоматичних систем
 23. Релейний захист і протиаварійна автоматика
 24. Основи релейного захисту

 

 Факультет економіки та підприємництва

Освітньо-професійна програма «Економіка»

 1. Податкова система
 2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
 3. Дискретний аналіз
 4. Організація зовнішньої торгівлі
 5. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
 6. Системи бізнес-аналітики на підприємстві
 7. Бізнес-планування
 8. Інтелектуальні інформаційні системи
 9. Системи моніторингу макроекономічної динаміки
 10. Економічна діагностика
 11. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 12. Системи прийняття рішень та експертні системи
 13. Електронна комерція
 14. Міжнародні біржові технології
 15. Комп'ютерні мережі та захист інформації
 16. Інформаційні системи і технології в галузі
 17. Інформаційно-аналітична діяльність
 18. Технології проектування аналітичних баз даних
 19. Прогнозування соціально-економічних процесів
 20. Інтернет-технології в бізнесі
 21. Економічна безпека підприємства
 22. Теорія європейського еколого-економічного розвитку
 23. Управління проектами інформатизації
 24. Інформаційне та математичне забезпечення фінансового аналізу підприємства
 25. Митне регулювання ЗЕД
 26. Економіка зарубіжних країн
 27. Міжнародна інвестиційна діяльність
 28. Автоматизація економічних процесів підприємств
 29. Транснаціональні корпорації
 30. Міжнародна торгівля
 31. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
 32. Системи моніторингу в економіці
 33. WEB-програмування
 34. Цифрова економіка
 35. Стратегічний аналіз в бізнесі
 36. Моделювання економіки

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 1. Податкова система та митне регулювання
 2. Планування та звітність підприємств
 3. Етика бізнесу та управління
 4. Управління персоналом
 5. Інформаційні системи і технології в управлінні
 6. Інформаційні технології в управлінні організацією
 7. Економічна діагностика
 8. Фінансовий аналіз та діагностика бізнес процесів
 9. Економічна безпека підприємства
 10. Потенціал і оцінка бізнесу
 11. Оптимізаційні методи та моделі в підприємництві
 12. Економетрика
 13. Інвестування
 14. Страхування
 15. Підприємницьке право
 16. Трудове право
 17. Інтернет-технології в бізнесі
 18. Електронна біржа
 19. Товарно-інноваційна політика
 20. Біржовий маркетинг
 21. Організація біржової торгівлі аграрної продукції
 22. Міжнародні біржові технології
 23. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств
 24. Міжнародна торгівля

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»

 1. Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 2.  Архітектура ПК
 3. Комп’ютерна графіка
 4. Комп'ютерний дизайн
 5. Сучасні теорії управління
 6. Теорія прийняття рішень
 7. Менеджмент
 8. Основи менеджменту в АПК
 9. Технічні засоби передачі інформації
 10. Передача даних та їх технічна реалізація
 11. Комп’ютерні мережі
 12. Проєктування та адміністрування комп'ютерних мереж
 13. Економетрика
 14. Математичні методи дослідження операцій
 15. Системний аналіз
 16. Основи системного аналізу
 17. Мікропроцесорні системи управління
 18. Основи мікропроцесорної техніки
 19. Технологія та управління ІТ-проєктами в АПК
 20. ІТ-проєктування
 21. Програмування мобільних додатків
 22. Інтелектуальні системи
 23. Технології комп’ютерного проектування
 24.  Проектування інформаційних систем

Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

 1. Рекреалогія
 2. Рекреаційні ресурси біосфери
 3. Діловий етикет ресторанного обслуговування
 4. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері послуг
 5. Інфраструктура готельного і ресторанного господарства
 6. Підприємництво та бізнес-планування в готельно-ресторанній справі
 7. Інформаційні системи і технології в ГРС
 8. Етнічні особливості в гостинності
 9. Стандартизація, сертифікація і метрологія
 10. Бухгалтерський облік
 11. Мерчендайзинг в готельному господарстві
 12. Мерчендайзинг в готельно-ресторанному господарстві
 13. Друга іноземна мова (німецька)
 14. Друга іноземна мова (французська)
 15. Гігієна і санітарія
 16. Організація захисту прав споживачів
 17. Кейтерінг
 18. Технологія напоїв
 19. PR-технології в готельно-ресторанному бізнесі
 20. Управління попитом
 21. Організація анімаційної діяльності
 22. Логістика в готельно-ресторанній справі
 23. Дизайн обєктів ГРС
 24. WEB-дизайн

Освітньо-професійна програма «Туризм»

 1. Туристичні ресурси світу
 2. Географія релігій і культур
 3. Інформаційні системи і технології в туризмі
 4. Соціологія
 5. Світова культура та мистецтво
 6. Світовий труризм і готельне господарство
 7. Страхування в туризмі
 8. Рекреаційний туризм та курортна справа
 9. Організація виставкової діяльності
 10. Етика ділового спілкування
 11. Міжнародний туристичний бізнес
 12. Світова економіка
 13. Друга іноземна мова (німецька)
 14. Друга іноземна мова (французька)
 15. Міжнародні транспортні перевезення
 16. Логістика
 17. Організація анімаційної діяльності
 18. Комунікативний менеджмент
 19. Спеціалізований туризм (організація зеленого туризму)
 20. Лікувально-оздоровчий туризм
 21. Плануання та організація туристичного бузнесу
 22. Проектування туристичного бізнесу
 23. PR-технології та брендинг у туризмі
 24. Світове сільське господарство та ЗЕД

 

Факультет менеджменту та права

 Освітньо-професійна програма «Менеджмент»

 1.  Економетрія
 2. Електронна комерція в галузі
 3. Менеджмент державних установ
 4. Офісний менеджмент
 5. Комунікативний менеджмент
 6. Ділові комунікації в управлінні
 7. Електронна комерція в логістиці
 8. Контролінг
 9. Аналіз господарської діяльності
 10. Інформаційні системи та технології в менеджменті
 11. Управлінські рішення
 12. Державне регулювання економіки регіонів
 13. Управління комерційною діяльністю
 14. Логістичне обслуговування
 15. Організація та планування підприємницької діяльності
 16. Державне регулювання та управління АПК
 17. Мерчандайзинг
 18. Оптимізаційні методи та моделі в управлінській діяльності
 19. Електронна комерція в менеджменті
 20. Аутсорсинг
 21. Проектування логістичних систем
 22. Агрологістика

 

Освітньо-професійна програма  «Публічне управління та адміністрування»

 1.  Комунікації в публічному адмініструванні
 2. Психологія управління
 3. Фінанси, гроші та кредит
 4. Фінансова та грошова політика
 5. Офісний менеджмент
 6. Персональний менеджмент
 7. Економетрія
 8. Теорія галузевих ринків
 9. Конфліктологія
 10. Управління конфліктами
 11. Інформаційні системи в адміністративній діяльності
 12. Інформаційні системи в менеджменті
 13. Управлінські рішення
 14. Процес прийняття рішень в управлінні
 15. Основи теорії систем і системного аналізу
 16. Прийняття управлінських рішень
 17. Організація та планування управлінської діяльності
 18. Мерчандайзинг
 19. Організація виробництва
 20. Оптимізаційні методи та моделі в управлінській діяльності
 21. Організація та проектування фірм в АПК
 22. Державне регулювання та управління АПК
 23. Державне управління в АПК

 

Освітньо-професійна програма   «Маркетинг»

 1. Основи наукових досліджень
 2. Світові товарні ринки
 3. Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 4. Економетрія
 5. Товарознавство
 6. Організація та планування підприємницької діяльності
 7. Нормативно-правове забезпечення маркетингової діяльності
 8. Якість та конкурентоспроможність продукції підприємства
 9. PR
 10. Управління продажами
 11. Системи прийняття маркетингових рішень
 12. Бізнес-культура в маркетингових структурах
 13. Естетика та дизайн товарів
 14. Інтернет-маркетинг
 15. Мерчандайзинг

 

Освітньо-професійна програма  «Право»

 1.  Правові засади адвокатури та нотаріату України
 2. Складання процесуальних документів
 3. Екологічне право
 4. Загальне діловодство
 5. Логіка
 6. Банківське право
 7. Конституційне право зарубіжних країн
 8. Адміністративне судочинство
 9. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
 10. Право соціального забезпечення
 11. Господарське процесуальне право України
 12. Криміналістика
 13. Кримінологія
 14. Міжнародний захист прав людини
 15. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
 16. Спадкове право

  

Факультет технології виробництва продуктів тваринництва та ветеринарії

Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва продукції тваринництва»

 1. Правознавство
 2. Організація виробничих процесів у тваринництві
 3. Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва
 4. Технологія продуктів забою тварин
 5. Профілактика хвороб тварин
 6. Стандартизація та оцінка якості продукції тваринництва
 7. Екологія з основами радіобіології
 8. Молоко і молочні продукти
 9. Методика наукових досліджень
 10. Машини і механізми виробничих процесів у тваринництві та переробній промисловості
 11. Економіка і бухгалтерський облік у тваринництві
 12. Технологія виробництва продукції аквакультури
 13. Біологія сільськогосподарської птиці
 14. Технологія виробництв харчових яєць
 15. Годівля сільськогосподарської птиці
 16. Хвороби і шкідники бджіл
 17. Організація виробництва у бджільництві
 18. Стандартизація та оцінка якості продукції бджільництва
 19. Технологічне обладнання у бджільництві
 20. Технологічне обладнання цехів по переробці продукції тваринництва
 21. Основи харчових технологій
 22. Ресурсоощадні технології переробки продукції тваринництва
 23. Ветеринарно-санітарна експертиза м’ясних і молочних продуктів

 

Освітньо-професійна програма « Харчові технології»

 1. Технологічне обладнання галузі з основами теплохолодотехніки
 2. Фізико-хімічні та біохімічні основи обробки сировини харчової галузі
 3. Технологія м’ясної та молочної галузі
 4. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів харчової галузі
 5. Технохімічний контроль галузі
 6. Прикладна екологія
 7. Технологія жирів та жирозамінників
 8. Основи фізіології і гігієни харчування
 9. Технологія полісахаридів та їх застосування у харчовій промисловості.
 10. Стандартизація, метрологія сертифікація та управління якістю
 11. Науково-дослідна робота студентів
 12. Електротехніка та автоматизація виробничих процесів
 13. Обладнання харчових галузей
 14. Основи права
 15. Технологія м’ясної та молочної галузі
 16. Експертиза харчових продуктів
 17. Технохімічний контроль галузі
 18. Облік і звітність галузі
 19. Технологія харчових жирів
 20. Гігієна харчування
 21. Полісахариди в харчові промисловості
 22. Стандартизація харчової галузі
 23. Дослідження в харчові галузі
 24. Обладнання харчових галузей з основами  електротехніки

 

Освітньо-професійна програма «Водні біоресурси та аквакультура»

 1. Біоресурси гідросфери та їх використання
 2. Водна мікробіологія та токсикологія
 3. Технологія переробки риби
 4. Технічні засоби в аквакультурі
 5. Санітарія та гігієна в рибництві
 6. Стандартизація продукції аквакультури
 7. Розведення живих кормів
 8. Методика досліджень у рибництві
 9. Основи акваріумістики
 10. Біологічні основи рибного господарства
 11. Основи рибохорони та правове регулювання рибництва
 12. Економіка рибогосподарських підприємств
 13. Збалансоване природокористування водного фонду
 14. Анатомія риб
 15. Мікробіологія риби та морепродуктів
 16. Обладнання рибогосподарських підприємств
 17. Технологія галузі
 18. Контроль якості продукції аквакультури
 19. Основи екології
 20. Біохімія риби та морепродуктів
 21. Гістологія і ембріологія водних тварин
 22. Рибоїдні птахи та ссавці
 23. Основи рибницької діяльності
 24. Фізико-хімічні та біохімічні основи переробки риби

Перелік вибіркових компонент другого (магістерського) рівня вищої освіти  на 2021-2022 навчальний рік

 Факультет агрономії та лісівництва

 Освітньо-професійна програма  «Агрономія»

 1.  Лучне кормовиробництво
 2. Польове кормовиробництво
 3. Контроль якості кормів
 4. Інноваційні технології у кормовиробництві
 5. Еколого-агрохімічна паспортизація ґрунтів і земель
 6. Інженерно-технологічна регламентація охорони земель
 7. Державна експертиза землевпорядних рішень
 8. Прогнозування використання земельних ресурсів
 9. Селекція та насінництво зернових і зернобобових культур
 10. Насінництво з основами селекції кормових трав
 11. Селекція та насінництво овочевих культур
 12. Інноваційні технології у селекції та насінництві
 13. Системи сучасних адаптивних технологій вирощування зернових культур
 14. Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції рослинництва
 15. Технологія та маркетингові засади виробництва зернових культур
 16. Енергетичні рослинні ресурси

 

Освітньо-професійна програма « Екологія»

 1.  Геоінформаційні системи в екології
 2. Екотехнології с.-г. виробництва
 3. Екотехнології міських систем
 4. Екотехнології промислового виробництва
 5. Оцінка екологічних ризиків внаслідок с.-г.діяльності
 6. Біосферологія
 7. Природні екосистеми
 8. Екотехнології відновлення природних екосистем

 

Освітньо-професійна програма « Садівництво та виноградарство»

 1.  Технологія збирання, зберігання і переробки винограду
 2. Лабораторний і технічний контроль винограду і виноматеріалів
 3. Виноробство
 4. Виробництво і маркетинг винної продукції
 5. Органічне плодоовочівництво і виноградарство
 6. Культиваційні споруди
 7. Сертифікація і контроль якості плодоовочевої продукції
 8. Інтегрований захист в плодоовочівництві

 

Освітньо-професійна програма «Садово-паркове господарство»

 1.  Лісоаграрне ландшафтознавство
 2. Планування зеленого господарства
 3. Дизайн ландшафтів
 4. Експлуатація садово-паркових об’єктів
 5. Природоохоронне паркознавство
 6. Рекреаційні композиції
 7. Експлуатація садово-паркових об’єктів
 8. Менеджмент садово-паркового  господарства

 

Факультет обліку та аудиту

 Освітньо-професійна програма  «Облік і оподаткування»

 1.  Ділова іноземна мова
 2. Стратегічний та макроекономічний аналіз
 3. Облік та оподаткування міжнародних господарських операцій
 4. Стратегічний управлінський облік
 5. Облікове забезпечення управління економічною безпекою

 

Освітньо-професійна програма  «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1.  Управління фінансовими ризиками
 2. Управління банківськими ризиками підприємства
 3. Ризик-менеджмент
 4. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі
 5. Фінансовий контролінг
 6. Стратегічне управління підприємством

 

Інженерно-технологічний факультет

 Освітньо-професійна програма «Агроінженерія»

 1.  Конкурентоспроможність технологій і машин
 2. Проектування технологічних процесів у тваринництві
 3. Навігаційні системи в АПК
 4. Конкурентоспроможність сільськогосподарських машин та обладнання
 5. Проектування технологічних процесів у рослинництві
 6. Навігаційні системи в землеробстві

 

Освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування»

 1.  Моделювання технологічних процесів і систем
 2. Методи випробування нової сільськогосподарської техніки
 3. Методи конструювання робочих органів с.г. машин
 4. Технічний сервіс сільськогосподарських машин
 5. Проектування машин вібраційної дії
 6. Надійність технологічних систем переробних та харчових виробництв
 7. Теорія розрахунку обладнання переробних та харчових виробництв
 8. Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки сільськогосподарської продукції

 

Освітньо-професійна програа

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 1. Математичне моделювання електротехнічних систем
 2. Моделювання електропостачання об'єктів в АПК
 3. Малі електричні станції
 4. Локальні електричні системи
 5. Технології технічного сервісу електрообладнання та засобів керування
 6. Технічний сервіс електрообладнання та засобів автоматизації
 7. Теплогазоводопостачання
 8. Теплогазопостачання

 

Факультет економіки та підприємництва

 Освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа»

 1.  Договірне право
 2. Консюмерське право
 3. Правові засади вирішення трудових спорів
 4. Ділові переговори
 5. Дипломатичний протокол та етикет
 6. Риторика
 7. Психологія бізнесу
 8. Інноваційні технології продукції ресторанного господарства
 9. Оздоровче харчування
 10. Бренд менеджмент
 11. Поведінка споживачів послуг гостинності
 12. Управління бізнес процесами
 13. Ціннісно-орієнтовне управління
 14. Управління якістю в готелях і ресторанах
 15. Менеджмент сервісних організацій

 

Освітньо-професійна  програма «Туризм»

 1.  Міжнародне приватне право
 2. Договірне право
 3. Консюмерське право
 4. Риторика
 5. Психологія бізнесу
 6. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 7. Міжнародні фінанси
 8. Бренд-менеджмент
 9. Поведінка споживачів послуг гостинності
 10. Міжнародний бізнес
 11. Міжнародний маркетинг
 12. Управління бізнес-процесами
 13. Ціннісно-орієнтоване управління
 14. Безпека в туризмі
 15. Менеджмент сервісних організацій

 

 Освітньо-професійна програма  «Економіка»

 1.  Товарна інноваційна політика
 2. Інтелектуальний бізнес
 3. Економічна безпека підприємства
 4. Біржова діяльність
 5. Міжнародна економічна інтеграція і глобалізація
 6. Міжнародні стратегії економічного розвитку
 7. Економічна безпека підприємства
 8. Державне зовнішньо-торговельне регулювання
 9. Прикладна eконометрика
 10. Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами
 11. Системний аналіз
 12. Ефективність інформаційних систем
 13. Індикатори бізнес-аналітики
 14. Системи електронного бізнесу
 15. Системний аналіз та оптимізація бізнес-процесів
 16. Інформаційно-аналітичний інструментарій фінансово-економічної безпеки

 

Факультет менеджменту та права

 Освітньо-професійна програма  «Менеджмент»

 1.  Договірне право
 2. Комерційне право
 3. Управління якістю та конкурентоспроможністю підприємств
 4. Управління ціновою політикою підприємств
 5. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
 6. Паблік рілейшнз

 

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»

 1.  Правові засади державного антимонопольного регулювання
 2. Безпека інформаційних систем в публічному адмініструванні
 3. Міжнародний досвід публічного управління
 4. Аудит і оцінювання управлінської діяльності

 

Освітньо-професійна програма  «Право»

 1.  Європейське антидискримінаційне право
 2. Адміністративна відповідальність
 3. Захист прав споживачів

 

Факультет технології виробництва продуктів тваринництва та ветеринарії

 Освітньо-професійна програма «Технологія виробництва продукції тваринництва»

 1.  Мікробіологія молочних та м’ясних продуктів з основами ветсанекспертизи
 2. Енергозберігаючі технології виробництва продукції тваринництва
 3. Біохімія молочних та м’ясних продуктів
 4. Сучасні методи дослідження у тваринництві
 5. Мікробіологія молочних та м’ясних продуктів
 6. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини
 7. Біохімія молочних та м’ясних продуктів
 8. Сучасні методи досліджень галузі
 9. Біологія живлення і годівля бджіл
 10. Біотехнологія відтворення бджіл
 11. Патологія і природне середовище бджіл
 12. Медоносні рослини та запилення рослин

 

Освітньо-професійна програма « Харчові технології»

 1.  Наукові основи безвідходних технологій
 2. Міжнародна і регіональна стандартизація та сертифікація
 3. Моделювання технологічних систем харчових виробництв
 4. Теплозабезпечення та кондиціювання підприємств галузі
 5. Інформаційні технології в наукових дослідженнях
 6. Управління якістю та безпечністю харчових продуктів
 7. Сучасні технології зберігання і консервування молочних продуктів
 8. Експертиза продуктів харчування

 

Освітньо-професійна програма «Водні біоресурси та аквакультура»

 1.  Світова аквакультура та динаміка популяцій риб
 2. Фермерське рибництво
 3. Селекція та здоров’я об’єктів рибництва
 4. Інтенсивні технології в аквакультурі та нетрадиційні об’єкти рибництва
 5. Виробничий менеджмент у рибництві
 6. Технічне оснащення рибництва
 7. Міжнародне регулювання рибальства
 8. Управління продуктивністю водойм

 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза»

 1.  Упакування харчових продуктів
 2. Методологія та теоретичні основи товарознавства
 3. Генетика та розведення тварин
 4. Годівля та живлення тварин
 5. Технологія оздоровчих харчових продуктів
 6. Ветеринарна імунологія
 7. Водопостачання, водовідведення та якість води
 8. Спеціальна ветеринарна вірусологія
 9. Радіологічний ветеринарно-санітарний контроль
 10. Санітарно-гігієнічні вимоги до тваринницьких будівель та споруд
 11. Санітарна вірусологія
 12. Етологія та благополуччя тварин
 13. Ветеринарна радіологія
 14. Ветеринарна деонтологія та санітарна екологія
 15. Методика санітарних досліджень
 16. Гігієна транспортування тварин
 17. Санітарна мікробіологія
 18. Офіційний аудит

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЇ ТА ЛІСІВНИЦТВА

 Minor з освітньої-професійної  програми «Агрономія»

 1. Інноваційні технології в рослинництві
 2. Моделювання технологічних процесів і систем в агрономії
 3. Сучасні проблеми агроекології
 4. Точне землеробство
 5. Система сучасних інтенсивних технологій

  

Minor з освітньої-професійної  програми «Екологія»

 1.  Природно-ресурсний потенціал України
 2. Стратегія сталого розвитку природи та суспільства
 3. Екологічно-чисте виробництво
 4. Системний аналіз якості навколишнього середовища
 5. Екологічне інспектування

  

Minor з освітньої-професійної  програми «Садівництво та виноградарство»

 1.  Інноваційні технології садівництва і виноградарства
 2. Розмноження плодово-ягідних культур
 3. Сортовивчення овочевих, плодових культур і винограду
 4. Сучасні технології грибівництва
 5. Післязбиральна доробка плодів, овочів і винограду

  

Minor з освітньої-професійної  програми «Садово-паркове господарство»

 1.  Декоративне садівництво
 2. Тепличне садово-паркове господарство
 3. Дендропроектування
 4. Лісопаркове господарство
 5. Сучасні технології садово-паркового господарства

 

  ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

 Minor з освітньо-професійної програми «Агроінженерія»

 1.  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 2. Використання техніки в АПК
 3. Системи відновлення працездатності с.г. техніки
 4. Обгрунтування інженерних рішень

  

Minor з освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування»

 1.  Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 2. Прикладні комп`ютерні технології САП
 3. Новітні методи та технології використання обладнання переробних та харчових виробництв
 4. Перспективи та напрями сучасного механізованого с.г. виробництва

 

 Minor з освітньо-професійної програми

«Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка»

 1.  Системи електропостачання
 2. Проектування систем електрифікації, автоматизації і енергопостачання
 3. Сучасні ресурсоощадні технології в енергетиці
 4. Сучасні системи електроприводів

 

 ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ  ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТА ТА ВЕТЕРИНАРІЇ

 Minor з освітньо-професійної програми «Водні біоресурси та аквакультура»

 1. Моделювання технологічних процесів в аквакультypi
 2. Комунікації у рибогосподарських колективах
 3. Методологія досліджень аквакультури

  

Minor з освітньо-професійної програми

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 1.  Моделювання технологічних процесів у тваринництві
 2. Технологія м’яса та м’ясних продуктів
 3. Технологія молока та молочних продуктів

 

Minor з освітньо-професійної програми  «Харчові технології»

 1. Технології виробництва екологічно чистої  та органічної продукції
 2. Біологічно активні речовини в харчових технологіях
 3. Технологія молочних продуктів з комбінованим складом сировини

 

 ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 Minor з освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

 1. Фінансовий аналіз та діагностика бізнес-процесів
 2. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 3. Організація бухгалтерського обліку
 4. Податковий менеджмент та адміністрування

 

Minor  з освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1.  Глобальна економіка
 2. Податковий менеджмент
 3. Фінансовий менеджмент
 4. Страховий менеджмент

   

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Minor   з освітньо-професійної програми  «Економіка»

 1.  Глобальна економіка
 2. Екологічна економіка
 3. Економіка проектування
 4. Інноваційний розвиток підприємства

 

 Minor  з освітньо-професійної програми  «Туризм»

 1.  Міжнародний туризм
 2. Інновації в туризмі
 3. Конкурентоспроможність туристичних підприємств
 4. Туристичні дестинації

  

Minor  з освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»

 1. Ресторанний креатив
 2. Revenue менеджмент
 3. Проектування готелів
 4. Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі


ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА
 

 Minor з  освітньо-професійної програми «Менеджмент» 

 1.  Фінансовий менеджмент
 2. Інвестиційний менеджмент
 3. Управління проектами
 4. Антикризовий менеджмент аграрних підприємств
 5. Управління бізнесом

 

 Minor з  освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» 

 1.  Місцеве самоврядування
 2. Прогнозування в адміністративній діяльності
 3. Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком
 4. Глобалізація та політика національної безпеки
 5. Державне регулювання трудовою міграцією

 

 Minor з  освітньо-професійної програми «Право» 

 1. Виборче право
 2. Порівняльне правознавство
 3. Право Європейського Союзу
 4. Правові засади запобігання та протидії корупції в Україні
 5. Правові засади охорони земель в Україні

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЇ ТА ЛІСІВНИЦТВА

 Minor з освітньої-професійної  програми «Агрономія»

 1. Ботаніка;
 2. Ентомологія;
 3. Фітопатологія;
 4. Землеробство;
 5. Гербологія;
 6. Овочівництво;
 7. Агрохімія;
 8. Плодівництво;
 9. Селекція та насінництво польових культур;
 10. Рослинництво;
 11. Агрофармакологія;
 12. Кормовиробництво і луківництво.

  

Minor з освітньої-професійної  програми «Екологія»

 1.  Нормування антропогенного навантаження на довкілля;
 2. Загальна екологія;
 3. Ландшафтна екологія;
 4. Екологія людини;
 5. Урбоекологія;
 6. Екологічна експертиза;
 7. Моніторинг довкілля;
 8. Техноекологія;
 9. Екологічна безпека;
 10. Заповідна справа;
 11. Моделювання і прогнозування стану довкілля;
 12. Природоохоронне законодавство та екологічне право.

  

Minor з освітньої-професійної  програми «Захист і карантин рослин»

 1.  Сільськогосподарська вірусологія;
 2. Мікробіологія;
 3. Загальна мікологія;
 4. Фітопатологія сільськогосподарська;
 5. Агробіоценологія;
 6. Фітоциндологія;
 7. Ентомологія сільськогосподарська;
 8. Родентологія;
 9. Карантин рослин;
 10. Моніторинг поширення і прогноз розвитку шкідників, хвороб і бур’янів;
 11. Агротоксикологія;
 12. Агрофармакологія.

 

 Minor з освітньої-професійної  програми «Лісове господарство»

 1.  Лісова селекція;
 2. Лісознавство;
 3. Лісова фітопатологія;
 4. Мисливствознавство;
 5. Лісова ентомологія;
 6. Лісова таксація;
 7. Лісові культури;
 8. Лісоексплуатація;
 9. Лісове деревинознавство;
 10. Лісорозведення;
 11. Недеревні ресурси лісу;
 12. Лісівництво.

  

Minor з освітньої-професійної  програми «Садівництво та виноградарство»

 1.  Ентомологія в плодоовочівництві;
 2. Фітопатологія в плодоовочівництві;
 3. Машини та обладнання і їх використання в плодоовочівництві;
 4. Помологія і ампелографія;
 5. Розсадництво;
 6. Насіннєзнавство в плодоовочівництві;
 7. Виноградарство;
 8. Овочівництво закритого ґрунту;
 9. Ягідництво;
 10. Овочівництво відкритого ґрунту і баштанництво;
 11. Агрофармакологія в плодоовочівництві;
 12. Плодівництво.

 

Minor з освітньої-професійної  програми «Садово-паркове господарство»

 1.  Садово-паркова селекція;
 2. Садово-паркова фітопатологія;
 3. Садово-паркова ентомологія;
 4. Декоративне розсадництво з основами насінництва;
 5. Луківництво і газони;
 6. Ландшафтна архітектура;
 7. Садово-паркові культури;
 8. Декоративні рослини закритого грунту;
 9. Озеленення з основами проектування ландшафтних об’єктів;
 10. Садово-паркові композиції;
 11. Біометрія;
 12. Інвентаризація садово-паркових об’єктів.

  

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

 Minor з освітньо-професійної програми  «Агроінженерія»

 1.  Механіка матеріалів і конструкцій
 2. Деталі машин та основи конструювання
 3. Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 4. Гідравліка
 5. Трактори і автомобілі
 6. Сільськогосподарські машини
 7. Експлуатація машин і обладнання
 8. Підйомно-транспортні машини
 9. Паливно-мастильні та інші витратні матеріали
 10. Машини і обладнання для переробки с.г. продукції
 11. Надійність і ремонт машин.

 

Minor з освітньо-професійної програми  «Галузеве машинобудування»

 1.  Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
 2. Деталі машин та основи конструювання
 3. Теорія механізмів і машин
 4. Матеріалознавство і ТКМ
 5. Гідравліка, гідро-, пневмоприводи
 6. Процеси та апарати харчових виробництв
 7. Конструкція і розрахунок сільськогосподарських машин
 8. Технологічні основи сільськогосподарського машинобудування
 9. Технологічне обладнання переробних та харчових виробництв
 10. Механізація навантажувальних транспортних та складських робіт.

 

Minor з освітньо-професійної програми  «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка»

 1. Математичні задачі електроенергетики
 2. Електротехнічні матеріали
 3. Теоретичні основи електротехніки
 4. Електроніка та цифрова схемотехніка
 5. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
 6. Електричні мережі
 7. Електричні машини
 8. Перехідні процеси
 9. Основи електропривода
 10. Основи електропостачання
 11. Електротехнології та освітлення

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ  ВИРОБНИЦТВА  І  ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТА ТА ВЕТЕРИНАРІЇ

 Minor з освітньо-професійної програми «Харчові технології»

 1. Технологія цукрового виробництва
 2. Технологія зберігання і переробки зерна
 3. Товарознавство та пакування харчових продуктів
 4. Контроль якості та безпеки продукції харчової галузі
 5. Технологія молока і молочних продуктів
 6. Технологія м’яса, м’ясопродуктів та риби
 7. Процеси і апарати харчових виробництв
 8. Технологія бродильних виробництв
 9. Технологія хліба, макаронних кондит. виробів та харчоконцентратівів
 10. Технологія консервування плодів та овочів
 11. Проектування підприємств харчової галузі

  

Minor з освітньо-професійної програми

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 1. Розведення тварин
 2. Годівля тварин і технологія кормів
 3. Технологія виробництва продукції птахівництва
 4. Технологія виробництва продукції свинарства
 5. Технологія виробництва молока і яловичини
 6. Гігієна тварин
 7. Технологія виробництва продукції вівчарства й козівництва
 8. Конярство
 9. Технологія виробництва продукції бджільництва
 10. Технологія переробки продукції тваринництва
 11. Технологія виробництва продукції кролівництва  та звірівництва

 

Minor з освітньо-професійної програми  «Водні біоресурси та аквакультура»

 1.  Фізіологія та біохімія гідробіонтів
 2. Генетика риб
 3. Іхтіологія
 4. Годівля риб
 5. Розведення та селекція риб
 6. Гідротехніка та проектування рибницьких підприємств
 7. Аквакультура природних  та штучних водойм
 8. Іхтіопатологія
 9. Рибальство

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 Minor з освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування»

 

 1. Фінанси, гроші та кредит
 2. Бухгалтерський облік
 3. Статистика
 4. Аналіз господарської діяльності
 5. Фінансовий облік
 6. Управлінський облік
 7. Звітність підприємств
 8. Облік у фінансових та бюджетних установах
 9. Податкова система
 10. Облік і звітність в оподаткуванні
 11. Аудит

 

Minor з освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування»

 1. Фінанси
 2. Гроші і кредит
 3. Міжнародні фінанси
 4. Страхування
 5. Банківська система
 6. Бюджетна система
 7. Фінанси підприємств
 8. Фінансовий ринок
 9. Інвестування
 10. Податкова система
 11. Ринок цінних паперів

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

 Minor з освітньо-професійної програми  «Економіка»

 

 1. Політекономія
 2. Мікроекономіка
 3. Макроекономіка
 4. Економетрика
 5. Інформаційні технології
 6. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 7. Міжнародна економіка
 8. Економічна кібернетика
 9. Дослідження операцій
 10. Економіка підприємства
 11. Національна економіка

 

Minor з освітньо-професійної програми «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність»

 1.  Політекономія
 2. Мікроекономіка
 3. Макроекономіка
 4. Економіка підприємства
 5. Економіка праці і соціально-трудові відносини
 6. Міжнародна економіка
 7. Організація торгівлі
 8. Економіка торговельного підприємства
 9. Підприємництво
 10. Економіка і організація біржової торгівлі
 11. Логістика
 12. Планування діяльності підприємств

 

Minor з освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»

 1.  Дискретна математика
 2. Чисельні методи
 3. Теорія алгоритмів
 4. Моделювання систем
 5. Об’єктно-орієнтоване програмування
 6. Математичні методи дослідження операцій
 7. Технологія створення програмних продуктів
 8. Крос-платформне програмування
 9. Технологія захисту інформації
 10. Технології розподільних систем та паралельних обчислень
 11. Інтелектуальний аналіз даних на основі методів штучного інтелекту
 12. Web-технології та Web-дизайн

  

Minor з освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»

 1. Організація ресторанного господарства
 2. Організація готельного господарства
 3. Технологія продукції ресторанного господарства
 4. Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства
 5. Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 6.  Проєктування об҆єктів готельно-ресторанного господарства
 7. Маркетинг готельно-ресторанного господарства
 8.  Економіка готелів і ресторанів
 9. Сервісологія

 

Minor з освітньо-професійної програми «Туризм»

 1.  Географія туризму
 2. Туристичне країнознавство
 3. Економіка туризму
 4. Рекреаційні комплекси світу
 5. Основи туризмознавства
 6. Організація туристичних подорожей
 7. Туроперейтинг
 8. Організація ресторанного господарства
 9. Організація готельного господарства
 10. Організація екскурсійної діяльності
 11. Кулінарна етнологія
 12. Рекреалогія

 

 ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА

Minor з  освітньо - професійної програми «Менеджмент»

 1. Статистика
 2. Менеджмент
 3. Міжнародні економічні відносини
 4. Господарське право
 5. Операційний менеджмент
 6. Маркетинг
 7. Економіка і фінанси підприємства
 8. Управління інноваціями
 9. Стратегічне управління
 10. Адміністративний менеджмент
 11. Менеджмент аграрних підприємств

 

Minor з  освітньо професійної програми

«Публічне управління та адміністрування» 

 1. Статистика
 2. Міжнародні економічні відносини
 3. Державне та регіональне управління
 4. Публічне адміністрування
 5. Економіка підприємств
 6. Управлінський аналіз
 7. Державне управління та державна служба
 8. Державне регулювання економіки регіону
 9. Адміністративний менеджмент
 10. Управління персоналом
 11. Стратегічне управління
 12. Право, Конституція та врядування

 

 Minor з  освітньо-професійної програми «Маркетинг»

 1. Історія економіки та економічної думки
 2. Основи маркетингу
 3. Маркетингові дослідження
 4. Основи агробізнесу
 5. Маркетингова товарна політика
 6. Маркетинговий менеджмент
 7. Галузевий маркетинг
 8. Маркетингова цінова політика
 9. Маркетингова політика розподілу
 10. Маркетингова комунікаційна політика
 11. Маркетингове планування
 12. Логістика

 

Minor з  освітньо-професійної програми «Право»

 1. Теорія держави і права України
 2. Конституційне право України
 3. Сімейне право
 4. Адміністративне право України
 5. Цивільне право України ( Особлива частина)
 6. Кримінальне право України (Особлива частин)
 7. Фінансове право України
 8. Трудове право України
 9. Земельне право України
 10. Аграрне право України
 11. Господарське право України
 12. Міжнародне публічне право

Події у світлинах