logo
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ space заснований у 1982 році

Виховна робота

Виховна робота у Вінницькому національному аграрному університеті здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну національну програму «Освіта» (Україна ХХІ століття)», а також Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді, ухваленої рішенням колегії МОН України від 16 червня 2015 року за № 641, рішень Вченої ради університету.

Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в університеті здійснюється у різних формах:

 • розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої ради університету і факультетів, центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи, центру культури та дозвілля, деканатів, кафедр, коледжів ВНАУ, органів студентського самоврядування, профкому студентів, бібліотеки університету;
 • планування і звітність виховної роботи в університеті та структурних підрозділах;
 • проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, інструктивно-методичних зустрічей з кураторами;
 • надання консультацій студентам психологічною, медичною, юридичною службами університету та соціальним педагогом;
 • координація роботи студмістечка, розв'язання питань з поселення та проживання студентів у гуртожитках;
 • висвітлення матеріалів виховного характеру на шпальтах газети «Мій університет», веб-сторінці навчального закладу та у соціальних мережах;
 • співпраця з департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради, соціальними службами, медичними закладами міста тощо.

На базі зазначених напрямків виховної роботи ґрунтуються загальноуніверситетські й факультетські плани виховної роботи, а також плани виховної роботи кураторів академічних груп. Вагома частка в організації виховного процесу належить проректору з виховної роботи та гуманітарної політики, центру довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи, центру культури та дозвілля, співробітникам студентського містечка, комендантам гуртожитків, студентському формуванню з охорони громадського порядку – «Добровільна народна дружина».

З метою забезпечення національно-патріотичного виховання студентів в університеті проводяться заходи, спрямовані на формування національної свідомості, виховання любові до рідної землі, її історії, культивування кращих рис української ментальності, виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій. Особливу роль у виховному процесі відіграють кураторські години.

З ініціативи президента університету у 2017 році було змінено форму проведення кураторських годин та запропоновано кожному факультету провести загальнофакультетські кураторські години: 127 “Будуйте храм своєї душі” та дискусійний майданчик “Про особливості навчання, проходження стажування у вишах США та країн Європи” за участі молодих науковців Наталії Пришляк, завідувача відділу аспірантури і докторантури Тетяни Гончарук, завідувача кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С.Берника Віталія Яновича.

Дана форма отримала схвальні відгуки, адже відповідно до визначених тем, було проведено 12 загальнофакультетських кураторських годин, збільшено 128 кількість студентів-учасників до 4 тис. та зведено до мінімуму проведення формальних кураторських годин в академічних групах.

Високу зацікавленість викликала загальноуніверситетська кураторська година «Спочатку було Слово, і Слово було Бог» за участю провідних акторів обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Садовського. З метою збереження національних традицій, звичаїв та обрядів українського народу у грудні 2017 року було проведено культурно-мистецький захід «Андріївські вечорниці».

Ефективною формою взаємодії з батьками стали батьківські збори, що традиційно проходять у вересні на всіх факультетах за участі проректорів, деканів, кураторів, відповідальних за гуртожитки, які аналізують успішність навчання студентів, їх участь в університетському житті, визначають шляхи покращення творчого зростання молоді.

Позитивному результату у виховному процесі, дотриманню правил проживання у гуртожитках та забезпеченню покращення побутових умов служать зустрічі зі студентами, які проживають у гуртожитках.

Так, протягом вересня-жовтня 2017 року проведено 6 таких зустрічей за участі керівництва університету, деканів факультетів та керівників структурних підрозділів. У зустрічах взяли участь близько 1,5 тисячі студентів. У динамічному розвитку університету, зміцненні його позитивного іміджу велика роль відведена органам студентського самоврядування: студентській раді та студентській профспілці. Представники студентського самоврядування та студентської профспілки входять до складу Вченої ради університету. З метою тісної взаємодії керівництво університету постійно проводить зустрічі із студентським активом.

Прекрасним стимулом для відмінного навчання та саморозвитку студентів стала щорічна Відзнака президента університету «Кращий студент факультету», «Кращий студент коледжу», яку двічі на рік отримують студенти, які відмінно навчаються та приймають активну участь в житті університету.

 Виховна робота в університеті відображає декілька основних пріоритетних напрямів:

 • утвердження загальнолюдських та гуманістичних цінностей;
 • створення умов для успадкування студентами духовних надбань українського народу, формування патріотичних почуттів;
 • утвердження здорового способу життя, фізичного розвитку;
 • виховання художньо-естетичної, правової, професійної культури;
 • зміцнення ролі органів студентського самоврядування та студентської профспілки у створенні позитивного іміджу університету.

Метою виховного процесу у ВНАУ є формування національної свідомості, виховання бережного ставлення до національного багатства країни, до її історії, культури, мови, традицій, формування нового покоління фахівців, здатних конкурувати на ринку праці України та за її межами, продовжувачів національних професійних і наукових традицій.

Особливу роль у виховному процесі відіграють кураторські години.

З ініціативи президента університету було змінено форму проведення кураторських годин на загальнофакультетські та загальноуніверситетські кураторські години, які охоплюють ключові питання формування свідомої особистості, приурочені до знаменних дат в історії країни та університету, передбачають зустрічі із відомими особистостями.

Одним із найвідповідальніших напрямків гуманітарної політики університету є профорієнтаційна робота, яку забезпечує центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи. У 2016 році була впроваджена одна із прогресивних форм зв’язку університету та загальноосвітніх шкіл, яка продовжена і у 2017 році: на 1 вересня до 25 загальноосвітніх навчальних закладів області було делеговано першокурсників-випускників цих шкіл, які привітали учительські та учнівські колективи з початком нового навчального року та презентували подарунки від університету. Відвідали і коледжі, які дали нам найбільше випускників: Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище, Вінницький технічний коледж, Вінницький транспортний коледж, Іллінецький державний аграрний коледж, Барський коледж транспорту та будівництва, Вінницький коледж НУХТ.

Проректор з виховної роботи та гуманітарної політики Любов Спірідонова з одинадцятикласниками під час екскурсії  університетом

Студентським активом університету щороку охоплюється понад 400 шкіл Вінницької та сусідніх областей та передано майбутнім абітурієнтам інформацію щодо правил прийому до ВНАУ, переваг навчання в саме в нашому університеті. Така форма спілкування дуже зручна для абітурієнтів, у невимушеній атмосфері вони можуть задати будь-які питання щодо навчання в університеті, проживання в гуртожитках, студентського дозвілля тощо.

Учасники профорієнтаційного заходу  

За сприяння керівництва університету у 2017 році вперше на нашій базі відбулось ЗНО з української мови та біології, в якому взяли участь 240 випускників. Це дало можливість дітям на власні очі побачити матеріально-технічну базу університету, ознайомитись із територією, умовами для навчання, а ми мали гарну можливість поспілкуватись із батьками та передати їм профорієнтаційні матеріали.

Під час ЗНО 

Щороку в березні в університеті проводиться День відкритих дверей. Близько 1000 випускників шкіл, училищ та коледжів щороку беруть участь у заході.

Досить вдало під час проведення Дня відкритих дверей спрацювала ініціатива запросити до участі наших успішних випускників.

Екскурсія університетом під час Дня відкритих дверей 

Щороку університет бере участь у Днях відкритих дверей у всіх коледжах університету.

У динамічному розвитку університету, зміцненні позитивного іміджу в Україні велика роль відведена органам студентського самоврядування: студентській раді та студентській профспілці. 

Традиційними для університету стали зустрічі студентського активу із керівництвом університету, це дає можливість обговорити актуальні питання та перспективи розвитку навчального закладу.

Зустріч студентів з керівництвом ВНАУ

Особливе місце і роль у системі виховної роботи університету займає центр культури та дозвілля - директор Дар’я Погребняк.

Колектив центру у 2017 році занесено на обласну Дошку Пошани федерації профспілок області, це надзвичайно висока оцінка серед понад 200 колективів, які супроводжують профспілки.

Надзвичайно урожайним щороку є традиційний творчий конкурс серед першокурсників “Відкрий себе”.

Директор центру і культури Дар'я Погребняк 

З кожним роком зростає популярність університетського фестивалю КВК на Кубок президента ВНАУ.

КВН на кубок президента  - 2017

Щороку красуні від кожного факультету змагаються за титул найгарнішої, найелегантнішої, найталановитішої Міс-ВНАУ.

Міс ВНАУ - 2017

На високому рівні проходить унікальне університетське свято вишуканості “Подільський бал”. За Корону та титул Королеви і Короля балу змагаються студенти з усіх факультетів.

З особливим трепетом університет відзначає День Перемоги під гаслом “Людська пам’ять нетлінна…”. У знак вічної пам’яті, безмежної вдячності та поваги до подвигу ціною в людське життя викладацький колектив та студенти військової кафедри проходять урочистим маршем на центральній площі університету.

Урочистий марш на головній площі університету

Підсумком творчого сезону є проведення щорічного культурно-мистецького фестивалю «З любов’ю до батьківської землі». До наших коледжів вже приєдналися Іллінецький державний аграрний та Могилів-Подільський монтажно-економічний коледжі. Загалом участь у фестивалі беруть понад 200 творчих колективів області.

Збірні команди університету беруть участь у комплексних спортивно-масових заходах міжнародного, всеукраїнського та університетського рівнів, здобуваючи бажані перемоги для рідного університету.

У 2017 році університет відзначив свій молодий 35-річний ювілей. З огляду на цифру це може й не так багато, але з огляду на досягнуте чимало. Об’єднаний єдиною метою та ідеєю колектив завжди працював на повну потужність під керівництвом визначних постатей, відомих державних діячів та науковців: Бориса Зрібняка, Анатолія Луценка, Леоніда Середи, Григорія Калетніка, Галини Янчук та Віктора Мазура. Саме завдяки їх самовідданій праці будувались, оновлювались та утеплювались корпуси, зміцнювалась матеріально-технічна база, збільшувалась кількість спеціальностей, ліцензійний обсяг підготовки, оновлювалась до непізнаваності територія, створювались комфортні умови для кожного студента та викладача, зростав науковий потенціал.

Святкування 35-річчя 

Розділити свято із колективом приїхало чимало поважних гостей, народних депутатів, закордонних колег, випускників та роботодавців. Кожен факультет, кожна кафедра, коледж, структурний підрозділ представили ювілейні презентації наукових досягнень. Усі присутні на святі змогли насолодитися також високохудожніми виступами наших талановитих студентів та випускників, а також народної артистки України Наталії Бучинської та мегапопулярного гурту «DZIDZIO».

   

Відомі артисти на сцені ВНАУ

 

Події у світлинах